సెక్స్ యూనివర్సిటీ 75 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 75 మళ్ళీ ప్రసన్న లేపింది 2 కి భోజనం చేద్దాం అని లేచి చూసేసరికి అనూష లేదు నేను దిండు మీద ఉన్నాను సరే అని లేచి ఫ్రెష్ అయ్యి డైనింగ్ టేబల్ మీద కూర్చుని తినడం మొదలు పెట్టాను వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకుంటూ నవ్వుకుంటున్నారు ప్రసన్న అలానే ఉత్త టాప్ లో ఉంది కింద అంతా ఫ్రీ గా బిత్తలు గా ఉండిపోయింది అనూష నైటీ లో మోనికా షర్ట్ టాప్ లో ఉంది
నేను ఒక్కొక్కరి మొహాలు చూస్తూ తింటున్ననా కూతురు స్టార్ట్ అయ్యిందంట రాత్రి 10 కి వస్తుంది రైల్వే స్టేషన్ కి అని అంది అనూష నన్ను చూస్తూ నేను కూడా సరే లే వెల్దం అన్నానుప్రసన్న నన్ను చూస్తూ రాజు మనం ముందు ప్రియా తో నీ పెళ్లి అయిన తర్వాత మన పెళ్లి అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ముందే చేస్కుందాం ఏదో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం ఔతుందంత నెక్స్ట్ వీక్ ముంబై వెలడం అక్కడ పెళ్లి అయ్యాక ఒక వారం అక్కడే ఉంది వద్దమ్ అని అంది ప్రసన్నఇదేం షాక్ ఏ తల్లి నేను ఇంకా సెట్ కూడా అవ్వలేదు ఇంతలో ప్రియా తో పెళ్లి అన్నారు మళ్ళీవారం లో నీతో పెళ్లి అంటున్నారు అని అన్నాను ప్రసన్న తోనా మీద నమ్మకం ఉంది కదా ఏం కాదు అంతా మన మంచికే అని అంది ప్రసన్న. నేను కూడా సరే అన్నాను.ఇక భోజనం చేసి కాసేపు పడుకున్నాం మళ్ళీ లేచి కాసేపు

కథను కొనుగోలు చేయండి