సెక్స్ యూనివర్సిటీ 83 – Telugu sex stories

telugu sex stories సెక్స్ యూనివర్సిటీ 83 అందరివి మోస్తరు గా నే ఉన్నాయి పాయలు కానీ పిర్రలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కదానివి అబ్బా అదే పని గా కూర్చుని తిని పెంచినట్టు గా ఉన్నాయి పిర్రలు నేను అలానే చూస్తూ నిలబద్దను నేను త షర్ట్ షార్ట్ లో ఉన్నాను కోమలి నన్ను వెనుక నుండి ఏంటి బాబు ముందుకు వెళ్ళండి ఎందుకు అక్కడే ఆగిపోయారు వీళ్ళు అందరూ మీకు మర్దన చేసి స్నానం చెయ్యిస్తారు అని అంది నాకు ఏం వద్దు వాళ్ళను వెళ్లమను అని అన్నాను కాస్త సిగ్గు గా అయ్యో ఈ ఇంట్లో వీళ్ళు ఉద్యోగులు పెద్ద బాబు గారికి కూడా వీళ్ళు ఇలానే స్నానం చేయ్యించేవాళ్లు అని నన్ను ముందుకు తోసింది 10 మండి 5 జంటలు గా నిలబడ్డారు మొదటి జంట వచ్చి నా చేతులు రెండు పట్టుకుని తీస్కెల్లి ఒక బెడ్ మీద పడుకోబెట్టారు తల దగ్గర ముగ్గురు ఛాతీ దగ్గర ఇద్దరు మోడ్డ ఏరియా దగ్గర ఇద్దరు మొక్కళ్ళ దగ్గరా ఇద్దరు అరికాళ్ళ దగ్గర ఒకరు నిలబడ్డారు
నాకు ఇతే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అని ఆశ్చర్యంగా సిగ్గు గా కూడా ఉంది ఇంతలో మోడ్డ ఏరియా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు నా టి షర్ట్ విప్పరు నేను ఏం మాట్లాడకుండా వాళ్ళకి సహకరిస్తూ ఉన్నాను తర్వాత

కథను కొనుగోలు చేయండి