అద్దె ఇల్లు – 4 వ భాగము

అద్దె ఇల్లు – 4 వ భాగమునాలుగవ భాగమురచన : రవి శంకర్మీ అభిప్రాయాలను ఇక్కడకి ఈమెయిల్ చేయండి: [email protected]==========================================================జరిగిన కధ:సుందరి అద్దె ఇల్లు గురుంచి వెదుకుతూ వుంటుంది. ఒక ఖరీదైన ఎరియాలో ఒక అందమైన ఇల్లును చూసి సుందరి చాలా ముగ్ధురాలౌతుంది. అనుకోకుండా ఆ ఇంటి ఓనరే సుందరిని పిలిచి ఆ ఇంటిలో ఒక చిన్న భాగాన్ని అద్దెకు ఇస్తుంది. ఆ అద్దె ఇంటిలో సుందరి జీవితం సాఫీగా సాగిపోతూవుంటుంది.అనుకోకుండా సుందరి భర్త ఆడిట్ పనిమీద పొరుగూరు వెళతాడు. సుందరి అద్దె ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఇంటి ఓనరు (పిన్నిగారు) సుందరి ఆందాన్ని చూసి నువ్వు కొంచం శ్రద్ధ పెడితే మరింత ఆందంగా వుంటావంటూ సుందరి చేత మందులు, పసరులు తినిపిస్తుంది. పిన్నిగారు చెప్పినట్లుగానే, సుందరి అందాలు మరింత పొంగరించి సుందరి మరింత sexyగా తెయారౌతుంది. సుందరిలో ఒచ్చిన మార్పు చూడడానికి ఒచ్చిన పిన్నిగారు, సుందరి ఆందాలకి ముగ్ధురాలై, సుందరిని నగ్నంగా చేసి, సుందరి మంచం మీదే సుందరితో శ్రుంగారనెరపి చాలా ఆనందంగా ఆమె ఇంటికి వెళిపోతుంది. సుందరి పిన్నిగారితో జరిపిన శ్రుంగారంలోని మాధుర్యాన్ని తలుచుకుంటూ తన ఇంటిలోనే వుండిపోతుంది.ఇంతలో పిన్నిగారి కూతురు, అల్లుడు ప్రక్క గదిలోనుండీ శుఋంగారం జరుపుకోవడం, వాళ్ళు గదిలోనుండీ చేస్తున్న శబ్దాలని బట్టి సుందరి ఆ గదిలో ఏమి జరుగుతున్నాదో ఊహించుకొంటూ వేడెక్కిపోతూ, ఇంక విరహనికి తాళలేక ఏదోచేద్దామని ఆ రెండుగదులనూ వేరుచేస్తున్న తలుపుదగ్గరకు చేరుకుంతుంది.==========================================================తరువాత కథ చదవండి: —మంచం మీదనుండీ లేచిన సుందరి వాళ్ళ రెండు పొర్షన్ లుని వేరుచేస్తున్న తలుపుదగ్గరకు వొచ్చి తలుపులను బలంగా తోసి చూసింది. ఆతలుపులు లోపలవైపునుండి గడియవేసి వున్నయి. సుందరిని నిరుత్సాహం ఆవరించింది. తనకు తెలుసు ఆతలుపులు వేసివుంటాయని. కానీ యెదో చిన్న ఆశ. ఇంతలో మరో ఆలోచన వొచ్చింది. దానితో ఆశగా తలుపులపై యేమైనా కన్నాలు వున్నాయేమోనని తలుపులని నిశితంగా పరీక్షించసాగింది. ఆ ఆశగూడా నిరాశే అయింది.సుందరి మళ్ళి మంచం మీద కూర్చోని తలుపులని పరీక్షిస్తూ వుంటే ఆ తలుపుపైన వున్న ఎలెట్రిసిటీ బోర్డ్ సర్విస్ కనేక్షన్ నెంబర్ వున్న ప్లేటు పూర్తిగా కొట్ట కుండా వ్రేళ్ళాడుతూ కనిపించింది. సుందరి కళ్ళు ఆశగా మెరిశేయి. వెంటనే సుందరి సుత్తి తెచ్చి వెనుకవున్న హూక్ తో ఆమేకులు పెకిళించి ఆ నెంబర్ ప్లేటును పీకేసింది. ఆ నెంబర్ ప్లేటు తీశేయగానే దాని క్రింద వున్న “మక్కు” చూసి సుందరి గుండె లయ తప్పి కొట్టుకోవడం ప్రారంభించింది.ఆంటే ఇంతకు ముందు ఈ ఇంటిలో వున్నవాళ్ళు ఎవరో ఈద్వారబంధానికి కన్నం చేసి ఆగదిలో పిన్నిగారి పిల్లలు చేసుకునే శౄగారాన్ని తనివితీరా చూసేవారన్నమాట. ఈవిషయం పిన్నిగారికి తెలిసి ఆ కన్నాన్ని “మక్కు” తో కప్పేసి మళ్ళీ నాకు అద్దెకి ఇచ్చేరన్నమాట అనుకొంటూ, సుందరి హుషారుగా ప్రక్క గదిలో నుంచి స్క్రూ డ్రైవర్ని తెచ్చుకోచ్చింది ఆ మక్కుని పెళ్ళగించడానికి. తరువాత మంచం మీదకెక్కి, నిమ్మదిగా శబ్దంగాకుండా మెత్తని ఆ మక్కుని ముద్దలు ముద్దలు గా తొలగించి, గుమ్మనికి అటువైపు వున్న వొస్తువుని చూసి అవాక్కైపోయింది సుందరి.ఇంతకూ ఆగుమ్మానికి అటువైపు యేమివున్నదో తెలుసా? కొంచెం ఏటవాలుగా రెండు వేళ్ళ వెడల్పున light blue color లో చిన్న బూతద్దం వుంది. కానీ ఆ అద్దంకి మక్కు ఆంటుకుని అటుప్రక్కగా ఏమివుందో సరిగ్గా కనిపించడంలేదు. వెంటనే సుందరి రెండు పాత గుడ్డ ముక్కలని తీసుకొని, వొకదానిని, స్క్రు డ్రివర్ కొసకి చుట్టి, కిరోసిన్ లో ముంచి ఇటుప్రక్కనుండీ ముందుగా కిరోసిన్ గుడ్డతో తుడిచి తరువాత పొడిగుడ్డతో తుడిచేప్పటికి ఆగదిలోని ఉండే పిన్నిగారి కూతురూ, అల్లుడూ వెళ్ళిపోయారు. కానీ సుందరి మాత్రం ఆ బూతద్దం నుండీ ఆగదిని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది.ఆగది పిన్నిగారి ఇల్లులాగే చాలా రిచ్ గా వుంది. మా గుమ్మానికి ఎదురుగానే పెద్ద డబుల్ కాట్ మంచం వుంది. ఆ మంచానికి తల వైపున పేద్ద అద్దం వుంది. ఆ అద్దంలో మంచం ఆంతా స్పస్టంగా కనిపిస్తున్నాది. మంచం తల అటువైపు గోడకు వేసివుంది. కాళ్ళు మా గుమ్మం వైపు వున్నాయి. ఇంతసేపు ఆ మంచం మీద జరిగిన రతికేళికి గుర్తుగా మంచమ్మీద పక్క ఆంతా ఆస్తవ్యస్థంగా నలిగిపోయి వుంది. వాడిన పువ్వులు మంచం మీద చిందర వందర గా పడివున్నయి. మంచం ప్రక్కన టీపాయి మీద కాలిపోయిన అగరువొత్తులు, సగం తాగి వొదిలేసిన పాల గ్లాసులు, పళ్ళు, స్వీట్లు చూసి సుందరి అనుకుంది, “ఆహ! పిన్నిగారి పిల్లలు యెంతటి అదౄష్టవంతులు, వీళ్ళకి ఇక్కడికి వొచ్చిన ప్రతీసారీ మొదటిరాత్రిలాగే జరుగుతుంది కామోసు” ఆని. టీపాయ్ కి ఆవతల ఓ నాలుగు, ఐదు అడుగుల స్థలం తరువాత తలుపులు వున్నాయి.ఇటుప్రక్క తన గుమ్మనికి ఆనుకుని వున్న గోడవైపు ఏమున్నాయో మాత్రం తెలిసిరాలేదు. ఇంక ఆ రోజుకు చేసేది యేమీలేనందున మళ్ళి ఆ నుంబర్ ప్లేటుకి వొకవైపున కన్నం కొంచం పెద్దదిగా చేసి తీయడానికి తగిలించుకోవడానికి వీలులా తెయారు చేసుకుని, ఆ గుమ్మానికి వున్న కన్నాం కనిపించకుండా తగిలించేసి, మళ్ళీ పిన్నిగారి కూతుళ్ళు యెప్పుడు వొస్తారో అనుకుంటూ, ఎలాగో ఆరోజు పనులను ముగించుకుని, మరుసటిరోజున యవరైనా పిన్నిగారి కూతుళ్ళు రాకపోతారా అనుకుంటూ ఆరోజును క్షణమొక యొగములా గడిపింది.(మరుసటిరోజు) మొదటిరోజుసుందరి కి తెలుసు పిన్నిగారి పిల్లలు యవరైనా వొస్తే 11.00, 12:00 గంటల మధ్యలో వొస్తారని. ఆందుకే సుందరి మరుసటిరోజు 11:00 గంటలకే పనులని ముగించుకుని, భోజనం కూడా పూర్తి చేసుకుని యెదురు చూడసాగింది. సుందరి సహనాన్ని ఎక్కువగా పరీక్షించకుండానే 11గం. 30 ని. కు ప్రక్క గది తలుపు శబ్దంతో పాటుగా, గాజుల శబ్దాలు, కిల కిలా నవ్వులు వినిపించేయి. వొక్క ఆంగలో సుందరి మంచం మీదకుయెక్కి, ద్వారబంధానికి వున్న నెంబర్ ప్లేట్ ని తీసిపడేసి, ప్రక్కగదిలోకి తొంగిచూసింది. అక్కడ గదిలోమరో జంట. అతను 5’9″ ఆజాను బాహుడు, స్పురద్రూపి, విశాలమనీ చాతి, బలమైన చేతులు, మంచి ఆందగాడు, ప్రతీ ఆడదీ కలలుగనే సుందరాకారం. సుమారుగా ఓ 30 చిల్లర వయసు వున్నట్లుగా కనబడుతున్నాడు. ఆమెకిగూడా ఓ 30 సంవత్సరాల వయసు వున్నట్లుగావుంది. చూడ చక్కనైన రూపం. గుండ్రని ముఖము, దొండపళ్ళులాంటి పెదాలు పలుచగా ఎర్రని లిప్ స్టిక్ వేసుకున్నది. అది ఆమె అందాన్ని మరింత ఇనుమడింపచేసింది. కొటేరుల్లంటి ముక్కు, శంఖం లాటి ఖంఠం. గుండ్రంగా బలిసిన యెత్తైన యద సంపద.గదిలోకి వొస్తూనే అతను ఆమెని బలంగా కౌగలించుకున్నాడు. తలుపు వేస్తూనే ఆమెని తలుపు ప్రక్కన గోడకి అదిమిపెట్టి ఆమె మెడవొంపులో ముద్దులు పెట్టేస్తున్నడు. ఆమె పరవశంగా అతనిని చుట్టుకుపోతున్నాది. అతను సిల్క్ పంచి, చొక్క తొడుక్కుని వున్నాడు. ఆమె ఎర్రంచు తెల్లచీర, ఎర్రబ్లౌస్ వెసుకున్నది. అతని పెదాలతో ఆమె పెదాలని బంధించి, అతని నాలుకని ఆమె నోటిలోకితోసి ఆమె అధరామ్రుతాన్ని జుర్రుకుంటున్నాడు. ఆమె పరవశంగా అతనిని అల్లుకుపోతున్నాది. అతను ఆమె చీర పైటకొంగుని ఆమె భుజం మీదనుండీ క్రిందకితోసి ఆమె ఎత్తైన సళ్ళని రెండు చేతులతో కసిగా నలిపేస్తున్నాడు. సుందరికి ఆమె ఆందాలని చూడడానికి అతను అడ్డు వొస్తూ చాలా అసహనానికి గురిచేస్తున్నాడు.ఇంతలో అతను ఆమె చీరకుచ్చిళ్ళని లాగేశాడు. ఆ తెల్లచీర కుప్పలా నేలమీద పడిపోయింది. ఇంతలో ఆమె అతని చోక్కా గుండీలు విప్పి అతని లుంగీని లాగేసి ఆల్లరిగా నవ్వింది. తెల్లని మేనిచాయ, విశాలమైన వీపు, వొంపుతిరిగిన యెత్తైన పిర్రలు అతని నిండైన విగ్రహం చూసి సుందరికి నరాలు జివ్వుమన్నై. సుందరి నిండైన అతని విగ్రహాన్నే తమకంగా చూస్తూ తన పైట కొంగుని లాగిపారేసి జాకెట్ మీదనుండే రెండుచేతులతో తన రెండు సళ్ళనీ కసిగా నలిపేసుకుంటూ పరవసించిపోసాగింది.ఇంతలో ప్రక్కగదిలో ఆవిడ అతనిని మనం మంచమ్మీదకి పోదామా అని అడుగుతూ మంచంవైపు అడుగులువేసింది. ఆమెకి దారి ఇవ్వడానికి అతను ఇటుప్రక్కకి తిరిగేడు. ఆంతే సుందరికు శ్వశ ఆగినంత పనైంది. అతని మగతనం తెల్లగా 8″ పొడవు 3.5″ మందంతో నాగస్వరం విన్న నాగుపాములా ఊగుతున్నది.సుందరి అప్రయత్నంగా యడమ చేత్తో చీరకుచ్చిళ్ళపైనుండీ పూకుమీదబలంగా వొత్తుకుంది. ఆవొత్తిడికి ఆమె వొళ్ళు ఝల్లు మని ఆమెకి తెలియకుండానే ఆమె రెండుకాళ్ళూ వొకదానిమేద వొకటి పెనవేసుకుపోయి ఆమె చేతివేళ్ళు పూపాయల లోకి చీరమడతలతోసహ కసుక్కున దిగబదిపోయి వేడిశగలు వొంటిని చుట్టబెట్టేశాయి. ఆ తమకాల మత్తులోనుండీ తనని తాను సంభాళించుకుంటూ మళ్ళి ప్రక్క గదిలోకి తొంగిచూడసాగింది.అక్కడ గదిలో మంచమీద ఆమె వెల్లకిల్ల పడుకునివుంది. ఆమె యద ఎత్తులు ఎర్రని జాకెట్ లోనుండీ మామదమణచమని నిగిడి నులుచొన్నాయి. అతను జాకెట్ పైనుండే ఆమె కుడిచన్ను పిసుకుతూ ఆమె అధరామ్రుతాన్ని జుర్రుకొంటున్నడు. తనయడమకాలిని ఆమెమీద వేసి ఆమె ఆమె కాళ్ళని రాపాడిస్తూ తొక్కిపెడుతున్నాడు. అతని కాళ్ళ రాపిడికి తోపిడికీ ఆమె లంగా తొడల పైకి జరిగిపోయి నున్నని, బలమైన ఆమె పిక్కలు, sexy గా ఆమె మోకాలి చిప్పలు, ఆరటిబోదెలల్లటి ఆమె తొడలు కనిపిస్తూ సుందరిని మరింతగా కసియెక్కించేయసాగినై.ఇంతలో అతను ఆమె జాకెట్ వి రెండు గుండీలు తీసి ఆమె జాకెట్ ని రెండుచేతులా పైకి తోయడంతో పసిడి ముద్దల్లఆటి ఆమె సళ్ళు సుందరి కళ్ళకి విందులు చేసేయి. తెల్లగా వెన్న ముద్దలలా మెరిసిపోతున్న ఆమె యద ఆందాలు, రూపాయ కాసంత వెడల్పున నల్లగా నిగిడిన ఆమె ముచికలు చూస్తున్న సుందరి కి తానే స్వయంగా ఆ పసిడి ముద్దలని తన చేతులతో కసిదీరా నలిపి, పిసికి ఆ పరువాల బిగి పొగరెంతో చూసి, వాటిలో యెంత తియ్యదనం రుచి చూడాలనే కోరిక కలిగింది.కానీ ఈ గదిలోనుండీ ఆ గదిలోకి పోలేక తన సళ్ళనే కసిదీరా నలుపుకోసాగింది. ఇంతలో అతను కొంచం క్రిందకి జరిగి ఆమె యెడమ సన్నుని నోటిలోనికి తీసుకుని కుడుస్తూ, ఆమె లంగాని పైకి లాగి యెడమచేతిని ఆమె దిమ్మమీద వేసేడు. గత వారంలో shave చేసినట్లుగా వుంది ఆమె దిమ్మ. రసాలు వూరి తడి, తడిగా చెమ్రించిపోయిన పూకు, అరవిచ్చుకున్న పూపెదాలు, కోరికల వేడితో నిగిడిన గొల్లి, చిన్నగా మొలకలు మొలిచిన నూగుతో ఆమె మరింత sexy గా కనిపించసాగింది.ఇంతలో ఆమె నిగిడిన అతని ఆంగాన్ని గుప్పిట బిగించి, కోరిక నిండిన కళ్ళతో మత్తుగా మీదకు రమ్మని అడిగింది. దానితో అతను ఆమెమీదకు జరిగి ఆమెని పూర్తిగా ఆవరించేసుకున్నాడు. ఆమె అతనికి అనుగుణంగా సర్దుకుని, నరాలు తేలి నిగిడి బిగిసిన అతని మొగతనాన్ని తొడలు విడదీసి, విచ్చిన తన తడి పూపెదాల మధ్యలోసర్ధుకోసాగింది. అతను తన నడుముపైకెత్తి తన లింగాన్ని ఆమె యోనిలోకి తొయ్యసాగేడు.ఆ దృశ్యం చూస్తున్న సుందరి తనకోరికలని ఇక ఆపుకోలేక గబగబా తన వొంటిమీదవున్న బట్టలని లాగి పారేసి నగ్నంగా తెయారైపోయింది.అతను తన లింగశీర్షాన్ని ఆమెపూపెదాలలోకితోసేడు. సుందరి తనచేతిని రసాలూరి తడిసిపోయిన తన పూకుమీదవేసుకుని నిమ్మదిగా రుద్దుకోసాగింది.అతను నిమ్మదిగా ఆమె పూకులో పైపైన రెండు వూపులువూపి వొక్కసారిగా కసుక్క్ న తన 8″ మొడ్డని ఆమె లోతులలోకి దిగేసేడు. ఆమె స్..స్..స్.. ఆహ్.. ఆ..ఆ… అని తన రెండు కాళ్ళని అతని నడుముచుట్టూమెలేసింది.సుందరి ఇంక ఆపుకోలేక తనచేతివేళ్ళని కసుక్కన తన పూకులోకిత్తోసేసుకుంది.అక్కడతను నిగిడిన తన మొడ్డతో ఆమె లోతులనికొలతలు వేయడం మొదలుపెట్టేడు. తన మొడ్డని పూర్తిగా పైదాకా లాగి కసుక్కున మొదలంటా దిగేస్తున్నడు. అతను తన నడుముపెకెత్తినప్పుడల్లా ఆమె పూకు రసాలలో తడిసినిగిడిన అతని మోడ్డ సుందరికి నూనెలో ముంచిన ఇనుపగూటంలా కనిపిస్తిన్నది.ఆంతకంతకూ అతని దరువుల వేగం పెరిగిపోతున్నది. ఆమె మత్తుగా మూలుగుతూ పరవశించిపోతున్నది. అక్కడ అతను ఎంతవేగంగా ద్రువులు వేస్తున్నడో ఇక్కడ సుందరి ఆంతవేగంగా తన వేళ్ళతో పూకులో ఆడించుకో సాగింది. అక్కడ ఆమె పూకులోనుండీ మదనరసాలు పొంగి ఆమె పిర్రల మధ్యకు కారిపోతున్నయి. ఇక్కడ సుందరి పూకులోనుండి మదనరసాలు ఆమె పూకులోనుండీ తొడలమీదుగా క్రిందకి కారిపోతున్నయి. సుందరికి ఐపోవస్తున్నది. సరిగ్గ ఆదేసమయానికి అక్కడ గదిలో అతనుగూడా ఆమెపూకుని జోరుజోరుగా గుద్ది suddenగా నడుముని ఆమెలోతులలోకంతా అదిమిపెట్టి ఆగిపోయాడు.అతని మొడ్డ దిగువున నరాలు ముడుచుకోవడం తెరుచుకోవడం సుందరికి స్పస్టంగా కనిపొస్తొంది. సరిగ్గ అప్పుడే సుందరికి గూడా ఐపోయింది. తెరలు తెరలుగా భావప్రప్తి పొందుతూవుంటే సుందరికి చాలా మత్తుగా, సుఖంగా కళ్ళు అరమూతలు పడుతూవుందగా ఆఖరిసారిగా మళ్ళి గదిలోకి తొంగి చూసింది. అక్కడ అతను ఆమెమీదనుండీ ప్రక్కకి దిగిపోయి అలసట తీర్చుకుంటున్నడు. ఆమె అతను ఆందించిన సుఖాలమత్తులో తేలిపోతూ తెరిచిన తొడలని మూసుకోవడంగూడామర్చిపోయి ఆలాగే సోలిపోయింది.విచ్చుకున్న ఆమె పూకులోనుండీ అతనువొలకపోసిన మదనరసాలు తెల్లగా, చిక్కగా బయటకు పొంగి ప్రవహిస్తున్నయి. అతని బలమైన పోట్లతో నలిగిపోయిన ఆమె పూకు ఎర్రగా కందిపోయి, ఇంకా ఆలంటిపోట్లు కావాలన్నట్లుగా తెరుచ్కుని ఆలాగే వుండిపోయింది.కాశేపు ఆమె తడిపూకుని ఆలాగే తేరిపారి చూసిన సుందరి ఇంక ఆ తలుపు దెగ్గర ఆలా నిలబడే ఓపిక లేక మంచం మీద వాలిపోయింది. ఆలా మంచం మీద వాలిపోయిన సుందరికి ఆమె మొగుడు గుర్తుకువొచ్చేడు. 4 రోజుల క్రితం వొచ్చిన ఫొన్ గుర్తుకు వొచ్చింది. ఇంకా 10 రోజులు ఆయన గురించి ఎదురుచూడాలా అని మనసు వుసూరుమంది.ఇలా ఈ కోరికలతో వేగడం కన్న పిన్నిగారిని ఎదైనా సాయం చేయమంటే? సుందరికి ముందుగా ఈ idea బాగున్నట్లుగా అనిపించింది. మరికొంచంసేప్పటికి ఈ idea ఎ correct అనిపించింది. యెందుకంటే, తనని నగ్నంగా చూసి పిన్నిగారు tempt ఐనప్పుడు, ఓప్రక్కన మొగుడులేకుండా, రోజూ ఒక్కొక్క కూతురూ, మొగుళ్ళతో వొచ్చి గదిలోదూరి కసిదీరా దేబ్బవేయించుకుంటూవుంటే, ఆవిడ మాత్రం మడికట్టుకు కూర్చుంటుందా? so పిన్నిగారిని అడగదమే సరియైన మార్గమని అనుకుంటూ సుందరి చిన్నగా నిద్రలోకి గారిపోయింది.========================================================మరి సుందరి పిన్నిగారిని సాయం ఆడిగిందా ? మరి పిన్నిగారు సుందరి కి ఎలాటి సాయం చేశేరు ? … ఐదవ భాగంలో చదవండి.మీరవిశంకర్[email protected]