అల్లుడు దెబ్బ రుచి మరిగిన అత్త

Telugu Sex Stories ఆమె ఒకసారి మా ఇంటికొచ్చినపుడు నేను ఓ సాయంత్రం ఎవరూ లేరు కదా అని గది ఊడవడానికి వచ్చిన పైడిని వెనకనుండి వాటేసుకుని పిసికేస్తుంటే ఆమెగారు కాస్తా లోపలికి దూరింది. ఇంక చేసేదేముంది? ఎవరితో చెప్పవద్దని కాళ్ళుపట్తేసుకున్నాను. మేనత్తగా, పర్వాలేదని ఎవరికీ చెప్పనని అనేవరకూ వదలనని పాదాలదగ్గర నుంచి తొడలదాకా నొక్కి నొక్కి వదిలేశాను. తనేమనుకుందోగానీ నవ్వుతూ నన్ను జబ్బపట్టిలేపి “నువ్వు పట్టాల్సినవి అవి కావురా అల్లుడూ! ఇంతకుముందు పైడి సళ్ళు పట్టినట్టే నావికూడా ఓ పట్టుపడుదూ” అంది. అభ్యంతరమేముందని వెంటనే ఆ తలుపుపక్కనే గోడకి దాపెట్టేశాను.“ఓహో మీ మేనత్త మంచి దూలముండలా ఉందే”“మెల్లగా అంటావేం! ప్రతిరాత్రీ అంతా పడుకుని నిద్రపోయాక నా గదిలోకి దూరిపోయేది. ఏ పని చేయడానికైనా చేయించుకోవడానికైనా మొహమాటపడేది కాదు. ప్రతిసారీ ముందు నాలుక పెడితే కానీ కడ్డి పెట్టనిచ్చేది కాదు. అదో పిచ్చామెకు. నా లింగాన్ని తెగ చీకేస్తుండేది” అంటూ తన అనుభవాలు చెబుతూనే తమాషాగా నా జాకెట్ బటన్స్, బ్రా హూక్ విప్పేసి నా సళ్ళను పిసకటం కూడా మొదలెట్టేసేడతను, అది నా ఒళ్ళు కానట్టు. అతను చెబుతున్నది వింటూ చేస్తున్నది గమనించనట్లు నటించేను.“అయితే యిప్పటికీ ఇంకా ఆ ఇద్దర్నీ వేసుకుంటున్నావా?” ఛాతి ముందుకు విరిచేను.“దర్జాగా, వెళ్ళినపుడల్లా పైడినెక్కుతూనే ఉంటాను. మేనత్త అప్పుడప్పుడూ నా దగ్గరికొచ్చి కొట్టించుకెళుతూనే ఉంటుందిప్పటికీ” నవ్వుతూ పైట తీసేశాడు.పట్టించుకోకుండా “బాగా చేయించుకుంటారా” అనడిగేను.“మంచి కుతిగా కొట్టించుకునేది..ఏమయినా మా మేనత్త అంత దూలిష్టుకాదు పైడి”“ఊ(..ముక్కూ మొఖం బావుంటుందా?”“పర్వాలేదు. కానీ నీ అంత బావుండరు. చన్ను చంకా చూడాలంటే నీ తర్వాతే. నీవేమనుకున్నా చెబుతున్నా, వాళ్ళెవరూ నీ యీ చన్ను ముచ్చికకు చాలరు”“ఊ(..పోలికలు బాగానే ఉన్నాయిలే..వదులిక”“ఊహూ.. యిప్పుడిలా వదలమనటం న్యాయం కాదు”“ఛా. మాటల్లోపెట్టి యివన్నీ విప్పేశావా. పోనీలే కుర్రాడివి కదా అని వూరకున్నాను యిదే యింకెవడైనా అయితే జాకెట్టుమీద చెయ్యేసి వెయ్యగానే మొఖం పగిలిపోయుండేది. ఊ…. వదులు. నేనలాటిదాన్ని కాదు. నీ మాటలకుబ్బిపోయి మీదెక్కించుకుంటాననుక్కున్నావేమో నా దగ్గరాపప్పులుడకవు. కావాలంటే అంతగా లేపుకుని ఉంటే ఏ ముండదగ్గరికో వెళ్ళి కార్చుకురా…” ఓ పక్క అతనిచేసి అలా సళ్ళు పిసికించుకుంటూనే -పైకి కోపంగా అన్నాను.“అమ్మో, ముండదగ్గరికే. నాకు భయమండీ. ఏదో కుర్రవెధవని, మీరే దయచూపాలి” కొంటెగా నవ్వుతూ చటుక్కున చీరెత్తి అక్కడ మునివేళ్లతో రాశాడు, ఆ స్పర్శకు నరాలు జివ్వుమన్నాయి. “ఇంతసేపూ ఇలా పిసుక్కోనిచ్చి ఇప్పుడు పెట్టడానికభ్యంతరపెడితే మీకు పాపం చుట్టుకుంటుందండి” దగ్గరగా జరుగుతూ అన్నాడు.“చాల్లే! పెద్దవాళ్లతో యిలా యిదవ్వడం, పాడుమాటలు అనటం నీకే పాపం” వెనక్కి జరగటం లో గోడ అడ్డొచ్చి ఆగిపోయాను.“పోనీలే ఆ పాపమేదో ఏ దేవుడికో మొక్కుకొని తీర్చుకుంటానండి, ముందు పాపం చేయనీండి” అంటూ చొరవగా మళ్ళీ రెండు సళ్ళు పట్టేసుకున్నాడు.“ఛీ పాడు! ఎరక్కపోయి అలుసిచ్చానోయ్ నీకు – చంపుకుతింటున్నావ్”అతను సమాధానం చెప్పకుండా నవ్వుతూ చీరను లంగాతోసహా పైకెత్తేసి నా ఉపస్తుని గుప్పిటతో పట్టుకున్నాడు.“ఇస్ స్ స్ స్ స్ స్..ఏం పనోయ్ యిది” తీయగా గొణిగాను.“అరే, అప్పుడే నీ బుజ్జిది రసాలు కారుస్తోంది”“ఊ..అయితే నాకెయ్ శుభ్రంగా”“ఆనందంగా నాకుతా.. కాళ్ళు దూరంగా జరుపు ముందు.”“ఎందుకూ”“నీ బొక్క ఎంత విరిస్తే అంత బాగా నాలుక లోనికి నెట్టొచ్చు”“ఊ.. మీ మేనత్త బొక్కనిలా నాకేవాడివా”“ఆవిడైతే వెల్లకిలా పడుకుని మరీ తొడల్ని లాకు తలుపుల్లా విప్పుకునేది. మొట్టమొదటిసారిక్కసారే నిలబడి నాకించుకుంది. చెబితే నమ్మవ్, ఆమె బొక్క బొమ్మ చాటంతుంటుంది”“మరి నాది ఎంతుందంటావ్?”“ఇదిగో నీది ఖచ్చితంగా నా అరచెయ్యంత ఉంది. అయిన సైజుమాటకేంలే.. నీ బుజ్జిదాని బుగ్గలు ఎత్తుగా భలేగా ఉన్నాయి. ఇందాక నువ్వలా నిలబడి స్నానం చేస్తుండగా చూసినప్పుడే అనుకున్నా.. యీ పొంగడాన్ని కొరుక్కుతినేయాలని.”“ఊ.. అబ్బాయి కోరిక తీరుతుందిగా మరి కానీయ్, కొరుక్కుతిను” అంటూ అతని భుజాలు పట్టుకొని క్రిందకి నొక్కుకున్నాను.అతను నా పొదలమధ్య మోకాళ్ళు వేసి మృదువుగా తొడలు తడుముతూ పొత్తికడుపు క్రింది పల్లంలో వుఫ్ఫ్ న గాలి వూదాడు. ఆ చిలిపితనం నాకు నిలువునా కితకితలు పెట్టేసింది. ఉద్రేకం కట్టలుతెంచుకోవడంతో ఎడం చేత్తో చీరను మరింత పైకెత్తి పట్టుకొని “ఊ నాకవోయ్” అంటూ కుడిచేత్తో అతని తలను తొడలమధ్య నొక్కేసుకున్నాను.చుప్-చుప్ మని చప్పుడు చేస్తూ ఓ నిమిషం పాటు ఆ భాగమంతా తెగ ముద్దులాడేశాడు. వేడి-వేడిగా తగులుతోన్న అతని అధరాల ఒత్తిడికి పులకించిపోతూ కాళ్ళని మరింత దూరంగా విడదీసుకున్నాను. నిచ్చెనమీద కూర్చుని అతగాడు ముచ్చికలు నలపటం మొదలెట్టినప్పుడే నా రెమ్మల అంచుల్లో ముచ్చెమటలు పోసేశాయ్. తడి తడిగా ఉన్న ఆ రెమ్మల్ని అతను పెదాలతొ పట్టి-పట్టి లాగుతున్న కొద్దీ నాలో మరింత ఉధృతంగా రసాలూరసాగాయి.“నాకవోయ్.. బాగా నాలుక పెట్టి నాకు…” తీరని తపనతో గట్టిగా అరిచాను.అతనోసారి తలెత్తిచూసి తిరిగి తలొంచి ఉత్సాహంగా పీల్చుకున్నాడు. నా శరీరంలోంచి వస్తోన్న మదపువాసన ఘాటుగా పీల్చుకుంటూ రెమ్మల చీలికలోంచి నిక్కి చూస్తున్న త్రికోణపు బొటెమను మునిపళ్ళతో సున్నితంగా కొరికి వదిలిపెట్టాడు.“హూం మ్మ్..మళ్ళీ” ఆహ్లాదంతో అరిచేను.ఈసారి పెదాలతో పట్టుకొని కొద్దిగాలాగి వదిలేసేడు. తీయని అనుభూతితో తీగలు సాగిపోయాను. అప్పుడు తోశాడు నాలుకను.రెమ్మల చీలిక పొడవునా క్రిందినుండి పైకీ-పైనుండి క్రిందికీ బ్రష్ లా కదలాడుతోన్న అతడి నాలుక స్పర్శకు ఆనందపడిపోతూ మడమ పైకెత్తేయసాగాను. అతని తలను మరింత గట్టిగా నా బొక్కకు నొక్కుకుంటూ ఉద్రేకన్నాపుకోలేక నా మొత్తను కూడా కదపటం మొదలెట్టాను. నా సరదా గ్రహించాడేమో జోరుగా తలాడిస్తూ నా బొక్కలో నాలుకను నాట్యం చేయించసాగాడు. గాలిలోకి తేలిపోతున్నట్టు అనూహ్యమయిన అనుభూతి ఆవహించింది నన్ను.“ఊ..ఎలా అరగదీస్తున్నావోయ్.. హాయ్..ఎంత సుఖంగా నాకుతున్నావోయ్.. అబ్బా అయిపోయేలా ఉందేమిటి.. ఊ…నిజంగా అయిపోవచ్చేసింది.. అరరే…యిదేం సుఖమోయ్. ప్రాణం గిల గిల్లాడిపోతోంది..హా!” ఒళ్ళు తెలియని ఉన్మాదంతో ఏదేదో గొణుగుతూ ఆయాసంతో గోడకు జారబడిపోయాను.అతను మాత్రం విసుగు విరామం లేకుండా ఇంకా నా బొక్కలో వూరుతున్న రసాన్ని జుర్రుకుంటూనే ఉన్నాడు. తేరుకొని తలెత్తి చూసాను. అతని తల నా మొత్తకి తాకినపుడల్లా సురుక్కున రెమ్మలమధ్య పొడుచుకునేదేమిటా అని చూశాను. అదతని నాలుక. ఆ నాలుకతో బొక్కలో పొడుస్తుంటే మా ఆయన యింత పొడుగు మగతనం తో ఫెడీ- ఫెడీమని గుద్దుకునేటప్పుడు కూడా యీ సుఖం పొందనేలేదు నేను.“లాగించవోయ్.. బ్రహ్మాండంగా నాకుతున్నవ్” అని నా ఆహ్లాదాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ మళ్ళీ మొత్తాడించటం మొదలెట్టాను. “బాగా బొక్కలోకంటా పొడిచి ఆడించవోయ్” అంటూ అసలుపని చేయించుకుంటున్నదానిలా ఊగిపోసాగాను రొప్పుతూ. క్షణాలమీద మరోసారి కార్చేసుకొని సొమ్మసిల్లి గోడకి జారబడిపోయాను.అతను తలెత్తేసి నా పక్కనే కూర్చుంటూ “ఎలా ఉంది మన దెబ్బ?” అనడిగాడు.తృప్తిగా నవ్వి “అప్పుడే దెబ్బెక్కడేశావ్. నాకుడు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉందోయ్” అని చీరకుచ్చిళ్ళను తొడలమధ్య వత్తుకుని “మీ మేనత్త మంచి నాకుడుగాడ్నే తయారుచేసింది” వెటకారం చేసాను. చెమటతోనూ, నా బొక్కలోంచి కారిన దంటిన జిగురుతోనూ తడి-తడిగా ఉన్న అతడి ముఖాన్ని పైటచెంగుతో తుడిచి మోజుగా ‘చుప్’మని అతడి చెక్కిలి చుంబించేను.“దెబ్బకూడ రుచి చూస్తావుగా” అంటూ వళ్ళోకి లాక్కున్నాడు. ఒకచేత్తో నా చెక్కిలి నిమురుతూ రెండో చేత్తో ఓ చన్ను వడుపుగా పట్టుకుని పిసికేడు.“చూపించు” చిలిపిగా నవ్వుతూ అన్నాను.“చూపిస్తా చూడు” అంటు వంగి ఖాళీగా ఉండిపోయిన రెండొ చన్నుని చివుక్కున కొరికాడు.“యిస్ స్ స్ స్…రాలుగాయోడా.. ఏంటది”“ఏం..నొప్పేసిందా”“ఊహూ.. కింద గులేసింది”“మరి మొదలెట్టనా గుద్దుడు”“గుద్దుకునేముందు నీ గూటాన్ని చూపించు” అంటూ అతడి వళ్ళోంచి లేచి గచ్చుమీదికి జరిగి మోచేయి దాపుగా పెట్టుకుని లుంగీలో చేయిదూర్చి అతగాడి కడ్డీని బయటికి లాగాను. చేతికి పుష్టిగా తగుల్తూ కంటికి నిండుగా అవుపించింది గూటం. నా కళ్ళు ఆనందం తో మెరిశాయి. “బావుందోయ్” అన్నాను. “మరి ఓ చిన్న ముద్దు పెట్టు” “అలాగే బుజ్జీ” చిలిపిగా నవ్వుతూ గట్టిగా నొక్కేను. తీయటి తిమ్మిరి ఒళ్ళంతా పాకిందేమో నా చేతిమీద తన చెయ్యి వేసి పట్టుకుని రెండో చేత్తో నా తలను వంచుకున్నాడు. ఉద్రేకంతో నిక్కబొడుచుకున్న అతగాడి గునపం వెచ్చగా తగిలింది నా పెదవులకు. అదే సమయంలో అతని తొక్కను వెనక్కు లాగింది నా చేయి. అందంగా మగ్గిన టమోటా పండులా ఎర్రగా బయటపడిన గుండును చూసి బుగ్గలకు రుద్దుకుకున్నాను. ఆగలేక నోరుచాపి అమాంతం నోట్లో దూర్చేసుకున్నాను. ఐదుసార్లు విసురుగా తలాడించేసరికల్లా “చాలు.. ఆపు అయిపోవచ్చింది.. వదిలేయ్” నా తల నిమురుతూ అరిచేడు. తల పైకెత్తి “అరే..అప్పుడే అయిపోవచ్చిందా” అనడిగేను. “ఊ…నీ పీల్చుడంత గొప్పగా ఉంది మరి” “సరే అయితే అదేదో నా నోట్లోనే పోసేయ్, చప్పరించేస్తా” అని మళ్ళీ అతని గూటాన్ని నోటితో పట్టేసాను. ఆ పైన నాలుగే నాలుగుసార్లు తల కదిలించాను. తీయగా హాయిగా మూలుగుతూ నా తలను మరింక కదలనివ్వకుండా పట్టేసుకొన్నాడు. రెండు నిమిషాల తర్వాత మునివేళ్ళతో మూతి తుడుచుకుంటూ లేచి తలక్రింద చేతులు పెట్టుకొని విలాసంగా పడుకునాను. అతను నవ్వి కుడిచన్నుమీదికి చేతిని తెచ్చి, మరోచేత్తో చీర అంచుల్ని తెగలాగేడు. కవ్వింపుగా కాళ్ళు విప్పేను. నా పైకి వాలి “పెట్టుకో” అన్నాడు రెండు చళ్ళనీ కుదుళ్ళతో సహా పట్టుకొని. “ఊ..” అని మూలుగుతూ అతని గూటాన్ని బొక్కకు సరిపెట్టుకున్నాను. నడుమును విసురుగా ఊపేసరికి గునపం గురిగా విల్లునుండి వలిన బాణం లా దూసుకెళ్ళి కుత్తుకదాకా దిగిపోయింది నా గజ్జలో. కమ్మగా మూలుగుతూ రెండుచేతులా అతన్ని పెనవేసుకున్నాను. “బాగా తోసేనా” కొంటెగా అడిగేడు. “నా బుజ్జిముండ బేర్ మంది నీ గుద్దుడికి” “మరిక మొదలెట్టనా గుద్దుడు” “మరి? ఆలశ్యం దేనికి. నీ గూటాన్ని నా బుజ్జిముండలో నానేసి కూర్చుంటే అవతల నా కూతుళ్ళొచ్చే వేళయింది” “సరే అయితే గుద్దుకుంటాను” “నీ బలంకొద్దీ గుద్దేసుకో”. నేనామాట అనడమే ఆలస్యం, రైలింజన్ లా యమా స్పీడందుకున్నాడు. ఆ స్పీడుకి అడుగుదాగా తూకంగా తగిలే అతని గూటం గూటింపుకి తట్టుకోలేకా, ఎదురుకొట్టలేకా కాళ్ళు మూసేశాను. “ఎలా ఉందీ మనదెబ్బ?” అంతా అయ్యాక ముంగురులు సవరిస్తూ అడిగేడు. “మోతగా ఉందోయ్” అంటూ అతగాడి రెండు బుగ్గలు ముద్దాడి “నిన్నొదిలిపెట్టాలనిపించటం లేదోయ్” అన్నాను. “వదిలిపెట్టడమెందుకూ, ఉంచుకో, రోజూ పెడతాను” అన్నాడు. “అలాగే నా పిచ్చిముండ ఇక లే” అన్నాను. ఆ తర్వాత వారం రోజులు నా కూతుళ్ళు లేనపుడు విరామం లేకుండా అతని గదిలో దూరి దంచుడు వ్యవహారం సాగించేను. ఓ రోజు మాటల్లో “నువ్వు మా జ్యోతిని పెళ్ళాడవోయ్, ఎంచక్కా నా అల్లుడువవుతావ్. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దంచుకోవచ్చు” అన్నాను. ఆశ్చర్యంగా చూసి “నిజమా” అన్నాడు. “అవునోయ్, నీ గూటాన్ని వదులోకోలేను. నన్నూ, నా కూతురునీ సుఖపెట్టే మగాడివి నువ్వే అల్లుడు” “ఐ లవ్ యూ అత్తా” అంటూ వాటేసుకుని అత్తా అత్తా అంటూ మరోసారి విజృంభించాడు.