చెలరేగుతున్న ఫామిలీ మెంబెర్స్ పార్ట్ – 7

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చెలరేగ్గుతున్న ఫామిలీ మెంబెర్స్ పార్ట్ 6 తరవాత కంటిన్యూ స్టోరీ ………….
మా ఎదురుగ ఉన్న చెట్లో లవర్స్ వాడి లవర్ సుల్లి చీకుతుంటే వాడు మూలుగుతున్నాడు ,వాడి మూలుగుడులు మాకు వినిపడడం వలనా నేను వదినా వాలాను చూస్తూ నము ,మల్లి మరో పక్క అబ చిన్నగా కొటురా తట్టుకోలేక పోతున్నాను అంటుంది ,నేను వదిన మల్లి ఇటు వైపు చూసాము , అక్కడా లవర్స్ వాడి లవర్ ని దెంగుతుంటే ఉమ్ము.ఉమ్ము.ఉమ్ము.అంటూ నా పూకు నచ్చిందా అంటుంది ,నాకు వాలాను చేసే సరికి నా మడ్డ లేచింది నేను నా పరిస్థితి ఇలా ఉంటె వదినా పరిస్థితి ఏంటి అని తన వైపు చూసా అప్పుడు వదినా తన జీన్స్ పై చేతులు వేసుకొని గుద్దను వత్తుకుంటుంది ,నేను లంజ కి గుద్ద లో జిలా రేగింది అనుకుంటున్నాగా , వదినా అర్జున్ ఇక్కడ వదు వెరకడికి వెళ్దాం రా అంది ,నేను సరే అంటూ వేరే దెగ్గర కి వెళ్ళాం , అక్కడా కూడా పది సవంత్సరాల కుర్రాడు తో 50 ఇయర్స్ గాల ఆంటీ వంగొని తన చీర లేపుకుని ఆ కుర్రాడు తో కోటించి కుంటుంది , అది చూసినా వదినా అర్జున్ తాను మా అమ్మ పార్వతి లాగా ఉందే అంది ,
నేను ; అవును వదినా అన్న ,
వదినా ; అర్జున్ నువ్వు ముందుకు వెళ్లి పేస్ చూడు పేస్ ఇక్కడ నుండి కనబడటం లేదు అంది ,
నేను ; సరే వదినా అని ముందుకు వెళ్లి చూసి షాక్ అయ్యాను చూస్తే వదినా వాలా అమ్మ నేను వెంటనే వదినా దెగ్గర కి వెళ్లి వదినా తాను మీ అమ్మ అన్న ,
వదినా ; చాల స్పీడ్ గా వేలి వాడిని చెంప పై కోటి లంజ కొడకా ని వయసు ఎంత రా దాని వయసు ఎంత రా అంది,వాడు వణుకుతూ అది కాదు మేడం తానే దెంగమంది అంటున్నగా వదినా వాళ్ళ అమ్మ ఏంటి రా ఆపవు అంటూ మా వైపు తిరిగింది ,
పార్వతి ; మమ్మలను చూసి సృజన ఎప్పుడు వచ్చావే అంది
వదినా ; మీరు చేసుకునేది చూసా అందుకే వచ్చా అంటూ అమ్మ నీకు సిగ్గు ఉండదా వీడితో ఇలా అంది ,
పార్వతి ; ఎందుకు సిగ్గు మీ నాన్న చచ్చి టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది అప్పటి నుడి రోజు దెంగు డు లేక సస్తున్న అందుకే వీడికి లంగా లేపా అంటూ నువ్వు మాత్రం ని మొగ్గుడు చాచి ఆరు నెలలు కాలేదు అప్పుడే ని మరిదిని లైన్లో పెట్టుకున్నావు అంది ,
వదినా ; అమ్మ ఏమి మాట్లుడుతున్నవే సరే రా ఇంటికి పోదాం అంది
పార్వతి ; సరే అగు విడి కి కరిపించి పోదాం మధ్యలో ఆపితే బాగోదు అంటూ వాడి సుల్లి ని నోట్లోపెట్టుకుంది , వడు ఉమ్ము.ఉమ్ము ఉమ్ము హ.హు.హు.హు.లంజ ఉమ్ము ఏమి చీకుతున్నావే లంజ ని కూతురు ని దేంగా అన్నాడు
వదినా ; వాడిని చెంప పై కోటి లంజ కొడకా నన్ను దెంగు తావర అంది .
పార్వతి ; మధ్యలో కలుపుకొని ఏమైందే నీకు వాడిని కొడతావు సుఖము లో ఉన్నపుడు అలానే మాట్లాడుతారు అంతా ఎందుకు ని మొగ్గుడు నిన్ను దెంగేటప్పుడు ని అమ్మ ని దేంగా అని నన్ను తిట్టలేదా అంటూ సుల్లి ని సప్ప.సప్ప.సప్ప.సప్ప.మంటూ చీకుతుంది ,
నాకు పార్వతి చీకుడికి నా మడ్డ ఫుల్ గా లేచింది వడు ఆంటీ కారుతున్ది అంటూ ఆంటీ నోట్లో సగం కార్చి సగం పేస్ పై పోసి వెళ్ళాడు ,
పార్వతి ; లంజ కొడకా ఎంత కార్చాడో అంటూ పేస్ పై ఉంది తన వేలతో తీసుకోని నోట్లో చూకుతూ నా సుల్లి పై చేయి వేసి ఏలా ఉంది నా చీకుడు అంది
నేను ; సూపర్ అన్న కన్ను కొడుతూ ,
వదినా ; సరే రండి అంది ,ఆలా నడుచుకుంటూ కారు దెగ్గర కి వెళుతున్నాము ,
నేను ; కారు దెగ్గర నడుచుకుంటూ వెళుతుంటే చెట్ల మధ్యలో ఉన్న లవర్స్ వాళ్ళ చీకుడులు చూస్తూ నడుస్తున్న అప్పుడు ఒక చెట్ల పొదలో పిన్ని చారుశీలా కూతురు కిరణ్మయి ఒకడి సుల్లి చీకుతుంది వాలు ఇద్దరు ఒకే స్కూల్ డ్రెస్ లో ఉన్నారు నేను క్లాస్ మాటే కావచ్చు అనుకోని లంజ దీని సంగతి నైట్ చెప్పాలి అనుకుంటున్నగ్గ మేము దెగరికి వచ్చాం ,కారు వెక్కి పోతనము ,వదినా కారు నడుపుతూ అమ్మ నువ్వు ఎవరి తో దెంగుచుకోకూడదు ఒక వేళా దెంగచ్చు కోవాలి అనుకుంటే మన అర్జున్ తో దెంగించు కో అంటూ బాంబు పేలిచింది ,
పార్వతి ; సరే గని ని మరిది కి ఓకే నా అంది,
వదినా ; అరేయ్ అర్జున్ మా అమ్మను దెంగుతావా రోజు అంది ,
నేను; మీ ఇష్టం వదినా అన్న ,
పార్వతి ; సృజన నాకు రోజు దెంగించు కోవడమే కాదు మేము పెళ్లి చేసుకుంటాము అంటూ బాంబు పేలిచింది ,
వదినా ; అమ్మ ఏమి మాట్లాడుతూంవే అంది ,
పార్వతి ; మల్లి నేనే కాదు నువ్వు కూడా పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటూ బాంబు పేలిచింది ,
నెను ; వామో లంజ నాకు రిస్కు లేకుండా చేస్తున్నావే లంజ అనుకున్న మనసులో .
వదినా ; అమ్మ ఏంటే ఇన్ని ట్విస్ట్ లు ఇస్తునావు అంది ,
పార్వతి ;నీకు ఇష్టం ఉంద లేదా అంది ,
నేను ; వదినా ఏమి అంటుందో అని కళ్ళు ఆర్పకుండా చూస్తున్న ,
వదినా ;మనం ఒకే అనుకుంటే సరిపోదా అర్జున్ వప్పుకోవద్ద అంటూ మరి సమాజం అంది ,
పార్వతి ; అర్జున్ నీకు ఒకే నా మామలను పెళ్లి చేసుకోవడం అంటూ అర్జున్ నీకు ఇంకో ఆఫర్ ఉంది ,
నేను ;ఓకే లంజ లారా అంటూ వదినా లంజ రావే మీద కూర్చో అన్న ,
వదినా ; అమ్మ నువ్వు నడపవే కారు అంటూ వచ్చి నా మడ్డ మీద కూర్చుంది,
నేను ; వదినా సళ్ళు ట్ షార్ట్ పై కొరుకుతూ పార్వతి లంజ ఇంకో ఆఫర్ ఏమిటి అన ,పార్వతి ; అదే రా మా కోడలు వనిత కి కూడా మొగుడు లేడు రా అంది ,
నేను ; అంటే నువ్వు అనేది వనిత ను కూడా పెళ్లి చేసుకోవాలా అన్న వదినా సళ్ళు కొరుకుతూ ,
వదినా; అవును రా అంది ,
నేను ; ఐతే కాల్ చేసి పిలవండి అన్న .
వనిత ; కారు బ్యాక్ సిటు కింద నుడి లేచి హాయ్ బావ అంది ,
నేను ; షాక్ ఏంటే లంజ లారా ఇది ప్లేన్ కదా అన్న.
వదినా ; అవును రా నిను మా మొగ్గుడు గా చేసుకుందాం అని ప్లేన్ వేసాము అంది ,
నేను ;అవునా అని గుడి దెగ్గర కి పోనీ అన్న ,
పార్వతి ; మనం గుడి దెగ్గర కి వచ్చాము అంది ,
నేను ; ఓకే పదండి అంటూ అందరం గుడి లోపాలకి వెళ్ళాం ,
అయ్యగారు మా దెగ్గర కి వచ్చి పూజ చేయాలా అన్నాడు ,
నేను ; కాదు పెళ్లి చేయాలి అన్న,
అయ్యగారు ; మామలను చూసి నా దెగ్గర కి వచ్చి లంజ లను బాగానే పటీవే బాబు అన్నాడు నేను ; నవ్వుతూ ఏలా ఉన్నారు నా లంజలు అన్న,
అయ్యగారు ; బాగున్నారు అంటూ రండి పిట్టల మీద కూర్చుండి అన్నాడు
మేము వచ్చి కుర్చిన్నాం ,
అయ్యగారు ; మాత్రలు చదివి నాతొ వాలా మేడలో కట్టమన్నాడు ,
నేను ; అలాగే అని కట్ట .
అయ్యగారు ;మీ పెళ్లి కంప్లీట్ యింది వేలి దెంగచ్చు కోడి అన్నాడు ,
మేము ఒకే అని చేపి కారు దెగ్గర కి వచ్చాం నేను ;లంజ లారా ఎక్కడ శోభనం అన్న,
వదినా ; నైట్ నా రూమ్ లో అంది ,
నేను, ఒకే మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి నాకు బయట పని ఉంది అన్న,
వాలు ముగ్గురు ఒకే అండి అని కారులో బయలుదేరారు ,
నేను నైట్ దెంగుదాం అనుకున్న చెల్లి ను ఇప్పుడే పార్క్ లో దెంగుదాం నైట్ ఈ ముగ్గురు తో శోభనం చేదాం అని పార్క్ కి వచ్చి పార్క్లో ఎక్కడ ఉందా వెతుకుతున్న కానీ చెల్లి నేను చూసిన ప్లేస్ లో నే దాని క్లాస్ మెట్ మడ్డ చీకుతుంది ,నేను వెళ్లి వాలా దెగ్గర నిలబడ్డ ,నా చెలి కిరణ్మయి నన్ను చూసి అన్నయ్య అందీ….
…………ఓకే ఫ్రెండ్స్ రెమైనింగ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ …………….
The post చెలరేగుతున్న ఫామిలీ మెంబెర్స్ పార్ట్ – 7 appeared first on Telugu Sex Stories.