ప్లీజ్..నా కొడుక్కి చెప్పకు ప్లీజ్! – Telugu Sex Stories

తిమ వయసు ఇరువై యారు ఏళ్లు, మూడేళ్ల క్రితం రాఘవయ్య కొడుకు సుధీర్ భార్య సుధీర్ ఫ్యామీలీ చిన్నప్పటి నుండిరాఘవయ్య కు 64 ఏళ్లు. తనకున్న తమ్ముల్లిద్దరిని,ఇరభై యేళ్ళ కిందటే భార్య పోవటం దాంతో మొడ్డ కాస్త ముదరకుండా సొరకాయలగానే వుండిపోయింది, ఇక పెళ్లి చేసుకొనే వయసు లేదని అర్థమయ్యాక వున్న జీవితానికి అడ్జెస్ట్ అయ్యాడు.మూడేళ్ల క్రితం సుధీర్*కు పెళ్లి చేశాడు. మూడేళ్లకు గాని ఓ పది రోజుల క్ర్తితం తిరిగొచ్చారు ఇండియాకు ఇద్దరు. ఇద్దరు దుంపతులు. ఇంకా పిల్లలు కలగట్లేదు అనే బాదతో, హాస్పెటల్*కు చూపించుకొవడానికి వెళ్లారు . రెండు రోజుల క్రితం ల్యాబ్ లో ఏవేవో టెస్టులు చేయించుకొన్నారు. ఈ రోజున డాక్టర్ దగ్గరకు వాళ్లు అటు వెళ్లగానే రాఘవయ్య ఇంటి తలుపు సరిగ్గా వేయడం మరిచిపోయి లేచివున్న తన దడ్డుని బాత్*రూమ్ లోకి వెళ్లి రఫ్ ఆడిస్తూ కళ్లు మూసుకొన్నాడు ఆ సమయంలోనే ప్రతిమ బాత్*రూమ్*లో తాళి మరిచిపోయింది, అది తెచ్చుకొందామని ఇంటికొచ్చి బాత్*రూమ్ తలుపు తెరవగానే ఏదో శబ్దం అయితే కళ్లు తెరిచి చూసాడు ఎదురిగా ప్రతిమ నోరెళ్ల బెట్టి నోటికి అడ్డంగ తన అరచేయిని పెట్టుకొని అలానే చూస్తూ కనపడింది. అంతే తన మొడ్డ చుట్టు బిగుసుకొని తన ఎడమ చేతిని తీసి రెండు చేతులతో ఒక్క సారిగా తన మొల చుట్టూ చేతులు అడ్డు పెట్టుకొని బిక్క మొహంతో చూసాడు.రాఘవయ్య కళ్లు తెరవగానే పరుగున బాత్*రూమ్ నుండి బయటకొచ్చి ప్రతిమ పరుగు లాంటి నడకతో, రాఘవయ్య కూడ దండం మీద వున్న టవల్ ను మొలకు చుట్టుకొని బయటకు వచ్చాడు. అప్పటికింకా తేరుకొని ప్రతిమ ఒకలాగ చూపులు తప్పించుకొంటూ బయటకు వెళ్లాలని చూస్తున్నది.ఐనా యెంటీ మీరు ఈ వయసులో ఈ పనులు ఛీ ఛీ“సారీ ప్రతిమ మీరు బయటకు వెళ్లిపోయారేమో అని అనుకొన్నాను, ఇలా నన్ను చూసినట్లు నా కొడుక్కి చెప్పకూ చెప్పకు ప్లీజ్” బతిమాలాడు రాఘవయ్య .మాటలు నోటి నుండి రావట్లేదు కానీ చెప్పనంటు తలూపి బయటకు వెళ్లిపోయింది ప్రతిమ. ఆమె అటు వెళ్లగానే రాఘవయ్య తలుపులు వేసుకొన్నాడు.మధ్యాహ్నానికి డాక్టర్ దగ్గర నుండిఇద్దరు వచ్చారు, ఓ అరగంట వుండి ఎవరినో తన ఆఫీస్ వాళ్లను కలవడానికి వెళ్లిపోయాడు సుధీర్. ఉదయం జరిగిన సంఘటన నుండి ఇంకా రాఘవయ్య సిగ్గు పడుతూనే వున్నాడు ప్రతిమ ముందు తిరగడానికి. అది చూసి ప్రతిమనే ముందుగా పలకరించింది “ఏంటి మావయ్య మీకు ఎవరు గాళ్ ఫ్రెండ్స్ లేరా..? ఎవరినీ పెట్టుకోలేదా” అని.ఆ మాటలతో కాస్త సిగ్గు పడినా తర్వాత ఈ వయస్సులో నా దగ్గరికి యెవరోస్తారమ్మ అంటూ మెల్లిగా ఫ్రీ అయ్యి “నాకంత సీన్ లేదు, మనమేమి ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ కాదు కదా అని , పోనీ ఆరడుగుల అజానబాహుడిని కాను. ఏదో కామన్ మ్యాన్ ని పొట్టి వాడిని ముక్యంగా 60 యేళ్ళు దాటాయ్ ఇక నేనెవర్ని వుంచుకోగలను.మీకేమి తక్కువ మావయ్య , పొద్దున్నే నీ కడ్డి సైజ్ మీ కొడుకు కడ్డి కంటే పొడుగుగా వుంది.“అట్లా అనుకొంటే ఇక అమ్మాయిలకు మగాళ్లు దొరికినట్లే మీరు మరీను” అన్నది కళ్లు తిప్పుకొంటూ ప్రతిమ.“అవును పొద్దున్నె వెళ్లారు కదా హాస్పెటల్*కు రిజిల్ట్స్ ఏంటి” అడిగాడు.” ఎంత టెస్ట్ చేస్తే మాత్రం ఏంటి, ముందు ఈయనలొ వుండాలి కదా అసలు విషయం” అనది“అదేంటి అలా అంటావు నిన్ను చూస్తేనే తెలిసిపోతుందిగా మీరిద్దరు ఎంతగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో” అన్నాడు.“ఏంటి వొళ్లు బలవడమా ఎంజాయ్ కి రీజన్? అదేమి కాదు బాగా తిని వొళ్లు బలిసింది అంతే కాని మీరనుకొన్నట్లు రాత్రిల్లు ఏమి జరగట్లేదు” అంటు ఓపన్*గా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టింది.రాఘవయ్య జీవితంలొ ఇదే మొదటిది ఒక అమ్మాయి ఇలా బోల్డ్ గా మాట్లాడడం అన్నది, సో ఒక్క సారిగా మనిషిలో ఉత్సాహం వచ్చేసి ఇంకా బోల్డ్ గా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. “అవునా అదేంటి మా వాడు సుధీర్ చూట్టానికి బాగానే ఆరడుగులు వుండి ఆరోగ్యంగానే వున్నాడే వాడికేమి లొపం” అడిగాడు.“అన్ని పుష్కలంగా వున్నాయి చూట్టానికి కాని అసలైనదే లోటు” నిట్టూర్చింది.అర్థం కానట్లు మొహం పెట్టాడు రాఘవయ్య .” పెళ్లైన మొదట్లో పర్లేదు రోజు కాకపోయినా వారంలో మూడు నాలుగు సార్లు వుండేది ఇద్దరి మద్యన డెన్గుడు కార్యక్రమం, కాని రాను రాను అది రోజుల తర్వాత, వారల తర్వాత ఇపుడు నెలల తర్వాత జరుగుతున్నది, అదీను ఒక్కసారే మళ్లీ అడిగితే ‘అబ్బా చంపకే.. నాకు నిద్ర వొస్తుంది బాగా అలసిపోయాను మరో రోజు చూద్దాంలే” అని చెప్పి మరో వైపు తిరిగి పడుకొని నిద్రపోతున్నాడు. ఇంకెలా పిల్లలు పుడతారు. ఎలాగూ సెక్స్ కోరికలు ఆపుకొంటున్నాను సరే అనుకోవచ్చు. మనిషేమో చాలా మంచోడు,నన్ను ఒక్క మాట కూడ పల్లెత్తి అనడు, కాని రాత్రి సుఖం సంగతేంటి మరి” అని కాసింత ఏడుపు మొహంతో చెప్పింది.“అదేంటి వింతగా వున్నదే వయసులొ వున్న కుర్రాడు ఇలా వుండడమేంటి..? పోనీ నీవేమైనా అనాకారివా అంటే అస్సల్ కాదు, పోనీ సన్నగా ఏ ఎత్తు పల్లాలు లేకుండా వున్నావా అంటే అదీ లేదు, సెక్సీగా వున్నావు, నీ వెనుక ఎత్తులు చూస్తే చాలు 60 ఏళ్ల ముసులోడుగా ఠింగ్ మని లేపుకొని కూర్చుంటాడు” అన్నాడు.రాఘవయ్య మాటలతో కొద్దిగా పొంగిపోయినా..” అందరు నన్ను చూసి లొట్టలు వేసుకొంటున్నారు కానీ అసలైన మనిషే ఏమి ఉలక్కట్లేదు పలకట్లేదు మరి” నిష్టూరంగా అంది ప్రతిమ.“హ్మ్.. సరిపోయింది పో, అన్ని వున్న వాళ్లమొ అన్ని ఎండబెట్టుకొంటున్నారు. ఏ అపర్చినెటీస్ లేని నేనేమో అట్లా బాత్*రూమ్ లో కొట్టుకొంటూ బతుకుతున్నాను ఇదే జీవితం అంటే” అన్నాడు.“అవును మావయ్య మీరేంటి చేత్తో కొట్టుకోకుండా అలా నడుము స్పీడ్ గా ఊపేస్తున్నారు. అమ్మో నాకు మొదట అర్థం కాలేదు తర్వాత చూస్తే మీ చేతిలో మీ బుజ్జిగాడు ముందుకు వెనక్కు వెళ్తూ కనపడ్డాడు, అప్పుడు గానిఅ ర్థం కాలేదు”“అందరు చేత్తో కొట్టుకొంటారు నాకలా తృప్తి వుండదు. అచ్చం సెక్స్ చేస్తున్నట్లుగా వుండాలని చేతిలొ మా బుజ్జి గాడిని పెట్టుకొని అలా నడుమును ముందుకు వెనక్కు ఊగుతూ దెంగుతున్నట్లుగా ఫీల్ అవుతూ చేసుకొంటాను” అన్నడు.దెంగుతూ అన్న మాటకు కొద్దిగా సిగ్గు పడింది ప్రతిమ. “ఏంటి మావయ్య సిగ్గు బిడియం అన్ని పోయాయా బూతులొస్తున్నాయి” అడిగింది.“ఇద్దరం ఇంత ఓపన గా మాట్లాడుకొంటున్నాం గా ఇంకేమి సిగ్గు” అంటు తన తొడల మద్యన లేచిన తన దడ్డును చేత్తో నలుపుకొంటున్నాడు.ఐనా 20 యేళ్ళ నుంచి బొక్క వాసన లేదు.అది గమనించిన ప్రతిమ “ఏంటి మావయ్య . జోష్*లోకి వొస్తున్నారు, రోజుకు ఎన్ని సార్లు చేసుకొంటారేంటి” అడిగింది.“ఖాలీగా వున్న రోజుల్లో రోజుకూ రెండు సార్లు, వర్క్ ఎక్కువగా వున్నప్పుడు రోజుకు ఒక సారి గ్యారెంటీగా” అన్నాడు.అమ్మో అధి మొడ్డ లేక కొలిమిలో కడ్డియా“అమ్మో అయితే మీ శక్తి నంతా బాత్రూ”మ్ పాలు చేస్తున్నారా” అంటుజోక్ చేస్తూ కిలకిలమంటునవ్వేసింది.ఆమె నవ్వ్వులకు.. బోల్డ్ నెస్ కు రాఘవయ్య పైజామాలొని మొడ్డ స్ట్రాంగ్ అయి బాగా లేచి పోయింది. ఇక తప్పదన్నట్లు ప్రతిమ ముందు నుండి లేచాడు. బాత్*రూమ్ వైపుకు తిరిగాడు. అప్పుడు చూసింది పైజామా ముందుకు సాగిన రాఘవయ్య దడ్డును.“అంటి మావయ్య మళ్లీ బాత్*రూమ్*కా ” అని అడిగింది.“తప్పదుగా నాకు నీ మాటలతో మా వాడు లేచి కూర్చున్నాడు మరి”నాకు అర్థం కానీ విషయం యెంటంటే, మీ కొడుకేమో అన్నీ చూపించిన యేమి చేయడు. మీరేమో మాటలకే బాత్రూమ్ అంటారు. మిమ్మల్ని చేసుకున్నా బాగుండేది . నవ్వుతూ ..“పోనీ నేను హెల్ప్ చేయనా మీకు..? రోజు మీరేగా బోర్ కొట్టట్లేదా? ఈ రోజు వైరైటీ నేను హెల్ప్ చేస్తాను” అడిగింది.“అమ్మో సుధీర్ కు తెలిస్తే పాపం బాద పడతాడేమో” సందేహంగా అన్నాడు.“బాద లేదు గీద లేదు గానీ మీరు పదండి ” అంటూ తను లేచింది.“అయితే బాత్*రూమ్*లోకి ఎందుకు బెడ్*రూమ్ లోకి ఎళ్దాం” అంటు దారి తీసాడు.వెనుకే పిర్రలు ఊపుకొంటు ప్రతిమ వచ్చింది. లోపలికి వెళ్లి బెడ్ దగ్గర నిల్చోని తన పంచె నుండి తన మొడ్డను బయటకు తీసాడు. అంతే దాని వైపు వింతగా చూస్తు నిలబడింది ప్రతిమ..” ఏంటి అలా చూస్తున్నావు. నాది చిన్న సైజనా” అడిగాడు.“సైజులో చిన్నదే అయినా లావులొ మాత్రం రోకలి బండలా వున్నది. చాలా లావుగా వున్నది నీది మావయ్య. మా ఆయనది మీ కంటే చాలా పొడవు కాని మీ అంత స్ట్రాంగ్ లేచి నిలబడదు. అలా పాములా వొంగిపొయి వుంటుంది. ” అంటు రాఘవయ్య మడ్డను చేతిలోకి తీసుకొంది ప్రతిమ.ఆమె చేతుల తాకిడికి తల్లడిల్లిపోయాడు ఓ ఇరువై ఏళ్లుగా స్త్రీ స్పర్శ ఎరగని వాడి పరిస్థితి ఎలా వుంటుంది.? తట్టుకోలేకపోతున్నాడు కళ్లు మూసుకొని మైమరిచిపోతున్నాడు. ఆ మైకంలో బాడి ఆగలేక ఊగుతుంటే ఆపుకోవడానికి తన రెండు చేతులు ప్రతిమ భుజామ మీద వేసాడు. ఆ భుజాల నునుపుకు ఇంకా తనలో కామం రెచ్చిపోతున్నది.ప్రతిమ రాఘవయ్య మడ్డను మెల్లిగా రాపాడిస్తు ఊపడం మొదలు పెట్టింది. ఆమె ఊపుల్లకు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు. మెల్లిగా తన రెండు చేతులను ప్రతిమ జాకెట్లోకి దూర్చి ఆమె ఎత్తైనా చళ్లను మెల్లిగా పిసకనారంభించాడు.”అమ్మయ్యా మావయ్య దారికొచ్చాడు” అనుకొందిమనసులో ప్రతిమ. మావయ్య మీ డ్రాయర్ మధ్యలో ఇబ్బంది పెడుతోంది. వెంటనే తీసి అవతల పడేశాడు.లోపల ఒకింత తప్పు చేస్తున్నట్లుగా ఫీలింగ్ వున్నా కోరికను ఆపుకోలేకపోతున్నాడు రాఘవయ్య . ఇద్దరి మద్యన ముప్పై ఏళ్లు పై తేడా వున్నది. అస్సల్ అంత చిన్నమ్మాయి తనకు దక్కుతుందని ఊహించనే ఊహించలేదు తనలోపల తన అదృష్టానికి మురిసిపోతూ ఇంకా రెచ్చిపోతున్నాడు.జాకెట్*్ును ప్రతిమనే విప్పి పడేసి పట్టుకో అన్నట్లుగా చూసింది రాఘవయ్య వైపు. ఇంకా కిందకు అంతగా జారని ఆమె చళ్లు చూడగానే మతి పోయింది రాఘవయ్య కు నోట్లో తడారిపోయింది. అంతే ఒక చేత్తో ఎడమ చన్నును పిసికుతూ మరో చన్నును నోట్లోకి తీసుకొని బలంగా పీల్చుతున్నాడు. రాఘవయ్య పీల్చుడుకు ఎక్కడ ప్రాణాలు పోతాయో అన్నట్లుగా ఊపిరి తీసుకొంటున్నడి ప్రతిమ. ఆమెకు ఇది కొత్త అనుభవం ఎప్పుడు కూడ సుధీర్ ఇంత బలంగా పీల్చలేదు తన చనుమొనలను.మరో చేత్తో నలిపేస్తూ.. నోట్లో వున్న చనుమొనను వదిలేసి. ప్రతిమ నుదిటి మీద ముక్కుమీద, పెదాల మీద ముద్దులు కురిపిస్తున్నాడు. నోట్లో నోరు పెట్టి గట్టిగా పీల్చి పడేస్తున్నడు. అతని పీల్చులకు తట్టుకోలేక ఒక్క సారిగా అతని పెదాల నుండి విడివడి ఓ రెండు క్షణాలు గాలి పీల్చుకొని మళ్లీ రాఘవయ్య పెదాల్లోకి తన పెదాలను దూర్చేసింది. ఆమె పదాల నుండి మెల్లిగా గొంతు మీద ముద్దాడుతు ఆమె పెద్దవైనా కొబ్బరి బోండాలాంటి సళ్ల మద్యకు వచ్చి మొహంతో రాపాడిస్తు ముద్దులు కురిపిస్తున్నాడు.ఎన్నడు ఎరగని సుఖం అది ప్రతిమకు. ఎప్పుడు కూడ తన మొగుడు ఇలా చేయలేదు.. వచ్చి రాగానే లోపల పెట్టేసి నాలుగూపులు ఊపి కార్చుకొని మంచానికి అటు తిరిగి పడుకొని నిద్రపోయే వాడు.ఇప్పుడు రాఘవయ్య మావయ్య చేస్తున్న ఫ్లోర్ ప్లే ఆమెలోని కోరికలను ఇంకా రెచ్చ గొడుతున్నది. రాఘవయ్య ముద్దులకు అతని ఫ్లోర్ ప్లేకు తట్టుకోలేక గట్టిగా మూలుగుతున్నది ప్రతిమ.అలానే నడుము దాక వచ్చాడు అక్కడున్నా కుచ్చిళ్లను ఒక్క లాగుతో లంగాతో సహా లాగేసాడు, అవి కుప్పగా కింద పడిపొయాయి. అప్పుడు చూసాడు ప్రతిమ బలమైన తొడలను, తమకం ఆపుకోలేక వాటి మద్యన తన తలదూర్చి పాల పొదుగు కోసం దూడ ఆవు పొదుగులొకి కుమ్మి కుమ్మి పాలు తాగుతున్నట్లుగా ఆమె తొడల మద్యలో తెగ పొడిచేస్తున్నాడు తన తలతో ” అంటి మావయ్య తలతోణే పొడిచేసి కార్చుకొనేట్లుగా వున్నారుగా” అన్నది ప్రతిమ.” అబ్బా ఏమైనా తొడలా ఇవి.. అరటి బొల్దలు తెలుసా” అని మురిసిపోతు వాటిని పంటితో కొరుకుతూ ముద్దాడుతున్నాడు పాదాల వరకు.అస్సలే రాఘవయ్య మావయ్య అప్రోచింగ్ కొత్తగా వుంటే ఇంకా తన తొడలను చూసి ఆశ్చర్యపోతూ వాటిని కుమ్మేస్తుంటే ఆ సుఖానికి పరవశిస్తు గట్టిగా అరిచేస్తున్నదు”మ్ము.మ్మూ..ఊ..ఊ..ఊం మ్మూ..మ్మూ” అంటు..! తన చేతులతో తన తొడల మద్యన వున్న రాఘవయ్య తలను ఇంకా తనలోకి నొక్కుకొంటున్నది ప్రతిమ.. ఆ తమకానికి తట్టుకోలేక.మెల్లిగా ఆమె ఉపస్థ మీదకు వచ్చాడు. చిన్న సైజు పూరిగా పొంగి వున్న ప్రతిమ పూకును చూడగానే ఆగలేక తన పెదాలతో ముద్దాడుతూ కసుక్కన తన నాలుకను లోపలికి తోసాడు.ఇన్నాళ్లుగా ఇంగ్లీష్ వాళ్ల బ్లూ ఫిల్మ్స్ చూసి చూసి తనకెప్పుడు ఇటువంటి అదృష్టం దక్కుతుందో అని ఎప్పుడు వగిచె వాడు అలాంటిది ఇప్పుడు అదీను మామ్చి కోడె వయసులొ వున్న కోడె గిత్తలాంటి అమ్మాయి దొరికేసరికీ తనకు దక్కిన అదృష్టాన్నికి మురిసిపోతూ.. దొరికిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొవాలని తనివి తీరా ఎంజాయ్ చేయాలని అనుకొంటూ ఆమె పూకులోకి నాలుకతో అరగదీస్తు మరొ పక్కన తన రెండు చేతులను పైకి చాపి ఆమె పాలిండ్లను నలిపేస్తూ ప్రతిమను ఎక్కడికో స్వర్గానికి తీసుకొళ్తున్నాడు.మెల్లిగా ప్రతిమను బెడ్ మీదకు తోసి.. చూసాడు అప్పుడు కాని ఆమె అందాలను పూర్తిగా చూడలేక పోయాడు గుండ్రటి భుజాలు, ఎత్తైనా స్థన సంపద కొద్దిగా వొంపు తిరిగిన నడుము దాని నుండి లోతైనా నాభి, దానికిందకు జారితే వెడల్పైనా జఘనం,, తొడలు. ఒక్క సారిగా ఆమెను చూసి మురిసిపోతూ “ఏమున్నావు ప్రతిమ.. రియల్లీ ఐయామ్ లక్కీ ఫెలొ ఇలాంటి అద్భుతమైన బాడీ వున్న అమ్మాయి నాకు దక్కడం రియల్లీ ఐయామ్ లక్కీ ఫెలో ” అని మాట్లాడుతూ.. ప్రతిమ మీద పడిపోయాడు. వెంటనే ప్రతిమ తొడలను విడిదీసింది. ఆమె మద్యకు చేరి నోట్ళో నోరు పెట్టేసి ఆమెను జుర్రుకొంటున్నాడు. మరో పక్కన రెండు పాలిండ్లను బలంగా పిసికేస్తున్నాడు. అతని బలమైన మొడ్డ ఆమె నాభి వద్దకు వచ్చి పొడుస్తున్నది. ఆ స్పర్శ కొత్తగా వింతగా వుంది ప్రతిమకు.ఎంత పిసికినా నలిపినా కూడ తనివి తీరట్లేదు రాఘవయ్య కు. ఆమెను బోర్లేసి వెనుక వైపు నుండి ప్రతిమమీదకు వాలాడు రాఘవయ్య . ఎత్తైనా ఆమె పిర్రలు మొలకు మెత్తగా బలంగా తగిలాయి, అతని మొడ్డ పిర్రల మీద గట్టిగా తగులుతూ మద్యలొకి దూరాలని తెగ ట్రై చేస్తున్నది. రాఘవయ్య దడ్డు స్పర్శ్ర పిర్రలకు తగలగానే అదొక కొత్త అనుభూతినిస్తున్నది ఆమెకు. పిర్రలను ఇంకా వెనక్కు తోసింది రాఘవయ్య ప్రతిమ వీపు మీద ముద్దాడుతూ ఆమె మెడ వొంపులోకి జొరబడి మెడ వొంపులో ముద్దులు పెడుతూ ఇంకా రెచ్చ గొడుతున్నాడు.ఇన్నేళ్లుగా బ్లూ ఫిల్మ్స్ లో చూసిన విద్యలన్నీ అక్కడ అప్లై చేస్తున్నాడు.. రాఘవయ్య పిసుకల్లకు ఆగలేక వెంటనే వెల్లికిలా తిరిగి చేత్తో రాఘవయ్య మొడ్డను తీసుకొని తొడలు వెడల్పు చేసి కసుక్కన తన పూకులోకి తోసుకొంది. అంతే ఒక్క సారిగా అంతటి లావాటి మొడ్డ లొపలికి దూరే సరికి పూకు దళసరి గోడలకు బిగుతుగా తగిలింది రాఘవయ్య మొడ్డ. ఆ స్పర్శను ఆస్వాదిస్తూ కళ్లు మూసుకొని తన రెండు కాళ్లను రాఘవయ్య నడుము చూట్టూ బిగిస్తూ తనకేసి ఇంకా గట్టిగా అదుకొన్నది.మొగుడి మొడ్డ ఎప్పుడు కూడ ఇంత గట్టిగా వుండేది కాదు. చూట్టానికి చాలా పొడవుగా పాములా వున్నా కూడ లోపలి దూర్చుకోవాలంటే నానా అగచాట్లు పడేది ప్రతిమ. అదెప్పుడు మెత్తగా వుండి వొంగి పోతుండేది. మగాళ్లకందరికీ ఇలానే వుంటుందేమో అని అనుకొన్నదిమొదట్లో.. కాని అమ్మలక్కల కబుర్లలొ అందరికీ అలా వుండదు తెలుసుకొంది. అదీను కాక నిన్నటి దినం బాత్రూామ్*లో రాఘవయ్య మావయ్య స్పీడ్ నడుము ఊపులు చూసాకా ఇంకా ఆశ్చర్యపోయింది. అంత స్పీడ్*గా నడుమును ఊపుతారా అని. ఆమెకు అనుభవంలోలేని వ్యవహారం అది. అది చూసే మావయ్య మీద మోజు పెంచుకొన్నది.లోపలికి దూరగానే 20 ఏళ్ల తర్వాత మొదటిసారిగా “పూకు” స్పర్శను పొందుతున్న రాఘవయ్య పరిస్థితి చూస్తే ఎక్కడో వున్నట్లుగా వుంది. దానిని మనసారా అనుభవిస్తూ.. మెల్లిగా ఊగడం మొదలు పెట్టి రెండు మూడు నిమిషాలలో గుబేల్ గుభేల్ మంటు గట్టిగా గుద్దడం మొదలు పెట్టాడు.అ గుద్దుల్లకు ప్రతిమ నడుము తట్టుకోలేకపోతున్నది. “ఏంటి ఇంత బలంగా వుంటాయా నడుముఊపులు అని ఆశ్చర్యపోయిన ఆమె రాఘవయ్య ఊపులకు తట్టుకోలేక కళ్లు తేలేస్తున్నది”“అమ్మా చంపేస్తున్నావు మావయ్య నా వల్ల కావట్లేదు. ఇదేమ్ సుఖంరా తండ్రీ ” అంటూ కేకలు వేస్తున్నది.ఇరువై ఆరేళ్ల మాంచి కండ పట్టిన అమ్మాయి అదీను తనలాంటి అనాకారి కాకపోయినా ఏ మాత్రం కూడ చూట్టానికి పెద్దగా బాగోలేని మనిషికి దొరకడం అన్నది తనెంతో అదృష్టం చేసుకొన్నాను అని మురిసిపోతూ.. ఇన్నాళ్లుగా దాగున్న తనలోని దాహాన్ని ఒక్క సారిగా తీర్చుకోవాలనే ఆలోచనలతో బలంగా బలంగా నడుమును కుదేసి దెంగుతున్నాడు.రాఘవయ్య నడుము ఊపులకు కళ్లు తేలేస్తున్నది ప్రతిమ.. అదెంత బలంగా తన మీద పడుతున్నద్ంటే వెనుక నడుములు ఎక్కడ విరిగిపోతాయో వెనుకున్న పూసలు జారిపోతాయేమో అనిపించేంతగా బలంగా కుమ్ముతున్నాడు. మరో పక్కన తన ఊపులకు పైకి కిందకుఊగుతున్న ఆమె కొబ్బరి బొండాలాంటి సళ్లను పట్టుకొని పిసుకుతూ నలిపేస్తన్నాడు.ఒకే సారి కింద పైనా రెండు వైపుల రాఘవయ్య ఇస్తున్న సుఖాన్ని తట్టుకోలేక కేకేలేస్తూ మొత్తం శరీరాన్ని రాఘవయ్య కు అప్పగించేసింది.ఓ పదిహేను నిమీషాలకు కుమ్మి కుమ్మి కుమ్మీ చివర్లో పిచ్ కారి కొట్టినట్లుగా కార్చేసాడు రాఘవయ్య . అప్పటికే ప్రతిమ కళ్లు తేలేసి మావయ్య ఇచ్చిన సుఖాన్ని తనివి తీరా ఆస్వాదిస్తు అలానే పడుకొని వుండిపోయింది మంచం మీద. అలా వీలు దొరికినప్పుడల్లా రోజుకి ఒక షో తో రక రకాల భంగిమల్లో దెంగేవాడు. తర్వాత కడుపు, బిడ్డ. ఇంకేముంది సుధీర్ తండ్రైపోయాడు.