బూస్సులో కామం నా తొలి అనుభవం|Telugu Dengudu Kathalu

ఒక రోజు నేను బాంగ్‌లోరే నుంచి తిరుపతి కి వస్తున్న, ర్రీట బస్ లో, రిసర్వేషన్ లాస్ట్ సీట్ లో దొరికింది, రాత్రి 10:30 కి బస్ బయలుదేరుతింది, నేను వెళ్ళి నా సీట్ లో కూర్చున్న ఆది విండొ సీట్, లాస్ట్ రో.కాసేపాటికీ ఒక పెద్ద మనిషి వొక్చి నా పక్కన కూర్చున్నాడు, నేను టైమ్ చూస్తున్న, చిప్స్ కొనుక్కొని తింటున్న, అంత లో ఒక ఆవిడ వొక్చింది,తన పేరు సీత(తరువాత తెలుసుకున్న) తన తో ఒక లేడీ అండ్ వన్ యంగ్ బోయ్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరూ ముందు డబల్ సీట్ లో కూర్చున్న రూ, సీత కి సీట్ లేదు, అందుకు తాను నా పక్కన ఉన్న మనిషి పక్కన ఉన్న సీట్ లో వొక్చింది, కానీ తాను నాకు రిక్వెస్ట్ చేసింది, బాబు ప్లీస్ నాకు విండొ సీట్ ఈక్చి నువ్వు పక్కన కూర్చో అని, సరే అని నా పక్కన ఉన్న మనిషి కి సైడ్ సీట్ లో కూర్చోపెట్తి,విండొ సీట్ లో తాను, పక్కన నేను నా పక్కన ఆ మనిషి కూర్చున్నాం, బస్ స్టార్ట్ అయింది,కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నాం, నువ్వు ఎం చేస్తావ్ బాబు అని అడిగింది నేను జాబ్ చేస్తున్న అని చెప్ప, తాను వల్ల అత్త వల్ల ఇంటికి పోతుంది అని చెప్పింది.తన బాడీ చాలా అందం గా ఉంది, నాకు మొద్ద లేచిపోతుంది, చెయ్ వేసి తన రొమ్ములు పిసకల అని పించింది కానీ నా పక్కన ఉన్న మనిషి కూడా ఆమె కి చూస్తున్నాడు, బస్ ఫుల్ స్పీడ్ లో పోతుంది, లైట్స్ ఆఫ్ చేశాడు డ్రైవర్, నేను కామం మెల్లగా నా చెయ్ హ్యాండల్ పినుంచి తన వైపు వేశా, మళ్లీ తెసేశ, మళ్లీ నిద్ర పోతున్నట్టు నటించి చెయ్ జార్చ తాను ఏమీ అనలేదు..ఇలా 3 అవర్స్ వరుకూ జరిగింది, ఒక స్టాప్ వొక్చింది అక్కడ నా పక్కన మనిషి దిగిపోయాడు, సీత కూడా ఎక్కడ దిగిపోతుందో అని అనుకున్న, కానీ తాను లాస్ట్ స్టాప్ అని తరువాత తెలిసింది.మళ్లీ బస్ బయలుదేరింది, మెల్ల గా నా చెయ్ మళ్లీ వేశా కాసేపు నో రియాక్షన్ తరువాత తన చెయ్ నా వైపు వస్తుంది నేను అనుకున్న, నా తోడ పైన తన చెయ్ మెల్లగా తగులుతుంది తాను కూడా ట్రై చేస్తుంది అని నేను ధాయ్‌రం చేసి ఛన చెయ్ పట్టుకున్న,పీసీకి నను, తాను ఏమీ అనలేదు, నేను తన చెయ్ తేసూకుని నా పంత్ పైన పెట్టాను, తాను మెల్లగా నొక్కుతుంది నా మొద్ద లేచిపోంది రోడ్ ల మారిపోంది, నేను నా రెండు చేతులు తన జ్యాకెట్ పైన వీసీ నొక్కినాకు భలే ఉన్నై, సాఫ్ట్ అండ్ స్మూద్ గా, నను జ్యాకెట్ ఇన్‌సైడ్ చెయ్ వేసి బాగా పిసికినను, తాను మెల్లగా ములుగుతుంది, నేను మెల్లగా అని చెప్పాను , నా పక్క న సీట్ 2 ఖాళీగా ఉన్నై ఎవరు లేరు, అందరు నిద్ర లో ఉన్నారు,తాను నా పంత్ సిప్ ఓపెన్ చేసి నా మొద్ద తీయటానికి ట్రై చేస్తుంది నేను నా అండర్‌వెర్ ఓపెన్ చేసి మొద్ద బైటకు తీసి తన చేతిలో పెట్టాను తాను చాలా బాగా ఆడిస్తుంది, నాకు అక్కడే లేచి తన పూకులో డొబ్బైయాలని పించింది, నేను తన సారీ లిఫ్ట్ చేసి నా చేతిని తన పూకో లో వేశాను, చాలా బాగౌుందీ, నున్నగా ఉంది, స్మూద్ గా, బాగా వేలు వేసి ఆడించాను,,తాను బాగా రైస్ ఐపోంది, నేను మెల్లగా తన చెవిలో కామం, నా మొద్ద నాకు అని చెప్పినను, సరే అని తాను బెండ్ ఐపోయే న మొద్ద తన నోట్లో తేసూకో ని నాకింది, బాగా ఆహ్హ ఇంకి బాగా అని నేను నా నడుము పై కి లేపుతున్న,కామం తో నా చేతిని తన రొమ్ముల పైవేసి నుక్కుతున్న,,హ్ భాలి ఉంది ,,,,మొద్ద ఫుల్ టైట్ ఉంది, ఇలా నేను తాను బాగా ఆడుకున్న క నాకు కారిపోతుంది అని తన చెవిలో చెప్పాను ఉండు నా నోట్లో కర్చు అని తాను నా మొద్ద మొత్తం నోట్లో తీసుకొని బాగా ఆడించిది అహ్హ,, అహ్హ భలే ఉంది,, అంమ్మాహ్ నాకు ఐపోని,,,అపోంది,,,,కర్చేసా తాను నా రసాలు మొత్తం నోట్లో మింగేసింది,నేను గబగబా పంత్ సిప్ క్లోస్ చేసి కూర్చున్న, తాను కూడా సారీ సర్దుకొని కూర్చుంది, తరువాత నేను తాను అలా కాసేపు కిస్ చేసుకున్నాం, మయ స్టాప్ వొక్చింది, అందరు దిగారు, నేను అక్కడే ఉంది తనకు మీ ఇల్లు ఎక్కడ అని అడిగి, అడ్రెస్ తీసుకున్న, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, నేను తరువాత కాంట్యాక్ట్ చేసి తనకు ఇంట్లో వెల్ల్లి బాగా డెంగినను ఆది ఇంకో స్టోరీ లో చెబుతాను.