మా అమ్మే వదిన ను దెంగుమంది

మా ఫ్యామిలీ నేను అన్న ఒక్క అక్క నాన్న అన్న కి పెళ్లి అయింది వదిన పెరు నిర్మల మాకు వ్యవసాయం ఉంది అక్క కు పెళ్లి అయింది తనకి ఒక్క బాబు నేను బట్టల షాప్ పెట్టుకున్న శారీస్ డ్రెస్ మెడిరియల్ బాగా నే నడుస్తుంది అన్న వ్యవసాయం చూసుకుటు ఒక్క ట్రాక్టర్ నడుపుతాడు అన్న కి పెళ్లి అయ్యి 5ఇయర్ అయింది అప్పుడు నేను 10 క్లాస్ లో ఉన్నఇక్క పిల్లలు కాలే వదిన చాలా అందంగా ఉంటుంది వదిన నా బట్టలు షాప్ లో షేర్ తీసుకుంది షాప్ ని ఇంకా పెద్దది చేసాను వదిన నేను బాగా క్లోస్ గా నే ఉంటాం నైట్ షాప్ మూసేసి నేను వదిన ఇంటికి వస్తాం మాది జాయింట్ ఫ్యామిలీ మామి వదిన ని చాలా ప్రేమ గా చూస్తుంది మార్నింగ్ నేను వదిన షాప్ కి వెళుతున్నాం వదిన చాలా డాల్ గా బైక్ మీద కూర్చుంది నేను వదిన ఏమైంది అన్న వదిన ఎమ్ లేదు ఊరికే అంది మీరు చాలా డాల్ ఉన్నారు ఎందుకు అని అణా వదిన సైలెట్ గా ఉంది సరే వదిన ఎంతైనా నేను బయటి వన్నె కదాఅన్న వదిన చూడు మరిది నేను నీకు చెప్పక పోతే నేను ఎవరికి చెప్తా నా భాద అంది ఏమైంది వదిన మీ అన్న నైట్ నా తో గొడవపెట్టుకున్నాడు నాకు పిల్లలు అయితే లేరు అని మీ అమ్మ కూడా అన్న కి అంది అంత నేను మా అమ్మ అలా అంద అవును మీ అన్న అందుకు భాద లేదు అత్తమ్మ అలా ఆనందుకు బాధగా ఉంది నా తప్పు లేదు నేను టెస్ట్ కూడా చేయించుకున్న మీ అన్న కు టెస్ట్ చేయిచుకోమంటే నన్ను కోపం తో చూస్తాడునాకేం అయింది నేను నీ ప్రతి రోజు దే అణా పోయింది నాకు అర్థం అయింది మేము షాప్ కి వేళ్ళ షాప్ లో ఇంకా 4 గురు వర్క్ చేస్తారు నేను మాద్యనం ఇంటికి వెళ్లి తిని వదిన కు లంచ్ తెస్తా నాకు అమ్మ భోజనం పెట్టింది నేను నైట్ అన్న కు వదిన కు జరిగిన గొడవ గురించి చెప్పాను అమ్మ ని కూడా అడిగాను నువ్వు వదిన ని ఎద్దుకు అలా అన్నావు అమ్మ పెళ్లి అయ్యి ఇన్ని సవసరాలు అయింది పిల్లలు లేరు అంది నేను అన్న కు టెస్ట్ చేయిచుకో అని చెపు అన్న అమ్మ వాడికి అయింది వాడు భాగానే ఉన్నాడు అమ్మ సీరియస్ గా ఇంకో 1ఇయర్ చూస్తా వాడికి ఇంకో పెళ్లి చేస్తా అంది నేను షాప్ కి వెళ్లి మళ్ళీ నైట్ వచ్చాము నాకు భాద అనిపించింది మార్నింగ్ షాప్ కి వెళ్లి ఓపెన్ చేసి వదిన ని చూస్తే భాద అనిపించింది వదిన కు మామి కొంచెం సీరియస్ గానే ఉంది అన్న వదిన కి విషయం చెపిన్న వదిన చాలా భాద పడింది ఈవెనింగ్ షాప్ కి లోడ్ వచ్చింది వర్కర్ ని వాటిని లోపలికి పెట్టి వెళ్లిపోయారు వదిన నేను సెట్ చేసుకుంటున్నాం డైలీ 8 కి షాప్ క్లోస్ చేస్తాంకానీ లోడ్ వస్తే కొంచెం లైట్ అయితే డి ఇంటికి వెళ్లి సరికి 10 30 అ టైం అయితే ది మా ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా గుర్తే నేను షెటర్ కిదకి లాగ్గి నేను వదిన డ్రెస్ సెట్ చూస్తునామ్ వదిన మీకు ఫుడ్ తీసుకొస్తా అన్న వదిన థాంక్స్ మర్ధి నువ్వు ఒక్కడివే నాకు హెల్ప్ చేస్తున్నావు వద్దు అంది వదిన ఇంకా భాద పెట్టుకున్నారు వదిన అవును నా లైఫ్ కదా అంది ఎమ్ కాదు మీకు పిల్లలు పుడతారు అన్న ఎలా మీ అన్న కు దమ్ము లేదు ఎలా చెప్పు అంది ఏమో అన్న వదిన మర్ధి నువ్వు నేను చెప్పేది జాగ్రత గా విన్నూ నువు కొంచెం మీ అన్న లాగానే ఫేస్ ఉంటుంది నువ్వు కొంచెం నామీద ఫోకస్ పెడితే అది నేను నాకు అర్థం కాలే వదిన నువ్వు నన్ను దెంగుఅంది నాకు షాక్ తగిలింది వదిన కు నాకు కొంచెం సేపు వాదన నడిచింది వదిన పోనీ నీకు నేనంటే ఇష్టం లేదు అంది కాదు వదిన నిను చూస్తే నాకు మూడ్ రావాలి కదా నాకు వదిన నను కిస్ చేసింది నను నిదా పడుకోపెట్టింది నాకు ముద్దులు పెడుతూ తన జాకెట్ బ్ర తీసింది నాకు మెలిగా మొడ్డ లేచింది నేను వదిన ని పై వెల్క్ ముద్దులు పెట్టుతూ సారి లంగా తీసేసా నాడ్రెస్ తీసేసా మొడ్డ చూసింది వదిన పెద్దగా లావుగా ఉంది నదిఅబ్బా అంది నేను పుకుల్ పెట్టి తోసా వదిన ఒక్కసారిగా పై లేచింది నేను వదిన ను అన్ని యాంగిల్ లో దేన్గగి ఖర్చా పూకులో వదిన ఒహోహోహో అంటూ చాలపడింది ఎటైనా దెంగు నను తల్లి ని చేయి అంది 5 మంత్స్ దెంగ వదిన ప్రెగ్నెట్న్ అయింది ఇంట్లో అడ్డారు హ్యాపీ బాబు పుట్టాడు వదిన హ్యాపీ అయింది