వారి మద్య జరిగిన దేన్గులాట – Telugu Sex Stories

వరుణ్ కి పెళ్లి జరిగి 7 ఇయర్స్ అవ్వుతుంది కానీ తన్న వైఫ్ అందం తనకి కొత్త పెళ్లి కూతురు గా అనిపిస్తుంది.ఒక్క బాబ్బు ఉన్న సరే మోడరన్ గా రెడీ అవ్వుతుంది షామల.ఇంకా తన స్త్రుచ్తురె కి వస్తే 34-26-36 మరియు యేతు 5’8.ఏ మగవాడు చుసిన దేన్గాలి అనీ లాగా ఉంటుంది షామల.వరుణ్ తన్న వైఫ్ షామల ఇండిపెండెంట్ హౌస్ లో ఉంటార్రు ఒక టౌన్షిప్ లో,ఇండిపెండెంట్ కాబట్టి వరుణ్ తన్న వైఫ్ ని న్యూడ్ గా ఉండమంటాడు.కొత్త అంగ్లెస్ లో yedharru దేన్గిచు కుంటారు.టైం కదిచిపోతుంది వరుణ్ బిజీ, ఇంకా బాబ్బు కి 3 ఇయర్స్ నిండుతున్నాయి స్కూల్ లో జాయిన్ చేసారు ఇద్దరు.షామల బాబ్బు తో బిజీ ఐపోయింది వరుణ్ కి స్పేస్ కొంచం తగ్గింది.షామల కూడా హస్బెండ్ నుంచి దేనగులాట మిస్ అవుతుంది.వరుణ్ : షామల,చాళ్ళ రోజులు ఐయింది ఏ నిన్ను దెంగి.షామల :అవును అండీ నాకు కూడా చాల కొరికగా ఉంది.yedharru ఎలాగా టైం స్పెండ్ చెస్ధమ్ అని ప్లాన్ చేసుకుంటునారు అంతలో వాళ relatives వచార్రు వాళ్ళ ప్లాన్స్ అన్ని వేస్ట్ ఐపోయింది వరుణ్ షామల ఇద్దరు కసిగా చూసుకున్నారు.షామల వచ్చిన వారిని రిసీవ్ చేసుకొని వరుణ్ ని ఆఫీసు కి పంపింది.వరుణ్ ఆఫీసు కి వెళ్ళగానే షామల కి కాల్ చేసాడువరుణ్: సారీ బంగారం నిన్ను ఇరోజు చాల కసిగా దేన్గాల్లి అనుకున్న కానీ ఇంటికి మీ relatives వచ్చారు.షామల: పర్లేదు అండీ ప్లాన్ వర్క్ అవుట్ అవుతుంది మన terrace మిధ పెంట్ హౌస్ ఉంది గా అందులో మన మాస్టర్ బెడ్ రూమ్ లో జాగారం చెస్ధమ్.వరుణ్: కానీ అది గెస్ట్స్ కి కదా ఇంకా మనం ఉస్ చేసి చాల రోజులు అవుతుంది గా.షామల: మీరు వచ్చే టపుడు మల్లె పుల్లు తేసుకోన్నిరండి నేన్ను రూం ని రెడీ చేస్తాన్ను………వరుణ్ కి ఎపుడు తన వైఫ్ ని న్యూడ్ గా చుడాల్లి అని ఆఫీసు లో తన సిస్టం కి టైం చూసుకుంటున్నాడు……మార్కెట్ కి వెళ్లి మల్లె పుల్లు తేసుకొన్ని ఇంటికి బయల్దేరాడ్డు వరుణ్ తన్న వైఫ్ ఎంత సెక్సీ గా రెడీ ఇయిన్ది అని కలల్లు కంటూ బండి నడుపుతున్నాడు.దారి మదేల్లో మెడికల్ షాప్ దేగర ఆగి ఒక ప్యాక్ దొత్తెద్ కండోమ్ కొన్నాడు.షామల తన relatives కి సేవ్వ చేయడం లో బిజీ ఐపోయింది రాత్రి తన్నుజాగారం చేయాల్లి అనీ గురుతుకువచింది వెంటనే పెంట్ హౌస్ లో ఉన్న మాస్టర్ బెడ్ రూం కి వెళ్లి అంతా రెడీ చెసింది.తన భామ్మ తో నేన్ను కొంచం ఫ్రెష్ అవ్వుతాను అనీ తన బెడ్ రూమ్ కి వెళ్ళింది షామల.ఇ రోజు వరుణ్ తో బాగా కుమ్మిచుకోవల్లి అనీ బాత్రూం కి వెళ్లి ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసింది,బయటకి వచ్చి వరుణ్ కి నచిన లోనెక్ జాకెట్ ఇంకా ట్రాన్స్పరెంట్ సారీ వేసుకుంటుంది.షామల్: ఇ రోజు వరుణ్ తో బాగా కుమ్మిచు కొవాల్లి.చాల రోజుల్లు ఇయింది తన మొడ్డ ని నా పూకు లో పెటుకోన్ని అనుకుంటూ వరుణ్ ప్రేమ తో ఇచిన లింగెరీ వేసుకుంటుంది.లో నెక్ జాకెట్ వేసుకుంటూ జాకెట్ కి ఉన్న హుక్స్ కొంచం టైట్ గా పెటుకొన్ని తన సళ్ళు కనిపించెయ్ లాగా.బొడు కింద సారీ కటుకుంది సారీ ని టైట్ గా కటుకుంది తన గుద కి దాన్నిని చూసి వరుణ్ కి ఇంకా మూడ్ తెపియడానికి.రెడీ అవడం అపోయింది అనుకునే టైం కి షామల షామల అని తన బామ్మ పిలిచింది,వరుణ్ వచాడు నిన్ను అడిగాడు బయటకు రా.వస్తున్న అన్ని రూం నుంచి బయటకి వచ్చింది.షామల్ ని చుసి వరుణ్ కి మైండ్ బాక్ ఇయింది ఎం మాటలాడలేక పోయాడ్డు.షామల: ఏంటి ఇ రోజు ఆఫీసు త్వరగా ఐపోయింది ఎపుడు లేట్ గా వస్తార్రు.వరుణ్: అదేం లేదు ఇ రోజు వర్క్ త్వరగా ఐపోయింది.షామల: ఫ్రెష్ ఐయి రా డిన్నర్ పెద్దతన్ను అన్ని చెపింది.వరుణ్: సరే అన్ని షామల ని కొంటె గా చూసుకుంటు బెడ్ రూమ్ కి వెళ్లి పోయాడు.దాన్ని చుసి షామల తలలో తాను నవ్వుకుంది…………………………