అందాల రాసి దెంగు దెంగు అంటుంటే ఎందుకు దెంగనే

మా ఇంటి పక్క పొర్షన్ లొ ఒక కుటుంబం కొత్తగా అద్దెకి దిగారు ఆంటీ అంకుల్ వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక అమ్మయ్ ఒక అబ్బయ్. అమ్మయ్ ఇంటర్ లొ జాఇన్ అయిందంట అబ్బయ్ 9 క్లాస్ చదువు తున్నాడు అంకుల్ మిలట్రీ లొ జాబ్ చెస్తారంట ఈ విషయాలన్ని అమ్మ చెప్పింది ఈ గొలంతా నాకెందుకు నాకు ఎందుకు చెపుతున్నవ్ నన్ను చదువుకొనివ్వు అని చిరాకు పడ్డాను అమ్మ మీద నేను కాలేజి కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆంటీ బయట ఏదొ పని చెసుకుంటుంటే చుసాను చాలా చాలా అందంగా ఉంది మంచి కలర్ లొ బలే ఉంది అలా చుస్తూకాలేజికి వెళ్ళను. ఆ రొజు సాయంత్రం ఒకసారి మళ్ళి ఆంటి కనిపించింది నా కళ్ళతొ ఆంటి ఒల్లంతా తడిమేసాను సళ్ళు ఈజిగా 36 ఉంటాయ్ నడుము చాలా సన్నగా ఉంది ఇంక కిందకి వస్తే పెద్ద గుద్ద వాఔ నిపిచే ఫిగర్ ఆంటీది ఇంత అందాన్ని ఇంట్లొ ఉంచి అంకుల్ ఎక్కడొ జాబ్ చెస్తున్నాడా వాడు నిజంగా వేస్ట్ ఫెలొ అనుకున్నాను రాత్రి అన్నం తినేటప్పుడు అమ్మని ఆంటి గురించి అడిగాను పొద్దున చెపుతుంటే చిరాకు పడ్డవ్ ఇప్పుడు నువ్వే అడుగుతున్నవ్ ఏంటి అంది అదేమి లేదమ్మ కాలేజి లొ ఈరొజు యక్జాం ఉంది దానికి చదువ్కుంటుంటే ఆ టైం లొ నువ్వు చెప్పవ్ అందుకే కొపం వచింది అన్నాను పొద్దున చెప్పిన విషయాలన్ని మళ్ళి చెప్పింది మరి అంకుల్ ఎప్పుడు వస్తారు అన్న ఆరు నీలలకి ఒకసారి వస్తారంట అంది అమ్మ సరే అమ్మ నాకు నిద్దర వస్తుంది నేను పడుకుంటాను అని నా రూం లొకి వెళ్ళి పడుకున్నాను నా కళ్ళు మూసినా తెరిచినా నా కళ్ళౌందు ఆంటి రూపమే కనిపిస్తుంది అప్పుడు డిసైడ్ అయ్య అంకుల్ ఆరు నెలలకి ఒకసారి వస్తాడంట ఏదొ ఒక రకంగా ఆంటిని లైన్ లొ పెడితే అంకుల్ వచే వరకూ కుమ్ముకొవచు అనుకున్నాను ఆ ఆలొచన రావడం తొనే నా సుల్ల రాడ్ లా ఐపొఇంది ఆటీ ని ఊహించుకుంటూ చెతి పని కానిచ్హాను ఆ తరవాత రొజుఆ తరవాత రొజు ఉదయమే అమ్మ నాన్న ఊరు వెళ్ళారు కొంచెం సేపటికి పక్కన ఆంటి వచ్చి నీకు ఏమన్న కావలంటే మొహమాటం లేకుండా అడుగు నేను ఏమి అనుకూను మీ అమ్మ వాళ్ళు వచేవరకు నిన్ను చుసుకూ మని నాకు చెప్పారు అంది అలాగే ఆంటి అన్నాను ఆంటి వాళ్ళ ఇంటిలొకి వెళ్ళింది నేను ఈరొజు కాలేజ్ మానేద్దం అని డిసైడ్ అయ్యను 9 కి ఆంటి వాళ్ళ అబ్బయి అమ్మయి స్కుల్ కి కాలేజ్ కి వెళ్ళరు ఆ టైం లొ ఆంటి నైటీ ఉంది నేను కుడా బయటే ఉన్నాను నన్ను చుసి నువ్వు కాలేజ్ కి వెళ్ళవా అంది కడుపు లొ నొప్పిగా ఉంది ఆంటి అందుకె వెళ్ళటం లేదు అన్నాను టి.వి చూస్తూ కుర్చున్నాను కొంచెం సేపటికి ఆంటి మళ్ళి మాఇంట్లొకి వచింది కడుపునొప్పి బాగా వస్తుందా కొంచమేనా అంది కొంచ్మే ఆంటి అన్నాను బొజనానికి బయటకి వెళ్ళకు మా ఇంట్లొ చేద్దువ్ గాని అంది మీకెందుకండీ స్రెమ అన్నను దీంట్లొ స్రెమ ఏముంది నాతొ పాటె నీకు కుడ వడుతాను అంది మీఇష్టం ఆంటి అన్నాను సరే నేను స్త్నానం చేసి వంటపని కానిస్తాను అంటూ వెనక్కి తిరిగింది అబ్బ ఆంటి గుద్ద నైటి లొపల నుండే నాకు పిచెకిస్తుంది పట్టుకుని పిసకాలి అనిపిస్తుంది కంట్రొల్ చేసుకున్న దీనిని గుడ్డలు లేకుండ చుడాలి అనుకున్నా అనుకొవడం తొనే నాకు ఒక ఆలొచన వచింది ఎలాగొ ఆంటి బాత్ కి వెళ్తుంది మాది వాళ్ళది బాత్ రూంస్ పక్క పక్కనే ఉంటాయ్ అక్కడనుండి ఎదైనా చాన్స్ వస్తుందేమొ అనుకున్నా వెంటనే నేను బాత్ రూం లొకి దూరాను కరంట్ పైప్ పెట్టడానికి మా బాత్ రూంస్ కి మద్యలొ హొల్ పెట్టారు అక్కడ నుండి చుసాను వాళ్ళ బాత్ రూం చక్కగా కనపడుతుంది ఆహ ఏమి చాన్స్ దొరికింది అని వైట్ చేస్తున్ననుకొంచెం సేపటికి ఆంటి బాత్ రూం కి వచింది నేను ఊపిరి బిగపట్టి చుస్తున్నాను వాళ్ళ బాత్రూం లొపలికి వెళ్ళి తలుపు గెడ పెట్టింది.నేను అల్లనె కన్ను ఆర్పకుండా చుస్తున్నను వెంటనే నైటి జిప్ తీసి బుజాల మీదనుండి కిందకి తొసింది వావ్ ఆంటి లొపల ప్యంటి బ్రా వేసుకొలెదు నైటి కింద పడిన వెంటనే దానిని హ్యంగర్ మీద వెద్దం అని నేను చూస్తున్న వైపు తిరిగింది నా కంటికి ఆంటి ముందు వైపు మొత్తం కనపడింది నాకు ఒక్కసారే మైండ్ బ్లొక్ ఐనది ఆంటి తెల్లని పాల రాతి బొమ్మలా ఉంది సళ్ళు చాల పెద్దవి నెను 36ఉంటాయి అనుకున్నను కాని ఇంకా పెద్దవే ఉంటాయి అవి చాలా స్టిఫ్ గా ఉన్నాయి ఎందుకు ఉండవు అంకుల్ ఎప్పుడొ ఆరు నెలలకి ఒకసారి చేయి వేస్తాడుకదా అనుకున్నాను ఇంకొంచెం కిందకి దిగితే ఆంటి బొడ్డు లోతు ఒక అంగుళం ఉండవచ్చు గుండ్రంగా చుడగానే నాలుక పెట్టి కెలకాలి అనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం కిందకి దిగితే అబ్బో అక్కడ ఒక అడివి ఉంది అంకుల్ లేడుగా దాని పని ఎవరూ చూస్తునట్టు లేరు అందుకే బాగా ఒత్తుగా పెరిగిన ఆతులు పూకు కనపడకుండా కప్పేసినాయి ఇంకా కిందకి వస్తే అబ్బ అబ్బా ఆ తొడలని చుస్తే మంచి కండ పట్టి తెల్లటి తెలుపు రంగులో మెరుస్తున్నాయి నేను ఇలా చూస్తూ ఉండగానే ఆంటి స్త్నానం చేయడం మొదలు పెట్టింది సొప్ తొ ఒల్లంతా రుద్దుతూ సళ్ళ దగ్గరకి వచింది వాటికి సొప్ పట్టించి రెందిటిని పట్టుకుని సుతారం గా నలుపుకుంటుంది అలా రుద్దేసరికి సళ్ళ ముచికలు గట్టి పడి ఆంటి చేతులకి గుచుతున్నాయి అప్పుడప్పుడు వాటిని కూడా నలిపి లాగి వదులుతుంది పక్క బాత్ రూం లొ ఆ సీన్ చుస్తుంటే నా సుల్ల లెగిసి బుసలు కొడుతుంది దానిని చెతితొ నలుపుకుంటు బొక్కలొనుండి చూస్తున్నాను ఆంటి సళ్ళు వదిలి పొత్తమీద సొప్ రాస్తుంది అలా రాస్తూ చుపుడు వేలు బొడ్డు లొ పెట్టి కెలుకుతుంది అయ్యబాబొయ్ ఇది మామొలుది కాదురొయ్ అనిపించింది ఇంకొచెం కిందకి వచ్చి అదివిలో చేయి పెట్టి ఆటులు పక్కకి జరిపి పూకు రెమ్మలు విడదీసింది అప్పుడు ఆంటి ఫూకు దర్సనం ఐనది నాకు గొల్లి కుడా బలేకనిపిస్తుంది వేళ్ళతొ అక్కడ అంతా కెలికి అల అలా పూకు బొక్క దగ్గరకి వెళ్ళి వేళ్ళని బొక్కలో తొసింది అలా కొంచెం సేపు ఉంచి బయటకి లొపలికి అడింఛడం మొదలు పేట్టింది ఆ సీన్ చూస్తుంటే నాకు పిచేక్కిపొయేలా ఉంది అల చాల సేపు ఊపి ఆగిపొఇంది అప్పుడు ఆంటి పూకు నుండి తెల్లటి రసం కారుతుంది అప్పటి వరకు పూకు లొ ఆడించిన చేతి వేళ్ళని ఆంటి నోట్లొ పెట్టుకుని చీకుతుంది అబ్బో ఇది చాలా గుల లంజలా ఉందే దీనిని ఎలా ఐనా కసి తీరా దెంగాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను అంతా కారిపొయకా స్త్నానం పూర్తి చేసి టవల్ సళ్ళ వరకు కట్టుకుని డోర్ ఒపెన్ చేసింది అది ఇంట్లొకి వెళ్ళిన కొంచం సేపటికి నేను బయటకి వచ్చి మా ఇంట్లొకి వెళ్ళాను నాకు కళ్ళు మూసినా తెరిచినా ఆంటి వేళ్ళ తో కొట్టుకునే సీనే కనపడుతుంది అల అల టైం ఒన్ ఐనది ఆంటి మాఇంట్లొకి వచింది నగ్నంగా వస్తుంది.ఇదేంటి ఇంతడైరక్ట్ట్ గా వచేస్తుందిఅని ఒక్కసారి కళ్ళూ నులుముకుని చూసాను ఆంటి చీర కట్టుకుంది మరి నాకు ఎందుకు లా కనిపించింది బాత్ రూం ఎఫ్హెక్ట్ ఇంకా పొలేదన్నమాట అనుకున్నాను రా బొజనం చేద్దం అంది ఎందుకులే ఆంటీ అన్నాను ఏమి పర్లేదులే రా అని నా ఛేతిని పట్టుకుంది నాకు ఒక్కసారే కరంట్ షాక్ కొట్టినట్టు ఇనది ఏమైనది ఆంది ఆంటి ఏమిలేదు ఆంటీ పదండి అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళానుఆంటి నాకు అన్నం పెట్టింది తనుకూడ పెట్టుకుంది నాకు మాత్రం బాత్రూం సీనే కళ్ళముందు కదులుతూ ఉంది ఏంటి అలా ఉన్నవ్ అంది ఆంటి ఏమిలేదు అన్నను నీకు పొద్దున్నే చెప్పను కదా ఏమి మొహమాట పడకుండా అడగమని అంది అదేమిలేదాంటి అంకుల్ గురించి అడుగుదాం అనుకున్న మీరు ఏమన్న అనుకుంటారేమొ అని అన్నాన్ను దీనిలొ అనుకొవడానికి ఏమిఉంది ఆంకుల్ మిలటరీ లొ జాబ్ చేస్తారు అంది అక్కడికి మింలని తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు కదా అన్నాను అక్కడ వాతావర్ణం బాగొదంట చాలా చలిగా ఉంటుందంట అంది ఒహొ అలాగా అన్నను మరి ఆంకుల్ ఎప్పుడువస్తారు అన్నాను కుదిరితే ఆరు నెలలకి లేకపొతే సంవత్చ్రానికి వస్తారు అలా వచ్చి ఒక నెల ఉండి వెళ్ళి పొతారు అంది అంకుల్ వచ్చే వరకూ మీరు వైట్ చేస్తారన్నమాట అన్నను మరి అంతేగా అంది మీరు చాలా గ్రెట్ ఆంటి అంకుల్ లేకుండా మీరు ఒక్కళ్ళే ఫ్యమిలి ని నడుపుతున్నారు అన్నాను అదేంటి చిన్నా అంకుల్ ఇక్కడ లేకపొతే నాకు మీరంతాలేరా నాకు ఏదన్న కావలంటే నువ్వు చేయవా? అంది బలేవళ్ళాంటి ఎందుకు చేయను మీకు ఎలాంటి పని కావలన్న మొహమాటపడకుండా నన్ను అడగండి అది ఎంత కష్టమైనా మీకోసం చేస్తాను అన్నాను చాలా ట్యంక్స్ చిన్నా అంది మనలొ మనకి ఇవన్ని ఏంటి ఆంటి నేను మీసొంటవడిని అనుకోండి అన్నాను.కూరలన్ని బలేఉన్నయ్ ఆంటి మీలాగనే అన్నాను నాలాగానా అదేంటి అంది మీరు చాలా బాగుంటారు కదా అలానే మీకూరలు కూడా చాలా బాగున్నయి అన్నాను ఆంటి ఒక్కసారే నవ్వి నేను అంత బాగుంటానా అంది మీరు సూపర్ గా ఉంటారు అనేసా నేనేని అంత బాగొనులే చిన్నా నువ్వు మరీచెపుతున్నవ్ అంది యాహూ అని మనసులొ అనుకుని లైన్ లొకి వస్తుంది అనుకున్నాను ఎవరి అందం వారికి తెలియదు ఆంటీ వాళ్ళౌందున్న వాళ్ళకే తెలుస్తుంది నేను చెపుతున్ననుగా మీరు సూపర్ గా ఉంటారు అన్నను మళ్ళి ఆంటి కొంచెం సిగ్గుపడి చిన్నా నాకు సిగ్గేస్తుంది అంది నాదగ్గర సిగ్గేందుకు ఆంటి నేనేమన్న పరాయివడినా నేను మీవాడిని అని చెప్పాను కదా అని నొక్కి చెప్పను ఇంక చాలు ఆపరా బాబు నాకు ఏదోలా ఉంది అంది ఆంటి పిట్ట లైన్లొ పడుతుంది దీనిని ఇలాగే మాటల్లో పెట్టి మన పని కానిచ్చేయాలి అనుకున్నానుఅన్నం తినేసి మా ఇంత్లోకి వచేసాను కొంచెం సేపటికి ఆంటి వచ్చి చిన్న నీకు కంప్యుటర్ ఉంది కదా నాకు నేర్చుకోవాలని ఉంది నేర్పుతావా?మీరడిగితే కానంటానా ఆంటి రండి నేర్పుతాను అని నా రూంలొకి తీసుకుని వెళ్ళాను. మీకు ఏమన్న వచా అసలు ఏమి రాదా అన్నాను ఏమి రాదు నువ్వే నేర్పాలి అంది సరే అని నా కంప్యుటర్ చైర్ లొ కుర్చొమని సిస్టం ఆన్ చేసాను ఎలా ఆన్ చేయాలో చెప్పాను ఆన్ ఐనతర్వత మౌస్ ని ఆపరేట్ చేయమన్నాను ఆంటి కి కొత్తకదా సరిగ్గా చేయలేక పొతుంది నేను ఇదే కరక్ట్ టైం అనిఆంటి చేయిని పట్టుకున్నాను బలే మెత్తగా ఉంది అలా పట్టుకునేటప్పుడు నేను పక్కన్ అనిలపడి ఆంటి మీదకు వంగాను దానితొ ఆంటి కుడి జబ్బకి నాగుండేలు తగిలాయ్ నా వొల్లంతా వేడెక్కిపొఇంది కింద ఫ్యంట్ లొ బుజ్జిగాడి లో కూడా కదలిక వచింది లొపల డ్రయర్ కూడ లేదు పైకి లేచిపొద్దెమొ అనుకున్నాను ఆంటి ని అల్లనే పట్టుకుని మౌస్ ఆపరేటింగ్ నేర్పాను ఆ టచింగ్లకు మావాడు లేచిపోయాడు ఇంక లాబం లేదని ఇప్పుడే వస్తాను అని బాత్రూం కి వెళ్ళి చేతి పని కానిచాను కడుకుని మళ్ళీ ఆంటి దగ్గరకి వెళ్ళాను కరక్ట్ గా మావాడి దగ్గర ఫ్యంట్ తడిచింది దానిని నేను చూసుకోలేదు ఆంటి చూసి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటుంది ఏంటి ఆంటి నవ్వుతున్నరు అన్నను ఏమిలేదులే అని మళ్ళి నవ్వుకుంటుంది ఏమైనది అని నేను ఒకసారి చూసుకున్నాను సరిగ్గ అక్కడ తడిచి ఉంది ఒహొ అది చూసి నవ్వుతుందా అంటే దీనికి నాది లేచి నేను బాత్రూం కి వేళ్ళానని అర్దం ఐనది అన్నమాట అనుకున్నాను మరి ఇంకెదుకు ఆలస్యం అని నిదానం గా స్తార్ట్ చేసానుకంప్యుటర్ లొ ఏదొ ఊపేన్ చేస్తున్నట్టు నటిస్తూ నా మొచేతితో ఆంటి సళ్ళను నొక్కుతున్నాను ఆంటి ఏమి అనటం లేదు అలా అని వెనక్కీ జరగడం లేదు ఒహొ దీనికి నాతొ కుమ్మించు కొవాలని ఉంది అన్న మాట ఇంక టైం వేస్ట్ చేయకుడదు అనుకుని నా చేతితొ ఇంకా గట్టిగా నొక్కుతున్నాను ఇస్స్ హా అంది అంటి ఏమైనది ఆంటి అన్నాను నీ మొచేతితొ ఇక్కడ నొక్కేస్తున్నవ్ అని తన సళ్ళు చూపించింది అయ్యో సొరి ఆంటి చూసుకొలేదు ఆంటి మీకు బాగా నొప్పి పుట్టి ఉంటాయ్ అందుకె అలా మూలిగారు అన్నను పర్లేదులే చిన్నా మరి అంత గట్టిగా పిసకలేదులే అంది నేను నొక్కను అంటే ఇది పిసికాను అంటుందేంటి అంటె దీని పూకు లో కూడా జిల మొదలైయిందన్న మాట అనుకుని సరే ఆంటి మీరు ఇది చూస్తూ ఉండండి ఇప్పుడే వస్తాను అన్నాను సరే అంది నేను మా ఫ్రిజ్ లొనుండి రెండు డ్రింక్స్ తీసుకుని వచ్చాను ఆంటికి ఇస్తూ కావలనే కరక్ట్ గా పూకు మీద పడే టట్టుగా వంచాను డ్రింక్ ఆంటి పూకు ఉన్న ప్లేస్ లొ ఒలిగింది అయయ్యో సారి ఆంటీ అంటూ ఆంటి చీర కుచ్చిళ్ళని రుద్దుతూ లొపలికి నొక్కుతున్నాను నా చేతిని ఆంటి పూకు మీదకి వెళ్ళే టట్టుగా నొక్కుతున్నాను నా వేళ్ళకి పూకు మీద ఆతులు తగులుతున్నాయ్ పర్లేదులే చిన్నా అంతుంది మీరు ఉండండి ఆంటి ఇదంతా తుడిచేస్తాను అని నేను నా వేళ్ళని ఇంకా లొపలికి పెట్టి పూ చీలికలొ నా వేళ్ళని ఆడిస్తున్నను ఆంటి చిన్నా హా హా ఇస్స్ అంటూ చిన్నగా ఈ అవకాసాన్ని వదల కూడదు అని నేను ఇంకా ఇంకా రెచ్చి పోతున్నాను ఆంటి మూలుగులు ఇంకా ఎక్కువ ఐనాయి తల పైకి ఎత్తి చూసాను ఆంటి కళ్ళు ముసుకుని ఏదో లొకాలలొ ఉంది నేను మెల్లగా చీర కుచ్చిళ్ళని లాగేసాను ఆంటి అద్దు చెప్పటం లేదు నా పంట పండింది అనుకుని నేను ప్రొసీడ్ ఐపోయాను చీర పక్కకి జరిపి లంగా ముడి విప్పటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అప్పుడు ఆంటి నాపనికి అడ్డు పడి వద్దు చిన్నా వద్దు అంటుంది నేను అదేమి పటించుకునే పరిస్తితి లొ లేను నాపని నేను చేసుకుని పోతున్నాను.లంగాముడి విప్పేసి దానిని కిందకి లాగి పూకుమీద డైరక్ట్గా చేయివేసాను ఆంటి ఒక్కసారే అదిరిపడింది నేను నాచేతితో పూకుని తడమడం మొడలుపెట్టేను ఊ……………………………హా…హూ…. అంటు రకరకాల సౌండ్స్చెస్తుంది ఆంటిప్పు చీలికలో వేళ్ళతొ ఆడిస్తూ ఆంటిపు గొల్లిని పట్టుకుని నొక్కేను ఆంటి ఒక్కసారే అదిరిపడింది అబ్బాఅని గట్టిగా మూలిగింది నేను గొల్లిని మళ్ళి మళ్ళి నొక్కేను ఆంటి ఎగిరెగిరిపడుతూ గట్టిగాఅరవడంమొదలుపెట్టిందినేనుఅలానేకొంచెంకిందకివెళ్ళీపూకుబొక్కలొవేలుతోసానుఅక్కడఅప్పటికెతడితడిగాఉందిఅబ్బోఅన్నటికారిపోతుందిఅనుకున్ననునావేలుపూర్తిగాపూకులోకినెట్టానుఅక్కడచాలావేడిగాఉందిఇంకొవేలునికూడపెట్టానులూపలఅంతాజిగురుగాజారుతుందినావేళ్ళనిలోపలికంట్టాపెట్టానుణేనుఅలాచేస్తుంటేఆంటికేకలుఫెట్టెస్తుందినావేళ్ళనిఆదించడంమొదలుపెట్టనుఅల్లఅడిస్తూనాబొటనవేలునిపూగొల్లిమీదపెట్టికదుపుతున్నానుఆంటిపిచ్చిపట్టినట్టూఅరుస్తుందినాకుబయంవేసిఆపేసానుఆంటిఒరేయ్ఆపకురాఆపకుఇలానేనన్నుచంపేయ్అంటూకేకలువేస్తుందినాకుబయంవేసిఆగిపొయానుఎందుకుఆగావ్రాదావచినాపూకునికుళ్ళపొడిచెయ్రారానేనుఇంకఆగలేనుఅంటుందినేనువెంటనేఆంటినిఎత్తుకునిపక్కనేఉనామంచంమీదకితీసుకునివెళ్ళానుఅప్పుడుమొదలైనదిఅసలుపనిఆల్రడిలంగాముడితీసేసానుకదామంచంమీదకితీసుకునివెళ్ళేట్టప్పుడుఅదికిందపడిపొయిందిఆంటినిమంచంమీదపడుకొపెట్టితొడలనివిడదీసానువావ్ఆంటిఆతులపూకుఇప్పుడునాకుచాలాక్లియర్గాకనిపిస్తుందిదానినిఅలాచూస్తుంటేనాకునోరుఊరిపొతుందిఇంకఆలస్యంచేయకుండాప్పుకుమీదముద్దుపెట్టానుఆంటిఒల్లుఒక్కసారేజలదరించిందిఏయ్చిన్నాచీఅక్కడనోరుపెడుతున్నావేంటిచీచీవదిలేయ్అందిఆంటినేనుఅదేమివినకుండాపూకుపైనుండికిందకిముద్దులుపెడుతున్ననుఅలాచేస్తుంటేఆంటిమెలికలుతిరిగిపోతుందినాచేతులతొఆంటిపంగఇంకావెడల్పుచేసానుపూకుచీలికకనిపించిందిఆతులనిపక్కకితప్పించినానాలుకనిపూచీలికమీదపెట్టానుఆంటిఒక్కసారేఎగిరిపడిందినానాలుకసూదిగాచేసిపూచీలికలోపుడుస్తున్ననుఒరేయ్చిన్నాచంపేస్తున్నవ్రాఅమ్మొఅమ్మొహహఇస్ఇస్అనికేకలుపెడుతుందిఆంటినేనుఅల్లనేచేస్తూపూకుగొల్లిమీదనాలుకపెట్టికదిపానుఆంటిఒరెయ్నన్నుచంపేస్తావాఇవాళఏమిసుకాన్నిఇస్తున్నవురాఅక్కడేఇంకాపొడవరానువ్వుకెలుకుతుంటేబలేఉందిఅబ్బాఇస్స్హోహాఅంతుకేకలుపెడుతుందినేనుదానిగొల్లినినాపెదవులతొపట్టిచప్పరిస్తున్ననుఆంటిచేతులునాతలమీదవేసితనపూకుమీదకినొక్కెస్తుందిపూకులోనుండివచ్చేమదనవాసననాకుచాలాగాటుగావస్తుందినామునిపంటితోపూగొల్లినికొరికానిఅమ్మోఅనిఅరచిందిఆంటినేనుమళ్ళిఅలాగేకొరికానుఒరెయ్ఇంకనేనుఆపుకోలేనునాకుఐపొతుందినాకుఐపొతుందిరాఅంటుపూబొక్కలొనుండిరసాన్నికార్చేసిందిమగాళ్ళలాగాఆడవాళ్ళుకూడారసాన్నికారుస్తారనిఅప్పటివరకూనాకుతేలియదుఆరసంఎలాఉంటుందోచూద్దాంఅనినాకేనుఅదిఉప్పగాచేదుగాఅదోరకంగాఉందికానిచాలాబాగుందనిపించిందిచీదానినికుడావదలవానువ్వుఇంకచాలువదలరాబాబోఅందిఆంటిరసాన్నినాకుతుంటేదీనికిగులలెగుస్తుందిఅనిపించిపూకులోనుండిగుద్దమీదకికార్చినరసాన్నినేనుజుర్రుకొవడంమొదలుపెట్టనుఅల్లచేస్తున్నప్పుడుఅనుకూకుండానానాలుకఆంటిగుద్దబొక్కదగ్గరతగిలిందిఅంతేఆంటికెవ్వుమనిరచిఎగిరిపడిందిఅబోదీఅనిగుద్దనికెలికితేదీనికిపిచెక్కిపొతుందిఈపనికూడాచేసేద్దంఅనుకునినానాలుకనిస్సుదిగాచేసిదనిగుద్దబొక్కదగ్గరకెలకటంమొదలుపెట్టానుఆంటిపిచ్హిపట్టినదనిలాఅరుస్తూనాతలమీదచేతులువేసినామొకాన్నిదానిగుద్దమీదకినొక్కేసుకుంటుందినాకుఊపిరిఆదటంలేదుఐనావదలకుండాకెలుకుతూనేఉన్నానుఅల్లకొంచెంసేపుచేసినతర్వాతఆంటిఒరెయ్ఒరెయ్నాకుమళ్ళీఐపోతుందిరాఅమ్మోఅమ్మోహోహోఇస్స్స్అంటూబళుక్కునమళ్ళికార్చేసిందిఆరసాన్నికూడాజుర్రేసుకునిపైకిలేచానునామూతిమొకంఅంతాఆంటిరసాలతోతడిచిపోఇందివెంటనేనన్నుఆంటితనమీదకిలాక్కునినాకులిప్కిస్ఇచిందిఆటీఅలాముద్దుపెడుతుంటేనేనుఆంటినిగట్టిగాకౌగిలించుకున్నానుమాఇద్దరిమద్యలొఆంటీసళ్ళునలిగిపొతున్నయిఅలాకొంచెంసేపుముద్దుపెట్టుకున్నాకాఆంటీవదిలిందిఅప్పుడునేనుఎలాఉందిఆంటీఅన్ననుస్వర్గంచూపించవ్నేనుపెద్దమనిషినిఐనతర్వాతవెంటవెంటనేరెందుసార్లుకార్చుకోవడంమళ్ళీపూకునాకించుకోవడమూఇదేమొదటిసారినీదిఇంకపెట్టకుండానేరెండుసార్లుకర్పించావ్అంటేనువ్వుమామోలువాడివికాదుఒరెయ్ఆపూకునాకడంఏంటిరాపూకునిఅలానాకుతారనికూడనాకుతెలియదుఅదొకకొత్తరుచిచూపించావ్అలానాకుతుంటేనాకుమాటల్లోచెప్పలేనిసుకంవచిందిఇంతసుకాన్నిఇప్పటివరకూమిస్స్ఐపోయానోతెలిసిందిఒరెయ్గుద్దబొక్కదగ్గరనీనాలుకనిపెట్టవ్చూడూఅబ్బోఅబ్బొతలుచుకుంటేనేమల్లీకారీపొయేటట్టుఉందిఏక్కడనేర్చుకున్నావురాఈపనులన్నీఎంతమందినిదెంగావురాఅందినేనుఆడదానిఒంటిమీదచేయివీసిందిఇదేఫస్ట్టైంఆంటీఅన్నానునాకుఅబద్దలుఎందుకుచెపుతున్నవ్అందిఆంటినేనుచెప్పేదినిజమేఆంటీనువ్వేనాఫస్ట్బోణివిఅన్నానుఓరినీమరిఅంతలాఎలాచేసావ్రాపెళ్ళైనకాడనుండిమొగుడిపక్కలొపడుకున్నానాకుఇప్పటివరకూతెలియనిరుచులనిచూపించావ్నీకుఎలాతెలిసినయ్రాఇవన్నిఅందిఇంటర్నేట్లొబూతుకదలుచదివానుఅందులోనేర్చుకున్నవేఇవన్నినీమీదప్రయోగించానుఅన్నానుఅలాటివికూడాఉంటాయా నాకుతెలియనివిషయాలునీదగ్గరచాలానేర్చుకోవాలినేర్పుతావా?అందినేనునీవాడినిఅనిముందేచెఫ్ఫానుకదాఅన్నానుపదఇథేకడుక్కునివచ్చినేర్పుదువుకానిపదాఅంది కడుక్కునివచ్హాంఆంటిసళ్ళమీదటవల్కట్టుకుందిఆంటీనిఅలానేచూస్తూఉన్నానుఏంటిఅలాచూస్తున్నావ్నాకుసిగేస్తుందిఅందిచూపించాల్సినవిఅన్నిచూపించిఇప్పుడుసిగ్గుపడుతున్నవ్ఏంటినువ్వేకదానాకుతెలిసినవిఅన్నినేర్చుకుంటానుఅన్నావుకదారామరీనేర్పుతానుఅంటూటవల్లాగేసానుఆంటినాముందునగ్నంగాఉందిఅలాచూసేసరికినాసుల్లలేచిపోఇందిఇంకఆగలేకవెంటనేఆంటీనికౌగిలించుకునిగట్టిగాబిగించానుఅమ్మోనాకుఊపిరిఆడటంలేదుఅందినాకౌగిలికొంచెంవదులుచేసిఆంటీమొకమంతాముద్దులుపెడుతున్ననుఅలాకొంచెంకిందకిదిగిమెదమీదనాలుకతోరాయడంస్తర్ట్చేసానుఆంటీచిన్నగామూలగటంమొదలుపెట్టిందినేనుఅలామెడనునాకుతూఇంకొంచెంకిందకిదిగానుఆంటిసళ్ళునానోటిముందుఉన్నాయ్వాటిమీదముద్దులుపెట్టిముచికలనునోట్లోపెట్టుకున్ననుఆంటీఒరేయ్చీకరాచీకుహాఅంటూనాతలమీదచేతులువేసిసళ్ళమీదకినొక్కేస్తుందినేనుముచికల్నిసప్పరించినామునిపంటితోకొరికానుఆంటిఎఆఆఆఅ..అంటూగట్టిగాఅరచిందిఏమైనదోతెలియకనేనువదిలేసానుఏంటిరావదిలేసావ్కొరకరాఅల్లనేకొరుకునాబాయల్నితినేయ్రానారంకుమొగుడాఅందిఆమాటకినాకుకసెక్కిపోఇందివెంటనేరెండుసళ్ళమీదచేతులువేసినలపడంమొదలుపెట్టానుఆంటీనోటితోగాలిపీల్చుకుంటుందిఆసౌండ్స్నాకుక్లియర్గావినపడుతున్నయ్నేనుసళ్ళనిగట్టిగాపిసికేస్తున్నానుపిసికేకొద్దిఅంటీసళ్ళుఇంకానునుపుదేరిపోతున్నయ్నాచేతులకిఎదురుతిరుగుతున్నాయ్నేనుఇంకాకసిగాపిసుకుతూముచికలునలుపుతున్నానుఒరెయ్చిదిపెయ్రావాటినిపిండేయ్రాఅంటూకేకలుపెడుతుందిఅలాకొంచెంసేపుపిసికికిందకివచానుఅంటీబొడ్డువావ్గుంటబొడ్డుబలేసెక్సీగాఉందివెంటనేనేనునానాలుకదానిలొపెట్టిలొపలికిబయటకిఆడిస్తున్నానుఆంటీమూలుగులుఇంకాఇంకాపెరిగిపోతున్నాయిఅల్లబొడ్డునికెలుకుతూనేనాచేతితోఆంటీపీఉకునిటచ్చేసానుపూకుఅంతాతడితడిగాతగిలిందిదీనికిరసాలుమళ్ళీకారుతున్నట్టుఉన్నాయిఈటైంలోనేదీనిప్పుకులోపెట్టలిఅనుకునిఆంటీనిమంచంమీదపడుకోపెట్టీకాళ్ళూవెడల్పుచేసాను.నాసుల్లఅప్ప్టికేరాడ్లాతయారైఉందిదానినిఆంటీపూకుదగ్గరపెట్టినాసుల్లగుండుతోఆంటీపూకుమీదఆతులుపక్కకినెట్టిపూచీలికమీదరుద్దనుఆంటిమెలికలుతిరిగిపోతిందిఅలారుద్దిఅన్నసుల్లథొపూగొల్లినికదిపానుఆంటీఒకాసారేఎగిరిపడిందిపూబొక్కలొపెత్తడానికిట్రైచేస్తున్నానుకానిఅదివెళ్ళటంలేదుఅమ్ళ్ళిట్రైచేసానుఎమిలాబంలేదుఎమిచెయాలొతెలియకఒక్కసారిఆలొచించానుచాలాలలొచూసినయాంగిల్గుర్తువచిందివెంటనేఆంటీమొకాళ్ళదగ్గరమదిచితొడలువెడల్పుచేసానుఆంటిపూకుబాగతెరుచుకుందినేనుఆంటిమీదకివాలినాసుల్లనిపెట్టుకోఅన్నటీఅన్నానుఅన్నటినాసుల్లనిపట్టుకునిపూబొక్కలొపెట్టిందివెంటనేఒక్కతోపుతోశానుపూకునిచీల్చుకుంటూలోపలికిదిగపడీడుగునతగిలిందిఇకాఆంటికెవ్వుమనిఅరచిచచ్చాను రోయ్అమ్మొతీసెయ్నావల్లకాదుతీసెయ్రాఅంటూకేకలుపెడుతుందినేనుఅదేమి పట్టించుకోకుండా నా సుల్ల బయట వరకూ తీసి మళ్ళీ అదే స్పీడ్ తో లొపలికి పెట్టను ఆంటీ కేకలు పేట్టేస్తుంది నేణు అల్లనే లొపలికిబయటకి ఊపడం మోదలు పెట్టాను ఆంటీ కి నొప్పి పొయి సుఖం మోదలైనట్టునుంది కేకలు తగ్గించి నాది తొయ్యటానికి అనువుగా తనకాళ్ళూ నా నడుం మీద లంకే వేసింది నా ఊపుడుకు అనువుగా సర్దుకుంది నా సుల్లకి ఆంటీ రసాలు బాగా పట్టి ఇంకా ఇంకా లోపలికివెళ్ళుతుంది నే ను అదే స్పీడ్ తో ఎగరేసి ఎగరేసి కొడుతున్నాను అల్ల రెండు నిముషాలు ఊపినతర్వాత ఆంటీ ఒరెయ్ నాకు ఐపోతుంది రాహా హా ఇస్స్ స్స్ అంటు నన్ను హత్తుకుని కాం గా ఉండిపొఇంది పూకు లో నా సుల్లకి ఏదో వేడి రసాలు తగిలాయి అల తగిలిన తర్వాత నాసుల్ల పూకు లో లూజ్ గా వేళ్ళుతుంది ప్రతీ దెబ్బకి తపక్ తపక్ మని సౌండ్ కూడా వస్తుంది నేను ఒక పది నిముషాలు అల్లగే ఊపి నేనుకూడా కర్చుకున్నాను ఒరెయ్ నువ్వు చేసేప్రతి పనిలోనూ స్వర్గం చూపిస్తున్నావ్ రా నా పూకు చిరిగి పోయి ఉంటుంది నీ దెంగుడు కిఐనా బలే మజాగాఉందిరా నా మొగుడు ఎలాగో ఇక్కడ ఉండడు కదా నువ్వు రోజు నన్ను దెంగి గుల తీర్చరా నా రంకు మొగుడా అందిఇంత అందాల రాసి దెంగు దెంగు అంటుంటే ఎందుకు దెంగనే ఆంటీ అన్నాను ఇంకా ఆంటి ఏంటిరా ఈ క్షణం నుంది నేను మొత్తం నీసొంతం నన్ను నీ ఇస్టం వచినట్టు దెంగుకో నీకు ఎప్పుడు కావలంటే అప్పుడు నేను రడీ అంది అలాగేనే నా ముద్దుల లంజా అన్నాను మళ్ళివేళ్ళి కడుక్కుని వచ్చి రెండొ రౌండ్ మొదలు పెట్టాంవచినవెంటనేఏంటిరానువ్వేమోఫస్ట్తైంఅంటున్నవ్ఇప్పట్టివరకూనామొగుడుఎప్పుడూదెంగనంతకసిగాదెంగావ్అందినిన్నుఫస్ట్టైచూసినప్పటినుండిఎన్నిసార్లునిన్నుదెంగుతున్నట్టుఊహించుకుంటూచేత్తోకొట్టుకున్ననోతెలుసాఆఊహలన్నిటినినిజంచేసుకునేచాన్స్నాకుఇచ్చావ్మరిఈమాత్రంఅన్నాదెంగకపోతేఎలాచెప్పుఅన్నానుదెంగరానీఇష్టంవచినట్టుదెంగుకోనాబోడీ మొత్తంనీకురాసిచేసానుఅంది.నలోఅంతగాఏమినచిందిఅన్నానునామొగుడుఎప్పుడూమూడునిముషాలకన్నఎక్కువదెంగలేదునువ్వునాకురెండుసార్లుకారినాదెంగుతూనేఉన్నవ్ఆఒక్కపనిచాలురానేనునీకుబానిసఐపోవడానికిఅంది.నువ్వునన్నుఫస్ట్టైంచూసినప్పుడునాలోఏమినచిందిఅందినువ్వుఒంగూనిముగ్గువేస్తుంటేఫస్ట్టైంచూసానునీగుద్దచూసానువెంతనెనాసుల్లలేవటంమొదలైనదిఏమిగుద్దరాబాబుబలేపెంచిందిఆగుద్దనిఒక్కసరిటచ్చెస్తేజన్మదన్యంఐపొతుందిఅనుకున్ననుఈలోపునీకుముగ్గువేయడంఇపొఇందిపైకిలేచావ్అప్పుడుచూసానునీసళ్ళనివావ్కనీసం 36ఉంటాయిపిండితేలీటర్పాలువస్తాయిఅనుకున్ననుఅప్పటినుండినిన్నుచూసినప్రతీసారినీగుద్దనిసళ్ళనిచుస్సిరకరకాలుగాఊహించుకోవడంబాత్రూంకివెళ్ళీచేత్తోకొట్టుకోవడంఎన్నోసార్లుజరిగిందిఅన్నను.అబ్బోనేనేమోనిన్నుమంచిపిల్లడివిఅనుకున్నానునువ్వేమొనాసళ్ళనిగుద్దనిచూసికొట్టుకుంటున్నావాదొంగాఅందిఆంటిఎంకాఏమిచూసవ్నాలోఅందినేనుచూసినబాత్రూంసీన్చెప్పానుచీపాడుపిల్లడాఅందిఅదిచూసిననప్పటినుండీనీపూకులోకూడాచాలాగులగాఉందనీఆగులనినేనుఎలాఐనాతీర్చాలనీడెసైడ్అయ్యనుబాత్రూంలొఎప్పుడుచూసావ్అందినిన్ననేఅన్నానుఊహోనిన్నమద్యానంఅందుకేఅల్లఉన్నవ్అన్నమాటఅందిఏమిచేయనుమరిజుస్ట్అప్పుడేనిన్నుఫుల్న్యూడ్గాచూసానుఆతర్వాతనువ్వుబట్టలువేసుకునాకూడానాకున్యుడ్గానేకనిపించావ్అన్నానుఅయ్యబాబోయ్నువ్వుసామన్యమైనోడివికాదుఅందిఆంటి.ఆంటీమాటలకునాసుల్లలేచిపోఇందిఅమ్మోనీదిమళ్ళీరడీఐపోఇందిరోయ్అంది.ఆంటీనుదుటమీదనుండిపాదాలవరకూముద్దులతోముంచానుఆపనికిఆంటీకికూడాబాగాగులపుట్టిందిఒరెయ్ఇంకచాలునీదానినిపెట్టరాఅంద్ఉండవేకొంచెంసేపుపూకునాకనివ్వుఅన్నానుమరికానివ్వుఇంకఆగలేనుఅందినీపూకుమీదఆతులుఆడ్డువస్తున్నయ్ఏంటేఇంతఅడివిలాగాపెంచావ్అన్నానునామోగుడుఎప్పుడోవస్తాడుకదాఅనిఈమద్యవీటిపనిఛూడలేదునువ్వుదున్నటంమోదలుపెట్టవుగారేపుగీస్తానులేఅందిఅప్పటివరకూనా?నువ్వుఊఅంటెనేనుఇప్పుడేగీసేస్తానుఅన్నానుసరెఇథెకనివ్వుఅందిఆంటినేనునారేజర్నితీసుకునివచ్చిఆతులకిషేవింగ్క్రీంరాసిగీయటంమోదలుపెట్టనునాచేతివేళ్ళతోపూకుపెదాలనిపట్టుకునిఆతులుగీస్తున్నానునావేళ్ళకదలికలకిఆంటీకిబాగామూడ్వచిందికళ్ళుమూసుకునిచిన్నగామూలుగుతుందినాపనిపూర్తిచేసిఅబ్బఇప్పుడుచూడునీపూకుకొబ్బరిబూరిలాగాఎంతముద్దువస్తుందోచూస్తుంటేకొరుక్కునితినాలనిపిస్తుందిఅన్నానుఅమ్మోనాకుఉన్నదిఒకేపూకుబాబుదానినినువ్వుతినేస్తేనీమొడ్డఎక్కడపెట్టుకోవాలిఅందినీగుద్దఉందికదేదాంట్లోపెట్టుకుంటానులేఅన్నానుఅమ్మోదానిమీదపడిందాఅబ్బాయిగారిచూపుదానిమీదపడిందాఅందిఇప్పుడుపడటంఏంటినిన్నుఫస్ట్తైంచూసినప్పూడేపడిందిదీనిగుద్దలోకినామొడ్డతొయ్యలిఅనుకున్నాఎప్పుడుతొయ్యమంటావ్అన్నానుఅమ్మోనాపూకేనీదెంగుడికితట్టుకోలేకపోఇందినాగుద్దబొక్కఅసలేచిన్నదిదాంట్లోనీబారుమొడ్డదూరుతుందా?అందినాకుమాత్రంఏమితెలుసుఒకసారిపెట్టిచూద్దాంఎంతదూరుతుందోఅన్ననునాకుబయమేస్తుందిఅందిఎందుకురానీకునొప్పిఅనిపిస్తేచెప్పుతీసేస్తానుసరేనాఅన్ననువద్దంటేఎలాగువినేటత్తులేవుసరేకానివ్వుచూదాంనేనుతీసెయిమన్నప్పుడుతీసీసెయ్యలిసరేనాఅందినేనుఅదేగాచెప్పిందిఅన్నానుసేంమిషనరీయాంగిల్లోనేఇంకోంచెంవంచానుఆంటీగుద్దబొక్కచాలాక్లియర్గాకనిపిస్తుందిఅలాచూసేసరికినానోరుఊరిపోఇందివేంటనేనాలుకనిదానిగుద్దబొక్కదగ్గరపెట్టిపొడిచానుఅనంటికరంట్షాక్కొట్టినట్టుగాకదిలిందినేనుఆంటీనిగట్టింగాపట్టుకునిగుద్దనినకుతున్ననుఆసుకాన్నితట్టుకోలేకపోతుందిఆంటీనేనునానాలుకతోగుద్దనిపొడుస్తూనావేళ్ళనిపూకుబొక్కలోతోసేసాఆపనికిఆంటికిపిచ్చెక్కిఫొఇనట్టుఉందిగట్టిగాఅరచిందినేనుఅదేమిపట్టించుకోకుండానాపనిచేసుకునిపోతున్నాపూకులోకిరెండువేళ్ళనితోసిగుద్దభొక్కనినాలుకతోకెలుకుతునానుఒరెయ్నేనుతట్టుకోలేకపోతున్నానురాఅదిఅలాగేచెయ్అదిఅదిఅక్కడేపొడువ్.అది అది అంటూ కేకలు పెడుతూ ఒరెయ్ నాకు ఇపోతుంది రా అబ్బా కార్చేస్తున్నాను రా అంటూ బళుక్కున రసాన్ని కార్చేసింది ఆరసమంతా గుద్ద మీదకి కారుతుంది పనిలో పనిగా ఆరసాలనికూడా జుర్రేసుకుంటున్నాను రసాల్తో ఆంటీ పూకు గుద్దా అంతా రొచ్చురొచ్చు గా తయారైనది నేను వేంటనే నా సుల్ల ని గుద్ద బొక్క దగ్గర పెట్టి నిదానంగా టొయతం మొదలు పెట్టానుబొక్కచాలాటైట్గాఉందినాదికొంచమేవెళ్ళీందిఇంకకొంచెంనేట్టానుఆంటీఅమ్మోమంటమంటానోప్పితీసేయ్తీసేయ్అంటుందిఅతదూరంవెళ్ళినతర్వాతతీసేస్తేఇంకపెట్టనివ్వదుఅనినాబలమంతాఉపయోగించిఒక్కతోపుతోసానుఆటొపుడుకినాసుల్లమొట్టంఆంటీగుద్దలూకిదిగిపోయిందిఆంటీమాత్రంకెవ్వుమనిగట్టిగాఅరచిఅమ్మోయ్బాబొయ్చంపేసావురొయ్అమ్మోతీసేయ్రాతీసెయ్అంటూగట్టిగాఏడుస్తుందిపాపంతీసేద్దంఅనిపించిందికానితీసేస్తేమల్లిపెత్తనిస్తుందొలేదొఅనితీసేస్తానుఒక్కసారిఉండుఅనినామొడ్డనిగుండువరకూలేపిమళ్ళిఒక్కతోపుతోసానుఆటీనామెడమీదబుజాలమీదగొళ్ళతోరక్కేస్తుందినన్నుతొయ్యడనికిప్రయత్నిస్తుందినేనుమాత్రంమళ్ళిమళ్ళిపైకిలేపిలోపలికితోస్తున్నానుఅలాకొంచెంసీపటికిఆంటికినొప్పిపోయిసుకంమోదలైనట్టుగాఉందినన్నుకొట్టడంగీరటంతగ్గించిందినేణుమాత్రంపైకిలేపిలేపికొడుతున్నానుఆంటిఅరుపులుఆపినిద్దనంగామూలగటంస్తర్ట్ చేసిందిఆంటీకేకలుఆపేసరికినాకుదైర్యంవచిందినెనుఇంకాస్పీడ్పెంచిదెంగిందెంగిగుద్దలోనేకార్చేసానుగుద్దలోపలే 2మినిట్స్ఉంచిబయటకితీశానుగుద్దబొక్కలొనుండినాసుల్లతోపాటూనేనుకార్చినరసంకూడాబయటకివచ్చిందిఆంటీమీదపడుకుండిపోయానుకొంచెసేపుఆగిఎలాఉందిఅన్నానుగట్టిగాకొట్టిఒరెయ్నన్నుచంపేద్దంఅనుకుంటున్నావాఅందిమరిఏంటిరాఆదెంగుడుఇంకొంచేంలోపలకివేళ్ళితేచచ్చేదానినిఅందినేణుఏమిమాట్లాడలేదుకొంచేంసీపుసైలేంట్గాఉండినేనుఆపమన్నప్పుడుఆపుతానుఅన్నవ్కదారామరిఎందుకుఆపలేదుఅందిఅప్పుడుఆపితేఇంకపెట్టనివ్వవేమోఅనుకున్ననుఅందుకేతీయలేదుఅన్నానుఫస్ట్ఎంతనొప్పిపెట్టిందోతెలుసాఅందినేనుఏమిమాట్లాడలేదునువ్వుఅలాదెంగుతూఉంటేనొప్పికొంచేంకొంచెంతగ్గిందిఅందిఇంతపొడుగుఉన్నదీనినినాగుద్దలోతోసేసావాఅంటూనాసుల్లనిపట్టుకుందిఇప్పటివరకూఘొలచేశావ్అన్నానునువ్వుదెంగేకొద్దినోప్పిపోఇందిరాఇంకాఇంకాకావలనిపించిందిఅందిఆంటీఅవునాఐథేమళ్ళిపెట్టమంటావాఅన్నాఅమ్మోఉప్పుడేఒద్దులేరాత్రికిపెడుదువుగానిఅందిరాత్రికివస్తావానిజమేనాఅన్నానునిజమేరానారంకుమోగుడాపిల్లలుపడుకున్నాకాఇక్కడికివచేస్తాతెల్లవార్లూకుమ్ముకుందువుగానిఅందితలుపుతీసిఉంచడంమరచిపోకుఅనిఇంకవెళతానుమంద్యానం నుంది కుళ్ళపొడిచావ్వెళ్ళి స్త్నానంచేయాలి పిల్లలు వచే టైం అవుతుంది అని మంచం మీద నుండి లేచి బట్టలు కట్టుకుని వాళ్ల ఇంటిలోకి వెళ్ళింది .!0