అక్కల మార్పిడి …రెండో అధ్యాయం.. – Telugu Sex Stories

ఇదంతా జరిగి సుమారుగా ఒక వారం రోజులైంది..ఈ వారం రోజుల్లోనూ మొహిద్దిన్, రామశాస్త్రి ఇద్దరూ మరో నాలుగుసార్లు..వాళ్ళ అక్కల రహస్యాంగాల అందాల్ని చూసి ఆనందించారు..ఆ రోజు రజియా బేగం కీ గాయత్రికీ ఇద్దరికీ కూడా చాలా చిరాగ్గా వుంది..దానికి కారణం లేకపోలేదు..ఆ కారణం పేరు లలిత..పెళ్ళికి ఒక పదిహేను రోజులు కాలేజీ కి సెలవు పెట్టి ఆ రోజే తిరిగి జాయిన్ అయ్యింది లలిత ..తన అతి దగ్గరి స్నెహితురాళ్ళు కావడం తో గాయత్రి నీ రజియా నీ మధ్యాన్నం క్లాసులకి డుమ్మా కొట్టించి .. తన ఇంటికి లాక్కుపోయింది…తన గదిలోకి లాక్కుపోయి…ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోయినప్పటికీ.. తలుపులు గట్టిగా బిడాయించేసి అక్కడ ఉన్నడబల్ కాట్ బెడ్ మీద తను పడుకుండిపోయి..అబ్బ ఒసేయ్ నిజంగా యెంత బాగుందోనే.. అంటూ తన మొదటి రాత్రి ముచ్చట్లన్నీ ఒక్కటి కూడా విడిచిపెట్టకుండా పూసగుచ్చినట్టు వివరించి చెప్పేసింది..ఆ చెప్పడం లో కూడా తన భర్త తన వొంటిమీద ఏమేం చేసాడో అతను చేసిన వొక్కొక్క పనికీ తను ఎలా ఫీల్ అయ్యిందో అన్నీ వివరంగా చెప్పేసింది.దాంతో ఈ కన్నెపిల్ల లిద్దరూ బాగా వేడెక్కి పోయారు.తిరిగి ఇంటికి వొస్తూండగా ముందుగా గాయత్రే మాటాడింది.ఇప్పుడీ పిల్ల ఇవన్నీ మనతో చెప్పడం అవసరమా అంటూ రుసరుసలాడింది.చిన్నగా నవ్వింది రజియా. బాగుందే ..అది చెప్పినప్పుడు శ్రద్ధ గా విని ఇప్పుడు ఇలా రుసరుసలాడితే ఎలా అంటూ.ఇద్దరికీ కూడా ఆ సాయత్రపు చిరు ఎండ లో కూడా చెమటలు పట్టేసాయి.అలవాటుగా సాయత్రం వేడినీళ్ళతో స్నానం చేసే గాయత్రి ఆ రోజు చన్నీళ్ళతో చేసింది.అయినా ఆ వేడి ఆమెలో తగ్గలేదు.రెండో పక్క రజియా బేగం గారి పరిస్థితీ అలాగే వుంది.డాబా మీదకి ఎక్కి రజియా ని రమ్మని సైగ చేసింది.ఆ సాయంత్రం మసక చీకటిలో ఇద్దరూ చిన్న గొంతులతో మాటాడుకున్నారు.ఆ ముండ బుర్రంతా పాడుచేసేసిందే. ఏంచేద్దాం అంటూ మొదలెట్టింది. ఏమోనే నాకూ ఏంచెయ్యాలో అర్ధం కావట్లేదు అంది రజియా.చివరగా గాయత్రే ముందు చొరవ చేసింది.ఒసేయ్ మన తమ్ముళ్ళు ఉన్నారుగా. మా తమ్ముడి చేత నువ్వూ మీ తమ్ముడి చేత నేనూ … అంటూ అర్ధోక్తిలో వొదిలేసిందిఆ మసక చీకటిలో కూడా రజియా బేగం కంట్లో భయం కనపడింది గాయత్రికి.అమ్మో మా అబ్బాజాన్ కి తెలిస్తే చంపేస్తాడు అంటూ గుండెలమీద చేతులేసుకుంది.అవును మరి మా నాన్నగారు ఏమీ అనకుండా ఊరుకుంటారు కదా అంటూ దీర్ఘం తీసింది గాయత్రి.ఒసేయ్ తప్పే అంది రజియా బెట్టు చెడిపోకుండా.గాడిదగుడ్డు..మాతమ్ముడి చేత నేనూ మీతమ్ముడి చేత నువ్వూ చేయించుకుంటే తప్పు అంతేకానీ … అంది గాయత్రి.సరేలే ఆలోచిద్దాం అంది రజియాఒకలా చేద్దాం. అసలు ముందు ఈ గుంట వెధవ లిద్దర్నీ కొంచెం జాగర్త గా గమనించుదాం. ముందుగా వీళ్ళని లైన్ లో పెట్టి అప్పుడా లోచిద్దాం అంది గాయత్రి.సరే అంటే సరే అనుకున్నారిద్దరూ.రెండురోజుల్లో ఇద్దరికీ కూడా అర్ధం అయిపొయింది మొహిద్దినూ రామశాస్త్రి తమకేసి దొంగ చూపులు చూస్తున్న విషయం.ఇది చాలదన్నట్టు ఒక రోజు రాత్రి రామశాస్త్రి, మొహిద్దిన్ రజియ బేగం లంగా ఎత్తి లోపలికి టార్చ్ వేసి చూస్తూ వుండడం గాయత్రి కంట పడింది.వాళ్ళిద్దరూ తనని కూడా అలా చూసి ఉంటారని అనుమానం వొచ్చింది గాయత్రికి.సిగ్గుతో మొహం బుగ్గలూ ఎర్రగా అయిపోయాయి. చటుక్కున దుమ్మటీ ముఖంమీదకి లాక్కుంది.మనసులో మాత్రం దొరికార్రా దొంగ వెధవల్లారా అనుకుంది…ఆ మర్నాడు మరో సాయంత్రపు మీటింగ్ జరిగింది.మీతమ్ముడు నన్ను తినేసేలా చూస్తున్నాడే అంటూ రజియా చెప్పింది..మీతమ్ముడు చేస్తున్న పనికూడా అదేనోయ్ అంటూ గాయత్రీ అంది.నువ్వు ముందు మీ తమ్ముడిని కదలెయ్యి నీకు గాయత్రి కావాలంటే నేను హెల్ప్ చేస్తాను నేనేం చేసినా నువ్వు పట్టించుకోకు అని చెప్పి చూడు. నేను మా తమ్ముడితో మాట్లాడుతాను అంది.ఓకే అన్నట్టు బొటకన వేలు పైకెత్తి ఇంట్లోకి వెళిపోయింది రజియా.ఒరేయ్ నీతో కొంచెం మాటాడాలి ఇలారా అంటూ గదిలోకి పిలిచింది గాయత్రి తమ్ముణ్ణి.రామశాస్త్రి కి చిన్నపిసరు భయం వేసిందిభయం భయంగా గదిలోకి అడుగు పెట్టాడు.తలుపు లోపల్నించి బోల్ట్ వేసేసింది గాయత్రి .ఎరా మీ ఇద్దరికీ చదువు కన్నా పక్క చూపులెక్కువైపోయాయి. అంటూ మొదలెట్టింది..అక్కా అదీ అదీ అంటూ నట్లు కొట్టడం మొదలెట్టాడు శాస్త్రి . అదేరా నేనూ చూస్తున్నాను.. నువ్వు ఆ రజియా బెగం కేసీ ఆ మొహిద్దిన్ నాకేసీ ఎలా చూస్తున్నారో మేం గమనించలేదనుకున్నారా?వెధవల్లారా ఇంకా మూతిమీద కి సరిగ్గా మీసం కూడా రాలేదు మీకు అప్పుడే ఆడపిల్లలు కావాల్సివొచ్చారా ..అంటూ చెరగడం మొదలెట్టింది.అక్కా అక్కా అదేమీ లేదే.. అంటూ సమర్ధించుకోడానికి ప్రయత్నం చేసాడు శాస్త్రి .ఒరేయ్ హరికధలు చెప్పకు. నిన్నరాత్రి మీరిద్దరూ రజియా లంగా పైకెత్తి లోపలి కి టార్చ్ వేసి చూడడం నా కళ్ళతో నేనే చూశాను.అంది గాయత్రి..రామశాస్త్రి కి ఇంక గత్యంతరం కనపడలేదు.చటుక్కున గాయత్రి కాళ్ళమీద పడిపోయాడు..అక్కా అక్కా సారీ ఇంకెప్పుడూ ఇలా చెయ్యం అంటూ చెంపలేసుకున్నాడు..ఒరేయ్ జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పు లేదా నాన్నతో చెప్తాను అంటూ బెదిరించింది.మరోమార్గం లేక మొత్తం జరిగిందంతా చెప్పేసాడు రామశాస్త్రి..అంతా విని దీర్ఘం గా ఆలోచిస్తున్నట్టు ముఖం పెట్టింది..రామశాస్త్రి కి భయం తో చెమటలు పట్టేస్తున్నాయి..ఈ విషయం తండ్రికి తెలిస్తే .. ఆ ఊహకే అతనికి ఉచ్చ కారిపోతోంది..నేను చెప్పినట్టు చేస్తానంటే ఇది పైకెళ్ళదు లేదా …అక్కా నువ్వు చెప్పింది నేనెప్పుడు కాదన్నాను? నువ్వెలా చెప్తే అలాగే..నాన్న కి మాత్రం చెప్పకే ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటూ.. బతిమాలడం మొదలెట్టాడు.సరేకానీ నీకు రజియా ని చెయ్యాలని ఉందా ? అని అడిగింది..సబ్జెక్టు ఎటు వెళుతోందో రామశాస్త్రి కి అర్ధం కాలేదు.. అతని బుర్ర మాత్రం పైకీ కిందకీ ఊగింది..నేను రజియా తో మాటాడతాను.. నువ్వు నేనేం చేసినా చూడనట్టు ఊరుకో…అర్ధం అయిందా ?నాకింకో ఛాయస్ వుంది కనకనా? అనుకుని రామశాస్త్రి సరే అన్నట్టు తల ఊపాడు.ఎదురింట్లో కూడా ఇదే సీన్.. కాకపొతే భాష వేరు.సరిగ్గా రెండ్రోజుల తర్వాత ..రాత్రి పన్నెండుగంటల కి..చదువుతున్న పుస్తకాలు మూసేసి ఆడపిల్లలిద్దరూ పక్కలేక్కేసారు వాళ్ళ వెనకాలే రామశాస్త్రి , మొహిద్దిన్ కూడా..అయితే ఎప్పటిలాగా ఎవరి పక్కమీదకి వాళ్ళు కాదు.. రజియా బేగం కప్పుకున్న దుప్పటీ లోకి రామశాస్త్రి , గాయత్రి కప్పుకున్న దుప్పటీ లోకి మొహిద్దిన్ దూరిపోయారు..ఆరోజు మధ్యాన్నం …తమ్ముణ్ణి పిలిచి …గాయత్రి రామశాస్త్రి తో చెప్పింది…దానికి ఇష్టమే… కానీ ..వాళ్ళ తమ్ముడు వాళ్ళ నాన్న తో చెప్పేస్తాడని భయపడుతోంది …నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ తో మాటాడి ముందు దాని సంగతి తేల్చుకో…వాడు చెప్పను అని ప్రామిస్ చేస్తే కానీ అది ఒప్పుకోదు …నువ్వు ముందు మీ ఫ్రెండ్ దగ్గిర మాట తీసుకో… వాడు దానికి ఒప్పుకుంటే.. నువ్వు ఇవాళ రాత్రి దాని దుప్పట్లో కి దూరిపో.. అంది…మరి నువ్వు .. అనుమానం గా అడిగాడు రామశాస్త్రి..మొన్ననే చెప్పానుగా …నేను .. మొహిద్దిన్ తో.. అంటూ సన్నగా కన్ను గీటి నవ్వింది గాయత్రి …నీయమ్మ … ఎంతకి తెగించావే …అని మనసులో అనుకున్నాడు రామశాస్త్రి..తాను దొంగతనం గా చూసిన రజియా బేగం గారి అందాలు ఒక్కసారి కంటి ముందు కదిలాయి రామశాస్త్రి కి …తెల్లటి దంతపు బొమ్మలాటి రజియా బేగం అందాల్ని తలుచుకోగానే అతని పురుషత్వం నిట్ట నిలువుగా లేచిపోయింది …ఒరేయ్..ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి ..ఈ విషయం బైట పడిందో..ఇద్దరికీ తోలు వోలిచేస్తాను జాగర్త..అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చింది గాయత్రి..అయితేనూ అక్కా నిజంగా రజియ వొప్పుకుందా .. అని అడిగాడు రామశాస్త్రి..ఆ .. దా .. నామీదకెక్కు .. అని బొట్టు పెట్టి పిలుస్తుంది…బుద్ది లేకపోతె సరి..దానితో మాట్లాడాను.. దానికి ఇష్టమే .. అయినా నువ్వెళ్ళి మీద పడగానే తొడలు తెరిచేస్తుందనుకోకు …..అంతే కాదు .. మీ ఫ్రెండ్ కూడా వొప్పుకొవాలిగా …ఏం తీపు తిగెసిన్దా ఏమిటి ? నీలాటి అందగత్తె వాడికి ఇంకొకతె దొరుకుతుందా ?యెగిరి గెంతేసి వొప్పుకుంటాడు ..అనుకున్నాడు రామశాస్త్రి …..ఆ రోజు సాయంత్రం ఈ ఆడపిల్లలిద్దరూ పచ్చజెండా వూపేసారు …తమ్ముల్లిద్దరికీ …..కొద్ది నిమిషాల సేపు ఏయ్ ఏయ్ ఏమిటిది.. వొదులు … వొదులు .. మీ అక్కతో చెప్తాను .. అంటూ చిన్న కేకలు… చిన్న చిన్న పెనుగులాటలూ ….సాగిన తరవాత..దుప్పట్లలోంచి ముద్దుల చప్పుళ్ళు సన్న సన్నటి మూలుగులూ ..తప్ప మరేం వినపడడం మానేశాయి..బిగువుగా కౌగిట్లో బంధించి ..రజియా బేగం జాకెట్టు మీద చేయ్యేసాడు ..శాస్త్రి..గుండ్రంగా చేతికందిన రజియా బేగంగారి …స్థనాన్ని .. మెత్తగా వొత్తాదు …సన్నగా తియ్యగా మూలిగింది రజియా ..ఒకటొకటిగా జాకెట్ హుక్కులు .. ఊడిపోయాయి …జాకెట్ అంచులు పక్కకి తప్పించాడు శాస్త్రి..తన షర్టు .. బనీను విప్పేసాడు…రజియాని ….గుండెల కి అదుముకున్నాడు …అతని ఛాతీకి మెత్తగా నొక్కుకుపోయాయి రజియా బేగం గారి రొమ్ములు..రజియా బేగం పెదవుల్ని తన పెదవులతో మూసేసి ..తన నాలిక ఆమె నోట్లోకి తోసాడు…రజియా బెగంగారి నోట్లోకి దూరిన అతని నాలిక .. ఆమెనాలిక తో సయ్యాటలు మొదలెట్టింది….కొద్దిసేపటి తరవాత .. రామశాస్త్రి ముఖం కిందకి జారింది…ఎర్రటి రజియా బేగం రొమ్ము మొన రామశాస్త్రి నోట్లోకి దూరిపోయింది…ఇంతెత్తు యెగిరి పడింది రజియా …ఓఓఒహ్హ్హ్హ్ … అబ్బా…. అంటూ శాస్త్రి తల మీద చెయ్యేసి.. గట్టిగా తనకేసి అదుముకుంది ….సరిగ్గా అదే సమయం లో.. ఓఓహ్హ్ అమ్మా… అంటూ గాయత్రి గొంతు వినపడింది శాస్త్రి కి …అతని ప్రమేయం లేకుండానే అతని చేతులు రజియా ఎడమ రొమ్ము ని కసి కొద్దీ పిసికేసాయి…తన అక్కని మొహిద్దీన్ ఏం చేసేస్తున్నాడో అని ఊహించుకుని ఆ ఉద్రేకం అంతా రజియా వొంటిమీద చూపిస్తున్నాడు శాస్త్రి ..మెత్తగా నలిగిపోతున్నాయి రజియా బేగం గారి యెద పొంగులు..రామశాస్త్రి చేతుల్లో…..తన వక్షోజాల్ని రామశాస్త్రి చేతుల్లో పెట్టేసి కళ్ళు మూసేసుకుంది రజియా …మొదటిసారిగా .. ఒక మొగాడి చేతుల్లో మెత్తగా నలిగిపోతున్న తన స్థనాలు …తనకందిస్తున్న సుఖానుభూతిని ఆస్వాదిస్తోంది….అప్పటికే సగం తొడలదాకా లేచిపోయాయి రజియా పరికిణీ .. లంగాలు రెండూ .వోణీ ఎటుపోయిందో కూడా తెలీదు..తొడలు ఆమెకి తెలీకుండానే తెరుచుకున్నాయి..రామశాస్త్రి చెయ్యి కిందకి సాగింది..తొడల మీద పడి … అక్కడినుంచి నెమ్మదిగా పైకి కదిలింది..తనతోబాటు .. రజియా పరికిణీ లంగాల్ని కలుపుకుని……పైన రామశాస్త్రి చేసిన అల్లరికి అప్పటికే కిందనంతా చెమ్మగిల్లిపోయింది ..తన తొడల మీద మొగాడి చెయ్యి పడేసరికి రజియా వొళ్ళంతా జివ్వుమంది …నెమ్మదిగా పైకి సాగిన రామశాస్త్రి చెయ్యి రజియా ఆడతనపు మూలధనాన్ని తాకింది …సన్నగా మత్తుగా మూలిగింది రజియా ..అక్కడ మెత్తగా దొరికిన కండని చేత్తో అదిమి పిడికిలి బిగించాడు శాస్త్రి..సరిగ్గా అదేసమయంలో ఏయ్ అక్కణ్ణుంచి చెయ్యి తియ్యి అంటూ గాయత్రి గొంతు వినపడ్డాది రామశాస్త్రి కి…మొహిద్దిన్ చెయ్యి ఎక్కడ ఉండి ఉంటుందో ఊహించుకుని కసెక్కి పోయాడు శాస్త్రి..ఆ కసి అంతా అతని నోటికి సంక్రమించింది …దాంతో…. ఉస్స్స్స్ కొరక్కురా అంటూ చిన్నగా అరిచింది రజియా …ఆ సన్నటి కేక విని మొహిద్దిన్ వొళ్ళంతా వేడెక్కి పోయింది..ఈ రామశాస్త్రి గాడు అక్క ముచికని కొరుకుతున్నాడు.. అనుకుంటూ తన నోటిని అప్పటికే బైట పడిపోయిన గాయత్రి స్థనాగ్రం మీదకి చేర్చేసాడు…మొత్తం ముచికని నోట్లో పెట్టుకుని.. లోపలికంటా పీలుస్తూ నాలిక సూదిగా చేసి.. ఆ బ్రౌన్ రంగులోని మచ్చ మీద రాయడం మొదలెట్టాడు ..గాయత్రి చెయ్యి మొహిద్దిన్ తలని పట్టుకుని గట్టిగా కిందకి నొక్కేసిందిహా అంటూ సన్నటి మూలుగుతో..గాయత్రి పరికిణీ లోపలి లంగా పూర్తిగా పైకి లేచిపోయాయి…మొహిద్దిన్ గారి లుంగీ అడ్రస్ లేకుండా పోయింది ..ఆ ఉద్రేకం లోనే డ్రాయర్ కూడా కిందకి జార్చేసాడు మొహిద్దిన్..తన తొడల కి గాయత్రి తొడలు ఛాతీకి ఆమె స్థనాలు తగుల్తూ వుంటే… అతనిలో ఉద్రేకం తారాస్థాయికి చేరుకుంది..అది చాలదన్నట్టు పక్క దుప్పటీ లో.. సొంత అక్క మరో మొగాడి కింద నలుగుతోంది .. ఆ వూహ అతన్ని మరింత ఉద్రేకపరుస్తోంది…మొహిద్దీన్ చెయ్యి గాయత్రి తొడలు కలిసే ప్రదేశానికి చేరుకుంది.. అప్పటికే గాయత్రి కూడా బాగా వేడెక్కిపోయి వుండడం వల్ల ఆమె తొడలు విశాలంగా తెరుచుకున్నాయి..ఉబ్బెత్తుగా పొంగివున్న ఆనిలువు పెదాల మధ్యలో చీలిక కొద్దిగా తెరుచుకుని తన మడతల మధ్యలో దాక్కున్న ఆమె కన్నెపూకు ని కొద్దిగా బైట పెట్టింది ..పూర్తిగా కామరసాల్తో తడిసి …తనలోకి ప్రవేశించబోయే సుల్ల కోసం సిద్దం అయింది..పక్కన రామశాస్త్రి.. చేతులు రజియా బేగం గారి వురోజాల్తో ఆడుకుంటున్నాయి..ఆ సుఖానుభూతిలో రజియాకి వొళ్ళు తెలియట్లేదు..మొనల్ని నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతూ సన్న సన్నగా మునిపళ్ళ తో వాటిని కొరికేస్తూ వుంటే.. రజియాకి వొళ్ళూ పై తెలీనంత ఉద్రేకం కలుగుతోంది ..అది ఎక్కడ చాలదో అన్నట్టు రామశాస్త్రి చెయ్యి కిందకి చేరి రెమ్మలు విడదీసి చీలిక పొడవునా కదుల్తూ దాన్ని కెలుకుతూంటే .. అదంతా తడితడి అయిపోయి.. సన్నటి మూలుగు తప్ప ఆమె నోట్లోంచి మరో శబ్దం బైటకి రావడం మానేసింది..ఇద్దరికీ కూడా మొదట్లో వున్న భయం పూర్తిగా పోయింది…ఆ సుఖాన్ని అనుభవించాలి అనే తప్ప మరో ఊహా ఆలోచనా ఇద్దరికీ పోయాయి..ఈ కుర్ర వెధవలిద్దరూ విశాలంగా తెరుచుకుని వున్న అక్కల తొడల మధ్యలో సర్దుకున్నారు …ఒక రెండు సెకండ్ల తేడాతో..హమ్మా అనే ఒక చిన్న కేక…రజియా బేగం గారి నోట్లోంచీ గాయత్రి నోట్లోంచీ కూడా ..రజియా బేగం గారి తురక పూకు లోకి రామశాస్త్రి సుల్ల దూరిపోయింది.సున్తీ చేసిన తన తురక గుండు గాయత్రి పూకులోకి అడుగంటా దిగేసాడు మొహిద్దీన్ ..రజియ బేగం కేక విని మొహిద్దీన్ కీ , గాయత్రి కేక విని రామశాస్త్రి కీ ఒక్క క్షణం పాటు.. మనసులు కలుక్కు మన్నాయి..అయితే మాత్రం ఏమైంది .. కిందన వెచ్చగా మెత్తగా తగుల్తున్న ఆడ శరీరం ఆ బాధని వెంటనే మరిచిపోయేట్టు చేసేసింది …