నా అనుభవాలు | kamakathalu

పోయిన వారం నా అనుభవాలు చెబుతాను అన్నాను. అప్పుడు నేనునెల్లూరులో బాంకులో పని చేస్తు న్నాను. సాయంత్రం బాంకు పని కాగానే అలా ట్రంకు రోడ్డుకు వెళ్లి రమణ విలాలో వేడి వేడిమైసూర్ బోండా తిని కాఫీ తాగి సిగరెట్ వెలిగించుకొని పార్కు దాకా నడవడం అలవాటు. పార్కు పక్కనే కో ఆపరేటివ్ బాంకు ఉంది. ఆమైదానంలో ఏవో సభలు జరుగుతుంటాయి.
ఆ రోజు ఏదో ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంటే నేను కూడా వెళ్లి వెనకగా నిలబడ్డాను. నా ముందు ఎవరో నిలబడి ఉన్నారు. 5 నిమిషాలు అయింది. వాడి చెయ్యి నామొడ్డకు తగులుతూ ఉంది. కిందికి చూచాను. వాడు నా గుత్తిని పట్టుకొని ఉన్నాడు. కొంచెం వెనక్కు జరిగాను. వాడూ వెనక్కు జరిగి మరలా నా గుత్తిని పట్టుకున్నాడు. వాడు మొడ్డ చీకుడు గాడు అని కన్ ఫరమ్ అయింది. వాడే అన్నాడు అలా పార్కుకు పోదామా
అన్నాడు. సరే అన్నాను. పార్కులో అలా మూలగా కూర్చున్నాము. వాడు నా పాంటులోనుండి నా మొడ్డను బయటకు తీసి అబ్బా ఎంత పొడుగో అన్నాడు. నీకు లేదా అన్నాను. ఉంది కాని లేవదు. అన్నాడు. మరి మీ ఆవిడను దెంగవా అన్నాను ఏదో దెంగుతాను కాని అంత బాగా కాదు అన్నాడు నా మొడ్డను నిమురుతూ. ఏం చేస్తావు అన్నాను. కాటరింగ్ అన్నాడు. నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. మీ ఇంటి దగ్గర అద్దెకు రూములు కానీ బాచిలర్ పోర్షన్సు ఉన్నాయా అన్నాను.
ఒక రూము ఉంది చూస్తారా అన్నాడు. పదండి అన్నాను. అతను నన్ను తనింటికి తీసుకెళ్లాడు. వాళ్ల ఆవిడకు పరిచయం చేసాడు. పేరు సునంద. వయసు పాతిక. అందంగా ఉంటుంది. అంటే ఈయనలో సగం వయసు. నన్ను చూచి సన్నగా నవ్వింది. నాకు గది నచ్చింది. అంతకన్నా సునంద నచ్చింది. అందుకే గది తీసుకున్నాను. మర్నాడే చేరిపోయాను. నేనే కిటికీ దగ్గర నిలుచుంటే సునంద కనపడుతుంది నాకోసం అక్కడే తచ్చాడుతూ ఉంటుంది. నేను ఆ రూములో చేరిన రోజే రాత్రి 10 గంటలకు ఆయన వచ్చాడు. నా పక్కన కూర్చుని మాట్లాడుతూ నా తొడల మీద చెయ్యి వేసాడు. నేను నవ్వాను. నా పాంటు జిప్ తీసాడు. నా మొడ్డను బయటకు
లాగాడు. గబుక్కున నోటినిండాకుక్కుకున్నాడు. అరగంట సేపు అపకుండా చీకాడు. కాని నాకు కారలేదు. నా మొహంలోకి ఆశ్చర్యంగా చూసాడు. వామ్మో ఇంత సేపా అన్నాడు. అవును అన్నట్టు తల ఊపాను. నాకు నిద్ర వస్తూంది బాబూ. ఇక్కడే పడుకుంటాను.నేను ఇక్కడే పడుకున్నాను అని మా ఆవిడకు చెప్పండి అని అక్కడే పడుకున్నాడు.
కానే సటికి నిద్రపోయాడు. నేనుసునంద దగ్గరకు వెళ్లాను. తలుపు కొట్టాను తలుపు తీసింది. మీ ఆయన నా రూములో పడుకున్నాడు. మీకు చెప్పమన్నాడు అన్నాను. మా ఆయన లేడుగా లోపలకురండి అంది. నేను లోపల కు వెళ్లాను.నా వెనక తలుపు గడియ పెట్టింది. కింది పెదవిని పై పెదవితో కొరుక్కుంటూ నిల్చుంది. నేను వెళ్లి పక్కను ఉన్న కుర్చీలో కూర్చున్నాను. లైట్ డిమ్ గా వెలుగుతూ ఉంది.
సునంద వచ్చి నా వెనక నిలబడింది. నేను సునంద నడుము చుట్టా చెయ్యివేసాను. నా ఒడిలోకి లాక్కున్నాను. ఒక్క ఉదుటున నా ఒడిలో వాలిపోయింది. ఇద్దరి పెదాలు కలుసుకున్నాయి తెల్లవారు జామున నాలుగు దాకా నాలుగు సార్లు కుమ్మి కుమ్మి వదిలి పెట్టాను. ఆరోజు నుండి సునంద తో రోజూ దరువు వెయ్యడం మానలేదు. మదన్ మోహన్.
4237410cookie-checkనా అనుభవాలుno