పెద్ద గుద్ద గల ఆంటీ తో దేంగులాట

పెద్ద గుద్దలా ఆంటీ పేరు వింటేనే నా నోట్లో నీళ్ళు ఉరుతై ఇంకా నా కళ్ళ ముందు పెద్ద పెద్ద గుండ్రని తేలటి సుకుమారమైన గుద్ద, వాటి మధ్యలోని సన్నటి గీత దాంట్లోని ఖస్సేకించే రంద్రం నా కళ్ళలో తిరుగుతుంటే నా మోడ్డ ఆలాగే లేచి నిల్చొని తై థాకల్ అడుతది. నేను ఎటువంటి డ్రెస్స్ వేసుకున్న సరే అందులో నా మోడ్డ లేచి నీల్చునెది అప్పుడు నా పరిస్థితి చెప్పనవసరం లేదు అస్సలు కంట్రోల్ చేసుకోలేక ఏదో ఒక మూల కి పోయి హస్త ప్రయోగాము చేసుకొని త్రుప్తి పొందే వాడిని అప్పుడే నాకు కొచం మనఃశాంతిగా ఉండేది. నేను ఈప్పటి వరుకు పేద గుద్దలున్న ఆంటిల శారిరాలను దేంగ లేదు కానీ నేను చుసిన చాలా బీ.యఫ్ లో ఎన్నో సార్లుపెద్ద గుద్ద గల ఆంటీ ని ఒకసారి ఒక్క మోడ్డ తో ఇంకోసారి రెండు సుల్లిలతో ఇంక చేప్పాలంటే మూడు లేదా నాలుగు మోడ్డలు ఒకేసారి కలిసి దేంగుతుంటే వారె వాః అది చూసి, నేను నా మోడ్డాను లేపి లేపి మరి కార్చే వాడినినేను ఎప్పుడు ఒక పేద్ద గుద్ద గల ఆంటీ ని దెంగుదాం అని అనుకొనే వాడిని కానీ ఎప్పడు అటువంటి సుఖం సందర్బం దొరకలేదు నా జీవితంలో శాంతి లేదు, ఒక రోజు నేను మార్కెట్లో రోడ్ మీద నిల్చొని ఉన్న అప్పుడె ఒక పేద్ద వాహనం వచ్చి నన్ను డీ కోటింది, అసలు డ్రైవర్ నన్ను రక్షించటానికి చాల ప్రయత్నం చేసాడు కానీ చిన్న దేబ్బ మాత్రం తగలకుండా ఉండలేదు, నేను అలాగే పక్కకి కూర్చుండిపోయా. జనం పోగైయారు అందరు ఆరుస్తునారు నేను అందరిని శాంతంగా ఉండమని చెబుతున్న . అప్పుడే ! బండి నుంచి ఒక కత్తి తూపాకి లాంటి పెద్ద గుద్దలు ఉన్న ఆంటీ కిందకి దిగి వచ్చి నా పరిస్థితి గురించి ఆడుగుతుంది నేను ఆమెను వెళ్ళమని చెప్పాను, కానీ ఆమె నా గురుంచి అడిగింది అప్పుడు నేను ఒక రూమ్ తీసుకొని ఉంట్టునాని చెప్పాను , దానితర్వాత ఆమె నన్ను వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకుని పోయింది , అదొక పేద్ద భవనం ఎటు చుసిన పని వాళ్లు।ఆమె నన్ను పేద్ద గదిలోకి పంపించింది నేను ఆలాగే వెళ్లి కాసేపు మంచం పైన ఒరిగి తర్వాత స్నానం చేసుకొని అక్కడ ఉన్న బట్టలు (లుంగీ) కట్టుకున, అప్పుడె ఒక పని మనిషి వచ్చి నన్ను భోజనానికి పిలవటానికి వచ్చాడు మల్లి తిరిగి మేడం గది లోకి వెళ్లి పోయాడు , ఆమె మంచం మీద కూర్చొని మందు కొడుతుంది, మాంచి సెక్సీ నైట్ డ్రెస్స్ వేసుకొని ఉంది , ఆమెను అలా చూస్తుంటే నా తమ్ముడు లేచి లేచి బుసలు కొడుతున్నాడు నా బాధ చూసి ఆమె నవ్వుతు తన దగ్గారికి రమ్మని సైగ చేసింది,నాల్లో ఏదో తెలియని మత్తు ఆవహించింది మంత్రం వేసినవాడిలగా ఆమె దగరికి వెళ్లి పోయ , నా లుంగీ పట్టుకోని ఒక్క లాగుట్లో గుంజిపారేసింది , నా మోడ్డ దర్శనం ఆమె కంట్లో ఒక మెరుపు తెపించుంది చిన్న పిల్లలు లలిపాప్ ను తిసుకున్నాటు తన చేతిలోకి తీసుకొని మేలిగా నలుపుతూ ఒకసారిగా నోట్లో తీసుకొని గపగాప చీకసాగింది.నేను కూడా ఆమె భట్టాలని విప్పి నగ్నంఘా చేసి ఆమె పై పడి సల్లు చనుమోలలు చికసాగాను, వోత్తుతూ పిండుతూ ఆమె పైన స్వారి చేస్తుంటే రూమ్ అంత మా కామపు శబ్ధాళు, ఆరుపులతో నిండి పోయింది ఆమె ఆహ్ … హుం…. అన్ని తట్టుకోలేక అరుస్తుంది, నేను అప్పుడు ఆమెని మంచం పైన పడుకోపెట్టి రెండు కాళ్ళని విడతీసి నా మోడ్డను ఆంటీ పూకు పైన రాస్తూ ఉన్న, ఆంటీ తట్టుకోలేక నాకు ఎదురు వోతులిస్తూ తన చేత్హో నా మోడ్డని పుకులో దిమ్పేసుకుంది , ఇంకా ఇద్దరం బరితెగించిన మా అంగలతో రెచ్చి పోయి దేంగుకుంట్టునాము నేను ఆ పేద్ద గుద్దలా ఆంటీ ని రాత్రంత దేంగుతూనే ఉన్న ఆ విదంగా నా కల తీరింది