మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అత్త తో

నాకు ఒక ఫ్రెండ్ వుండే వాడు. వాడి పేరు చెప్పటం నాకు ఇష్టం లేదు. వాడు ఇంటర్ చదువుతున్న వాడు. హాస్టల్ లో చదువుతున్న వాడు. నాకు పదేళ్ళు గా పరిచయం వాడు. సెలవు రోజుల్లో సరదా కబుర్లు చెబుతూ గడిపే వాళ్ళం. ఇలా వుండగా ఒక రోజు సాయంత్రం వాడి కి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది.పక్క వీధిలో ఉంటున్న వాళ్ళు అత్త కి ఏదో వస్తువు ఇచ్చి రావాలి అని. వాడు వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర నుంచి ఆ వస్తువు తీసుకుని వాళ్ళ అత్త వాళ్ళ ఇంటికి బయలు దేరాడు. నేను వాడు ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తున్నా. ఒక గంటసేపు తర్వాత వచ్చాడు.వచ్చి ఇంక ఈరోజు కి కబుర్లు చాలు అని చెప్పి వెళ్లిపోయాడు. మరుసటి రోజు నుంచి ఏదో ఒక పని వుందని సరిగ్గా ఏడు గంటల కు వెళ్లి పోయేవాడు. మళ్ళీ ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నరకు వచ్చే వాడు. కొన్ని రోజుల పాటు వాడి ని చూసి, బాగా గమనించి ముఖం మీద అడిగేసాను. అప్పుడు చెప్పాడు.ఆ రోజు వాళ్ళ అమ్మ ఇచ్చిన వస్తువు తీసుకుని వాళ్ళ అత్త వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసరికి సరిగ్గా వాళ్ళ అత్త స్నానానికి నీళ్ళు దించుకుని చీర విప్పేసుకుని జాకెట్టు హుక్కులు విప్పుతూ వుందంట. వీడు వెళ్ళగానే పలకరించి మిగిలిన జాకెట్టు హుక్కులు విప్పి ఆ జాకెట్టును తీసి పక్కనే ఉన్న చిన్న తడికల బాత్ రూం తడిక పైన వేసి వీడిని ఎదురుగా ఉన్న చిన్న మంచం మీద కూర్చోమని చెప్పి వీడి క్షేమ సమాచారాలు అడుగుతూ పావడా విప్పుడం మొదలు పెట్టింది అంట.వీడు అక్కడే ఉన్న ఆ చిన్న మంచం మీద కూర్చోని వాళ్ళ అత్తని కళ్ళు ఆర్పకుండా చూస్తూ ఉన్నాడు అంట. అప్పుడు వాళ్ళు అత్త పావడా బొందు విప్పి కిందకు లాగేసి పక్కనే ఉన్న ఆ చిన్న తడికల బాత్ రూం తడిక పైన వేసింది అంట. అప్పుడు చెప్పాడు వాళ్ళ అత్త నగ్న అందాలను గురించి.గోధుమ రంగు శరీరం. లేతగా కొంచెం కండ పట్టిన సౌందర్యం. కొంచెం కిందకి జారిపోయి వున్న రొమ్ములు, సన్నని నడుము మధ్యలో సొగసైన బొడ్డు. వెను వెంటనే కిందికి రాగానే విశాలమైన తొడల మధ్య లో. ఆతులతో ఉన్న చిన్న పూకు.ఆవిడ ముగ్గురు పిల్లలు కలిగిన ఆవిడ లాగానే లేదు అని చెప్పాడు. పిల్లలలో పెద్ద వాడు ఆరవ తరగతి, పాప రెండవ తరగతి, రెండేళ్ల బాబు ఇంకా వాళ్ళ అత్త పాలు తాగుతున్నాడు అంట. వాళ్ళ అత్త స్నానం చేస్తుంటే వీడు కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ వున్నాడు అంట.ఆవిడ స్నానం చేసి లేచి పక్కనే ఉన్న ఉతికిన పావడాను రొమ్ములు కిందికి కట్టుకుని అలాగే వాడి ముందు నుంచే ఇంట్లో కి వెళ్ళింది అంట. వీడు కూడా లేచి ఆమె వెనకాలే ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు అంట. ఆవిడ పూర్తిగా బట్టలు కట్టుకొనేంత వరకు ఆమె ఎదురుగా నిలబడి చూస్తూ వున్నాడు అంట.ఆవిడ బట్టలు కట్టుకోగానే వాళ్ళ అమ్మ ఇచ్చిన వస్తువు ఇచ్చి కాసేపు వాడి క్షేమ సమాచారాలు చెప్పి, వాళ్ళ అత్త క్షేమ సమాచారాలు అడిగి, వాళ్ళ పిల్లల క్షేమ సమాచారాలు కొనుక్కుని తిరిగి నా దగ్గరకు వచ్చాడు అంట. ఇలా మొదటి రోజు జరిగినది చెప్పాడు.మరి ఏడు గంటలకు వెళ్లి పోయే వాడివి మరి ఇన్ని రోజులు ఏం చేసావు అని నేను అడిగితే అప్పుడు చెప్పుకొచ్చాడు వివరంగా. మరుసటి రోజు నుంచి కరెక్ట్ గా వాళ్ళ అత్త స్నానం కి వెళ్లే టైం చూసుకుని వెళ్లేవాడు అంట. వెళ్లి ఆవిడను పలకరించి, ఆవిడ స్నానం చేసి బట్టలు మార్చుకొనే అంత వరకు ఉండి, ఆవిడ అందాలను తనివితీరా చూసి, నా దగ్గరకు వచ్చే వాడు అంట.మరి నీకు ఎలాంటి అనుభూతి కలుగుతోంది అని నేను వాడిని అడిగితే, అప్పుడు చెప్పుకొచ్చాడు ఇంకా వివరంగా. రోజూ వీడు వెళ్ళే టైం కి, వాళ్ళ అత్త పొయ్యి దగ్గర పావడా మోకాళ్ళపైకి ఎత్తుకుని కూర్చుని, రెండు రొమ్ముల మధ్యలో చీరను కొప్పు గా వుంచేది అంట. వీడు అక్కడే ఉన్న చిన్న మంచం మీద కూర్చోని వాళ్ళ అత్త అద్భుతమైన అందాలను తనివితీరా చూసేవాడు అంట.జాకెట్టు పైనుంచే రొమ్ములు వాటి బుడిపెలు అద్భుతంగా వుంటాయి అని, కింద పావడా మధ్యలో పూకు అద్భుతంగా వుంటాయి అని చెప్పాడు. సరే అని నేను కూడా ఆమెను చూడటానికి వాడు, నేను కలిసి ఒక రోజు ఉదయం 11 గంటలకు వాళ్ళ అత్త వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం. అంతే నేను కూడా ఆమె అందాలకు మైమరచి పోయాను. ఒక పల్లెటూరి ఆమె ఎలా ఉండాలో అలా ఉంది సరిగ్గా.మేము వెళ్ళిన వెంటనే మంచి నీళ్ళు ఇచ్చింది, తాగేసి మంచం మీద కూర్చున్నాము. ఇంతలో ఆవిడ మూడో బాబు వచ్చాడు పక్కన వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడుకుని. వాడు రాగానే వాడిని దగ్గరకు తీసుకొని పాలు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టింది. మా ముందే ఆవిడ జాకెట్టు 2 హుక్కులు విప్పి ఆవిడ ఎడమ రొమ్మును వాడి నోటికి అందించింది. నా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి ఇంత దగ్గరగా ఒక ఆడ దాని రొమ్ములు చూడటం.లేత గోధుమ రంగు రొమ్ము మధ్యలో సొగసైన నల్ల బొడిపె. వాడు ఆమె రొమ్ము చీకుతుంటే ఎక్కువైన పాలు కిందికి కారుతున్నాయి. వాళ్ల అబ్బాయి పాలు తాగగానే మళ్ళీ జాకెట్టు హుక్కులు పెట్టేసుకుని ఆమె వంట పని ఆవిడ చేసుకోవటం మొదలు పెట్టింది. మేము ఏవో ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటూ అక్కడే వున్నాం.మధ్యాహ్నం 12 అప్పుడు ఎవరో ఐస్ క్రీం వాడు వేస్తే అప్పుడు నా తో వున్న మా ఫ్రెండ్, వాళ్ళ అత్త దగ్గరకు వెళ్ళి ఆమెను ఐస్ క్రీం కోసం డబ్బులు అడిగితే ఆవిడ డబ్బులు తక్కువ వున్నాయి అని ఆవిడ జాకెట్టు కుడి రొమ్ము దగ్గర వున్న చిల్లర తీసి చూపించి మళ్లీ ఆవిడ జాకెట్టు కుడి రొమ్ము దగ్గర పెట్టేసుకుంది.మా ఫ్రెండ్ ఆవిడ మాటలు వినకుండా నీదగ్గర ఉన్నాయి, కానీ నువ్వు నాకు ఇవ్వటం లేదు అని ఆవిడతో వాదించటం మొదలు పెట్టాడు. కాసేపటికి ఆవిడ విసుగు చెంది, కావాలంటే నువ్వే చూసుకో అని చెప్పింది. వెంటనే వాడు ఆవిడ జాకెట్టు కుడి రొమ్మును ఎడమ చేతితో కింద భాగం పట్టుకుని కుడి రొమ్ము లోపల చెయ్యి పెట్టేసాడు.నాకు ఒక్కసారిగా మతి పోయింది. వాడు కాసేపు రొమ్ము దగ్గర బాగా కలబెట్టి వున్న చిల్లర అంతా బయటికి తీసాడు. అప్పుడు ఆవిడ ఈ చిల్లర ఇప్పుడు కూరగాయల కోసం అని చెప్పి వాడి దగ్గర వున్న చిల్లర అంతా తీసుకుని మళ్ళీ ఆవిడ జాకెట్టులో పెట్టేసుకుంది. ఇవన్నీ చూస్తూ నాకు ఆ రోజు ఎలా గడిచిందో కూడా పూస గుచ్చినట్లు గుర్తుంది. ఆ పక్క రోజు మా ఫ్రెండ్ తనతో పాటు వాళ్ళ అత్త వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మని చెప్పాడు.వీడు ఏం చేస్తాడో అని నాకు ఒక్కటే భయంగా ఉంది. ఇంక ఆ రోజు వాళ్ళ మామయ్య ఊర్లో లేడని రాత్రి 9 గంటలకు వాడు నేను వాళ్ళ అత్త వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాం. వాళ్ళ పెద్ద బాబు ఒక మంచం మీద, వాళ్ళ రెండవ పాప వేరే మంచం మీద, వీళ్ళ అత్త మూడో బాబుకు పాలు ఇస్తూ వేరే మంచం మీద పడుకున్నారు. మేము వెళ్ళే సరికి వాళ్ళ ఇద్దరి పిల్లలు నిద్ర పోతున్నారు.వీళ్ళ అత్త మాత్రం వాళ్ళ బాబుకు పాలు ఇస్తూ ఉంది. మేము వెళ్ళిన వెంటనే ఆవిడ ఒక్కసారిగా లేచింది. వాళ్ళ బాబుకు పాలు ఇస్తూ ఉండటం వల్ల జాకెట్టు హుక్కులు విప్పేసుకుని ఉంది. ఆవిడ లేవగానే రెండు రొమ్ములు ఊగుతూ అద్భుతంగా కనిపించాయి. వాళ్ళ బాబుని పడుకోబెట్టి నిద్ర పుచ్చింది.మా ముందే చీర పావడా తొడ వరకు లేపుకుని బాత్రూంకి వెళ్ళింది. మాకు ఎదురుగా నేల మీద కూర్చుని పాస్ పోసుకుంటోంది. అప్పుడు చూసాను నల్లటి ఆతులు మధ్య ఎర్రటి పూకు. నాకు అప్పుడే నా మొడ్డని బయటకు తీసి ఆమెను కసితీరా దెంగాలని.ఆవిడ పాస్ పోసుకుని చొంబుతో నీళ్ళు తీసుకొని ఆమె పూకును కడుక్కొని వచ్చి మంచం మీద కూర్చుంది. నేను ఇంక మా ఫ్రెండ్ కి గుడ్ నైట్ చెప్పి మా ఇంటికి వచ్చేసాను. పక్క రోజు వాడిని కలిసాను. కలిసి రాత్రి బాగా నిద్ర పోయావా అని నేను అడిగాను.అడిగితే రాత్రి అస్సలు నిద్ర పట్టలేదు అని చెప్పాడు. ఏంటిరా అని నేను అడిగితే, రాత్రి నువ్వు వెళ్ళిన వెంటనే మా అత్త కొడుకు మళ్ళీ పాల కోసం ఏడుస్తూ లేచాడు. మళ్ళీ మా అత్త వాడికి పాలు ఇస్తూ నిద్రపోయింది. వాడు కాసేపు పాలు తాగి నిద్రపోయాడు. అప్పుడు నేను ఎవ్వరూ చూడట్లేదు అని నా మంచం మా అత్త మంచం దగ్గరకు జరుపుకుని ఆవిడ రొమ్ములను చూస్తూ వున్నాను.ఆమె బాగా గాడ నిద్రలో ఉండటం వల్ల రొమ్ములు బాగా పైకి కిందకీ ఊగుతూ ఉన్నాయి. నేను ఆగలేక నా చెయ్యిని ఒక రొమ్ముపైన వేసాను. బాబు పాలు తాగటం వల్ల రొమ్ము బాగా తడిగా వుంది. నెమ్మదిగా కాసేపు రొమ్మును బాగా పిసికాను. ఏదో ఆత్రం కొద్దీ మెల్లగా రొమ్మును నా నోట్లోకి తీసుకున్నాను.ఒక్కసారిగా మా అత్త కదిలింది. నేను మళ్ళీ నా మంచం మీద పడుకునేసాను. కాసేపటి తర్వాత మళ్ళీ నా నోట్లో రొమ్మును పెట్టుకుని కాసేపు చీకాను. ఒక గంటసేపు అలా చీకి, పూకు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అని పావడా ఎత్తి నా చెయ్యిని అత్త పూకు మీద వేసాను. చాలా హాయిగా అనిపించింది. ఈ రోజుకు ఇది చాలు అనుకుని, రేపటి నుంచి మా అత్తను ఎలా దెంగాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉదయం 4 గంటలకు నిద్ర పాయాను అని చెప్పాడు.పక్క రోజు ఉదయం 8 గంటలకు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అత్త ఫోన్ చేసి వెంటనే రమ్మని చెప్పింది అని మా ఫ్రెండ్ నాతో చెప్పాడు. వీడు రాత్రి చేసిన పనికి ఆవిడ వీడిని ఎక్కడ కొడుతుందో అని నేను కూడా మా ఫ్రెండ్ కి తోడుగా వెంటనే వెళ్ళాను.వీడు వెళ్ళి అత్తా అత్తా అని ఒక రెండు సార్లు పిలిచే సరికి ఆవిడా ఆ తడికల బాత్ రూం నుండి ”ఓ” అని పలకరించింది. వీడు నేను ఏమైందో అని బాత్రూం లోకి వెళ్ళిపోయాము. ఆవిడ అప్పుడే తన రెండు రొమ్ములకి సోపు రుద్దుతూ ఉంది. ఆహా ఇది చాలు ఈ జన్మకు అని నేను అలా చూస్తూ ఉండి పోయాను.ఆవిడ తన రెండు రొమ్ములను సుబ్రంగా కడుక్కొని కింద పూకు దగ్గర సోపు రుద్దుతూ ఆగిపోయి, మా ఫ్రెండ్ తో “ రాత్రి మంచు బాగా కురవటం వల్ల చిన్న బాబుకు జ్వరం వచ్చింది, సమయానికి మీ మామయ్య కూడా ఊర్లో లేడు, నువ్వు నాతో హాస్పిటల్ కి తోడుగా రావా” అని అడిగింది. మా ఫ్రెండ్ సరే అన్నాడు.ఇప్పుడు పూకు మీద సోపు రుద్దుకుంటూ “బీరువాలో చిన్న బాబు హాస్పిటల్ ఫైలు ఉంది, బయట తీసి పెట్టుకోవాలి, స్నానం చేసి వస్తాను హాస్పిటల్ కి బయలుదేరుదాం” అని చెప్పి ఆవిడ తన పూకును సుబ్రంగా కడుక్కొని తన మొహానికి సోపు రుద్దుకుంటూ ఉంది.మేము ఇంట్లోకి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళ మొదటి బాబు, రెండవ పాప స్కూల్ కి రెడీ అయ్యి టిఫిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మేము బీరువా మొత్తం వెతికి ఆ హాస్పిటల్ ఫైలు బయటకు తీసేసరికి ఆవిడ స్నానం పూర్తి చేసుకుని అప్పుడే లోపలికి వచ్చింది. యథాతథంగా రొమ్ములు కిందికి పావడా కట్టుకుని వచ్చింది.మా ఫ్రెండ్ ఈ ఫైలేనా అని ఆవిడను అడగటం మొదలుపెట్టాడు. అడుగుతూ అడుగుతూ ఆమె రొమ్ములను తన భుజాలతో తాకుతూ ఉన్నాడు. నాకు ఇదే సమయం అనుకుని “ ఆంటీ టిఫిన్ చేస్తున్నప్పుడు పంట్లో ఏదో గుచ్చినట్లు ఉంది, కొంచెం పిన్ ఇస్తారా “ అని నేను అడిగాను.ఆవిడ తన పావడా బొందు పెట్టుకొని, పైన ఏమీ బట్టలు వేయకుండా ఉన్నప్పటికీ, అటూ ఇటూ ఎత్తుగా ఊగుతూ ఉన్న తన రొమ్ములపైన ఉన్న మంగళసూత్రం ఒక చేత్తో లాగి పట్టుకుని ఇంకో చేత్తో ఆ మంగళసూత్రానికి ఉన్న ఒక పిన్ తీసి ఇచ్చింది. ఈలోగా మా ఫ్రెండ్ అన్నీ రెడీ చేసుకోని వాళ్ళ అత్తకు రెడీ అని చెప్పాడు.ఆవిడ అప్పుడే ఒక టైట్ గా ఉన్న జాకెట్టు బీరువాలోంచి తీసి వేసుకుని ఒక పల్చని చీర కట్టుకుని వాళ్ళ ఇద్దరి పిల్లలను స్కూలుకు వెళ్ళమని చెప్పి ఆ చిన్న ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వచ్చింది. మా ఫ్రెండ్ ”చిన్న పిల్లలు విషయం లో నాకు ఏమి తెలీదు, మా ఫ్రెండ్ ను తోడుగా తీసుకుని వెళ్దాం అని చెప్పాడు, ఆవిడ కాసేపు ఆలోచించి సరే అంది.45 కిలో మీటర్లు, బస్ కోసం ఆగటం ఎందుకు అని మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి, వాళ్ళ అమ్మకి ఈ విషయం గురించి చెప్పి, వాడి బైక్ తెచ్చాడు. ఆవిడ బాబుని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి కాబట్టి మధ్యలో కూర్చోమని చెప్పి మా ఫ్రెండ్ బైక్ స్టార్ట్ చేసి కూర్చున్నాడు, వాడు కూర్చోగానే వాళ్ళ అత్త సైడుకు కూర్చుంది మధ్యలో.నేను స్థలం సరిపోదు అని చెప్పాను. దానికి వాడు, ఆవిడ కొంచెం అడ్జస్ట్ అయి కూర్చో అన్నారు. నేను కూర్చోగానే ఆవిడ జాగ్రత్తగా నన్ను పట్టుకో అని చెప్పింది. ఇంక నేను రెచ్చిపోయి, కొంచెం ఆవిడకి అతుక్కుని కూర్చున్నాను. బండి మొదలు పెట్టాడు మా ఫ్రెండ్, పల్లెటూరు కావడంతో నా వళ్ల కావట్లేదు.ఇంక నా వల్ల కాక పోయేసరికి, ఆవిడ బాబు కింద నుంచి నా ఎడమ చెయ్యి పోనిచ్చి, ఒకే సారి నా కుడి చేత్తో ఆవిడ కుడి రొమ్ము దగ్గర, నా ఎడమ చేతిని ఆవిడ తొడలు మీద వేసి గట్టిగా పట్టుకొని కూర్చున్నాను. “గతుకుల రోడ్డు నిమ్మదిగా పోనివ్వు, పైగా చిన్న బాబు ఉన్నాడు” అని నేను గట్టిగా అరిచాను మా ఫ్రెండుతో.వాడు నా అరుపులకు స్పీడ్ బాగా తగ్గించి 20లో పోతున్నాడు నా అరుపులకు.ఇంతలో చిన్న బాబు లేచాడు నా అరుపులకు. అప్పుడు వాళ్ళ అత్త తన జాకెట్టు కింద రెండు హుక్కులు విప్పి పాలు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టింది. టైట్ జాకెట్టు కావడం వల్ల ఆమె రొమ్ము స్పష్టంగా మెరుస్తూ కనబడుతోంది.అబ్బా లేత గోధుమ రంగు రొమ్ము, నల్లటి బుడిపె. నా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి నా కంటికి రెండు మూడు అంగుళాల దూరంలో కనపడే సరికి నా కుడి చెయ్యిని నెమ్మదిగా ఆవిడ కుడి రొమ్ము మీద వేసాను. రోడ్డు బాగా లేదనో ఏమో ఆవిడ ఏం అనలేదు.ఇదే మంచి సమయం అనుకుని ఒక ఐదు నిమిషాలు తరువాత నా ఎడమ చెయ్యిని తన తొడల మీద నుంచి ఆవిడ పూకు మీద వేసాను. చాలా మెత్తగా హాయిగా ఉంది నాకు. బండి ఊపుకి అటూ ఇటూ ఊగుతూ ఉండటం వల్ల ఆమె చెంప మీద రెండు మూడు సార్లు ముద్దు కూడా పెట్టాను.నా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి ఇలా ముద్దు పెట్టడం. ఆవిడ ఏం అనుకుందో ఏమో, నన్ను బాగా కూర్చో, జాగ్రత్తగా అని చెప్పింది. ఇంక నేను అస్సలు ఆగకుండా ఆమె కుడి రొమ్మును కొంచెం కొంచెం పిసకటం మొదలు పెట్టాను.ఇంతలో బాబు పాలు తాగటం పూర్తి అయ్యింది అనుకుంటా, బాబు వాళ్ళ అమ్మ రొమ్మును వదిలేసి నిద్ర పోతున్నాడు. ఆవిడ ఒక చేత్తో బండిని, ఇంకో చేత్తో బాబుని పెట్టుకోవడం వల్ల రొమ్ము ఫ్రీ గా గాలికి వదిలేసింది. ఆ రొమ్ము చాలా తడిగా ఉంది.నేను ఆమె బొడ్డు లోతు చూద్దాం అని కొంచెం ధైర్యం చేసి నా ఎడమ చెయ్యిని ఆమె పూకు మీద నుంచి ఆమె బొడ్డు పైన వేసాను. గతుకుల రోడ్డు అవ్వటంతో ఆమె ఏం అనటం లేదు అని బొడ్డు లోపల నా ఎడమ చెయ్యి చూపుడు వేలు పెట్టాను, చాలా లోతుగా ఉన్నట్లు ఉంది, నా ఎడమ చెయ్యి చూపుడు వేలు మొత్తం బొడ్డులో దూరేసింది.కొంచెం తడిగా ఉంది. ఒక పది నిమిషాలు ఆగి, నా ఎడమ చేయ్యి వేలును బయటికి తీసి, కొంచెం పైకి పోనిచ్చాను. బండి అదురులకు, నేను బండి మీద నుంచి పడిపోతున్నట్లుగా, నా ఎడమ చెయ్యిని ఆమె ఎడమ రొమ్ము పైన వేసి, కొంచెం గట్టిగా పిసికి ఆమె దగ్గరగా జరిగాను. ఆమె నన్ను జాగ్రత్తగా అంటోంది.ఇదే మంచి సమయం అనుకుని ఆమె రొమ్మును కొంచెం పిసికాను. ఆ నల్ల బొడిపె మీద నా చెయ్యి వేళ్ళు వేసి మెత్తగా రాసాను. ఏం అనుకుందో ఏమో కొంచెం నాకు వీలు లేకుండా సర్దుకుంది. ఆవిడ ఏం అంటుందో అని ఆమె రొమ్ముల పైన చెయ్యి తీసేసాను. తీసి ఆమె ఎత్తైన తొడల మధ్యన నా ఎడమ చేతిని వేసాను.ఈ సారి నా కుడి చెయ్యిని ఆమె కుడి రొమ్మును ఆమె జాకెట్ మీద నుంచే కొంచెం కొంచెం పిసకటం ప్రారంభించాను. ఆమె ఏం అనకపోవడం తో ఆమె జాకెట్ కింద భాగం నుంచి నా కుడి చెయ్యిని చిన్నగా ఆమె జాకెట్ లోపల పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను.ఒక పక్క నా మొడ్డ 90 డిగ్రీలు లేచి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఆమె పూకులో పెడదామా అని రెడీగా ఉంది. ఇంక నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేక నా కుడి చెయ్యిని ఆమె కుడి రొమ్ము మీదకు జాకెట్టు లోపల నుంచి నెమ్మదిగా ఆమె కుడి రొమ్మును పిసుకుతూ పోనిచ్చాను.ఆమె కొంచెం చిరాగ్గా ముఖం పెట్టేసరికి వెంటనే నా కుడి చెయ్యిని జాకెట్టు లోపల నుంచి బయటకు తీసేసాను. ఒక పది నిమిషాలు ఆగి నా ఎడమ చేతిని నెమ్మదిగా ఆమె తొడల మీద నుంచి పైకి జరిపి ఆమె పూకు మీద చెయ్యి వేసి, నేను బండి మీద నుంచి కిందకి జారిపోయినట్లుగా ముఖం పెట్టాను.ఆవిడ కొంచెం ముందుకు జరిగి కూర్చోమని చెప్పి కొంచెం సర్దుకుని కూర్చుంది. నేను ఇంకొంచెం చనువు తీసుకుని ఆమె భుజం మీద తల పెట్టుకొని కూర్చున్నాను. ఇంకో అరగంటలో హాస్పిటల్ కి వెళ్లి పోతాం అనగా, నేను నిద్ర పోతున్నట్లుగా నా మొహంని ఆమె హుక్కులు పెట్టకుండా వదిలేసిన ఎడమ రొమ్ము మీద నిద్రలో ఉన్నట్లుగా నా తల పెట్టాను.ఆమె ఏం అనకపోవడం తో ఇంకొంచెం చనువు తీసుకుని నా తలను ముందుకి జరిపి, ఆమె ఎడమ రొమ్మును ముద్దు పెట్టాను. ఆమె జారిపోతున్న తన బాబుని తన పైకి లాక్కుని కూర్చుంది. ఆమెకు నేను ఏం చేస్తున్నానో అర్ధం అయినట్లుంది. ఏం అనట్లేదు.ఇదే అవకాశం అనుకుని, ఆమె ఎడమ రొమ్మును పూర్తిగా నా నోట్లోకి తీసుకొని ఒక పది నిమిషాలు బాగా చీకి వదిలేసాను. ఇంతలో బండి ఊపులకు బాబు లేసాడు. వాడికి తన ఎడమ రొమ్మును పాలు కోసం వాడికి అందించింది.ఇదే సరైన సమయం అనుకుని నెమ్మదిగా నా ఎడమ చేతిని పూకు మీద నుంచి తీసి, బొడ్డు కింద పావడా లోపల పెట్టేసాను. నా జీవితంలో ఒక ఆడదాని పూకు మీద చెయ్యి వెయ్యడం. గాల్లో తేలుతూ ఉన్నట్లు ఉంది నాకు.ఆమె పూకు మీద ఆతులు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు ఉన్నాయి. ఆతులను అలా అలా తాకుతూ పూకు మీద చెయ్యి పెట్టి, నా ఎడమ చేతి చూపుడు వేలుని పూకులో పెట్టేసాను. ఒక పది నిమిషాలు అలా తాకుతూ ఉన్నాను, ఇంతలో హాస్పిటల్ వచ్చేసింది. బాబుని మా ఫ్రెండ్ చేతికి ఇచ్చి, లోపలికి వెళ్ళమని మా ఫ్రెండ్ కి చెప్పింది.వాడు వెళ్ళగానే, నా ముందే ఆమె రొమ్ములకు జాకెట్టు వేసుకుంది. అప్పుడు చూసాను, నా చీకుడికి ఆమె ఎడమ రొమ్ము ఎర్రగా కందిపోయింది. ఆమె నన్ను చూసి ఒక నవ్వు నవ్వి, హాస్పిటల్ లోపలికి వెళ్ళింది. Continue…