అక్క, చెల్లి వరుస అన్ని లేదా సొంత అన్నతమ్ముడుల భార్యలు అన్ని!

హల్లో ఫ్రెండ్స్ నేను మీ నాగరాజు. నేను ఇంతముందు మా ఇంట్లో జరిగిన అక్కా తమ్ముడు ల దెంగుడు కథ వ్రాశాను. దాని మీరు బాగా ఆదరించారు, అలాగే నేను ఇంకొ కథను వ్రాస్తున్న, ఈ కథను కూడా మీరు ఆదరిస్తారు అన్ని భావించి వ్రాస్తున్న.ఇది నా ఫ్రెండ్ కి జరిగిన కధ, నేను కూడా మధ్యలో జాయిన్ అవుతాను, వాడు నేను కలిసి వ్రాస్తున్నాము. ఇంత ముందు నేను వ్రాసిన అక్కా తమ్ముడు ల దెంగుడు కధ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. దాని తో పాటు ఇది కూడా కధ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది.మీకు ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి అంటే ఈ కథలో హీరో వచ్చి నా ఫ్రెండ్ సయ్యద్ బాషా(24) నా కూడా ఒక్కే ఏజ్, హీరోయిన్ వచ్చి అంటీలు. అంటీలు పేర్లు మార్చపడును. బాషా LAW(లా) కంప్లీట్ చేసి ఇంట్లో వుంటున్నాడు. నేను బ్యాచిలర్ డిగ్రీ చేసి ఖాళీగా వుంటున్నాను.మేము సాయంత్రం సమయంలో మా ఉరులో బజారులో అలా తిరుగుతూ అమ్మాయిలతో సేతురులు అడుతూ, వాళ్లతో మాట్లాడుతూ వుండే వాళ్ళము. బాషా అయితే ఇద్దరు తోడు కోడల(అక్క, చెల్లి వరుస అన్ని లేదా సొంత అన్నతమ్ముడుల భార్యలు అన్ని) తో ఎక్కువ మాట్లాడే వాడు. వాళ్ళు మాకు అక్కాల వరుస అవుతారు. నేను వాళ్ళను పెద్ద అక్క స్వాతి (32), చిన్న అక్క సునీత(30) అని అంటాను. బాషా డైలీ వాళ్ళతో మాట్లాడేవాడు. నేను, వాడు వాళ్ళను అక్కలు కదా అని మాములుగా మాట్లాడే వాళ్ళం.అలా కొన్ని రోజులకు బాషా పెద్ద అక్క తో చాలా దగ్గరగా కూర్చుని, తాకుతూ, నవ్వుతూ, అప్పుడు డప్పుడు అమె పై చేయి వేయడం చేస్తువున్నాడు. నాకు వాడి మీద కొంచెము డవుట్ వచ్చింది, అపుడు నుంచి నేను వాళ్లను ఎక్కువగా గమనిస్తున్న.ఒక్క రోజు నేను మా ఇంట్లో భోజనం చేస్తూ ఉంటే వాడు నాకు కాల్ చేసి, ఎక్కడ అన్నాడు. నేను భోజనం చేస్తున్నా రా అన్న, వాడు నాతో నేను మా ఇంట్లో ఉంటా గంట తరువాత రా అన్నాడు. నాకు దేనికో అర్ధము కాక నేను భోజనం చేసి, వాడి ఇంటికి వెలిస్తే, బాషా వాళ్ళ అమ్మ ఉంది. బాషా ఏది అన్నా దానికి ఆమె నాకు తెలియదు నాగరాజు.వాడు భోజనము చేయకుండా అడవిడిగా వెళ్ళాడు అంది. నేను బయటకు వచ్చి, వాడి కాల్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయట్లేదు. మళ్ళీ కాల్ చేస్తే లిఫ్ట్ చేయలేదు. అప్పుడు నాకు అనుమానం వచ్చి నేను పెద్ద అక్కా వల్లా ఇంటికి వెళ్లినా.అప్పుడు వాలా ఇంటికి తలుపులు వేసి వుంది, గడియ పెట్ట లేదు. నేను ఎంత నెట్టిన తెరుసుకోలేదు. అప్పుడు ఆ ఇంటికి బొక్క వెతికితే దొరకలేదు, అలా మళ్ళీ వెతికితే దొరికింది అ ఇంటి కిటికీ అది బెడ్ రూంకి అనుకోని వుంటింది. నేను గట్టిగానే నెట్టాను. అప్పుడు తెరసుకుంది.నేను లోపలికి చూడగానే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. బాషా మంచము పైన బట్టలు లేకుండా పండుకొన్ని వున్నాడు. స్వాతి వాడి మీద పండుకొని వాడికి ముద్దులు పెడుతూ వాడి తలపై చేతులు వేసి వాడి నోట్లో నాలుక పెట్టి జూరుకుంటింది.బాషా స్వాతి నడుముపై చేతులలు వేసి గట్టిగా వొతాడు. అపుడు స్వాతి అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బా అంటూ వాడి నాలుకను గట్టిగా నాకుతుంది. బాషా ఆమె పిర్రల పై చేతులు వేసి తాన మీద కు లాక్కున్నాడు. స్వాతి బట్టల పైన ఉంది.అప్పుడు బాషా ఆమెను అపి, ఆమెను పక్కకు తీపి ఆమె మీదకు వచ్చి ఆమె పైన ఉన్న చీరను తీసి, పక్కన పెట్టేసాడు. అప్పుడు అమె లంగా జాకెట్టు పైన వుంది, వాడు అమె ను జాకెట్టు పై నుండి సల్లను వొత్తుతూ వున్నాడు.అమె అ చర్యకు అహ్హ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ అబ్బా అహ్హ్ అంటూ ఉంది. వాడు సళ్లను వొత్తుతూ, అమె పెద్దాలు పైన ముద్దులు పెట్టుతూ ఉంటే, అక్కా అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ ఇస్స్ ఇస్స్ అబ్బా అంటున్నది. బాషా ఆమె జాకెట్టు హుక్స్ ను ఒక్కొక్క బట్టను తీతు మొత్తం హుక్స్ తీసి పక్కన పెట్టేసాడు. అమె సళ్ళు ఒక్కసారిగా బయటకు పడ్డాయి.అవి చూడగానే నాకు మైండ్ పోయింతపని అయింది. అమె సళ్ళు చాలా తెల్లగా ఉన్నాయి. అవి చాలా లావుగా ఉన్నాయి. వాడు అమె సల్లపై ఎడమ చేయి కుడి సన్నుపై వేసి వొత్తుతూ, కుడి చేయిని ఎడమ సన్నుపై వేసి వొత్తుతూ, అమె పెదాలు పైన తాన పెదాలు లతో ముదులు పెడుతూ వున్నాడు.ఆమె ను అలా చూస్తూ ఉంటే నా సుల్లి ఒక్కసారిగా ఊపిరి పోసుకొని వుంది. ఆమె వాడి స్వర్శకు అహ్హ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ పిసుకు అహ్హ్ అహ్హ్ పిసుకు అహ్హహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ బాగా పిసికి అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అంది.వాడు ఎడమ చేయి తీసి ఆమె లంగా బొందు విపి పక్కన పెట్టి, ఆమె పూకు క్లీయరగా నాకు కనపడుతుంది. ఆమె పుకుపై నల్లగా, దట్టంగా వెంట్రుకలు ఉన్నాయి. వాడు ఆమె వెంట్రుకలను పట్టుకొని గట్టిగా లాగాడు, అమె అమ్మా అని గట్టిగా వుంది.బాషా అమె పూకు పైన నాలుక పిట్టి నాకుతున్నాడు, అ నాకుడికి ఆమె అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బా అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ నాకు అహ్గ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ బాగా నక్కు అహ్హ్ ఉమ్మ్ నాకు అహ్హ్ అలాగే అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అబబ్బ నాకు రా బాషా నాకు రా అంటూ వాడి తల మీద చేతులు వేసి గట్టిగా నెట్టింది. వాడి ముక్కు లోపలకి పోయింది.అది అమె పూకు అడుగున్న తకుడుకు అమె పర్వాశించి పోయింది. దానికి అమె అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఏముంది రా మజా నాకు ఏదోలాగా ఉంది రా అహ్హ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ అంటూ ఉంది. వాళ్ళను అలా చూస్తూ నా ప్యాంట్ జీపు తీసి నా లవాడను చేతి తో బయటకు తీసి, చేయి తో ముందుకు, వెనుకకు అంటూ కొట్టుకుంటున్న.వాడు పైకి లేసి ఆమె నడుము రెండు కాళ్ళు వెడల్పుగా చేసి మధ్య కూర్చిని వాడి లవడను ఆమె పూకు లో దూర్చి ముందుకు, వెనుకకు ఊగడం మొదలు పెట్టాడు, దానికి అమె అమ్మ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అలాగే అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బా దెంగు రా బాషా బాగా దెంగురా దెంగు ఎంత మంది దెంగిన నువ్వు దెంగినాటు ఎవరు దెంగలేదు, దెంగు అహ్హ్ అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అబ్బా అహ్హ్హ్ ఉమ్మ్ దెంగు అంటూ వుంది.అ మాట వినగానే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. అంటే ఇది పెద్ద లంజ అన్ని అనుకోని, వాళ్ళను చూస్తూ నా లవడను నా చేతితో కొట్టుకుంటూ వున్న. అది అహ్హ్ ఆహ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ దెంగురా నా మొగుడు నను దెంగడం లేదు, కాబట్టే నేను ఊరు వలతో దెంగించుకుంటున్న అంది. వాడు నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను నిను దెంగుతూవుంది.అన్నగానే అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అలాగే దెంగు పాస్ట్ గా దెంగురా నా మొగుడా. నా వల్ల కాదు రా అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ దెంగు అంటే నాకు వాళ్లను చూస్తూ కొట్టుకొంటువున్న.వాడు దెంగుతానే లంజ నిను దెంగుతా, నీ తొడుకోడలును దెంగుతా అన్నాడు. నాకు ఆశ్చర్యం గా వుంది, అంటే వాడికి దాని చెల్లెలు మీద కూడా మనసు వుంది అన్ని నాకు తెలిసింది.నేను వాళ్ళ మాటలు విని నా లవడను పాస్ట్ గా కొట్టుకుంటువునా, అప్పుడు నా వెనుకా సౌండ్స్ వచ్చాయి అవి ఏమిటి అన్ని చూస్తే నాకు మైండ్ పోయింది, వెనుక ఉంది దాని తొడుకోడలు సునీత అక్క.అప్పుడు అక్క నా లవడను పట్టుకొని కోటుతుంది. వాడు దాని దెంగుతూ, దాని సళ్లను వొత్తుతూ దెంగుతున్నాడు. అది అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అహ్హ్ అహ్హ్ అబ్బా అబ్బా ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అలాగే దెంగు దెంగు అంటూ ఉంది.వాళ్ళను సునీత అక్క కీడ చూస్తూ నా సుల్లిని పాస్ట్ గా ఊపుతుంది. వాడు స్వాతి అక్కను దెంగుతూ, అహ్హ్ అహ్హ్ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్ అంటు దెంగుతున్నాడు. అలా దెంగడం వల్ల దాని పూకు లో నుంచి రసము మొత్తము కార్చింది. నాకు కూడా కారింది. వాడు ఆమెను నాలుగు ఊపులు ఉపి వాడు కార్చాడు.