అక్క పుకూ అమ్మ దానం – 4 sex stories telugu

నేను తినడం అయ్యింది వెళ్లి ప్లేట్ kitchen సింక్ లో పడేసాను చేతులు వాష్ చేసుకొనిఅక్క పక్కకి వెళ్ళానుఅక్క:ఏమిటి రా రాత్రి అంత నిద్ర లేదా ఏమిటి రా

నేను:అవును అక్క చెప్పాను కదాఅక్క:నీకు అయితే నిద్ర రాలేదు కానీ అమ్మ కళ్ళు కూడా బాగా ఎర్రగా ఉన్నాయి ఏమిటి రానేను:నాకు ఏమి తెలుసు అక్క (అమ్మో దీనికి ఏమీ అయిన అనుమానం వస్తె ఇంకా ఏమి లేదు)అక్క:నాకు కొంచం పని ఉన్నది రా నేను బయటకి వెళ్లి వస్తాను లేనేను:అమ్మకి చెప్ప వచ్చు కదాఇంత లో అమ్మ వచ్చింది
అమ్మ:ఏమిటి ఎక్కడికో వెళ్ళాలి అన్నారుఅక్క:అవును అమ్మ బయటకి వెళ్ళాలి అండ్ మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాలి మొన్న వర్షానికి నా ఫోన్ పని అయ్యింది కొంచం 15000 ఇవ్వుఅమ్మ:అమ్మో అంత ఎందుకు 8000 ఇస్తా adjustచేసుకోఅక్క:ఏమి చలుతుంది అమ్మ 15000 కి మంచి మొబైల్ వస్తుంది లేఅమ్మ:వొద్దు లే నేనే తెస్తాను లేనేను:పోని లే అమ్మ ఏదో అడుగుతూ ఉన్నది కదాఇవ్వు అమ్మఒక్క చిన్న సైగ చేశాను నా మూడు వేళ్ళతో పైకి కిందకి అన్నానుఅక్కకి అర్దం కాలేదు కానీ అమ్మకి అర్దం అయ్యిందిఅమ్మ:సరే నా విడు చెపుతూ ఉన్నాడు అని ఇస్తనున్న నాకు బిల్ చూపించు మొబైల్ కొన్నపుడు నీ మొబైల్ కూడా పడు అయ్యి ఉంటుంది కదానేను:అవును లే కానీ నిన్ను 10000 అడుగుదాం అనుకున్న లే కానీ అక్క అడిగింది కదా నేను నెక్స్ట్ మంత్ తీసుకుంటాను లే అమ్మఅమ్మ:పర్లేదు లే నేను ఇస్తాను లే ఏమి పర్లేదు రా సర్లే రా నేను వెళ్లి డబ్బులు తీసుకొని వస్తాను లే
అని అమ్మ వెళ్ళింది అమ్మ వెనక వెళ్ళానుఅమ్మ గది బీరువా నుంచి డబ్బులు తేసి లెక్క వేస్తూ ఉన్నదినేను నెమ్మదిగా వెళ్లి అమ్మ వెనక నుంచి హగ్ చేసుకొని ఒక్క సారిగా అమ్మ లంగా లో చేయి పెట్టీ పిర్రలు గిల్లుతూ ఉన్నఅమ్మ:రేయ్ వొద్దు రా అది నీ అక్క ఉన్నది కదా ఏదో నువ్వు చెప్పావు అని అక్క కీ 15000 ఇస్తున్న రానేను చేయి బయటకి తీసి ఉంచానునేను:నాకు తెలుసు అమ్మ కానీఅమ్మ:హమ్మ రేయ్ కొంచం ఆగలి రా
నేను:ఎందుకు అమ్మఅమ్మ:నీ అక్కకి తెలిస్తే అంతే రా మనల్ని మనుషలు గా కూడా చూడదు రానేను:అయితే ఎన్ని రోజులు దస్తం అమ్మ నాకు ఒక్క ఐడియా వచ్చిందిఅమ్మ:ఇప్పుడు కాదు లే నీ అక్క వెళ్లి పోయిన అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం రానేను:సర్లే అమ్మ పదఇంకా డబ్బులు తీసుకొని నేను అమ్మ కలిసి కిందకు వెళ్ళాంఅక్క:ఏమిటి ఇంత లేట్ అయ్యిందిఅమ్మ:సర్లే లేవే తీసుకో అని 15000 ఇచ్చిందిఅక్క:థాంక్స్ అమ్మ థాంక్స్ రా వెళ్లి వస్తాను బైఅని అక్క వెళ్లి పొయింది
అక్క వెళ్లి పోయిన వెంటనే అమ్మ దగ్గరకి వెళ్ళానుఅమ్మ:ఏమిటి రా మీద మీదకి వస్తున్నావునేను:అంత లేదు పైకి వెళ్లి మాట్లాడు కుండం రాఅమ్మ:పద వెళ్దాంఇంకా అమ్మ నేను నా రూం కి వెళ్లి మంచం మీద కూర్చొని ఉన్నాంఅమ్మ: చెప్పరా నీ ఐడియా ఏమిటి
నేను:ఇప్పుడు మనం ఇద్దరం కలిసి వేసుకుంటే అక్కకి ఎలాగో తెలిసి పోతుంది కాబట్టి మనతో పాటుగా అక్కని కూడా కలుపుకొని చేద్దాం ఆకానీ నాకు అక్కని ఏలాగా చేయాలో అర్థం కావడం లేదుఅమ్మ:నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ ఏ అంటే ఒకే మంచం మీద తల్లిని కూతుర్ని వెస్తవు అన్న మాటనేను:తనకి ఇష్టం అయితేనే ఒక వేళ తను పెళ్లి చేసుకుంటే ఒకే వేరే వాడిని నాకు ఒకే లేఅమ్మ:సర్లే నీకు ఐడియా ఇస్తాను లే నువ్వు దానిని ఫాలో అయితే easy రానేను:ఏమిటి అమ్మ అదిఅమ్మ:అది నువ్వు నన్ను ఎలాగ దెంగుడు దెంగావు కదా అలాగ నేను వారం పాటుగా వేరే డిస్ట్రిక్ట్ కి వెళ్ళాలి పని ఉంది రా అప్పుడు నువ్వుచెప్పు తనకి లేదా నేను తను చూసుకుంటాం లేనేను:సరే అమ్మ కానీ మనం ఇద్దరం కొంచం తను ఉన్న రోజులు కలుసుకోవడానికి కుదరదు లే కనీసం వారం రోజులు
అమ్మ:అవును రా సరే ఇప్పుడు ఏమి చేద్దాం రానేను:ఏమి లేదు లే తను ఉన్న రోజులు వొద్దు లేఅమ్మ:సరే రా వారం రోజులు గాప్ ఉంచుడంలేఇంకా అలాగ పొద్దున మధ్యాహ్నం గడిచిపోయిందిసాయంత్రం అయ్యింది నేను అమ్మ టీ తాగుతూ ఉన్నాం సడెన్ గా అక్క వచ్చిందిఅక్క:అమ్మ ఇదిగో నా కొత్త మొబైల్అమ్మ:బాగుంది ఏ ఎంత అయ్యిందిఅక్క:14000 అయ్యింది మిగితా 1000 head set కొన్నానుఅమ్మ:సర్లే కానీ నాకు వారం రోజులు పని ఉంది వేరే డిస్ట్రిక్ట్ కి వెళ్ళాలి నువ్వే చూసుకోవాలి ఇంటిని తమ్ముడినిఅక్క:సర్లే అమ్మ నేను చూసుకుంటాను లేనేను:సర్లే అమ్మ నాకు రేపు ఇంటర్వ్యూ ఉన్నది నేను దాని కోసం ప్రిపేర్ అవ్వాలిఅమ్మ:చెప్పలేదు ఏమిటి రా
నేను:అది ఏమి లేదు ఇందాకే మెయిల్ వచ్చింది అమ్మ సర్లే బై అని నా రూం కి వెళ్లి పోయానుఇంకా ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ తుతోరియల్స్ లో టైం తెలియ లేదురాత్రి అయ్యింది అక్క నా రూం కి వచ్చిందినేను:రా అక్క ఏమిటిఅక్క:రేయ్ వస్తె dinner చేద్దాం రానేను:సరే అక్క అని ఆ బుక్స్ అన్ని పక్కన పెట్టానునేను అక్క కిందకి వెళ్ళాం అమ్మ అప్పుడే అన్ని పెడుతూ ఉన్నదిఅమ్మ:రండి ఇప్పుడే ప్లేట్స్ అన్ని పెట్టాను వచ్చి తిండడం లేఇంకా నేను అమ్మ అక్క కూర్చొని తినేసి ఎవరి రూం కి వాళ్ళం వెళ్లి పోయాంఅయ్యింది నేను నిద్ర పోయాను పోడన్నే 7కి లేచాను ఇంకా అన్ని రెఢీ చేసుకొనే సరికి 7:30 అయ్యిందిఅన్ని తీసుకొని కిందకి వెళ్ళానుఅక్క అప్పుడే ముగ్గులు వేస్తూ ఉన్నది
అక్క:ఇంటర్వ్యూ కి వెళుతూ ఉన్నావు కదా all the best రానేను: అది సరే కానీ అమ్మ ఎక్కడఅక్క:4కి వెళ్లి పోయింది రా సరే వెళ్లి రానేను: థాంక్స్ అక్క అని బైక్ వేసుకొని ఏమి తినకుండా వెళ్లి పోయాను
ఇంకా నేను ఇంటర్వ్యు కి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్లే సరికి 9 అయ్యిందిఇంకా నా డీటైల్స్ అన్ని ఇచ్చి written రాస్తూ ఉంటే రాశాను 30 mins అయ్యింది ఒక్క అమ్మాయి పక్కన ఇస్ ఇస్ అని సైగ చేస్తూ ఉన్నదిపర్లేదు లే అని వచ్చి మెల్లిగా ఏమిటి అన్నానుఅమ్మాయి:hey 25 question ఆన్సర్ చెప్పవా ప్లేస్నేను:సరే దాని answer B and నెక్స్ట్ C and A ,B,D అంతే హ్యాపీ ఆఅమ్మాయి:హ్యాపీ నా పేరు రేఖ టెస్ట్ అయిన తర్వాత మీట్ అవుదాం లేనేను:సరే లేటైం గడుస్తూ ఉంది ఇంకా టెస్ట్ అయ్యింది నేను submit చేసి ఉన్న అది చూసి తను కూడా సబ్మిట్ చేసి వచ్చిందిఇంకా అక్కడి నుంచి బయటకి వచ్చాం
నేను:ఏమిటి అవి సింపుల్ క్వెషన్స్ కదారేఖ:అవును కానీ రీజనింగ్ రాదు లే అందుకే నిన్ను అడిగాను బై the వే నీ పేరునేను:నా పేరు కళ్యాణ్ ఒక వేళ జాబ్ వస్తె ఏమి ట్రీట్ ఇస్తావురేఖ:నాకు జాబ్ వస్తె 1st ట్రీట్ నీకే లేనేను:థాంక్స్ లేరేఖ:hey results ఎప్పుడు ఔన్నౌన్స్ చేస్తారునేను:i think 1hr లోరేఖ:అయ్యి ఉందా వచ్చు ఇంకా నేను ఏమి తినలేదు వెళ్లి తిని వద్దాం
ఇంకా నేను రేఖ వెళ్లి టిఫిన్ చేశాం ఇంకా 30 mins అయ్యింది అక్కడ తినేసి వాకింగ్ లో ఉన్నాంఒక్క ప్లేస్ చూసుకొని కూర్చొని ఉన్నాంనేను:నెక్స్ట్ technical కదా ఏమి అయిన వచ్చరేఖ:హా పర్లేదు లే ముందు written పస్ అవ్వాలి కదానేను:అవును లే కానీ పస్ అవుతాం లేరేఖ:సర్లే వెళ్దాం టైం అయ్యింది
ఇంకా నేను రేఖ కలిసి అక్కడికి వెళ్ళాం results వచ్చాయి చూడడానికి వెళ్ళానుదానిలో నేను రేఖ టాప్ 10 లో ఉన్నాం అది చెప్పడానికి వెళ్ళానునేను:మనం టాప్ 10 లో ఉన్నాంరేఖ:సూపర్ లే ఇంకా మనకి కన్ఫర్మ్ లేనేను:hope for the bestరేఖ:సరే లంచ్ కీ వెళ్దాం లేఇంకా నేను రేఖ లంచ్ కి వెళ్ళాం లంచ్ తర్వాత techincal రౌండ్ అంటఇంకా లంచ్ చేసి techincal కి వెళ్లి పొయం techinal గ్రూప్ డిస్కషన్ hr అన్నీ easy గా అయ్యాయిమొత్తం అయ్యే సరికి 6 అయ్యింది నేను తన కోసం బయట wait చేస్తూ ఉన్న తను వచ్చిందిరేఖ: హేయ్ కళ్యాణ ఏమిటి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నావునేను: ఏమి లేదు నువ్వు మళ్ళీ కనిపించలేదు అనిరేఖ:సర్లే బై అని అని కార్ స్టార్ట్ చేయడానికి try చేస్తూ ఉన్నది కానీ అవ్వడం లేదునేను:నీకు లిఫ్ట్ కావాలి అంటే నేను రెఢీ
రేఖ: థాంక్స్ కళ్యాణ్ఇంకా తను నా బైక్ ఎక్కింది ఇంకా మేము అలాగ తన ఇంటి వరకు డ్రాప్ చేశాను మధ్య లో చాలా మాట్లాడు కున్నమ్ మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యాంరేఖ:రా కళ్యాణ్ ఇంటి లోకి రానేను:పర్లేదు ఇప్పుడే లేట్ అయ్యింది లేరేఖ: లే రా అంటేఇంకా నాకు opition లేదు అని వెళ్ళాను తను డోర్ ఓపెన్ చేసింది అక్కడ చూసి షాక్ అయ్యానుఅక్కడ మా అక్క ఒక్కడికి కిస్ చేస్తూ ఉన్నది
4231451cookie-checkఅక్క పుకూ అమ్మ దానం – 4no