అత్తా కూతుళ్ళ మొత్తలను మెత్తగా వాయించిన లక్కీ అల్లుడు మొదటి భాగం

అత్తా కూతుళ్ళ మొత్తలను మెత్తగా వాయించిన లక్కీ అల్లుడు మొదటి భాగం.రాత్రి పన్నెండు గంటలు
గంటలు కొట్టింది గడియారం. చప్పుడుకో మరెందుకో మెలకువ వచ్చింది కాంతమ్మకి. మళ్ళీ నిద్రపోదామని ప్రయత్నించినా నిద్ర రాలేదు. చల్లగా గాలి వీస్తూంది కిటికీ గుండా.లేచి కిటికీ దగ్గరకెళ్ళి నిల్చుంది కాంతమ్మ. పౌర్ణమి కాబోలు వెన్నెల విరగకాస్తూంది. పక్కింటి వాళ్ళ “నైట్ క్వీన్ ” సువాసన ఇక్కడివరకూ వచ్చి మత్తెక్కిస్తూంది. కిటికిలోంచి చుట్టూ చూస్తూంటే క్రోటన్స్ మొక్కల అవతల ఏవో గుసగుసలు, రెండు ఆకారాలు కంపించాయి కాంతమ్మకి. ఎవరో ఏమిటో అర్ధం కాలేదు. మెల్లిగా బయట కి వచ్చి, క్రోటన్స్ మొక్క వద్దకు చప్పుడు కాకుండా వెళ్ళింది. మెల్లగా క్రోటంస్ ఎత్తుకు వంగి ఆకుల్ని చప్పుడు కాకుండా తప్పించి చూసేసరికి నోట మాట రాలేదు కాంతమ్మకి. ఎదురుగా కాంత మ్మ ఒక్కగానొక్క కూతురు సరోజ, పక్కింటి సుధాకర్
ఒకరి కౌగిలిలో మరొకరు. ఆవేశాన్ని అణచుకుని చూడసాగింది కాంత మ్మ.”సుధాకర్ ఏదో చెవిలో చెబితే పగలబడి నవ్వింది సరోజ. నవ్వుతూండగా పైట జారిపోతే, సుధాకర్ జాకెట్ మీద చేయి వేసి నొక్కసాగాడు.మాటలుసరోజ అతన్ని వారించలేదు. “చాల్లే పాడు నువ్వూ, నాకు నిద్ర వస్తూంది. నేను పోవాలి ” అంది.వచ్చిందెందుకు, పోయెటందు కా…. అది సరే కానీ సరూ, నిజం చెప్పు. ఈ వెచ్చని వెన్నెల్లో, చల్లని గాలిలో నీ ‘కది ‘”కావాలని పించడం లేదూ?జాకెట్ విప్పదీస్తూ.”అన్నాడు సుధాకర్ సరోజఅది అంటే ఏం తెలుస్తుంది? ఏదో సరిగ్గా చెప్పు మరి” ఓ పక్క అతని లుంగీని లాగేస్తూ అంది సరోజ చిలిపిగాచూస్తూ.నీకు తెలియదు కదూ. అదంటే ఇది…..” ఆమె నోట్లోకి నాలుక జొనిపి జుర్రుకున్నాడు సుధాకర్.
“ఓస్ ఇదేనా. ఇంకా ఏదో అనుకున్నాను.” తేలిగ్గా చప్పరించింది సరోజు.కూతురిసరసోక్తులకి ముక్కున వేలే సుకుందికాంతమ్మ. “దాని మాటల్లో చేతల్లో అన్నీ తన పోలికలే. అనుభ వం ఎలా వచ్చింది చెప్మా”పసిపిల్ల కింత అనుకుంది కాంతమ్మ.”“యూ… నాటీ…ఇలా చెబితే నీకు అర్ధం కాదులే. అదంటే సరిగ్గా ఇది. మాటలు పూర్తి అవ్వకుండానే సరోజ పరికిణీని బొడ్డు పైకి తోసి, సరోజ మీదకు బలంగాచూసిఒరిగాడు సుధాకర్. ఆ ఒరగడంతోనే గురి ఆ వొదిలినట్లు ఆమె లోకి చొచ్చుకు పోయింది అతని మగసిరి .ఎర్రటి మనిషి సుధాకర్. వయసులో ఉన్నాడు. కండలు తిరిగిన శరీరం. ఆ వెన్నెల్లో అతని ఎర్రటి తొడలు, తొడల మధ్య అన్నీ స్పష్టంగా కనిపించేసరికి కాంత మ్మకి కళ్ళు తిరిగినట్లయింది. గుండెలు బరువెక్కాయి. మారు మూలలు చెమ్మగిల్లాయి. కళ్ళు నులుముకుని మరీ మళ్ళీచూసింది.
తన మీద పడ్డ సుధాకర్ ని ప్రక్కకి బలంగా, కంగారుగా తోసేసింది సరోజ. నీకేమైనా మతి పోయిందా….. కాక పోతే అలాగే మీద పడిపోవడమేమిటి….నిరోధ్ ఏదీ?”సుధాకర్ కాస్త నిరుత్సాహంగా చూసాడు. “ఉంది కానీ సరూ….ఈ ఒక్కసారీ అది లేకుండా…”“అది లేకుండా ఆనందించాలని, నీ మొడ్డ పాలు నాలో నింపుకోవాలని నాకు మాత్రం ఉండదూ? కానీ మా అ అమ్మ సంగతి నీకు తెలుసు. మొండి పట్టుదల మనిషి. కులం పట్టింపు ఎక్కువ. మన పెళ్ళికి ఎంత మాత్రం ఒప్పుకోదు.ఎలాగోఅమ్మనుఒప్పించి మంచిదిఅంచేత సానుకూల పరిచేంతవరకూ తొందర పడ్డం కాదు. అంతవరకూ ఈ నిరోధ్ తో మన ఆనదాని ని రోధించవల సిందే” అంటూ అత తొడల మధ్య ఒక్కసారి ముద్దు పెట్టుకుని అతని మొడ్డకి నిరోధ్తొడిగింది.సుధాకర్ ఒక్క క్షణం నిరుత్సాహపడినట్టు కనిపించినా అంతలోనే పుంజుకున్నాడు. సరోజ మీద పడి ఆమెను పూర్తిగా ఆక్ర మించుకున్నాడు.
కూతురి చేష్ట చూసి కోపం వచ్చినా, ఆ దృశ్యం చూస్తూ కోపాన్ని మరచి పోయింది కాంత మ్మ.
సుధాకర్ చిలిపితనం చూస్తూంటే ఒకనాడు తను అనుభ వించి అంతలోనే కోల్పోయిన ఆనందపు జ్ఞాపకాలు తిరిగి కలుగుతున్నాయి. ఎక్కడో జివ్వుమని మధురమైన బాధ మెలి తిరుగుతోంది. మలేరియా వచ్చినట్టు శరీరం వొణకుతూంది. ఒక చేత్తో ఎగసిపడుతున్న రొమ్ముల్నీ మరోచేత్తో సెగలు రేగుతున్న తొడల మధ్య పూకునీ అదుముకుంటూ ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తూ నిలబడిపోయింది.సుధాకర్ బలం కొద్దీ దెంగుతున్నాడు సరోజని. సరోజ అతనికి ఎంకరేజిమెంట్ ఇస్తూంది. కూతురి దెంగు లాట చూస్తూంటే ఆ కూతురి పుట్టుకకు మూలమైన తన దెంగులాట కళ్ళల్లో మెదలింది కాంతమ్మకు.ఇంకా ఉంది.
673586419cookie-checkఅత్తా కూతుళ్ళ మొత్తలను మెత్తగా వాయించిన లక్కీ అల్లుడు మొదటి భాగంno