అది నేను కాదు!

“ఇది నేను కాదు” అని ఏందుకు మొదలు పెట్టాను అంటే’ అవును ఇది నిజంగా నేను కాదు. మాది చాలా చిన్న కుటుంబం అమ్మ, నేను ఇంకా మా అన్నయ మాత్రమే ఉంటాం మా ఇంటిలొ, మా నాన్నగారు నాకు 2 ఏళ్ళ వయసులొనె చనిపొయారు. మా అమ్మ తొ నాకు అంత చనువు లేదు కాబట్టీ అన్ని విషయాలను అమ్మతొ చెప్పలేక కొన్ని విషయాలని మీతొ పంచుకుందామని ఇలా ఈ దారని మొదలుపెట్టాను.
నాకు తెలుగు బాష ని టైపు చేయడం అంతగా రాదు అలాగే ఏమయినా అక్షర దోషాలు ఉన్న మన్నించ గలరని నా మనవి. అన్ని విదాలుగా సిద్దపడి ఈ దారం మొదలుపెట్టాను. నా జివితంలో అన్ని రసాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మీకు కావలిసింది.
అలాగే పాఠకులను ఏవిదంగాను నిరుత్సాహపరచను అని మాటఇస్తునాను.
మాది విజయవాడ ఒక అందమైనా ఇల్లు చిన్నదేఅయినా మాముగ్గిరికి సరిపొతుంది. అన్న ఒక ప్రవేటు బాంకు లొ మేనేజర్, అమ్మ వ్యవసాయ అబివ్రుది శాఖ లొ రిటెర్ అయ్యి ప్రస్తూతానికి ఇంటిలొనే ఉంటుంది. నా జీవితంలొ కొన్ని పేర్లు లేకుండా చెప్పలేం అవి నాని, బార్గవి, మొహనా ఇంకా సత్య. ముందుగా సత్య నాకు చిన్ననాటినుండి స్నేహితురాలు ఏంత అంటే ఏవిషయం అయినా ముందుగా చెప్పెది తన ఒక్క దానికే. అబ్బాయిలను ఒక్క చూపుతొ తన చుట్టు తిప్పుకొగల అందం తనది. అలా చాలమందిని తిప్పుకుంది కూడా స్కుల్ లొ చాలా మంది ఫాన్స్ ఉన్నారూ అలగే చాల కధలు కూడా ఉన్నయీ అని మా ఫ్రేండ్స్ అనుకునే వాళ్ళు అప్పటికి నాకు తనకి ఇంకా పరిచయం కాలేదు.
నేను చదివింది 4 వ తరగతి నుండి 9 వ తరగతి వరకు హస్టల్ లొ జరిగింది సడన్ గా మా అమ్మకి కారు ప్రమాదం జరగడం నేను విజయవాడకి రావడం అమ్మకు సహయంగా అది నా జివితం లొ ఏన్నొ మార్పులను తీసుకువస్తుంది అని నాకు ఆసమయంలొ తెలియలేదు. నాకు అంతా కొత్తగా ఉంది అలాగే ఎంతొ ఉత్సాహంగా కూడా ఉంది కారణం అప్పటి వరకు నేను చదివినా స్కుల్ కేవలం అమ్మయిలు మాత్రమే ఇక్కడ అబ్బాయిలు కూడా ఉంటారు కేవలం నాకు తెలిసింది అదే. అక్కడ చాలా రకాలు ఉంటాయని అక్కడి కి వేళ్ళాకే తెలిసింది కాని నాతొ ఏవరు పెద్దగా కలిసేవారు కాదు కారణం తెలియదు నేను అనుకొవడం వాళ్ళందరు చిన్నపటినుండి ఫ్రేండ్స్ నేను కొత్తగా జాయిన్ అయ్యను కదా! కొన్నాళకి అందరు బాగా కలిసిపొయారు నాతొ, ఒక్క బక్కొడు తప్ప తనపేరు సురెష్ కాని బక్కపల్చగా ఉండడం వల్ల అందరు బక్కొడు అని అంటారు. అప్పటికి నా వయస్సు 5 నెలల తక్కువ 16 సంవత్సరాలు మంచి రంగు మంచి తిండి తినడం వల్ల వయస్సుకిమించి ఒంపులు పైకి కనిపిస్తాయి.
అల అలా ఆ సంవత్సరం గడిచింది మేము 10 వ తరగతికి వచ్చాము కొద్దిగా మా అలొచనలొ మార్పు కొద్దిగా చిలిపి పనులుపెరిగాయి. అప్పుడే సత్య మా స్కుల్ కి వచ్చింది ఇంతకు ముందు ఉన్నస్కుల్ లొ ఎదొ జరిగి వాళ్ళు టి.సి ఇచ్చెసారు వాళ్ళ డాడి మా అమ్మకు కొలిగ్ అందుకని మా అమ్మ రెకమండ్ చెసింది ఏందుకంటే మా స్కుల్ ప్రిన్సిపల్ మా నాన్నకు ఫ్రేండ్ మా అమ్మకు పరిచయం. దాన్ని ఏమి పరిచయం అంటారొ అప్పటికి నాకు తెలియదు. సత్య చాల కలుపుగొలు పిల్ల అందరితొను తొందరగ కలిసిపొతుంది అలాగే తొందరగ విడిపొతుంది కాని నేను అలా కాదు ఏవ్వరితొను తొందరగ కలవలేను కాని ఒక్కసారి కలిస్తే ఇంక వాళ్ళు నావాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళని వదలుకొలేను.
సత్య చాలా అందమైన అమ్మయ్ చూడ్డానికి అచ్చం కొండపల్లి బొమ్మలా ఉంటుంది. చేరిన కొన్ని రొజులకే చాలా బెస్ట్ ఫ్రేండ్ అయిపొయింది ఇంక మెము చేసిన అల్లరి అంత ఇంత కాదు. కాని మాకు వయస్సు తాలుకు చాయలు మెల్లిమెల్లిగా తెలియడం మొదలైంది. ఒక రొజు ఏప్పటిలాగే……..
ఒక రొజు ఏప్పటిలాగే స్కూల్ కి వెల్లా 2 వ పిరియడ్ చందు సార్ అల్జీబ్రా కాని క్లాస్ స్టాట్ అవ్వగానే అటెండర్ ఒక నొటిస్ తొ వచ్చాడు, ఇంకా ఫైనల్ పరిక్షలకు కేవలం ఆరు నెలలు ఉన్న కారణంగా ఈ ఆరు నెలలు ఏవ్వరు ఇంటికి వెల్లకుండా రాత్రి కూడా క్లాస్ & స్టడి అవర్ ఉంటుది కాబట్టి అందరు హస్టల్ లొ జాయిన్ అవ్వాలి అని దాని సారంశం ” అందరం సిద్దపడి రెండురొజుల తరువాత జాయిన్ అయ్యం వాళ్లు అందరికి కొత్త కాని నాకు కాదు గా తొదరగానే అలవాటు పడ్డాను. ఇంకా చాలా ఫ్రీ గా ఉండవచ్చు అని నాఇస్టం వచ్చినట్టు ఏందుకంటే కొన్నిచిలకలు అడివి లొ కంటే పంజరం లొనే హయిగాఉంటాయి.
అన్నట్టు మా రూమ్మేట్స్ ని పరిచయం చేయ్యలేదుగా ముందుగా నేను, సత్య,రూపా ఇంకా మౌనికా కొంతకాలం చదువులు బాగానే సాగాయి కాని అతరువాత సొంత కథలు, కవితలు, పాటలు, మాటలు, కవిత్వాలు అలగే ఆటలు వచ్చిచేరయీ మార్కులు తగ్గాయి. అందుకని మాకు టూటర్ గా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండే చందు సార్ ని వేసారు మా అమ్మయిలలొ నే కాదు మేడంలలొ కూడా చాలా మంది ఫాన్స్ ఉన్నారు . అంత మంచి ఫిజిక్ ఆరు అడుగుల ఏత్తు దానికి తగ్గా లావు , మంచి రంగు దానితొ పాటు అందరిని అక్కట్టుకొగల మాటతీరూ తొ అందరిని తనచుట్టు తిప్పుకుంటాడు. కాని మా సత్యని మాత్రం ఎమి అనేవాడు కాదు ఏందుకొ మరి అని మేము దానిని ఏడిపించేవాళ్ళం.
ఆరొజు టూటర్ గా శిరిష్ సార్ వచ్చారు చాలా కొపంగాఉన్నారు ఎందుకంటే మా సత్య కి సాయి కి గొడవ జరిగింది వాడు ఏదొ అంటే ఇది వాడిని తొసింది వాడు గొడమీద నుండి పడిపొయాడు వాడి తల పగిలింది ఇంతకి వాడు శిరిష్ సార్ వాళ్ళ అన్న కొడుకు ఇక మొదలైంది దానికి నరకానికి మీనింగ్ తెలుగులొ రాపించాడు. దానితొ చిన్న చిన్న తప్పులకు వాతలు తేలేలా కొట్టేవాడు చాల నీచంగా మాట్లాడే వాడు బూతులు కూడా, క్లాస్ లొ అబ్బయిల ముందు వంగొబేట్టేవాడు వాడికి ఎమీ ఆనందమొ గాని వీళ్ళు పండగ చేసుకునే వాళ్ళు దాని అందాలను చుస్తూ . ఇంతలొ ఏమైందొ తెలియదు సడన్ గా అన్ని ఆగిపొయి శిరిష్ సార్ సత్యని ఎమి అనడం లేదు ఏవరికి వాళ్ళు సైలెంట్ అయ్యిపొయరు మేము హమ్మయా అని ఉపిరిపిల్చుకున్నం కాని అక్కడ ఎదొ జరిగింది అని నాకు అనుమానం. అలా రొజులు వారలై నెల గడిచిపొయింది కాని ఈ నెల లొ సత్య నాకు బాగా దగ్గర అయిపొయింది కొద్ది కొద్దిగా…..
ఇంక మిగిలిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఒక్కొక స్టొరిని చెబుతుంటే నొరు తెరుచుకుని వినేదాన్ని ఏందుకంటే నాకు ఏమి స్టొరిస్ లేవు అప్పటివరకు (ఆస్టొరిలు ఇక్కడ అప్రస్తుతం ఏందుకంటే వాటిలొ ఏమి ఉండదు కేవలం నాకు ఇంతమంది site కొడుతున్నారు, ఇన్ని గిఫ్ట్ లు ఇచ్చారు ,వాడు చూస్తూన్నాడా, వీడు చూస్తున్నాడా, వీటితొనే కాలం జరిగి పొతుంది) కాని ఆ కతలు నా మీద చాలా ప్రబావం చూపాయి ఏందుకంటే నెను కూడా (కాదు) వాళ్ళ కన్నా నేనే అందంగా ఉంటాను మరి నాకు ఐంకా ఏక్కువ మంది నావెనకాల పడాలి అని నాలొని నెగిటివ్ ఆలొచనలు పెరిగి పొయాయి. అప్పటి కే సత్య నాకు దగ్గర కావటం తొ దానికి నా అన్ని విషయలు చెప్పేదానిని.
మెల్లిగా మాలొ మాకు ఒక బందం పేరగసాగింది ఇంకా సొంత విషయాలను కూడా మా నలుగురి మద్య ఎలాంటి దాపరికాలు లేకుండాచేప్పుకొడం మొదలు పెట్టాం అది నాకు గుర్తు ఉన్నంతవరకు NOV 2000 లొ సరదాగా మాటలుగా మొదలై ఇంకా పంతాల వరకు వచ్చింది మాలొ ఏవరి ….
The post అది నేను కాదు! appeared first on Telugu Sex Stories.