అనుకోకుండా అమ్మాయితో – భాగం 4

లోనకెలదామా అన్నట్లుగా సత్య అంతరంగాలను కొలుద్దామా అని ఎదురు చూస్తుంది. ఇంకా ఆలస్యమైతే మరేం ప్రాబ్లం వస్తుందోనని క్షణమాలస్యం
చేయకుండా నిలువునా సత్యలోకి ఒక్కసారిగా ఇంచి కూడా మిగలకుండా
మొత్తం తన దండాన్ని లోనకంటా
దింపేసాడు.అదూహించని సత్య ఒల్లంతా ఏదో సూదులతో గుచ్చినట్లుగా నొప్పితో విలవిలలాడుతూ రఘుని వెనకకు తోయాలని చూస్తుంది.
కానీ ఆరడుగుల రఘు బలంముందు సత్య బలం సరిపోలేదు. సత్య రఘుకి సహకరించడం తప్ప ఏమీ చేయలేక పోతుంది.ఇక రఘుమాత్రం దొరికిందే అవకాశం అని అందిన చోటల్లా ముద్దులతో ముంచెత్తుతూ చేతులతో నలిపేస్తూ కింద వీర బాదుడు
బాదతున్నడు.ఆ ధరువులు ఇంతకు మునుపెన్నడూ అనుభవించని సత్య అతడికలవాటు పడటానికి చాలా సమయం పట్టింది. ఆ తరువాత అతడికెదురొత్తులిస్తూ నేనేం తక్కువకాదని నిరూపొంచుకోవాలనుకుంది.
కానీ ఇంకాసేపు అలగే కొనసాగితే రఘు ముందుగా తాను ఔటౌతానని తెలియగానే చేస్తున్నపనినాపి సత్యను బిగ్గరగా కౌగిలించుకొని ముఖమంతా ముద్దులతో ముంచెత్తుతూ సత్యా…… అని పిలిచాడు. అప్పటి వరకు కళ్లు మూసుకొని అతడందిస్తున్న సుఖాలను వంటబట్టించుకుంటున్న సత్య అతడి పిలుపుతో ఈలోకంలోకొచ్చి సిగ్గుతో తల దించుకొని ఊ అంది నెమ్మదిగా….. ఇప్పటివరకు నే చూసిన స్పృశించిన సత్యనేనా ఈమె అనే అనుమానం కలుగకుండా మానదు రఘుకి ఆవిడ చేష్టలు చూసి తనను బెదిరించి బయపెట్టిన సత్య సిగ్గు పడుతుంటే తన కంటికి మరింత అందంగా కనబడుతుంది. రఘూనే మళ్లీ ఇప్పడింకోవిధంగా చేసుకుందామా అటుండగానే నీఇష్టమంది సత్య తను వెనక్కి జరిగి వంగో అన్నడు రఘు,సత్య బాత్రూంలో గడి పట్టుబని ఒంగుంది.సత్య వెనకగా వచ్చిరఘు తన లావాటి మగతనంతో చరచర సత్య పిర్రలపై నాలుగైదు సార్లు కొడుతూ పైకీ కిందకి రాస్తున్నడు.ఊ కానీ మళ్లీ ఎవరైనా వస్తారు. తొందరగా పెట్టు అంటున్న సత్య మాటలకు బదులుగా సరేనంటూ తన మడ్డని సత్య వెనుకగా ఒక్కసారిగా దింపాలని చూశాడు కానీ దిగడం లేదు.లాభం లేదని సత్యను మరింత కిందకొంచి నిలువునా దిగబడిపోయాడు. ఊ కానీ మళ్లీ ఎవరైనా వస్తారు. తొందరగా పెట్టు అంటున్న సత్య మాటలకు బదులుగా సరేనంటూ తన మడ్డని సత్య వెనుకగా ఒక్కసారిగా దింపాలని చూశాడు కానీ దిగడంలేదు.లాభం లేదని సత్యను మరింత కిందకొంచి నిలువునా దిగబడిపోయాడు.అతని దూకుడు ముందు సత్య జావగారిపోవడం తప్ప ఏమీ చేయలేకుంది. రఘు సత్య
లోనికంటా దింపిన తనదండాన్ని అలానే ఉంచి వీపుపై చేతులతో దరువులేస్తున్నట్టుగా ఆడిస్తూ కిందకొరిగి మెడపై ముద్దలెడుతూ సత్య తలని ఓ పక్కగా తనవైపొచ్చేలా తిప్పుకొని మళ్లీ అధరాల్ని అందుకొని చుంబించ సాగాడు.చేతులు మాత్రం కాలీగా ఎందుకుండాలని కిందకి పోనిచ్చి రెండు చేతుల్లోకి రెండు కొబ్బరి బోండాల లాంటి సల్లని ఇముడ్చుకుని నలపసాగాడు.అలా నలిపే కొద్ది అవి మరింత గట్టిపడి రఘు చేతులకి ఎదురుతిరుగుతున్నట్లున్నాయి.రఘు మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గకుండా తన పని తాను చేసుకు పోతున్నాడు. అయితే సత్యకి మాత్రం ఏదో వెలితిగా ఉంది.
కానీ సుఖంగా సమ్మగా ఉంది.ఎంతసేపటికీ రఘు కదలకుండా తనసల్లని నలుపుతూ ముద్దులాడుతుంటే అసహజంగానే ముందుకి వెనక్కి కదులుతూ మరోవైపు
రఘుతో అధరచూషణ కొనసాగిస్తూనే ఉంది సత్య.అలా సత్య కదలికల్ని అర్థం చేసుకున్న రఘు తనుకూడా కాస్త సత్యకి వ్యతిరేకంగా
కదలనారంబించాడు.అంటే ఇప్పుడు సత్య ముందుకెలితే తను వెనక్కెళ్లి మల్లీ సత్య వెనక్కొచ్చేటప్పడు తను ముంకెలుతున్నాడు.మొదట కాస్త నెమ్మదిగానే సాగినా ఆ తరువాత క్షణక్షణానికి వారి మధ్య వేగం పెరుగుతూ వస్తుంది.
ఆవేగంతో తనతలని వెనక్కి తీసుకొని రఘు నిటారుగా నిలబడి సత్య లోతుల్లోకంటా తన మడ్డతో గట్టిగా ఎగగుద్దుతుంటే సత్య కదలడం – మాని అలాగే వంగుని రఘు ధాడికి తన వంట్లోని శక్తినంతా కూడగట్టుకొని ఓర్చుకోవడానికి ప్రయతనిస్తుంది.
కానీ లాభంలేదు.అతడికంటే కాస్త లావుగా ఉన్నా అతడి దెబ్బలకి తాళలేక అప్పటివరకు ఆపుకుంటున్న అరుపులు తన నోటి వెంట ఒక్కసారిగా అమ్మా……..అహ్………………. అయ్యో………….స్తు…న్నా…ను…రా.. మరీ… అంత గ…ట్టి…గా….ఐ..డ..వ…మాకురా ………………..మ…………గా ………
అహ్…..అమ్మా……………………అని అగి అగి అరుఉస్తూ రఘు తోపుల్లకి తటుకోలేక అమ్మా అని గట్టిగా అంటూ కుప్పలా కూలబడిపోయింది.సత్యకి ఇదంతా ఏదో కొత్తగా వింతగా ఏదో తెలీని ఆనందానుబూతులు అనుభవిస్తున్నటున్నా……మరో మగాడితో తొలి అనుభవం అదీ ఇలాంటి అసౌకర్యమైన చోటులో తనకి కాస్త ఇబ్బదిగా ఉంది ఓ పక్క.
కానీ ఇలాంటి అవకాశం మళ్లీ మళ్లీ రాదు కావాలనుకున్న ప్రతి సారి దొరకదు.
కానీ మరీ అంత మొరటుగా ప్రవర్తిస్తున్న రఘుని కాస్త నెమ్మదిగా అని చెబుదామనుకున్నదే అతడిని చూడలేక అలాగే కూర్చుండిపోయింది.అయితే సత్య అలా ఒక్కసారిగా ఎందుకు కుప్పకూలిపోయిందో తెలీని రఘు సత్య తలపై చెయ్యేసి నిమురుతూ ఏమైంది ఎందుకలా మద్యలోనే ఆగిపోయావ్. అని అడుగుతుండగానే సత్య మధ్యలో కల్పించుకొని ఏంలేదు కానీ కాస్త నెమ్మదిగా చెయ్యి ఇక్కడ నాకంత అనుకూలంగా లేదు. ఇంకోసారి నీ ఇష్టం అని మళ్లీ పొజిషన్ లోకి వచ్చి రఘు మడ్డ దోపడానికి దారిని చూపెడుతూ తనలోకి ప్రవేశిస్తున్న దండాన్ని తన పూ కండరాలతోనూ ఒడిసి పడుతూ బిగించి లోనికంటా దోపించుకుంది సత్య. ఇక్కడ నాకంత అనుకూలంగా లేదు. ఇంకోసారి నీ ఇష్టం అని మళ్లీ
పొజిషన్ లోకి వచ్చి రఘు మడ్డ దోపడానికి దారిని చూపెడుతూ తనలోకి ప్రవేశిస్తున్న దండాన్ని తన పూ కండరాలతోనూ ఒడిసి పడుతూ బిగించి లోనికంటా దోపించుకుంది సత్య. అలాగే ఉంచు కసేపు. కాస్త ఆ చెయ్యి ఇలా ఇయి అని రఘు చేతిని తన సల్లపై వేసుకొని నలిపించుకుంటోంది సత్య ఒకచేతితో సత్య కొబ్బరి బోండాం లాంటి చనుగుబ్బని నలుపుతూనే మరో చేతితో పిరుదులను మర్దిస్తూ “నాదో చిన్న సందేహం” అన్నాడు రఘు.అతడేమడుగాలనుకుంటున్నాడో తెలీని సత్య “ఏ విషయం గరించి”అంది. అదే “ఇందాక మీ అక్కతో ఒట్టు గురించి”అంటూనే కదలనారంబించాడు రఘు.అతడి కదలికు అనుగుమంగా తనూ సహకరిస్తూనే “ఏ ఎందుకు నీకు అదంతా చాలా పెద్ద కథ తరువాత చెబుతానులే”అంటూనే అతడిని మరింతగా తన వైపుకు లాక్కుంటుంది.
కానీ ఒక్కసారి ఏదైనా మనస్సలోకొస్తే దాని గురించి తెలుసుకునేదాకా నిద్రపోని రఘు మళ్లీ అదే ప్రశ్న అడిగేసరికి సత్య కామం కాస్త కోపంగా మారి “ఏ చెబితే గాని ఊరుకోవా అదంతా చాలా పెద్ద కథ అని చెబుతున్నానుగా తరువాత చెబుతానులే”అని మళ్లీ అదే సమాదానమిచ్చింది తనకొస్తున్న కోపాన్ని దిగమింగుకుంటూ……. అయితే ఇక్కడినుండి వారిమాటల్లోనే విందాం.
ర:అదికాదు “అంతలా కొప్పడే మీ అక్క నీ మాటలకి మారు మాటాడకుండా బయటికెల్లిందిగా అందుకని” అంటూనే తనపని తను చేసుకెలుతున్నాడు. స:ఇందాకే చెప్పానుగా “అదంతా నీకు తరువాత చెబుతాను నన్ను నమ్ము”అంటూనే అతడికి ఎదురొత్తులిస్తుంది వెనక్కి.
ర:సరే నీ ఇష్టం అంటూ సత్యా ……. అని పిలిచాడు చిన్నగా.
స:ఆ ఏంటి.
ర:ఇలా చేసుకుంటుంటే నీకేమనిపిస్తుంది.
స:నాకేమనిపించడమేంటి.?
ర:నేనైతే కళలో కూడా ఊహించలే నీలంటి అందగత్తె నా చెంతచేరి నాతో రమిస్తుందని.
స:నీకస్సలు బూతులు రావా?
ర:ఏ…..ఎందుకు? స:ఈ టైములో కవిత్వం చెప్తే …..
ర:ఏంటి కవిత్వమా…..?
స:అరె మగడా నీతో మాట్లాడుతుంటే ఏదో పిచ్చిగా ఉంది.నువ్వసలు దేనికీ సూటిగా సమాదానం చెప్పేలా లేవు.అయినా నాది బుద్ది తక్కువ. ర:దేనికి….?
స:నిన్నే ఎంచుకున్నాను చూడు అందుకు.
ర:దేనికి? స:అదిగో మళ్లీ అదే గొడవ ……
ర:అర్థమయ్యేలా చెప్పు, (……………………..
స:అరె మగడా నీతో మాట్లాడుతుంటే ఏదో పిచ్చిగా ఉంది.నువ్వసలు దేనికీ సూటిగా సమాదానం చెప్పేలా లేవు.అయినా నాది బుద్ది తక్కువ. ర:దేనికి….?
స:నిన్నే ఎంచుకున్నాను చూడు అందుకు.
ర:దేనికి?
స:అదిగో మళ్లీ అదే గొడవ …..
ర:అర్థమయ్యేలా చెప్పు.
స:అదంతా ఒదిలెయ్…..పనికానీ
ర:ఏంపని?
స:ఆ వంకర మాటలే వద్దు,
ర:ఏ మాటలు?
స:దెంగరా మగడా అంటే ఆ నఖరాలేందిరా?
ర:మరిప్పడు చేస్తున్నదేందో?
స:ఆ అదే కాస్త కిందా మీదా చూసుకొని చెయ్యు. రమనస్సులో చేస్తానే….చేస్తాను అందుకేగా లోనకొచ్చింది.ఇవ్వాల
నీపనైపోవాలి నా దెబ్బలకు అనుకుంటూ)ఏం కనబడట్లేదుగా నీ పిర్రలు తప్ప.
స:ఆ వాటిపని కూడా కాస్త చూడు.
ర:సరే అయితే, నేనోటడుగుతాను నిజం చెప్పు.నేనెన్నోవాడిని అనడుగుతూనే సత్య పిర్రల్ని పిసుకుతూ దెంగుడు వేగం కాస్త పెంచాడు.
స:వీడి వంకర మాటలకు ఎదురుపడే కంటే వాడికిష్టమొచ్చినట్లుండడమే కాస్త మేలేమో అనుకొని నన్నెక్కిన రెండో మగాడు నువ్వే. మరి మూడోవాడి అవసరం లేకుండా చూసుకుంటావో లేక నువ్వే నీకు సవితిని తెచ్చి పెడతావో నీ ఇష్టం. రఘుకి చెంపదెబ్బలా తగిలాయా మాటలు. ఏమో అనుకున్నాను గానీ సత్య చాలా మొండిఘట్టంలా ఉంది దీనితో తగువెందుకు కాసేపటికోసం అనుకొని ఇలా అంటున్నాడు.సత్యా నిజంగా నువ్వు చెప్పేది నిజమే అయితే నా అంత అదృష్టవంతుడు మరొకడుండడు.
తానుగా వచ్చి సుఖాన్నిస్తూ……..అదీకాక కుతురినిచ్చి పెళ్ళి చేసేలా మా అక్క నొప్పిస్తానన్న నీ మంచి మనస్సుకి నేనేమిచ్చి రణం తీర్చుకోగలను అంటూనే దభేల్ దభేల్ మని ధరువేస్తున్నాడు సత్య వెనకగా.అతడి పొట్లను ఓర్చుకుంటూనే సమయమొచ్చినప్పుడు నేనే అడుగుతాను కానీ తొందరగాకానీ మళ్లీ మా అక్కొస్తుందేమో… ఈసారి నేనాపలేను దానిని అంటూనే తనుకూడా ఊగడం మొదలెట్టింది. రఘు సత్య మాటలతో మరికాస్త వేగం పెంచి దెంగడం మొదలెట్టాడు.
The post అనుకోకుండా అమ్మాయితో – భాగం 4 appeared first on Telugu Sex Stories.