అయిపోయింది ఆంటీ – Part 8 | latest telugu sex stories

అయిపోయింది ఆంటీ – Part 7 →రెండు నెలల్లో ఏడెనిమిది సార్లు అతనితో చేయించుకుంది ఇంతలో పుట్టింటినుంచి అతని భార్య నిర్మల వచ్చింది ఇక బంద్ అయిపోయింది. వారి బంధం ఇప్పుడు సుజాత కూడా కాలేజ్ లో ఇంటర్ లో చేరటంతో కిరణ్ ని కలుసుకోవటానికి వీలు చిక్కటం లేదు ఒకవేళ కలుసుకున్నా ఎక్కడ ఎడ్జస్ట్ కావాలో అర్ధం కావటం లేదు ఇలా కాలం సాగిపోతోంది ఒకటి రెండు సార్లు ఆఫీసు లోనే కానిచ్చేరు కానీ సుఖం దక్క లేదు కన్వీనియస్ట్ గానూ లేదు పైగా ఎవరైనా వస్తారేమోనన్న భయంతో సుజాత అనుకున్నసుఖాన్ని తిన లేక పోయింది ఒకరోజు ఎవరో ప్రముఖుడు చచ్చి కాలేజీ కి అర్ధాంతరంగంగా సెలవు ప్రకటించేరు ఈరోజు ఎలాగయినా సరే కిరణ్ తో తృప్తిగా చేయించుకోవాలని అతడి ఆఫీసు కి బయలు దేరింది మేనేజర్ గారి గది ముందు నిలబడి గోడవారగా స్టూలు మీద కునికిపాట్లు పడుతున్న బంట్రోతును ” మానేజర్ గారున్నారా ? ”అని అడిగింది వాడు ఉలిక్కిపడి చూసి ” ఉన్నారండీ ” అన్నాడు ” లోపలెవరైనా ఉన్నారా ? ” ” లేరు” సరే నేను వెళతాను ” స్వింగ్ డోర్ తోసుకుని లోపలికి అడుగెట్టిందిఆమె వెనుక తలుపు మూసుకు పోయింది పెద్ద ఆకుపచ్చ బల్ల వెనుక కిరణ్ హుందాగా కూర్చునున్నాడు సుజాత కొంటెగా ” నమస్తే మానేజర్ సాబ్ ” అంది ” ఓ సుజా కమాన్ ఏమిటీ బహుకాల దర్శనం ” అని ఎదురుగా వున్న కుర్చీ చూపించేడు సుజాత కూర్చుని ముందుకొంగి స్తనాలను బల్లకానించి ” తమరే మమ్మల్ని మరిచిపోయారు ” అని నవ్వింది ” ఈజిట్ ” అంటూ కొంటెగా నవ్వి సిగరెట్ వెలిగించేడతను ” యస్ ” అతన్నే చూస్తుండిపోయింది సుజాత ఎందుకోమరి అతడు ఆమెకు బాగా నచ్చేడు తనకంటే వయసులో పదిసంవత్సరాలైనా పెద్దవాడు కానీ అలా కనిపించడు తనకంటే ఎత్తుగా పొడుగ్గా ఉంటాడు ఎత్తుకు తగ్గ లావు అతని పర్సనాలిటీ కాదు ఆమెను ఆకర్షించింది అతను తన రిబ్బన్ కట్ చేసి తననెంతో ప్రేమగా లాలిస్తాడు నిజానికి అతనికి తననంత ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే తనే అతన్ని కవ్వించి కౌగలించుకుంది తన కోర్కె తీర్చుకుని వదిలేయవచ్చతను కానీ అలా చేయలేదతడు తనంటే మోజు అనేకంటే అభిమానం అంటే బావుంటుంది అతని పెళ్లయిపోయిందికానీ లేకపోతె ఎలాగయినా అతని భార్య అయి ఉండేది అతడి ఉద్దేశం కూడా అలాగే ఉందని ఆమెకు తెలుసు అందుకే అతడంటే అంత ఆకర్షణ ఆమెకుఅతడి భార్య నిర్మల లేనంత కాలం అతడింట్లో ఎంతో ఫ్రీగా చేసేసుకుంటున్నారు కానీ ఇప్పుడే ఇబ్బంది గా వుంది అయినా ఆమెకు అతన్ని వదిలిపెట్టడం ప్రస్తుతానికి ఇష్టంగా లేదు ” సుజా ” పిలిచేడురుకుని ” ఊ ” అంది ” కాఫీ తెప్పిస్తాను ” ” ఊహూ వద్దు ” సిగరెట్ యాష్ ట్రే అంచుమీద పెట్టి ” మరేం కావాలి ” అన్నాడు ” నువ్వు ” నవ్వింది ” ఎప్పుడూ ? ” అతని చేతులు ఆమె భుజాల మీద పడ్డాయి. ముందుకొంగేడు ” ఇప్పుడే ” ఆమె పెదవులు అందించింది ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ” ఎలా ?” అడిగేడు” మీకు సెలవు కాదా?”” ఇంకా ప్రకటించ లేదు ” ” ఆ పని చెయ్యండి ” ” అలాగే ” అతని చేతులు ఆమె భుజాల మీదనుండి కిందకు జరిగేయి స్తనాలను జాకెట్టు పైనుండే గట్టిగా పట్టుకునేసరికి ఆమెకు నరాలు జివ్వుమన్నాయి లేచి నిలబడి అతడి నడుం చుట్టూ చేతులువేసి దక్కరకు లాక్కుంటూ ” ఎవరైనా వస్తారేమో ?” అంది ” ఎవరూ రారులే ” అని ఆమె స్తనాలను గట్టిగా వత్తుతూ పెదవులందుకున్నాడుక్రింద మాత్రం తొమ్మిదంగుళాలకు తక్కువుండదుపూర్తిగా ఆమెలోకి దింపితే అతని నాబ్ తన గుండెకు తగులుతున్నట్లనిపిస్తుందామెకు లావుకూడా తక్కువేమీ కాదు కొత్తలో నాలుగయిదు సార్ల దాకా వాజలైన్ రాస్తే గానీ పెట్టనిచ్చేది కాదు అప్పుడు నొప్పి లేకుండా దిగేది ఇప్పుడు వాజలైన్ అవసరం లేదు కొద్దిగా ఆయిలింగ్ అయితే సాఫీగా వెళ్ళిపోతుంది అతడి కింద పెదవిని అందుకుని చిన్నగా కొరుకుతూ ” చూడండి మానేజర్ సాబ్ మీరిలా నా జాకెట్ నలిపేస్తే ఎవరైనా చూస్తే ఏమనుకుంటారు ?” ” అందుకే అది తీసెయ్ ” “ఇక్కడా ?”” ఆశ ||” ఎవరూ రారు అవతల రూమ్ ఉందిగా ”ఆమెకు తెలుసు అవతల రూము సంగతిఆ రూంలో ఒక ఈజీ చైరూ బల్లా వున్నాయి ఆ బల్ల కానించే ఇదివరకు రెండుమూడు సార్లు చేసేడామెను ఎవరో తరుముకొస్తున్నట్టు భయం భయంగా చేయించుకోవటం ఇష్టం లేదామెకు ” వద్దు ” అంది ” సరే నీ ఇష్టం ” అని ఆమెను ముద్దెట్టుకుని వెళ్లి సీట్లో కూర్చున్నాడు” సుజా రేపు నిన్ను మా ఆవిడకు పరిచయం చెయ్య బోతున్నాను ” అన్నాడు ఆమె ఉలిక్కి పడి ” దేనికి ” అనడిగింది ” సుజా నేను నిన్ను లవ్ చేస్తున్నాను నీవు కావాలి ఇలా కాదు శాశ్వతంగా అందుకే ఆమెకు మన విషయం చెప్పేసి …. ” ” చెప్పేసి…? ” ” నిన్ను మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని ” ” నా ఇష్టం తెలుసుకోకుండానే ” ” నీ ఇష్టం నాకు తెలుసు ” తలొంచుకుంది ఆలోచిస్తూ ” ఎం సుజా ” ” నో మీ సంసారం విచ్ఛిన్నం చేయటం నాకిష్టం లేదు ” ” అంటే నా మీద నీకు ” ”ఎంతిష్టమో చెప్పటానికి మాటలు లేవు కిరణ్ నా కసలే సుపీరియారిటీ ఎక్కువ నా మనిషిని ఇంకొకరు పంచుకోవడం నా కిష్టముండదు ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నదేమిటి నిర్మల గారి మనిషిని నేను …. సారీ ఇక్కడ నాకెక్కువ ప్రేమ దక్కుతుంది కాబట్టి నిలబడగలిగేను అదే మీరు నిర్మల కెక్కువ ప్రిఫరెన్సు ఇచ్చినట్లయితే మన మధ్య ఏ సంబంధం ఉండేది కాదు ” ” పోనీ ఆవిడకు డైవోర్సు చేస్తాను ” ” కిరణ్ ”” ఏమిటి ? ”” ఎంత తేలిగ్గా అన్నావ్ నా కోసం ఓ అమాయకురాల్ని వదిలేస్తావా ? “