అసలు కథ – Part 11

క్రింద అహన దేవి ఏం చెప్పిందో ఏమో కాని ఆరోజు సాయంత్రం వరకూ గగన్ మోహనకు తప్పించుకు తిరగాడు.
టిఫిన్లకు తప్పితే సాయంకాలం వరకూ మోహనను పట్టించుకోనట్లు తిరిగాడు. మధ్యలో అమ్మా కొడుకులిద్దరూ శాపింగ్ కని వెళ్ళి సాయంకాలం గాని తిరిగి రాలేదు. ఉదయం టిఫిన్ తరువాత సాయంకాలం దాకా ఒంటరిగా ఒక్కతే రూములో కూచొని కాలం గడిపింది. మధ్యాహ్నం ఆ తాత భోజనానికి పిలిచినా వెళ్ళలేదు.
సాయంకాలానికి పెద్ద పెద్ద సంచీలతో మోహనకు బట్టలు చెప్పులతో మోసుకొచ్చారిద్దరూ. . .
గగన్ తన గదిలోనికి రాగానే అప్పటి వరకూ ఉగ్గబట్టుకొని ఉన్న ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లయ్యింది. అదే సమయంలో కోపం కూడా వచ్చింది మోహనకు.
ఆమె కు తెచ్చిన బట్టలు అవీ అన్నీ మంచం మీద పడేస్తూ. . . ఏం మేడం ఉదయం నుండి ఏం చేస్తున్నారు. అని అడిగాడు.
అతడి మాట ముగించే లోపలే మోహన గగన్ చుట్టుకొని బోరుమని ఏడ్చేసింది.
గగన్ కంగారు పడిపోతూ. . .ఏం జరిగింది మోహనా అంటూ సముదాయించబోయాడు.
చప్పున అతడ్ని వెనక్కి తోసేస్తూ. . . ఏం జరగలేదు సార్ , మీరు మీ పనులను చూసుకోండి అంటూ అటు తిరిగింది..
మోహనను చూసి ,గగన్ కు జాలేసింది. . .ఇంకా ఏడ్పించడం బాలేదని. . .ఏం జరగలేదా మరి ఈ ఏడ్పెందుకూ అంటూ ఆమె చుబుకాన్ని పట్టుకొని ఇటు తిప్పుకొన్నాడు.
మోహన :- నేనేం ఏడ్వడం లేదు. . . కళ్ళలో నలక పడిందంతే అంటూ కళ్ళు తుడుచుకోసాగింది.
ముసి ముసిగా నవ్వుకొంటూ ఏదీ నన్ను చూడనీ అంటూ ఇటు తిప్పుకొన్నాడు.
గగన్ ను మొత్తం తబ్బుకొంటూ బావురు మనేసింది.
ఎందుకే. . . అంటూ తనూ అమెను అలానే గట్టిగా పట్టుకొన్నాడు.
మోహన :- నేనొక్కదాన్నే ఉదయం నుండి ఎంత ఒంటరిగా . . . అంటూ ఆపై మాటలు రాక వెక్కిళ్ళు పడింది.
ఆమె భాదను చూసి తట్టూకోలేక్పోయాడు. తన కళ్ళూ ఎర్రబడుతూ ఉంటే , ఓసి మొద్దూ. . . ఈ రోజు మన శోభనమంట . . .అందుకే నీకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని, అమ్మా నేను నీకు బట్టలు తెచ్చేందుకెళ్ళాం అంటూ కళ్ళు తుడిచాడు.
మోహన :- నాకే బట్టలూ . ..శోభనమూ వద్దు నువ్వు ఎదురుగా ఉండు చాలు
ఆ ఉంటాలే. . . మరి బట్టల్లేకుండా బోసి మొలతో ఉంటావా . . .
మోహన :- ఊ అని ఊహూ అంది
గగన్ ఆమె పొదివి పట్టుకొంటూ ఉంటావా చిన్న పిల్లలా ప్యాపర్ ఒహటి తెచ్చిపెట్టనా. . .
ఛీ సిగ్గులేనోడా అంటూ అతడ్ని చుట్టుకొనేసింది.
తొందరగా స్నానం చేసి, రెడీ కా కిందకెల్దాం . . .అమ్మ ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. నీతో ఏదో మాట్లాడాలంట అని చేయిపట్టుకొని లాగాడు. ..
మోహన :- బుగ్గలు ఎర్రబడుతూ ఉంటే నేను వస్తా గాని నువ్వెళ్ళు అని చేయి విడిపించుకోబోయింది.
స్నానం చేసి రావాలంట
మోహన :- ఆ సరే. . .నువ్వు చేయి వదలూ
స్నానం చేసి రావాలంట అని మళ్ళీ చేయి పట్టి లాగాడు.
మోహన :- సరే స్నానం చేసి వస్తా అని అంటూ చప్పున గగన్ ఆంతర్యం గ్రహించి .. . . . అవునా రా ఐతే ఇద్దరం కలిసే స్నానం చేద్దాం అని ఈ సారి తను చేయిపట్టుకు లాగింది.
పదా అని ఇద్దరూ షవర్లోనికి దూరారు.
ఇంతలో గగన్ అని పెద్దగా అహన కేకేసింది.
ఇద్దరూ నీరుగారిపోయారు.
గగన్ ఉసూర్ మంటూ కిందకెళ్ళిపోయాడు.
రాత్రి పదకొండు అవుతుండగా అహన దేవి చారిలిద్దరూ లాన్ లో కూచొని షాంపైన్ తాగుతూ ఎదురుగా ఉన్న కాజూని తింటూ . . .
చారి భాదగా తల తిప్పుతూ. . . .వీడి విశయంలోనేను ఎన్ని కలలు కన్నానో దేవీ నీకు తెలుసుగా అన్నీ అడియాసలు చేసాడు. చివరకు ఒక వేశ్యను ఇలా భార్యగా చేసుకొంటాడని ఊహించలేదు. ఛీ ఇంత పేరు ప్రతిష్టా సంపాదించీ చివరకు . . .ఎవరికీ చెప్పుకోలేని బ్రతుకైంది నాది.
అహన :- మీరెందుకండీ భాద పడతారు. వీడు మన కళ్ళగప్పి ఎంతమందితో తిరిగాడో ఇది కూడా అలాంటిదే . . .ఇంతకు మునుపు మనకు తెలీకుండా ఎంజాయ్ చేసాడు ఇప్పుడు మనకు తెలిసే చేస్తున్నాడు అంతే తేడా. . . నేను ఇలాంటి కేసులని ఎన్ని చూడలేదు. మీకు తెలిసినవి కొన్నే ఐనా మీకు తెలీకుండా నేను ఎన్నింటిని డీల్ చేయలేదు. మీరు చూస్తూ ఉండండి.
ఆ విశయం నాకూ తెలుసు దేవీ. . . నేను ఒప్పుకొంటాను. అలా అని ఎంత సర్ది చెప్పుకొన్నా మనసులో ఎక్కడో ఏదో భాద
అహన :- అలా అని నాకు మాత్రం భాదలేదటండీ . . .మీరు అంత ఇన్వాల్వ్ కానవసరం లేదండీ ఆ పిల్లేమీ కన్నె పిల్ల కాదు . . . మనలాంటి వాడిని వందల మందిని చూసి ఉంటుంది. నేనిచ్చే షాక్ ట్రీట్మెంట్ కు ఇక జన్మలో మనలాంటి వాళ్ళ వైపు కన్నెత్తి కూడా చూడదు.
చారి భాదగా తలెత్తి గగన్ గది వైపు చూస్తూ. . . శోభనానికి ముహూర్తాల్లాంటివేమైనా పెట్టించావా. . .ఇంకా లైటు వెలుగుతూనే ఉంది?
అహన :- ముహూర్తమా పాడా. . . ఎప్పుడో కార్యం ముగించుకొని ఉంటారు. . . ఆ తిండిపోతు ముండ ఏదో మెక్కుతూ ఉంటుంది.
ప్స్చ్ ప్స్చ్. . అని మేడపైకి అలానే చూడసాగాడు.
అహన :- మీరు అంత ఇదై పోవద్దండీ . . . నా మాట మీద నమ్మకం లేకపోతే ఓ పని చేద్దాం . . .రండి అంటూ లేచి నిలబడింది.
చారి ఎందుకన్నట్టుగా ప్రశ్నార్థకంగా చూసి తనూ లేచాడు.
అహన చారి బుజం పట్టుకొని నెమ్మదిగా నడిపించుకొంటూ లోపలకు తీసుకెళ్ళి,హాల్లో ఉన్న మెట్లపై గుండా గగన్ గది వైపు తీసుకెళ్ళింది.
చారి ఇది పద్దతి కాదన్నట్టుగా అహన వైపు చూస్తుంటే. . .మీరు రండీ అన్నట్టుగా తల ఊపుతూ చారిని గగన్ గది వైపు తీసుకెళ్ళి నిలబెట్టింది.
చారి తన టేస్టుకు తగ్గట్టుగా ప్రతి గదికీ బయట కిటికీ బదులు ఫ్లోరింగు కు ఆనుకొని గోడలేకుండా పెద్ద అద్దాన్ని ఏర్పాటు చేయించాడు.అద్దం డోరును ఓపన్ చేయగానే ఆరు అడుగుల వరకూ ముందుకు సపోర్టింగ్ ఫ్లోరింగ్ ఏర్పాటు చేయబడి లోపల నుండే కాక బయట నుండి కూడా ప్రతి గదికీ కనెక్టింగ్ ఏర్పాటు చేయబడ్డది. కాకపోతే గదికీ గదికీ మధ్య చిన్న పార్టిషను ఉంది.
అహన చారిని గగన్ ప్రక్క గదినుండి తీసుకెళ్ళి పార్టిషను దగ్గర నిలబెట్టి లోపలకు చూయించింది.
లోపల మంచం మీద
చిన్న షార్ట్ వేసుకొని మంచానికి వీపును ఆనించి రెండుకాళ్ళ మధ్యన మోహనను కూచోబెట్టుకొని ఉన్నాడు .మోహన వంటి మీద చిన్న ప్యాంటీ మాత్రమే ఉంది పైన సళ్ళ మీద రెండు చేతులూ వేసి చుట్టుకొని నవ్వుతూ ఏదో చెబుతుంటే గోముగా అతడి ఎదపై తల ఆనించి విశ్రాంతిగా అతడి చేతులపై తన చేతులు పెట్టుకొని తనూ ఏదో చెబుతోంది.
మోహన విలాసంగా ఓ కాలును ఎత్తిపెట్టుకొని ఇంకో కాలును పొడవుగా చాపుకొని గగన్ మీద ఒరిగి ఉంటం చూసిన చారి చప్పున వెను తిరిగ బోయాడు.
అహన ష్ అన్నట్టుగా పెదాలపై వేలునుంచుతూ ఆ అమ్మాయి ఏం మాట్లాడుతుందో వినండి. వీడు ఎంత వెర్రి బాగులోడో మీకు తెలుస్తుంది.. . .అంది గుస గుసగా. .
చారి చెవులు రిక్కిస్తూ ఆసక్తిగా వారి మాటలు వినడానికన్నట్టుగా తల అటువైపు ఆనించాడు.
మోహన :- బావా నేనంటే ఎందుకని అంత ఇది?
ఇదంటే. . ?
మోహన :- ఇదంటే అదే నా మీద ఎందుకంత ఇష్టం అని ?
నా మాట అలా ఉండనీ నీకెందుకంత ఇష్టమో చెప్పు
మోహన :- నాకా ఏమో
నాకూ అంతే. . . ప్రత్యేకంగా కారణాలంటూ ఏవీ లేవు . . .నిన్ను చూస్తే నన్ను నేను చూసుకొన్నట్టు అనిపించింది . . .నన్ను నేను ఎలా దూరం చేసుకోగలను అంతే. . .
మోహన :- నీలా మాటలు చెప్పడం నాకు రాదు బావా . . .కానీ నువ్వెలా ఆలోచిస్తున్నావో నేనూ అలానే ఆలోచిస్తుంటాను.
గగన్ గట్టిగా అదుముకొంటూ . . .ఈ రోజు మన శోభనమంట ఏం చేద్దాం అంటావ్ అంటూ ఆమె వెంట్రుకలు పట్టి వెనక్కి లాగాడు.
తలను అలానే వెనక్కి ఉంచుతూ ఏమో నాకేం తెలుసూ . . .నిన్ను చేసుకొన్న తరువాత నా కంటూ ప్రత్యేకంగా ఇష్టం అనేది లేదు.
చారికి వారిద్దరి ప్రేమాప్యాయతలు అర్థం అవుతున్నాయి.
మోహన గడ్డం మీద వంగి ముద్దుపెట్టుకొంటూ మోహనను తన వైపుకు తిప్పుకొన్నాడు.
గగన్ ను వాటేసుకోవడానికి అటుతిరుగుతున్న మోహన నగ్న శరీరాన్ని స్పష్టంగా చూసింది అహన.
మోహన ఒళ్ళు చూసిన అహనకు లోపల నుండి ఈర్శ్య అగ్ని గుండం లా పెల్లుబికింది.
సాధారణంగా ఓ తరగతి వరకూ గల అమ్మాయిలు పైకి కనిపించే మొహం మెడ చేతులూ కాళ్ళూ వీటి మీదే ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టి తొడల మధ్య గజ్జెల ప్రాంతాలు అంత గా పట్టించుకోరు. అమ్మాయి ఎంత అందగత్తె ఐనా తొడల మధ్యన గజ్జెల ప్రాంతాలు, పిరుదుల చుట్టు ప్రక్కన ప్రాంతాలు నల్లగా కమిలిపోయి ఉంటాయి. ఎవరో కొంతమంది తప్పితే చాలా మంది ఈ విశయాన్ని పట్టించుకోరు.
మోహన విశయంలో అలా కాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా పెంచి పోషించినట్టుగా తొడలు . . .ప్రతి భాగమూ అందంగా తీర్చి దిద్దినట్టున్నాయి.
తల నుండి పాదాల వరకూ ఆమె ఒక అద్భుతంగా కనిపిస్తోంది.
పొడుగ్గా విశాలమైన పసుప్పచ్చటి ఒళ్ళు నున్నగా ఉండి చంకల దాకా విస్తరించి ఉన్న సళ్ళు లోతుకుపోయిన భొడ్డు,ప్యాంటీ మీదుగా ఎత్తుగా వంపు తిరిగిన పూబిళ్ళ, ఇసుక తిన్నెల్లాంటి పెద్ద పెద్ద పిరుదులు గుండ్రంగ పెద్ద దిండ్ల లాంటి తొడలు గుండ్రంగా మెలితిరిగిన పిక్కలు మొత్తం మోహనను చూసి లోలోపలే కుళ్ళుకొంటూ దీనికి ఎవరిదో పెద్దింటి విత్తనమే పడిందండీ అంది ఈర్శ్యగా. . .
చారి చిత్రంగా ఆమె వైపు చూసి ఏం మాట్లాడకుండా మళ్ళీ గది వైపు చూసాడు.
The post అసలు కథ – Part 11 appeared first on Telugu Sex Stories.