ఇంతకీ అంతా స్పీడ్ గా రావడం దేనికి

మృదుల ఓ చల్లని సాయం కాలం వీధిలో నడుస్తూ . కూర గాయాల మార్కెట్ కి చేతిలో కూరల సంచి తో వెళ్లి వస్తుంది . పూల పూల వాయిల్ చీర కట్టుకున్న ఆమె కొంగు ని నడుము చుట్టూ తిప్పి బొడ్డులో దోపు కోవడం తో చీర వంటికి అతుక్కుని పొయ్యి ఆమె ఎత్తు పల్లాలు స్పష్టం గా కనిపిస్తున్నాయి. ఆమె కి 33 ఏళ్ళు వుంటాయి ఏమో.. ఆమె చెయ్యేత్తు మనిషి. కోల ముఖం, నుదిటి మీద రింగులు తిరిగిన ముంగురులు అల్లరిగా ఆమె నుదిటి మీద పడుతున్నాయి. కళ్ళు పెద్దవి.. ముక్కు నిలువుగా కిందకి వచ్చి కోటేరు ముక్కు అంటారు అలా ఉంది. పెదవులు చెర్రీ పండ్ల మాదిరి మందం గా ఎర్రగా వున్నాయి వొంపు తిరిగి. కళ్ళలో కనిపించే పొగరు చూస్తుంటే మంచి పొగరు గిత్త మాదిరి ఉంది.బుగ్గలు పలుచగా నున్నగా వున్నాయి.మెడ పొడవుగా ఉంది చీర చాటున దాగి వున్న ఎత్తులు చిన్న చిన్న కుండలని బోర్లించి నట్టుగా డేరింగ్ గా పొడుచుకుని ఉన్నాయి…. వాటి బరువుకు చిక్కిన నడుము అంత సన్నగా ఏమీ లేదు గానీ అక్కడి నుంచి విశాలం గా పరుచుకుని వున్న ఆమె కటి ప్రదేశం వెనక వున్న పిర్రలు చూస్తుంటే ఏపుగా పెరిగిన పంట చేను ని చూస్తున్నట్టుగా ఉంది. వడి వడిగా నడుస్తుంటే ఆమె జడ లయ బద్దం గా కదులుతూ ఆమె పిర్రలని ఒరుసుకుంటూ అటూ ఇటూ ఊగుతుంది.ఇంక నాలుగు అంగాలలో తన ఇంటి లోకి వెళ్లి పోతుంది అనగా ఆమెని దాటి స…ర్రు…న దూసుకు వెళ్ళింది ఒక బైకు… దాని మీద వున్న కుర్రోడు ఈమెని చూసుకుంటూ తోలడంతో ఎదురుగా వున్న చిన్న రాయి మీదకి ముందరి చక్రం వెళ్లి జర్రున జారింది. వాలి పోతూ కూడా ఆమెనే చూస్తూ పడి పోయిన అతను కరెక్ట్ గా మృదుల కాళ్ళ దగ్గర వరకూ జారుకుంటూ వచ్చాడు. ఆ సంఘటన చూసిన మిగతా వాళ్ళు తమ కెందుకులే అని తలలు తిప్పు కుంటూ వెళ్లి పొయ్యారు కానీ మృదులకి అలా మనస్కరించ లేదు. అతన్ని లేపి కూచో పెట్టింది. లేపే టప్పుడు ఎత్తయిన ఆమె ఎదలు అతని ముఖానికి ఒరుసుకుని జివ్వు మన్నాయి ఇద్దరికీ..కానీ అతని మోచేతులూ, మొకాళ్ళూ గీసుకుని పోవడం తో మంట పుట్టి ఆమెని చూడడం ఆపి తన దెబ్బల కేసి చూసుకున్నాడు. అతన్ని ఒక సారి పరికించి చూసింది మృదుల. పొడవాటి వంకీల జుత్తు వేసుకుని ఈ కాలం కుర్రాడి లాగ వున్నాడు అతను..అతని బైక్ కూడా చాలా కాస్ట్లీ బైక్. డిజైనర్ కలర్ ఫుల్ షర్ట్ , కింద మంచి కాస్ట్లీ జీన్స్ ఫాంట్ వేసుకుని ఈ కాలం కుర్ర కారు కి ప్రతినిధి లాగ వున్నాడు అతను. అతని దెబ్బల నుండి రక్తం కారుతుండ డంతో ‘ఇక్కడికి దగ్గర లోనే మా ఇల్లు ఉంది… నాతో వస్తే… దెబ్బలకి మందు పూస్తాను’ అనింది మృదుల…. ‘ఫరవా లేదు లెండి… నేను వెళ్లి పోతాను…’ అన్నాడు అతను తన దెబ్బలకి తగిలిన దుమ్ము దులుపు కుంటూ… ‘ఫరవా లేదు లే రా…’ అంటూ ముందుకు సాగింది మంజుల… ఇంక తప్పదు అనుకున్న అతను తన బైక్ ని లేపి ఆమె వెనకే వెళ్ళాడు. నేరుగా ఇంటి వసారో లో కి వెళ్ళిన మృదుల అతన్ని అక్కడ వున్న కుర్చీలో కూర్చో మని తను ఇంటి లోకి వెళ్ళింది. బండి పార్క్ చేసిన ఆ కుర్రోడు మెల్లిగా కుంటూ కుంటూ వెళ్లి ఆమె చూపించిన కుర్చీ లో కూర్చున్నాడు. కొంత సేపు గడిచిన తరువాత చేతిలో ఆంటిసెప్టిక్ ఆయింట్ మెంట్ తో బయటికి వచ్చిన మృదుల నెత్తురు మెరుస్తున్న అతని మోచేతులకి మందు రాస్తూ కాటన్ తో ఉపచర్యలు చేసింది. ఆమె మందు రాస్తున్నంత సేపు అందమయిన ఆమె ముఖం వంక చూస్తూ గడిపిన ఆ కుర్రోడు దెబ్బల బాధ కంటే మనసులో తొలుస్తున్న బాధకి సమాధానం చెప్ప లేక నీరస పడి పొయ్యాడు. ‘ఇంతకీ అంతా స్పీడ్ గా రావడం దేనికి… ?అలా కింద పడ్డం దేనికీ… ?ఇంతకీ నీ పేరేంటి?’ అని అడుగుతూ అతని ముఖం వంక చూసింది మృదుల మందు రాయడం అయిన తరువాత.ఆమె అడిగిన ప్రశ్నలకి ఈ లోకం లోకి వచ్చిన ఆ కుర్రోడు …. తడ పడుతూ.. ‘నా పేరు జేమ్స్! మిమ్మల్ని వెనక నుండి చూసిన నాకు మీరు ఎంత అందం గా ఉంటారో తెలుసు కోవాలనే కుతూ హలం కొద్దీ మిమ్మల్ని చూస్తూ బండి నడపడం వల్ల అలా అయింది…’ అన్నాడు మనసులో ఏ కపటం లేకుండాఅమాయకం గా ముఖం పెట్టి. ఆమె ఎక్కడ కోప్పడుతుందో అనే జంకూ గొంకూ ఏమీ లేదు అతని లో. అతను చెప్పిన తీరుకు చిరు నవ్వు నవ్వుతూ ‘ఇంతకీ ఏమి తెలుసు కున్నావ్?’ అని అనింది మృదుల… ఆమె కోప్పడడం లేదు అని గ్రహించిన జేమ్స్ తేలిక పడిన మనసుతో… ‘మీరు నేను అనుకున్న దాని కంటే చాలా అందం గా వున్నారు అని తెలుసు కున్నాను…’ అన్నాడు.కొంత సమయం ఆలోచిస్తూ గడిపిన మృదుల ‘అలాగా…అయితే నేను ఎంత అందం గా వున్నానో మా ఆయనకీ చెబుదువు గానీ లోపలికి రా…’ అంటూ పైకి లేచి నిలబడింది. ’ఏమీ ఫరవా లేదు… నేను నిన్ను నేరుగా మా ఆయన దగ్గరికి తీసుకు వెళతాను… అయన నిన్ను ఏమీ అనడు… ఇంకా నీ మనసు లోని మాట నిర్భయంగా చెబితే సంతోషిస్తాడు… రా …. అయన.. లోపలే వున్నాడు…. వచ్చి చెప్పు’ అంటూ లోపలి కి నడుస్తూ గుమ్మం దగ్గర ఆగింది ఇంకా తర్జన బర్జన పడుతున్న జేమ్స్ ని చూస్తూ.. ’అలా కాదు… నేను ఆయన భార్యని చూస్తూ మైమరిచి పొయ్యి కింద పడి దెబ్బలు తగిలించు కున్నాను అని చెబితే ఏ మగాడు వూరు కుంటాడు…చెప్పండి…’ అన్నాడు జేమ్స్ నీళ్ళు నములుతూ. ’మరేం ఫర్వాలేదు అంటున్నాగా..నువ్వు చెబితే ఆయన ఇంకా సంతోషిస్తాడు రా.. లోపలి కి రా..!’ అంటూ జేమ్స్ లోపలి వల్లదానికి దారి ఇచ్చింది మృదుల…ఇంకా నీళ్ళు నములుతూ నిలుచున్నా జేమ్స్ ని చూసి చిన్నగా నవ్వుతూ ‘దీనికే భయ పడే వాడివి అలా ఎలా పడి పోయ్యావ్.. ఆ..?’ అంటూ అతని చేతిని పట్టుకుని ఇంటిలోకి లాగింది మృదుల. ఆమె బలానికి తూలి పడ బోతూ నిల దొక్కు కున్న జేమ్స్ ‘నాకెందుకు భయం… పదండి చెబుతాను… మళ్ళీ ఆయన ఏమన్నా అంటే మీరేమీ ఫీల్ కాకూడదు మరి.!’ అన్నాడు ఆమె కళ్ళల్లోకి చూస్తూ…’నేనేమీ ఫీల్ కాను… పద..’ అంటూ లోపలి వెళ్ళింది మృదుల.ఆమె వెనకే లోపలి హాల్ లోకి వచ్చాడు జేమ్స్.. ఆమె చేతిలోని ఆయింట్ మెంట్ ని అక్కడ వున్న టీపాయ్ మీద పెట్టి..’ మా ఆయన… లోపల బెడ్ రూం లో వున్నాడు… పద..!’ అంటూ హాల్ కి అటాచ్డ్ గా వున్న బెడ్ రూం లోకి దారి తీసింది. ఆమె వెనుకే లోపలి వేల్ల్లాడు జేమ్స్… అక్కడ… ఆ రూం లో బెడ్ మీద పనుకుని వున్నాడు ఒకతను.. అతని శరీరం క్రుంగి కృశించి ఆస్థి పంజరం లాగ ఉంది… నీరసం గా కళ్ళు పెట్టుకుని సీలింగ్ కేసి చూస్తూ వున్న అతను వీళ్ళు వస్తున్న అలికిడికి ముఖం తిప్పి వీళ్ళని చూసాడు.. వాళ్ళ ఇద్దరినీ చూసిన అతని ముఖం లో ఏ విధమయిన ఎక్స్ ప్రెషన్ లేదు. ఆ రూం అంతా కలియ చూస్తున్న జేమ్స్ తో…’ఈయనే మా ఆయన… ఏదో తెలియని జబ్బు చేసి ఇలా తయారయ్యాడు… చూడని హాస్పిటల్ లేదు..వైద్యుడు లేడు…ఈయన జబ్బు మాత్రం నయం అవలేదు…ఆయనకీ మనం చెబుతున్న మాటలు అర్ధం అవుతాయి గానీ తిరిగి ఏమీ చెప్పలేడు…’ అంటూ కళ్ళలో కారుతున్న నీటిని ఆపుకుంటూ జేమ్స్ వంక చూసింది..’మరి ఈయనకా మీరు చెప్పమనింది’ అంటూ నిర్ఘాంత పొయ్యాడు జేమ్స్.’హ…హ..హ..’ అంటూ పగల బడి నవ్విన మృదుల ‘అవును… ఈ మహానుభావుడికే నేను చెప్ప మనింది… కనీసం అతని భార్య అందం గా నిండు వయసులో పిట పిట లాడుతూ బయట తిరుగుతుంది.ఆమెని తినేసాలా చూస్తున్న కాముకులు కాలేజ్ కుర్రాళ్ళ నుంచి వున్నారు అని తెలిస్తే అయినా ఇత గాడు లేస్తాడు ఏమో! అనిపించింది… అందుకే నిన్ను నేరుగా ఆయనకే చెప్ప మన్నాను…’ అంటూ తన మొగుడి వయిపు తిరిగి ‘ఏమోయ్! కోటేశ్వర రావ్! చూడు నేను చెబితే నువ్వు నమ్మ లేదు కద…ఇదిగో ఈ కాలేజ్ కుర్రాడు నన్ను చూస్తూ బైక్ కింద పడేసి దెబ్బలు కూడా తగిలించు కున్నాడు…’ అంటూ జేమ్స్ కి దగ్గరగా వచ్చి అతని మోచేతిని పైకి లేపి చూపించింది బెడ్ మీద వున్న అతనికి. ఆమె చెబుతున్నది తనకు అర్ధం అవుతున్నా కూడా ఏమీ చెయ్య లేని నిస్సహాయ స్థితి లో వున్న అతను ఆమె వంక అసహ్యం గా చూడడం తప్ప ఏమీ చెయ్య లేక పొయ్యాడు. అతని చూపుని గ్రహించిన మృదుల ’తూ… నీ యబ్బ… లమ్డీ నా కొడకా.. .నువ్వు చేసిన పాపాలకి నీకు ఈ జబ్బు రాక ఏ జబ్బు వస్తుంది రా… చూడు నీ అందాల భార్య ఈ కుర్రాడితో ఎలా రంకు సాగిస్తుందో…’ అంటూ అయోమయం గా చూస్తన్న జేమ్స్ వంక తిరిగి తన శరీరం మొత్తాన్ని అతనికి హత్తుకుని తన పెదవులని అందుకోవడానికి ముందుకు వంగింది మృదుల… ఇక్కడ మృదుల గురించి కొంచెం చెప్పు కోవాలి. అందం గా వుండే మృదులని ఒక 5 ఏళ్ల క్రితమే మోహించి కామించి బలవంతం గా లేవ తీసుకు వచ్చాడు పోలీస్ అయిన కోటేశ్వర రావ్. మృదుల తల్లి తండ్రులు న్యాయం కోసం ఎంతో ప్రయత్నించినా అతని అధికారం, డబ్బు వాళ్లకి న్యాయం చెయ్య లేక పొయ్యాయి. ఆమెని ఎత్తుకు వచ్చిన తరువాత నరకం అంటే ఏమిటో ఆమెకి కనులారా చూపించాడు. ఆమెని ఎవరి కంటా పడకుండా ఒక రూం లో బందించి ఉంచే వాడు.బలవంతం గా ఆమెని సంభోగించే వాడు. ఫుల్ గా మందు కొట్టి వచ్చి ఆమె బట్టలు అన్నే వలిపించి ఆమె సల్లు , ఇంకా మృదువయిన శరీర భాగాల మీద సిగిరెట్ తో కాల్చే వాడు. రాక్షస రతి అంటే ఏమిటో ఆమెకి ప్రాక్టికల్ గా చూపించే వాడు. మృదుల చేసిన పూజలు ఫలించాయో.. లేక అతని ఆయుష్షు మూడిందో తెలియదు కానీ ఒక సంవత్సరం నుంచి అతనికి తెలియని జబ్బు పట్టి మంచాన్ని అతుక్కుని కాలం గడుపు తున్నాడు. అలాంటి అతనితో చేసిన సంసారం తో విరక్తి చెందిన మృదుల ఈ మధ్యనే తన కోరికలు తీర్చే మగ వాడి కోసం పరి తపిస్తుండగా పాల బుగ్గల కుర్రవాడు అయిన జేమ్స్ తారస పడ్డాడు. మృదుల మాటలు చేష్టలు చూసి అయోమయం లో వున్న జేమ్స్, కోటేశ్వర రావు ఎదురుగా కవ్వించే ఆమె పెదవులని అందుకోవడానికి సంకోచించాడు.అతని సంకోచం గ్రహించిన మృదుల ముందు స్టెప్ తనే తీసుకుంది. అతని వత్తయిన జుత్తు లోకి వెళ్ళు పోనించి తన మీదకి లాక్కుంటూ లేత పెదవులని తన ఎర్రని జ్యూస్ కారే పెదవులతో లాక్ చేసింది. అంత వరకూ తన కామ త్రుస్త్న ని అనుచుకున్న జేమ్స్ ఆమె శరీరం అంత దగ్గరగా ఎద ఎత్తులు తనను వొత్తుకుంటూ నిలబడి జ్యూసీ పెదవులని ఆనిస్తూ వుంటే ఆల్రెడీ లేచి పోయిన బుజ్జోడు డ్రాయర్ లో అల్లరి చేస్తుంటే తట్టు కోలేక ఆమె నడుము చుట్టూ చేయి వేసి దగరికి లాక్కున్నాడు. అప్పటి దాక చిన్న కుర్రోడు ఈ ఘటనలకి భయ పడి పారిపోతాడు ఏమో అనుకుని భయ పడుతున్న మృదుల అతను తన చుట్టూచేతులు వేసి దగ్గరికి లాక్కునే సరికి…’వూ… ధైర్య వంతుడివే….’ అంటూ కళ్ళు మూసుకుని తల పైకెత్తింది.అమృతం కారుతున్నట్టుగా మెరుస్తున్న ఆమె పెదవులని తన ఎర్రని పెదవులతో ఘాడం గా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు జేమ్స్. ఆమె నున్నని బుగ్గలు నిలువెల్లా తగులు తున్న శరీరం అతన్ని నిలవ నియ్యడం లేదు. పెద్ద లేత పండ్ల మాదిరి పొడుస్తూ వున్న ఆమె చను ద్వయం అతన్ని ఆగ నియ్యడం లేదు. ఆమెని ముద్దు పెట్టుకుంటూ బెడ్ మెడ పనుకుని వున్న ఆమె మొగుడి వైపు చూసాడు. అతను వాళ్ళిద్దరినీ అసహ్యం గా చూస్తున్నాడు. అతన్ని చూసిన జేమ్స్ వున్నట్టు వుండి చప్ప పడి పోతుండగా అది గ్రహించిన మృదుల అతన్ని తన మొగుడి కి వీపు చూపించే ట్టు తిరగ మని తన పమిట జార్చేసింది.జేమ్స్ ఆమె చెప్పి నట్టే చేసి ఎత్తయిన బలిసిన ఆమె సల్ల వంక కన్నార్ప కుండా చూసాడు ఒక్కక్షణం. ‘ఎలా వున్నాయి… నా బొండాలు…? ఇప్పటి వరకూ ఈ సాడిస్టు వాటిని నలిపి నలిపి ఇలా చేసాడు.. ఇక నుండి నువ్వు వాటి పని పట్టాలి… వాటి తియ్యటి సలుపులని తీర్చే మగాడివి నువ్వే కావాలి…రా అందుకో వాటిని… నీ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నాయి…వూ…’ అంటూ తన చన్నులని అటూ ఇటూ ఊపింది మృదుల. ఆమె చేసిన పనికి అవి బరువుగా అటూ ఇటూ ఊగాయి. వాటి షేపులకి నోటిలో తడి ఆరి పోతుండగా జేమ్స్ తనలో రగిలే కామాగ్ని ని తట్టుకోలేక ఒక్క ఉదుటున ఆమె మీద దాడి చేసాడు.నేరుగా తనచేతులని ఆమె ఎత్తుల మీద వేసి రవిక మీదే సవర తీస్తూ ఆమె పెదవుల ని తన పెదవులతో మూసి నాలికని నోటిలో కి జోనిపాడు. ‘స్స్…హం….హా…’ అంటూ అతన్ని పెనవేసుకు పోయింది మృదుల… కళ్ళు మూసుకుని అతని స్పర్శా సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ. ఎక్కడి అవయవాలు అక్కడ పొందికగా బింకం గా వున్న ఆమె శరీరం లత లాగ జేమ్స్ ని పెనవేసుకు పొయ్యి వేడి సెగలు వెలువరిస్తూ ఉంది. అతని షర్ట్ ని విప్పుతూ కళ్ళ మీద, ముక్కు మీద, చెవుల మీదా, మెడ మీదా ముద్దుల వర్షం కురిపిస్తూ ఎద మీద మొలిచిన నూగారు లాంటి వెంట్రుకల ని అల్లరిగా కదిలిస్తూ ఇంతింత నిగిడి వున్న అతని ముచికలని తన ముని పళ్ళతో కసుక్కున కొరికింది. మొదటి సారిగా ఒక ఆడ దాని స్పర్శా సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్న జేమ్స్ ఆమె కోరుకుడికి డంగై పొయ్యాడు.అతని లోని కామ కోరికలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసి పడుతుండగా ఆమె నోటిని తన నోటిలో పెట్టుకుని లాలా జలాన్ని పీల్చుకుంటూ రవిక కోసల నుండి చేతులని లోపలి తొయ్యాలని ప్రయత్నించాడు. వుబ్బట్టుగా బలిసిన ఆమె సల్లు రావికని బిగిసి పట్టుకుని ఉండడంతో అతని చేతులు ఎద ప్రాంతం లో నున్నగా వున్న ప్రదేశం దాటి లోపలి కి వెల్ల లేక పొయ్యాయి. ఉద్రేకం ఆపుకో లేని జేమ్స్ ఆమె రావికని ఒడిసి పట్టుకుని ఒక్క గుంజు గుంజాడు… అతని బలానికి ఆమె బ్లౌసు కుట్లు ఫట.. ఫట… లాడాయి. అతని కామ త్రుష్ట్న ఉద్రేకం లో కొట్టుకుంటున్న మృదుల తనే జాకెట్ హుక్స్ ఒడుపుగా తప్పించింది. స్వేచ్చగా బరువుగా ఎగిరిన ఆమె చను ద్వయం పాల తిత్తి లాగ అనిపించింది ఒక్క క్షణం. తమకం గా వాటి కేసి ముఖం రుద్దు కున్నాడు జేమ్స్. అతని కోర మీసాలు ఆమె చనుమోనలకి తగిలే సరికి గిలిగింతలుగా అనిపించింది మృదులకి. భుజాల్ని పైకి లేపి తలని అటూ ఇటూ తిప్పుతూ తమకం గా తన బాయిని ఒక దానిని జేమ్స్ నోటికి అందించింది. ఆమె నోటికి అందిస్తున్న ఆ సన్ను అతనికి అమృత భాండం లాగ నిపించిందో ఏమో తెలియదు గానీ ఇష్టం గా మొహం గా దాన్ని ముద్దాడుతూ చిన్న పిల్లాడు బాల్ తో ఎలా ఆడుకుంటాడో అలా ఆడుకుంటూ నోటిలో కుక్కు కోవాలని ప్రయత్నించాడు.గట్టిగా నున్నగా వున్న ఆమె చన్ను జేమ్స్ నోటిలో సగం దాక కూడా దూర లేదు. అలాగే పట్టుకుని ఆబగా ఆరాటం గా చీకుతున్న జేమ్స్ జుట్టులో కి వెళ్ళు పోనించి తన కేసి హత్తుకుంటూ జేమ్స్…. జేమ్స్… చంపుతున్నావురా….. ఈ రోజు నుండి ఈ అందం అంతా నీదే… ఆరాట పడవద్దు… నెమ్మదిగా నింపాదిగా నన్ను స్వారీ చెయ్యి… ఇందాక చూడు ఆరాటం గా వెళ్లావు బైక్ మీద నుండి పడ్డావు… కానీ ఇప్పుడు ఈ బండి ని స్వారీ చెయ్యాలి అంటే అలాంటి ఆరాటం ఉండ కూడదు… ‘ అంటూ తన అందాలని ఓంపులని ప్రదర్శిస్తూ అతన్ని తన కేసి హత్తుకుంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంటూ తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా అనిపిస్తున్న శరీరాన్ని జేమ్స్ కేసి రుద్దుతుంది మృదుల. ‘దా… మామిడి పండు లాంటి నా సన్ను ని కావాల్సి నంత సేపు చీకు… వాటి తిమ్మిరి తగ్గే దాక నీ పళ్ళతో కొరుక్కో…’ ‘స్స్…హ…. అలా అలా… మ్మ్….ఆ… మెల్లిగా కొరుకు….అబ్బబ్బ… ఎంత కసిగా దిగ పడి పోతున్నాయిరా నీ పళ్ళు నా పండు మీద…. స్స్…ఆమ్…ఆ..’ ‘ఆ అదీ అలాగే నా ముచికని నోటితో పెదవులతో చీకు… అది చూడు చుర కత్తి లాగ లేచి నీ కోసం ఎలా ఎదురు చూస్తుందో…’ ‘స్స్…అమ్…అమ్మా…ఆ….. మొదటి సారి అయినా బాగా చీకు తున్నావురా….అదీ అలాగే ఇదుగో ఈ సన్ను కూడా చీకు లేక పోతే అది బాధ పడుతుంది… ఇందాక ఈ బొండాన్ని చీకి నట్టే చీకురా… దామ్మా… ఆ అదీ గుడ్ బాయ్….ఆ అలాగే చీకు…. నువ్వు పైన సల్లని చీకుతుంటే కింద నా మదన మందిరం చెమ్మ చెమ్మ గా అయి పోతుంది…’ ‘నా బంగారు ముద్దలని కొరికి కొరికి వాటి సలుపులని తగ్గిస్తే కింద వజ్రం ఉంది… దాన్ని నీ కు రాసిచ్చేస్తాను….’ అంటూ అతని వెనుకగా మంచం మీద నీరసంగా అసహ్యంగా కసిగా తమని చూస్తున్న మొగుడు కోటేశ్వర రావ్ ని చూసి కన్ను కొట్టింది… మృదుల.తన పెదవులని కొరుక్కుంటూ… అతనికి మనసులో తన పెళ్ళాన్ని వేరే మగాడు దెంగు తుంటే అది కూడా తన కళ్ళెదుటే కసి తీరా సల్లని కుడుస్తుంటే లోపల మనసంతా అదో లాగ అయి పోతుంది. తన నిస్సహాయతకి తన మీద తనకే అసహ్య మేస్తుంది. ఆమె చెప్పిన మాటల అర్ధం కనుక్కున్నా జేమ్స్ ఆమె చీర కుచ్చిల్ల లోపల చెయ్యి పెట్టి పొత్తి కడుపు మీద గిలిగింతలు పెట్టాడు. బొడ్డు లో వేలు పెట్టి దాని చుట్టూ గింగిరాలు తిప్పుతున్న జేమ్స్ చేతిని తన తనువంతా జల్లు జల్లు మంటుండగా ఒడిసి పట్టుకుని అతని కళ్ళల్లోకి మత్తుగా చూసింది. ఆమె పెదవులు కొరుక్కుంటూ చూసిన సెక్సీ చూపుకి విరహం తో రగిలి పోతున్న జేమ్స్ ఆమె చీర కుచ్చిల్లు పట్టుకుని ఒక్క గుంజు గుంజాడు. ఆ లాగడం లో ఆమె చీర కుప్ప లాగ పాదాల దగ్గర పడి పోయింది. లోపల వున్న లంగా ఇంకా నేను వున్నాను ఆమె మానానికి రక్షగా అంటూ కల్లెగరేసింది జేమ్స్ ని చూసి. ఆమె చను మొనలని పునుకుతూ మెల్లిగా లంగా బొందు దగ్గరికి చేతిని పోనిచ్చాడు జేమ్స్.అప్పటికే బిగుసుకు పోయి వున్న అతని బెలకాయ అండర్వేర్ లో తన్ను కుంటూ నిగుడు కుంటుంది. తన లంగా బొందు జారు ముడి కొస అతని చేతి కిచ్చి తన చేతిని ఫాంట్ మీదుగా బిగుసుకుని వున్న జేమ్స్ బెల్లం మీద వేసింది మృదుల. గట్టిగా నిగుడు కుని వున్న అతని బెల్ల వేడి గా కాలి పోతూ తగిలింది. దాని అగ్ని సెగలకి చేతులు చుర్రు మన్న మృదుల ఆగ లేక పోయింది. ఆమె అతని ఫాంట్ జిప్ ఊడ పీకి అండర్ వేర్ తో సహా కిందకి లాగేయ్యడం అతను ఆమె లంగా బొందు లాగేయ్యడం ఒకేసారి జరిగింది. ఇద్దరూ దిశ మొల గా ఎదురు ఎదురగా నిలబడ్డారు. జేమ్స్ పాము లంబం గా సీలింగ్ కేసి చూస్తుంటే అప్పటికే చెరువు అయి వున్న ఆమె మందిరం లో నుండి చిక్క గా కారుతున్న రసం పూ పెదవులని దాటుకుని తొడల మీదుగా కారుతుంది. దాని స్పర్స కి గిలిగింత గా ఫీల్ అయిన మృదుల అతని యవ్వనం కేసి చూస్తూ ‘అబ్బా… నీ బెలకాయ ఇంత వుంటుంది అనుకో లేదు…. ‘ అంటూ మొగుడి కేసి చూస్తూ ‘ఏమండీ… వీడిది చూడండి… కుర్రాడు అయినా మీ దాని కన్నా పొడవు, లావు ఉంది …’ అంటూ దాన్ని గుప్పిటతో పట్టుకుని దాని చర్మాన్ని కిందకీ పైకీ ఊగించ సాగింది… అతని మడ్డ గుండు ఎర్రగా బయట పడి మళ్ళీ చర్మం కప్పెడుతూ దాని కొసన వున్న తడి వాళ్ళ మెరుస్తూ తమాషాగా అనిపిస్తుంది మృదులకి… ‘అబ్బా.. చూడండి.. వీడి శూలం ఎంత కసిగా వుందో… అవకాశం ఇస్తే నా బొక్కలన్నిటిలోకీ దూరేస్తుందేమో…’అంటూ మొగుడి కేసి కసిగా చూసింది మృదుల. కోటేశ్వర రావు కి తన మీద తనకే జాలి వేస్తూ ఉంది…’దీనమ్మ లంజా ముండ… నా పరిస్థితి తెలిసి నన్ను ఆట ఆడుకుంటుంది… అవకాశం వుంటే దీన్ని చంపెయ్యాలి…’ అనుకుంటూ వాళ్ళనే చూడ సాగాడు.అప్పటికి కొంచెం సర్దు కున్న జేమ్స్ కూడా ఇదేదో బాగుందే అనుకున్నట్టు తయారయ్యాడు. కొంచెం బెరుకు పొయ్యి తల తిప్పి అతని కేసి చూసాడు. వాళ్ళ కేసి అసహ్యం గా చూస్తున్న కోటేశ్వర రావ్ కనిపించాడు జేమ్స్ కి. అదేదో మంచి శకునం లాగ అనిపించింది జేమ్స్ కి.. ప్రతి మనిషిలో ఒక సైకో ఉన్నట్టే అతనిలో కూడా వున్న ఒక విధ మయిన భావన ఒళ్ళు విరుచు కుంటూ లేసింది. ఆమె మొగుడి ఎదుటే ఆమెని దేన్గుతుంటే కలిగే ఆనందం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టుగా ఉంది అతని పరిస్థితి. కళ్ళల్లో ఎరుపు జీరలు రేగు తుండగా మృదులని పొదవి పట్టుకుని ఆమె పెదవులని చీకుతూ చన్ను లని వొడిసి పట్టుకుని నిగిడిన మడ్డ ని ఆమె తొడల మధ్య పొడుస్తూ కసిగా కుమ్మ సాగాడు. తన మొగుడు పెట్టిన టార్చర్ కి ఏమి చెయ్యాలో తెలియక ఇలా పగ తీర్చు కోవాలని ప్లాన్ వేసి మరీ లడ్డు లా దొరికిన ఆవకాశాన్ని వుపయో గించు కుంటూ కళ్ళు మూసుకుని అలసి పోయి నట్టు వున్న మృదుల అతని తాకిడి కి కొత్త హుషారు శరీరం అంతా పాకు తున్నట్టుగా అయి ’ఆ…ఆ….హా….స్స్…ఆమ్…అమ్మా… ఒరేయ్… నా బుజ్జి రంకు మొగుడా… ఉండరా తొందర వద్దురా…నీ నాగలి చేత దున్నించు కోవడానికి నా పొలం రెడీ గా ఉంది… నీ పెళ్లి అయ్యే నాటికి నీకు పూర్తి ట్రైనింగ్ ఇస్తాను… నీ పెళ్ళాం నీ పని తనానికి మెచ్చి నీ బెల్లానికి దాసోహం అవ్వాలి…. ’ అంటూ అతని తలలో వెళ్ళు పోనిచ్చి తన ఎద కేసి అదుము కుంది మృదుల.’ఐ లవ్ యు….డార్లింగ్… నేను ఎవర్నీ పెళ్లి చేసుకోను… నిన్నే పెళ్లి చేసు కుంటాను… ’ అంటూ గారాలు పోతూ ఆమె సల్లని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు జేమ్స్. ’ఒరేయ్… పిచ్చి నాయాల…. నేను నీకు స్టెప్ణీ లాంటి దాన్ని…నీకు పెళ్లి చేసినంత మాత్రాన నన్ను వదిలేయ్ మని కాదు… వీడు బ్రతికి ఉన్నంత కాలం వీడిని చిత్ర వధ చెయ్యాలి… వీడు నన్ను పెట్టిన హింసకి వీడికి భూ లోకం లోనే నరకం చూపించాలి… అదే నా కోరిక… ‘’అలాగే! డానికి నేను చెయ్యాల్సింది ఏదయినా వుంటే అది చేస్తాను… నువ్వు చెప్పినట్టు చెయ్యడమే నా కర్తవ్యమ్…సరేనా…’ అంటూ ఆమె పొట్ట మీద వున్న నాభి చుట్టూ గుండ్రాలు చుట్ట సాగాడు తన నాలికతో జేమ్స్. అలాగే అతన్ని తన తొడల మధ్యకి లాక్కుంది మృదుల. అక్కడ నిలువుగా వున్న ఆమె చీలికని నాకి నాకి వదిలాడు జేమ్స్… ఆమె పూ పెదవుల నుండి కారుతున్న రసాలని శుభ్రం గా నాకి నాకి వదిలాడు దాని నుండి వస్తున్న మదపు వాసనని లెక్క చెయ్య కుండా… ’ఆహా.. ఎంత బాగా నాకు తున్నావురా… నా పెంపుడు కుక్క లాగ….’ అంటూ అతని తలని తన మొత్త కేసి అదుముకుంటూ ‘ఏమండీ.. వీడు చూడండి… నా పూకుని ఎలా నాకు తున్నాడో… మీరు ఎప్పుడయినా ఇలా చేసారా… పోనీ కనీసం ఏ బొక్కలో పెడుతున్నారో కూడా చూడ కుండా కింద వున్న ఏదో ఒక బొక్కలో మీ మడ్డ ని దించి నా మనసుతో సంభందం లేకుండా దెంగారు అండీ… వీడు చూడు నాకు ఎలా కావాలో అలాగే చేస్తున్నాడు…’ అంటూ మొగుడి కేసి చూస్తూ వెటకారం గా నవ్వింది మృదుల.ఈ భావమూ లేకుండా గాజు గొలీల లాగ చూస్తున్నాడు కోటేశ్వర రావు… ఆమెని… అతని మనసు పరి పరి విధాల ఆలోచిస్తుంది. ఒక వైపు కంటిలో నుండి ధారా పాతంగా నీళ్ళు కారుతున్నాయి. వాటిని చూసిన మృదులకి మనసు సంతోషం తో ఎగిరి గంతేసింది. వీడిని ఇంకా ఇంకా చిత్ర వధ చెయ్యాలనుకున్న ఆమె నేరుగా వెళ్లి అతను పనుకున్న బెడ్ మీదకి వంగి గుద్దలని పైన పెట్టి… వెనక్కి చూస్తూ ’రా జేమ్స్… నా వెనక నుండి ప్రవేశించు… నీ మొదటి గృహ ప్రవేశం… అత్యద్భుతం గా వుంటుంది… మొదటి దెబ్బే వెనక నుండి వేసిన నువ్వు మగ మహారజువి అవుతావు…. వూ .. కమాన్… ’ అంటూ జేమ్స్ ని కమాండ్ చేసింది మృదుల…పరిగెత్తు కుంటూ ఆమె వెనక చేరిన జేమ్స్ తన నిగిడిన లంబాన్ని ఆమె పిర్రల మధ్యలో గుచ్చాడు. వెచ్చని ఇనప కడ్డీ తన గుద్దల మధ్యలో గుచ్చుకున్నట్టుగా ఫీల్ అయిన మృదుల అతని బెల్లాన్ని కింద నుండి పట్టుకుని తన నిలువు పెదవుల మధ్యలో ఆనించి…. తన మొగుడి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ…’వూ… పొడవరా… నీ మొదటి గునపపు పోటు పూకు పుష్పం అంచులకి తగలాలి….మ….కానియ్…’ అంటూ అతని వెనకగా చేతులు వేసి పిర్రాలని తన పిర్రల కేసి అదుము కుంది. అలాగే అణిచి పెట్టి ఒక్క పోటు పొడిచాడు జేమ్స్….నేరుగా ఆమె అంచులని ఒరుసుకుంటూ లోపలి దిగ బడింది అతని బెలకాయ. చర్మం నిండుగా ఉండడంతో ఆ చర్మం మొత్తం వెనక్కి పొయ్యి చిన్నగా మంట పుట్టింది అతనికి. అయినా జంకక తన మొత్తని ఎగిరి ఎగిరి దంచ సాగాడు ఆమె పిర్రల మధ్యలో…’గుభిక్…చుపుక్….చ్మ్పాక్…బుఘిక్….’ మంటూ వస్తున్న సౌండ్ లు ఆ రూం లో ప్రతిద్వనించ సాగాయి.అతని వెనక దెబ్బలకి కెవ్వు మంటూ ముందుకూ వెనక్కీ ఊగిన మృదుల సల్లు కోటేశ్వర రావ్ ముఖానికి తగులుతూ ఎగురుతున్నాయి. వాటి మెత్తటి స్పర్సకి అతని లో కామం ఆలోచనలు వస్తున్నాయి గానీ ఏమీ చెయ్య లేక ఏడుస్తూ వున్నాడు.’స్స్..హంమం….అమ్మా….ఆం…. యా…..ఆ….స్స్…అబ్బా.. చంపు తున్నాడు… మీరు ఎప్పు డయిన నా ఇష్టం కనుక్కుని ఇలా చేసారా… నిజం గా వీడి బెలకాయ శూలం లాగ నా లోతుల్లో గుచ్చు తుంది అండీ… చంపేస్తున్నాడు బాబోయ్…’ అంటూ మొగుడి ముఖాని కేసి తన సల్లని కొడుతుంది. కోటేశ్వర రావ్ పరిస్థితి ఘోరం గా ఉంది. బల వంతం గా తన చేతిని చాచి తన అవసరాలు రాసే లెటర్ పాడ్ మీద నాలుగు అక్షరాలూ కెలికి అలాగే కళ్ళు మూసుకున్నాడు. అతను ఏమి రాసాడో అని ఆత్రుతగా వున్న మృదుల, జేమ్స్ ని ఒక్క క్షణం ఆగ మని ఆ లెటర్ పాడ్ తీసుకుని చదివింది….అక్కడ… నల్లని అక్షరాలు ‘‘నీకు చేత కాక పోతే నీ రంకు మొగుడితో చెప్పి నన్ను చంపేయ్’ అని రాసి ఉంది.