ఇంతవరకు ఎపుడూ చూడలేద – Part 3

విజయ్ తన చేతులను పట్టుకున్నాడు లత తన చీరను లంగా తో పాటు పైకి లేపెసింధి అలా లేపేసి తన పూకుని చూసి ఓసినీ లంజ ఇట్ల క్కార్చుకున్నవు కధే మళ్ల ఎమీ అనిపీయలెధు అన్నావు కధే విజయ్ దీని కింద ఒక సారి చూడు ఎలా కార్చుకొనీ వుందో అనింది విజయ్ దాన్ని చూసి అట్లా దాన్ని వెస్ట్ చేయక పొతే నాకు చెప్పి వుంటే నేనూ నాకీ పెట్టె వాడిని కధే విజయ్ అలా చెప్పగానే వల్లి చీ పొండి అయ్యగారు అని సిగ్గు పడుతోంది అంత చుసెసాక ఇన్క సిగ్గు ఎందుకె అని లత చెప్పింది అలా మాట్లాడుకుంటుండం గానే విజయ్ తన బారు మడ్డను వల్లి పూకులోకి సర్రు నా తోసెసాడు
అయ్యగారు ఏమి చేస్తున్నారు అల చేయడం తప్పు నన్ను వద్దు అయ్యగారు అనింది చూడు వల్లి విజయ్ చూడు వల్లి ఎన్నిరోజులు ఇలా ఉంటావ్ మాకు సహకరిస్తే నికు కూడా సుఖం వుంటుంది లత నువ్వు చెప్పి వల్లి కి అని చెప్పి తను వల్లి పూకులోకి పోట్లు పొడుస్తున్నాడు లతp వల్లి తో చూడు వల్లి ఒక్క సారి భర్తతో సుఖం పొంది ఆ సుఖానికి దూరమైతే ఎలా వుంటుందో నాకు బాగా తెలుసు ఇప్పుడు నువ్వు మాకు సహకరిస్తే నికు మాకు ఇద్దరికీ సుఖం గా వుంటుంది నా మాట విను అంటుంది అది అదికాదు అమ్మగారు హా హా అమ్మా అమ్మా అయ్య ఆ అయ్యి ఆ అయ్యగారు నొప్పి లత విజయ్ నీ ఒక్క నిమిషం ఆపమని చెప్పింది విజయ్ ఆపాడు గాని తన మడ్ద వల్లి పూకూ నుండి తీయలేదు విజయ అపిన వెంటనే లత చూడు వల్లి మా మాట వినవే అంటుంది అది కాదు అమ్మగారు
ఎవ్వరికైనా అనెలోపే లత ఎవరికీ తెలియక పోతే సారెన అనింది వల్లి ఎవరికీ తెలియకపోతే సరే అమ్మగారు అనింది వింటేనే ఎవరికీ తెలియదు వల్లి మన ముగ్గురికి తప్ప అని చెప్పి మళ్ళీ dhemgadam స్టార్ట్ చేశాడు ఈ సారి హా హా ఆ ఆ ఆ అయ్య మెల్లగా మెల్లగా హమ్మ హమ్మ అంటుంది విజయ్ కొద్ది వేగం తగ్గించి మెల్లగా దెంగుతున్నాడు అల ఒక రెండు నిమిషాలు దేంగే సరికి బాడీ మొత్తం ఎదో అయిపోతున్నట్లు హహహ హా ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ అంటు ఒక్కసారిగా కార్చుకుంది వల్లి వెంటనే లత కిందకి వెళ్లి తన పుకులో నుండి విజయ్ మడ్ద పై కి కారుతున్నా రసాలను నాకుతోంది మరో పక్క విజయ్ వదలకుండా వల్లి పూకులోకి పోట్లు పొడుస్తున్నాడు
అల ఒక 30 నిమిషాలు ధెంగి విజయ్ తన మడ్డను బయటికి తీసి వల్లిని లతను కూర్చో పెట్టీ సర్రును తన రసాలను లత నోట్లో పోసి వల్లి నోట్లో మడ్ద పెట్టాడు వల్లి చి అయ్యగారు ఏమి చేస్తున్నారు అనింది దానికి లత రసం మొత్తం మింగేసి ఒక్కసారి రుచి చూడవే నోట్లో పెట్టుకొని మళ్లీ నువ్వే కావాలి అంటావ్ అనింది అలా తన నోట్లో పెట్టి విజయ్ చీక మన్నడు వల్లి మొదట్లో వద్దు అనింది బట్ తన మాట వినకుండా విజయ్ తన మడ్ద ను తన నోట్లో దూర్చి దెంగుతున్నాడు అల కొద్దిసేపు దేంగి తన నోట్లో కార్చాడు మొదట్లో తను బయటికి వుంచేయలని ఉమ్మదానికి ట్రై అతను తనకు ఛాన్స్ యివ్వకుండా తన తలని తన మడ్ద లేసి నొక్కుకున్నాడు తను ఏమి చేయలేక మొత్తం మింగేసింది
ఇలా చేయడం తప్పు కదా అయ్యగారు అనింది ఇదంతా ఏమి తప్పు కాదు చూడు నువ్వు దిని వాళ్ళ నువ్వు నే కోరిక తీర్చుకోవచ్చు మేము మా కోరికలు తిర్చుకుంటం అంతే ఈ విషయం ఎవరికీ చెప్పను నువ్వు ఎవరికీ చెప్పమాక మన రాంకు ఇలాగే కొనసాగిద్దాం అన్నాడు దానికి లత కూడా నికు సుఖం వుంటుంది అనింది వల్లి తరువాత తనకు కొద్ది సమయం కావాలి అనింది వాళ్ళు సరే అన్నారు ఆ రోజు ఇంటికి వెళ్లి ఇంకా అక్కడికి పనికి వెళ్ళకూడదు అనుకోని పనుకునింది కానీ తనకు తనని విజయ్ దెంగడమే గుర్తుకు వస్తున్నాయి ఆ ఆలోచనలో తనకు తేలి కుండానే తన పూకూ లో రసాలు బయటికి వస్తున్నాయి మరో పక్క ఇది తప్పు అనుకుంటోంది అల
ఆలోచిస్తూ చివరిగా మనసు లత విజయ్ చెప్పిన దానికే ఓటు వేసింది అల నిద్రపోయి మరుసటి రోజు లేచి ఆ కొర్టర్ కి వెళ్ళింది వెళ్లి వాళ్ళ కి టీ పెట్టీ తీసుకొని మొదట్లో లత రూంకి వెళ్ళింది అక్కడ లత లేదు విజయ్ రూం లో వుంటారు ఇద్దరి అనుకోని అక్కడి వెళ్ళింది అక్కడ ఇద్దరు ఒంటి పైన నూలు పోగు లేకుండా నిద్రపోతున్నారు విజయ్ మడ్ద ఫుల్ గా నిగిడి ఫ్యాన్ ను చూస్తోంది లత పూకూ దగ్గర వాళ్ళ ఇద్దరి రసాలు కారి ఎండిపోయి వున్నాయి తను వాళ్ళ నీ నిద్ర లేపి టీ ఇచ్చి కిచ్చెన్ కి వచ్చేసింది కొద్ది సేపు తరువాత ఇద్దరు తన దగ్గరకి బట్టలు లేకుండా అలానే వచ్చి ఏమి ఆలోచించావు అన్నారు నేను మీరు సుఖపడదం అనుకుంటున్నా అయ్యగారు అనింది ఇంక వాళ్ళకి సంతోషం ఆగలేదు వెంటనే.
ఇద్దరు వచ్చి వల్లి నీ హద్దుకొని ముద్దులు పెడుతున్నా రు అల ముద్దులు పెడుతుంటే వాళ్ళని అపి అమ్మగారు ముందు వంట చేయనివ్వండి తరువాత మీ ఇష్టం అనింది లత అందుకొని అయితే నేను ఐఐ రోజు వంట చేస్తాను నువ్వు వెళ్లి ఒక్క సారి తనివితీరా పోటు వేయించి అనింది ఇంక విజయ్ లేట్ చేయకుండా లతకి థాంక్స్ చెప్పి వల్లి అలానే బెడ్ రూం కి తీసుకు వెళ్ళాడు
బెడ్ రూం కి వెళ్ళిన తరు వత ఆమెను బెడ్ పై పనుకో పెట్టీ బట్టల పై నుండే వొళ్ళు మొత్తం తడిమేస్తున్నాడు అల తడిమేస్తూ తన సళ్ళను కట్టిగా పిసుకుతున్నాడు తను అతను చేసే పనికి తట్టుకోలేక హా హు అమ్ అహమ్ ఆ ఆ అంటుంది ఇంక అతను మెల్లగా ఆమె చిరంపైకి లేపి ఆమె పుకును మర్దనం చేయ సాగాడు అల చేసిన రెండు నిమిషాలకి తని తన బాడీ నీ షేక్ చేస్తూ హా అమ్మా ఆ ఆ అయిపోయింది అయి అయి అయిపోయింది అయ్యగారు అని కార్చేసింది ఆ రసాలు మొత్తం విజయ్ చేతులకి తగిలింది
వెంటనే విజయ్ కిందకు చేరి తన రసాలు తన పూకూ పై వున్న దట్టమైన అడవి జరిపి జుర్రుకున్నాడు తరువాత తన పైట తీసేసి జాకెట్ పై నుండే తన సళ్ళని పిసుకుతూ ఒక్కొక హాక్ తీసేసి జాకెట్ తీసి పక్కన వేసాడు అలానే లంగాని కూడా లాగేసాడు ఇప్పుడు తను ఒంటిపైన నూలు పోగు కూడా లేకుండా నగ్నంగా గా అతని ముందర వుంది ఇంక అతను ఆగలేక అతని మడ్ద ను ఒక్క సారిగా ఆమె పూకులోకి గురిచూసి నెట్టాడు తను ఒక్క సారిగా అమ్మా అరిచింది అతను అంతా వేగంగా తీసిన ఆమె పోకులో సగం దాకే వెళ్ళింది అదే సమయం ఆమె పూకూ చాలా టైట్ గా వునింది నెన్న దేంగే టప్పుడు అది ఏమి పట్టించుకోలేదు గాని ఆమె పూకూ కి పొటు పడి చాలా రోజులు అవ్వడం వలన చాలా టైట్ గా వుంది
ఈ సారి మళ్లీ తన బలమంతా use చేసి తోసాడు ఈ రాసి తను కాళ్ళని బాగా ఎడం చేసి పళ్ళను బిగపట్టి హుం హుమ్ అంటుంది ఈ సారి పూర్తిగా వెళ్ళింది వెళ్ళిన తరువాత ఆమె ముహమా లోకి చూసి అతను ఎంత తప్పు చేశాడో తెలుసుకున్నాడు ఆవేశం లో ఆమె బాధ అర్థం చేసుకోకుండా అల కట్టిగ పోటు వేసినందుకు ఎందుకంటే ఆమె కళ్ళలో నుండి నొప్పికి నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి వెంటనే అతను ఆమెకి క్షమాపణ చెప్పి మెల్లగా తోయడం స్టార్ట్ చేశాడు కొద్ది సేపటికి ఆమెకి నొప్పి పోయి తెలియని మత్తు ఎక్కి హా హా అమ్మా హా ఆమ్ అమ్ హా అలాగే అయ్యగారు హు హా హ ఆఆఆఆ హమ్ అంటుంది ఇంక విజయ్ కొచెం వేగం పెంచింది ఫాస్ట్ గా పోట్లు వేస్తున్నాడు అల అతను దెంగుతుంటే ఆమె వొళ్ళు మొత్తం షేక్ అవుతోంది అల ఒక 40 నిమిషాలు చేసుకున్నారు ఆ టైమ్ లో వల్లి మొత్తం 5 సార్లు కార్చుకుంది ఇంక చివరిగా వల్లి కళ్ళు రెండు అతని నడుముకి బిగించి బాడీ నీ షేక్ చేస్తూ హా హా అహ అని గట్టిగంలుగుతు కార్చేసింది
ఇంక విజయ్ కూడా బలంగా ఒక 20 పోట్లు వేగంగా వేసి ఆమె పూకూ లోనే కార్చేసి అలానే ఆమె పై పనుకుండ్ పోయాడు ఒక 10 నిమిషాల తరువాత లత వచ్చి చూసే సరికి ఒకరి పక్కన ఒకరు పనుకొని వున్నారు వల్లి పూకూ కాడా బెడ్ మొత్తం ఒక బకెట్ రసాలు వున్నాయి అప్పుడు అర్థమయింది లతకి వల్లి ఎంత తాపం తో వుంది
లత వాళ్ళ ఇద్దరినీ లేపి స్నానానికి పంపించి తాను స్నానానికి వెల్ల బోతుంటే విజయ్ అపి ముగ్గురు కలిసి అన్నం చెద్దం అని చెప్పి ముగ్గురు నగ్నంగా బాత్ రూంకి వెళ్ళారు విజయ్ కి వాళ్ళని నగ్నం గా చూసి వెంటనే వాళ్ళని లోపలకి పంపించి షేవింగ్ కిట్ తో లోపలకి వెళ్ళాడు
అది చూసి ఇది ఏమి అని వల్లి అడిగే సరికి లతకి విజయ్ దాన్ని ఎందుకు తెచ్చడో అర్తమవడం తో అది వల్లి తో అది బొచ్చు గొరుక్కోవడనికి వడుతారే అని చెప్పి ఫస్ట్ ఎవరికీ చేస్తావు విజయ్ అనింది విజయ్ ఒక నిమిషం ఆలోచించి వల్లి కాళ్ళు బాగా చాపవే అని చెప్పి దాని పూకు పై వుండే బొచ్చుకి రాశాడు అలానే లతకి కూడా రాశాడు ఇంక ఇద్దరివీ క్లీన్ చేసి నీట్ గా రెడీ చేశాడు ఇద్దరినీ ఆ తరువాత వల్లి ఇద్దరు విజయ్ మడ్ద చుట్టు వున్న బొచ్చును క్లించేసారు ఆ తరువాత ముగ్గురు ఒకరి వొళ్ళు ఒకరు రుద్దుతూ స్నానం చేసి బయటికి వచ్చి రెడీ అయ్యి ఇద్దరు వల్లి కి లిప్ కిస్ ఇచ్చి ఆఫీస్ కి వెళ్ళారు వాళ్ళు వెళ్ళిన తరువాత వల్లి ఆలోచిస్తూ ఎన్ని రోజులు ఇలాంటి సుఖానికి దూరంగా వున్నాను ఇంక ఈ సుఖం వదులుకోకూడదు అనుకుంది అల ఆలోచిస్తూ వాళ్ళకి లంచ్ రెడీ చేసి తీసుకు వెళ్ళింది వాళ్ళు వాళ్ళ రతి క్రీడలో మునిగిపోయి వున్నారు ఇంక తను వెళ్లి చూడండి అయ్యగారు అమ్మగారు అనింది వెంటనే వాళ్ళు చూడు వల్లి మనతో పాటు ఎవరైనా వుంటే అలా పిలువు గాని మన ముగ్గురము వున్నపుడు పేరుపెట్టి పిలవవచ్చు అన్నారు తను సరే అని మళ్లీ అమ్మగా అనే లోపల వాళ్ళు కల్పించుకొని ఇప్పుడే చెప్పమే అన్నారు తను సరే వినండి నేను ముందర చెప్పను అక్కడ చేసుకున్నట్టు ఇక్కడ చేసుకోమకండి అది మొదటికే మోసం అవుతుంది ఎవరైనా చూస్తే అని చెప్పింది వాళ్ళు కొద్దిగా ఆలోచించి నువ్వు చెప్పేది కరెక్ట్ అని చెప్పారు ఇంక వల్లి వాళ్ళకి బోజన్ వడ్డించేసి కొర్టేస్ కి వెళ్ళింది వాళ్ళు వాళ్ళ పని ముగించుకొని కోర్టేస్ కి సాయంత్రం 5 వెళ్ళారు
వెళ్ళిన వెంటనే వాళ్ళ రూంకి వెళ్ళి ఒక్క సారి బాగా దెంగించుకుని అలానే కొద్ది సేపు రెస్ట్ తీసుకున్నారు మళ్లీ వల్లి నీ విజయ్ ఒక రౌండ్ వేసుకున్నాడు అల వీళ్ళు ఒక వారం రోజు ముగ్గురు రతి క్రీడలలో మునిగి తేలుతూ వున్నారు అల వుండగా ఒక రోజు వీళ్ళు ఆఫీస్ కి వీళ్ళకి ఫోన్ వచ్చింది
ఆ ఫోన్ ఎవరినుంచో కాదు వాళ్ళ పై ఆఫీసర్ నుండే వాళ్ళ సంభాషణ
విజయ్ : హలో ఎవరూ
ఆఫీసర్: నేను రాజ
విజయ్: సార్ చెప్పండి
రాజ్: ఎలా వున్నారు విజయ్ మీరు అంతా ఓకే నా
విజయ్ : బాగా వున్నాము సార్ అంతా ఒకే సార్
రాజ: నేను ఇప్పుడు ఫోన్ ఎందుకు చేశనంటే రేపు నెల ఇన్స్పెక్షన్ ఉందయ్య
విజయ్ : సరే సార్
రాజ: అక్కడ అన్ని ఫైల్ కరెక్ట్ గా వున్నాయో లేదో చూసుకోండి ఎదైన సర్వే చేయాల్సింది వుంటే వెంటనే చేసేయండి అన్నాడు
విజయ్: సరే సార్ బట్ ఇక్కడ మేము ఇద్దరమే ఎలా సర్వే చేయగలము సార్ అన్నాడు
రాజ: చూడు విజయ్ ఇన్స్పెక్షన్ టైం లో అంతా కరెక్ట్ హా వుంటేనే అడిషనల్ ఎంప్లాయ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు
విజయ్ : సరే సార్
రాజ: ఒకే బాయ్
ఫోన్ కట్ చేసిన తరువాత లత విజయ్ తో ఎవరూ అనింది రాజ సార్ అని విజయ్ చెప్పాడు ఎమ్మంట అనింది లత దానికి విజయ్ నెక్స్ట్ మంత్ ఇన్స్పెక్షన్ వుంది అంట సో అన్ని ఫైల్స్ కరెక్ట్ గా మైంటైన్ చేయమన్నాడు విజయ్ సో అనింది ఏముంది అన్ని ఫైల్ check చేయాలి అన్నాడు తరువాత అన్ని ఫైల్ తెచ్చి చెక్ చేస్తున్నారు వల్లి రోజులాగే ఆ రోజు మధ్యాహ్నం లంచ్ తెచ్చి వాళ్ళను చూసి ఆశ్చర్య పోయి ఏమి లత మీరిద్దరూ దెంగించుకుంటుంటారు అనుకుంటే ఆ పేపర్లలో కుస్తి పడుతున్నారు అనింది దానికి లత రేపు నెల ఇన్స్పెక్షన్ వుంది అందుకే అనింది సరే వచ్చి తినేసి మళ్లీ చేయడం మీ పని అనింది వల్లి కొద్ది సేపు వుండు అని చెప్పి ఒక గంటలకి అయిపోయింది అని ఇద్దరు లేచి వచ్చి ఇప్పుడు వడ్డించు అని చెప్పి తిన్నారు అప్పటికే సమయం 3 గంటలు అయ్యింది అయిపోయిందా అంతా అనింది వల్లి
విజయ్ అంతా కరెక్ట్ గా వుంది ఒక మూడు ప్రాంతాలు మాత్రం కొద్ది సర్వే చేయాలి అన్నాడు లత ఏ ప్రాంతాలు అనింది అతని వాళ్ళ ఫారెస్ట్ సర్కిల్ map తీసి మూడు ప్రాంతాలు చూపించాడు ఆ ప్రాంతాల పేర్లు జలగంది,సెక్టార్2 ,సెక్టార్ 8 అన్నాడు అది కాకుండా ఆ చోట్ల ఇంతవరకు ఎవరూ సర్వే చేయలేదు అని చెప్పాడు వల్లి ఆ చూసి ఈ చోట చాలా దూరం ఇక్కడ నుండి అందుకే ఎవరూ వెళ్లి వుండరు అనింది అది కాకుండా మావాళ్ళు గాని అక్కడికి ఎవరు వెళ్ళింది లేదు అనింది సరే అయితే మనం రేపటి నుండి మనం అక్కడికి వెళ్లి సర్వే చేయాలి అన్నాడు దానికి లత అది చాలా దూరం అని వల్లి చెప్పింది కదా ఎలా అనింది ఆ మూడు ప్రాంతాలు మూడు రోజులలో సర్వే చేయవచ్చు సో ఆ మూడు రోజులు అక్కడే స్టే చేసి పని ముగించుకొని వద్దాం అన్నాడు వల్లి సాయానికి ఎవరినైనా తీసుకు రాన అనింది విజయ్ వద్దు అన్నాడు లత ఎందుకు అనింది కారణంగానే అని అక్కడికి మనం ముగ్గురు మాత్రమే వెళుతున్నాను అన్నాడు లత నా కెందుకు భయంగా వుంది అనింది దానికి విజయ్ ఏమి భయం అవసరం
లేదు మనతో పాటు ఈ ప్రాంతం గురించి బాగా తెలిసిన వల్లి వుంది కదా అన్నాడు సరే అని ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వెళ్లి ఎదవిధిగా వల్లి నీ పూకు లో ఒక సారి గుద్దలో ఒక సారి దేంగి రేపు పొద్దున మూడు రోజులు మాతో పాటు వెళుతున్న అని చెప్పి వచ్చేయి అని చెప్పి పంపించి మరుసటి రోజు నిన్న వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆ రోజు బిన్న తినేసి ఒక రౌండ్ వేసుకొని పనుకున్నారు తరువాత రోజు వీళ్ళు 5 గంటలకే లేచి రెడీ అయ్యి మూడు రోజులకు కావలసిన ఫుడ్ అండ్ సర్వేయింగ్ కి కావలసిన వస్తువులు కొన్ని తీసుకొని రెడీగా వున్నారు 5.30 కి వల్లి వచ్చింది తను వచ్చిందే అన్ని జీప్ లో పెట్టుకొని బయలు దేరారు అక్కడి ఒక రెండు కిలో మీటర్ ముందు వరకు బండి వెళ్ళింది ఇంక అక్కడి నుండి బండి వెల్ల లెందు అందు వలన అక్కడి నుండి లకేజి అంతా తీసుకొని అక్కడికి వెళ్లారు
అక్కడ వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా చల్లగా వుంది ఇంక వాళ్ళు అక్కడ ఒక మంచి చోట చూసి టెంట్ రెడీ చేసుకొని కొద్ది సేపు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు
The post ఇంతవరకు ఎపుడూ చూడలేద – Part 3 appeared first on Telugu Sex Stories.