ఇద్దరు మొగుళ్ళు

ఇద్దరు మొగుళ్ళు
అనుకున్న పని మూడు రోజుల ముందే అయిపోయింది. లక్కీగా మూడు రోజుల ముందే ఎండి గారు కూడా అక్కడికే రావడం వలన, ఆయన తన ప్రొపోజల్ మెచ్చుకుని అకడికక్కడే ఒప్పుకోవడం వలనా తను కలకత్తా వెళ్ళాల్సిన పని తప్పింది.ఇంకో పక్క కలకత్తా చూసే అవకాశం పోయినందుకు నిరాశ గా కూడా వుంది. అయితే నేం అసలే తను బయల్దేరే సమయానికి వేణు కి జ్వరం. మన సంతా అటే వుంది. ఒక రకంగా మంచే జరిగింది. సాయంత్రం ట్రైన్ కి ఏదోలా బయల్దేరడమే మంచిది అనుకున్నాడు రామనాథం.
ఇంకా టైము నలుగైదు గంటలు పైనే వుందని బజారంతా తిరిగి భార్య విశాలాక్షి కి చీర, పిల్లలకి బట్టలు తీసుకుని మద్రాసు సెంట్రల్ చేరేసరికి ఇంకా రెండు గంటలు మిగిలే వుంది. పొర్టర్లని పట్టుకుని రిజర్వేషను సంపాదించి ట్రైన్ లో పడేసరికి దేవుడి ధర్మమాని టైంకే బయల్దేరింది. ట్రైన్ కాస్తా రద్దీగానే వుంది. వుస్సురని సామాను సర్దుకుని అప్పర్ బెర్త్ మీద కి చేరుకుని నడుం వాల్చేక ఆలోచనలు చుట్టు ముట్టాయి.
వేణు కి జ్వరం తగ్గిందో లేదో? తను మందులన్నీ కొనే వుంచాడు. ఇది వర కయితే పక్కింటి శేఖర్, అతని భార్యా చేదోడు వాదోడు గా వుండే వారు. గత రెండేళ్ళనించీ అతని భార్య ఇంచు మించు అతన్ని వదిలేసి పుట్టింటి కి చేరింది. కారణం ఇప్పటికీ ఎవరికీ సరిగ్గ తెలీదు. అతను మాత్రం అప్పుడప్పుడు గుంటూర్ వెళ్ళి పిల్లలని చూసుకు వస్తూంటాడు. మనిషి చాలా మంచి వాడు. తమ ఇద్ద రిళ్ళకీ రాక పోకలు బాగా వుండే వి. ఆవిడ వదిలి వెళ్ళాక కూడా తను స్నేహాన్ని పురస్కరిచుకుని అతన్ని వారానికి ఒక సారైనా భోజనానికి పిలుస్తుండే వాడు. ఇద్దరూ సిగరెట్లు కాల్చుకుంటూ పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుంటుండే వాళ్ళు. అయితే కొన్నాళ్ళ తరవాత విశాలాక్షి ..
” నాకు అతని చూపులెందుకో నచ్చడం లేదండీ! ముఖ్యంగా మీరు లేనప్పుడు చను వు కొద్దీ ఇంట్లో కూర్చుని , మర్యాద
గానే మట్లాడుతుండే వాడు. కాని ఈ మధ్య కాస్తా తేడాగా మాట్లాడుతున్నట్టు, చూపు కూడా మారి నట్టు కనిపిస్తోంది” అని చెప్పేక తను మెల్ల మెల్ల గా అతన్ని దూరం పెట్టి అవసరం వుంటే వీధిలోనే నించో పెట్టి మట్లాడే స్థాయికి తీసుకొచ్చాడు.
అత నూ దూరంగానే మెసులు కుంటున్నాడు. ఎదురు పడితే అభి మానంగా గౌరవంగా మాట్లాడతాడు. లేక పోతే అతని దారి అతనిది. పని మనిషిని వాడు కుంటున్నాడని, ఇతరత్రా ఆడ వాళ్ళతో సంబంధాలున్నయనీ చెప్పుకుంటారు. కాని తన కి అనవసరమని పట్టించుకోలేదు.
కింద బెర్త్ మీద పిల్ల వాడి ఏడుపుకి తిరిగి రామనాథం ఆలోచనలు కొడుకు మీద కి మళ్ళాయి. అయినా విశాలాక్షి చూసు కోగలదు. తన లానే అంత అంద గత్తె కాదు. తన కంటే పదేళ్ళ చిన్నది. ఇంటర్మీడియట్ కూడా ఫైల్ అయిందని తను ఆరోజుల్లో ఆలోచించి నా ఒక సారి పెళ్ళి అయిపోయాక, మొదటి రాత్రి ఆమె పరిపక్వంతో ప్రవర్తించిన తీరు, భర్తని అర్ధం చేసుకుంటూ అర మరి కలు లేకుండా ఇంత కాలం తెలివిగా, గుట్టుగా సంసారం సాగించిన విధానం తలుచు కుంటే, నిజంగా తనని అదృష్ట వంతుడనే చెప్పుకోవాలి .
డిగ్రీ లు చదు వు కోక పోయినా విశాలాక్షి అన్ని రకాల పుస్తకాలూ చదు వుతుంది. నవలలే కాకుండా, ఆమె పిల్ల శిక్షణ, ఆరోగ్య సూత్రాలూ మొదలు కొని వాత్స్యాయన కామ సూత్రాల వరకు అర్ధం చేసుకుని చర్చిస్తుంది. అందుకే తమ ఇద్దరి మధ్య 17 సంవత్సరాల తేడా వున్న ఏ రోజూ స్నేహితుల్లా మాట్లాడు కోకుండా వుండలేదు.తనకి పరస్త్రీ వ్యామోహం లేక పోడానికీ అదే కారణం. నిత్య నూతనంగా తనని సంతోషపెడుతూ వచ్చింది. విశాలాక్షి.
గత 4-5 ఏళ్ళ కిందట ఆమెకి కావలసిన స్పీడ్ తను అందుకోలేక పోతున్ననే మో అని అని పిస్తున్న టైంలో తను బ్లూ ఫిల్ము చూడ్డం, విపరీతంగా స్పందించడం, ఆ తర్వాత వారాని కి ఒక సారి ఆ రకం సినిమాలు తీసికెళ్ళి చూడడం జరుగుతోంది. మొదట్లో అభ్యంతరం చెప్పినా, తర్వాత తర్వాత ఆ సినిమాలు చూసేక తనలో కలిగే వుద్వేకం గ మనించి తనతో కోపరేట్ చెయ్యడ మే కాక, ఆమె తన కి కంపెనీ ఇస్తూంటే తమ శృంగార జీవితాన్ని పండించు కుంటున్నారు.
రామనాథం ఆలోచనలు తిరిగి ఆరోజు సంఘటనలపైకి మళ్ళాయి. ఎండీ గారు తనని మెచ్చుకున్న తీరు చూస్తే ఈ సారి పొమోషన్ ఖాయ మే అని అనిపిస్తోంది. ఆయన వెంట వచ్చిన పీయే విజయ , తను ఆయనతో మాట్లాడుతూ యాదృశ్చికంగా చూస్తే కంటపడ్డ ఆమె లోతైన బొడ్డూ కళ్ళ ముందు కదిలాయి.ఎంత అధ్భుత మైన అంద గత్తె? 40 ఏళ్ళు వుండొచ్చు. పెళ్ళయిన ఆవిడ కి ఎండీ గారితోనే కాక చాటు మాటు గా వినోద్ తో కూడా సంబంధం వుందని చెప్పుకుంటారు. ఒక వైపు అరవైకి దగ్గర పడుతున్న ఆయనై సంతోష పెడుతూ ఇంకో పక్క 30 కూడా లేని వినోద్ తో ఆవిడ పక్క పంచుకుంటోందంటే నమ్మ బుద్ది కాదు. మనిషి కనిసం తన కన్నా 3 అంగుళాల పొడుగు వుంటుంది. ఆవిడెక్కడ ?అందం ఆకారం లేని అయిన తనెక్కడ? అయినా విశాల లాంటి భార్యని పెట్టుకుని ఆవిధంగా ఆలోచించి నందుకు నొచ్చుకున్నాడు రామనాథం.
ఒక గంట సేపు కునుకు పట్టే సరికి విజయవాడ స్టేషన్ వచ్చేసింది. హడా విడి గా పెట్టే . బాగూ తీసుకుని కిందకి దిగి టైము చూస్తే రాత్రి పద కొండు.
ఆటో మాట్లాడు కొని ఇల్లు చేరుతుండగా చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది. రామనాథాని కి. విశాలాక్షి ని అల్లరి పట్టించాలి.తను వస్తానని వూహించదు.ఈ పాటికి గాఢ నిద్రలో వుంటుంది. ఎందుకంటే తనుంటే కబుర్లూ, కాకర కాయలతో 12 వరకూ నిద్ర పోదు. పొద్దున్న తను నిద పోతుంటే ఆమె పాపం తన కోసమో, పిల్లల కోసమో రెండు గంటల ముందే నిద్రలేచి అన్నీ అమరుస్తుంది. అందుకే అంటూంటుంది. మీరు వూరెళ్ళితే చక్కగా నిద్ర పోతానని. .
ఆటో వీధి కి కాస్తా దూరంలో ఆపించి డబ్బిచ్చి పంపించే సాడు. అప్పటికే వీధి నిర్మానుష్యంగా వుంది. గేటు చప్పుడు కాకుండా తీసుకుని తిరిగి అలానే వేసేసి చుట్టు చూసాడు. రెండేసి ఇళ్ళు ఒకదాని కొకటి తాపడమైనట్టు కట్టిన ఆ కోలనీలో ఆవరణనే కాకుండా ఆ రెండు ఇళ్ళనీ వేరు చేసేవి
దట్టంగా పెరిగిన మొక్కలు. బెడూం ఆ ఇంటి ఆవరణ కి కుడివైపు వుంటుంది. వెనక నుండి చుట్టుకుని వస్తే గాని బెడూం కిటికీ వద్ద కి చేరలేడు. అక్కడ కి వెళ్ళి ఆమెని ఆట పట్టించాలి .
చుట్టుకుని ఆ చీకట్లో వెనక నించి బెడూం కిటికీ వద్ద కి చేరుకున్న రామనాథం పద కొండున్నరెనా బెడూం లో తెర చాటు నించి వెలుగుతున్న లైటు చూసి నవ్వుకున్నాడు. అమ్మ దొంగా!! నిద్ర పోతానని చెప్పి నవల చదు వుతున్నవా? అనుకున్నాడు.
నిశ్శబ్దంగా దగ్గరకి చేరి చూస్తే, కిటికీ కింద తలుపులు మూసి వుండి, పై తలుపులు ఓరగా వేసి వుండి తెరలు దగ్గర గా లాగి వున్నాయి.
కాని అజాగ్రత్త గా వేయడం వల్ల రెండు తెరలూ కలిసేచోట మధ్య గాప్ మిగిలి వుంది. చప్పుడు కాకుండా అందులోంచి తొంగి చూసాడు రామనాథం. అంతే!
అక్కడ….
ఆత్రుగా కిటికీ గాప్ లోంచి లోపలికి చూసిన రామనాథం షాక్ తిన్నట్టు నిస్చేష్టుడె నిలబడి పోయాడు. తను చూస్తున్నది నమ్మలేని నిజం. కాని కళ్ళముందు కనబడుతుంతే న మ్మక పొవడం ఎలా? వూపిరి బిగబట్టి కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని లోపలికి చూసాడు.|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం ఉత్తమ కథలను చదవండి !
తన భార్య విశాలాక్షి, పక్కింటి శేఖర్ ఎదురెదురుగ ఒకరి పక్కన ఒకరు వత్తిగిల్లి పడుకున్నారు.శేఖర్ చేతులు ఒకటి విశాలాక్షి నడు మ్మీద ఇంకొకటి ఆమె మెడ కింద వున్నాయి. ఒకరి కళ్ళలోకి ఇంకొకరు తమకంగా చూసుంటున్నారు.అతనంతకి ముందే వచ్చి నట్టున్నాడు. వంటి మీద లుంగీ, షర్టూ వున్నాయి. విశాలాక్షి తెల్ల పువ్వుల చీర, మాచింగ్ జకెట్టూ వేసుకుని తలంటి పోసుకున్న కురులని రబ్బరు బాండ్ పెట్టుకుని వదిలే సింది. తలకి పెద్ద మల్లె పూల దండ వుంది.బహుశా అతనే తెచ్చి వుంటాడు. ఆమె తలలో తనే పెట్టి వెనక నుండి నడుం చుట్టూ చెయ్యే సి కౌగలించుకుని తనితీరా వాసన చూసి వుంటాడు.
“వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఈ తొడ సంబంధం ఇప్పుడే మొదలైందా లేక ఎప్పటి నించో కొన సాగుతోందా?” అన్నది ఇంకా తేల వలిసి వుంది. వాళ్ళు మట్లాడుకునే మాటల్లోంచి ఆ విషయం తెలియనే తెలుస్తుందని అనుకున్నాడు రామనాథం. .
శేఖర్ ముందుకు వంగి విశాలాక్షి మెడ సందులో చప్పుడొచ్చేలా ముద్దు పెట్టు కున్నాడు. అతని ముద్దు అక్కడి నుండి జారి ఆమె మెడ కిందకి జారింది. విశాలాక్షి అతని కి అనువుగా తల వెనక్కి వంచి మెడ మీద పడబోయే అతని ముద్దు కోసం యాంటి సిపేషన్ తో ఎదురు చూస్తోంది. శేఖర్ పెదవులు వెచ్చగా ఆమె కంఠాన్ని తాకాయి.
అతని వూపిరి వేడిగా వుంది. అతని మీసాలు మెత్తగా గుచ్చుకుని గిలిగింతలు పెడుతున్నాయి. రామనాథానికి మీసాలుండవు. శేఖర్ మెడ చుట్టూ చెయ్యే సి దగ్గరకి లాక్కుంటూ కిల కిల మని నవ్వింది విశాలాక్షి. ఆమె నవ్వుకు అతని ఆవేశం రెట్టింపింది. ఆమె కుడి రొమ్ము పైట మీంచే అతని భుజానికి మెత్తగా వొరుసుకుంటోంది.
ఆ మెత్తటి స్పర్శకి రెట్టించిన తమకంతో విశాలాక్షి కళ్ళలోకి చూస్తూ ఆమె చెంపలకి తన చెంపలు రాపాడించి తిరిగి ముద్దుల పర్వం మొదలెట్టాడు శేఖర్. అత ను తెల్లగా వుంటాడు.ఆమె చా మన చాయలో వుంటుంది. విశాలాక్షి కళ్ళ మీద ముద్దులు పెట్టుకుని ఆమె కళ్ళలోకి చిలిపిగా చూస్తూ “ఈ సారి ఎక్కడ పెట్టుకుంటానో చెప్పండి?” అన్నాడు.
అమె అతని మీంచి చూపు మళ్ళించి “ఏమో మీకే తెలియాలి” అంది.
“రామనాథంగారి కి మీ మొహంలో ఏది ఇష్టం చెప్పండి?” అది గాడు.
“ఏమో నాకేంతెలుసు ఆయన్నే అడగండి? అయినా నేనేం అంత అంద గత్తెని కాని లెండి” అని బుంగ మూతి పెట్టింది..
“అందుకే కాబోలు అమ్మాయిగారు 2 సంవత్సరాల నుండి కవ్వించి కవ్వించి దొరక్కుండా వేధించుకు తిన్నారు. ఇన్నేళ్ళూ మిమ్మల్ని తలుచుకుని ఎన్నిసార్లు నా మొడ్డను చేత్తో చేసుకున్ననో తెలుసా? అన్ని సార్లు మీ ఆయన కూడా మిమ్మలిని దెంగి వుండరు.” అని వంగి మెరుస్తున్న ముక్కు పుడక మీద ముద్దు పెట్టుకుని ముక్కుతో ఆమె ముక్కుని అటూ ఇటూ కదిపాడు.అత నలా చేస్తుంటే తగిలీ తగలనట్టు అతని పెదాలు ఆమె పెదాలని స్పృశించాయి. ఇద్దరి వూపిరి ఒకరికొకొరికి వెచ్చగా తగుల్తోంది.
“అన్నీ అబద్ధాలు. మీ గురించి నాకంతా తెలుసు. చెప్పాల్సిన వాళ్ళే నాకంతా చెప్పారు లెండి. అబ్బాయి గారు మొడ్డను చేత్తోనే చేసుకుంటున్నారో లేక వేరే ఆడ వాళ్ళని దెంగుతున్నారో నాకు తెలుసు.”
ఆమె మాట్లాడేది తన పని మనిషి రాజేశ్వరిని తను వాడుకుంటున్న విషయము అని శేఖర్ కి తెలుసు. రాజేశ్వరిని దెంగుతున్నప్పుడూ, అంత్య దశలో రాజేశ్వరిలో దెంగుడు అయిపోయి స్కలించే సమయంలో తను ‘ విశాలా! విశాలా! అని కలవరించడం ఆ విషయం గత ఏడాది నుండి విశాలాక్షి ఇంట్లో పనికి చేరిన రాజేశ్వరి ఈ విషయాలన్నీ ఆ మె కి చేరువై పూస గుచ్చినట్టు చెప్పడం అన్నీ శేఖర్ కి తెలుసు.. రాజేశ్వరి ఈ ఏడాది కాలంలో పది వేలకి పైగానే గుంజింది. అయితే నేం ఒక పక్క కలికి దనం ఒలకబోస్తూనే ఇంకోపక్క కొరకరాని కొయ్యలా వుంటూ వచ్చిన విశాలాక్షి ఈ రోజు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తన కౌగిట్లో గువ్వలా చేరుకుంది.
“ఎవర్ని దెంగినా నా ఆలోచనలు, మనసు మీ మేదే పెట్టు కున్నాను తెలుసా. మానసికంగా ఈ రాణీ గారితోనే దెంగులాట!” అని చటుక్కున ఆమె రెండు కళ్ళనీ మార్చి మార్చి మార్చి ముద్దు పెట్టు కున్నాడు.
తన పెళ్ళాంతో మానసిక వ్యభిచారం చేస్తూండడమే కాకుండా అదే విషయాన్ని ఆ మెకి అందమైన పరిభాషలోకి మార్చి చెప్పడం చూసి విస్మయానికి లోనయ్యాడు రామనాథం.
ఆ మాటల కి తను తిరిగి టీనేజ్ లోకి ప్రవేశించి నట్టు ఫీల్ అయి సిగ్గుతో మొహం తిప్పుకుంది విశాలాక్షి.
ఇంత పచ్చిగా పక్కింటి వాడితో రంకు వెలగబెడుతూ ఏమీ తెలీని కన్నెపిల్లలా మళ్ళీ ఆ సిగ్గొకటి. అనుకున్నాడు రామనాథం.
శేఖర్ చటుక్కున మొహాన్ని కిందకి దించి విశాలాక్షి చాతిమీద కుడి పక్కనున్న శనగ బద్దంత పుట్టు మచ్చని దాని చుట్టూ వున్న వెంట్రుకలని వేలితో తడుముతూ
“దీన్ని రామనాథం గారు ఎప్పుడైనా ముద్దు చేసారా చెప్పండి!” అన్నాడు.
విశాలాక్షి మొహంలో చూడ గానే మగాడికి కోరిక బుస్సుమనే లా చేసే అంశం అదే.ఆ విషయం ఆ మెకి తెలుసు. శేఖర్ ఇక ఆగలేక అక్కడ ముద్దు పెట్టుకుని నాలికతో సున్నితంగా ఆ ప్రాంతం చుట్టు తృప్తి గా రాపాడించి పెదాలని మెల్ల మెల్ల గా పైకి జరుపుకుంటూ ఆమె పెదవులని తన పెదవులతో అందుకుని గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకుని వత్తడం మొదలెట్టాడు. పెళ్ళయిన తర్వాత అది పరాయి మగాడి తొలి ముద్దు. దొంగ ముద్దు కి తీపెక్కువ.
విశాలాక్షి చేతులు శేఖర్ వీపు మీద బిగుసుకుంటుంటే శేఖర్ తన చేతుల్ని విశాలాక్షి
వెనక వైపుకి పోనిచ్చి మెడ కింద జాకెట్టు కి పైన నగ్నంగా వున్న పలకదేరిన ఆమె వీపు భాగాన్ని తమకంగా తడ మసాగాడు. ఆ ముద్దు చాలా సేపు కొనసాగింది.
శేఖర్ తన భార్యని ఎదో కక్కుర్తి పడ్డం కాకుండా తుప్తి గా అనుభ వించబోతున్నాడని రాజన్నగారి కి అర్ధ మైంది. వాళ్ళిద్దరి మధ్యా ఆ దెంగులాట అలా ఎంత సేపు జరుగుతుందో తనేం చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు. తను ఇంత దూరం వచ్చాక వేరు చెయ్యాలని చూసినా తన కళ్ళుగప్పి వాళ్ళు చేసుకోక మానరు అనిపిస్తోంది.
శేఖర్ లేచి కూర్చుని విశాలాక్షి కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ చొక్కా గుండీలు ఒక్కొక్కటీ విప్పుకుని శరీరం నుండి వేరు చేసాడు. లోపల బనీను లేదు. తెల్లటి బలిష్టమైన శరీరం. పొట్ట చదునుగా వుంది. విశాలమైన ఛాతీ, పొట్ట, బొడ్డు కిందుగా నల్లటి వెంట్రుకలు దట్టంగా పరుచుకున్నాయి.బొడ్డు కిందకి కట్టుకున్న లుంగీ మినహా నగ్నంగా వున్నాడు. చంకల్లో గుబురుగా పెరిగిన వెంటు కలు కొద్దిగా పైకి తొంగి చూస్తున్నాయ్. అతని భజాల మీద కూడా భుజకీర్తుల్లా జుట్టు పెరిగి వుంది. డ్రాయరు వేసుకోలేదే మో లుంగీలో మొడ్డ గుడారంలా లేచి వుంది.
తను చూస్తున్నది. ఆమెకి నచ్చిందని ఆమె ఎక్స్ ప్రెషను చెప్పక చెప్తోంది. అనుకున్నాడు రామనాథం.తన కి 42 దాటే క శరీరం వడలి పోయింది. చామన చాయ .పైగా తన కి పొత్తి కడుపు కింద తప్ప ఇంక పైభాగం అంతా నున్నగా వుంటుంది. శేఖర్ తెలుపు, వయస్సు 25 , 26 ఏల్లు ఉండవచ్చు.ద్రుడంగా అందంగా ఉంటాడు.. విశాలాక్షికి మొన్ననే 25 ఏల్లు నిండాయి. చామన చాయ రంగు అయినప్పటికి అందంగా , సెక్సీగా ఉంటుంది.. బహుశా అతను తన కులేని మగ సిరితో ఆకట్టుకుని వుంటాడు.
శేఖర్ విశాలాక్షి చేతిని అందుకుని ఆచ్చాదన లేని తన ఛాతీ పై వేసుకున్నాడు. విశాలాక్షి అతని ఛాతీని, పొట్ట కింద లుంగీ కట్టు వరకూ తడుముతూ మధ్య మధ్య వెంట్రు కల్లోకి వేళ్ళు జొనిపి నిమురుతోంది. ఆ మెకి సినిమా హీరోల్లో కూడా అలా జుట్టు గా వుండే మగాళ్ళంటే ఇష్టం. .
ఒక సారి రామనాథం తెచ్చిన బూతు సినిమాలో తెల్ల గా ,ఎత్తు గా బలిస్టంగా వున్న సుమారు 27 ఏళ్ళున్న మగాడు. వంటి నిండా రింగులు తిరిగి నట్టున్న బొచ్చు. ఆఖరికి అతని వీపు పై కూడా అక్కడక్కడ. పిర్రల మీద చెప్పే అక్కర్లేదు. అటు వంటి మగాడి కింద సున్నితంగా వున్న ఓ 20 ఏళ్ళ పిల్ల ఏపుగా పెరిగిన సండ్లతో సహా నలిగి పోవడం, అత ను నాజూకైన ఆమె తొడలని తన తొడలతో అదిమి పట్టడం, అత ను నడుం పిల్లులా వంచుతూ వుంగరాలు తిరిగిన వెంటు కలతో బలి సినట్టున్న తన పిర్రల్ని గాల్లోకి లేపి తిరిగి చటుక్కున తన మొడ్డని కర్కశంగా ఆ అమ్మాయి పూకులోకి సాంతం ది గబడేలా గుచ్చడం అంతా క్లోజప్ లో చూసి పిచ్చెక్కి పోయింది తన కి. ఆ తరవాత ఆ రోజు రామనాథం చేస్తున్నప్పుడు తనకి తెలీకుండానే కళ్ళు మూసుకుని మొత్తని విశాలంగా పళ్ళెంలా చేసి రామనాథం మొత్త కి ఎదురు ఢీకొననడం, అంతా అయాక ఆయన “ఇవాళ నీకు ఏమైంది?ఎ మెతేనేం కాని చాలా బాగా సాటిస్ ఫై చేసావు!” అని మెచ్చుకోవడం జరిగింది. ఈ రోజు ఆనాటి తన వుహలకి ప్రతిరూపంలా వున్న శేఖర్ బలమైన ఛాతీ కింద నలిగి పోవాలని వుబలాట పడుతున్నాయి విశాలాక్షి సండ్లు.
శేఖర్ వంగి తిరిగి ఆమె పెదవుల మీద ముద్దు పెట్టుకుని ఒక చేత్తో పైట మీంచే ఆ మె సండ్ల మీద వేసి వత్త సాగాడు. “సండ్లు మరీ అంత పెద్ద వి కావు! రాజేశ్వరివి ఇంత కంటే కాస్త పెద్ద వి” అనుకున్నాడు.
నిమిషం తరవాత ఆమె పైట తొలగించి జాకెట్టు మీంచి బత్తాయి కాయ సైజులో వున్న ఆమె సండ్లని రెండు చేతులతో వొడిసి పట్టుకుని మధ్య మధ్య చూపుడు వేళ్ళతో నిపిల్స్ ని టికిలింగు చేస్తుంటే విశాలాక్షి తొడల మధ్య పూకులో అప్పటికే రాజు కున్న వేడి ఎక్కువవుతోంది.బోర విరిచి సండ్లని మరింత దగ్గరకు తేవాలనే ఆమె ప్రయత్నం చూసి
“చూసారా? వీటి పొగరు? లాభంలేదు వీటి సంగతి చూడవలిసిందే!” అంటు విశాలాక్షి జాకెట్టు హుక్కుల్ని ఒక్కొక్క జగ్రత్త గా తప్పించి చివరి హుక్కు ఇబ్బంది పెడుతూంటే ఇక ఆగలేక పుటుక్కున తెంచేసాడు.
“ఏయ్! ఏంటా మోటు పని? ” అంటు చిరుకోపం నటిస్తూ బుంగ మూతి పెట్టింది. విశాలాక్షి.
అందుకు ప్యాన్ గా మరోసారి విశాలాక్షి పెదవుల మీద గాఢంగా ముద్దు చెల్లించి, ఆ మె జాకెట్టుని విడదీసి ఎడ మ సన్నుని కుడి చేత్తో పిసుకుతూ చెవిలో గుసగుస లాడుతున్నట్టు
” ఈ సండ్లు నా చేతిలో వెరైటీ గా నలిగి పోవాలని ఆరాట పడుతూంటే మీకే మీ పట్టనట్టు ఇలా అప్పగించి పడు కోవచ్చా.” అన్నాడు శేఖర్.
పరాయి మొగాడు అలా చెవి దగ్గర వెచ్చ వెచ్చగా వూపిరి వదులుతూ పచ్చిగా అనే సరికి అతని విచ్చల విడితనానికి కామంతో వళ్ళు మరిచి నట్టయింది. విశాలాక్షి కి. శేఖర్ చేతుల్లో నలిగి పోవాలనే ఆరాటం ఒక్క సారిగా రెట్టింపయింది. అతను మెడ చుట్టూ చెయ్యే సి మీద కి లేవదీస్తే ఆ మె జాకెట్టుని చేతుల మీంచి తీసేసి తలగడ పక్కన వేసింది.
విశాలాక్షి తిరిగి పక్క మీద వాల బోతూంటే శేఖర్ ఆమె చంకల కిందుగా చేతులు పోనిచ్చి వీపు తడుముతూ తన మొహాన్ని బ్రా మీంచే ఆమె సండ్లకేసి రుద్దుతున్నాడు. ఆ మె బ్రా హుక్కుని తప్పించి మొహాన్ని తియ్య గానే ఆమె బ్రా కింద కి జార్చేసింది. ఒక్క సారిగా స్వేచ్ఛ పీల్చుకున్న విశాలాక్షి సండ్లు రెండూ మొదటి సారి పూర్తి నగ్నం గా శేఖర్ కంట పడ్డాయి.
శేఖర్ అత్రుత గా విశాలాక్షి సండ్లకేసి చూసాడు. 25 ఏళ్ళు వచ్చి ఒక కొడుక్కితల్లి అయి 8 ఏళ్ళనించి రామనాథం చేతిలో నలిగి నందుకు కొద్ది గా వాలి నట్టున్నా ఆమె సండ్లలో బి గువు, పటుత్వం తనూ హించిన దాని కంటే బాగానే వున్నాయని పించింది. రామనాథం వాడకం అంతంత మాత్ర మైనా అయిండాలి లేదా సున్నితంగా పిసికి అయినా అయిండాలి అనుకున్నాడు శేఖర్. అతనలా పరిశీలన గా తన సండ్లని పరికిస్తూంటే మొదటి రాత్రి మొగుడి ముందు సిగ్గు ముంచుకొచ్చినట్టు అయింది. విశాలాక్షి కి. తన రెండు చేతులతో మొహం కప్పుకుంది. మొదటి సారి శేఖర్ చేతి వాటుదనానికి బలవబోతున్న భార్య ఎద సండ్ల కేసి ఆశక్తిగా చూశాడు రామనాథం.తనెప్పుడూ మోటు గా వాటిని పిసికింది లేదు.
ముచ్చికలు కాస్తా పెద్ద గా చిటికన వేలు బొటి మ ప్ర మాణంలో వుండి నలుపు రంగు కి తిరిగి వున్నాయి. ముచ్చికల చుట్టూ బిళ్ళ కట్టి నట్టున్న గుండటి వలయాలు మాత్రం ముదురు తేనె రంగులో అంగుళం వ్యాసం కలిగి అక్కడక్కడ కనీకనబడని చిరు వెంటు కలతో వున్నాయి.
ఇన్నేళ్ళనించీ వూహించుకుంటూ వేడెక్కి పోయిన విశాలాక్షి సండ్లు అలా అచ్చదన లేకుండా కళ్ళకి విందు చేస్తూంటే, కామం కట్టలు తెంచుకుంటున్నా ఏళ్ళ తరబడి కష్టపడి లొంగదీసుకున్న ఆవిడని ఎలా అనుభ విచాలనే విషయంలో అతనికి కొన్ని వూహలున్నాయి. అందుకే అత ను రెండు చేతులతో విశాలాక్షి సండ్లని నొప్పికలక్కుండా సున్నితంగా ఒడిసి పట్టుకుని పిసుకుతూ, ముచ్చికలని నాటి కతో వీణ మీటి నట్టు కదిలిస్తూ ఆత ర్వాత ఒక్కో ముచ్చిక నీ మార్చి మార్చి పెదాలతో వత్తి, నోట్లోకి తీసుకుని ముచ్చిక చుట్టూ నాలికతో మెలి తిప్పుతూంటే విశాలాక్షి తొడల మధ్య పూకులో తేనెపట్టులోని కి తేనె బొట్టూ బొట్టూ చేరినట్టు, పూకు గోడల్లోంచి నీరు వూరుతూ గోడలని తడిపేసేటట్టు కామ జలం వూరుతోంది.
ఇక ఆగ లేక శేఖర్ జుట్టులోకి చెయ్యి పోనిచ్చి అతని మొహాన్ని తన సండ్లకి బలంగా వత్తు కుంటూ తన మీద కి లాగే సుకుంది విశాలాక్షి. వెల్లి కలా పడుకున్న విశాలాక్షి మీద కి బోర్లా ఒరిగి పోయడు శేఖర్.అతని తల విశాలాక్షి సండ్లని కుమ్ముతూంటే మిగతా శరీరం ఆమె శరీరానికి తాపడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక రి స్పర్శ ఒకరికి నిలువెల్లా తగుల్తోంది.
తన మొత్తతో విశాలాక్షి మొత్తని కొలుస్తూ తన తొడలతో ఆమె తొడలని తో సున్నితంగా నొక్కిపడుతూంటే అతని మొడ్డ బుసకొడుతున్న పాములా ఆమెకి చీర మించే తెలుస్తోంది. కింద పెదవిని పళ్ళతో నొక్కిపట్టి పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుంది విశాలాక్షి. “అమ్మో! అదేం పెట్టి మొడ్డను పెంచాడో గాని ఆ మొడ్డతో పూకు దెంగుతుంటె కుళ్ళబొడిచినట్టయిపోద్ది అమ్మ గారూ!” అని రాజేశ్వరి చెప్పడం గుర్తొచ్చింది విశాలాక్షికి.
వయసు పాతిక దాటని గజ్జెల గుర్రంలాంటి రాజేశ్వరికి ఎంత మందితో తొడ సంబంధలున్నాయో కాని ఇంకా పెళ్ళికాలేదు. పిల్లల్లేరు. 27 యేల్లు దాటి, కాస్తా ద్రుడంగా ఉన్నశేఖర్ లాంటి మగాడు ఆమె కి మాతం బిరు గా అనిపించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. కాని తను ఒక కొడుకు తల్లి అయాక ఒక్కోసారి రామనాథం చేస్తుంటే, ముఖ్యంగా అక్కడ బాగా ఆయిలింగు అయిపోయిన రోజు ఆయన మొడ్డ గోడలకి అనీ ఆననట్టుండేది. అలాంటి సంధర్బాల్లో మగాడు మొడ్డను వెనక నుండి పెడితే కాస్తా బి గుతు గా అనిపిస్తుందని పుస్తకాల్లో చదివింది. కాని అతనికా అభి రుచి లేదు. పైగా అతను తన కోసం కొన్నిసార్లు ప్రయత్నించినా పొట్ట అడ్డం పడడం వలన ఆయన కా పొజిషన్ కుదరలేదు.
విశాలాక్షి చీర కుచ్చిళ్ళు అతని పొత్తి కడుపు వద్ద తగులున్నాయి. ఎడ మ చేత్తో ఆవిడ కుడి సన్ను పిసుకుతూ ఇంకో సన్ను నోట్లోకి తీసుకుని నాలికతో మెలి పెడుతూ కుడి చేత్తో విశాలాక్షి నడుముకి అక్కడ ఏర్పడ్డ ముడతలని తడుమున్నాడు శేఖర్.
అతని చేష్టల కి తట్టుకోలేక “అబ్బ! శేఖర్ చంపేస్తున్నారు!” అంటూ గొణుగుతోంది. విశాలాక్షి.
ఆ మాట వినగానే పిచ్చెక్కినట్టయింది. శేఖర్ కి.తన మొత్తని కొద్ది గా గాల్లోకి లేపి తిరిగి మెత్తగా విశాలాక్షి మొత్తని ఢీ కొని అరికాలితో ఆమె చీరని పిక్కల వరకూ పైకి జరిపి నగ్నమైన కాలి భాగాన్ని స్పృశించాడు. ఆమె పిక్కలపైన అక్కడ క్కడ పల్చగా వెంట్రుకలున్నాయి.
సండ్ల మీంచి మొహాన్ని తీసి వాటిని తన విశాలమైన ఛాతీ కి బలంగా హత్తుకున్నాడు. అతని ఛాతీ కింద అప్పచ్చుల్లా అణిగి పోతున్నాయి ఆమె సండ్లు. ఆ స్పర్శకి పరవశంతో కళ్ళు అర మోడ్పులు చేసుకుని, కింది పెడవిని పై పంటితో నొక్కి పట్టి అర చేతులు విశాలంగా పరిచి అతని వీపుపై తడుముతూ మరింత దగ్గరగా హత్తుకుంటోంది.
ఆ ఎక్స్ ప్రె షను చూస్తే ఆ మెలో కామ ప్రకోపం ఏ స్థాయికి చేరుకుందో అర్ధ మె, ఆమె చెవిలో మత్తు గా “విశాలాక్షి!!” అంటూ చెవి తమ్మెని ముని పళ్ళతో సున్నితంగా కొరికి వదిలాడు.
ఆ పని కి ఇంచు మించు “అయిపోయినంత” పనయింది విశాలాక్షి కి.అతనికి శృంగారం బాగా తెలుసు అనుకుంది విశాలాక్షి. ఆడదానితో కామకేళి సలిపేటప్పుడు చెవి చాలా సున్నిత మైన భాగం. రామనాథాని కి అన్నీ తెలుసు. అయినా ఆ స మయంలో మర్చిపోతాడు.
వెంకట కైతే ఇక విశాలాక్షిని పూర్తి వివస్తని చేసి ఆమె మిగిలిన రహస్యాంగాలన్నీ తనివితీరా అస్వాదించాలనుంది. ముఖ్యంగా తనకి తెలిసి ఇంత కాలం భర్త రామనాథం మాత్ర మే వాడుకుంటున్న విశాలాక్షి పూకుని దగ్గరగా
చూడాలని ఆవిడ పూకు లోతులు కొలవాలని తహ తహగా వుంది.
” మీ పూకుఈ పాటి కి బాగ తడిసిపోయి వుంటుంది కదూ? నా మొడ్డ మాత్రం మీరిస్తున్న ఈ సుఖానికి వూరిన తేనెలో నాని పోతున్నాడు.
మీ ముద్ద మందారంలా ఉన్న పూకు లో ప్రవేశించటానికి ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు”
“నావద్ద ముద్ద మందారాలేవీ లేవు లెండి. మీవాడిని మరీ ఆశలు పెంచుకోవద్దని చెప్పండి” అని కిల కిల నవ్వింది. విశాలాక్షి. ఆమె నవ్వు చాల సెక్సీగా మరులు గొల్పేలా వుంటుంది.
తన పెళ్ళాం అంత చాతుర్యంగా మాట్లాడ గలదని మొదటి సారి అర్ధ మైంది రామనాథం కి.
“ఐతే మీది తడి సి విరిసిన గులాబి కావచ్చు, ఆ మెజింగ్ గా సాగదీస్తూ.
తను ఏ పువ్వు గురించి మాట్లాడుతున్నాడో ఆమె కి చెప్తున్నట్టు మొత్తని లేదా మత్తెన వాసన గొలిపే సంపంగి పువ్వు కావొచ్చు !” అని మళ్ళీ తమాషాగ ఎగరేసి విశాలాక్షి మొత్త కే సి గుద్దాడు శేఖర్.
కటి భాగంలో తగిలిన ఆ మెత్తటి దెబ్బకి వళ్ళంతా జివ్వు మన్నట్టయింది. విశాలాక్షికి .
“బాస్టర్డ్! విశాల శరీరాన్నే కాకుండా మన సునీ అనుభ వించేస్తున్నాడు!” అని కసిగా తిట్టుకున్నాడు రామనాథం.అయినా లోలోపల అతనికి చాలా ఎక్ష్మయిటింగ్ గా వుంది. పాంట్లో అండర్వేర్ కింద బిగి సిన మొడ్డలోంచి ఒక బొట్టు కా మర సం అడుగునుండి పాకి మొడ్డ చివరకి చేరడం తెలుస్తోంది.
“నా దగ్గర అవి కూడ లేవండీ. అయినా మీకు పువ్వులంటే చాలా ఇష్టంలా ఉందే!” అందా
ఆడదానికి కావలసిన సున్నితం, మగాడి కి కావలసిన పచ్చిదనం కలబోసిన అతని చేష్టల కీ, అతనికి తగి నట్టు ఆట పట్టిస్తున్న తన భార్య వగలాడితనానికి అచ్చెరువొందాడు రామనాథం. తన భార్య రియాక్షన్ ఎలా వుంటుదోనని ఆశ క్తి గా చూస్తున్నాడాయన. వాళ్ళిద్దరికీ అది మొదటి కలయిక అనేది అంతో ఇంతో స్పష్ట మయిం దాయన కి. అప్పటి కి వాళ్ళ మీద కలిగిన కోపం పోయి బ్లూ ఫిల్మ్ లో యాక్టర్స్ ని చూస్తున్నట్టు వుందాయన కి . ఆయన పాంట్లో నరాలు నిక్క పొడుచుకుని అండర్వేర్ పిగిలి పోయేలా వుంది. ఈ వయసులో, ఈ మధ్య కాలంలో ఆయన మొడ్డ ఇంతలా స్తంభించడం ఆయన కే అశ్చర్యంగా వుంది. శేఖర్ ఏం చెప్తాడా అని చూస్తున్నాడు.
” పువ్వులంటే ఇష్టం లేని మగ వాళ్ళు ఎంత మంది వుంటారు చెప్పండి విశాలాక్షి గారూ. నాకైతే అన్ని పువ్వులూ ఇష్ట మే! అయినా స్త్రీ పురుషుల కోరికల మధనంలో వూరిన చిక్కటి మధురరసాలతో నిండి ఆస్వాదన కి సిద్ధం గా వుండి మదపు వాసన చిందించే కామ పుష్పాన్ని అది ఎలాటి పువ్వేనా గ్రోల కుండా వుండే శక్తి ఏ మగాడికీ లేదనుకుంటాను. ఏమంటారు? తొలి రాత్రి మీ భర్త రామనాథం తృప్తి గా వాసన చూసి తనివితీరా అనుభ వించిన మీ పూకు, మొట్ట మొదటి రాత్రే ఆయని కి పూర్తి సంతృప్తిని అందించిన ఆ పూకు అది ఏమైనా ఇక చూడ కుండా వుండలేను.” అంటూ విశాలాక్షి పెదవుల్ని చుంబించాడు శేఖర్.
కోకుండా వుండ గలదు? ఆ పీల్పుడు కి పిప్పి అయినా అయిపో వాలి లేదా ఆ తాకిడికి నలిగి నాశనమైనా అయిపో వాలి!” అనుకుంది విశాలాక్షి.
కాని అతని చేష్టల కి ఎక్కువవ గా పిచ్చెక్కి పోయింది రామనాథం కి. తొలి రాత్రే భర్త అయిన మగాడి కి పూర్తి సంతృప్తిని ఇవ్వడ మనేది కాస్తా అరుదైన విషయం. కాని ఆ విషయం అత ని కాని అలా మాట్లాడితే యే ఆడది ఆ స మయంలో తన రహస్య పుష్పాన్ని మన స్పూర్తి గా ఆ మగ వాడి పెదాల తాకిడి కో, అతడి మొడ్డ దూకుడి కోసమర్పించు కెలా తెలుసు? బహుశ ఆడ వాళ్ళ ద్వారా తెలిసి వుండచ్చు అనుకున్నాడాయన. నిజానికి తనకి 34 ఏళ్ళు వున్నప్పుడు 17 ఏళ్ళ విశాలాక్షిని చేసుకున్నాడు. అంద గత్తె కాక పోయినా తన భార్య కోరికల వుప్పెన అనేది తన కి బాగా తెలుసు.
ఆరోజు, మొదటి రాత్రి ఆమె చొరవ చూసి తను ఈ మెకి ఇది వరకే అనుభ వం వుందా అని అను మానించ క పోలేదు. కాని తను పనంతా అయాక చూస్తే తను కార్చిన మదన రసంతో పాటు అంతో ఇంతో రక్తపు జీర కనిపించడంతో ఆమె ఆ మె కన్నె పొర చీల్చింది తనేనని స్పష్టమైంది. కాని యెవరో మొదటి రాతి కోసం బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారన్నది సుస్పష్టం. అది విశాలాక్షి అక్క సుమతి కావచ్చు లేదా లేదా మేనత్త భవాని కావొచ్చు.
ఆ రోజు బాగా నిగిడిన తన మొడ్డ విశాలాక్షి పూకులోకి ప్రవేశిస్తుంటే ఆమె ముని పళ్ళతో పెదవులని అది మి పెట్టి ఆ బాధని ఓర్చుకోవడం లీల గా గుర్తు. ఆ తరవాత తనకి ఈ ఎనిమిదేల్లుఏళ్ళూ స్వర్గమే చూపింది. విశాలాక్షి. కాని ఆమెకి సంతృప్తి కలుగుతో దో లేదోనని తను ఆలోచించలేదు. ఇప్పుడే మిటో ఇలా శేఖర్తో ఈ అక మ సంబంధం. అయినా ఇప్పుడు ఈ వయసులొ పడగలెత్తే విశాలాక్షి కోరికలకి అడ్డు తగిలి ఆమెని సంతృప్తి పరచగలడా అని అలోచిస్తున్నాడు రామనాథం.
“తెలివైన వాళ్ళే! మీరు మంచి మాట కారి!” అంటూ చురక అంటించింది. విశాలాక్షి.
“అంటే? చేతల్లో వెన కబడ్డానని మీ వుద్దేశ్యమా?” అంటూ
పౌరుషంగా లేచి విశాలాక్షి చీర కుచ్చిళ్ళని లాగే సాడు శేఖర్. చీరని లాగే స్తూంటే విశాలాక్షి, శేఖర్ కి సహకరిస్తూ తన మొత్తని పైకి లేపింది. ఆమె చీరని ఏకంగా ఒకే సారి కిందకి లాగి మంచం పక్క కుప్పలా పారేసాడు అతను. అతను మంచం కిందకి వంగి అక్కడ వుంచిన విస్కీ బాటిల్ తీసి రెండు సిప్పులు తీసుకున్నాడు. అతను తాగుతాడని తెలుసు గాని తనింట్లో తనే తాగని స్థలంలో తాగి తన పెళ్ళాన్ని చక్కగా మజా చేసుకుంటున్నాడని అని పించించింది రామనాథానికి.
విశాలాక్షి బొడ్డు చూడాలని అతని తాపత యం కాబోలు. చీర వంటి మీంచి లాగే సినా ఆమె బొడ్డు కనబడంలేదు. దానికి కారణం ఆవిడ బొడ్డు మీదకి చీర, లంగా రెండూ కడుతుంది. విశాలాక్షి బొడ్డుని ఎంత ప్రయతించినా అది ఇంత కాలం శేఖర్ కంట పడక పోడానికి అదే కారణం. బొడ్డు ఆడదానికి మరో మర్మాంగంతో సమాన మంటుంది విశాలాక్షి.
ఒంటి మీద ఇక ఒకే ఒక బట్ట, అదే లంగాతో మిగిలి వుండి 25 ఏళ్ళ వయసొచ్చి, గుట్టు గా కాపరం చేసుకుంటూ రామనాథం దెంగుడికి ఒక పిల్లాడి తల్లి అయిన విశాలాక్షి, ఇప్పుడు 25 ఏళ్ళ శేఖర్ మొడ్డ ని తన పూకులో ఇముడ్చుకోవాలని తహ తహలాడుతోంది. అతను రామనాథం మొడ్డలా గుప్పిట్లో ఇమిడి పోతాడా లేక అంత కి మించి తన పూకు లో సరిగ్గా పిస్టన్ లా అమరి పోతాడా అని ఆశక్తి గా వుంది విశాలాక్షి కి.
శేఖర్ లేచి మంచం దిగాడు. అతని మొడ్డ బాగా నిగిడి వుండడం వల్ల లుంగీ గుడారంలా లేచి వుంది. అది తన కన్నా పెద్దదో చిన్నదో అనుకున్నాడు రామనాథం.
శేఖర్ తిరిగి మంచం మీద కి చేరుకుని విశాలాక్షి కళ్ళలోకి కామం నిండిన కళ్ళతో చూస్తూ ఆమె లంగా కట్టు లోకి చెయ్యి దూర్చాడు. వెచ్చగా తగిలింది విశాలాక్షి పొత్తి కడుపు. ఆ పొత్తి కడుపు తడు ముతూ ఒక వైపు విశాలాక్షి బొడ్డుని, ఇంకో వైపు ఆ మె లంగా బొందుని వెదుకుతోంది అతని చెయ్యి.. కొంత సేపటి కి అతని ప్రయత్నం ఫలించి మొదట దొరి కింది విశాలాక్షి బొడ్డు. వుబ్బెత్తుగా వున్న విశాలాక్షి పొత్తి కడుపు మీద బహుశా అర్ధ రూపాయి సైజులో వుంటుందనుకున్నాడు శేఖర్. అగ్నిగుండంలా తెగలు కక్కుతోంది. తను ఇప్పటి దాకా చూడని విశాలాక్షి బొడ్డు. దాన్ని తనివితీరా చూడాలంటే ఆమె బొడ్డు నుండి కాస్తా వియోగం తప్పదు అనుకున్నాడు శేఖర్.
పట్టుదల గా విశాలాక్షి లంగా బొందుని వెదికి పట్టుకున్నాడు. ఆ తాళ్ళని బైటకి లాగి ఆ జారు ముడిని అత ను లాగబోతుంటే విశాలాక్షి మాటెలా వున్నా రామనాథానికి మనసు గుబబలాడింది. ఒక్క సారి లంగా తొలగిస్తే ఇన్నాళ్ళూ తనకి మాత్ర మే పరిమిత మైన తన భార్య పూకు అతని కంట పడుతుంది. అది చూసి అతనెలా రియాక్ట్ అవుతాడో అనుకున్నాడాయన. ఆ వూహకి ఆయన మొడ్డ బరస్టు అయిపోయేలా వుంది. దానికి కారణం మొట్ట మొదటి సారి ఆడదాని పూకుని చూసినప్పుడు తను ఎలా ఫీల్ అయాడో ఆయనకి గుర్తుంది.
.ఇప్పుడు విశాలాక్షి పూకుని చూసి శేఖర్ అలానే ఫీల్ అవుతాడు. తన భార్యని గత పదేల్ల నించీ కామించి కోరికతో కసెక్కి వున్న మగాడు శేఖర్
. ఆ ఆలోచన రాగానే ఆ ఫీలింగ్స్ తనకే కలుగుతున్నట్టు అనుకున్నారాయన. నిజానికి విశాలాక్షినే కాదు శేఖర్
మొడ్డని కూడ, చూడాలని ఆయన మనసు తహ తహ లాడు తోంది. బ్లూ ఫిల్మ్ లో మగాళ్ళ మొడ్డలు ఎలా ఆడ వాళ్ళ పూకులోకి ది గబడతాయో అలా ఇప్పుడు ఈ శేఖర్
మొడ్డ తన భార్య విశాలాక్షి పూకులోకి ఎలా దూసుకు పోబోతోందో అని ఆతృత గా వుందాయన కి.
ఆయన ఫీలింగ్స్ కి రూపం కల్పించినట్టు విశాలాక్షి లంగా బొందుని ఒక్క సారిగా లాగే సాడు శేఖర్
. ఆమె నడుంకి రెండు వైపులా చేతులు వేసి లంగాని కిందకి లాగాలని అతని ప్రయత్నం. విశాలాక్షి మాత్రం తన పూకుని అపురూపంగా దాచు కోదలచినట్టు ఆఖరి ప్రయత్నంగా తన పొత్తి కడుపు కింద చేతులు వేసి లంగా కిందకి జారకుండా పట్టుకుంది. అలాంటి సందర్భంలో తన భార్య మానసిక సంక్షోభం ఎలా వుంటుందో వూహించుకున్నారు రాజన్నగారు. “వద్దు విశాలాక్షి ! ఇంత దూరం వచ్చాక పెనుగులాట దేని కి ? తృప్తి గా శేఖర్
హ్యాప్పిగా దెంగించుకో!ఈ సమయంలో ఇంత కన్నా చేసేదే మిటి.? అనుకున్నాడాయన.
ఆయన కి తన భార్య మీదే కాక అలా కవ్వించి కవ్వించి ఎంత కోరికనైనా మనసులో దాచుకుని తన భార్య మీద ఇంతంటి మరులున్నా సంస్కారం తప్పకుండా పన్నెండేళ్ళు ఓర్చుకుని తనకి ఎంతో గౌరవ మిస్తూ వస్తూ ఇప్పుడు ఎలాగైతేనే మి తన భార్య విశాలాక్షిని లొంగదీసుకుని పడక మీద కి లాక్కొచ్చిన శేఖర్
మీద కూడా ఒక రకమైన వాత్సల్యం పుట్టు కొచ్చింది. వాళ్ళిద్ద రూ రతి కార్యంలో పాల్గొంటుంటే తనివితీరా చూసి ఆనందించాలనే తపన పుట్టుకొచ్చింది రామనాథానికి.
అడ్డు పెట్టిన విశాలాక్షి చేతుల్ని సున్నితంగా తొలగించి ఆవిడ కటి ప్రాంతం కాస్తా వెడల్పుగా వుండం వల్ల ఆమె లంగాని కాస్త మోటు గానే కిందకి లాగి కాళ్ళ కిందుగా వేరు చేసి ఆమెని పూర్తి దిగంబరంగా చెయ్యవలి సొచ్చింది శేఖర్
కి. విశాలాక్షి లంగా ఆమె చీర, జాకెట్టు పడిన చోటే కుప్పగా నేల జారింది. వంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా తన ఎదురుగా పూర్తి నగ్నంగా వున్న పరాయి ఇంటి గృహిణి విశాలాక్షి ని అలా చూసేసరికి శేఖర్
ఒక విధమైన ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళి పోయాడు. అతని కళ్ళు మొట్ట మొదట విశాలాక్షి తొడల మధ్య పడ్డాయి.
అక్కడ తనెలా వుంటుందో ? అయన కి, అంటే ఆమె భర్త కి ఆవిడ కి అక్కడ వెంట్రు కలు వుంటే ఇష్ట మో కాదో తెలీదు. తనకైతే విశాలాక్షి పూకుని తడుముతూ, అక్కడి వెంట్రు కలని నిమురుతూ ఒక్కో వెంటు కనీ లెక్క పెడుతున్నట్టు విడదీసి ఆ మె పూకుని కనుగొని అస్వాదించాలని వుంది. అందుకే అతని కళ్ళు మొదటి రియాక్షన్ గా విశాలాక్షి పూకుని వెదికింది. విశాలాక్షి పూకుమీద 20రోజుల ఉంచి కొరగక పెరిగిన ఆతులని చూడ గానే మొహం విప్పారింది శేఖర్ కి. అతనికి తన భార్య పూకు, దాని మీద పెరిగిన ఆతులు నచ్చాయని అనుకున్నాడు రామనాథం. రామనథం విశాలాక్షి ని 15, 20 రోజులకు ఒకసారి దెంగుతాడు కాబట్టి ఆతులు కొద్దిగా పెరిగి ఉన్నాయి.
ఆమె పొత్తి కడుపు కి కాస్తా ఎగువ ఆవిడ ఇప్పటి వరకూ తన పూకుతో సమానంగా దాచి వుంచిన అర్ధ రూపాయి సైజులో వున్న బొడ్డు మీద కి మొహాన్ని వంచి చప్పుడొచ్చేలా “…” అని ముద్దు పెట్టుకుని అంతటితో తనివి తీరక బొడ్డు మట్టానికి నడుం వద్ద అటూ ఇటూ ముడతలు పడుతున్న నడుం వంపుల్లో మొహాన్ని అది చేస్తూ ముద్దులు పెట్టు కుంటూ కటి ప్రాంతాన్ని కవర్ చేసి, పూకు మీద కి జారబోతూంటే ఆమె సిగ్గు గా తన పూకుని రెండు చేతులతో కప్పుకోవాలని చూసింది.ఆవిడ ప్రయత్నాన్ని మధ్యలోనే అడ్డుకుని ఆమె చేతిని అందుకుని నిగడతంతున్న తన మొడ్డ మ్మీద వేసి అది మాడు.
లుంగీ మీంచే నిండు గా తగుల్తోంది శేఖర్ మొడ్డ .ఆ సైజు, ఆ బలుపు, కోరికతో వేడిగా కాలి పోతున్న అతని మొడ్డ చేత్తో పట్టుకోవాలని, సన్నటి వేళ్ళతో బిగించాలని అనిపిస్తోంది కాని ఇంకా ఏదో బిడియం విశాలాక్షి కి.
ఈలోగా ఇంచు మించు అరచెయ్యి పరిమాణంలో కాస్తా ఎత్తుగా, రోమాలతో కప్పబడ్డ విశాలాక్షి పూకుకే సి మొహాన్ని అది మేసి, తొడల సందు చీలి కలోంచి వస్తున్న వాసనని తృప్తి గా పీల్చి, ఆపైన బిరుసుగా వున్న ఆమె పూకు వెంట్రుకలతో మొహాన్ని పాలిష్ చేసుకున్నట్టు రాపాడించి సంతృప్తిగా గాఢమైన ముద్దు పెట్టాడు శేఖర్. తన పెదాలతో వొనొద పూకు ను పలుమార్లు రుద్ది పూకును నాక సాగాడు. అలా నాకుతుంటె ఆమె పూకులోంచి తేనె ఊరుతుంది.
ఇక ఓర్చుకోలేక పోయింది. విశాలాక్షి. ఒక చెయ్యి తనకి తెలీకుండానే శేఖర్ తలపై వేసి అతని మొహాన్ని తన పూకుకి అదుముకుటూ ఇంకో చేత్తో అతని మొడ్డని తన సన్నటి వేళ్ళతో బిగించి ఆ సంకోచ వ్యాకోచాలని అంచనా వేస్తోంది. ఆవిడ అంచనాలని మించి పోవాలని శేఖర్ పిరలు దగ్గరకు చేరేలా నరాలని బి గబట్టి మొడ్డ మరింత గట్టిగా అయేలా చేసాడు. చేతిలో పట్టుకున్న కోడె తాచు పట్టు విడిపించుకోడానికి ఒక్కసారి గా కస్సుమన్నట్టు శరీరాన్ని విదిలించుకున్నాట్టు అని పించింది విశాలాక్షి కి. తన మీద వున్న కామాన్ని ఎంత పచ్చిగా వెళ్ళగ క్కాడు అని పించిదా మెకి. ఆమెకి ఇక ఆ విషయంలో మొహమాటం తగ్గిందని అర్ధం కాగానే అతను ఆమె పూకు మీంచి మొహాన్ని లేపి
“లుంగీ తీసెయ్యనా?” అంటూ చిలిపిగా చూసి కన్ను కొట్టాడు.
అందుకు సమాధానంగా అతని మొడ్డని నొక్కి వదిలింది. విశాలాక్షి. ఆమెకి తనని చూడాలని వుందని తెలియగానే లుంగీ ముడి లాగే సి లుంగీని మంచం పక్క పడేలా విసిరేసి ఆమె లానే తనూ దిగంబరంగా తయారయాడు శేఖర్. తనలానే దిసమొలతో వున్న విశాలాక్షి మీదకి వంగి, ఆమెని లేవదీసి కూర్చోబెట్టి ఆమె చేతినిని తన మొడ్డ మీద వుంచి వదిలాడు. ఓర గా అతని మొడ్డ వైపు చూసిన విశాలాక్షి కళ్ళు విప్పారాయి. తన చేతికి అందినంత వుంటుందనుకున్న ఆమె వూహలు తారు మారు అయాయి. మనిషి తెలుపే అయినా ఆ ప్రాంతం కాస్తా నల్లబడి ఎనిమిది అంగుళాలకి మించిన పొడవు, అంతకి మించి గుప్పిట్లో పట్టని బలుపుతో వుండి పొత్తి కడుపు మీద చిక్కగా పరుచుకున్న రోమాలు మొడ్డకిపెభాగంలో దట్టంగా కీకారణ్యంలా వుండి మొడ్డ పక్కలకి కూద వ్యాపించి వున్నాయి. మేక పోతొ సైజ్ లో ఉన్న ప్పిచ్చలు మాత్రం కొన్ని గంటల ముందే నున్నగా షేవ్ చేసినట్టున్నాడు తమలో ఉన్న వీర్యాన్ని ఎప్పుడు విశాలాక్శి పూకులో ఇంపుదామని చూస్తున్నాయి.
The post ఇద్దరు మొగుళ్ళు appeared first on Telugu Sex Stories.