ఇలా కూడా జరుగుతుందా? – 8

కనక పడుతూ లేస్తూ వచ్చేసింది కేశవ రూంకి. అర్ధం కాలేదు మేనకోడళ్ళిద్దరూ అలా పెనవేసుకుని ఒకళ్లనొకళ్లు ఎందుకు ఇదవుతున్నారో?!!!!….కానీ వాళ్ళు ఇద్దరూ అలా వళ్ళూ సండ్లూ పిసుక్కుంటూ ఉంటే ఎక్కడో మొదలైంది దురద. వళ్ళంతా సెగలు కక్కెస్తోంది.
ఇంత సెగలు కక్కింది మొగుడి దగ్గరకెళ్లి వేడి దించుకోవాలి కానీ….కొడుకేమ్ చేస్తాడు దానికి?! అంటూ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడక్కండి.
సూర్యుడి వెలుగు తీసుకుని చంద్రుడు బ్రతికేస్తున్నా ఎవ్వరూ సూర్యుణ్ణి చూడరు. ఎందుకో చంద్రుణ్ణే చూస్తారు.
అవ్వన్నీ ఎందుకు నా కథ చెప్పు……
చెబుతున్నా కనక మహాలక్ష్మీ….
కనక, కేశవ రూమ్ డోర్ తోసుకుని లోపలకు వచ్చింది. తన జాకెట్, చీర ఎక్కడున్నాయో అని వెదికింది. ఇక్కడే ఉండాలే…..!!!! ఎక్కడ పెట్టానబ్బా………..అనుకొంటూ లంగాని నడుము దగ్గరకు లాక్కొని నాడా ముడేసింది.
పైన ఏ అచ్ఛాధనం లేదు. తెగ కవ్విస్తున్న సళ్లు.
మెడ కింద విశాలంగా మొదలైన ఛాతి., కింద పాల కుండల్లా పాలిళ్ళు తెగ బలిసి కొట్టుకుంటున్నాయి.
ఆ బంగారు ముద్దలకి దిష్టి తగలకుండా ఒక బ్రౌన్ కలర్ లో బిళ్ళలూ…. వాటికి దిష్టి తగలకుండా డార్క్ కలర్లో మచ్చికలు.,
వాటి మీద చెయ్యి వెయ్యకపోతేనే పాపం అట్లున్నయ్.
వంగి వెతుక్కుంటోంది కనక. బెడ్ మీద ఉన్నట్లు గుర్తు కింద పడిపోయ్యాయేమో…..?! అవునూ నా మంగళ సూత్రాలు., నల్ల పూసల గొలుసు కూడా ఎక్కడో పెట్టం కదా………హూం అన్నీ మరిచి పోతున్నాను. ఎక్కడున్నాయో వాడి నోట్లో చిక్కుకుపోయ్యాయి కదా….అవునూ వాడేది మంచం మీద ఉండాలి కదా బాత్రూమ్కి వెళ్లలేదు కదా………?!
అనుకొంటూ…..బాత్రూమ్ వైపు చూసింది. నీళ్ళ సవ్వడి వినపడుతోంది. బాత్రూము నుండి బయటికి వచ్చాడు కేశవ.
వంటి మీద నూలు పోగయినా లేదు. కండలు తిరిగి ఒక విగ్రహంలా నిలబడ్డాడు కేశవ.
గోమటేశ్వర్ విగ్రహంలా నిలువెత్తుగా నిలబడ్డాడు. బాత్రూమ్ డోర్ ఓపెన్ చెయ్యడంతో గదిలోకి లైట్ పరుచుకుంది. వాడి కాళ్ళ మధ్య గుత్తి వేలాడుతూ కిందకు సాగి. వాడి మగతనం అప్పుడే కడుక్కునట్లున్నాడు. అక్కడ నీళ్ళు చుక్కలు చుక్కలుగా మగతనం నిండుగా ఉండి కిందకు జారుతున్నాయి.
కేశవ రెండు కాళ్ళూ వెడల్పు చేసి తన దడ్డుని చేత్తో సవరించుకొంటూ అక్కడ నిలబడున్న వాళ్ళమ్మని చూశాడు.
ఆ చూపులో నాది ఎలా ఉంది అన్నట్లు ఉంది వాడి చూపు.
బానే ఉంది అన్నట్లు చూసి తల ఊపింది కనక.
కేశవ చూపు కనక వంటి మీదకి ప్రసారించింది. వాడు ఎక్కడ చూస్తున్నాడో అర్ధమై గబాల్న గుండెలకి అడ్డంగా చేతులు పెట్టుకుంది.
కేశవ దగ్గరకి వస్తూ
“ఏమ్మా…నేను చూడకూడదా?……అంత పరాయి వాడినైపోయ్యానా?!” అంటూ దగ్గరగా వచ్చి హత్తుకున్నాడు.
“కన్నా……..నన్ను ఇలా హత్తుకోకూడదురా………..నేను మీ అమ్మను రా…………”అంటూ మాట రాక మారాడక పీల గొంతుతో చెప్పింది.
“పోనీ ఇలా హత్తుకోనా?! “ అంటూ వెనుక నుండీ హత్తుకున్నాడు.
కేశవ గట్టిగా హథ్త్తుకోవడంతో వాడి దడ్డు గునపం దీయబడినట్లు కనక పిర్రల మధ్య దిగబడసాగింది.
“ఛీ….నీది గుచ్చుకుంటోంది….నానా…..ద్రవ్యర్ వేసుకో…..షార్టు కూడా వేసుకో……లేకపోతే అది లంగా నుండే దిగబడుతుంది” అంటూ గోముగా చేతులు తప్పించబోయింది. కానీ గట్టిగా హత్తుకుని చేతుల్ని కనక బంతుల మీద వేశాడు. మెల్లగా అడ్డు పెట్టుకున్న చేతుల మధ్య పోనివ్వసాగాడు.
“వద్దురా………. నేను నీ తల్లినిరా….తల్లిని ఆ దృష్టితో చూడకూడదు……….” అంటూ ముద్దుగా చెపుతూ తల వెనకకు సారించి కేశవ కళ్లలోకి చూడటానికి ట్రై చేస్తూ చెప్పింది.
అప్పటిదాకా మేనకోడళ్ళ కకృతి కుతిగా తీర్చుకోవడం చూసింది కదా ఇప్పుడు గ్రీకు శిల్పంలా నిలబడి తన నిగ్రహాన్ని చెడకొడుతున్న కొడుకు దడ్డు గుద్దలో కొత్త్త పుంతలు తొక్కుతుండటంతో కాళ్ళ మధ్య కళ్ళంలో నీటి కరువు వచ్చ్చేలా కార్చుకుంటోంది..
కేశవా వదులు, వదులుతావా లేదా?………
“వదల్ను., వదళ్నుగాక వదల్ను………….అయినా నా రూమ్ కెందుకొచ్చావ్?!”
“నా మంగళ సూత్రాలూ; నల్లపూసాలూ ఎవ్వరో కొట్టేశారు. అవి వెదుక్కుంటూ ఇటు వచ్చాను”
“ఆహా అలాగా………మరి నీ చీర, అది కూడా కొట్టేశారా?!”
“ముందు వదులు………..మర్యాదగా వదులు” అంటూ కేశవ చేతుల్లో గింజుకొంది.
“ముందు వదలాలా………………సరే, అయితే వెనక పట్టుకుంటాను” అంటూ కనకని ఇటు తిప్పి తన గుండెలకు హత్తుకుని వెనక నున్న పిర్రలని పట్టి వత్తసాగాడు.
“అబ్బా…..సిగ్గేస్తోందిరా…….తల్లిని అలా నలిపెయోచ్చా….?! వదలరా….నీ……ది అక్కడ తగులుతోందిరా…… ”
“గట్టిగా పట్టుకోమ్మా…..అది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది…..”
“ఆ వెళ్ళిపోతుంది; పెద్ద బడాయి కాకపోతే!!!!…………తల్లిని ఎవ్వరైనా అలా చేస్తారా?!……….” అంటూ చేతుల్లో నుండి తప్పించుకో చూసింది కానీ కేశవ గట్టిగా పెనవేసుకున్నాడు.
కనక కేశవ చేతుల మధ్య గింజుకుంటూ ఉంటే మచ్చికలు ఎదురుతిరుగుతున్నాయి. కేశవ ఛాతికి రాపిడితో ఇంకా పొడుచుకొస్తున్నాయి…..కాళ్ళ మధ్య పూల సజ్జలో కవ్వంతో చిలికినట్లు గుమ్మున గూటం గుండు పొడుస్తోంది.
కనకకి మనసంతా ఏదోలా ఉంది. కొడుకు ఛాతికి సళ్లు వత్తుకుని పొడుచుకుని లోపలికి వెళ్లిపొయ్యేలా ఉన్నాయి. కేశవ చెయ్యి వంటి మీద పడకూడని చోట తాక కూడని తాకి నలిపేస్తోంది.
వాడి మానమధ బాణం పొదరింట్లోకి దూరడానికి సంధు చేసుకుంటోంది. ఇంకొన్ని క్షణాలయితే వాడి చేతిలో నలిగిపోతానేమో………..అమ్మో వద్దు తప్పు జరిగిపోతుంది అనుకొంటూ ఆ మాటని పైకే అనేసింది.
కేశవా….తప్పు జరిగిపోతుందిరా……..ప్లీజ్ రా అంటూ వాణ్ణి తోసేసింది.
కేశవ నుండి తప్పించుకుని బట్టలకోసం పరిగెట్టింది. చీర కనపడలేదు. జాకెట్, బ్రా కూడా…. దాంతో మంగళ సూత్రాలకోసం చూసింది బెడ్ మీద అంతా వంగుని వెదుకుతోంది.
కనక వంగుని వేడుకుతోన్తే కేశవ మదన దండం ఈఫిల్ టవర్ గాల్లో లేచి నిలబడినట్లు నరాల్లో బ్లడ్ నరాల గోడల్ని తన్నుకు ప్రవహిస్తోంది.
ఇంత వరకూ వేసుకున్నవేటికీ ఇంత కసి గుద్ద లేదు. ఆ లంగాలో….ఏం తన్నుకొస్తున్నాయ్. బాత్రూము లైట్ లంగాని ఆర్ పార్ (transparent)గా చూపిస్తోంది. ఎక్కడికక్కడ బలిసిన తొడలు తన్నుకు వస్తున్నాయి. వంగిన నదుమూకీ పైన బలమైన బంతులు వరిజినల్ షేపులు కేశవాకి అక్కడ వంగుంది తల్లి అని మరిచి పోయ్యాడు. వెనకే వెళ్ళి చేతులు పెట్టబోయ్యాడు. అంతే ఉలిక్కిపడి పక్కకు తిరిగి ఒరేయ్ ఏం చేస్తున్నావ్. తప్పు అంటూ డోర్ వైపు పరిగెట్టింది. ఆమె కంటే ముందే కేశవా పరిగెట్టాడు. దారి కడ్డంగా నిలబడి వెనకే తలుపు క్లోజ్ చేశాడు.
“ఏయ్, ఏం చెయ్యబోతున్నావ్……………..మర్యాదగా తప్పుకో………..లేకపోతే చంపేస్తాను” అంటూ వాడి చెంప మీద లాగి కొట్టబోయింది. వాడు ఆ దెబ్బకు తప్పుకుంటూ చెయ్యందుకున్నాడు.
అందుకుని కనక కళ్లలోకి చూస్తూ ఆ చేతి వెనుక వైపు ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.
కనక వళ్ళు జల్లుమంది.
“.స్ స్ ఆహ్…………
ఏం చేస్తున్నావురా……….?!” అంటూ చెయ్యి విడిపించుకోబోయింది.
ఆ మాట పూర్తయ్యేలోపు తన నోటితో కనక నోరు మూసేసి నడుము కింద చెయ్యి వేసి అమాంతం పైకి లేపి బెడ్ మీదకు దొర్లించాడు.
కనక పదహారేళ్ళ పడుచు పిల్లలా కళ్ళు ఇంతింతెసుకుని చూస్తూ…. కేశవ బెడ్ మీదకు ఎక్కుతుంటే నోట మాట రాక ఉండిపోయింది..
“అసలే ఆల్చిప్పల్లాంటి కళ్ళు, ఇంకా పెద్దవి చేస్తూ ఎందుకు చూస్తున్నావ్ కనక మా లక్ష్మీ….”
“నీ దాన్ని కొరికి పారేద్దామని………….!!!”
“అవునా….అయితే సరే కొరికేయ్……..” అంటూ ముఖం దగ్గరకు దాన్ని తీసుకొచ్చి చేత్తో పట్టుకుని ఆడించసాగాడు.
కేశవ దండాన్ని దగ్గరగా చూడగానే తల తిప్పుకొంది కనక.
“చూడగానే తల తిప్పుకున్నావ్…………మళ్ళీ కొరికి పారేస్తానని ఏదో అన్నావ్?! చూడ్డానికే భయం అయితే ఇంకేం చేస్తావ్” అంటూ తన దండం తో పెదాల మీద కొట్టాడు.
“.మ్మూ….గట్టిగా తగులుతోంది” అంటూ ముఖం తిప్పుకొంటూ “నా సూత్రాలెక్కడ.,? నల్ల పూసల దండ ఎక్కడ పెట్టావ్?……. ముందు అవి ఇవ్వు” అంటూ కేశవ గుండెల మీద కొడుతూ మారాం చేసింది.
“ఇస్తాను. కానీ నిన్ను పూర్తిగా చూడాలని ఉంది. చూపిస్తే ఇస్తాను” అంటూ కండిషన్ పెట్టాడు.
“ఇంకా ఏం చూడాలిరా…….అంతా చూశావుగా….ఇంకేముంది? అయితే చూడు” అంటూ విస్సురుగా లంగా లేపి గుండెల మీదకు వేసుకుంది.
“ఆ లంగా కూడా తీసేసి చూపించు”
“తప్పు కదరా………..అలా కళ్లెసుకుని చూస్తున్నావ్…?!…… నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను చూడాలే గానీ…..నన్నెందిరా?!”.
“నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నే చూస్తున్నాను”. అంటూ కనక కాళ్ళ మధ్యన తొంగి చూస్తున్నాడు.
“సిగ్గులేకపోతే సరి….ఎప్పుడూ ఎవ్వరిదీ చూడనట్లు?! ఏంటా చూడటం”
“నువ్వు కూడా చూడు., నేను వద్దన్నానా..?!”
“అయితే ఇలా రా……..”
“ఆ లంగా తీసెయ్..నేను మాత్రం బరివాత ఉండాలా?!”
అంటూ లంగా పట్టుకుని నాడా ముడి విప్పేసి తీసేశాడు. గోముగా కాళ్ళు దగ్గరకి తీసుకోస్తూ లంగా తీసేయించుకుంది కనక.
“అమ్మా` కాళ్ళు ఇటు పెట్టి తల అటు పెట్టుకుని పడుకోనా అప్పుడు ఇద్దరమూ చూడచ్చు”
“సరేలే…………” అంది. కేశవ కనక పక్కన పడుకున్నాడు.
వాడి ఆయుధం ముఖానికి తగులుతోంది. కేశవ, కనక కాళ్ళ మధ్య బిలాన్ని చూడసాగాడు. చేతులతో తొడలను వేరు చేసి దగ్గరగా ముఖం పెట్టి చూడసాగాడు. విచ్చుకున్న గులాభి పువ్వులా…..తేనెటీగలు గ్రోలని మకరందంలా ఉంది. కానీ మధువు మాత్రం బొట్టుబొట్టుగా కారిపోతోంది. ఆ బొట్లని నాలుకతో అద్దుకోసాగాడు.
అలా నాలుకతో అద్దినప్పుడల్లా పూ రెమ్మలకి తగిలి కనకకి జల్లుమంటోంది.
కనక అలా ఉలిక్కిపడుతూనే ముఖం మీద ఎగురుతున్న మొడ్డని నోటితో కరిచి పట్టుకుంది.
“ఆహ్……….కొరికేస్తావా?!”
“అవును కొరికేస్తా………….” అంటూ గట్టిగా పట్టుకుని పళ్ల మధ్యన పట్టుకుని లాగింది.
“కోరుకుతావా……….ఉండు అంటూ కాళ్ళ మధ్యన తల పెట్టి గొల్లిని పట్టుకుని కాటుక్కున కొరికాడు.
“ఆ……….దుర్మార్గుడా………..కొరికేస్తావా?!”
“మరి నాది కొరికావుగా…………….?!”
“మరి నా సూత్రాలు ఇవ్వమంటే……….”
సూత్రలా?! ఇవిగో అంటూ లేచి తన మొడ్డని చీకుతున్న కనక మెడలో వేసేశాడు. అవి కనక మెడలో పడి నోట్లో పెట్టుకున్న మొడ్డ మీద పడ్డాయి. కనక తెలియకుండానే…వాడి మొడ్డని విడిచి సూత్రాలు లోపలికి తీసుకొంది.
మళ్ళీ మొడ్డని గబాల్న నోట్లోకి తీసేసుకుంది.
కేశవ మురిపంగా చూస్తూ మళ్ళీ కనక కాళ్ళ మధ్య వాలిపోయ్యాడు. తొడలని వెడల్పు చేసి కనక ఆడతానాన్ని వేళ్ళతో వేరు చేసి నాలుకని లోపలికి పొడిచాడు.
హా…….అంటూ అరిచి వాడి ఆయుధాన్ని ఇంకా అంగటి దాకా లోపలికి తీసుకొంది.
The post ఇలా కూడా జరుగుతుందా? – 8 appeared first on Telugu Sex Stories.