ఇలా కూడా జరుగుతుందా?

“కేశవ్, కేశవ్” అంటూ అరచిన అరుపులకి మెలకువ వచ్చి లేచాడు కేశవ.
“ఏమయ్యిందమ్మా…….?! పొద్దున్నే…………చెప్పు ఏం కావాలి?” విసుగ్గా అంటూ మంచం దిగి షార్ట్ పైకి లాక్కున్నాడు.
“వెదవ జన్మ, వెదవ జన్మ, ఛీ…. ముందు బాత్రూంలోకి తగలడు, అడ్డమైనవన్నీ ఈ కళ్లకే అగుపడి చస్తున్నాయి” అంటూ దుమ దుమలాడుతూ చెయ్యి విదిలించుకుని వెళ్లిపోయింది. కనకం అనే కనక మాలక్ష్మి.
తిట్టుకుంటూనే బాత్రూమ్ లోకి నడిచాడు కేశవ.
ఆజాను బాహువు సినేమా హీరోలా, విశాలమైన ఛాతి, సింహంలాంటి నడుము సురద్రూపి అయిన చూపు.
అమ్మేప్పుడూ అంతే…….తిడుతూ ఉంటుంది అనుకొంటూ సింక్ దగ్గర నిలబడ్డాడు పోసుకోవడానికి….బెల్లాయి షార్ట్ ని గట్టి పట్టి టెన్త్ ఏర్పడినట్లు లేచి కూర్చోవడంతో……..అప్పుడర్ధమయ్యింది అమ్మ ఎందుకు తిట్టిందో………….?!
బ్రష్ చేసుకుని, సింక్లో ధారగా వదిలేసి.. చివ్వరి నాలుగు బొట్లూ జాడించేసి బయటపడ్డాడు. జిమ్ములో గంట కష్టపడి ఇంటికి వచ్చాడు.
రాగానే కాఫి ఇచ్చింది. తాగుతూ అడిగాడు.
“ఏమయ్యింది ఇందాక ఆలా అరుస్తున్నావ్ అంటూ…………?”
“గౌరి పెళ్ళిరా………..ఇంతకు ముందే అన్నయ్యగారు చెప్పారు. పెళ్లి కుదిరిందట., మంచి సంబంధం, కట్నం కూడా ఎక్కువగా అడగలేదుట., మనతో పాట్టూ కొన్నారే ఆ స్థలం మాత్రం అడిగారుట. అయినా అది ఇద్దరికీ అనుకున్నారు కదా…. రెండో దానికీ ఏమిస్తారో…..?!…….నువ్వే జాబ్ లో ఉంటే………..మనం అనుకోవడం కానీ….ఎందుకులే” బోలెడు నిట్టూర్పు విడిచింది..
“టిఫిన్ పెట్టవే……ఆ గౌరికే లేదు…….నువ్వు తెగ ఇదయిపోతున్నావ్ గానీ……చిన్నప్పటి నుండీ కలిసి మెలిసి తిరిగామా……మాటవరసకైనా అడిగిందా?!”
“ఆడపిల్ల; అదెందుకు అడుగుతుందిరా……?! నువ్వే తెలుసుకోవాలి. అయినా అయిపోయిన పెళ్ళికి బాజాలెందుకు…..ఓటి డప్పుకు తాళ్ళాలెందుకు., ఎవ్వన్ణని ఏం నాబం మనకు ప్రాప్తం లేదు అంతే….ఇదిగో తిను”
“అలా నిష్టూరాలాడకమ్మా…………..నువ్వు చూడలేదు కాబట్టి అలా మాట్లాడుతున్నావ్”
“ఏంట్రా చూడలేదు…………..ఆ పిల్ల నోరారా అత్తమ్మా ……. అని పిలిచేది., తప్పేముంది ఆ పిలుపు నిజం చేసుకుంటే……..?!”
“అత్తమ్మా” అంటూ లోపలికి వచ్చింది శ్రావ్య.
కళ్ళు తుడుచుకుంటూ “ఏంటే శ్రావ్య, మీ అక్కకి సంబంధం కుదిరిందటగా………….”
“అవునత్తా……..నిన్ను రమ్మంది అమ్మ” అంటూ జారకపోయినా…….ఓణీ గుండెల మీద నుండి తీసి కళ్ళతోనే కేశవాణి పరికించి మళ్ళీ వేసుకుంది”
“ఏంటే పిల్లా?!… అంత టిమటిమలాడుతోందా పైట నిలవడంలేదు…..మీ అక్క తరవాత నీ పెళ్లేగా……ఇంకెంత వచ్చే యేడు 20; డిగ్రీ అయిపోగానే పెళ్ళి…………..అప్పుడు చూపించు నీ మగడికి పిందేలు రాలగొడతాడు”
“అంత మొగాడు దొరికితే ఇప్పుడైనా రెడీ…………దూలెక్కిపోతోంది ఇక్కడ….రాత్రుళ్లు నిద్ర పట్టక.,”
“నిద్ర పట్టకపోతే బోర్లా పడుకోవే……………నీ వయసుకు తగ్గ మాటలెనా ఇవి………..”
“నువ్వే అన్నావ్, పంతొమ్మిది అని…..పైటేసి 7 ఏళ్ళైంది……….ఇవి చూడు ఇప్పటికే బ్రాలో ఇమడలేక అయ్యో పాపం అంటున్నాయ్. నీ కొడుకునిచ్చేయీ……..అత్తమ్మా అంటూ నీ కొంగు పట్టుకుని తిరుగుతాను”
“ఏం వయసు మునిగిపోయిందే………అప్పుడే బ్రా కావాల్సి వచ్చిందీ ….ఒరేయ్ షర్ట్ వేసుకోరా…….. నా కొడుకు మీద పడిందీ……నీ కన్ను……….ఇవ్వన్నీ ఆకర్షణలే……… మగాడి ఒడ్డూ పొడుగు చూసి కాదే వాడి మనసు చూసి ప్రేమ గెలుచుకోవాలి”.
“ఇవ్వన్నీ ఎందుకు గానీ., నేను ఎందుకు నచ్చలేదు అత్తా……………….?!”
“అదేం లేదే….. చిన్న పిల్లవి కదా……….గౌరి వాడికి ఈడూ జోడూ; వాడికి 26 గౌరికి 23; నీ కంటే నా కొడుకు 7 ఏళ్ళు పెద్దాడు. నీ వయసులో ఆకర్షణలు ఉండేవే………..అది నీ వయసు తప్పు”
“అత్తమ్మా………….నువ్వు ఇంతలా అడుగుతున్నావ్ కాబట్టి చెబుతున్నాను. నీ కొడుకు నన్ను మూడేళ్లుగా పాడుచేస్తున్నాడు. వాడి చెయ్యి పడే ఇవ్వన్నీ ఇలా బలిసి పోయ్యాయి”.
“హవ్వ, ఈ పిల్లకి సిగ్గూ శరం లేదు., నమ్మేవాడుంటే చెప్పవే……………అందగత్తె…, మీ అక్కనే చూడలేదు నా కొడుకు నువ్వేంత?!……”
“చూడు నీ కొడుకు నా వాటిని ఎలా తొంగి చూస్తున్నాడో………………….?!”
“విప్పి చూపించవే………………కనపడట్లేదేమో?!”
“నువ్వు నమ్మవు కదూ…………..” అంటూ లేచి టేబుల్ మీద టిఫిన్ చేస్తున్న కేశవ దగ్గరకు వెల్లివాది పెదాలను నోట్లోకి తీసుకుని కస్సున కొరికింది.
“ఆ………. ఆ జాకెట్ ముక్క కూడా విప్పేయ్యావే………………నీ పిదప సల్లు చూసి కోరుక్కు తింటాడూ………….” వెటకారంగా అంది కనకం.
“బావా….. విప్పమంటావా?!”
“వాణెందుకు అడగటం నే చెబుతున్నాగా…………….విప్పెయ్….సిగ్గు నీకన్నా ఉండాలి మాకన్నా ఉండాలి”
“వద్దులే దడుచుకుంటాడేమో……?!”
“సిగ్గు ముంచుకొచ్చిందా?! అంతేనే……మాటలవరకే ఎవ్వరైనా…………….చేతలకొచ్చేసరికి తెలిసోస్తుంది అసలు కథ”
“ఇంతలా ఎగబడుతుంటే చలించలేదంటే అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో……………”
“పొద్దున్న చూడాల్సిందే నువ్వు………….చూస్తే ఆ మాటనవు….”
“రా బావా అదేదో చూద్దాం………”
“వెళ్లరా….అదేదో చూపిస్తుందట……ఈ లోగా నేను వీళ్ళ అమ్మని కలిసొస్తాను”.
“ఊరుకో అమ్మా……………దీని మాటలకి నువ్వు ఇదయిపోతున్నావ్”
“నా కళ్ళు గప్పి మీ ఇద్దరు చేసేది నాకు తెలియదనుకున్నారా?! మీ సంగతి నాకు ముందే తెలుసూ……….నాటకాలాడక………..త్వరగా తెముల్చుకోండి. జాగ్రత్తరా……..ఇక దాని సైజులు పెంచక…………ఇప్పటికే చూడలేకపోతున్నాం……..”
అంటూ బయలు దేరింది.
“బావా………..ఇక రా మీ అమ్మ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చేసింది” అంటూ వంటి మీద ఓణ్ణీ లాగేసింది.
“సిగ్గులేదే నీకూ….”
“సిగ్గు పడే…….మా అక్క నిన్ను వదులుకుంది……….నేను తెలివైన దాన్ని………….కాబట్టే నిన్ను దక్కించుకున్నాను”. అంటూ రెండు చళ్ళ మధ్య కేశవ్ ముఖాన్ని దాచుకుంది.
కేశవకు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయినట్లు అయింది.
ఇద్దరూ బర్త్ డే సూట్లోకి వచ్చేశారు.
టేబుల్ మీదే శ్రావ్యని పడుకోబెట్టి మీదకు వాలిపోయ్యాడు కేశవ.
రెండు గంటలపాటూ ఇష్టంగా కుమ్మించుకుంది శ్రావ్య.,
ఇద్దరూ బట్టలేసుకుని శ్రావ్య ఇంటికి వచ్చారు.
అక్కడే ఉంది కనకం వాళ్ళ వదినకి సాయం చేస్తూ……
ప్రయత్నం ఎందాకా వచ్చిందో అని సైగ చేసి అడిగాడు. మీ అత్త కాంతం ఒప్పుకోవట్లేదు అంటూ సైగ చేసి ప్రత్యుత్తరమిచింది కనకం.
———————————————————————————————
ఎవ్వరూ కామెంట్ చేయవద్దు
“ఏమోరా….నువ్వే వచ్చి కనుక్కో…………….”అని గుసగుసగా చెప్పింది
సరేలే నేనే కనుక్కుంతాను. అంటూ భోజనానికి కూర్చున్నాడు.
మావయ్య గురు నారాయణగారు కూడా వచ్చారు. కాళ్ళూ చేథూలూ కడుక్కొని అందరూ భోజనానికి కూర్చున్నారు.
మావయ్యని అడుగుడామంటే…….ధైర్యం చాలట్లేదు.
అడుగుదామని నోరు తెరిచాడు కానీ……….”ఏరా.” అనగానే నోటికి తాళం పడిపోయింది.
పెళ్లిపనుల గురించి ముహూర్తం, పెళ్లి మంటపం వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కానీ సంబంధం కలుపుకోవడం గురించి ఒక్క మాతా మాట్లాడట్లేదు గురు నారాయణ.
శ్రద్దగా అన్నిటికీ సమాధానాలు ఇస్తున్నాడు కేశవ.
డైనింగ్ టేబల్ కింద కాళ్ళకి ఏదో తగిలింది. లంగానో చీరో………
కళ్లేత్తి శ్రావ్యని చూశాడు. శ్రావ్య చిలిపిగా చూసి సైగ చేసింది ప్లేట్లోని సున్నుండ కావాలా అంటూ చూపిస్తూ………
“ఊహూ నీ ఉండ కావాలి అంటూ సైగ చేశాడు.
“దా… చీక్కో అంటూ ఎవ్వరూ చూడకుండా పైట తప్పించి టేబల్ అంచుకీ తన చన్ను వత్తుతూపైకి ఉబికిన చన్ను మీద సున్నుండని పెట్టి నాలుకని సున్నాలా చుట్టి రా………..అంటూ వయ్యారాలు పోయింది.
మళ్ళీ కాలి మీద కాళ్లతో రాస్తున్నారు. కాలి వేళ్ళను వేళ్ళతో పట్టుకొని మెటికలు లాగుతున్నారు. జల్లుమంది కేశవకి.
కొంచెం మీదకి పాకి తొడల మధ్య లాండ్ అయ్యింది.
కాలితో రాస్తూ జీన్ ఫ్యాంట్ బటన్ రాక జిప్ లాగేసింది ఆ కాలు.
చేతిని టేబల్ కిందకు తీసుకెళ్లి ఆ కాలికి అనుకూలంగా బటన్ విప్పేశాడు.
ఆ కాలు లోపలికి పోనిచ్చి అండర్ వేర్లో ఉబ్బుని రాయసాగింది.
డ్రాయర్ కిందకు లాక్కున్నాడు. అప్పటిదాకా ముడుచుకుని ముసుగేసుకున్న ఆయుధం కవర్ తొలగడంతో బయటకు స్వేచ్ఛగా బయటికి దూకింది.
అలానే ఆ కాలి వేళ్ళ మధ్య మగతనాన్ని పట్టి తోలుని వెనక్కు లాగింది.
బోడిపెని రాస్తూ……నెమ్మదిగా వత్తసాగింది.
వళ్ళంతా జల్లుమంటోంది కేశవకి. 90 డిగ్రీలకోణంలో నిక్కి నీలుగుతోంది.
ఆ కాళి వాడి పట్టు మగతనం శీర్షాన్ని గుంజుతూ ఇంకో కాలును కూడా జత చేసింది. రెండు కాలి బొటన వేళ్ళ మధ్య పట్టి లాగుతూ…..కిర్రెక్కించసాగింది.
ఆపవే అన్నట్లు చూశాడు శ్రావ్య వైపు…., శ్రావ్య ఏంటి అన్నట్లు కవింతగా చూసి కన్ను కొట్టింది.
అయిపోయ్యేలా ఉందే చంపుకుతింటున్నావ్ అంటూ సైగలతో చెప్పాడు కానీ ఆపలేదు.
కాళ్ళు చేత్తో పట్టుకుని ఆపేశాడు. ఒక కాళ్ళు కిందకు దించింది కానీ ఒక కాలు మాత్రం వాడి తొడల మీదే ఉంచి రాస్తోంది.
తొడల మీద రాపిడికి అసలే తారాస్తాయిలో ఉన్న కామం కక్కెసేలా ఉంది.
ఆ కాలు పట్టుకుని పాదం కింద చక్కిలి గిలి పెట్టసాగాడు. ఆ వెళ్ళు పట్టుకోగానే ఏదో తేడాగా అనిపించింది. ఆ కాళి వెల్లకి మెట్టెలు ఉన్నాయి.
అంటే పెళ్ళైన వాళ్ళా?! పెళ్ళైన వాళ్ళేవారున్నారు?! అమ్మా, అత్తయ్యా………….వాళ్ళు గాక ఇంకెవరున్నారు. కర్మాగాలి అమ్మ కాదు కదా పొద్దునే నా బలుపు చూసింది. అమ్మే అయ్యుంతుంది. ఛీ అమ్మని చూసి లేపుకున్ననా?! అనుకొంటూ గబగబా ఆ కాలుని కూడా దించేసి., ఫ్యాంట్ జిప్ పెట్టుకుని చెయ్యి కడిగేసుకున్నాడు.
తల్లిని ఆ దృష్టితో ఇప్పటివరకూ చూడలేదు. తీరా…….ఇప్పుడు………ఇదేంటి?! ఏం జరుగుతోంది?.
అనుకొంటూ………బయలుదేరాడు.
పక్కింటి మణమ్మ ఎదురొచ్చింది.
ఎదురుబడి “ఏం కేశవా? మీ అత్తమ్మ ఉందా?” అంటూ అడిగింది.
“ఉందత్తా………ఇప్పుడే భోజనాలు చేసి మామిడి పండు పిసుక్కుని తింతాంది ఎళ్ళు”
“ఇట్టాంటి మాటలతోనే గడిపేస్తాన్నావా? ఏంటి………ఇంకొన్నాల్లాగూ పిసుక్కునే వయసుకూడా పోద్ది., పెద్ద కండల వీరుడొచ్చాడు పిసకడానికి…….పని చూసుకోరా పిల్లడా……..”
“నీ నోట్లో నోరు పెట్టడమే పాపం”
“మరి ఎవ్వరి నోట్లో పెడదామనుకున్నావెంటీ…..?!”
“నీ కూతురు నోట్లో……………..”
“పెళ్ళయి పదేళ్ళయింది….పిల్లలేరని నేనేడుస్తుంటే……….లేని నా కూతురుకు లైన్ వేయడానికి వచ్చాడు…మగాడు” అంటూ లోపలికి వెళ్లిపోయింది.
“పొద్దునే ఎవ్వరి ముఖం చూశానో ఏంటో…”అనుకొంటూ ఆఫీసు కి బయలు దేరాడు.
వీడూ, వీడి ఫ్రెండ్ సురేశ్ ఇద్దరూ కలిసి ఒక ప్రాజెక్టు తీసుకున్నారు. డానికి ఇంకా బిల్ల్స్ క్లియర్ కాలేదు. మహా అయితే 6 నెలల్లో వీళ్ళచేతికి డబ్బులు వచ్చేస్తాయి.
ఆన్లైన్ లో మైల్ correspondence చేసి కొత్త ప్రొజెక్ట్స్ వర్క్ ఔట్ చేసుకుని బయలుదేరాడు ఇంటికి.
ఇంటికి వెళ్తూఉంటే భయంగా ఉంది. తల్లితో ఇడవ్వడం అంటే ఏదో భయ్యంగానే ఉంది. అమ్మ, అందగత్తె ఒప్పుకోక తప్పదు. తను అమ్మ పొలికే…………RX 100లో హీరోలా ఉంటానని అందరూ అంటూ ఉంటారు.
అమ్మ కూడా నన్ను చూడగానే కావాలని నడక మార్చేస్తుంది. కావాలని చీరని బొడ్డుకిందకు జార్చేస్తుంది. నడకలో కూడా తిప్పుకుంటూ వెనక నుండి చూస్తున్నాడా లేదా అన్నట్లు చూస్తుంది.
ఆ పిర్రలు కూడా ఏం సొగసుగా ఉంటాయి. పెద్ద పెద్ద కుండలు బోర్లించినట్లు. పాపం నాన్న ఎలా తట్టుకుంటున్నాడో…..
పిర్రల మధ్య టార్చ్ లైట్ వేసుకుని వేదకాల్సిందే ఏ బొక్క దేనిదో……..నడుముకి అప్పుడే రెండు టైర్లు వచ్చేశాయి.
అయ్యాయో తప్పు ఇలాంటి ఆలోచనలు తప్పు. తప్పేముంది, ఎందుకొచ్చిన గొడవ; అలా రెచ్చగొడితే మాత్రం చూడాలా?!
అయ్యో……… అంటూ ఏవో ఆలోచనలతో గట్టిగా బ్రేక్ వేశాడు. ఎదురుగా మణమ్మ, అత్తయ్యతో పనయినట్లుంది.
The post ఇలా కూడా జరుగుతుందా? appeared first on Telugu Sex Stories.