ఎదురింటి అమ్మాయి Part 7 sex stories telugu

“ఏమిటండీ అది” అన్నాను.“మీకు చెప్పాను కదా నాకు వేరే వాళ్లు దెంగించుకుంటుంటే చూస్తేనేగాని మొడ్డలేవదు. మీరుమా ఆవిడను ఇదివరకే దెంగారు. అది నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరూ దెంగించుకోండి. నేను చాటునుండి చూస్తుంటాను. బాగా ఉద్రేకం తెచ్చుకుంటాను. నా మొడ్డ బాగా నిగుడుతుంది. అప్పుడు నేను వస్తాను.
అప్పుడు మీరు నాకుఅవకాశం ఇవ్వాలి. నేను మా ఆవిడను దెంగుతాను. ఈ విధంగా నాకు పిల్లలు పుడతారు” అన్నాడు.“అవును మదన్. ఇది నేను మా ఆయన తీసుక్ను నిర్ణయం. అందుకే నీకు దగ్గర అయ్యాను. నిన్ను మా ఆయన దగ్గరకు పంపాను. ఆ సాయం చేసి పెట్టు. నీ మేలు ఈ జన్మకు మర్చిపోము. నాకు పుట్టబో యెబిడ్డకు నీ పేరు పెట్టుకుంటాము” అంది విజయ.
“నాకో చిన్న సందేహం. ఒకసారి దెంగితేనే పుడతారా” అన్నాను.దానికి భార్యా భర్తలు ఇద్దరూ నవ్వారు.
“డాక్టరును సంప్రదించి ఫెర్టిలిటీ పీరియడ్ లోనే ఈ ప్రయోగం చేద్దాము. మన ప్రయోగం ఫలించే వరకు మీరు దెంగించు కోవచ్చు కాని కండోమ్ వేసుకొని చేసుకోండి. ఎందుకంటే పుట్టబోయే బిడ్డ నా మొడ్డకు పుట్టాడు అనే తృప్తి నాకు మిగలనివ్వండి ” అన్నాడు.
“అంటే నేను కిక్ స్టార్టర్ గా పని చెయ్యాలా. మీ ఇంజన్ స్టార్ట్ అయ్యేదాకా నేను కిక్ కొడుతుండాలా” అన్నాను నవ్వుతూ.
ఇద్దరూ ఒకేసారి పడీపడీ నవ్వారు. ఒకరి మీద ఒకరు పడుతూ నవ్వారు.“మదన్ గారూ మీ పుణ్యమా అని నేను మా వారూ ఇన్నాళ్లకు మనస్ఫూర్తిగా నవ్వామండీ. ” అంది విజయ నవ్వు ఆపుకుంటూ.“అది సరే మీ డాక్టరుగారు ఫెర్టిలిటీ పిరియడ్ ఎప్పుడు అన్నారు.” అన్నాను.“ఈ రోజునుండే. దాదాపు 10 రోజులు. ఈ పదిరోజులు మీరు మా ఇంట్లోనే ఉండండి. నేనూ ఎక్కడికి వెళ్లను. ఇంట్లోనే ఉంటాను. ఇంటి
భోజనం చేసి హాయిగా మా ఆవిడను దెంగండి. ఆఖరున ఛాన్సు నాకివ్వండి అంతే” అన్నాడు.“విజయగారూ మీరు ఒప్పుకున్నారా ఈ ఏర్పాటుకు” అని అడిగాను.“పతివ్రతలను అలా అడిగితే ఎలాగండీ మదన్ గారూ. భర్త ఏంచెబితే అలా చెయ్యడం పతివ్రతా లక్షణం” అంది నవ్వుతూ.
“పతివ్రత కు కొత్త భాష్యం చెప్పిన మీ పరిజ్ఞానానికి నా జోహార్లు” అన్నాను వ్యంగంగా.“మరి భర్త అనుమతితో ఐదుగురు దగ్గర పడుకొని పంచ పాండవులను కన్న కుంతీ దేవి పతివ్రత ఐతే నేనూ పతివ్రతనే కదా” అంది విజయ.“వామ్మో నీ పురాణ పరిజ్ఞానం పాడుగానూ ఇదే పోలికే. వాళ్లు దేవతలు.” అన్నాను.
“ఐతే మేము రాక్షసులమా” అంది విజయ.నాకు మతి పోయింది.“కాదు కాక కాదు నువ్వు మహా పతివ్రతవు. ఇలాంటి పతివ్రతను దెంగే అదృష్టం కలిగినందుకు గర్విస్తున్నాను” అన్నాను.“తమరి సహాయ సహకారాలతో మావారి లో మగతగా ఉన్న మగతనాన్ని నిద్రలేపి నా కడుపు పండిస్తున్న మీ మొడ్డ సహాయానికి నా కృతజ్ఞతలు” అంది విజయ.“ఇలా ఒకరికి ఒకరు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోడమేనా లేక కార్యక్రమం మొదలె పెట్టేదేమైనా ఉందా! విజయా అన్ని రెడీ చేసావా? ” అన్నాడు అంకుల్.
“అన్ని రెడీగా ఉన్నాయండీ” అంది విజయ.“ఉండు నేను వెళ్లి చూసి వస్తాను” అంటూ లోపలకు వెళ్లాడు.
“ఏంటి విజయా ఇదంతా. అన్ని నువ్వు మీ ఆయన కలిసే చేసారా.” అన్నాను ఇంకా అనుమానం తీరకుండా“అవునండీ. మీరు ఎదురింట్లో దిగినప్పటినుండీ మా ఆయన పోరు పెడుతున్నాడు. కాని నాకే మనస్కరించలేదు.” అంది విజయ.
“అంటే నేను అంటే ఇష్టం లేకనా” అన్నాను.“కాదు. నిన్ను మోసం చెయ్యాల్సివస్తుందేమో” అని భయపడ్డాను.“ఇప్పుడు చేసింది” అదేగా అన్నాను కసిగా.“కాదు మా ఆయన తో మాట తీసుకునే దీనికి ఒప్పుకున్నాను”” ఏమిటా మాట” అన్నాను.
” మొదట్లో అనుకున్నది ఏమంటే నాకు గర్భం రాగానే మేము ఈ ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోవాలని. నీకు దూరంగా ఉండాలని. కాని దానికి నేను ఒప్పుకోలేదు. నీకు పెళ్లి అయ్యేదాకా మనం ఇద్దరం కలిసే
59076479cookie-checkఎదురింటి అమ్మాయి Part 7no