ఒక కామ స్టోరీ | sex stories in telugu

హాయ్ నా పేరు అరుణ్ నాది ఒక పట్టణం నేను రాసిన స్టోరీస్ లో ఒక మంచి కదా నీకోసంఒకానొక కాలంలో ఒక పూరి గుడిసె లో ఒక ఫ్యామిలీ ఉండేది అందులో ఉన్న యొక్క కదే ఇదికుమార్ ఫ్యామిలీ చాలా పేద కుటుంబం అయితే కుమార్ ఒకటవ తరగతి నుండి 5వ తరగతి వరకు ఎలిమెంటరీ స్కూల్ లో చదివాడు వారికి తోడు వాళ్ల పూరి గుడిసె కు ఆనుకొని ఉన్న పక్క ఫ్యామిలీ యొక్క కుమారుడు నాయుడు వీడి ఒక్క ఫ్రెండ్, వీళ్లిద్దరూ కలిసి స్కూల్ కి వెళ్ళారు కానీ కుమార్ నల్లగా ఉండే వాడు నాయుడు చాలా బాగుంటాడు ఎందుకంటే నాయుడు వాళ్ళ అమ్మగారు బాగుంటారు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ స్కూల్కి వెళ్లే వారు అయితే కుమార్ బాగాచదివేవాడు కాదు నాయుడు బాగానే చదివేవాడు వీళ్ళిద్దరూ 5వ తరగతి కంప్లీట్ చేసి ఇ ఆర్ ఓ తరగతికి వెళ్ళాలి వీరిద్దరు కలిపి దగ్గర్లో ఉన్న హై స్కూల్ కి జాయిన్ అయ్యారు ఆరో తరగతి కంప్లైంట్ చేశారు అయితే ఆ రోజుల్లో లో ఏ డ వ తరగతికి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ ఉండేవి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ రానే వచ్చాయి అయితే ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రోజు కుమార్ ముందుగానే రూమ్లో కి వెళ్లి కూర్చున్నాడు ఎగ్జామ్ రాయడానికి మిగతా స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు అందులో ఒక అమ్మాయినిచూసి కుమార్ షాక్ అయ్యాడు ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి బాగుంది కానీ కుమార్ మిగతా అమ్మాయిల్లా కాకుండా ఈ అమ్మాయి తనకి స్పెషల్ గా కనిపించింది ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి 7వ తరగతి అమ్మాయిల కాకుండా అందంగా ఉంటూ ఆ అమ్మాయి యొక్క సొల్లు డిగ్రీ చదివే అమ్మాయి అంతా పెద్దవిగా ఉన్నాయి ఆమె సొల్లు చూడగానే మన వాడికి ఎక్కడా లేని ఆనందం తన్నుకొచ్చింది, ఆమె సొల్లు వైపు చూస్తూ ఉండిపోయాడు ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్స్ రాశి ఆమె సళ్ళు వైపు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేసేవాడు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాయి ఆ మరుసటి రోజు నుండి ఇ వేసవి సెలవులు రోజు ఆ అమ్మాయి సొల్లు గుర్తుతెచ్చుకుంటూ పడుకునేవాడు అయితే కుమార్ నల్లగా ఉండేవాడు సరాసరి హైట్ నల్లగా ఉండటం వల్ల కుమార్ వైపు ఏ అమ్మాయిచూడదు చూడాలని పెట్టుకోరు అయితే వేసవి సెలవుల్లో నాయుడు కుమార్ కలిసి ఆడుకునేవారు అయితే ఒకరోజు వీళ్ళు ఆడుకుంటుండగా నాయుడు వాళ్ళ అమ్మ పక్కనే బట్టలు ఉతుకుతుంది ఒక్కసారిగా కుమార్ ఆర్ ఏ డ వ తరగతి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ లో చూసిన