ఓ భార్య కధ – భాగం 10 | Telugu xxx kathalu

రాశి ప్రసాద్ వైపు చూసి నవ్వుతూ, “ఆత్తమ్మ, మమయ్య వాళ్ళు బాగున్నారా….పిల్లగాడు ఏం చేస్తున్నాడు,” అని అడిగింది. “అందరు బాగున్నారు వదినా….నీ కొడుకు ఈ మధ్య బాగా అల్లరి చేస్తున్నాడు,” అని అన్నాడు ప్రసాద్. అది విని రాశి చిన్నగా నవ్వుతూ, “వెల్లి కాళ్లు చెతులు కడుక్కొ,” అన్నది. ప్రసాద్ సరె అని లెచి బాత్ రూం కి వెల్లాడు. ప్రసాద్ బాత్ రూం నుండి రాగానే అందరు కలిసి భోజనం చేసారు.విజయ్, ప్రసాద్ హాల్లో కూర్చుని టీవి చూస్తుంటే రాశి ప్రసాద్ పడుకోవడానికి second bedroom రెడీ చేసింది…..travel చేసి అలసిపోవడంతో ప్రసాద్ వెళ్ళి పడుకున్నాడు. తరువాత కొద్దిసేపటికి విజయ్, రాశి కూడా వాళ్ళ బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి పడుకున్నారు. పొద్దున్నే రాశి లేచి టిఫిన్ రెడీ చేస్తున్నది….ఇంతలో విజయ్ హాల్లోకి వచ్చి కూర్చున్నాడు. రాశి విజయ్ కి కాఫి కలుపుకుని వచ్చి విజయ్ కి ఇచ్చి పక్కనే కూర్చున్నది. విజయ్ కాఫి తాగుతూ రాశి వైపు చూసాడు….రాశి ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టు అనిపించి, “ఏంటి రాశి ఆలోచిస్తున్నావు?” అని అడిగాడు. రాశి తల ఎత్తి విజయ్ వైపు చూస్తూ, “ఏం లేదండి….ఇప్పటి మన పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు….ఇప్పుడు మీ తమ్ముడు ప్రసాద్ ఇక్కడకు వచ్చాడు…ఈ పరిస్థితుల్లో నా గురించి మీ తమ్ముడికి తెలిస్తే ఏం జరుగుతుందా అని తలుచుకుంటేనే భయం వేస్తున్నది,” అన్నది.విజయ్ కి కూడా తన భార్య చెప్పిన దాంట్లో నిజం కనిపించి, రాశి వైపు చూసి తల ఊపుతూ, “నువ్వు చెప్పింది నిజమే రాశి….వాడిని వీలయినంత తొందరగా మా ఊరు వెళ్ళేటట్టు చేస్తాను….ఈలోపు నువ్వు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు,” అన్నాడు. “వాళ్ళు మన మాట వినే రకం కాదండి…..మొన్న కుమార్ వచ్చినప్పుడు చూసారుగా….మీ ముందే నన్ను బెడ్ రూంలోకి తీసుకెళ్ళాడు…ప్రసాద్ ఉన్నన్ని రోజులు కుమార్ రాకుండా ఉంటే బాగుటుంది,” అన్నది రాశి. విజయ్ కూడా అవునన్నట్టు తల ఊపాడు….అంతలో ప్రసాద్ హాల్లోకి వచ్చి, “ఏంటి అన్నయ్యా….కుమార్ అని ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు?” అని అడిగాడు. ప్రసాద్ అలా అడిగేసరికి రాశి, విజయ్ ఇద్దరు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు. విజయ్ ప్రసాద్ వైపు చూస్తూ, “కుమార్ ఎవర్రా…..ఏం అడుగుతున్నావు?” అని అడిగాడు. “అదే అన్నయ్యా….మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా….కుమార్ అని,” అని అన్నాడు ప్రసాద్. దాంతో విజయ్ అసహనంగా ప్రసాద్ వైపు చూస్తూ, “ఏంటిరా…..అర్ధం….పర్ధం లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు….పనీ పాటా లేదా?” అని అంటూ బాత్ రూంలోకి వెళ్ళాడు. ప్రసాద్ తన అన్నయ్య విజయ్ వైపు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ, “నేను ఏం అడిగానని అన్నయ్య అలా కోపంగా వెళ్తున్నాడు….వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నదే కదా వీళ్ళను అడిగింది,” అని అనుకుంటూ తన వదిన రాశి వైపు చూస్తూ, “ఏంటి వదినా అన్నయ్య అలా సీరియస్ అయ్యాడు….నేను మీరు మాట్లాడుకుంటున్నదే కదా అడిగింది,” అని అన్నాడు. రాశి ప్రసాద్ వైపు చూస్తూ, “కుమార్ అంటే మీ అన్నయ్య కేసు చూస్తున్న పోలిస్ అతను…ఏదో మాటల సందర్బంలో అతని పేరు వచ్చింది….అంతలో నువ్వు అలా అడిగే సరికి మీ అన్నయ్యకు కోపం వచ్చింది,” అంటూ రాశి కిచెన్ లోకి వెళ్తూ, “కాఫి తాగుతావా…..టీ తాగుతావా?” అన్ని అడిగింది.“ఏది తొందరగా వీలయితే అది ఇవ్వు వదినా,” అన్నాడు ప్రసాద్. రాశి సరే అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళి కాఫి కలుపుకుని తీసుకువచ్చి ప్రసాద్ కి ఇచ్చింది. ప్రసాద్ కాఫి తాగతు కిచెన్ లో పని చేసుకుంటున్న తన వదిన రాశి వైపు చూస్తూ, “ఇంట్లో ఏదో జరుగుతున్నది,” అని అలోచిస్తూ కాఫి తాగేసాడు. రాశి కిచెన్ లో పని చేసుకుంటూ ప్రసాద్ వైపు చూసి, “ఇంకా ఎంటి సంగతులు,” అని అడిగింది. “ఎముంది వదిన డిగ్రీ అయిపొయింది….హాలిడెస్ కదా ఇక్కడ ఒక 15 రొజులు ఉండి పొవాలని వచ్చాను,” అన్నాడు ప్రసాద్.ప్రసాద్ ఇక్కడ 15 రొజులు ఉంటాడని వినగానే రాశి మొహం ఒక్కసారిగా పాలిపోయింది, “వీడు ఇప్పుడు 15 రోజులు ఇక్కడ ఉంటే….నా పరిస్థితి ఏంటీ,” అని ఆలోచిస్తున్నది. అలా ఆలోచిస్తూ రాశి టిఫిన్ రెడీ చేసింది….విజయ్ టిఫిన్ చేసి మిల్లుకి వెళ్ళిపోయాడు. ప్రసాద్ టీవి చూస్తూ కూర్చున్నాడు….కొద్దిసేపు అయిన తరువాత ప్రసాద్ స్నానం చేసి వచ్చి రెడీ అయ్యి, “వదినా….అలా బజారుకి వెళ్ళి వస్తాను,” అని బయటకు వెళ్తున్నాడు. అంతలో రాశి ప్రసాద్ వెనకాలే హాల్లోకి వచ్చి, “మధ్యాహ్నం భోజనానికి వస్తావా?” అని అడిగింది. “వచ్చేటట్టయితే ఫోన్ చేస్తాను వదినా,” అంటూ గేటు గడి వేసి వెళ్ళాడు ప్రసాద్.దాంతో రాశి సరే అని ఇంట్లో పనులు పూర్చి చేసుకుని స్నానం చేసి వచ్చి టిఫిన్ చేసి టీవి చూస్తున్నది. అలా కొద్దిసేపు టీవి చూస్తుండగా కాలింగ్ బెల్ మోగింది….”ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చుంటారు,” అనుకుంటూ రాశి తలుపు తీసింది. ఎదురుగా కుమార్ ని చూసేసరికి రాశికి నోట మాట రాలేదు. రాశి డోర్ ఓపెన్ చెయ్యగానే కుమార్ లోపలికి వచ్చి రాశిని తన రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని లోపలికి తీసుకెళ్ళాడు. “అబ్బా….వదులు కుమార్….ఎవరైనా చూస్తే బాగోదు,” అన్నది రాశి.కుమార్ రాశిని బెడ్ రూంలోకి తీసుకెళ్ళి దింపి, రాశిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ఆమె పెదవుల మీద ముద్దు పెడుతూ, ఆమె పెదవులను నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరిస్తు రాశి పైటని పక్కకి తప్పించి చీరను లాగేసాసి, ఆమె నడుముని పట్టుకుని పిసుకుతూ, పెదవులను చీకుతూ కుమార్ రాశి మొహం మీద నాలుకతో నాకుతూ, ఆమె ఎత్తుల మీద చెయ్యి వేసి పిసుకుతూ, బుగ్గ మీద కొరుకుతూ, పెదవులను చీకుతూ రాశి జాకెట్ ని విప్పేసాడు.తరువాత అదే స్పీడుతో బ్రా కూడా రాశి ఒంటి మీద నుండి తీసేసి కింద పడేసిన చీర, జాకెట్ మీద వేసి, రాశిని బెడ్ మీదకు తోసి, తన చొక్కా విప్పేసి పక్కన పడేసి రాశి మీదకు చేరి ఆమె మొహం మొత్తం ముద్దులు పెడుతూ పెదాలని చీకుతూ, రాశి ఎత్తుల్ని పిసుకుతూ, ముచ్చికలను పట్టుకుని నలుపుతూ లాగి వదిలాడు. రాశి నోటి వెంట చిన్నగా మూలుగులు బయటకు వస్తున్నాయి….రాశి తన చేతులతో కుమార్ తలను పట్టుకుని తన చేతి వేళ్ళను ఆమె జుట్టు లొకి దూర్చి వాడి నిమురుతున్నది.కుమార్ మెల్లిగా కిందకి జరిగి రాశి ఎత్తుల్ని తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ ఎత్తుని పిసుకుతు, ముచ్చికలను పంటి మద్య ఇరికించుకొని కొరుకుతున్నాడు. దాంతో రాశి ఒక్కసారిగా అరిచి, “అంత మొరటుగా చెస్తావెంటి….చిన్నగా చెయ్యరా,” అన్నది రాశి. కుమార్ తన చేతిని కిందకి తీసుకెల్లి లంగా లొపలకి చేతిని పెట్టి ప్యాంటి లొ వేల్లని దూర్చి రాశి పూకుని రుద్దడం మొదల్ పెట్టాడు. రాశి చిన్నగా మూలుగుతూ, “ఆహ్…. స్…అబ్బా…అబ్బా చంపెస్తున్నవు రా,” అంటూ మూలుగుతున్నది. కుమార్ తన వేలిని రాశి పూకులొ పెట్టి బయటకి లొపలకి ఆడించడం మొదలు పెట్టాడు. రాశి కూడా కుమార్ తల మీద చెయ్యి వేసి తన బొడ్డుకేసి గట్టిగా నొక్కుకుంటున్నది. కుమార్ రాశి బొక్కలో నుండి తన చేతిని బయటకు తీసి లంగా బొందు పట్టుకొని లాగాడు. రాశి లంగా ఆమె కాళ్ళ చుట్టూ కుప్పలా పడింది….అలాగే ప్యాంటిని కూడా తీసెసాడు.కుమార్ మెల్లిగా కిందకి జరిగి రాశి పూకు మీద ముద్దులు పెడుతూ నాలుకతొ పైకి కిందకి నాకుతూ నాలుకని రాశి బొక్కలోకి తోసి కెలుకుతూ, తన చేతులతో ఆమె ఎత్తుల్ని పిసుకుతున్నాడు. కుమార్ రాశిని బెడ్ మీదకు తోసి తన ఒంటి మీద బట్టలు విప్పేసి, తన నడుముని రాశి తల వైపు తెచ్చి, తన తలను రాశి తొడల మధ్యకు దూర్చాడు. తన నాలుకతో రాశి బొక్కని పైనుండి కిందదాకా నాకుతున్నాడు…..కుమార్ దడ్డు రాశి కళ్ళ ముందు ఊగుతున్నది. కుమార్ తన నడుముని కిందకి దించి తన దడ్డుని రాశి పెదాల మీద ఉంచాడు.రాశి తన చేత్తో కుమార్ దడ్డుని పట్టుకుని చర్మాని వెనక్కి లాగి గుండు మీద ముద్దు పెట్టి నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నది. అలా రాశి కుమార్ దడ్డుని మొత్తం తన నోట్లోకి తీసుకుని బయటకి తీస్తూ చీకుతు, కుమార్ దడ్డు కింద ఉన్న వట్టలను నిమురుతూ ఉన్నది. కుమార్ తన నాలుకతో రాశి బొక్కలో గొల్లిని నలుపుతూ నాలుకతో కెలుకుతున్నాడు. రాశి కుమార్ ఇస్తున్న సుఖానికి తట్టుకోలేక తన నోట్లో నుండి అతని దడ్డుని బయటకు తీసి, “అబ్బా చంపెస్తున్నవురా…..అలా నలపకు రా….ప్లీస్ రా చంపకు,” అంటూ అరుస్తూ కార్చుకున్నది. కుమార్ రాశి బొక్క మొత్తం నాకేసి, పూకులొ ఉన్న రసాన్ని కూడా జుర్రుకున్నాడు.తరువాత కుమార్ ఆమె మీద నుండి లెచి తొడల మద్యలొ చేరి రాశి పెదవులను అందుకొని చీకుతూ, ఆమె కాళ్ళని పట్టుకొని పైకి లేపి తన దడ్డుని ఆమె పూకు లొపలకి తొసాడు. అలా కుమార్ రాశి పెదవులను చీకుతూ చిన్నగా ఆమెని దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. రాశి కుమార్ ని గట్టిగా వాటేసుకుని కింద నుండి తన నడుముని పైకి ఎత్తుతూ కుమార్ ఊపులకు ఎదురూపులు ఇస్తున్నది. కుమార తన నాలుకను ఆమె నోట్లోకి తోసి, రాశి నాలుకతో పెనవేసి, ఆమె ఎంగిలిని జుర్రుకుంటూ, ఎత్తులను పిసుకుతూ, తన దడ్డుని రాశి బొక్కలో స్పీడుగా ఆడిస్తున్నాడు. రాశి చిన్నగా మూలుగుతూ, “అబ్బా….ఎం దెంగుతున్నావురా కుమార్….అది అలా దెంగు….ఇంక లొపలకి,” అంటూ అరుస్తున్నది. కుమార్ రాశి ఎత్తుల్ని పిసుకుతూ, “నీయమ్మ…..ఏమున్నావే కసి లంజా,” అంటూ తన దడ్డుని లొపలకి బయటకి ఆడిస్తూ రాశి పూకుని గట్టిగా దెంగుతున్నాడు.అలా కొద్దిసేపు తన దడ్డుని రాశి బొక్కలొ ఆడించిన తరువాత కుమార్ తన దడ్డుని ఆమె బొక్కలో నొక్కి పెట్టి రసాన్ని పిచికారీ చేసాడు. అలా తన రసాలను రాశి బొక్కలోకి కార్చేస్తూ కుమార్ ఆమెని గట్టిగా పట్టుకుని కదలకుండా ఉన్నాడు. కుమార్ రాశిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని, “ఏమున్నావే….నీ దగ్గర దొరుకుతున్న సుఖం నాకు ఎవరి దగ్గరా దొరకడం లేదే….నిన్ను నా జీవితంలొ వదలను,” అని రాశి పెదవులను అందుకున్నాడు. అలా ఇద్దరు ముద్దులు పెట్టుకుంటుండగా కాలింగ్ బెల్ మోగింది….ఇద్దరు లేచి బట్టలు వేసుకున్నారు. రాశి వచ్చి తలుపు తీసింది…..బయట ప్రసాద్ నిల్చుని ఉన్నాడు.ప్రసాద్ లోపలికి వచ్చి హాల్లో కూర్చుని ఉన్న కుమార్ వైపు ఎవరు అన్నట్టు తన వదిన వైపు చూసాడు. రాశి ప్రసాద్ వైపు చూసి, “ఈయన కుమార్, సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్….మీ అన్నయ్య కేసు డీల్ చేసున్నది ఈయనే…..ఆ కేసు విషయంలో వివరాలు కావాలంటే మాట్లాడుతున్నాను,” అన్నది. కుమార్ సోఫాలో నుండి లేచి రాశి వైపు చూసి, “వెళ్ళొస్తాను,” అని బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. కుమార్ వెళ్ళిపోయిన తరువాత రాశి ప్రసాద్ వైపు చూసి, “అప్పుడే వచ్చావేంటి….ఎక్కడకు వెళ్లావు?” అని అడిగింది. ప్రసాద్ మాట్లాడకుండా కూర్చున్నాడు….అది చూసి రాశి, “సరె నేను ఇంకా వంట చేయలెదు….ఎం తింటావొ చెప్పు ఆర్డర్ ఇద్దాము,” అన్నది. నీ ఇష్టం వదినా…..ఎదైన ఇవ్వు,” అన్నాడు ప్రసాద్.“అయితే బిర్యాని చెప్పనా,” అని అడిగింది రాశి. ప్రసాద్ సరె అన్నట్టు తల ఊపాడు…..రాశి రెస్టారెంట్ కి ఫోన్ చేసి బిర్యాని ఆర్డర్ చేసింది. “ప్రసాద్….నువ్వు ఫ్రెష్ అయి రా….ఇంకొ 20 నిమిషాలలొ బిర్యాని వస్తుంది,” అన్నది రాశి. ప్రసాద్ సరె అని లోపలికి వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి, హాల్లో రాశి పక్కనే కూర్చుని, ఇద్దరు టీవి చూస్తున్నారు. 10 నిమిషాలలొ బిర్యాని తీసుకుని డెలివరి బాయ్ వచ్చాడు….రాశి అతని దగ్గర నుండి బిర్యాని తీసుకుని డబ్బులు ఇచ్చి అతనిని పంపించింది. రాశి కిచెన్ లోకి వెళ్ళి ఇద్దరికి ప్లేట్లలో బిర్యాని పెట్టుకుని తీసుకొని వచ్చి, ఒక ప్లేటు ప్రసాద్ కి ఇచ్చింది. ఇద్దరు మెదలకుండా టీవి చూస్తూ బిర్యాని తిన్నారు…..రాశి కిచెన్ లో సర్దేసి ప్రసాద్ పక్కనే కూర్చుని టి.వి చూస్తున్నది. కొద్దిసేపు టీవి చూసిన తరువాత ప్రసాద్ తల వంచుకుని, “వదినా నువ్వు చేస్తున్నది కరెక్ట్ కాదు,” అన్నాడు.రాశి ప్రసాద్ వైపు చూస్తూ, “ఏం కరెక్ట్ కాదు….” అన్నది. ప్రసాద్ టీవి చూస్తూ, “అన్నయ్య ఇంట్లొ లెనపుడు….ఆ ఇన్ స్పెక్టర్ కుమార్ తో నువ్వు చెసెది కరెక్ట్ కాదు,” అన్నాడు. రాశికి ఒక్కసారిగా గుండెల్లొ రాయి పడినట్టయింది….కాని పైకి మాత్రం అర్ధం కానట్టు, “నేను ఏం చేసాను,” అని అడిగింది. “నేను వచ్చి 2 గంటలు అవుతుంది వదిన…డొర్ ఒపెన్ చెసి ఉంటె లొపలకి వచ్చాను….బెడ్ రూంలొంచి మూలుగులు వస్తుంటే….ఎంటా అని చూసాను,” అంటూ ఒక సెకను ఆగి, “నేను చూసాను కనుక సరిపోయింది….అదే అన్నయ్య చూసుంటే చచ్చిపొయెవాడు….నువ్వంటే అన్నయ్యకు పిచ్చి ప్రేమ వదినా….అన్నయ్యను మోసం చేయడానికి నీకు మనసెలా వచ్చింది,” అన్నాడు. “అది కాదు ప్రసాద్,” అంటూ రాశి చెప్పబోతుండగా ప్రసాద్ ఆమెను చెప్పనివ్వకుండా, “ఏది కాదు వదిన….అసలు అలా చేయడానికి నీకు మనసెలా వచ్చింది, అన్నయ్యకు తెలిస్తె ఎమవుతుందొ ఆలొచించు, అన్నాడు. ఇక ప్రసాద్ కి అంతా తెలిసిపోయిందని రాశికి అర్ధం అయ్యి…..జరిగింది మొత్తం చెప్పుకొచ్చింది. ప్రసాద్ అంతా విని ఆశ్చర్యపోతూ, “ఇంత జరిగినా నాకు ఒక్క మాట కూడా ఎందుకు చెప్పలేదు వదినా?” అన్నాడు. “నువ్వు మాత్రం ఏం చేస్తావు ప్రసాద్….” అన్నది రాశి…..ఆమె కళ్ళు కన్నీటితో నిండిపోయింది.ప్రసాద్ రాశి పక్కకు జరిగి ఆమె భుజం మీద చెయ్యి వేసి, “ఊరుకో వదినా….కొంత ప్రాబ్లమ్ తీరిపోయింది అన్నావు కదా….తొందరలోనే అది కూడా తీరిపోతుందిలే,” అన్నాడు. రాశి తన కన్నీళ్లను తుడుచుకుంటూ, “కాని ఈ నరకం నుండి ఎప్పుడు బయటపడతానో…..లేదో…..నాకు అర్ధం కావడం లేదు ప్రసాద్,” అన్నది. వదిన కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు చూసిన ప్రసాద్ కి ఏం చెయ్యాలో అర్ధం కాలేదు….ఇక అక్కడే ఉంటే బాధ ఎక్కువ అవుతుందని, “సరె వదినా నేను బయలుదేరుతాను,” అన్నాడు. ఆ మాట విన్న రాశి ఆశ్చర్యంగా ప్రసాద్ వైపు చూస్తూ, “ఏంటి సడన్ గా…..కొద్ది రోజులు ఇక్కడ ఉందామని వచ్చావు కదా,” అని అడిగింది. “ఇక్కడ ఉందామని వచ్చిన మాట నిజమే…..కాని మీ కధ విన్న తరువాత నాకు అన్నయ్యని ఈ పరిస్థితుల్లో చూడటం నా వల్ల కావడం లేదు….అందుకని నేను మా ఊరు వెళ్తాను,” అన్నాడు ప్రసాద్.రాశి ప్రసాద్ వైపు అనుమానంగా చూస్తూ, “ఇక్కడ విషయాలు మీ వాళ్ళతో….” అని ఆమె మాట పూర్తి కాక ముందే, ప్రసాద్ తన వదిన రాశి వైపు చూస్తూ, “నేను అంత తెలివి లేని వాడిని అనుకున్నావా…..ఇక్కడ విషయాలు ఏమీ మా అమ్మ, నాన్నతో చెప్పను….వీలయితే నిన్ను ఈ ప్రాబ్లం నుండి బయట పడేస్తాను…కాని ఇంకా చిక్కుల్లోకి తోయను,” అన్నాడు. ఆ మాట విన్న రాశి మనసు ప్రశాంతంగా అయిపోయింది….ఆ రోజు సాయంత్రం విజయ్ మిల్లు నుండి వచ్చి హాల్లో కూర్చుని టీవి చూస్తునాడు. ప్రసాద్ తన గదిలో నుండి బ్యాగ్ తగిలించుకుని బయటకు రావడం చూసి, “ఏక్కడికి వెళ్తున్నావురా?” అని అడిగాడు.ప్రసాద్ తన అన్నయ్య విజయ్ వైపు చూస్తూ, “లేదన్నయ్యా….నాకు ఇక్కడ ఉండాలనిపించడం లేదు….అందుకే ఊరు వెళ్తున్నాను,” అన్నాడు. అంతలో హల్లోకి రాశి కూడా వచ్చింది….ప్రసాద్ వెళ్తాడని అంతకు ముందే తెలిసి ఉండటంతో మెదలకుండా నిల్చున్నది. విజయ్ మాత్రం ప్రసాద్ తో, “కొద్ది రోజులు ఉంటానన్నావు కదరా….ఇంతలో ఏమయింది?” అని అడిగాడు. ప్రసాద్ ఏం మాట్లాడకుండా నిల్చోవడంతో, విజయ్ కి ఏం అర్ధం కాక రాశి వైపు చూసాడు. దాంతో రాశి ఇక చెప్పక తప్పదన్నట్టు విజయ్ వైపు చూసి, “ప్రసాద్ కి అంతా తెలిసిపోయింది విజయ్,” అన్నది.ఆ మాట వినగానే విజయ్ కి ఏం చెయ్యాలో తోచలేదు…..అక్కడే ఉన్న కుర్చీలో ఒక్కసారిగా కూలబడ్డాడు. విజయ్ అలా సోఫాలో కూలబడంగానే ప్రసాద్ విజయ్ దగ్గరకు వచ్చి, “అన్నయ్యా….నాకు తెలిసిందని బాధ పడక్కర్లేదు….ఇంత జరిగిందని తెలిసి….కనీసం నాకు చెప్పకుండా….ఇంత బాధను దాచుకుని, ఎటూ వెళ్ళడానికి వీలు లేక మీరు ఇద్దరు పడుతున్న బాధను చూడలేక ఇక్కడ నుండి వెళ్తున్నాను….వీలైతే దీనికి ఏదైనా పరిష్కారం దొరుకుతుందేమో చూస్తాను,” అన్నాడు. విజయ్ కళ్ళ వెంబడి నీళ్ళు అగకుండా బయటకు వస్తున్నాయి…..తన భుజం మీద ఉన్న ప్రసాద్ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని, “ఈ సంగతి మన మధ్యలోనే ఉండాలి…..ఎవరికి చెప్పకు,” అన్నాడు. “తప్పకుండా అన్నయ్యా….ఈ విషయం నాకు తప్ప మన ఇంట్లో ఎవరికి తెలియనివ్వను,” అంటూ తన బ్యాగ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు.ప్రసాద్ వెళ్ళిపోయిన తరువాత విజయ్, రాశి భారమైన మనసుతో భోజనం చేయడానికి మనసు రాక అలాగే బయట తలుపులు గడి వేసి వచ్చి, బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి పడుకున్నారు. తరువాత రోజు రాశి నిద్ర లేచి ఇంటి పనులు చేసి కూర్చుని పేపర్ చదువుతున్నది. అలా పేపర్ చదువుతూ అందులో ఉన్న ఒక వార్త రాశిని బాగా ఆకర్షించింది….ఆ వార్తను ఒకసారి కాదు చాలా సార్లు చదివింది. ఆ వార్త చదువుతున్నప్పుడు రాశిలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది….దాని ప్రకారం వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఆలోచనలో, ఆ దారిలో వెళ్తే వచ్చే ఉపయోగాలు, తన జీవితం ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతాయి, ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవాలి అన్న విషయాలను ఆలోచిస్తున్నది.అలా ఆలోచనల్లో ఉన్న రాశికి తన మొగుడు విజయ్ పిలుపు విని ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి ఆలోచనల్లోంచి బయటకు వచ్చింది. విజయ్ నిద్ర లేచి ఫ్రెష్ అయిన తరువాత హాల్లో కూర్చుని దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్న రాశిని చూసి దగ్గరకు వెళ్ళి భుజం మీద చెయ్యి వేసి, “మరీ అంత ఎక్కువగా ఆలోచించకు రాశి….ఏది జరగాలని ఉంటే అది జరుగుతుంది,” అన్నాడు. ఆ మాట వినగానే రాశి తల ఎత్తి విజయ్ కళ్ళల్లోకి చూసింది…..ఆమె కళ్ళల్లో కన్నీటి పొర కంటి నుండి బయటకు వద్దామా….వద్దా అన్నట్టు ఉన్నది. విజయ్ రాశి పక్కనే కూర్చుని, “నాకు నువ్వు కావాలి…..పరిస్థితుల వల్ల నువ్వు ఎలా ఉన్నా….నీ సంగతి నాకు తెలుసు….అందుకని అనవసరమైన ఆలోచనలు ఆలోచించి ఆరోగ్యం పాడుచేసుకోకు,” అన్నాడు.రాశి తన ఆలోచనల గురించి విజయ్ తో discuss చేద్దామనుకున్నది…కాని ఇప్పుడు జరుగుతున్న సంఘటనలకు విజయ్ బాగా నలిగిపోయాడు. అందుకని విజయ్ కి చెప్పకుండా ఉండటం మంచిది అనుకుని, అక్కడ నుండి లేచి కిచెన్ లోకి వెళ్ళి వంట పనిలో పడింది. అలా రాశి వంట చేస్తుంటే విజయ్ కొద్దిసేపు పేపర్ చదివి, మిల్లుకి వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్నాడు. రాశి కిచెన్ లో వంట చేస్తున్నదన్న మాటే కాని, ఆమె బుర్ర నిండా ఇందాక పేపర్ లో చదివిన వార్త గురించే ఆలోచనలు మెదులుతున్నాయి. “తన ప్లాన్ సరిగ్గా ముందుకు సాగాలంటే ఒక మగ మనిషి తోడు అవసరం…..అంత నమ్మకమైన అతను తన భర్త మాత్రమే, కాని విజయ్ ని ఈ పరిస్థితుల్లో నా ప్లాన్ గురించి చెప్పి ఇంకా టెన్షన్ పెట్టదలుచుకోలేదు….అది కాక దారిలో చాలా అడ్డంకులు వస్తాయి….అందుకు విజయ్ అసలు సరిపోడు….ఇక ఎవరు ఉన్నారు,” అని ఆలోచిస్తుండగా తన ఫోన్ మెసేజ్ వచ్చినట్టు మెసేజ్ టోన్ మోగింది./34 రాశి హాల్లోకి వచ్చి ఫోన్ తీసుకుని మెసేజ్ ఎవరి దగ్గర నుండి వచ్చిందా అని చూసింది, కుమార్ నెంబర్ నుండి మెసేజ్ రావడం చూసి, “వీడొకడు….నా ప్రాణానికి యముడిలా తగిలాడు….ఇంతకు ఏం పంపించాడో,” అనుకుంటూ రాశి మెసేజ్ ఓపెన్ చేసింది.అందులో కుమార్, రాము ఇద్దరు ఏదో కేసు పని మీద పది రోజులు వేరే ఊరు వెళ్తున్నట్టు ఉన్నది. అది చూసి రాశి ప్రశాంతంగా ఊపిరి పీల్చుకున్నది….కాని రాశికి అప్పటిదాకా తన ప్లాన్ అమలు చేయడానికి సంశయిస్తున్నదల్లా, ఈ మెసేజ్ చూడగానే, మనసులో, “దేవుడే నాకు అవకాశం కల్పించినట్టుగా ఉన్నది….ఈ అవకాశాన్ని వదులుకోకూడదు,” అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి కిచెన్ లోకి వెళ్ళి విజయ్ కి టిఫిన్ రెడీ చేసి, బాక్స్ పెట్టింది. విజయ్ స్నానం చేసి వచ్చి టిఫిన్ చేసి, బాక్స్ తీసుకుని మిల్లుకి వెళ్ళాడు.రాశి స్నానం చేసి వచ్చి హాల్లో కూర్చుని టిఫిన్ చేస్తూ ఫోన్ తీసుకుని కుమార్ పంపిన మెసేజ్ చూస్తూ, తన ప్లాన్ మొదటి అడుగు వేయడానికి నిర్ణయించుకుని, కుమార్ కి, “మరీ అన్ని రోజులా….?” అని రిప్లై మెసేజ్ పంపించింది. అలా పంపించిన వెంటనే కుమార్ నుండి, “ఏం చేద్దాం రాశి డార్లింగ్…..ఒక కేసు పని మీద రావాల్సి వచ్చింది….పది రోజుల తరువాత వచ్చి నీ అందాలతో ఆడుకుంటాను….. సరె….సరె…మా SPగారు వచ్చారు….మళ్ళీ మెసేజ్ చేస్తాను,” అని మెసేజ్ వచ్చింది. అది చూసి రాశి నవ్వుకుంటూ, తన ఫోన్ లో ఉన్న ఫోన్ బుక్ తీసి అందులొ ఉన్న contacts ని అలా చూస్తు ఉండగా…..ఒక పేరు దగ్గర ఆమె కళ్ళు ఆగాయి.ఆ పేరు చూడగానే రాశి కళ్ళు ఆనందంతో మెరిసాయి….వెంటనే తన మనసులో, “yes….నా ప్లాన్ correct గా ముందుకు సాగాలంటే ఇతను సరిగ్గా సరిపోతాడు,” అని ఆమె మనసు ఆనందంతో గంతులు వేసింది….కాని అంతలోనే, “నా ప్లాన్ చెబితే ఒప్పుకుంటాడా,” అని సందేహం వచ్చింది. కాని అంతలోనే అతనికి ఎలా నచ్చచెపితే ఒప్పుకుంటాడో నాకు తెలుసు అని అనుకుంటూ ఆ నంబర్ కి ఫోన్ చేసింది. ఇక్కడ ఇలా రాశి తన ఫోన్ లో ఉన్న నెంబర్ కి ఫోన్ చేస్తుంటే అతను ఫోన్ ఎత్తక పోయే సరికి అసహనంగా మళ్ళీ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తున్నది. రాశి చేస్తున్న ఫోన్ ఆ వ్యక్తి ఇంట్లో బెడ్ మీద మోగుతున్నది….కాని అతను మాత్రం స్నానం చేస్తున్నాడు. ఆ ఫోన్ ఆగకుండా అలా మోగుతుండే సరికి అతని తల్లి ఆ గదిలోకి వచ్చి తన చేతిలోకి ఫోన్ తీసుకుని, ఆమెకు చదువు రాకపోవడంతో, బాత్ రూం తలుపు దగ్గరకు వెళ్ళి తలుపు కొడుతూ, “చిన్నోడా…..ఎవరో ఆపకుండా ఫోన్ చేస్తున్నార్రా…..” అన్నది. బాత్ రూంలో నుండి అతను, “నేను వస్తున్నాలే అమ్మా…..ఐదు నిముషాలు,” అన్నాడు చిరాగ్గా. దాంతో ఆమె మళ్ళీ ఆ సెల్ ఫోన్ ని బెడ్ మీద పెట్టి బయటకు వెళ్ళిపోయింది. పది నిముషాల తరువాత బాత్ రూంలో నుండి వచ్చిన అతను బయటకు వచ్చి తను స్నానం చేస్తున్నంత సేపు ఆగకుండా మోగుతున్న ఫోన్ ని చిరాగ్గా తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు.ఫోన్ లో incoming number చూసి ఆశ్చర్యపోతూ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి, “హలో వదినా…..ఏంటి సంగతి…..ఆపకుండా ఫోన్ చేస్తున్నావు….అక్కడ అంతా బాగానే ఉన్నది కదా,” అని గుక్క తిప్పుకోకుండా అడుగుతున్నాడు ప్రసాద్. ప్రసాద్ ఫోన్ ఎత్తగానే అతని గొంతు విన్న రాశికి ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టయింది…..ప్రసాద్ అలా ఆపకుండా ఆత్రంగా అడుగుతుండే సరికి రాశికి చాలా ఆనందపడింది. “అంతా బాగానే ఉన్నది ప్రసాద్…..ఊరికి వెళ్ళిపోయావా….” అని అడిగింది రాశి. తన వదిన రాశి మామూలుగా మాట్లాడటం విని ప్రసాద్ ఊపిరి తేలిగ్గా పీల్చుకుంటూ, “వచ్చి చాలా సేపయింది వదినా…..స్నానం చేస్తున్నాను….నువ్వు ఆపకుండా ఫోన్ చేసేసరికి కంగారు పడ్డాను…ఇప్పుడు నీ మాట వినేసరికి మనసు కుదుట పడింది,” అన్నాడు.ఆ మాట విన్న రాశి ఆనందంతో, “ప్రసాద్…..నాకు నువ్వు ఒక సహాయం చెయ్యాలి…..చేస్తావా?” అన్నది. “అదేంటి వదినా…..అలా అడుగుతావు….నువ్వు, అన్నయ్య అంటే ఎంత ఇష్టమో నీకు తెలియదా….నువ్వు అడగక్కర్లేదు వదినా….నువ్వు ఏది చెప్తే అది చేస్తా,” అన్నాడు ప్రసాద్. “అయితే నువ్వు వెంటనే ఇక్కడకు వచ్చెయ్ ప్రసాద్…..కాని మీ అన్నయ్యతో మాత్రం నేను రమ్మన్నట్టు చెప్పకు,” అన్నది రాశి. “అన్నయ్య సంగతి నాకు వదిలెయ్ వదినా….ఆయనకు ఏం చెప్పాలో, ఎలా చెప్పాలో నాకు బాగాతెలుసు….నువ్వు కంగారు పడకు….నువ్వు సంతోషంగా ఉండటమే నాకు కావాలి వదినా,” అన్నాడు ప్రసాద్.ప్రసాద్ ఆ మాట అనగానే రాశి గొంతు ఏడుపుతో పూడుకుపోయి నోట మాట రావడం లేదు. రాశి ఏడుస్తున్నదని అర్ధం కాగానే ప్రసాద్ మనసు బాధతో మెలితిరిగిపోయింది, “వదినా….అలా ఏడవకు వదినా….ఇప్పటికే చాలా కష్టాలు పడ్డావు….అవి తీరడానికి, నువ్వు అన్నయ్య సంతోషంగా ఉండటానికి ఏం చెయ్యాలన్నా చేస్తాను….ఎంత రిస్క్ అయినా చేస్తాను,” అన్నాడు ప్రసాద్. “చాలా థాంక్స్ ప్రసాద్…..ఈ సమస్యల నుండి బయట పడటానికి ఒక మార్గం అలోచించాను….దానికి చాలా నమ్మకమైన వ్యక్తి కావాలి….నాకు మీ అన్నయ్య తరువాత అంత నమ్మకమైన వ్యక్తివి నువ్వే….అందుకని నీకు ఫోన్ చేసాను,” అన్నది రాశి.రాశి మాట వినగానే ప్రసాద్ కూడా ఆనందంతో, “అదేంటి వదినా….నువ్వు నాకు థాంక్స్ చెప్పడం ఏంటి…..నాకు మా అన్నయ్య ఎంత ఇష్టమో, నువ్వు కూడా అంతే ఇష్టం….ఈ విషయంలో నీకు నీ తమ్ముడు గుర్తుకురాకుండా….నేను గుర్తుకు వచ్చినందుకు నేను నీకు థాంక్స్ చెప్పాలి వదినా…..ఇప్పుడే బయలుదేరుతాను,” అన్నాడు. “సరే ప్రసాద్…..మిగతా విషయాలు నువ్వు ఇక్కడకు వచ్చిన తరువాత మాట్లాడుకుందాం….ఉంటాను,” అని ఫోన్ పెట్టేసింది రాశి. ప్రసాద్ కూడా ఫోన్ పెట్టేసి, కిచెన్ లో పని చేసుకుంటున్న తన తల్లి దగ్గరకు వెళ్ళి, “అమ్మా….నేను ఊరు వెళ్తున్నాను,” అన్నాడు. దానికి ప్రసాద్ వాళ్ళ అమ్మ అతని వైపు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ, “ఇప్పుడే కదరా అన్నయ్య దగ్గర నుండి వచ్చావు….మళ్ళీ ఎక్కడకు వెళ్తున్నావురా?” అని అడిగింది.“ఫోన్ వచ్చిందమ్మా…..అర్జంటుగా వెళ్ళాలి,” అంటూ ప్రసాద్ తన గదిలోకి వచ్చి బట్టలు సర్దుకుంటున్నాడు. “ఏంటో వీడు….వీడి పధ్ధతి….ఏమీ అర్ధం కావడం లేదు….తొందరగా పెళ్ళి చేస్తే ఒక దారిన పడతాడు,” అని నసుక్కుంటూ పని చేసుకుంటున్నది. ప్రసాద్ తన బ్యాగ్ లో బట్టలు సర్దుకుని వెంటనే బస్టాండ్ కి వెళ్ళి ప్లాట్ ఫారం మీద నిల్చున్నాడు. ప్లాట్ ఫారం మీద నిల్చున్న ప్రసాద్ కి బస్సు పావుగంటకు వచ్చింది.ఆ పావుగంట ప్రసాద్ కి క్షణం ఒక యుగం లాగా గడిచింది…..బస్సు వచ్చిన పావుగంట లోపు కొన్ని వందల సార్లు తన చేతికున్న వాచి చూసుకొని ఉంటాడు. బస్సు ఎక్కగానే ఎంత తొందరగా తన అన్నయ్య వాళ్ళ ఊరు వెళ్తామా అని ఆరాటపడుతున్నాడు. అలా ఆలోచిస్తున్న ప్రసాద్ కి తన వదిన రాశి గుర్తుకు వచ్చి, ఆమెతో రాము మనుషులు, కుమార్ ఎలా హింసించారో గుర్తుకు వచ్చి ప్రసాద్ గుండె రగిలిపోయింది.ఇక్కడ రాశి కూడా ప్రసాద్ వస్తే తన ప్లాన్ ఎలా అమలుచేయాలి…..ఒక వేళ ప్రసాద్ ఒప్పుకోకపోతే అతన్ని ఎలా ఒప్పించాలి అన్న ఆలోచనలతో సతమతమవుతున్నది. ఆరోజు సాయంత్రానికి ప్రసాద్ తన అన్నయ్య వాళ్ళ ఊరు చేరుకున్నాడు…..ఇంటికి వచ్చే సరికి విజయ్ హాల్లో కూర్చుని టీవి చూస్తున్నాడు. ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టిన ప్రసాద్ ని చూసి విజయ్ ఆశ్చర్యపోయి, “అదేంటిరా….నిన్ననే కదా వెళ్ళావు…..మళ్ళీ వెంటనే వచ్చావేంటి?” అన్నాడు.“ఏం లేదన్నయ్యా….అక్కడకు వెళ్ళినా నాకు మనసు ఆగడం లేదు….అందుకని నేను కూడా ఇక్కడే ఏదైనా జాబ్ చూసుకుందామని వచ్చేసాను,” అన్నాడు ప్రసాద్. “కాని నువ్వు ఇక్కడ…..ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో…..” అంటూ విజయ్ నసుగుతున్నాడు. అంతలో కిచెన్ లో ఉన్న రాశి ప్రసాద్ గొంతు విని గబగబ దాదాపుగా పరిగెత్తుకుంటున్నట్టు హాల్లోకి వచ్చి ప్రసాద్ వైపు చూసింది. రాశి కళ్ళల్లో తను వచ్చానన్న ఆనందాన్ని గమనించిన ప్రసాద్ కళ్ళతోనే అన్నయ్య ఉన్నాడన్నట్టు సైగ చేసాడు.దాంతో రాశి తనను తాను సంభాళించుకుని నిల్చుని వాళ్ళ వైపు చూస్తున్నది. విజయ్ మాటలు విని ప్రసాద్, “నేను వేరే ఎక్కడైనా రూం తీసుకుని ఉంటానన్నయ్యా,” అన్నాడు. “అది కాదురా….” అంటూ విజయ్ ఏదో చెప్పబోతుండగా, రాశి మధ్యలో కలగజేసుకుని, “అతన్ని అక్కడే నిలబెట్టి మాట్లాడతారా….వచ్చాడు కదా…..ముందు ప్రసాద్ ని ఫ్రెష్ అవనీయండి,” అన్నది. దాంతో విజయ్ మెదలకుండా ఉండిపోయాడు….రాశి ప్రసాద్ చేతిలో ఉన్న బ్యాగ్ తీసుకుని గెస్ట్ బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది. ప్రసాద్ కూడా తన వదిన వెనకాలే గదిలోకి వెళ్లాడు…..విజయ్ ఇక ఏమీ మాట్లాడకుండా టీవి చూస్తున్నాడు./36రాశి తన చేతిలో ఉన్న ప్రసాద్ బ్యాగ్ ని అక్కడ అలమారాలో పెట్టి, ప్రసాద్ వైపు తిరిగి, అతని వైపు చూస్తూ, “చాలా థాంక్స్ ప్రసాద్….నా మాట విని ఇక్కడకు వచ్చినందుకు,” అన్నది. ప్రసాద్ ముందుకు వచ్చి రాశి అరచేతులను పట్టుకుని, “అదేంటి వదినా అలా అంటావు…..ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనలో మనం సాయం చేసుకోకపోతే ఎవరు చేసుకుంటారు….నేను ఇక్కడ ఉంటే బాగుండదు…అందుకని నేను వేరే ఇల్లు తీసుకుని ఉంటాను,” అన్నాడు. “తరువాత చిన్నగా ఇల్లు చూద్దాం…..ప్రస్తుతం కుమార్ కేసు పని మీద పది రోజుల వరకు రాడు…..అందుకని నువ్వు ఇబ్బంది లేకుండా ఇక్కడే ఉండు,” అన్నది రాశి.దాంతో ప్రసాద్ కూడా సరె అన్నట్టు తల ఊపి, “ఇంతకీ నువ్వు ఆలోచించిన ప్లాన్ ఏంటి,” అని అడిగాడు. “మనం రేపు మీ అన్నయ్య మిల్లుకి వెళ్ళిన తరువాత తీరిగ్గా మాట్లాడుకుందాం,” అన్నది రాశి. “సరె నేను కొద్దిసేపు బయటకు వెళ్ళి వస్తాను….ఇంతకీ కుమార్ వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కడ?” అని అడిగాడు ప్రసాద్. “నాకు తెలియదు ప్రసాద్….” అన్నది రాశి తల వంచుకుని. “మరి ఏం తెలుసు వదినా…..” అంటూ కొంచెం విసుక్కున్నాడు ప్రసాద్. “వాడు వచ్చినప్పుడు టెన్షన్ పడటమే సరిపోయింది…..ఈ వివరాలు మొత్తం ఎక్కడ కనుక్కునేది,” అన్నది రాశి. “సరెలే….నేను కనుక్కుంటాను కాని…..ఇంకోటి నువ్వు చేసిన మంచి పని ముందు రాము గాడి చెంచాలను కుమార్ చేత కట్ చేయించావు…..బాగా ఆలోచించావు,” అని కుమార్ ఒక్క నిముషం ఏదో ఆలోచించి, ఏదో ఆలోచన తట్టిన వాడిలా గబగబా బెడ్ మీద కూర్చున్న తన వదిన రాశి దగ్గరకు వచ్చి, “ముందు ఒక్క విషయం చెప్పు వదినా,” అన్నాడు ప్రసాద్. ప్రసాద్ కళ్ళల్లో మెరుపు చూసి రాశి తన మనసులో, “వీడికి ఏదో ఆలోచన వచ్చినట్టున్నది,” అని ఆనంద పడుతూ, “ఏంటి అడుగు,” అన్నది. “రాము విషయంలో కుమార్ నువ్వు చెప్పినట్టు వింటాడా…..నీ ఒంటి మీద కుమార్, రాము తప్ప ఎవ్వరు చెయ్యి వేసినా కుమార్ ఊరుకోడుకదా,” అని అడిగాడు ప్రసాద్.“తప్పకుండా నేను చెప్పినట్టు చేస్తాడు…..వాడికి నేనంటే ఎందుకో బాగా ఇష్టం,” అన్నది రాశి. అది విని ప్రసాద్ తన వదిన వైపు చూస్తూ, “ఇక మిగిలిన విషయం నేను చూసుకుంటాను…..ఇప్పుడు నేను బయటకు వెళ్ళి నా ప్లాన్ ప్రకారం కొన్ని details collect చేసుకుని వస్తాను….నేను వచ్చే లోపు కుమార్, రాము తప్ప నీ ఒంటి మీద ఎవరెవరు చెయ్యి వేసారో లిస్ట్ రాయి,” అని ఒక సెకను ఆగి, “ఆ మర్చిపోయాను….నిన్ను ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి పాడు చేసారు కదా….వాళ్ళ పేర్లు ముందు రాయి,” అన్నాడు. ప్రసాద్ చెప్పటం విన్న రాశికి మనసులో ఎక్కడో భయం మెదిలింది…..ప్రసాద్ వైపు భయంగా చూస్తూ, “ఇన్ని చెబుతున్నావు….ఏం చేయబోతున్నావురా,” అని అడిగింది. రాశి భయపడుతున్నది అని అర్ధం చేసుకున్న ప్రసాద్ చిన్నగా నవ్వుతూ, “నీకు తెలియకుండా…..నీకు చెప్పకుండా ఏ పని చేయను….రేపు నువ్వు అనుకున్న ప్లాన్ చెప్పావనుకో…..అది ఎంతవరకు work out అవుతుంది ఆలోచించుకోవాలి కదా….ఈ లోపు నీ మీద అఘాయిత్యం చేసిన వాళ్ళ పేర్లు రాసావనుకో….next ఏం చెయ్యాలో అని ఆలోచించుకోవచ్చు,” అన్నాడు. ప్రసాద్ చెప్పిన విధానానికి రాశి చాలా సంతోషించింది…..అంతేకాక ప్రసాద్ ని పిలిపించినందుకు ఆనందపడింది. రాశికి బయటకు వెళ్ళి వస్తానని చెప్పి, హాల్లో కూర్చున్న తన అన్నయ్య విజయ్ వైపు చూసి, “అన్నయ్యా అలా బయటకు వెళ్ళొస్తాను,” అన్నాడు. “తొందరగా వచ్చెయ్….ఎవరితోను గొడవ పెట్టుకోకు,” అన్నాడు విజయ్. ప్రసాద్ అలాగే అని తల ఊపి తన అన్నయ్య బైక్ కీస్ బయటకు వచ్చాడు…..ప్రసాద్ బైకు తీసుకుని స్టార్ట్ చేసి సెంటర్ కి వచ్చి అక్కడ టీ కొట్టు ముందు బైకు ఆపి, షాపులో ఉన్నతనితో, “ఒక టీ ఇవ్వు అన్నా,” అన్నాడు.టీ షాపతను ప్రసాద్ కి టీ ఇచ్చాడు…..ప్రసాద్ టీ తాగుతూ, “అన్నా….ఇక్కడ కుమార్ అని SI గారు పనిచేసే స్టేషన్ ఏది?” అని అడిగాడు. టీ షాపతను కుమార్ పని చేసే పోలిస్ స్టేషన్ అడ్రస్ చెప్పాడు. “ఆయన ఎట్లాంటి వాడన్నా,” అన్నాడు ప్రసాద్. “వాడొట్టి దుర్మార్గుడు…..అయినా వాడి గురించి ఎందుకు అడుగుతున్నావు,” అని అడిగాడు టీ కొట్టొతను. “ఏంలేదన్నా….ఆయన రాము అనే లేబర్ లీడర్ కి బాగా తెలిసిన వాడంటగా,” అని అడిగాడు ప్రసాద్. “అవునన్నా….వాళ్ళిద్దరు ఒకరికి ఒకరు బాగా సాయం చేసుకుంటారు,” అన్నాడు టీకొట్టొతను. ప్రసాద్ టీ తాగి అతనితో కొద్దిసేపు మాట్లాడి తనకు కావలసిన details అంతా కనుక్కుని అక్కడ నుండి బయలుదేరి, పక్కనే ఉన్న స్వీట్ షాప్ లోకి వెళ్ళి రెండు రకాల స్వీట్లు, ఇంకో రెండు రకాల హాట్ తీసుకుని బయటకు వచ్చి బైక్ స్టార్ట్ చేసి ఎక్కడా ఆపకుండా కుమార్ పోలిస్ స్టేషన్ ఎదురుగా ఆపి లోపలికి వెళ్ళాడు. అలా స్వీట్, హాట్ ఉన్న కవర్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిన ప్రసాద్ ఒక కానిస్టేబుల్ దగ్గరకు వెళ్ళి, “కుమార్ సార్ ని కలవాలి…..ఎక్కడున్నారు,” అన్నాడు.కానిస్టేబుల్ ప్రసాద్ వైపు చూసి, “పని ఏంటి,” అన్నాడు. ప్రసాద్ ఒక్క సెకను ఆలోచించి, “ఏం లేదు సారు….నేను వాళ్ల ఊరి నుండి వచ్చాను….వాళ్ళ అమ్మగారు ఆయనకు ఈ స్వీట్లు, హాటు పంపించారు….ఇవి ఆయనకు ఇద్దామని వచ్చాను,” అన్నాడు. కానిస్టేబుల్ ప్రసాద్ చేతిలోని కవర్ తీసుకుని చెక్ చేసి, “కుమార్ సార్….ఒక కేసు పని మీద ఊరు వెళ్ళారు…..పది రోజుల దాకా రారు,” అన్నాడు. “అలాగంటే ఎలాగయ్యా…..” అని ప్రసాద్ వెనక్కు తిరిగి వెళ్ళబోతూ, మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి కానిస్టేబుల్ తో, “పోని వాళ్ళిల్లు ఎక్కడో చెప్పండి….వెళ్ళి ఇచ్చేస్తాను,” అన్నాడు ప్రసాద్.కానిస్టేబుల్ ప్రసాద్ వైపు పైనుండి కింద దాకా చూస్తూ, “నువ్వు ఎవరో తెలియకుండా…కుమార్ గారి ఇల్లు అడ్రస్ ఎలా చెప్పమంటావు…..,” అన్నాడు. “అదేంటి సార్…..నేను వాళ్ళ ఊరి నుండి వస్తున్నానని చెబుతున్నా కదా….,” అన్నాడు ప్రసాద్ అసహనంగా. “రోజుకి చాలా మంది కుమార్ గారి కోసం వస్తుంటారు….అందరికి ఆయన ఇంటి అడ్రస్ చెప్పాలని ఏమీ లేదు….అవి ఇక్కడ పెట్టి వెళ్ళు….నేను పంపిస్తాను,” అన్నాడు కానిస్టేబుల్. “అది కాదు సార్….ఒక్కసారి అడ్రస్ చెబితే వెళ్ళి ఇచ్చేసి మా ఊరికి వెళ్తాను,” అన్నాడు ప్రసాద్. దాంతో కానిస్టేబుల్ కోపంగా, “చెప్తే అర్ధం కాదా….అడ్రస్ ఇవ్వడం కుదరదు….అవి అక్కడ పెట్టి వెళ్ళు నేను పంపిస్తాను….కాదు కూడదు అంటే నిన్ను లోపల వేసి కుమార్ గారు వచ్చిన తరువాత ఆయన నిన్ను గుర్తు పట్టి ఆయన ఊరు వాడివి అయితే నిన్ను వదిలిపెడతాను….లేకపోతే లోపల వేసి కుమ్ముతాము,” అన్నాడు. అది విన్న ప్రసాద్ ఇక అక్కడ ఉంటే పరిస్థితి చెయ్యి దాటుతుందనిపించి, “సరే సార్….మీ ఇష్టం….ఇదిగోండి ఈ పాకెట్ మీరే పంపంచండి…నేను వెళ్తాను,” అన్నాడు. కానిస్టేబుల్ ప్రసాద్ చేతిలో కవర్ తీసుకుని, “ఇక నువ్వు వెళ్ళు,” అన్నాడు. ప్రసాద్ కానిస్టేబుల్ కి విష్ చేసి బయటకు వచ్చి, “ఛా….ప్లాన్ మొత్తం పాడయింది…..కుమార్ వాళ్ళ ఇల్లు కనుక్కుని వాడి back ground గురించి తెలుసుకుందాం అనుకుంటే…..కానిస్టేబుల్ ఇలా ఝలక్ ఇచ్చాడేంటి,” అని ఆలోచిస్తున్నాడు. ప్రసాద్ తన బైక్ తీసుకుని రోడ్ మీదకు వచ్చి ఎదురుగా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ముందు నిల్చుని పోలిస్ స్టేషన్ వైపు చూస్తున్నాడు. అప్పటికి టైం రాత్రి 8 గంటలయింది….జేబులో ఉన్న ఫోన్ మోగేసరికి ఎవరా అని చూస్తే తన అన్నయ్య కాల్ చేస్తున్నాడు. ప్రసాద్ ఫోన్ ఎత్తి, “హలో….అన్నయ్యా చెప్పు,” అన్నాడు. “ఎక్కడ ఉన్నావురా…ఇంటికి వచ్చేయ్….భోజనం చేద్దాం,” అన్నాడు విజయ్. “ఇప్పుడు విషయం చెబితే అన్నయ్య కంగారు పడతాడు….ఏదో ఒకటి చెప్పేద్దాం,” అని మనసులో అనుకుంటూ, “అన్నయ్యా….ఇక్కడ కొంచెం ఇల్లు వెతుకుదామని తిరుగుతున్నాను….కొద్దిసేపట్లో వచ్చేస్తాను,” అన్నాడు ప్రసాద్. “సరె…..తొందరగా వచ్చేయ్….ఇంత రాత్రి పూట ఎందుకు…..రేపు పొద్దున్నే మళ్ళీ వెదుకుదువుగాని….ఇప్పటికి వచ్చేయ్,” అని చెప్పి విజయ్ ఫోన్ పెట్టేసాడు. ప్రసాద్ కూడా సరె అని తన అన్నయ్యతో చెప్పి ఫోన్ జేబులో పెట్టుకుని మళ్ళీ పోలిస్ స్టేషన్ వైపు చూస్తున్నాడు. అలా ఒక గంట గడిచేసరికి కానిస్టేబుల్ ప్రసాద్ ఇచ్చిన కవర్ తీసుకుని బయటకు వచ్చి తన బైక్ స్టార్ట్ చేసి పోనిచ్చాడు. ప్రసాద్ కూడా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బైక్ స్టార్ట్ చేసి ఆ కానిస్టేబుల్ ని follow చేస్తున్నాడు…..కానిస్టేబుల్ కి అనుమానం రాకుండా ప్రసాద్ తన తలకు హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాడు.అలా పది నిముషాలు గడిచిన తరువాత కానిస్టేబుల్ ఒక ఇంటి ముందు ఆపి, స్వీట్ కవర్ తీసుకుని లోపలికి వెళ్లాడు. ప్రసాద్ కూడా ఆ ఇంటికి కొద్ది దూరంలో తన బైక్ ఆపి ఆ ఇంటి వైపు చూస్తున్నాడు…..ప్రసాద్ నిల్చున్న దగ్గర నుండి ఆ ఇంటి లోపల కనిపిస్తున్నది. కానిస్టేబుల్ గేటు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళి మెయిన్ డోర్ దగ్గరకు వెళ్ళి కాలింగ్ బెల్ కొట్టాడు. రెండు నిముషాల తరువాత ఒకామె వచ్చి తలుపు తీసింది…..ఆమెను చూసి కానిస్టేబుల్ నమస్కారం చేసాడు. అప్పటికే చాలా సార్లు కానిస్టేబుల్ వాళ్ళింటికి వచ్చి ఉండటంతో ఆమె అతనితో, “ఏంటి,” అని అడిగింది. ప్రసాద్ చాలా దూరంలో ఉండటంతో వాళ్ల మాటలు వినబడటం లేదు….కాని వాళ్ళ body language బట్టి కొంత అర్ధం చేసుకుంటున్నాడు.కానిస్టేబుల్ తన చేతిలో ఉన్న స్వీట్ కవర్ ఆమెకి ఇచ్చి ఏదో చెబుతున్నాడు…..కానిస్టేబుల్ చెప్పింది విని ఆమె నవ్వుతూ అతని చేతిలో కవర్ తీసుకున్నది. ఆమె అలా కవర్ తీసుకుంటుండగా లోపల నుండి ఒక చిన్న పిల్లవాడు పరిగెత్తుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు….దాదాపు 5 ఏళ్ళు ఉంటాయి. కానిస్టేబుల్ నవ్వుతూ ఆ పిల్లగాడ్ని పట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకుని ఆమెకు ఇచ్చాడు. ఆమె పిల్లవాడిని తీసుకుని సరె అన్నట్టు తల ఊపింది…..కానిస్టేబుల్ కూడా తల ఊపి ఆమెకు మళ్ళీ నమస్కారం పెట్టి బయటకు వచ్చి బైక్ స్టార్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు.