ఓ భార్య కధ – భాగం 17

తులసి తన చేతిని ప్రసాద్ చేతి నుండి విడిపించుకుని ఏదో అనబోయింది.అంతలో ఎవరో కాలింగ్ బెల్ కొట్టిన శబ్దం వినిపించింది….మెయిన్ డోర్ తీసి ఉండటంతో ఒకామె సూట్ కేస్ తీసుకుని లోపలికి వస్తున్నది.ఆమెను చూసి తులసి సోఫాలో నుండి లేచి, “రా వదినా…..ఇప్పుడేనా రావడం,” అంటూ లేచి ఆమెకు ఎదురువెళ్ళింది.ఆమె కూడా నవ్వుతూ లోపలికి వచ్చి సోఫాలో కూర్చుంటూ ప్రసాద్ వైపు చూసి ఎవరు అన్నట్టు మళ్ళీ తులసి వైపు చూసింది.అది చూసి తులసి, “ఇతని పేరు ప్రసాద్ వదినా….
మొన్న తిరణాలలో రవి తప్పిపోతే ఇతనే తీసుకొచ్చారు…..అందుకని టీకి పిలిచాను,” అన్నది.అది విన్న ఆమె వదిన ప్రసాద్ వైపు చూసి, “చాలా థాంక్స్ ప్రసాద్ గారు…మీరు మాకు చాలా సహాయం చేసారు,” అన్నది.ప్రసాద్ తులసి వైపు చూసి, “ఈవిడ ఎవరు?” అని అడిగాడు.తులసి తన వదినను ప్రసాద్ కి పరిచయం చేస్తూ, “ఈమె పేరు సంగీత….మా ఆయన కుమార్ వాళ్ళ అక్కయ్య,” అన్నది.అది విన్న ప్రసాద్ మొహంలో ఒక్కసారిగా రంగులు మారాయి….కాని తన మొహంలో కోపం వాళ్లకి కనపడనీయకుండా సంగీత వైపు నవ్వుతూ ఆమెను కింద నుండి పైదాకా చూసాడు.ఆమె కూడా చాలా అందంగా ఉన్నది….నా చూపులు మళ్ళీ తులసి గమనిస్తే….ఇప్పటి దాక పడిన శ్రమ వృధా అవుతుందని, వెంటనే తులసి వైపు తిరిగి, “ఇక నేను వెళ్తాను తులసి గారు,” అన్నాడు.తులసి కూడా అలాగే అని తల ఊపి ప్రసాద్ వెనకాలే మెయిన్ డోర్ దగ్గరదాకా వచ్చింది.ప్రసాద్ బయటకు వెళ్తూ, “మరి మెసేజ్ ఎప్పుడు పెడతావు,” అన్నాడు.తులసి నవ్వుని తన పెదవుల కింద నొక్కిపెడుతూ, “నేను ఇక నీకు మెసేజ్ చెయ్యను….నువ్వు మంచి వాడివి కాదు…..” అన్నది. “అయితే ఫోన్ చేస్తావా….
అది ఇంకా మంచిది,” అన్నాడు ప్రసాద్. “నేను ఫోన్ కూడా చేయను….వెళ్ళు,” అంటూ తులసి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళబోయింది. “అది కాదు తులసి,” అంటూ ప్రసాద్ ఆమె చెయ్యి పట్టుకున్నాడు.ప్రసాద్ అలా తన చెయ్యి పట్టుకుంటాడని ఊహించని తులసి బిత్తరపోయి తన వదిన సంగీత వైపు చూసింది….ఆమె టీవి చూస్తుండటంతో ప్రశాంతంగా మళ్ళీ ఊపిరి పీల్చుకున్నది.తులసి ప్రసాద్ వైపు తిరిగి తన చెయ్యి విడిపించుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ, “ఏంటి ప్రసాద్….ఇది….చెయ్యి వదులు….మా వదిన ఇక్కడే ఉన్నది….చూసిందంటే చాలా problems వస్తాయి,” అన్నది.కాని ప్రసాద్ తులసి చెయ్యి వదలకుండా, “మరి ఫోన్ చేస్తావా లేకపోతే మెసేజ్ చేస్తావా….ఏదో ఒకటి చెప్పు వదులుతాను,” అన్నాడు.తులసి మొహంలో ఆందోళన కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నది, “ఇలా తగులుకున్నావేంటిరా…ముందు చెయ్యి వదులు….ఫోన్ చేస్తాలే….వదులరా బాబు,” అన్నది.ప్రసాద్ వెంటనే తులసి చెయ్యి వదిలేసి, “సాయంత్రం తప్పకుండా చెయ్యాలి….లేకపోతే నేనే చేస్తాను,” అన్నాడు నవ్వుతు. “అమ్మో ఆ పని చెయ్యొద్దు….నేనే ఫోన్ చేస్తాను,” అన్నది తులసి నవ్వుతూ. “అది కాదు తులసి….నీ గొంతు చాలా బాగుంటుంది,” అన్నాడు ప్రసాద్. “ఇక చాల్లే వెళ్ళు,” అని నవ్వుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళింది తులసి.అలా లోపలికి వెళ్తూ తులసి తన మనసులో, “అసలు ఏం జరుగుతున్నది…..వీడు నా చెయ్యి పట్టుకున్నా నాకు కోపం రావడం లేదు ఎందుకని….వీడు నన్ను ఇంతలా మాయ చేసాడు….అమ్మో….
వదిన రాకపోయి ఉంటే ఏం చేసేవాడో….కొద్దిలో ప్రమాదం తప్పిపోయింది,” అని అనుకుంటూ తన వదిన దగ్గరకు వచ్చి ఎదురుగా ఉన్న కుర్చీలో కూర్చున్నది.అది చూసి సంగీత తులసితో, “ఏంటే అక్కడ అంత దూరంగా కూర్చున్నావు….ఎప్పుడు పక్కనే కూర్చుంటావు కదా,” అన్నది.దాంతో తులసి ఇందాక ప్రసాద్ పక్కన కూర్చున్న సంగతి గుర్తుకొచ్చి తడబడింది….కాని ఆ తడబాటు సంగీతకు కనిపించకుండా జాగ్రత్త పడుతూ, “ఏం లేదు వదినా కిచెన్ లో చిన్న పని ఉన్నది….ఇప్పుడే వస్తాను,” అంటూ లేచి కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది.ప్రసాద్ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, ప్రసాద్ చెయ్యి తగిలినప్పుడు తన మనసులో ఏదో తెలియని అలజడి కలగడం తులసి గమనించింది….కాని ఇక ఆ విషయం ఎక్కువ ఆలోచించడం ఇష్టం లేక వంట పనిలో పడిపోయింది.ప్రసాద్ తులసి వాళ్ళింటి నుండి బయటకు వచ్చిన తరువాత తన ధైర్యానికి తనే ఆశ్చర్యపోయాడు….చెయ్యి పట్టుకున్నా, ఆమె అందం గురించి, ఆమె ఎత్తుల మీదకు తన చూపు గురించి డైరెక్ట్ గా మాట్లాడినా తన మీద తులసి కోప్పడకపోయే సరికి ఆనందంతో బైక్ స్టార్ట్ చేస్తూ తన చేతికున్న వాచీలో టైం చూసుకున్నాడు.టైం 11 గంటలయింది….వెంటనే బైక్ పోనిస్తూ, “అమ్మో వదిన నాకోసం ఎదురుచూస్తుంటుంది….” అనుకుంటూ తన ఇంటి వైపు పోనిచ్చాడు.ఇక్కడ రాశి తన మొగుడు విజయ్ మిల్లుకు వెళ్ళిన తరువాత స్నానం చేసి బ్లాక్ కలర్ చీర, మ్యాచింగ్ జాకెట్ వేసుకుని, అద్దం ముందు తనను తాను చూసుకుంటూ రెడీ అవుతూ, “అబ్బా ఎంత అందంగా ఉన్నావె రాశి…..ప్రసాద్ గాడు…..అందాలను అనుభవించాడు,” అనుకుంటూ ఏ మాత్రం సిగ్గు పడకుండా మెయిన్ డోర్ దగ్గరకు వెళ్ళి తలుపు తీసి బయటకు చూసింది.కాని ప్రసాద్ వస్తున్న జాడ కనిపించకపోయే సరికి రాశిలో ఒక్కసారిగా నిరాశ కలిగింది.దాంతో రాశి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి హాల్లో కూర్చుని టీవి చూస్తున్నది….కాని ఆమె మనసులో ఆలోచనలు మొత్తం ప్రసాద్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి.
“ఏంటిది…..నేను ప్రసాద్ కోసం ఇంతలా ఎదురుచూస్తున్నాను….నాకు ఏమయింది….నాలో ఎందుకింత మార్పు వచ్చింది….కాని ప్రసాద్ నాకోసం తన ప్రాణాలకు తెగించి నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు….అలాంటి వాడి కోసం నేను ఎదురుచూడటం, నా అందాలను వాడికి అందించడంలో తప్పేమున్నది…..,” అని అనుకుంటూ ప్రసాద్ కి ఫోన్ చేద్దామని తన సెల్ ఫోన్ చేతిలోకి తీసుకుని నెంబర్ డయల్ చెయ్యబోయి, “వద్దులే…..ఫోన్ చేస్తే మరీ లోకువ అయిపోతాను,” అని అనుకుని ఫోన్ పక్కన పెట్టింది./75
అలా ఆలోచిస్తూ రాశి మళ్ళి బయటకు వచ్చి ప్రసాద్ వస్తున్నాడేమో అని చూసింది. కాని ప్రసాద్ వస్తున్నట్టు కనిపించకపోయే సరికి మెయిన్ డోర్ అలాగే ఓపెన్ చేసి కిచెన్ లోకి వచ్చి మధ్యాహ్నం భోజనం రెడీ చేస్తున్నది. అలా రాశి కిచెన్ లో వంట పనిలో బిజీగా ఉండగా సడన్ గా రెండు చేతులు ఆమె రెండు ఎత్తుల్ని వెనక నుండి పిసుకుతు, ఆమెని గట్టిగా హత్తుకున్నారు. రాశి ఒక్కసారిగా షాక్ నుండి తేరుకుని, వెనక్కి తిరిగి చూసింది…..ప్రసాద్ తన వదిన రాశి భుజం మీద తల పెట్టి ఆమె మెడను ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఎత్తుల్ని పిసుకుతున్నాడు. రాశి తన మొహం మీద లేని కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుని, “ఇంతసేపు ఎక్కడికి వెళ్ళావు….నీ కోసం చాలా సేపటి నుండి ఎదురుచూస్తున్నాను,” అన్నది. “సారి వదినా,,” అని మళ్ళి ప్రసాద్ రాశి వైపు చూస్తూ, “అయినా నాకోసం ఎందుకు ఎదురుచూస్తున్నావు?” అని అడిగాడు. రాశి ఏమీ మాట్లాడకుండా సిగ్గుతో తల వంచుకుని చిన్నగా నవ్వుతూ నేల వైపు చూస్తు, “నేను నీ కోసం ఎందుకు ఎదురుచూస్తున్నానో నీకు తెలియదా?” అని అడిగింది. దాంతో ప్రసాద్ ఆమె వెనక నుండి ముందు వైపుకు వచ్చి రాశి మొహాన్ని ఎత్తి మెడ మీద, బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాడు. రాశి ప్రసాద్ చేతుల్ని పట్టుకుని తన ఎత్తుల మీద వేసుకుని పిసకమన్నట్టు చూసింది. దాంతో ప్రసాద్ తన రెండు చేతులతో రాశి ఎత్తుల్ని పట్టుకుని పిసుకుతూ, ఆమె బుగ్గల మీద ముద్దులు పెడుతూ, మధ్య మధ్యలో ఎత్తుల మధ్య, భుజాల మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు. అలా ప్రసాద్ రాశిని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ముందు వైపు నుండి గట్టిగా ఆమెను హత్తుకునేసరికి ప్రసాద్ మగతనం గట్టిగా రాశి ఆడతనం మీద చీర ఉన్నా గుచ్చుకుంటుంది. ప్రసాద్ తన వదిన పైటను భుజం మీద నుండి కిందకు తోసి ఆమె ఎత్తుల్ని జాకెట్ మీదే గట్టిగా పిసుకుతూ ఉన్నాడు. ప్రసాద్ పిసుకుడికి ఆమె ఎత్తులు పొంగి జాకెట్ లో నుండి బయటకు రావాలని విశ్వప్రయత్రం చేస్తున్నాయి. దానికి తోడు రాశి వేసుకున్నది లోనెక్ జాకెట్ అయ్యే సరికి ఎత్తులు ఇంకా బాగా ఆమె జాకెట్ లో నుండి కనిపిస్తున్నాయి. ప్రసాద్ చేష్టలకు రాశి ఒళ్ళు శరీరం నెమ్మదిగా వేడెక్కుతున్నది…..ప్రసాద్ దడ్డు చీర మీదె ఆమె ఆడతనాన్ని రుద్దుతున్నది. దాంతో రాశి ప్రసాద్ కి నచ్చినట్టుగా సహకరిస్తూ పూర్తిగా తన ఒళ్ళు ప్రసాద్ కి అప్పగించేసింది. అలా ప్రసాద్ చిన్నగా తన వదినను వెనక్కి తిప్పి ఆమె చంకల కింద గుండా తన చేతులు ముందుకు రానిచ్చి ఎత్తుల్ని పిసుకుతూ, మెడ మీద, భుజాల మీద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, కిందకు జరిగి వీపు మీద జాకెట్ పై భాగాన్ని ముద్దుపెట్టుకుంటూ, కిందకు జరుగుతున్నాడు. ప్రసాద్ రాశి ఎత్తుల్ని పిసుకుతూ, వీపు మీద తన పెదవులతో ముద్దులు పెడుతూ, మధ్య మధ్యలో నాలుకతో చిన్నగా నాకుతున్నాడు. ప్రసాద్ కిందకు జరుగుతూ తన మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని రాశి నడుము వెనక వైపు ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, ఆమె ఎత్తుల్ని మాత్రం పిసకడం మానలేదు. ఒక చేతిని రాశి నడుము మీద వేసి ఆమెను తన కేసి లాక్కుంటూ, ఇంకో చేత్తో ఆమె పిర్రల్ని పిసుకుతుండగా…..రాశి ప్రసాద్ చేష్టలకు తగ్గట్టుగా తన శరీరాన్ని విల్లులా ఒంచుతూ మూలుగుతున్నది. ప్రసాద్ రాశి చీరను ఆమె ఒంటి మీద నుండి విప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు…..కాని చీర కుచ్చిళ్ళ దగ్గర సేఫ్టీ పిన్ ఉండటంతో చీర ఆమె ఒంటి మీద నుండి ఊడి రావడం లేదు. దాంతో రాశి తన చీర కుచ్చిళ్ళ దగ్గర సేఫ్టీ పిన్ తీసేసి చీరను తన ఒంటి మీద నుండి లాగేసి పక్కన పడేసింది. ఇప్పుడు రాశి ప్రసాద్ ముందు తన ఒంటి మీద కేవలం జాకెట్, లంగాతో మాత్రమే నిల్చుని ఉన్నది.
ప్రసాద్ తన చేతులతో పైనుండి కింద దాకా రాశి ఒళ్ళంతా తడిమేస్తు……పైకి లేచి నుల్చుని ఆమెను వెనక వైపు నుండి గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు. ప్రసాద్ దడ్డు ఇప్పుడు లంగా మీదే రాశి పిర్రల మధ్య గట్టిగా గుచ్చుకుంటున్నది. ఈసారి ప్రసాద్ తన చేతులను ఆమె ముందు వైపుకి తెచ్చి నడుము మీద తన వేలి ముద్రల పడేలా గట్టిగా పిసుకుతూ ఉన్నాడు. కాని రాశికి ఆ పిసుకుళ్ళు సరిపోవడం లేదు….ఇంకా గట్టిగా కావాలనిపిస్తున్నది. ప్రసాద్ తన చేతుల్ని ఆమె నడుం మీద నుండి పైకి వచ్చి రాశి ఎత్తుల్ని పిసుకుతూ, జాకెట్ హుక్స్ తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. కాని ప్రసాద్ చేతులకి ఆమె జాకెట్ హుక్స్ రాకపోయే సరికి ప్రసాద్ జాకెట్ ని గట్టిగా లాగడానికి రెడీ అయ్యాడు. అంతలోనే రాశి ప్రసాద్ చేతుల్ని తన ఎత్తుల మీద నుండి తీసి, జాకెట్ హుక్స్ తీస్తున్నది….కాని అప్పటికే ప్రసాద్ ఆనె జాకెట్ హుక్స్ రెండింటిని తెంపేసాడు. బ్రా లోపల నుండి రాశి ఎత్తులు బాగా కసిగా కనిపిస్తున్నాయి….రాశి తన జాకెట్ హుక్స్ తీయడం పూర్తి అవగానే ప్రసాద్ ఆమె జాకెట్ ని భుజాల నుండి తీసి పక్కన పడేసాడు. ఇప్పుడు రాశి ఎత్తులు పుష్ అప్ బ్ర్రాలో ఇంకా కసిగా కనిపిస్తున్నాయి…..ఎత్తుల మధ్యలో తన అన్నయ్య కట్టిన మంగళసూత్రాలు కనిపించేసరికి ప్రసాద్ ఇంకా కసిగా పిసుకుతున్నాడు. దాంతో ప్రసాద్ పిసుకుళ్ళకు ఆమె ముచ్చికలు ఇంకా గట్టిపడి బ్రాలో ఇంకా ముందుకు పొడుచుకొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నాయి. ఆమె మెళ్ళో మంగళ సూత్రాలు కనిపించేసరికి ప్రసాద్ కి తను ఇప్పటి దాకా విపరీతంగా కోరిక పెంచుకున్న తన వదినను అనుభవిస్తున్నాన్న ఆలోచనతో ప్రసాద్ ఇంకా కసిగా ఎత్తుల్ని పిసుకుతున్నాడు. ప్రసాద్ రాశి ముచ్చికలను తన రెండు వేళ్ళ మధ్య ఇరికించుని నలుపుతున్నాడు….రాశికి తన మరిది ప్రసాద్ తనకు పూర్తిగా కావాలనిపిస్తుంది. దాంతో రాశి తన చేతుల్ని ప్రసాద్ నడుం మీద వేసి ఇద్దరి మధ్యకు పోనిచ్చి ప్రసాద్ దడ్డుని ఫాంట్ మీదే నొక్కుతున్నది. అలా ఫాంట్ మీద ప్రసాద్ దడ్డుని నొక్కుతూ తన చేతిని కొంచెం పైకి పోనిచ్చి చిన్నగా చేతిని ప్రసాద్ ఫాంట్ లోపలికి పోనిచ్చి, డ్రాయర్ లోపలికి కూడా దూర్చి దడ్డుని పట్టుకుని పిసుకుతూ, ఇంకో చేత్తో ప్రసాద్ ఫాంట్ బటన్స్ ఊడదీస్తున్నది రాశి.
దాంతో ప్రసాద్ బ్రాలో తన వదిన ఎత్తుల్ని నలుపుతున్న తన చేతుల్ని తీసి గబగబ తన ఫాంట్, షర్ట్, డ్రాయర్ ని తన ఒంటి మీద నుండి తీసేసాడు. ఇప్పుడు ప్రసాద్ రాశి వెనకాల తన ఒంటి మీద కేవలం బనియన్ మీద ఉన్నాడు….రాశి ఒంటి మీద బ్రా, లంగాతో నిలబడి ఉన్నది. ప్రసాద్ తన చేతిని కిందకు పోనిచ్చి ఆమె లంగా ముడిని తీసేసరికి, లంగా రాశి కాళ్ళ చుట్టూ కుప్పలా పడింది. దాంతో ప్రసాద్ దడ్డు రాశి పిర్రల మీద వెచ్చగా తగులుతున్నది…..దడ్డు చివర కొంచెం రసాలు ఊరి ఆమె పిర్రలను తడుపుతున్నాయి. రాశి తన చేతిని వెనక్కు పోనిచ్చి ప్రసాద్ దడ్డు పట్టుకునే సరికి ఆమె చేతికి తడి అయింది. ఇంతలో ప్రసాద్ సడన్ గా తన మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని ఆమె పిర్రల్ని ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడు. ప్రసాద్ రాశి పిర్రల్ని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, మధ్య మధ్యలో పిర్రల్ని కొరుకుతూ, తన చేతులతో రాశి తొడలను పిసుకుతూ ఆడుకుంటున్నాడు. రాశిలో కోరిక పెరిగిపోతుంది…..ఒక రకమైన మత్తు ఒంట్లో ఆవహిస్తున్నది…..దాంతో ఆమెకి ఏం చేస్తున్నదో కూడా ఆమెకి తెలియడం లేదు. రాశి తన చేతులను వెనక్కు పోనిచ్చి బ్రా హుక్స్ తీసి, బ్రాని తన ఒంటి మీద నుండి వేరు చేసి పక్కనే కింద పడి ఉన్న బట్టల మీద వేసింది. ఒక చేత్తో రాశి తన ఎత్తుల్ని పిసుక్కుంటూ, మధ్యలో ముచ్చికలను నలుపుకుంటూ, ఇంకో చేతిని వెనక్కి పోనిచ్చి ప్రసాద్ తల మీద వేసి గట్టిగా తన పిర్రల కేసి అదుముకుంటున్నది. ప్రసాద్ చేతి వేళ్ళు రాశి తొడల మీద నుండి ఆమె ఆడతనం మీదకొచ్చి దాని మీద రుద్దుతున్నాయి. రాశికి తన ఆడతనాన్ని ఎప్పుడు క్లీన్ గా ఉంచుకోవడం అలవాటు….ఆమె తన కాళ్ళను ఎడం చేసి ప్రసాద్ చేతి వేళ్ళు దూరటానికి ఇంకా దారి ఇస్తున్నది. దాంతో ప్రసాద్ తన వేలిని రాశి బొక్కలోకి దూర్చి లోపలకు బయటకు ఆడిస్తున్నాడు. రాశికి కోరికతో ఆమె ఒళ్ళు అదుపు తప్పుతున్నది…..కాళ్ళలో నిలబడటానికి బలం తగ్గిపోతున్నట్టనిపిస్తున్నది. కాని ప్రసాద్ ఆమె కూర్చోడానికి వీలు లేకుండా ఆమెను నిలబెడుతున్నాడు. ప్రసాద్ ముందు తన వేలిని రాశి బొక్కలో ఆడిస్తూ…..తరువాత నెమ్మదిగా రెండో వేలిని కూడా తన బొక్కలోకి దూర్చి రెండు వేళ్లతో బొక్కలో ఆడిస్తున్నాడు. రాశికి బాగా కోరిక పెరిగిపోయేసరికి ఆమెకు ఎంత తొందరగా వీలయితే అంత తొందరగా ప్రసాద్ దడ్డుని తన బొక్కలో దింపుకోవాలనిపిస్తున్నది. కొద్దిసేపటికి రాశి చిన్నగా ప్రసాద్ వైపు తిరిగి, మొఖాన్ని పట్టుకుని పైకి లేపి ప్రసాద్ ని కూడా నిలబెట్టింది.
ఇప్పుడు ఇద్దరూ ఒకరి ఎదురుగా ఒకరం ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా నిలబడ్డారు. కొబ్బరిబోండాల్లాంటి రాశి ఎత్తులు పట్టపగలు నగ్నంగా ఒక పరాయి మగాడికి కంటికి ఇంపుగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రసాద్ దడ్డు రాశి పొట్టకు తగులుతూ, తన రసాలతో ఆమె పొట్ట మీద తడి గుర్తులు వేస్తున్నాయి. రాశి ఇక ఆగలేక ప్రసాద్ మొహాన్ని పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కుని ముద్దులు పెడుతున్నది….ప్రసాద్ కూడా రాశి మొహాన్ని ముద్దులతో ముంచేస్తున్నాడు. అలా ఇద్దరు ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఒకరి పెదాలు ఒకరు చప్పరించుకుంటూ, నాలుకలు రెండూ పెనవేసుకుంటూ, ఒకరి ఎంగిలి ఒకరు జుర్రుకుంటున్నారు. ఇద్దరూ అలా గాఢంగా ముద్దు పెట్టుకుంటుండగా ప్రసాద్ ఒక చేతిని ఆమె ఎత్తుల మీద వేసి పిసుకుతూ, ఇంకో చేతిని రాశి ఆడతనం మీదకు పోనిచ్చి తన వేలిని బొక్కలోకి దూర్చి ఆడిస్తున్నాడు. రాశి కూడా తన చేతిని కిందకు పోనిచ్చి ప్రసాద్ దడ్డుని పట్టుకుని ముందుకు వెనక్కి వీలయినంత స్పీడుగా ఆడిస్తున్నది. అలా ఇద్దరు ఒకరికి ఒకరు ముద్దు పెట్టుకుంటూ కింద ఒకరి దాంతో ఒకరం ఆడుకుంటున్నారు. ప్రసాద్ రాశిని వెనక్కి తోసి కిచెన్ ప్లాట్ ఫాం మీద ఉన్న గిన్నెల్ని పక్కకు తోసి ఆమెను దాని మీద కూర్చోబెట్టాడు. దాంతో రాశికి ఇక తరువాత జరిగేది అర్ధం అయింది…..ఆమెకు మాత్రం మనసులో ప్రసాద్ చేత లంజలా దెంగించుకోవాలనిపిస్తుంది. ప్రసాద్ దడ్డుని తన బొక్కలోకి దింపుకోవాలని, ప్రసాద్ తనను తన బానిసను దెంగినట్టు దెంగించుకోవాలనిపిస్తున్నది. రాశి ప్రసాద్ దడ్డుని పట్టుకుని తన కాళ్ళ మధ్యలోకి లాక్కుని….తన కాళ్ళని బాగా ఎడం చేసి ప్రసాద్ ని దగ్గరకు లాక్కుని నడుం చుట్టు వేసి బిగించింది. ప్రసాద్ దడ్డుని తన పూకు పెదవుల మధ్య పెట్టుకుని రుద్దుకుంటూ తన కాళ్ళతో ప్రసాద్ ని ఇంకా దగ్గరకు లాక్కున్నది. దాంతో ప్రసాద్ దడ్డు మెత్తగా రాశి బొక్కలోకి దిగిపోయింది….రాశి కిందకు తల వంచి తన బొక్కవైపు చూసుకున్నది. ప్రసాద్ దడ్డు మొత్తం తన బొక్కలోకి దిగిపోయింది…..ప్రసాద్ మొహం రాశి మొహానికి ఆనుకుని ఉన్నది…..ఒకరి శ్వాస ఒకరికి భారంగా తెలుస్తున్నది. ప్రసాద్ రాశి బుగ్గల మీద ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నాడు….ప్రసాద్ దడ్డు ఆమె బొక్కలో ఉండే సరికి రాశి బొక్క బాగా జిలపుట్టి దూలెక్కిపోతుంది. రాశి బొక్క ప్రసాద్ దడ్డు పోటు కోసం తహతహలాడుతున్నది…. దాంతో రాశి ఆ మత్తులో, “ప్రసాద్ నన్ను నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు…..లంజ…..లాగా నన్ను దెంగు….నిన్న నన్ను ఎలా అనుభవించావో, అంతకంటే ఎక్కువ సుఖం నాకు కావాలి,” అంటూ పిచ్చి పిచ్చిగా ఏం మాట్లాడుతున్నదో తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నది. ఆ మాటలకు ప్రసాద్ కి ఇంకా కసెక్కిపోయి తన దడ్డుని చిన్నగా రాశి బొక్కలో ఆడిస్తూ, నాలుగు ఊపులు ఊపిన తరువాత స్పీడుగా తన వదినను దెంగడం మొదలుపెట్టాడు. ప్రసాద్ తనను దెంగుతుంటే రాశి ప్రసాద్ వీపు మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ దగ్గరకు లాక్కుంటూ వేడి వేడి నిట్టూర్పులు విడుస్తు…ఇంకో చేతిని ప్రసాద్ నడుం మీద వేసి అప్పుడప్పుడు దగ్గరకు లాక్కుంటున్నది. కొద్దిసేపటికి ప్రసాద్ తన దడ్డుని రాశి బొక్కలో ఇంకా స్పీడుగా ఆడిస్తుండే సరికి, ఆమె ఆ స్పీడుని తట్టుకోవడానికి ప్రసాద్ ని వదిలి తన చేతులతో కిచెన్ ప్లాట్ ఫాంని సపోర్ట్ గా పట్టుకున్నది. ప్రసాద్ ఇస్తున్న సుఖానికి రాశి తన ఒంటిని వెనక్కి వంచుతున్నది…..దాంతో ఆమె ఎత్తులు ప్రసాద్ మొహానికి ఎదురుగా పైకి కిందకి ఊగుతున్నాయి. రాశి ఎత్తులు తన కళ్ళ ముందు పైకి కిందకి ఊగుతుండగా, బిరుసెక్కిన ముచ్చికలను చూసి ప్రసాద్ ఇక ఆపుకోలేక వెంటనే ఆమె ఎత్తుల్ని తన నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతున్నాడు. అదే సమయంలో ప్రసాద్ తన దడ్డుని రాశి బొక్కలో ఆడించడంలో స్పీడు మాత్రం తగ్గించలేదు. రాశికి మాత్రం స్వర్గం కళ్ళ ముందు కదులుతున్నట్టున్నది…..ఒళ్ళు గాల్లో తేలిపోతున్నట్టున్నది. చాలా రోజుల తరువాత బలమైన దడ్డు తనలో దిగేసరికి ఆమెకు చాలా హాయిగా ఉన్నది. రాశి బొక్క రసాలతో నిండిపోయి, ప్రసాద్ దడ్డు బొక్కలోపల తగిలినప్పుడల్లా తపక్ తపక్ మని శబ్దం వస్తున్నది. అలా ప్రసాద్ రాశిని పది నిముషాలు ఆపకుండా దెంగి తన రసాలను ఆమె బొక్కలో కార్చేసాడు. అదే సమయానికి రాశి కూడా అప్పటికే రెండు సార్లు కార్చేసుకుని, ప్రసాద్ ని గట్టిగా వాటేసుకుని కదలకుండా ఉన్నది. రాశి బొక్కలో రసాలు వదిలిన తరువాత కూడా ప్రసాద్ దడ్డు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా బొక్కలో అలానే ఉన్నది. అలా ఇద్దరు ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరం ఐదు నిముషాలు అలాగే కదలకుండా ఉన్నారు./78
తరువాత ప్రసాద్ రాశిని ఒదిలి బాత్ రూంకి క్లీన్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాడు. రాశి ఒకసారి కిందకు చూసుకున్నది. కిచెన్ ఫ్లోర్ మొత్తం వాళ్ల బట్టలు చెల్లా చెదరుగా పడిఉన్నాయి. రాశి తన బట్టలు, ప్రసాద్ బట్టలు తీసుకుని బెడ్ రూంలోకి వచ్చి అలమరాలో ఉన్న టవల్ తీసుకుని భుజాల కిందుగా తన ఎత్తుల మీద కట్టుకుని, ఇంకో టవల్ తీసుకుని మొగుడి కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్టు ప్రసాద్ కోసం ఎదురుచూస్తూ మంచం మీద కూర్చున్నది. ప్రసాద్ బాత్రూం నుండి బయటకు రాగానే రాశి టవల్ ఇచ్చింది. ప్రసాద్ టవల్ తో ఒళ్ళంతా తుడుచుకుని లుంగీ కట్టుకుంటున్నాడు. రాశి అలానే మంచం మీద కూర్చుని ప్రసాద్ వైపే చూస్తున్నది. ప్రసాద్ లుంగీ కట్టుకుని రాశి దగ్గరకు వచ్చి ఆమె మంచం మీద నుండి పైకి లేపి గట్టిగా కౌగిలించుకుని, “ఏం కసిగా పెంచావే నీ ఒంటిని…..చూస్తుంటే అసలు వదలాలనిపించడం లేదు……అన్నయ్య భోజనానికి వచ్చే టైం అయిందని వదులుతున్నా, లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకో రెండు, మూడు రౌండ్స్ వేసిగాని వదిలేవాడిని కాదు…మళ్ళీ ఎప్పుడు నిన్ను నా పక్కలోకి లాక్కోమంటావు,” అన్నాడు. “నా మొగుడు లేనప్పుడు ఎప్పుడూ నా బొక్క నీ దడ్డు దూర్చుకోవడం కోసం ఎప్పుడూ ఎదురు చూస్తుంటుంది…..నీకు ఎప్పుడు వీలయితే అప్పుడు వచ్చి నీ రంకు పెళ్ళాన్ని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుభవించొచ్చు…..నీకు అడ్డం పెట్టేవారు లేదు,” అంటూ రాశి ప్రసాద్ వైపు కసిగా చూస్తున్నది. ప్రసాద్ సరే అని రాశిని వదిలి హాల్లోకి వెళ్ళి టీవి చూస్తు కూర్చున్నాడు. రాశి కూడా బాత్ రూం లోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి నైటీ వేసుకుని బెడ్ మీద అలాగే పడుకున్నది. ప్రసాద్ తన గదిలోకి వెళ్ళి షర్ట్ వేసుకుని వచ్చి హాల్లో సోఫాలో కూర్చుని టీవి చూస్తున్నాడు. కొద్దిసేపటికి విజయ్ మిల్లు నుండి ఇంటికి వచ్చాడు. హాల్లో కూర్చుని ఉన్న ప్రసాద్ ని చూసి, “మీ వదిన ఏదిరా?” అని అడిగాడు. ప్రసాద్ విజయ్ వైపు చూసి, “వదిన పడుకున్నది అన్నయ్యా?” అన్నాడు. “ఏం ఒంట్లో బాగలేదా,” అంటూ షూస్ విప్పేసి బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి బెడ్ మీద కూర్చుని రాశి నుదురు మీద చెయ్యి వేసి చూసాడు. తన నుదురు మీద చేతి స్పర్స తగిలేసరికి రాశి కళ్ళు తెరిచి తన భర్త వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వింది. “ఒంట్లో బాగాలేదా….పడుకున్నావు?” అని అడిగాడు. “ఏం లేదు….వంట అయిపోయింది…..కొద్దిసేపు పడుకుందామని ఊరికే అలా పడుకున్నాను….నిద్ర పట్టేసింది,” అంటూ రాశి మంచం మీద నుండి దిగి, “వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయి రండి…..భోజనం వడ్డిస్తాను,” అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది. గిన్నెలు డైనింగ్ టేబుల్ మీద సర్దిన తరువాత రాశి హాల్లోకి వచ్చి, “ప్రసాద్ నువ్వు కూడా భోజనం చేద్దువుగాని వచ్చేయ్,” అన్నది. ప్రసాద్ సరె అని తల ఊపి డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు వచ్చి కూర్చున్నాడు. అంతలో విజయ్ కూడా ప్రసాద్ కి ఎదురుగా కూర్చున్నాడు.
రాశి విజయ్ పక్కనే కూర్చుని భోజనం వడ్డిస్తున్నది…..ముగ్గురు మెదలకుండా భోజనం చేస్తున్నారు. కాని ఇంతలో రాశికి తన కాళ్ళ మీద ఏదో పాకుతున్నట్టు అనిపించేసరికి తల ఎత్తి ఎదురుగా ఉన్న ప్రసాద్ వైపు చూసింది. ప్రసాద్ అన్నం తింటూ రాశి వైపు చుసి చిన్నగా నవ్వుతూ తన కాలితో రాశి కాలి మీద రుద్దుతూ, ఆమె చీరను మోకాళ్ళ దాకా పైకి ఎత్తాడు. రాశి ఒకసారి తల తిప్పి తన మొగుడి వైపు చూసింది….విజయ్ తల వంచుకుని అన్నం తింటున్నాడు. రాశి ప్రసాద్ వైపు కాలు తియ్యి అన్నట్టు చూసింది. కాని ప్రసాద్ తన చైర్ ని ఇంకొంచె ముందుకు జరుపుకుని తన కాలిని ఆమె తొడల మీదకు పోనిచ్చాడు. ప్రసాద్ అలా తన తొడల మీద రుద్దుతుంటే రాశికి ఏం చెయ్యాలో తోచలేదు. ఒక పక్క మొగుడు చూస్తాడేమో అన్న టెన్షన్ తో కంచం లో అన్నాన్ని తినకుండా కెలుకుతున్నది. ప్రసాద్ తన కాలిని రాశి కాళ్ళ మధ్యలోకి దూర్చడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. కాని రాశి తన కాళ్ళను దూరం జరపకపోవడంతో ప్రసాద్ కాలు ముందుకు జరగట్లేదు. దాంతో ప్రసాద్ రాశి వైపు చూసి కాళ్ళు ఎడం చెయ్యి అన్నట్టు చూసాడు.
The post ఓ భార్య కధ – భాగం 17 appeared first on Telugu Sex Stories.