ఓ భార్య కధ – భాగం 18

కాని రాశి మాత్రం తన మొగుడి వైపు చూసి ఇప్పుడు కాదు తరువాత అని సైగ చేసి తల వంచుకుని అన్నం తింటున్నది.ఇక ప్రసాద్ చేసేది ఏమీ లేక తన కాలుని ఆమె ఒళ్ళో అలాగే ఉంచి మెదలకుండా భోజనం చేస్తున్నాడు.కొద్దిసేపటికి ముగ్గురు భోజనం చేసి అక్కడ నుండి లేచారు.విజయ్, ప్రసాద్ ఇద్దరు హాల్లో కూర్చుని టీవి చూస్తుంటే, రాశి డైనింగ్ టేబుల్ సర్ధుతున్నది.విజయ్ తన తమ్ముడు ప్రసాద్ వైపు చూస్తూ, “ఏరా….ఏమైనా ఉద్యోగాలకు ట్రై చేస్తున్నావా?” అని అడిగాడు. “ఇవ్వాళ ఉదయం walk in interview అని పేపర్ లో చూసి interview కి వెళ్ళా అన్నయ్యా,” అన్నాడు ప్రసాద్.
“కంపెనీ పేరు ఏంటి?” అని అడిగాడు విజయ్. “తులసి ఇన్ఫోటెక్ అన్నయ్యా,” అంటూ ప్రసాద్ రాశి వైపు చూసాడు.అది విన్న రాశి డైనింగ్ టేబుల్ సర్దుతున్నదల్లా వెంటనే తల ఎత్తి ప్రసాద్ వైపు చూసింది……ప్రసాద్ తన వదిన వైపు చూసి నవ్వుతున్నాడు.దాంతో రాశికి ఉదయం ప్రసాద్ కి ఇంటికి రావడాని ఎందుకు లేటయిందో అర్ధం అయి….ప్రసాద్ వైపు ప్రేమగా చూసింది.కాని ఇవేమీ తెలియని విజయ్, “ఆ కంపెనీ పేరు నేను ఎప్పుడూ వినలేదురా…..ఎక్కడ ఆ ఆపీసు?” అని అడిగాడు. “కొత్తగా పెడుతున్నారంట అన్నయ్యా…..ఈ ఊర్లో బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారంట….అందుకని ఇక్కడ ఒకాయనను తీసుకున్నారు….వాళ్ళింట్లో interviews చేసారు,” అన్నాడు ప్రసాద్. “సరె….ఏదైనా జాగ్రత్తగా ఉండు….ఎవరితోను గొడవలు పెట్టుకోకు,” అన్నాడు విజయ్.ప్రసాద్ అలాగే అన్నట్టు తల ఊపి మళ్ళీ టీవి చూస్తున్నాడు….విజయ్ కూడా మెదలకుండా టీవి చూస్తున్నాడు.కొద్దిసేపటి తరువాత విజయ్ డ్రస్ చేసుకుని మిల్లుకి వెళ్ళిపోయాడు.విజయ్ వెళ్లగానే రాశి మెయిన్ డోర్ గడి వేసి వచ్చి టీవి చూస్తున్న ప్రసాద్ కి ఎదురుగా నిలుచున్నది.ప్రసాద్ తల ఎత్తి తన వదిన వైపు చూసి, “ఏంటి అడ్డంగా నిల్చున్నావు?” అన్నాడు. “మీ అన్నయ్య మిల్లుకి వెళ్ళిపోయాడు…..” అన్నది రాశి. “అయితే ఏం చేద్దాం,” అంటూ ప్రసాద్ రాశి చెయ్యి పట్టుకుని ఆమెను దగ్గరకు లాక్కుని తన ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నాడు.రాశి ప్రసాద్ ఒళ్ళో కూర్చుంటూ, “ఉదయం తులసి వాళ్ళింటికి వెళ్లావా?” అని అడుగుతూ తన చేతిని ప్రసాద్ జుట్టులోకి చెయ్యి పోనిచ్చి నిమురుతున్నది. “అన్నయ్య ఇంట్లో ఉన్నాడు కదా అని బయటకు వెళ్ళాను…..
అటూ ఇటూ ఊరకే తిరగడం ఎందుకు….వాళ్ళింటి ముందు నిల్చుంటే ఏదైనా అవకాశం దొరుకుతుందేమో అని అక్కడకు వెళ్ళాను,” అంటూ ప్రసాద్ తన మొహాన్ని రాశి మెడ ఒంపులోకి దూర్చి ఆమె మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ, ఒక చేత్తో ఆమె వీపు మీద నిమురుతూ, ఇంకో చేత్తో రాశి నడుముని రుద్దుతున్నాడు.రాశి మత్తుగా మూలుగుతూ, “అక్కడ ఏం జరిగింది మరి,” అంటూ ప్రసాద్ తలని తన చేతులతో ఇంకా గట్టిగా హత్తుకున్నది.రాశి నడుం మీద ఉన్న తన చేతిని మెల్లగా రాశి పైట కిందగా ఆమె ఎత్తుల మీదకు పోనిచ్చి, దూది పింజల్లాంటి ఆమె ఎత్తుల్ని మెల్లగా పిసుకుతూ రాశికి అక్కడ జరిగినదంతా చెప్పాడు.అది విన్న రాశి ప్రసాద్ చేతులు తన ఒంటి మీద చేస్తున్న అల్లరికి మత్తుగా మూలుగుతూ, “చాలా థాంక్స్ ప్రసాద్….నాకోసం చాలా రిస్క్ చేస్తున్నావు,” అన్నది. “భలే దానివి వదినా….ఇంత అందాన్ని శాశ్వతంగా నా సొంతం చేస్తానన్నప్పుడు….నీ కోసం ఎంత రిస్క్ అయినా చెయ్యొచ్చు,” అంటూ రాము తన చేత్తో రాశి నడుం మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతున్నాడు. “నేను అంత అందంగా ఏమీ ఉండను….” అన్నది రాశి. “నువ్వు అందంగా లేవు అన్న వాళ్ళు నిజంగా గుడ్డివాళ్లు వదినా….లేకపోతే ఇంత మంది నీ వెంట ఎందుకు పడతారు చెప్పు,” అన్నాడు ప్రసాద్. “అబ్బా….ఇప్పుడు వాళ్ళ గొడవ ఎందుకురా…..నేను నీతో సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను,” అంటూ ప్రసాద్ షర్ట్ గుండీలు విప్పుతున్నది రాశి.ప్రసాద్ తన వదిన రాశి భుజం మీద పైటకి, జాకెట్ కి పెట్టిన పిన్ తీసి, ఆమె పైటను భుజం మీద నుండి కిందకు తోసి, పైట లేకుండా జాకెట్ లో పావు వంతు ఎత్తులు కనిపిస్తు ఉంటే ప్రసాద్ వాటి మీద చేతులు వేసి నిమురుతూ, “ఈ మధ్య వదిన గారికి తన మొగుడి మీద కన్నా…..ఈ మరిది గారి మీద ప్రేమ ఎక్కువైనట్టున్నది,” అన్నాడు.రాశి తన చేతిని ప్రసాద్ చేతి మీద వేసి తన ఎత్తులకేసి గట్టిగా అదుముకుంటూ, “అవును ప్రసాద్….ఈ మధ్య నీ మీద ప్రేమ ఎక్కువయినట్టు నాక్కూడా అనిపించింది….నాకోసం ఇంత చేస్తున్నావు….మరి నీమీద ప్రేమ ఉండదా,” అన్నది.
అలా ప్రసాద్ తన వదిన ఎత్తుల్ని గట్టిగా పిసుకుతూ, ఎత్తుల పై భాగాన ముద్దులు పెడుతుండగా పక్కనే ఉన్న రాము ఫోన్ మెసేజ్ వచ్చినట్టు మోగింది.దాంతో ప్రసాద్ రాశి ఎత్తుల మీద ఉన చేతిని తీసి పక్కనే ఉన్న సెల్ తీసుకుని చూసాడు./80
ఫోన్ లో మెసేజ్ వచ్చింది….అది కూడా తులసి నుండి వచ్చేసరికి ప్రసాద్ తన వదిన రాశిని తన ఒళ్ళో సరిగా కూర్చోబెట్టుకుని నడుం మీద నిమురుతూ మెసేజ్ ఓపెన్ చేసి చూసాడు. రాశి కూడా తులసి నెంబర్ నుండి మెసేజ్ వచ్చిందనంగానే ఆమె కూదా ప్రసాద్ ని కదిలించకుండా ఫోన్ వైపు చూస్తున్నది. తులసి నుండి వరసగా రెండు మెసేజ్ లు వచ్చాయి, ఒకదానిలో, “ప్రసాద్….ఏం చేస్తున్నావు?” ఇంకో మెసేజ్ లో, “బిజీగా ఉన్నావా? భోజనం అయిపోయిందా?” అని ఉన్నాయి. ప్రసాద్ ఆ మెసేజ్ లు చదిని రాశి వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వాడు. రాశి కూడా చిన్నగా నవ్వి ప్రసాద్ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది. దాంతో ప్రసాద్ రాశి వైపు తన మొహంలో తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపంతో చూస్తూ, “నీకు అసలు ఎప్పుడు ఏం చెయ్యాలో తెలియదు వదినా…..ఒక మగాడికి ముద్దు ఎక్కడ పెట్టాలో కూడా తెలియదు,” అన్నాడు. ప్రసాద్ మొహంలో కోపం చూసి రాశి ముందు కంగారు పడ్డా…..తరువాత ప్రసాద్ అన్న మాట విని రాశి వెంటనే తేరుకుని తల వంచి ప్రసాద్ భుజాన్ని కొరికి, “అంతేలే నీ అంత నాకు తెలియదులే…..లేకపోతే ఏ పరిచయం లేని ఒక పెళ్ళైన ఆడదాన్ని లైన్ లో ఎలా పెడతావు?” అన్నది. రాశి తన భుజం మీద కొరికేసరికి ప్రసాద్ నొప్పితో చిన్న కేక పెట్టి, తన ఫోన్ లో what’s up open చేసి, రాశి వైపు చూసి, “కొంచెం పక్కన కూర్చో వదినా,” అన్నాడు. రాశి ప్రసాద్ ఒళ్ళో నుండి లేచి పక్కనే కూర్చుని తన చేత్తో ప్రసాద్ దడ్డుని లుంగీ మీదే పట్టుకుని చిన్నగా పిసుకుతున్నది. “హాయ్ తులసి…..ఇప్పుడే భోజనం అయిపోయింది….నువ్వు మెసేజ్ కాని, ఫోన్ కాని చెయ్యొద్దొన్నావని మెదలకుండా ఉన్నాను…ఇంతకీ ఏం చేస్తున్నావు,” అని తులసికి మెసెజ్ పంపించాడు ప్రసాద్. (ఇక్కడ అంతా మెసేజ్ రూపంలోనే సంభాషణ అంతా జరుగుతుంది)
తులసి : బిజిగా ఉన్నావా?
ప్రసాద్ : లేదు….ఖాళీగానే ఉన్నాను.
తులసి : ఈ టైంలో భోజనం చేసి నిద్ర పోతావనుకున్నాను.
ప్రసాద్ : అదే అనుకున్నాను….కాని నీ దగ్గర నుండి వచ్చినప్పటి నుండి నువ్వు ఎప్పుడు మెసేజ్ చేస్తావా అని ఎదురుచూస్తున్నాను.
తులసి : అబ్బా…అంత లేదు…..అయినా నీకు ఎంత ధైర్యం ఉంటే నా చెయ్యి పట్టుకుంటావు?
ఆ మెసేజ్ చూడగానే రాశి తన చేతిని ప్రసాద్ దడ్డు మీద ఇంకా గట్టిగా బిగించింది.అది చూసి ప్రసాద్ తన వదిన వైపు చూసి చిన్నగా నవ్వాడు.దాంతో రాశి ప్రసాద్ దడ్డుని వదిలేసి, “నీ పని కానివ్వు…..నాకు నిద్ర వస్తున్నది….కొద్దిసేపు పడుకుంటాను,” అంటూ సోఫాలో నుండి లేచి కింద వేలాడుతున్న పైటను తీసి తన భుజం మీద సరిగా వేసుకుని బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళీ పడుకున్నది.
ప్రసాద్ : ఏమో తులసి….నాక్కూడా అదే అర్ధం కాలేదు…..అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చిందో నాక్కూడా తెలియడం లేదు.
తులసి : అవునా….నువ్వు కావాలని వేసావనుకున్నాను.
ప్రసాద్ : కావాలని ఎందుకు వేస్తాను….ఇప్పటి వరకు ఎవరి మీద అంటె ఏ అమ్మాయిని ఇప్పటి వరకు తాకలేదు….నిన్నే మొదట చెయ్యి పట్టుకున్నది.
తులసి : అబ్బా….మరీ అబద్ధాలు చెప్పకు…..నువ్వు చూడటానికి మాత్రమే అమాయకుడిలా కనిపిస్తావు….లోపల నువ్వు మంచోడివా కావు.
ప్రసాద్ : నిజంగా తులసి…..ఇప్పటి వరకు ఏ అమ్మాయిని తాకలేదు…..అయినా నేను చెడ్డవాడిని అయితే నువ్వు నాతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు?
తులసి : అదే నాకూ అర్ధం కావడం లేదు…మెసేజ్ చెయ్యకుండా ఎంత ఉందా మన్నా ఉండలేకపోతున్నాను.
ప్రసాద్ : ఎందుకో నేను చెప్పనా….
తులసి : చెప్పు…..
ప్రసాద్ : ఎందుకంటే నా మీద నీకు నీ మనసులో ఏమూలో ప్రేమ ఉన్నది.
ఆ మెసేజ్ టైప్ చేస్తుంటె ప్రసాద్ చేతులు చిన్నగా వణికాయి…..మెసేజ్ టైప్ చేసిన తరువాత కూడా send బటన్ నొక్కడానికి ప్రసాద్ ఆలోచించి, చివరకు కళ్ళు మూసుకుని send బటన్ కొట్టాడు.ఆ మెసేజ్ పంపిన తరువాత ప్రసాద్ టెన్షన్ గా అవతల వైపు నుండి తులసి మెసేజ్ టైప్ చేస్తుంటే ఏం మెసేజ్ పెడ్తుందా అని ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తున్నాడు.
The post ఓ భార్య కధ – భాగం 18 appeared first on Telugu Sex Stories.