ఓ భార్య కధ – భాగం 23 telugu sex stories

దాంతో ప్రసాద్ కిందకు వచ్చి ఇందాక తులసికి తన బట్టలు ఇచ్చిన బెడ్ రూంలోకి వచ్చాడు. అక్కడ తులసి బట్టలు బెడ్ మీద పడి ఉన్నాయి….బెడ్ మీద ఉన్న తులసి బ్రాని చేతిలోకి తీసుకుని తన ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుని
ఓ భార్య కధ – భాగం 22→
వాసన చూస్తూ మధ్యలో తన దడ్డుని ఆనించి రుద్దుకుంటున్నాడు. అలా ఐదు నిముషాలు చేసేసరికి ప్రసాద్ వెనకాల శబ్దం వినిపించడంతో వెనక్కు తిరిగి చూసాడు. తులసి బెడ్ రూం డోర్ దగ్గర నిల్చుని ఉన్నది. ఆమె ఒంటి మీద టవల్ మాత్రమే ఉన్నది….భుజాల కింద నుండి టవల్ చుట్టుకునే సరికి టవల్ పైనుండి తులసి ఎత్తులు సగం కనిపిస్తున్నాయి….కింద తొడలు పచ్చగా మెరిసిపోతూ కనిపిస్తున్నాయి. ప్రసాద్ చేతిలో తన బ్రా కనిపించేసరికి, “ఒరేయ్…ఏం చేస్తున్నావురా…..నాకు తెలుసురా….నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో….. అం దుకనేAQ నేను వాటిని కనిపించకుండా నా బట్టల కింద పెట్టాను,” అంటూ చిన్నగా నవ్వింది. అలా తులసి లోపలికి వచ్చి ప్రసాద్ చేతిలో ఉన్న తన బ్రాను లాక్కోవడానికి ట్రై చేసింది. ప్రసాద్ తన చేతిలో ఉన్న బ్రాని తులసికి అందకుండా పైకి ఎత్తాడు. తులసి ప్రసాద్ భుజం మీద చిన్నగా కొడుతూ, “అబ్బా….ఇవ్వరా,” అన్నది. ప్రసాద్ బ్రా, ప్యాంటిని తన పెదవుల దగ్గరకు తీసుకొచ్చి ముద్దు పెట్టుకుంటూ తులసి వైపు చూసాడు. ప్రసాద్ తన బ్రా, ప్యాంటీని అలా ముద్దు పెట్టుకునేసరికి తులసి మొహం సిగ్గుతో ఎర్రగా అయింది, తన చేతులను మొహం మీద కప్పుకుంటూ, “ప్లీజ్ ప్రసాద్…నువ్వు అలా చేయకు….నాకు సిగ్గేస్తున్నది,” అన్నది ప్రసాద్ తులసి వైపు కసిగా చూస్తూ, “భలే మంచి వాసన వస్తున్నది తులసి….చాలా బాగున్నది….ఇంకా ఇంకా పీల్చాలనిపిస్తున్నది,” అన్నాడు. ప్రసాద్ మాటలకు తులసి మొహం సిగ్గుతో ఎర్రగా అయింది. వెంటనే తులసి లేని కోపాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుని, “ఛీ….రాస్కెల్….నీకు అసలు సిగ్గులేదురా….ఏది పడితే అది మాట్లాడుతున్నావు,” అంటూ ముద్దుగా విసుక్కున్నది. ప్రసాద్ తులసి సిగ్గు పడటం చూసి, “సరె….సరె….ఆపుతాలే,” అన్నాడు. “ప్రసాద్….నాకు చిన్న హెల్ప్ చేసిపెడతావా?” అని అడిగింది తులసి. “ఏం హెల్ప్ చెయ్యాలి తులసి….అలా అడగక్కర్లేదు….ఆర్డర్ వెయ్యి చాలు,” అంటూ ప్రసాద్ తులసి వైపు కొంటెగా చూస్తూ, “నీకు బ్ర్రా, ప్యాంటీ వేసుకోవడంలో హెల్ప్ చెయ్యాలా?” అని అడిగాడు. “అదెం కాదు……హాల్లో టీపాయ్ మీద ఒక కవర్ పెట్టాను…..అది తీసుకురా,” అన్నది తులసి నవ్వుతూ. ప్రసాద్ అలాగే మేడం అంటూ అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చి హాల్లోకి వచ్చి టీపాయ్ వైపు చూసాడు….అక్కడ కవర్ ఒకటి కనిపించేసరికి అది తీసుకుని బెడ్ రూం వైపు నడిచాడు. కాని ప్రసాద్ మనసులో ఆ కవర్ లో ఏమున్నదో చూడాలనిపించి, కవర్ ఓపెన్ చేసి చూసాడు. ఆ కవర్లో బ్లూ కలర్ చీర, ఏవో కొన్ని రకాల గాజులు కనిపించాయి. అవి చూడగానే ప్రసాద్ మనసు ఆనందంతో గంతులు వేసింది. తులసి చీర కట్టుకోవడానికి తీసుకొచ్చిందని అర్ధం అయింది…..పక్కనే చాటుగా నిల్చుని చూస్తున్న తన వదిన రాశి వైపు ఆనందంగా చూసాడు. ప్రసాద్ మొహంలో ఆనందం చూసి రాశి అక్కడనుండి కదలకుండా ఏంటీ అన్నట్టు చూసింది. ప్రసాద్ తన చేతిలో ఉన్న కవర్లో నుండి చీరను తీసి చూపించాడు. అది చూసి రాశి కూడా ఆనందంతో ఓకె అన్నట్టు తల ఊపింది. తులసి తనని సంతోషపెట్టడానికి నిర్ణయించుకునే సరికి ప్రసాద్ కి చాలా ఆనందమేసింది. అలా ఆలోచిస్తూ ప్రసాద్ ఆనందంగా బెడ్ రూం దగ్గరకు వెళ్ళి తలుపు తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు. అప్పటికే తులసి బ్రా, ప్యాంటీ వేసుకున్నది, టవల్ తన నడుము చుట్టు కట్టుకున్నది. ప్రసాద్ లోపలికి వచ్చి తులసి చేతికి కవర్ ఇస్తూ, తులసి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ నవ్వాడు. తులసి ప్రసాద్ చూపుల్లో కోరికను పసికట్టి సిగ్గు పడుతూ చిన్నగా నవ్వింది. ప్రసాద్ తులసి చేతికి ఇచ్చిన కవర్ ని తీసుకుని బెడ్ మీద పెట్టి, తులసికి దగ్గరగా వచ్చి తన చేతిని ఆమె వైపు చాపాడు. అది చూసి తులసి తనను ప్రసాద్ వాటేసుకుంటాడని మనసులో అనుకున్నది…..కాని ప్రసాద్ తన చేతిని ఆమె వీపు మీదకు పోనిచ్చి చిన్నగా నిమురుతూ, చిన్నగా నడుం కిందకు పోనిచ్చి తులసి నడుం చుట్టూ ఉన్న టవల్ ని లాగేసాడు. దాంతో తులసి ఒక్కసారిగా తన చేతులను తన తొడల మధ్యలో తన ఆడతనం కనిపించకుండా రెండు చేతులతో కప్పేసుకున్నది. అలా తన ఆడతనాన్ని తన చేతులతో కప్పుకునే ప్రయత్నంలో తులసి స్పీడుగా కదిలేసరికి ఆమె ఎత్తులు పైకి కిందకు ఒక్కసారిగా కదిలాయి. “స్టుపిడ్…..ఏం చేస్తున్నావో తెలుస్తుందా?” అని అడిగింది తులసి. “ఈ టవల్ ఎందుకు తులసి…..నువ్వు ఈ టవల్ లేకుండా చాలా అందంగా ఉన్నావు తెలుసా,” అన్నాడు ప్రసాద్. “ప్లీజ్ ప్రసాద్…..మెదలకుండా ఉండు…..” అన్నది తులసి. “నా ప్రాబ్లం నీకు అర్ధం కావడం లేదు తులసి…..నాకు నిన్ను పూర్తిగా చూడాలని ఉన్నది,” అన్నాడు ప్రసాద్. “అంత తొందర ఎందుకు ప్రసాద్…..నేను నిన్ను సంతోషపెట్టడానికే కదా వచ్చాను…..నీకు నేను మొత్తం ఇస్తాను….కొంచెం ఓర్పుగా ఉండు,” అన్నది తులసి. “సరె….నువ్వు చెప్పినట్టే వింటాను,” అన్నాడు ప్రసాద్. “అదీ….అలా చెప్పినట్టు విను….కొద్దిసేపు మెదలకుండా కూర్చుంటే నేను రెడీ అవుతాను,” అన్నది తులసి. “ఓహ్…..రెడీ అవుతావా?” అంటూ ప్రసాద్ తులసి దగ్గరకు వచ్చి ఆమె చెవిలో, “మన ఫస్ట్ నైట్ కి రెడీ అవుతున్నావా?” అన్నాడు. తులసి సిగ్గు పడుతూ, “రాస్కెల్…..ఎప్పుడూ అవే ఆలోచనలా….దానికోసం ఏం కాదు….నువ్వు బయటకు వెళ్ళి కూర్చో,” అన్నది చిన్నగా నవ్వుతూ. దాంతో ప్రసాద్ అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చి బెడ్ రూం డోర్ వేసి హాల్లోకి వచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాడు. ప్రసాద్ సోఫాలో కూర్చుని, “ఇవ్వాళ వాతావరణం చూస్తుంటే తులసి నా కోరిక తీర్చేట్టు ఉన్నది…..ఎలాగైనా తులసిని ఇవ్వాళ అనుభవించాలి…..నా కోరిక తీరితే బాగుండు,” అని ఆలోచిస్తున్నాడు. అలా అలోచిస్తూ కళ్ళు మూసుకుని కూర్చున్న ప్రసాద్ భుజం మీద చెయ్యి పడే సరికి, “ఏంటి తులసి అప్పుడే రెడీ అయ్యావా?” అంటూ కళ్ళు తెరిచి ఎదురుగా నిల్చున్న తన వదిన రాశిని చూసి కంగారుగా తులసి ఉన్న బెడ్ రూం వైపు చూసి లేచి నిల్చుని రాశి వైపు చూస్తు, “ఏంటి వదినా ఇలా వచ్చావు….తులసి బయటకు వచ్చి చూసిందంటే మన ప్లాన్ మొత్తం పాడవుతుంది…..వెళ్ళు,” అన్నాడు. రాశి టవల్ మీదే ప్రసాద్ దడ్డుని పట్టుకుని నలుపుతూ, “మీ ఇద్దరిని అలా బాత్ రూంలో చూసే సరికి నాకు కోరిక పెరిగిపోయిందిరా…..ఏం చెయ్యను,” అన్నది. తన దడ్డుని రాశి అలా నలుపుతుండే సరికి అప్పటి దాకా వేడి మీద ఉన్న ప్రసాద్ రాశిని దగ్గరకు లాక్కుని గట్టిగా వాటేసుకుని మెడ్ మీద ముద్దులు పెడుతూ, “ప్లీజ్ వదినా….తులసి వెళ్ళే దాకా ఓపిక పట్టు….తరువాత నీ బొక్కలోకి నా దడ్డు దూర్చి నీ కోరిక నేను తీరుస్తాను…..నువ్వు ఇక్కడే ఎక్కువ సేపు ఉన్నావంటే మెదటికే మోసం వస్తుంది….ఇప్పుడిప్పుడే తులసి లైన్ లోకి వస్తున్నది….దాన్ని చెడగొట్టకు,” అంటూ ఆమెను వదిలి దూరంగా నెట్టాడు. దాంతో రాశి కసిగా ప్రసాద్ వైపు చూస్తూ, “తులసి వెళ్ళిన తరువాత నీ పని చెప్తారా,” అంటూ అక్కడనుండి తన బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళిపోయింది. రాశి అలా వెళ్ళిన తరువాత ప్రసాద్ మళ్ళి సోఫాలో కూర్చుని తులసి బెడ్ రూం లోనుండి బయటకు ఎప్పుడు వస్తుందా అని చూస్తున్నాడు. అలా ఎదురుచూస్తున్న ప్రసాద్ కి దాదాపు అరగంట తరువాత బెడ్ రూం డోర్ తెరుచుకోవడం కనిపించింది. బెడ్ రూంలో నుండి బయటకు వచ్చిన తులసిని చూసి ప్రసాద్ కనురెప్ప వేయడం మరిచిపోయి నోరు తెరుచుకుని అలానే చూస్తున్నాడు. తులసి స్లీవ్ లెస్ జాకెట్ వేసుకుని, కళ్ళు చెదిరిపోయే అందంతో బెడ్ రూంలో నుండి బయటకు వచ్చింది. ఆమె బయటకు రావడం చూసి ప్రసాద్ సోఫాలో నుండి లేచి నిల్చున్నాడు. తులసిని చూడగానే ప్రసాద్ దడ్డు నిటారుగా లేచి నిల్చున్నది. తులసి బ్లూ కలర్ ట్రాన్స్ పరెంట్ చీర్ కట్టుని, స్లీవ్ లెస్ జాకెట్ వేసుకున్నది. ఆమె పైట లో నుండి లోకట్ జాకెట్ లోనుండి ఎత్తుల మొదలు చీలిక కనిపిస్తున్నది…..మెళ్ళో ఉన్న మంగళసూత్రం బయటకు వేసుకున్నది…అది చూసిన ప్రసాద్ కి ఇంకా కసి పెరిగిపోయింది. చేతులకి మ్యాచింగ్ గాజులు వేసుకున్నది…..తులసిని అలా చూస్తుంటే first night కి చక్కగా రెడీ అయినట్టు అనిపించింది ప్రసాద్ కి. తులసి నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ ప్రసాద్ దగ్గరకు వచ్చింది. ప్రసాద్ ఆమెను కన్నార్పకుండా అలానే చూస్తున్నాడు. ప్రసాద్ తన వైపు కన్నార్పకుండా అలానే చూస్తుండే సరికి తులసి మనసులో తన అందం మీద గర్వం పెరిగింది. ఇప్పటి వరకు తన మొగుడు కూడా అలా చూడకపోయే సరికి తులసి మనసులో ప్రసాద్ మీద ఒక రకమైన అభిమానం ఏర్పడింది. అలా తన వైపు కన్నార్పకుండా చూస్తున్న ప్రసాద్ దగ్గరకు వచ్చి, “ఎలా ఉన్నాను,” అని అడిగింది తులసి. “చెప్పటానికి నా నోటి వెంట మాటలు రావడం లేదు తులసి….చాలా….చాలా….చాలా అందంగా ఉన్నావు,” అన్నాడు ప్రసాద్. ప్రసాద్ మాటలు విని తులసి సిగ్గు పడింది…..దాంతో ఆమె చెక్కిళ్ళు ఎరుపెక్కాయి. తులసి ప్రసాద్ వైపు చూసి గాల్లో తన పెదవులతో ముద్దు పెడుతూ కౌగిలించుకోమన్నట్టు తన చేతులు ముందుకు చాపింది. అలా తులసి తన చేతులు పైకి ఎత్తగానే ప్రసాద్ చూపు నున్నగా షేవ్ చేసి ఉన్న ఆమె చంకల లోపల పడింది. ప్రసాద్ చిన్నగా తులసి దగ్గరకు కౌగిలించుకోవడానికి వచ్చి, తులసిని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు. తులసి తన చేతులను ప్రసాద్ వీపు మీద చిన్నగా పైనుండి కిందకు నిమురుతూ, తన తలను ప్రసాద్ ఛాతీ మీద ఆనించి గట్టిగా కౌగిలించుకున్నది. తులసి బలిసిన ఎత్తులు తన ఛాతీకి మెత్తగా ఒత్తుకుపోవడం ప్రసాద్ కి తెలుస్తున్నది. తులసి అందం ముందు ప్రసాద్ కి ఏం చెయ్యాలో అర్ధం కావడం లేదు….తను ఊహించిన దానికన్నా చాలా అందంగా ఉన్నది తులసి. ప్రసాద్ చిన్నగా తులసి భుజం మీద తన తలను ఆనించి తన చేత్తో ఆమె పొడవాటి కురుల్ని పక్కకు నెట్టి ఆమె వెనక వీపు వైపు చూసాడు. తులసి వేసుకున్న జాకెట్ వెనక వైపు ఎక్కువగా బ్యాక్ ఓపెన్ అయ్యేసరికి, వెనక వైపు రెండు హుక్కులు మాత్రమే ఉన్నాయి….దాంతో తులసి బ్రా వేసుకోలేదని ప్రసాద్ కి అర్ధం అయింది. అలా ఇద్దరు కొద్దిసేపు అలానే కౌగిలించుకుని ఉండిపోయారు. తరువాత తులసి, “ఎలా ఉన్నాను ప్రసాద్…..నేను నీకు నచ్చానా?” అని హస్కీగా అడిగింది. “నువ్వు ఎంత అందంగా ఉన్నావో చెప్పడానికి నాకు మాటలు రావడం లేదు తులసి….చాలా సెక్సీగా ఉన్నావు,” అన్నాడు ప్రసాద్. తులసి ప్రసాద్ కళ్ళల్లోకి చూస్తూ, “నిజంగా….అంత అందంగా ఉన్నానా?” అని అడిగింది. తులసికి ప్రసాద్ నోటి వెంట తన అందం గురించి పొగుడుతుంటే వినాలని చాలా కుతూహలంగా ఉన్నది. ప్రసాద్ అది గమనించి, “నిజంగా చెబుతున్నాను తులసి….నిన్ను ఇలా చూస్తూ చచ్చిపోయినా ఫర్వాలేదు అన్నంత అందంగా ఉన్నావు,” అన్నాడు. “అయితే నేను నీకు చాలా నచ్చానా?” అని అడిగింది తులసి. “నా కళ్ళల్లోకి చూస్తున్నావు కదా….నీకు తెలియడం లేదా?” అని అడిగాడు ప్రసాద్. “తెలుస్తున్నది ప్రసాద్….కాని ఎందుకో అడగాలనిపించి అడిగాను,” అన్నది తులసి. “నీకు తెలియడం లేదా?” అని అన్నాడు ప్రసాద్. “అది కూడా తెలుస్తున్నది….నా తొడల మధ్యలో గట్టిగా గుచ్చుకుంటున్నది,” అన్నది తులసి. తులసి నోటి వెంట ఆ మాట విని ప్రసాద్ ఆశ్చర్యపోయాడు, తులసి వైపు చూసూ, “నీకు మాట్లాడటం కూడా వచ్చా?” అని అడిగాడు. “ఏం నేను అలా మాట్లాడకూడదా?” అని అడిగింది తులసి. “నువ్వు అలా మాట్లాడితే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది….అలాగే మాట్లాడు,” అన్నాడు ప్రసాద్. “నాకు నీతో ఇలా ఉంటే చాలా హాయిగా ఉన్నది ప్రసాద్,” అన్నది తులసి. “కాని నాకు మాత్రం నీతో ఇలా ఉండటం ఇప్పటికీ నాకు కలగానే ఉన్నది,” అన్నాడు ప్రసాద్. “నిజంగా ప్రసాద్….నేను ఇలా నా మొగుడితో కూడా ఇలా మాట్లాడలేదు……కాని నేను నీతో ఇలా…..ఇంత తొందరగా ఇంత చనువుగా ఉంటానని నేను కూడా అనుకోలేదు,” అన్నది తులసి. “నువ్వు ఇలా నవ్వుతుంటే చాలా అందంగా ఉన్నావు తులసి…..ఇలా రోజు నీ నవ్వుని చూస్తూ గడిపేయొచ్చు,” అన్నాడు ప్రసాద్. “నిజంగానా ప్రసాద్,” అని అడిగింది తులసి.