ఓ భార్య కధ – భాగం 28 telugusexstory

ప్రసాద్ తన గదిలోకి వెళ్ళి బాత్ రూంలో బ్రష్ చేసుకుని వచ్చి బెడ్ మీద పడుకుని రాత్రి జరిగిన దాని గురించి అలోచిస్తున్నాడు….ప్రసాద్ కి జరిగింది అంతా కలలాగా ఉన్నది….దాంతో ఒక్కసారి తన చేతిని గిల్లి చూసుకున్నాడు…నొప్పి పుట్టింది.దాంతో జరిగింది నిజమేనని అనిపించింది….కాని అప్పటికి నమ్మకం కుదరక తన ఫోన్ తీసుకుని సంగీతకు ఫోన్ చేసాడు.అవతల ఫోన్ రింగ్ అవుతున్న శబ్దం వినిపిస్తున్నది.కాని సంగీత ఫోన్ ఎత్తకపోయే సరికి ప్రసాద్ కి అసలు రాత్రి జరిగింది నిజమా కాదా అన్న అనుమానంతో టెన్షన్ పెరిగిపోతుంది.సంగీత ఫోన్ ఎత్తకపోయేసరికి ప్రసాద్ చిరాగ్గా ఒకసారి ఫోన్ వైపు చూసి మళ్ళీ సంగీతకు రింగ్ చేసాడు.ఈసారి సంగీత ఫోన్ రెండు రింగ్ లు అయ్యేసరికి ఫోన్ ఎత్తి, “ఏంటిరా…..ఇంటికి చేరావా?” అని అడిగింది.ఆమె అలా చనువుగా అడిగేసరికి ప్రసాద్ కి దాదాపుగా conform అయ్యింది…..మిగతాది కూడా confirm చేసుకోవడానికి, “అ….ఇప్పుడే చేరాను,” అన్నాడు. “సరె….ఇప్పుడు ఎందుకు చేసావు…..మా ఆయన వచ్చాడు తొందరగా చెప్పు,” అన్నది సంగీత.ఆమె గొంతులో కొంచెం ఆందోళన కనిపించడం ప్రసాద్ గమనించాడు…..దాంతో ప్రసాద్ కి రాత్రి జరిగింది నిజమే అని confirm అవడంతో అతని మనసు సంతోషంతో నిండి పోయింది. “ఏం లేదు సంగీతా….రాత్రి జరిగింది గుర్తుకొచ్చి ఒకసారి నీతో మాట్లాడదామని చేసాను,” అన్నాడు ప్రసాద్.అలా అన్నాడు కాని ప్రసాద్ గుండె టెన్షన్ తో కొట్టుకుంటున్నది…..ఎందుకంటే రాత్రి సంగీత ఆవేశంలో తప్పు చేసింది….అలా చేసిన ఆడది తన కోరిక తీరంగానే మళ్ళీ మంచి భార్య లాగా మారిపోయి పశ్చాత్తాపంతో రగిలిపోతారు….అందుకని ఆమె పరిస్థితి ఏంటో ప్రసాద్ కి అర్ధం కావడం లేదు.అంతలో సంగీత, “అవునురా….నాక్కూడా రాత్రి జరిగింది కలలా ఉన్నది…..ఒకవైపు బాధగా ఉన్నా….రాత్రి నువ్వుచ్చిన సుఖం చాలా బాగా నచ్చింది,” అన్నది.ప్రసాద్ సంతోషంగా, “మరి మళ్ళీ ఎప్పుడు రమ్మంటావు,” అని అడిగాడు.దానికి సంగీత సిగ్గు పడుతూ, “మళ్ళీనా…..ఇప్పటికే నీతో గడిపిన రాత్రి గురించి తలుచుకుంటేనే సిగ్గేస్తున్నది…….ఇక నావల్ల కాదు బాబు,” అన్నది బెట్టు చేస్తున్నట్టు.అలా ప్రసాద్ తో అన్నా కూడా సంగీత మనసులో ఎప్పుడెప్పుడు ప్రసాద్ తో గడుపుదామా అన్నట్టు ఉన్నది.సంగీత మనసు ప్రసాద్ కి అర్ధం అయిపోయింది…..పైకి వద్దన్నా కూడా లోపల ఆమెకి కూడా ఇష్టంగానే ఉన్నదని తెలుసుకున్నాడు.ప్రసాద్ కూడా పైకి మాత్రం, “సరేలే….నీకు ఇష్టం లేకపోతే నేను నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టనులే…..ఇక నీకు ఫోన్ చెయ్యను,” అన్నాడు.ఆ మాట అన్న తరువాత ప్రసాద్ తనను తాను తిట్టుకున్నాడు…..ఒకవేళ ఆమె మనసు మారిపోయి తనను పిలవకపోతే అంతా తలకిందులవుతుంది అని అనుకుంటుండగా అవతల వైపు నుండి సంగీత, “అబ్బా…..నా ఉద్దేశ్యం అది కాదురా బాబు….నాకు కావాలనే ఉన్నది…కాని మనసులో ఎక్కడో భయంగా ఉన్నది,” అన్నది.ఆ మాట వినగానే ప్రసాద్ కి ఎగిరి గంతేయాలన్నంత ఆనందం వచ్చింది….దాంతో, “అది కాదు సంగీత,” అంటూ ఏదో చెప్పబోయాడు. “సరె….సరె…..నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను….నా మొగుడు వచ్చాడు,” అని అంటూ ఫోన్ పెట్టేయబోయింది సంగీత.ప్రసాద్ కూడా సరె అన్నట్టు ఫోన్ పెట్టేస్తుండగా, సంగీత, “ప్రసాద్…..ఒక్క మాట,” అనడం వినిపించి…..ప్రసాద్ మళ్ళీ ఫోన్ చెవి దగ్గర పెట్టుకుని, “ఆ….ఏంటో చెప్పు,” అన్నాడు. “ప్రసాద్….మరి….మరి….మన విషయం తులసితో చెప్పకు,” అన్నది సంగీత. “ఏ విషయం?” అని తెలియనట్టు అడిగాడు ప్రసాద్.దాంతో ప్రసాద్ తనను ఆట పట్టిస్తున్నాడని అర్ధం అయిన సంగీత, “అబ్బా…..ప్లీజ్ రా…..దానికి తెలిస్తే నేను తలెత్తుకోలేను…..మాట జారమాకు,” అన్నది.ప్రసాద్ కూడా చిన్నగా నవ్వుతూ, “సరె…..తులసితో మన విషయం చెప్పకుండా ఉండాలంటే ఒక్క షరతు,” అన్నది.సంగీత కంగారుగా, “అబ్బా….నా మొగుడు వస్తున్నాడురా….తొందరగా చెప్పి చావు,” అన్నది.ప్రసాద్ ఆమె కంగారుకు నవ్వుతూ, “సరె…..సరె….నేను చెప్పకుండా ఉండాలంటే….మళ్ళీ మనం కలుసుకునేది ఎప్పుడనేది నాకు ఫోన్ చెయ్యాలి,” అన్నాడు. “సరె…తప్పకుండా చేస్తాను,” అంటూ సంగీత ఫోన్ పెట్టేసింది.ప్రసాద్ కూడా సరె అన్నట్టు ఫోన్ పెట్టేసి బెడ్ మీద ప్రశాంతంగా కళ్ళు మూసుకుని పడుకున్నాడు.అలా సంగీత గురించి ఆలోచిస్తూ పడుకున్న ప్రసాద్ కి అలానే నిద్ర పట్టెసింది…..ఎంతసేపు అలా నిద్ర పోయాడో తెలియదు కాని ప్రసాద్ కి ఒక్కసారిగా మెలుకువ వచ్చింది.రాశి తన మొగుడిని మిల్లుకి పంపించి తలుపు గడి వేసి లోపలికి వచ్చి ప్రసాద్ వైపు చూసి మెదలకుండా తన ఒంటి మీద ఉన్న చీరను తీసి కింద పడేసి బెడ్ మీదకు ఎక్కి ప్రసాద్ ఒంటి మీద ఉన్న లుంగీ చెంగులను పక్కకో తోసి ప్రసాద్ దడ్డుని చేత్తో పట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకుని నోట్లోకి తీసుకుని చీకుతున్నది.తల కిందకు దించి చూసే సరికి రాశి బెడ్ మీద కూర్చుని ఒక చేత్తో తన దడ్డు పట్టుకుని ఊపుతూ నోట్లో పెట్టుకుని చీకుతుండటం ప్రసాద్ చూసాడు.తన వదిన అలా తన దడ్డు చీకుతుండే సరికి, ప్రసాద్ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుని ఒక చేతిని రాశి తల మీద వేసి నొక్కుతూ తన దడ్దుని ఆమె నోట్లోకి తోసాడు.ప్రసాద్ చెయ్యి తల తల మీద పడే సరికి రాశి తన నోట్లో నుండి అతని దడ్డుని బయటకు తియ్యకుండా తన కళ్ళు పైకెత్తి ప్రసాద్ వైపు చూసి కళ్ళతోనే నవ్వింది.ప్రసాద్ రాశి వైపు చూసి, “ఎంత పధ్ధతిగా ఉండే దానివి వదినా….ఇలా లంజలా….తయారయ్యావేంటే,” అంటూ మూలుగుతున్నాడు.కాని రాశి మాత్రం ప్రసాద్ మాటలను పట్టించుకోకుండా ఇంకా కసిగా చీకుతున్నది.కొద్దిసేపు అలా చీకిన తరువాత ప్రసాద్ ఒక్కసారిగా తన రసాలను రాశి నోట్లో కార్చేసాడు.రాశి ప్రసాద్ దడ్డు నుండి కారుతున్న రసాలను ఒక్క చుక్క కూడా వదలకుండా మింగేసింది.ప్రసాద్ కూడా తృప్తిగా తన వదిన వైపు చూసి నవ్వాడు.రాశి ప్రసాద్ వైపు చూసి తన పెదవులను తుడుచుకుంటూ బాత్ రూంలోకి కడుక్కుని బయటకు వచ్చి బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకున్న ప్రసాద్ మీదకు వచ్చి మీద పడుకున్నది.ప్రసాద్ ఆమెను గట్టిగా కౌగిలించుకుని మెడ ఒంపులో ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఒక చేతిని కిందకు పోనిచ్చి పిర్రల్ని పిసుకుతున్నాడు.రాశి కూడా ప్రసాద్ ని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ అతని భుజం మీద చిన్నగా కొరుకుతు, “ఇప్పుడు చెప్పరా…..రాత్రంతా ఎక్కడ ఉన్నావు?” అనడిగింది.ఆమె మాట వినగానే ప్రసాద్ తన వదిన రాశి మొహాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని దగ్గరకు లాక్కుని ఆమె పెదవుల మీద గట్టిగా ముద్దు పెట్టి సంగీత వాళ్ళింట్లో రాత్రి జరిగింది మొత్తం చెప్పాడు.అది విన్న రాశికి చాలా ఆనందం వేసింది….ఆమె మనసు ఆనందంతో ఉరకలు వేసింది.ప్రసాద్ వైపు ఆనందంగా చూస్తూ, “నిజంగా నిన్ను ఇక్కడకు రమ్మని చాలా మంచి పని చేసారా…..ఇప్పుడు పూర్తిగా నేను ఈ సమస్య నుండి బయటకు వస్తానని నమ్మకం కుదిరింది….కాని….” అంటూ ఆగింది రాశి.రాశి అలా అనేసరికి ప్రసాద్ కూడా అనుమానంగా ఆమె వైపు చూస్తూ, “ఇంకా నీ డౌట్ ఏంటి వదినా?” అని అడిగాడు. “నువ్వు కుమార్ అక్కయ్యని అనుభవించావు…బాగానే ఉన్నది….తులసితో నువ్వు చేసింది సగమే ఉన్నది….అంటే ఆమెతో నువ్వు సెక్స్ చేయలేదు….అందుకని కుమార్ సంగీత విషయంలో మనం అనుకున్నంతగా రియాక్ట్ అవుతాడా?” అని అడిగింది రాశి. “నువ్వు ఆ భయం పెట్టుకోకు వదినా…..కుమార్ కి తన భార్య తులసి కన్నా తన అక్క సంగీత అంటేనే చాలా ఇష్టం…..ఇంకో విషయం ఏంటంటే సంగీత ఏం చెబితే కుమార్ తప్పకుండా వింటాడు….అలాంటప్పుడు సంగీత విషయం వాడికి తెలిసేలా చేస్తే మన పని చాలా తేలిక అయిపోతుంది….బోనస్ గా తులసితో షవర్ కింద రొమాన్స్ చేసిన వీడియో ఉన్నది…..ఏ మగాడైనా తన అక్క, భార్య నగ్నంగా ఉన్న వీడియోలు బయటకు రావడం అసలు ఒప్పుకోడు….దానికి కుమార్ కూడా అతీతుడేం కాదు,” అన్నాడు ప్రసాద్. “అయినా నువ్వు సంగీతతో సెక్స్ చేసిన వీడియో కూడా ఉంటే మనకు ఇంకా బలంగా ఉండేది,” అన్నది రాశి. “దానిదేముంది వదినా….రేపు ఒకసారి సంగీతను మనింటికి రమ్మంటే….ఇక్కడికి వచ్చి దెంగించుకుంటది…..దాని గురించి నువ్వు ఏం బాధపడకు….ఇప్పుడు వాడి పెళ్ళాం, అక్కయ్య ఇద్దరు మన చేతుల్లో ఉన్నారు,” అన్నాడు ప్రసాద్.ఆ మాట వినగానే రాశి మొహం ఒక్కసారిగా దిగులుగా అయ్యి ప్రసాద్ మీద నుండి లేచి తల వంచుకుని బెడ్ మీద కూర్చున్నది.సడన్ గా తన వదిన అలా ఎందుకు బాధ పడుతున్నదో అర్ధం కాక ప్రసాద్ కూడా లేచి ఆమె పక్కన కూర్చుని, తన చేత్తో ఆమె మొహాన్ని పైకి ఎత్తాడు.రాశి కళ్ళల్లో కన్నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయి….ఒక్కొక్క బొట్టు ఆమె బుగ్గల మీద గుండా కిందకు జారుతున్నాయి.అది చూసి ప్రసాద్ మనసు విలవిల్లాడిపోయింది.వెంటనే రాశి తన కన్నీళ్లను తుడుస్తూ, రాశిని దగ్గరకు లాక్కుని, “ఏమయింది వదినా….అంతా మనం అనుకున్నట్టు జరుగుతున్న టైంలో ఎందుకు బాధ పడుతున్నావు…..నీ ప్రసాద్ మీద నమ్మకం లేదా?” అని అడిగాడు.రాశి వెంటనే ప్రసాద్ చెంప మీద ముద్దు పెట్టి, “ఎంత మాటన్నావు ప్రసాద్…..నేను నా మొగుడి కన్నా నిన్నే ఎక్కువగా నమ్మాను….నీ మీదే నా ఆశలు పెట్టుకున్నాను,” అన్నది. “మరి ఎందుకు అలా కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటున్నావు?” అని అడిగాడు ప్రసాద్./177దానికి రాశి, “అది కాదు ప్రసాద్….వాళ్ళిద్దరు నువ్వంటే ఇష్టంతో ఒకళ్ళు నీతో పడుకున్నారు….ఇంకొకళ్ళు దాదాపుగా నీ కోరిక తీర్చినంత పని చేసారు….ఇప్పుడు మనం వాళ్లని ఈ పని కోసం వాడుకున్నామని తెలిస్తే వాళ్ళిద్దరు నీ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం చెదిరిపోతే వాళ్ళు ఎంత బాధ పడతారో గుర్తుకు వచ్చి నాకు చాలా బాధేస్తున్నది,” అన్నది. “నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే వదినా….కాని మనకు ఇంతకు మించి వేరే మార్గం ఏమైనా ఉన్నదా…..” అని అడిగాడు ప్రసాద్ ఆమె కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ. రాశి కూడా లేదన్నట్టు తల ఊపింది. అది చూసి ప్రసాద్, “మరి వేరే దారి లేనప్పుడు….కొంతమందిని బాధ పెట్టినా తప్పులేదు వదినా…..వాళ్ళిద్దరు ఎవరో కూడా ఇంతకు ముందు నాకు తెలియదు….నీ వలనే వాళ్ళు నా జీవితంలోకి వచ్చారు….నీ కోసం నేను ఇంత ధైర్యం చేసాను….లేకపోతే వాళ్ళెవరో నేనెవరో…..నాకు నువ్వు ముఖ్యం, వాళ్ళిద్దరు కాదు….ముందు నువ్వు ఈ ప్రాబ్లం నుండి బయట పడాలి….అందుకోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను,” అన్నాడు. ప్రసాద్ కళ్ళల్లో తన మీద ప్రేమ చూసి రాశి వెంటనే అతన్ని కౌగిలించుకుని ప్రసాద్ భుజం మీద తల పెట్టి పడుకుని, “మగాడి చేతిలో మోసపోతే ఆడది ఎంత బాధ పడుతుందో నీకు తెలియదు ప్రసాద్…..రామ్మోహన్ వాళ్ళింట్లో నాతో ప్రతి ఒక్కరు ఎలా అడుకున్నారో….ఎంత పచ్చిగా నన్ను అనుభవించారో….ఎంత మాటలు అన్నారో నేను మాటల్లో చెప్పలేను….అందుకనే అభం శుభం తెలియని అమాయకులిద్దరిని ఈ బురదలోకి లాగినందుకు బాధగా ఉన్నది…..నేను పడిన బాధ ఇంకెవరు పడకూడదని కోరుకుంటున్నాను,” అన్నది. తన వదిన మాటలు వినగానే రాము మనసు కూడా భారమైపోయింది…..ఆమె మాటలు నిజమే అనిపించాయి. కాని వాళ్లకు అంతకు మించి మార్గం కనిపించడం లేదు….ఇక ఆమె మనసు డైవర్ట్ చేయడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు. ఇక తన వదిన రాశిని బెడ్ మీదకు తోసి ఆమె మీదకు ఎక్కాడు ప్రసాద్. అప్పటి దాకా బాగా రొమాంటిక్ గా ఉన్న రాశి మనసు సహకరించకపోయేసరికి ఆమె ప్రసాద్ వైపు చూస్తూ, “ఇప్పుడు వద్దురా ప్రసాద్….మూడ్ బాగాలేదు,” అన్నది. ప్రసాద్ రాశి మీదకు వచ్చి ఆమె జాకెట్ హుక్స్ తీసాడు….లోపల బ్లాక్ బ్రాలో నుండి ఆమె ఎత్తులు ముప్పావు వంతు కనిపిస్తున్నాయి. రాశి జాకెట్ ని ఆమె భుజాల మీద నుండి తప్పించి కింద పడేసి ఆమె ఎత్తుల మీద తల పెట్టి రుద్దుతూ, “నీకు ఇష్టం లేకుండా ఏమీ చెయ్యను వదినా,” అని తల పైకెత్తి ఆమె వైపు చూస్తూ, “నేను నిన్నొకటి అడగాలనుకుంటున్నాను….ఇది కరెక్ట్ టైం అవునో కాదో తెలియదు….అడగమంటావా?” అన్నాడు ప్రసాద్. రాశి తన చేతిని ప్రసాద్ జుట్టులోకి పోనిచ్చి నిమురుతూ, “ఇంకా నువ్వు నన్ను పరాయి దానిలా భావిస్తున్నావా?” అన్నది. “అది కాదు వదినా….నీ మూడ్ బాగోలేదు కదా….అందుకని నువ్వు ఏమంటావో అని,” అన్నాడు ప్రసాద్. ప్రసాద్ అలా అనేసరికి రాశి చిన్నగా నవ్వింది…కాని తనకు వస్తున్న నవ్వుని ఆపుకుంటూ ప్రసాద్ వైపు అలానే చూసూ, “అబ్బో మరిదిగారికి తన వదినంటే చాలా భయం ఉన్నట్టుందే,” అన్నది. రాశి మొహంలో దిగులు పోయి నవ్వు కనిపించేసరికి ప్రసాద్ మనసు కూడా తేలికపడింది, దాంతో ప్రసాద్ తన వదిన వైపు చిలిపిగా చూస్తూ, “మరి వదిన గారంటే ఈ మరిదికి చాలా భయం తెలుసా?” అన్నాడు. “ఆ భయంతోనేనా ఇలా రోజు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుభవిస్తున్నావు,” అన్నది రాశి ఇంకా చిలిపిగా నవ్వుతూ. రాశి నవ్వు చూసి ప్రసాద్ సంతోషంతో, “నువ్వు ఇలాగే నవ్వుతూ జరిగేది చూస్తూ ఉండు వదినా…ఏది జరగాలని ఉంటె అది జరుగుతుంది….మన జీవితాలతో వాళ్ళు ఎంత ఘోరంగా ఆడుకున్నారో…..మనం అనుకున్న ప్రకారం వాళ్ల జీవితాలతో కూడా అలానే ఆడుకుని నిన్ను ఈ ప్రాబ్లం నుండి బయట పడేయడమే కాదు వాళ్ళు ఇంక ఏ ఆడదాని జోలికి వెళ్ళకుండా చేస్తాను,” అన్నాడు. తన మీద ప్రసాద్ కి ఉన్న ప్రేమ, ప్రసాద్ కళ్ళల్లో confidence చూసి రాశికి చాలా సంతోషమేసింది. వాళ్ళిద్దరు అలా మాట్లాడుకుంటుండగా ఇంతలో పక్కనే ఉన్న ప్రసాద్ ఫోన్ మోగింది…..ఫోన్ సౌండ్ వినగానే ప్రసాద్ చిరాగ్గా, “ఈ టైంలో ఎవరు….పనీ పాటా లేదు,” అని విసుక్కుంటూ ఫోన్ తీసుకుని చూసాడు. ఫోన్ లో తులసి పేరు చూసే సరికి ప్రసాద్ మొహంలో నవ్వు కనిపించింది…అది చూసి రాశి, “ఎవర్రా ఫోన్ చేసింది?” అని అడిగింది. దాంతో ప్రసాద్ ఫోన్ ని ఆమె వైపు తిప్పి చూపించాడు…..ఫోన్ లో తులసి పేరు చూసి రాశి కూడా నవ్వుతూ, “మరి ఆలస్యం ఎందుకు ఫోన్ ఎత్తి మాట్లాడు….ఏం చెబుతుందో విందాము,” అన్నది. దాంతో ప్రసాద్ రాశి మీద నుండి పక్కకు దొర్లి బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకుని, “హలో మేడం….చెప్పండి….ఏంటి సంగతులు,” అన్నాడు. అవతల నుండి తులసి, “ఏరా….రాత్రి బాగా వర్షం పడింది కదా….ఎలా వెళ్ళారు….తడిచిపోయారా?” అని అడిగింది. ఇంతలో రాశి ప్రసాద్ ఛాతీ మీద చేత్తో రుద్దుతూ చిన్నగా కిందకు పోనిచ్చి అతని దడ్డుని పట్టుకుని చిన్నగా పిసుకుతున్నది. రాశి చేతి స్పర్శ తగలగానే ప్రసాద్ దడ్డు మళ్ళీ గట్టి పడుతున్నది. “అన్ని ప్రశ్నలు ఒకేసారి వేస్తే ఎలా సమాధానం చెప్పాలి,” అన్నాడు ప్రసాద్. “అయితే సరె….చిన్నగానే చెప్పు,” అన్నది తులసి. “రాత్రి మీ వదిన వాళ్ళింటికి వెళ్ళేసరికి ఇద్దరం పూర్తిగా తడిచిపోయాము….దాంతో ఆమె నన్ను అక్కడే పడుకోమంటే….రాత్రి అక్కడే ఉండి పొద్దున్నే వచ్చాను,” అన్నాడు రాము. “అయ్యో….మా వదినను ఇక్కడే ఉండమనాల్సింది…..అనవసరంగా నీకు పని చెప్పాను,” అన్నది తులసి. “అవును….నాకు మాత్రం రాత్రి అక్కడ పడుకునేసరికి నీ మీద భలే కోపం వచ్చింది,” అన్నాడు ప్రసాద్. “సారీరా….అంత గట్టిగా వర్షం పడుతుందని నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు….” అన్నది తులసి. “అదే నువ్వు నన్ను పంపించకుండా ఉంటే….ఇద్దరం మీ ఇంట్లో….నీ బెడ్ రూంలో….ఒకే బెడ్ మీద ఇద్దరం ఒకరి వేడి ఒకరం చల్లార్చుకునే వాళ్లం కదా,” అన్నాడు. ఆ మాట విన్న రాశి ప్రసాద్ దడ్డుని కొంచెం గట్టిగా పిసికింది. అవతల తులసి కూడా, “అసలు నీకు సిగ్గులేదురా ప్రసాద్….ఈ మధ్య నువ్వు నాతో ఏది పడితే అది మాట్లాడుతున్నావు,” అన్నది హస్కీగా. “మరి నీతో మాట్లాడక ఎవరితో మాట్లాడమంటావు….నువ్వు ఇప్పుడు నా పెళ్ళానివే,” అన్నాడు ప్రసాద్. “వే….నా…..ఏంటిరోయ్ పిలుపు మారింది…ఇదివరకు తులసి గారు అని భయపడుతూ పిలిచేవాడివి….తరువాత తులసి అని పేరు పెట్టి పిలిచావు….ఇప్పుడు ఏకంగా ఏంటే అంటున్నావు,” అన్నది తులసి నవ్వుతూ. “అప్పుడంటే నువ్వు ఎవరో తెలియదు….ఇప్పుడు నువ్వు నా పెళ్ళానివి అయిపోయావు….మరి పెళ్ళాన్ని అలాగే చనువుగా పిలుస్తారు కదా,” అన్నాడు ప్రసాద్. “ఏంటోరా నువ్వు అలా అంటుంటే నాకు చాలా బాగున్నది…..ఇంత తక్కువ సమయంలోనే నువ్వు నాకు ఎలా నచ్చావో అప్పుడప్పుడు ఆలోచిస్తుంటాను….నాకు అసలు అర్ధం కావడం లేదు,” అన్నది తులసి. అంతలో రాశి బెడ్ మీద నుండి లేచి బట్టలు సర్చుకుని వంట చేయడానికి కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది. దాంతో ప్రసాద్ ఇంకా ఫ్రీగా ఆమెతో మాట్లాడుతూ, “కొన్ని సార్లు అంతే జరుగుద్ది…..ఇంతకి అమ్మాయి గారు ఏం చేస్తున్నారు,” అన్నాడు. “ఇంకా అమ్మాయిని ఏంటిరా…..ఒక పిల్లాడు కూడా ఉన్నాడు నాకు…..” అని మళ్ళీ, “ఏం చేస్తాం వంట చేస్తున్నాను….నువ్వేం చేస్తున్నావు?” అడిగింది తులసి. “ఏం చేస్తాం….పెళ్ళి అయినా బ్రహ్మచారి జీవితం అయింది…..పెళ్ళాం సరిగా పట్టించుకోవడం లేదు….అందుకని చేత్తో నా దాన్ని ఆడించుకుంటున్నాను,” అన్నాడు. “ఛీ….పాడు….మరీ చెత్తగా మాట్లాడుతున్నావురా….” అని ఒక్కసెకను ఆగి, “ఏం చెయ్యమంటావురా….నిన్న ఫోన్ రాకపోయి ఉంటే నీ కోరిక తీర్చేదాన్ని,” అన్నది తులసి. ఆమె గొంతులో బాధ కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తున్నది. దాంతో ప్రసాద్, “ఏయ్ తులసి….ఏదో సరదాగా అన్నాను….అంత బాధ పడతావేంటి,” అన్నాడు. “లేదురా ప్రసాద్….పెళ్ళి అయిన తరువాత శోభనం అవకపోతే మగాడు ఎంత irritation అవుతాడో నాకు తెలుసు…..” అన్నది తులసి. “మరి అంత తెలిసిన దానివి ఇప్పుడు మనింటికి వచ్చేయొచ్చుగా,” అన్నాడు ప్రసాద్ ఆశగా. “అమ్మో అక్కడికా….రాశి ఉంటుంది కదా…..నిన్ననే కదా వచ్చింది…..ఆమెకు తెలిసిందంటే బాగుండదు….” అన్నది తులసి. “ఇలా అయితే ఎలాగే….ఇది కూడా నీ ఇల్లే కదా….లేకపోతే మన విషయం రాశి వదినకు చెప్పీయనా?” అనడిగాడు ప్రసాద్. “అది అసలు వద్దు ప్రసాద్…..ఆమె మనల్ని తప్పుగా అనుకుంటుంది….,” అన్నది తులసి. “మరి అయితే ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో నువ్వొక్కదానివే కదా నేను అక్కడికి రానా?” అన్నాడు ప్రసాద్. ప్రసాద్ మనసులో ఎలాగైనా తులసిని అనుభవించాలని ఉన్నది. “అమ్మో…..పట్టపగలు అసలు వద్దు….అదీ కాక రవి ఉంటాడు….వాడు ఉండగా వాడిని ఒంటరిగా వదిలేసి మనిద్దరం లోపల….అసలు వద్దు,” అన్నది తులసి. “ఎలా అడిగినా కాదంటావేందే…..ఇలా అయితే నీతో ఎలా వేగేది…..ఇదిగో నువ్వు చెప్పినట్టు వినకపోతే నీకు విడాకులు ఇచ్చేస్తా….జాగ్రత్త,” అంటూ నవ్వుతూ తులసిని బెదిరిస్తున్నాడు ప్రసాద్. ఆ మాటలకు తులసి కూడా నవ్వుతూ, “ఏంటి మొగుడి గారికి గొంతు లేస్తుంది…..పెళ్ళికి ముందు నువ్వు ఎలా ఉన్నా….పెళ్ళి అయిన తరువాత నేను చెప్పినట్టు వినాలి….అయినా divorce ఇస్తానంటున్నావు…..అంత ధైర్యం ఉందా నీదగ్గర….దెబ్బలు పడతాయిరోయ్,” అన్నది. “అమ్మో….నిన్న నా పెళ్ళాన్ని చూసి చాలా సాఫ్ట్ అనుకున్నాను….కాని చాలా రాకాసి అని ఇప్పుడే తెలిసింది,” అన్నాడు ప్రసాద్. “అదీ అలా రా దారికి….లేకపోతే divorce ఇస్తానంటావా….ఈ జన్మకి నువ్వు నా నుండి తప్పించుకోలేవు,” అన్నది తులసి అంతే కొంటెగా సమాధానం చెబుతున్నది. “ఇంతకి మనం పూర్తి భార్యా, భర్తలు అయ్యేదెప్పుడు అది కూడా చెప్పు,” అన్నాడు ప్రసాద్. “అయ్యగారికి అంత తొందరగా ఉన్నదా…..శోభనానికి,” అన్నది తులసి. “మరి తొందరగా ఎందుకుండదు….ఈ రోజుల్లో పెళ్ళి కాని వాళ్ళకే దాదాపుగా అన్నీ అయిపోతున్నాయి….మరి నాకు పెళ్ళి అయ్యి ఎదురుగా కత్తి లాంటి పెళ్ళాం ఊరిస్తుంటే తొందర ఎందుకుండదు?” అన్నాడు ప్రసాద్. “సరె…అయితే ఒక పని చేద్దాం,” అన్నది తులసి. “ఒకటి కాకపోతే…..రెండు చేద్దాం చెప్పు,” అన్నాడు ప్రసాద్. “అబ్బా….ముందు చెప్పేది విను….మళ్ళీ మర్చిపోతాను….నీకే నష్టం,” అన్నది తులసి. దాంతో ప్రసాద్, “సరె….సరె…..ఏం చెయ్యాలో చెప్పు,” అన్నాడు బుధ్దిగా. “ఏం లేదు…రాశి ఎన్నింటికి నీ ఇంట్లో పని చేసి వెళ్ళి పోతుంది?” అన్నది తులసి. “నువ్వు వస్తానంటె చెప్పు…..ఆమెను ఇప్పుడే పంపించేస్తాను,” అన్నాడు ప్రసాద్ తన మనసులో ఆనందపడుతూ. “ఎలాగూ నా కారు కూడా మీ ఇంట్లోనే ఉన్నది కదా…..రాశి వెళ్ళిన తరువాత మీ ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు కదా,” అని అనుమానంగా అడిగింది తులసి.ప్రసాద్ : ఎవరు ఉండరు….అయినా అనవసరంగా ఎందుకు భయపడుతున్నావు?తులసి : నాకు చాలా భయంగా ఉన్నదిరా….ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ ఇలా చేయలేదు.ప్రసాద్ : నాకు మాత్రం ఇదే పని అనుకున్నావా….నాక్కూడా ఇదే మొదటిసారి…..నువ్వు ఇక్కడికి వస్తానంటె నా ఒళ్ళు వేడేక్కిపోతున్నది.తులసి : ఇప్పుడు అక్కడకి వస్తానని చెబుతుంటే నా చేతులు కూడా వణుకుతున్నాయి…..కాని నేను చాలా సీరియస్ గా చెబుతున్నారా….నాకు నీతో ఉంటే చాలా హాయిగా….చాలా బాగున్నది.ప్రసాద్ : మ్….మ్….మ్….అయితే తొందరగా ఇక్కడకు వచ్చి నిన్న సగంలో ఆపేసింది….పూర్తి చేద్దువుగాని వచ్చేయ్.తులసి : చీ….రాస్కెల్…..నువ్వు కూడా నిన్న నన్ను రెచ్చగొట్టి మధ్యలో వదిలేసావు.ప్రసాద్ : నువ్వు కూడా అలాగే వదిలేసావు కదా….కళ్ళ ముందు full meals పెట్టి మధ్యలో లాగేసినట్టు ఉన్నది…..నువ్వు నిన్న వెళ్తుంటే చాలా irritation అనిపించింది….కాని నువ్వు బాధ పడతావని నిన్ను కదిలించలేదు.తులసి : నాకు అలా ఫోన్ వస్తుందని నేను ఊహించలేదు ప్రసాద్….నాక్కుడా నిన్న నీతో అలా మధ్యలో వచ్చినందుకు నిన్నంతా చాలా చిరాగ్గా ఉన్నది….చాలా సంవత్సరాల తరువాత నాలో కోరిక మళ్ళి లేచింది.ప్రసాద్ : నీ మొహంలో అది కనిపించింది.తులసి : సరె….మాటలతోనే టైంపాస్ చేస్తావా…..నువ్వు ఒక్క గంటలో మా ఇంటి దగ్గర సెంటర్ కి వచ్చి నాకు కాల్ చెయ్యి…..నేను నీ ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాను.ప్రసాద్ : అలాగే తులసి…ఇప్పుడే బయలుదేరుతాను.