ఓ భార్య కధ – భాగం 4 | telugusexstory

తెల్సుగా ఏమవుతుందో,” అని రాజు కెమేరాలో రికార్డ్ చేసినదంతా చూపిస్తూ చెప్పాడు. రాశి ఇంక ఏమి చేయలేక….ఏమి అనలేక కార్ ఎక్కిన తర్వాత రాజు ఆమె ఫోన్ నెంబర్, ల్యాండ్ లైన్ నంబర్ కూడా తీసుకుని ఇంటికి కొంచెం దూరంలో ఆపి వెళ్ళిపోయారు. రాశి వికలమైన మనసుతో, అలసిపోయిన శరీరంతో తూలుకుంటూ ఇంట్లోకి వెళ్ళింది. ఇంట్లోకి వెళ్ళిందే కాని రాశి ఆలోచనలు అన్నీ జరిగిపోయిన సంఘటనల మీదకే పోయాయి. ఒకే రోజు కేవలం మూడు గంటల్లో… అయిదుగురు చేత ఒళ్ళంతా కుమ్మించుకున్నది.తరువాత వాళ్ళు ఏం చేసినా దానికి సిద్ధంగా ఉండాలన్నట్టుగా జరగబోయే పరిణామాలను ఎదుర్కొనేందుకు మానసికంగా, శారీరకంగా రాశి రెడీ అయిపోయింది. ఇలా ఆలోచనలు రాశి మదిలో మెదులుతుండగా ఆ ఆలోచనల్లోనే ఎప్పుడు నిద్ర పోయిందొ కూడా తెలియకుండా మత్తుగా పడుకున్నది. ముందు రోజు దెంగుడికి రాశి ఒళ్ళు అలసట వలన పొద్దున్నే లేవలేకపోయింది….దాంతో తెల్లవారుతూనే రాశి మొగుడు విజయ్ టిఫిన్ రెడీ చేసి మిల్లుకి వెళుతూ రాశిని నిద్ర నుండి లేపి, “టిఫిన్ రెడీ చేసాను….ఫ్రెష్ అయి టిఫిన్ తిను,” అని వెళ్ళిపోయాడు. రాశి విజయ్ వెనకాలే వెళ్ళి తలుపు గడి వేసి స్నానం చేసి టిఫిన్ చేసి హాల్లో కూర్చుని టీవి చూస్తున్నాను….కాని రాశి మనసు మనసులో లేదు.కొద్దిరోజుల నుండి జరిగిన సంఘటనలు తమ జీవితంలో ఏవిధమైన మార్పులు తెచ్చాయి….ఒక సాధారణ గృహిణి నుండి బజారు లంజ కన్నా దిగజారిన పరిస్థితులు కళ్ళ ముందు కనిపించాయి. “తన మీద మొగుడు తప్ప చెయ్యి పడని తన ఒంటి మీద ఇప్పుడు ఎవరు పడితే వాళ్ళు తనని మంచం మీద తన ఇష్టంతో పని లేకుండా తన శరీరంతో ఆడుకుంటూ ఉన్నారు….తన ఒంట్లో మొగుడు మాత్రమే చూడగలిగిన అందాలను ఇప్పుడు దారిన పోయే ప్రతి వాడు బెదిరించి మరీ చూస్తున్నాడు,” అని రాశి ఆలోచిస్తున్నది. తన జీవితం ఎలానూ నాశనం అయిపోయింది….కాబట్టి పరిస్తుతులకు అనుగుణంగా బతకడమే కరెక్ట్ అనిపిస్తున్నది….అంతేకాక తన జీవితం తన చేతుల్లో లేదు, తనకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా తనను అనుభవిస్తారు….కాబట్టి బాధలోనే సుఖాన్ని వెదుక్కోవడం మంచిది అని రాశికి అనిపిస్తున్నది. కాని మనసు ప్రస్తుత పరిస్తుతులను అంగీకరించడానికి ఒప్పుకోవడంలేదు….ఇలా రాశి ఆలోచనలు తన మదిలో కదులుతుండగా ఆమె సెల్ పోన్ మోగడంతో రాశి ఈ లోకంలోకి వచ్చి సెల్ తీసుకుని చూసింది. ఏదో కొత్త నెంబర్ నుండి కాల్ వస్తుండటంతో ఎవరో అనుకుంటూ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి, “హలో….ఎవరు,” అన్నది. /06 “హాయ్ రాశి ఆంటీ….గుడ్ మార్నింగే,” అని వినిపించింది అవతల వైపు నుండి. “ఎవరు….మాట్లాడేది?” అన్నది రాశి. “ఏంటే అప్పుడే మర్చిపోయావా….నేను ఇన్ స్పెక్టర్ కుమార్ ని,” అన్నాడు. “మీరా…..ఇప్పుడు ఫోన్ చేసారేంటి….,” అని అడిగింది రాశి టెన్షన్ గా. “ఏం చెయ్యమంటావే….నీ అందం నన్ను నిద్ర పోనివ్వడం లేదు….. ఏం చేసినా కాదనకుండా కావలసినంత సుఖాన్ని ఇచ్చావే లంజా… ఏంటి మాట్లాడవు…” అన్నాడు కుమార్. “వింటున్నాను…..చెప్పండి,” అన్నది రాశి. రాశికి చాలా టెన్షన్ గా ఉన్నది….మళ్ళీ ఇప్పుడు కుమార్ ఏం చెబుతాడో అని అలోచిస్తున్నది. “ఏమీ లేదు….నిన్ను నేను ఒక్కడినే రాత్రంతా అనుభవించాలని ఉన్నదే….అందుకని ఈ రోజు రాత్రి నీ ఇంటికి వస్తాను,” అన్నాడు కుమార్. “సార్….ప్లీజ్ నన్ను వదిలేయండి సార్…..ఇప్పటికే జరిగింది మర్చిపోలేకుండా ఉన్నాము…మా మీద కనికరం చూపించండి,” అన్నది రాశి బ్రతిమలాడుతూ. “ఏంటే….నఖరాలు పోతున్నావు….పోనీలే అని మెత్తగా మాట్లాడుతుంటే నెత్తికెక్కి కూర్చుంటున్నావు,” అని కుమార్ అన్నాడు. రాశికి ఇక పరిస్థితి అర్ధం అయ్యింది….కాని ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. “అది కాదు సార్…..అర్ధం చేసుకోండి సార్…..రాత్రి అంటే మా ఆయన ఉంటాడు…..ఆయన ఇంట్లో ఉండగా నేను మీతో ఎలా….” అని రాశి ఇక మాట్లాడలేక పోతుంది. “ఓహ్….అదా నీ సమస్య…..అయితే ఒక పని చేద్దాం,” అన్నాడు కుమార్. “ఏం చెయ్యమంటారో చెప్పండి,” అన్నది రాశి. “నేను నిన్ను అనుభవించడానికి నీ మొగుడే కదా అడ్డం…..వాడిని ఏదో ఒక కేసు పెట్టి లోపల వేస్తాను….అప్పుడు మన ఇద్దరికీ ఏ విధమైన అడ్డంకి ఉండదు, అప్పుడు నేను నిన్ను రోజు నా ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుభవించొచ్చు….నిన్ను నేను ఉంచుకుంటాను,” అన్నాడు కుమార్. “ప్లీజ్ సార్….అంత పని చెయ్యకండి….మా ఆయన్ను ఏమీ చెయ్యొద్దు….మీరు చెప్పినట్టు వింటాను,” అన్నది రాశి ఏడుస్తు.“ఏడవమాకు రాశి…..నువ్వు నీ మొగుడితో ఏం చెబుతావో నాకు తెలియదు….నువ్వు నాకు ఇష్టమైన ఎరుపు రంగు చీర కట్టుకుని చక్కగా శోభనం పెళ్ళి కూతురులా రెడి అయ్యి ఉండాలి….ఈ రోజు నేను నీతో నా శోభనం చేసుకోవాలి….ఈ రోజు తొమ్మిది గంటలకు మీ ఇంటికి వస్తాను….ఏవిధమైన డిస్టబెన్స్ ఉండకూడదు….అర్ధం అయిందా,” అన్నాడు కుమార్. కుమార్ మాటలకు రాశికి నోట మాట రావడం లేదు….కాని తనకు వేరే మార్గం లేదు, అందుకని రాశి కుమార్ ని సుఖపెట్టడానికి నిర్ణయించుకున్నది. దాంతో రాశి వేరే మార్గం లేక, “సరె సార్…..నేను మా ఆయనకు ఏదో ఒకటి చెబుతాను,” అని ఫోన్ పెట్టేసింది. ఫోన్ పెట్టేసిన తరువాత రాశికి ఏం చెయ్యాలో తోచడం లేదు, “తన మొగుడికి ఏం చెప్పి బయటకు పంపించాలి….లేదా….ఆయన్ని ఇంట్లోనే ఉంచి తను కుమార్ తో పడుకోవాలా….ఒకవేళ నా మొగుడు పక్క గదిలో ఉండగా నేను కుమార్ తో ఎలా పడుకోవాలి….నా మొగుడిని ఎక్కడకు పంపించాలి,” ఇలాంటి ఆలోచనలతో రాశి బుర్ర వేడెక్కిపోయింది. అలా కొద్దిసేపు ఆలోచించిన తరువాత రాశి, “తన మొగుడికి జరిగింది తెలుసు కాబట్టి…కుమార్ వస్తున్న సంగతి చెబితే ఆయనే ఉండాలా వద్దా అన్న విషయం ఆలోచించుకుంటాడు” అని నిర్ణయించుకుని వంట పని చేయడానికి కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది. కొద్దిసేపటి తరువాత డోర్ బెల్ మోగేసరికి, “ఇప్పుడెవరు వచ్చారు,” అని అనుకుంటూ రాశి తలుపు తీసింది. తలుపు తియ్యగానే ఎదురుగా కానిస్టేబుల్ ఒక పార్సిల్ తో కనిపించేసరికి రాశి అతని వైపు ఏమిటన్నట్టు చూసింది.దాంతో కానిస్టేబుల్ తన చేతిలో ఉన్న పార్సిల్ రాశికి ఇస్తూ, “కుమార్ సార్ ఈ పార్సిల్ మీకు ఇవ్వమన్నారండి,” అని పార్సిల్ చేతిలో పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. రాశి పార్సిల్ వైపు చూస్తూ తలుపు గడి వేసి వచ్చి హాల్లో కూర్చుని, “ఏం పంపించాడు,” అనుకుంటూ పార్సిల్ ఓపెన్ చేసింది. ఆ పార్సిల్ లో చీర చూడగానే రాశి కళ్ళు ఆశ్చర్యంతో పెద్దవయ్యాయి….అందమైన ఎర్రటి సిల్క్ చీర ఉన్నది. రాశి ఆ చీరను అలానే చూస్తున్నది….తరువాత పావుగంటకు తన సెల్ మోగడంతో చేతిలోకి తీసుకుని చూసింది. కుమార్ ఫోన్ చేస్తున్నాడు. ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి, “హలో,” అన్నది రాశి.“ఏంటే చీర నచ్చిందా,” అని అడిగాడు కుమార్. “చీర బాగుంది కాని….నాకు ఎందుకు పంపించారు?” అని అడిగింది రాశి. “అదేం ప్రశ్న…..నేను నీతో గడపాలకున్నప్పుడు నీకే కదా పంపించేది,” అన్నాడు కుమార్ అని కొంచె గ్యాప్ ఇచ్చి, “నేను వస్తున్న సంగతి నీ మొగుడితో చెప్పావా?” అని అడిగాడు. “ఇంకా చెప్పలేదు…..వచ్చిన తరువాత చెబుతాను,” అన్నది రాశి. “నువ్వు నీ మొగుడికి ఏం చెబుతావో….ఎలా చెబుతావో నాకు తెలియదే…..నేను నీ ఇంటికి నీతో ఈ రాత్రి గడపటానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏ గొడవ ఉండకూడదు…..అర్ధం అయిందా?” అని అన్నాడు కుమార్.“నేను ఎలాగొ నా మొగుడికి చెప్పుకుంటాను….మీరు మాత్రం మా ఆయన్ని ఏం చెయ్యకండి….మీకో విషయం చెప్పాలి,” అన్నది రాశి. “ఏంటి విషయం,” అని అడిగాడు కుమార్. “మీరందరూ నన్ను అనుభవించిన సంగతి మా ఆయనకు తెలుసు….అంతా చెప్పాను,” అన్నది రాశి. /07 “అవునా….వాడే అడిగాడా….నువ్వు చెప్పావా?” అని అడిగాడు కుమార్. “నేను ఆయన్ను విడిపించడానికి బెయిల్ తీసుకొచ్చాను కదా…..దాంతో ఆయన ఇంటికి వచ్చిన తరుగాత బెయిల్ ఎవరు ఇచ్చారు అని అడిగాడు….దాంతో జరిగింది మొత్తం చెప్పాను,” అన్నది రాశి. “ఇక అయితే మనకు అడ్డే లేదన్నమాట…..నేను ఇప్పుడు నీ మొగుడు ఉన్నప్పుడే నిన్ను అనుభవించవచ్చన్న మాట,” అన్నాడు కుమార్ సంతోషంగా. “అయినా మీకు అడ్డేమున్నది నన్ను అనుభవించడానికి….నా మొగుడు ఉన్నా లేకపోయినా నన్ను అనుభవించకుండా వదలరు కదా,” అన్నది రాశి.“అబ్బ….అలా అనకే….ఇప్పుడే వచ్చి నీమీద ఎక్కి దెంగాలని అనిపిస్తున్నదే…..రాత్రికి నేను పంపించిన చీర కట్టుకుని అందంగా రెడీ అయ్యి ఉండు….నేను వచ్చి నేను ఇచ్చిన చీర నేనే నీ ఒంటి మీద నుండి విప్పుతాను,” అని చెప్పి కుమార్ ఫోన్ పెట్టేసాడు. రాశి తన ఫోన్ పక్కన పెట్టి రాత్రికి జరిగే శోభనానికి రెడీ అవుతున్నది. సాయత్రం విజయ్ మిల్లు నుండి ఇంటికి వచ్చాడు….ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చి హాల్లో కూర్చుని టీవి చూస్తున్నాడు. రాశి కాఫి కలుపుకుని వచ్చి విజయ్ కి ఇచ్చి, అతని పక్కనే కూర్చున్నది.విజయ్ టీవి చూస్తూ కాఫి తాగుతున్నాడు…..కొద్దిసేపటికి విజయ్ రాశి వైపు చూసి, ఆమె ఏదో ఆలోచిస్తుండటం చూసి భుజం మీద చెయ్యి వేసి, “ఏంటి రాశి ఆలోచిస్తున్నావు…..ఏం జరిగింది,” అని అడిగాడు విజయ్. రాశి చిన్నగా విజయ్ భుజం మీదకు వాలి ఒక సారి తన భర్త వైపు చూసి, “ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు,” అన్నది. “ఏం జరిగింది,” అని అడిగాడు విజయ్. ఇక రాశి ఆగలేక కుమార్ ఈ రాత్రికి వస్తున్న విషయం చెపింది….కుమార్ తో మాట్లాడిన విషయం మొత్తం జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పేసింది. రాశి చెప్పింది విని విజయ్ మొహంలో నెత్తురు చుక్క లేనట్టు పాలిపోయింది….చేతిలో ఉన్న కాఫీ గ్లాసు పక్కన పెట్టాడు….తన గుండెను ఎవరో కత్తితో ముక్కలు ముక్కలుగా కోస్తున్నట్టు అనిపిస్తున్నది. విజయ్ తన భార్య వైపు చూడలేక తల వంచుకుని, “ఇప్పుడు నన్ను ఏం చెయ్యమంటావు?” అని అడిగాడు. “నాకు ఏం చెయ్యాలో….ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియడం లేదు,” అన్నది రాశి విజయ్ వైపు చూడలేక తల వంచుకుని నేల వైపు చూస్తున్నది.కొద్దిసేపు అలోచించిన తరువాత విజయ్ తన భార్యతో, “సరే….నేను వెళ్ళి మా ఫ్రండ్ ఇంట్లో పడుకుంటాను….వాడు వెళ్ళిన తరువాత ఫోన్ చెయ్యి….నేను వస్తాను,” అన్నాడు. “ఫ్రండ్ వాళ్ళింటికి ఎందుకండీ….మీరు ఇంకో బెడ్ రూంలో పడుకోండి,” అన్నది రాశి….కాని అంతలోనే తను ఏమన్నదో తెలుసుకుని తల వంచుకుని కిందకు చూస్తున్నది. విజయ్ కళ్ళలో నుండి నీళ్ళు కారుతున్నాయి…..రాశి మాటలు విని ఆమె వైపు చూస్తూ, “నా పెళ్ళాన్ని వేరే మగాడు పక్క గదిలో పచ్చిగా అనుభవిస్తుంటే నాకు నిద్ర ఎలా పడుతుందే….అయినా నీకు అలా ఎలా అనాలనిపించింది,” అన్నాడు. “నన్ను క్షమించండి….ఏం చెయ్యాలో తెలియక అలా అన్నాను….అయినా మీకు నా మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నదో నాకు తెలియదా,” అన్నది రాశి ఏడుపుగొంతుతో.విజయ్ రాశిని దగ్గరకు తీసుకుని వీపు మీద రుద్దుతూ, “ఏం చెయ్యలేక పోతున్నందుకు నా మీద నాకె అసహ్యం వేస్తుంది రాశి….నా పెళ్ళాన్ని పరాయి మగాడు అనుభవించడానికి వదిలేసి వెళ్ళాల్సి వస్తున్నది…..నేను నా ఫ్రండ్ ఇంటికి వెళ్తాను…..నువ్వు నా కళ్ళ ముందే వాడితో మన బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళి తలుపు గడివేసుకుని లోపల వాడితో పడుకుంటుంటే నేను భరించలేను,” అన్నాడు విజయ్. ఇక రాశి చెప్పడానికి ఏమి లేక, “సరె…..మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయండి…..కుమార్ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు వస్తానన్నాడు,” అన్నది.తరువాత ఇద్దరు ఇక మాట్లాడుకోవడానికి ఏమీ లేకపోయేసరికి విజయ్ భారమైన మనసుతో హాల్లో కూర్చుని టివి చూస్తున్నాడు….టీవి చూస్తున్నాడనే కాని విజయ్ మనసు అక్కడ లేదు….భార్యను పరాయి మగాడు ఆక్రమించుకుంటుంటే అది ఆపలేక నిస్సహాయంగా చూస్తూ….తన అసమర్ధతకు తానే నిందించుకుంటున్నాడు. అలా ఎవరి ఆలోచనల్లో వారు ఉండగా సమయం తన పని తాను చేసుకుపోతున్నట్టు రాత్రి 8 గంటలు అయింది. రాశి విజయ్ ని భోజనానికి పిలిచింది….ఇద్దరు కలిసి భోజనం చేసే సరికి ఇంకో అరగంట పట్టింది…..భోజనం చేస్తున్నంత సేపు ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు చూసుకోలేదు, ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోలేదు.భోజనాలు అయిపోయిన తరువాత డైనింగ్ టేబుల్ సర్దేసి….కిచెన్ లో పని పూర్తి చేసి కుమార్ కోసం రెడీ అవడానికి బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళి తలుపేసుకున్నది. రాశి బాత్ రూంలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చి కుమార్ పంపించిన చీరను కట్టుకుని….ఉదయ హెడ్ బాత్ చేయడం వలన జడ వేసుకోకుండా జుట్టుని అలా దువ్వి ఫ్రీగా వదిలేసే సరికి….రాశి జుట్టు పిర్రల కిందదాకా వచ్చి ఇంకా అందంగా కనిపింది….ఏ మగాడికైనా రాశిని అలాగే పడుకోబెట్టి కసిగా అనుభవించాలని అనిపించేటట్టు ఉన్నది. అలా రాశి రెడీ అవుతుండగా బెడ్ రూం డోర్ ని విజయ్ చిన్నగా కొట్టిన శబ్దం వినిపించేసరికి, “ఏంటండి?” అని అడిగింది. “ఏం చేస్తున్నావు?” అని అడిగాడు విజయ్. “ఎప్పుడు ఏం అడగాలో తెలియదు….అసలే సిగ్గుతో చచ్చిపోతుంటే,” అని విసుక్కుంటూ, “కుమార్ వస్తాడు కదా రెడీ అవుతున్నాను,” అన్నది రాశి. “సరె….నేను వెళుతున్నాను….వచ్చి తలుపు వేసుకుంటావా….లేటు ఉన్నదా?” అని అడిగాడు విజయ్. “ఒక్క ఐదు నిముషాలు ఆగండి….అయిపోయింది….వచ్చేస్తున్నాను,” అన్నది రాశి.“తొందరగా రా….మళ్ళీ కుమార్ వచ్చేస్తాడు….ఈ లోపే నేను వెళ్తాను,” అని విజయ్ మళ్ళీ హాల్లోకి వచ్చి కూర్చుని టీవి చూస్తున్నాడు. పది నిముషాల తరువాత రాశి అందంగా తయారయ్యి బెడ్ రూం లోనుండి బయటకు వచ్చింది. బెడ్ రూం లోనుండి అందంగా తయారయ్యి వచ్చిన రాశిని చూసి విజయ్ ఆమె మీద నుండి చూపు తిప్పుకోలేకపోయాడు. ఎరుపు రంగు ట్రాన్స్ పరెంట్ చీర, మ్యాచింగ్ జాకెట్, జాకెట్ కూడా బాగా ట్రాన్స్ పరెంట్ కావడంతో లోపల గ్రీన్ కలర్ బ్రా చక్కగా కనిపిస్తున్నది. రాశి కట్టుకున్న చీర ఎంత ట్రాన్స్ పరెంట్ గా ఉన్నదంటే ఆమె జాకెట్ వేసుకుని చక్కగా పైట వేసుకున్నా కూడా లోపల రాశి వేసుకున్న గ్రీన్ కలర్ బ్రా చక్కగా కనిపిస్తున్నది…..అగ్నిలో ఆజ్యం పోసినట్టుగా….రాశి తన జుట్టుని జడ వేసుకోకుండా వదిలేస్తే ఇంకా చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నది. ఆమెను చూసి విజయ్ అసలు కళ్ళు తిప్పుకోలేకపోతున్నాడు…..ఒకవైపు ఇంత అందమైన తన పెళ్ళాన్ని వేరే మగాడు అనుభవించబోతున్నాడన్న బాధ ఒకవైపు…..మరోపక్క పరాయి మగాడు తన భార్యని ఆక్రమించుకోబోతున్నాడన్న ఒక రకమైన అనుభూతి కలుగుతున్నది. తన మొగుడు తన మీద నుండి చూపు తిప్పుకోలేక పోవడం చూసి రాశి మనసులో కొంచెం గర్వం మొదలయి, “ఏంటి అలా చూస్తున్నారు….ఎప్పుడు ఆడదాన్ని చూడనట్టు అది సొంత పెళ్ళాన్ని కన్నార్పకుండా చూస్తున్నారు,” అని అడిగింది./09 “ఈ చీరలో చాలా అందంగా ఉన్నావు,” అని మళ్ళీ, “చాలా కసిగా ఉన్నావు….ఈ చీర ఎప్పుడు నా ముందు కట్టుకోలేదు?” అని అడిగాడు విజయ్ కొబ్బరి బోండాల్లాంటి రాశి ఎత్తుల వైపు చూస్తూ. “ఈ చీర కుమార్ మధ్యాహ్నం పంపించాడు….ఆయన వచ్చేసరికి ఈ చీర కట్టుకుని, హెడ్ బాత్ చేసి జుట్టు జడవేసుకోకుండా ఫ్రీగా వదిలేయమన్నాడు,” అన్నది రాశి.“చీర పంపించి మరీ రెడీ అవమన్నాడా?” అని అన్నాడు విజయ్….విజయ్ గొంతులో ఒక రకమైన అసూయ కనిపించింది రాశికి. “ఏం చేస్తాం…..వాళ్ళ దగ్గర చిక్కున్నాం…..మరి చెప్పినట్టు వినాలి కదా,” అన్నది రాశి హాల్లో సోఫాలో కూర్చుంటూ. వాళ్ళు ఇద్దరూ అలా మాట్లాడుకుంటుండగా రాశిని ఇవ్వాళ కసితీరా అనుభవిచాలని ఉత్సాహంగా వచ్చాడు కుమార్…..ఇంటి తలుపు ఓరగా తెరిచి ఉండటంతో కుమార్ తలుపు నెట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు. సోఫాలో కూర్చుని ఉన్న రాశి కుమార్ ని చూసి లేచి నిల్చున్నది….మంచి కసిగా ఉన్న రాశిని చూసి ఫ్యాంట్ లో కుమార్ దడ్డు సర్రున లేచి.,…ఎప్పుడు రాశి ఆడతనంలోకి దూరదామా అని రెడిగా ఉన్నది.కుమార్ అక్కడే హాల్లో ఉన్న రాశి మొగుడ్ని ఏ మాత్రం పట్టించుకోకుండా రాశిని పై నుండి కింద దాకా చూస్తూ, “వావ్….ఏమున్నావే….కస కస లాడిపోతున్నావు,” అంటూ కుమార్ రాశి నడుము మీద చెయ్యి వేసి దగ్గరకు లాక్కోబోయాడు. తన మొగుడి ముందే తనను కుమార్ దగ్గరకు లాక్కోవడం చూసి రాశి కుమార్ ని చిన్నగా తోస్తూ, “ప్లీజ్ కుమార్ సార్….మా ఆయన ఉన్నాడు….నన్ను వదలండి,” అన్నది. దాంతో కుమార్ కి కోపం వచ్చి, “నీ మొగుడు ఉంటే నాకేంటే…..నేను నీకు ముందే చెప్పాను….నీ మొగుడికి ఏం చెప్పుకుంటావో నీ ఇష్టం….కాని నా ఆనందానికి అడ్డు రాకూడదని చెప్పాను కదా,” అని కుమార్ విజయ్ వైపు తిరిగి, “ఏరా….నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి పడుకో….నేను నీ పెళ్ళాన్ని అనుభవించాలి,” అన్నాడు.విజయ్ ఏమి చేయలేక అతని మొహం భయంతో పాలిపోయింది….కాని వెంటనే సృహలోకి వచ్చి రాశితో, “నేను బయటకు వెళ్తున్నాను,” అని చెప్పి విజయ్ బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. రాశి తన మొగుడి మొఖం లోకి చూడలేక తల దిందుకుని ఉన్నది….విజయ్ బయటకు వెళ్ళిపోయిన తరువాత, రాశి కుమార్ కి బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళమని చెప్పి వీధి తలుపు గడి పెట్టి తను కూడా బెడ్ రూంలోకి అడుగుపెట్టింది. బెడ్ రూంలోకి అడుగు పెడుతుంటే రాశికి తన గుండె చప్పుడు తనకే వినపడుతున్నది. “కొద్ది రోజుల క్రితం వరకు తనను తన మొగుడు తప్పు ఎవరు తాకలేదు….కాని ఇప్పుడు ఒక పరాయి మగాడు తనను అనుభవించడానికి తన మొగుడిని బయటకు పంపించి తమ పడక గదిలో తమ మంచం మీద పడుకుని తనను అనుభవించడానికి రెడిగా ఉన్నాడు,” అని రాశి తన మనసులో అనుకుంటూ చిన్నగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ బెడ్ రూంలోకి వచ్చి బెడ్ మీద కుమార్ పక్కన కూర్చున్నది.కుమార్ రాశి దగ్గరికి జరిగి ఆమె మొఖాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని రాశి కళ్ళలోకి చూసాడు. కుమార్ ఇదివరకు రాముతో కలిసి రాశి అనుభవించినట్టు బలవంతంగా కాకుండా ప్రేమగా ఒక మొగుడు తన భార్యను అనుభవించినట్టు అనుభవించాలని అనుకుంటున్నాడు. అందుకని కుమార్ ఈసారి రాశితో చాలా మెత్తగా, ప్రేమగా నడుచుకుంటున్నాడు. కుమార్ తన పెదవులను రాశి మొఖం దగ్గరకు తీసుకొచ్చి మొఖం మీద, నుదురు మీద ముద్దులు పెడుతున్నాడు. కుమార్ అలా ముద్దులు పెడుతుండటంతో రాశి సిగ్గుతో కళ్ళు మూసుకున్నది. కుమార్ రాశి కళ్ళను ముద్దు పెట్టుకుంటూ చిన్నగా ఆమె పెదవుల దగ్గరకు వచ్చాడు.దాంతో రాశి చిన్నగా తన పెదవులను తెరచి కుమార్ పెదవులతో కలిపి నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరిస్తున్నది. ఇంతకుముందు దాకా రాశికి కుమార్ వస్తున్నాడు అనుకోగానే మనసులో భయంగా ఉండేది, కాని ఇప్పుడు కమార్ ప్రవర్తనకి రాశిలో భయం పోయి మెల్లగా కుమార్ చేసే పనులకు ఆమెలో కూడా చిన్నగా కొరిక మొదలవుతున్నది. “రాశి…..ఇప్పటి వరకు నేను చాలా మంది ఆడవాళ్ళను అనుభవించాను కాని…నీ అంత అందమైన దాన్ని నా జీవితంలో ఇంతవరకు అనుభవించలేదు….అందుకని నేను నిన్ను ఒక్కడినే అనుభవించాలనుకుంటున్నాను,” అంటూ కుమార్ రాశిని డ్రస్సింగ్ టేబుల్ అద్దం దగ్గరకు తీసుకెళ్ళాడు.