కమపటలూ నేర్పిన నా మాధవి టీచర్ 1

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ కుమార్ వసంత స్టోరీకి టైలర్ స్టోరీ కి నాకు మీ నుండి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అందరికీ నా ధన్యవాదాలు.ఇపుడు నేను చేపబోయే కథ నేను ఇంటర్ 2వ సం,,ఉన్నపుడు నాకు నా స్కూల్ తెలుగు టీచర్ వయసు 23సం.టీచర్ కి మాధవి కి మాధ్య జరిగిన సంఘటన ఎలా జరిగిందో పిన్ టు పిన్ రాస్తున్నాను నాకు అపటికి తానా కొలతలు తెలీదు చదువు నేర్పిన మాధవి నే నాకు కమపటలు నేర్పుతుంది అని నేను ఎపుడూ అనుకోలేదు ఇదే నా మొదటి దెంగుడు అనభవం మోన చేపను టీచర్ కథ రాస్తాను అని లేట్ అందుకు అంటే తన ఒప్పినియన్ తీసుకొని రాస్తున్న.గర్ల్స్ ఆంటీస్ ఎవరికైనా మీకు ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్న నాతో పంచుకోవచ్చు ఎవరికైనా నాతో మీకు సుఖం కావాలి అంటే నా మైల్ ఐడీ కి లేదా హంగౌత్ గాని మెసేజ్ చేయండి ఈ కథ కొంచం స్లోగ ఉంటుంది ప్లీజ్ డోంట్ ఫీల్ ఎందుకు అంటే ఇది నిజంగా జరిగిన సంఘటన అందుకే.నా మైల్ ఐడీ[email protected] id [email protected] గర్ల్స్ ఆంటీస్ మీ అమల్యమైన రిప్లై ఇస్తే నేను సంతోషిస్తాను ఇట్లు మీ కుమార్.ఇక కథ లోకి వచ్చేద్దాం 2005 వా సంవత్సరం నేను 10 క్లాస్ లో ఉన్నపుడు టీచర్స్ అందరు ట్రాన్స్ఫర్ మీద వెళ్లిపోయారు కోతవల్లు వచ్చారు అందులో తెలుగు టీచర్ మాధవి కొత్త టీచర్స్.10 వా తరగతి 4నెలలో ఐపోతోంది అనంగ కోతవలు వచ్చారు మాతో భాగానే ఉన్నారు వచ్చినా వాళ్ళు అందరూ ఫ్రెషర్ ఎదే వల్ల మొదటి స్కూల్ నేను చదువు లో కొంచం థకువ ఇంకా అనింటిలోను ఏకువ మాధవి టీచర్ మా స్కూల్ ఓపో జక్ట్ లో రూం తీసుకొంది నేను వెళ్లి హెల్ప్ చేశాను మాకు నైట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన ఈ అందరు టీచర్స్ భగ మాతో చదివించడం స్టార్ట్ చేశారు మాధవి టీచర్ నేను మంచి అక్క తముడిల ఇయిపోయము క్లాస్ లో కూడా అక్క అని పిలిచే అంతా క్లోజ్ గ ఇయిపోయాము 10వా తరగతి పరీక్షలు ఆయినాయి మాకు లీవ్స్ ఇచ్చారు 6వా తరగతి నుండి 9వా తరగతి వరకు వలకు మధ్యహణం వరకు స్కూల్ ఉంది నేను రోజు అఫ్టర్నొన్ మాధవి టీచర్ రూం కి వెళ్లి వస్తూ ఉండేవాడిని వాళ్లకు లీవ్స్ ఇచ్చారు అందరు టీచర్స్ వెళిపోయాడు మా ఊరిలో జాతర కోసం 2రోజులు ఉండి మాధవి టీచర్ మా హోమ్ కీ వచ్చి 2రోజులు మా హోమ్ లో ఉంది జాతర కాగానే తను వెళ్లిపోయింది అంతలో మా పరీక్ష ఫలితాలు వచ్చాయి నేను పస్ అని అక్క కి కాల్ చేసి చేపను తను నాను కుమార్ నికు ఏం కావాలి అని అడిగింది నేను వాచ్ కావాలి అని అడిగాను తను కుమార్ నేను స్కూల్ కి వచ్చేటపుడు తీసుకోని వచ్చి యిస్తాను అని చెప్పింది నేను హ్యాపీ హల నా ఫర్స్ట్ ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసుకొని సెకండ్ యియర్ లోఉన్నపుడు మాధవి కి ఒక బైక్ మీద నుండి పాడి పోయింది తన కలు ఒకటి విరిగి పోయింది 3 మొంత్ స్ రెస్ట్ తరువాత మళ్లీ స్కూల్ కి వచ్చింది నేను కాలేజ్ నుండి రాగానే మాధవి రూం కి వెళ్లి తనకు హెల్ప్ చేసేవాడిని నైట్ కూడా రూం లో ఉంది మార్నింగ్ హోమ్ కి వచ్చి కాలేజ్ కీ వెళ్ళేవాడిని హల ఉందంగా ఒక్క రోజు ఈవెనింగ్ నేను రూం కి వెలేసరికి డోర్ లాక్ చేసి లేదు లోపలికి వెళ్ళాను మాధవి మంచి నిద్రలో ఉంది నేను వెలి అంటి అక్క ఈ టైమ్ లో పడుకినవు అని అడిగాను తను కుమార్ నాకు చల్ల జోరం గా ఉంది అనిచెప్పింది నేను వెంటనే వెలి డాక్టర్ నీ తీసుకొని వచ్చి చూపించాను డాక్టర్ టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి వెళ్లి పోయండు నేను తనకోసం మిల్క్ వేడి చేసి ఇచ్చాను తను ఇంకా సరిలో నే ఉంది నైట్ 10 తనని లేపి టాబ్లెట్స్ ఇచ్చి మళ్ళీ మిల్క్ బ్రైడ్ ఇచ్చి పడుకో పేటను అర్థరాత్రి లో నాకు మెలుకువ వచ్చి చూస్తె అక్క సారీ కొంగు తనమీద లేదు తానా సళ్ళు జాకెట్ లో నుండి బయటకు వచ్చి నటుగా ఉన్నాయి అప్పటి వరకు నాకు తనమీద ఎట్టూ వంటి ఫీలింగ్స్ లేవు కని నావల్ల కాలేదు మెల్లిగా బాత్రూం లోకి వెలి నా మడ్ద మొత్తం తీసి కోరుకోవటం స్టార్చేశాను తను ఎపుడూ వచ్చి చూసింది నాకు తెలీదు నేను లీక్ అయిన తరువాత మళ్లీ రూం లోకి వెళ్ళగానే తను లేచి ఉంది కుమార్ బాత్రూం లోకి వెళ్ళటానికి హెల్ప్ చేయి అని అడిగింది నాకు చల్ల భయం వేసింది అక్క నాను ఏం అంటుందో అని కని తను ఏం అన్నలదు బాత్రూం కి వెళ్లి వచ్చి పడుకినను కని నాకు నిద్ర రాలేదు మార్నింగ్ కాలేజ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు అక్క రూం కి వెలలదు నేను భయం వేసింది ఈవెనింగ్ నేను రూం లోకి వెళ్ళగానే అక్క కుమార్ రా ఇళ్ళ అని నాను పిలిచింది వెళ్ళాను నైట్ నువు ఏం చేశావు రా ఏం పని రా