కలసి వచ్చిన అదృష్టం(శతదృవంశ aయోధుడు) – పార్ట్ 14

నేను వెళ్లి అక్కడ ఓ 5 నిమిషాలు వెయిట్ చేసిన తరువాత అక్కడ ఆగిన ఓ బస్సులోంచి దిగి వచ్చింది నీరజా.“సారీ , శివా బస్సు కొద్దిగా లేట్ అయ్యింది , పద మా నాన్న మన కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ” అంటూ వచ్చి నా వెనుక కూర్చోంది. మద్యలో నాతొ మాట్లాడ డానికి అన్నట్లు తన రొమ్ములు నా వీపుకేసి వత్తుతూ నా భుజం పై తన తల పెట్టి తన కాలేజి విషయాలు మాట్లాడ సాగింది.తన ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేకొద్దీ అక్కడ ఎవరన్నా తను అలా కూచోవడం చూస్తారేమో అని నేను ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటే తను బెపికర్ తో ఇంటి వరకూ అదే విధంగా వచ్చి, దిగి తను ముందు వెళ్ళగా తన వెనుక నేను హాల్ లోకి వెళ్ళాను.వాళ్ళ నాన్న హాల్ లో కూచొని ఉన్నాడు, నన్ను చూడగానే“ఏమప్పా శివా, బాగున్నావా , ఇప్పుడు తీరిక దొరికిందా నీకు ” అన్నాడు నవ్వుతూ“కొద్దిగా , బిజీ గా ఉన్నా సార్ , అందుకే వీలు కాలేదు ““పరవా లేదులే , ఊరికే రమ్మన్నా , మా పాపకు వచ్చిన ఇబ్బంది ని చిటికెలో తిసేసావుగా , పోలిసాయన అంతా చెప్పినాడులే”“నేను ఇంకా బొంచేయ లేదు , లోపలి పోయి అందరికి భోజనాలు పెట్టమని చెప్పు” అంటూ నిరజను లోనకు పంపాడు.“నువ్వు ఎం చెప్పినావో గానీ , చిన్నప్పటి నుంచి మారని నా కూతురు , మొన్న నువ్వు వచ్చి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి మారిపోయింది , నాకు చానా సంతోషంగా ఉంది.”“నేనేం చెప్పలేదు సార్ ““నువ్వు ఎం చెప్పినా పరవాలేదు, నేనేం అనుకోను , ఒక్కటే కూతురు అని అల్లారు ముద్దుగా పెంచి పాడు చేసినాను అని అప్పుడప్పుడూ బాధ పాడుతుంటిని, ఇప్పుడు ఆ బాధ నాకు లేదు, అది పూర్తిగా మారిపోయింది. చాలా సంతోషం అప్పా, ఆ విషయం చెప్పడానికే నిన్ను రమ్మన్నా ““ఇందులో నేను చేసింది ఎమీ లేదు సార్ , తను స్వతహాగా మంచిదే , కాకుంటే పరిస్తితులు అలా మార్చాయేమో”“ఏదైనా గానీ , ఇప్పుడు నాకు సంతోషంగా ఉంది, పోలీస్ అయన చెప్పినాడు నీది కుడా మా ఊరు పక్కనే అంట కదా ? ““ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు , మా నాన్న గారు ఉన్నప్పుడు అక్కడ పల్లెలో ఉండే వాళ్ళం సార్ , చదువుల కోసం టౌన్ కు వచ్చి ఇక్కడే ఉండి పోయాము ఇప్పుడు ““ఇంతకూ ఏవూరు మీది ““కదిరికి , గాలివీడుకు మద్యలో ఓ టౌన్ ఉంది సార్ , గాండ్లపెంట , దాని పక్కన ఓ పల్లెటూరు”“ఓర్నీ పాసుగాలా , నువ్వు మా నియజకవర్గానికి దగ్గరే ” . ఈ లోపున“నాన్న భోజనం రడీ , రండి భోంచేస్తూ మాట్లాడు కొందురు” అంటూ పిలిచింది.“రా అబ్బీ తిందాము ” అంటూ తను పిలవగా ఇద్దరం లేచి డైనింగ్ హాల్ లోకి వెళ్ళాము. ఫుడ్ అంతా కడప స్టైల్ లో ఉంది రెండు రకాల నాన్ వెజ్ లు రాగి ముద్ద తో లాగించి , కూరలోని కారం కళ్ళలో నీళ్ళు తెప్పిస్తుండగా , పెరుగుతో ముగించి హాల్ లోకి వచ్చాము. అప్పు డప్పుడు వస్తూ ఉండు , నాతొ ఎం అవసరం వచ్చినా డైరెక్ట్ గా వచ్చేయ్ , ఎం మొహమాట పడమాక ”“అలాగే సార్ , నేను వెల్లోస్తాను ”“ఏమ్మా నీరజా , ఈ రాత్రికి ఇంట్లో ఉంటావా , లేక ఫ్రెండ్స్ రూమ్ కు వెళతావా ”“నాకు పొద్దున్నే పని ఉంది నాన్నా , నేను వెళతాను , శివా నెనూ వస్తున్నా ఉండు ” అంటూ తన కావలసిన వస్తువుల కోసం పైన మెడ మీదకు వెళ్ళి ఓ రెండు నిమిషాలకు ఓ చిన్న బ్యాగ్ లో తనకు కావాల్సిన బుక్స్ ఏవో తెచ్చుకొంది.“నాన్నా నేను వెళ్ళేస్తా ” అంటూ వచ్చి నా వెనుక బైక్ మీద కుచోంది.“ఈ రోజు రాత్రికి ఉండి రేపు పొద్దున్నే రావాల్సింది”“నాకు ఉండాలనే ఉంది, కానీ ఓ రికార్డు సబ్‌మిట్ చేయాలి , చాలా పెండింగ్ ఉంది , అందుకే వచ్చేస్తున్నా ”“తమరు ఏంటి , డైరేక్ట్ గా ఇంటికేనా లేక ఏమైనా ” అంటూ తన మాటను గాళ్లో వదిలేసింది.“ఎం లేదు , ఇంటికే వెళ్ళాలి”“నాతా వచ్చి హెల్ప్ చేయవా , చాలా పెండింగ్ వర్క్ ఉంది ”“మీ రూమ్ లో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు గా వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకో , అందులోనా నీ సబ్జెక్టు గురించి నాకు ఏమీ తెలీదు ”“రూమ్ లో ఎవ్వరూ లేరు , నేను ఒక్క దాన్నే ఉంటే తొందరగా నిద్ర వస్తుంది. నీకు పని ఏమీ లేక పొతే ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయవు ” అంటు నా వీపుకి తన రొమ్ములు నొక్కి పట్టి నా భుజం మీదకు పూర్తిగా ఒంగి నా చెవిలో చెప్పసాగింది.నాకు ఇంట్లో ఎమ్ పని లేనందు వలన , మరుసటి రోజు శనివారం ఆఫీస్ సెలవు కావడం వలన తనను కు సరే అని చెప్పి , తను గైడ్ చేస్తుండగా తన అపార్ట్ మెంటు కు వెళ్లాను.మా ఇంటికి కొద్ది దూరం లో ఉంది ఆ అపార్ట్ మెంట్ , అందులో చివరి ఫ్లోర్ లో ఓ రెండు బెడ్ రూం లు ఉన్న గదిని అద్దెకు తీసుకున్నారు. అది నిజంగా నివాసానికి అనుగుణంగా కట్ట లేదు , పై ఫ్లోర్ లో వాటర్ ట్యాంక్ కింద ఖాళీ ప్లేస్ ను కొద్దిగా extend చేసి చుట్టూ గోడలు కట్టి ఓ ఇల్లు లాగా తయారు చేసి అందులోనే ఓ మూల చిన్న బాత్‌రూం కట్టి a ఉన్న ప్లేస్ నే రూమ్స్ లాగా విడగొట్టడానికి మధ్యలో గోడలు కట్టారు. ఇల్లు ఇరుకుగా ఉన్నా ఉండడానికి సౌకర్యంగా ఉంది. మంత్రి గారి విశాలమైన భవంతి లో ఉండి , అక్కడ నుంచి వచ్చి ఇట్లాంటి చిన్న ఇంట్లో ఎలా ఉండ గలుగుతుందో అని ఆలోచిస్తూ నీరజ యొక్క పట్టుదలకు ఆశ్చర్యపోయాను.నా మొహం లో ని భావాలు తనకు అర్థం అయినట్లు , “ఏంటి సార్ , మాట్లాడ కుండా అయిపోయారు, మా ఇల్లు నచ్చలేదా మీకు ”“అబ్బా అదేం లేదు నీరజా, ఇల్లు చిన్నదైనా చాలా బాగుంది. కానీ నేను అన్న మాటలు serious గా తీసుకోని ఇక్కడ ఉండడం నాకు బాధ కలిగిస్తుంది.”“మీరు అంతగా బాధపడాల్సిన పని లేదు సారూ , నేను ఇక్కడ ఎం కష్టపడి పోలేదు లెండి, నాకు బయటి జీవితం ఎలా ఉంటుందో మీ ద్వారా తెలిసింది. మీరు నాకు మంచే చేసారు , ఇక ఎప్పుడూ ఈ విషయం మీద మీరు బాధపడకండి.” అంటు నన్ను లోపలి తీసుకోని వెళ్లి అక్కడున్న కుర్చీ మీద కుచో మంటూ“నేను ఇప్పుడే వస్తాను అంటు లోపలి వెళ్లి ఓ 5 నిమిషాలు తరువాత నైటీ వేసుకొని వచ్చింది “కొద్దిగా ఆ డ్రెస్ లో ఇబ్బంది గా ఉంది , ఇందులో ఫ్రీ గా ఉంది ” అంటు తను అక్కడున్న చాప మీద కుచోంది. నైటీ లో తన వంపులు ఇంకా బాగా కనబడ సాగాయి. నేను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకున్నా మా వాడు మాత్రం తన పరిమాణాన్ని పెంచుతూ నా ప్యాంట్ మీద వత్తడి తెసాగాడు. నా రెండు చేతులు వల్లో పెట్టుకొని కవర్ చేసుకో సాగాను.“ఇంతకూ ఎం చేయాలో చెప్పలేదు”“మీరు ఎం చేయద్దు , నాకు తోడూ ఉండండి చాలు ”“నువ్వు రాసుకో ,నేను టీ చేసుకొని వస్తా ? ”“మీరేం చేయొద్దు కావాలంటే , నేను చేస్తా టీ మీరు కుచొండి”“నాకు టి చేయడం వచ్చు , నువ్వు రాసుకో నేను చేస్తాలే ” అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్లాను. చిన్న రూమ్ లో ఓ చెక్క టేబుల్ మిద కిరోసిన్ స్టవ్ ఉంది. అక్కడే ఉన్న ఓ పాత్ర తీసుకోని అందులో నీళ్ళు పోసి , స్టవ్ ముట్టిచ్చి టీ పౌడర్ వేసాను, కొద్ది సేపటికి అక్కడున్న గ్లాసులలో ఇద్దరికీ టీ సర్ది తీసుకోని వెళ్లాను. తనే మో ఎదో రాసు కొంటుంది అలా వం కోవడం వలన తన రొమ్ములు నైటీ లోంచి బయటకు వద్దాము అని తన బ్రా లోంచి తెల్లగా తొంగి చూస్తున్నాయి. నేను వచ్చిన శబ్దానికి పైకి లేచి , నేను ఎక్కడ చూస్తున్నానో గమనించి“అందరూ అనుకోనెంత మంచి అబ్బాయి ఎం కాదె నువ్వు ?? ”“అంత అందమైన వ్యూ కనబడుతుంటే చూడకుండా ఉండడానికి నేనేం ప్రవరాఖ్యుని కాదు లెండి”“అమ్మో అయితే నిన్ను నమ్మి ఇక్కడికి తేవడం పెద్ద తప్పు పోయిందే ” అంది తను అన్న ఆ మాటకు బాగా కోపం వచ్చింది. టి అక్కడే టేబుల్ మీద పెట్టి“మీరు పిలిస్తే వచ్చాను , నాకై నేను రాలేదు , మీకు అంత భయంగా ఉంటే నేను వెళతా ను లెండి ” అంటు డోర్ వైపు వెళ్లి చెప్పులు వేసుకున్నాను బయటకు వెళ్ళడానికి.“ఏయ్ , సారీ , ఎదో నేను సరదాకి అన్నాను ” అంటూ లేచి వచ్చి నా చేయి పట్టుకొని లోపలి గుంజింది. నేను alert గా లేక పోవడం వాళ్ల తను పీకిన వేగానికి వెళ్లి తన మీద పడ్డాను. తను కుడా alert గా లేకపోవడం వాళ్ళ నన్ను వాటేసుకొని వేల్ల కిలా పడిపోయింది. తను కింద నేను తన మీద పడిపోయాము.కోపంగా ఉన్న నా మొహాన్ని తన చేతుల్లో తీసుకోని “అబ్బాయి గారికి కోపం ముక్కు మీద ఉంటుంది, ఏది సరదాకు అన్నా , ఏది సీరియస్ గా అన్నానో తెలుసుకోలేక పొతే ఎలా ” అంటు నేను మాట్లాడే లోపుల నా పెదాల మీద సున్నితంగా ముద్దు పెట్టింది. తన వెచ్చని పెదాలు నా పెదాలను తాకగానే అప్పటిదాకా ఉన్న కోపం ఆవిరి లాగా కరిగిపోయి నా మొహం మీద నవ్వు ప్రత్యక్షం అయ్యింది. ఆ నవ్వు చూసి“ఇప్పటికి తెలిసింది నీకు కోపం పోగెట్టే ఉపాయం” అంటూ ఇంకో ముద్దు పెట్టింది. ఇంక ఆలస్యం చేస్తే తను ఎక్కడ చేజారి పోతుందో అని నా పెదాల మీద అద్దీ అద్దనట్లు ఉన్న తన పెదాలను నా పెదాలతో పట్టేసుకొని జుర్రు కోసాగాను. ముద్దు తనకేం కొత్త కానట్లు నాకు సహకరిస్తూ తన నాలుకను నా నోట్లోకి తోసి అక్కడ నా నాలుకతో ఆడుకో సాగింది. నా ఛాతి కింద నలుగుతున్న తన రొమ్ములు మా ముద్దులకు గాలి కొట్టిన రబ్బరు బంతుల్లాగా ఊరినట్లు అనిపించాయి.అంత వరకు పక్కకు ఉన్న తన రెండు కాళ్ళు నా పిర్రల వెనుక అడ్డ కత్తెర వేసుకొని నన్ను తన లోకి ఆదుముకో సాగింది. ప్యాంట్ లో అప్పటికే చిలకడ దుంపలా ఊరుతున్న నా మొడ్డ తన కాళ్ల మద్య ఉపస్త మీద పోడవ సాగింది. ఆ పొడుపు తన శరీరం లోని నరాలన్నింటినీ మీటినట్లు స్పందిస్తూ తన చేతులు నా వీపు వెనుక వేసి నన్ను పూర్తిగా హత్తుకొని పోతూ ముద్దులో మునిగి పోయింది.అసంకల్పితంగా జరిగిన ఆ చర్యకు స్పందిస్తూ తననైతే ముద్దు పెట్టు కొన్నాను కానీ , కొద్ది సేపటికి తేరుకొని తన మీద నుంచి లేచి పక్కన కూచొని “సారీ ” అన్నాను.నావైపు అదో రకంగా చూస్తూ , “ఎందుకు సారీ ఆంటున్నావు ”“అనుకోకుండా , అడ్వాన్స్ అయ్యినందుకు ”“కమాన్ , శివా బీ matured , am నాట్ కిడ్ ,లెట్స్ ఫినిష్ వాట్ we started ” అంటూ నా చేయి పట్టుకొని తన మీదకు లాక్కోవడానికి ట్రై చేసింది.