కలసి వచ్చిన అదృష్టం(శతదృవంశ యోధుడు) – పార్ట్ 5

నేను అక్కడ నుండి ఇంటికి వచ్చాను . శాంతా నడవ గలుగుతుంది కానీ గాయం మనుతూ వుంది కట్టేమి అవసరం లేదు.
ఈ రాగి రేకులు మూడే ఉన్నాయి , నాలుగోది దొరికితే గాని , పూర్తీ సమాచారం తెలిదు , నాలుగో రాగి రేకు కావాలంటే , వీల్ల బందువుల ఇళ్ళల్లోనే ఎక్కడో ఉంటుంది. ఇక మిగిలింది లతా వాళ్ళ ఇల్లే , లాతా నాకు పరిచయం కాని వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లతో పరిచయం పెంచుకోవాలి , కానీ ఎలా ? పోనీ శాంతాకు విషయం చెప్పేసి తన హెల్ప్ తీసుకొంటే అని ఆలోచిస్తూ వుండగా రామి రెడ్డి వచ్చాడు .
“మనాయన చెప్పినాడు , నువ్వు రమ్మన్నావంట “
“చిన్న పని పడింది , రేపు రాయచోటికి వేల్లాల్లి , వెళదాము , వస్తావా ?”
“పోదాంలే , ఎంపని అక్కడ ”
“పద అలా బయటకు వెళ్లి మాట్లాడు కొందాము ” అంటూ తనతో కలిసి ఓబులేసు అంగడి దగ్గరకు వచ్చాము అక్కడే ఉన్న బెంచి మీద కుచోంటు , రెండు సిగరెట్లు తీసికొని తనకోటి ఇచ్చి నేను ఓటి అంటిచ్చా. వాళ్ళ నాన్న చెప్పిన విషయం తన దగ్గర చెప్పాను , ఏదైనా ఏజెన్సి ఇప్పిస్తే చేసుకోగలవా ? టౌన్ లో ఆ విషయం మీదే నేను మా ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడాను వాడు రేపు పొద్దున్నే రమ్మన్నాడు.
“ఇంతవరకు బెకారుగా తిరిగాను ,ఇంట్లో మా నాయన చూసావుగా ఎలా తిడుతున్నాడో నన్ను, ఎదో ఒకటి నీకు తెలిస్తే తప్పకుండా చేసుకుంటా, రేపు పొద్దున్నే పోదాము” . మేము అక్కడ మాట్లాడుతుండగా ఎదురింటి లత రామిరెడ్డిని పిలిచింది
“అన్నా మా నాయన పిలుస్తున్నాడు , రా “
“శివా , రా అది కుడా మా చిన్నాయన వాళ్ళదే ” అంటూ ఇద్దరం కలిసి లతా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము. లతా వాళ్ళ నాన్న లతాకు కాఫీ పెట్టమన్నాడు. ఏవో కసువాల్ గా మాట్లాడుతూ , తనకు ఏవో మాత్రలు కావాలంట ఎవరన్నా వెళుతుంటే టౌన్ కు తీసుకు రమ్మని చెప్తూ చీటి ఇచ్చాడు.
“మేము వేలుతున్నాములే , నేను తెస్తా అంటూ తన ఆ చీటి తీసుకొన్నాడు.” మేము పిచ్చిపాటి మట్లాడుతుండగా , లతా కాఫీ తెచ్చింది.
వీళ్ళ ఇంట్లో ఆ రాగి రేకు లాంటిది ఉందేమో ఎలా తెలుసుకొనేది అని ఆలోచిస్తూ కాఫీ తగేసాము. కానీ ఆ లాకెట్టు విషయం ఎటూ తేలలేదు.
అటునుంచి ఇంటికొచ్చి తిని మిద్దేక్కా పడుకుందామని.
“అమ్మా , నేను కుడా పైన పడుకుంటా ” అంది రాజి
“నువ్వు ఒక్కదానివే వద్దులే ?” అంది
“నిర్మలా నీవు కుడా వెళ్ళు , ఇద్దురు పైకి వెళ్లి పడుకోండి ” నాతొ పాటు వాళ్ళు ఇద్దరు పైకి వచ్చి పడుకున్నారు.
గమనిక : చిన్న సవరణ ఓ అప్డేట్ లో సర్పంచ్ కూతురు కవిత అని పడింది , అక్కడ పల్లవిగా మర్చి చదువుకోవాలని మనవి
నా చాప కు పాక్కనే వాళ్ళకు ఇద్దరికీ రెండు పరుపులు తెచ్చి వేసాడు పాలేరు. నాకు పక్కన నిర్మల ఆ తరువాత రాజి పడుకోంది. “అన్నా ఏమైనా కబుర్లు చెప్పు , నాకు నిద్దర రాలేదు ” అంది రాజీ .
“నేనేం చెప్పను , నీవే చెప్పు ని స్కూల్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ గురించి “. తనేమో ఓ పది , పదిహేను నిమిషాలు లోడ లోడా వాగి , ఆవలిస్తూ నిద్దర పోయింది.
“ఎ నిర్మలా నీకు నిద్దర రావడం లేదా ?”
“మా ఊర్లో అయితే ఈ టయానికి T.V చూస్తూ వుండే వాళ్ళము “
“మరి ఇక్కడ చూసిన తరువాత రావాల్సింది”
“ఇక్కడ వీల్ల ఇంట్లో ఎవరూ చుడరుగా , నేను ఒక్కదాన్నే ఏమి చేస్తాలే అని వచ్చిపడుకొన్నా”. అన్ని లైట్స్ అపిసి పడుకొన్నారు , అంతా చీకటిగా ఉంది
“నేను కిందకు వెళ్ళాలి , నాతొ రావా కిందకి , ఇదేమో పడుకుంది ”
“నీళ్ళు , కావాలా ? “
“కాదు , నీళ్ళు ఎక్కువ తాగాను , ఇప్పుడు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది “. సరే పద అంటూ చీకట్లో తన వెనుక నేను కిందకి దిగి వెళ్ళాము. లోపలికి వేల్లాదానికి వాళ్ళు తలుపులు వేసుకొని పడుకొని వున్నారు , వాళ్ళను లేపడం ఎందుకు అని అక్కడే పశువుల కొట్టం పక్కనే కానిచ్చేసి వచ్చింది. నా పక్కనే ఎ తలుగో కళ్ళకు తగలగా దొందురు కొని వచ్చి నా చేతిని పట్టుకొంది పడకుండా. ఆ చేతిని అలాగే పట్టుకొని పదా అంటూ తనను ముందు వెళ్ళమని నేను తన వెనుకు స్టెప్స్ ఎక్కసాగాను .
తను కావాలని చేసిందో లేక నిజంగానే కాలు మెట్టు మీద నుంచి జారిందో, వెనుకనే ఉన్న నా మీద వచ్చి పడింది , పక్కనే ఉన్న నడవ పట్టుకోవడం వలన నేను నిలతోక్కుకొని తనను పట్టుకొన్నాను. సరిగ్గా తన నడుం నా చేతికి చిక్కింది.
“కాలేమన్నా బెనికిందా “
“లేదు మెట్టు జారింది “, “సరేలే , నేను ఎత్తుకొని తీసుకెల్తా “
“దించు నేను నడుస్తాలే ”
“చూద్దాం ఎంత బరువు వుండావో ” అంటూ తన పిర్రల కింద చెయ్యి వేసి , ఒచేయి తన వీపు వెనుక వేసి ఎత్తు కున్నాను. నా చేతుల్లోకి వస్తూనే నా మెడ చుట్టూ చేతులు వేసి తన మొహం నా గుండెల్లో దాపెట్టుకుంది. తనను తీసికెళ్ళి తన పరుపు మీద పడుకోబెట్టి అలాగే తన మీదకు వొరిగి తన పెదవులు ను నా పెదవులతో చుట్టేసాను. నా మెడ మీద చేతిని నా తల మీదకు మారుస్తూ తన పెదాలను నా కందించింది. తన పక్కనే సైడుకు పడుకొంటూ రెండు చేతులు తన రొమ్ముల మీద వేసాను. గట్టిగా రాళ్ళ లాగా తగిలాయి నా చేతులకు. వాటిని పైనుంచే పిసుకుతూ తన పెదాలను నా పెదాలతో జుర్రు కొంటు, పైటను పక్కు తప్పిస్తూ తన జాకెట్ గుండిలు విప్పెసాను. తన రొమ్ములు రేసుగుర్రాల్లాగా బయట పడ్డాయి, నా చేతులు రెండు డైరెక్ట్ గా వాటికి తాకగానే , తన వళ్ళంతా వెంట్రుకలు నిక్క బోడుచుకోన్నాయి. వాటి గట్టి దానాన్ని నా అరచేతితే చూస్తూ వేళ్ళతో వాటి బుడిపల బిగుతనాన్ని చెక్ చేయ సాగాను.
పెదాలను అలా కిందకు దింపుతూ ఆ బిగువైన రొమ్ముల మద్యలో రెండు పెదాలతో ముద్రలు వేశాను. తన రెండు చేతులతో నా తల పట్టుకొని అక్కడే గట్టిగా నొక్కుకుంది. ఆ నొక్కుడునుండి తేరుకుంటు పిరమిడ్లలా నిక్కి నిగిడి వున్నా ముచ్చికలు నోట్లోకి తీసుకోని “చుస్స్………..” అంటూ పిల్చాను. ఆ పిల్చుడికి తన వీపు భాగం పైకి లేపుతూ ఇంకా కావాలన్నట్లు తన రొమ్ములను నా కేసి ఎగతోసింది. రెండింటిని మార్చి మార్చి పిసుకుతూ , ముచ్చికలు చికుతూ తన మీద ఓ కాలును వేసి మోకాలితో తన పూకు మీద వత్తడి తెస్తూ కిర్రెక్కిస్తుంటే తనేమో సుఖాల సాగరంలో మదనావేశంతో తో గిరికీలు కొడుతూ, తీరాన్ని తాకిన తుఫాను లాగా చిప్పిల్లి పోయింది.
తన రోమ్ములేమే ఆ సెగ తమకు ఇంకా తాకలేదు అన్నట్లు వాటి బిగుతనం ఏమాత్రం తగ్గకుండా నా నోటికి పరిక్ష పెడుతున్నాయి. ఇలాగయితే తెల్లారుతుంది అనుకుంటూ రెండు చేతులతో తన ఎడమ సన్నుని కుదుళ్ళ దగ్గర పట్టుకొని దొరికినంతా నోట్లు కుక్కుకొని రేపు ఉందో లేదో అన్నట్లు , వేళ్ళతో , పళ్ళతో ,పెద్దలతో ఎటాక్ చేశాను. అప్పడే కారి , తిరోగమనం పట్టిన తన మదనావేసం, accelarator నొక్కి పట్టిన మోటారు ఎలా స్పీడు అందుకుంటుందొ అలా పెరుగుతూ తన తల అటు ఇటు ఊపుతూ , గట్టిగా మూలిగితే పక్కన రాజి ఎక్కడ లేస్తుందొ , ములగకుంటే ఆ సుఖాన్ని వంటికి పట్టిచ్చుకోవడం ఎలాగో పాలు పోక నోరంతా బిగపట్టి , ఆ ఆవేశాన్నంతా తన ఊపిరి ద్వారా తెలియ చేస్తూ బుస కొట్ట సాగింది. పాములు పట్టే వాడికి ఆ పాము బుసలు ఎ విదంగా పట్టిచ్చుకోడో అలా వాటిని పట్టిచ్చు కోకుండా , తన రోమ్ములను మర్చి మార్చి దాడి చేస్తూతుంటే వాటికి ఉపిరి ఆడనట్లు నన్ను తన రెండు చేతులతో పట్టుకొని వాటి మీద నుంచి తోసేసింది.
కొద్దిగా కిందకు జరిగి తన పొట్ట మీద ముద్దులు పెడుతూ, లంగాని కొద్దిగా కిందకు జరిపి తన బొడ్డులో నాలుక తో రాపాడిస్తూ తను గమనిచే లోపు తన లంగా నాడా పీకి కిందకు జార్చేసాను. గాబరాపడుతూ తన రెండు చేతులతో తన లంగా పట్టుకొని పైకి పిక్కోవాలని చూసింది , కానీ కిందకు పీకిన వెంటనే నేను అక్కడ కాలితో తొక్కి పట్టుకోవడం వలన తను పైకి పికినా రాలేదు. తన చేతులను తన పూకు కు అడ్డ పెట్టుకుంది.
“ఈ మోబ్బులో అక్కడ ఏముందో లైట్ వేస్తె గాని కనబడదు , నీవు చేతులు పెట్టు కోక పోయినా పరవాలేదు ” అంటూ తన చేతుల మీద ముద్దు పెట్టాను, అక్కడ ముద్దులు పెట్ట డానికి మొహం తన చేతుల మీద పెట్టగానే అప్పటికే కారిన తన మదజలం వాసన గుప్పుమని నా ముక్కులకు తాకింది. చేతుల మీద చిన్నగా కోరికే కొద్ది తన చేతులు అక్కడ నుండి తీసి వేసింది. వో చేతి వేళ్ళతో అక్కడ వున్న అరణ్యంలో దారి చేసుకుంటూ తన పెదాల దగ్గరకు చేసుకున్నా. చిక్కగా వత్తుగా రింగులు రింగులుగా పెరిగిన తన వెంట్రుకలు నా పెదాలకు తగులుతుండగా ఆ నిలువు పెదాలు పట్టుకొని అప్పటివరకూ ఊరిన రసాలను పిల్చేసాను. పెదాల మీద నుంచి తన గొల్లి మీద ద్యాస పెడుతూ పెదాలతో పిల్చుతూ పళ్ళతో చిన్నాగా కోరికే కొద్ది కాళ్ళను ఇంకా నాకు వీలుగా చీలుస్తూ , కింద నుంచి తన పిర్రలు పైకి ఎగరేస్తూ నా పిల్చుడికి అనుగుణంగా కదులుతు చిన్నగా ములగ సాగింది.
పెదాలతో తన గొల్లిని చిన్నగా గుల్లిస్తూ చేతి వేళ్ళతో తన కింద పెదాలు నలుపుతూ , ఓ వేలిని చిన్న గేనుపు వరకు తన పూకులో దూర్చి అక్కడక్కడే గుటిస్తూ , ఇంకో చెత్తో తన సన్నులు , ముచ్చికలు పిసుకుతుంటే, గొల్లి కుమ్ముడుకు తన గుద్ద పకిలేపి సమదానం చెపుతూ , వెలి గుటింపుకు గుద్దను తిప్పుతూ , సన్నుల పిసుకుడికి నోటితో గొణుగుతూ ఇంకా తట్టు కో లేను అన్నటు నా తలను తన పూకు కేసి వట్టుకొని గుద్ద పైకి లేపి నా నోటి నిండా తన మదన జలం ఉప్పగా నింపేసింది.
తన లంగా కిందకు పికుతూ తన నుంచి వేరు చేశా , తన జాకెట్ ఒక్కటే చేతుల మీద వుంది కాని ముందు వైపు పూర్తిగా ఓపెన్ అయిఉంది. బయటకు తీసిన తన రెండు లంగాలలో లోపలి లంగా తన కింద పరుస్తూ పైన లంగా పక్కన పెట్టి, కింద లుంగీని పక్కకు తన్నేసి , పైన టి షర్టు ను విప్ప పక్కన పెట్టి తన కాళ్ళ మధ్యకు చేరుకొని తన మీద నిలువుగా పాడుకొంటూ తన పెదాలు అందుకున్నా.
తన సన్నులు నా చాతీ కింద పడి ,తన ముచ్చికలు నాకు పోడుచుకోంటు అదో విదమైన పులకరింతకు గురిచేయ సాగాయి. తన పెదాలను నా పెదాలతో అందుకుంటూ నా కాళ్ళతో తన కాళ్ళను వేరు చేస్తూ , నా మోడ్డతో తన పూకు మీద వత్తడి తెసాగాను. ఆ రాపిడికి తన పిర్రలు పైకి లేపుతూ తన కోరికను తెలియజేయ సాగింది. తన సన్నులు చీకుతూ , ఓ చేత్తో పిసుకుతూ తన కాళ్ళ మద్య కూచొని తన కాళ్ళు విలున్నంత పంగ చిలుస్తూ , వోచేత్తో తన పూకు పెదాలు విడదీసి అదే చేత్తో నా మొడ్డ కోన పట్టుకొని ఆ పెదాల మద్యలో కి తెచ్చి చిన్నగా నడుం తో అందులో పోడిచాను , నా మొడ్డ బుడిప తన పెదాల మధ్యలోంచి తన పుకులోకి దురేకొద్దీ ఆ బుడిప లావుకు తన పెదాలు సాగుతూవుంటే తనేమో ఆ నొప్పికి తల అటూ ఇటూ తిప్పసాగింది.
The post కలసి వచ్చిన అదృష్టం(శతదృవంశ యోధుడు) – పార్ట్ 5 appeared first on Telugu Sex Stories.