కసెక్కిన కోడలు | Sex stories telugu

నేను ఆ రొజే ఆ ఊర్లోకి వచ్చేను. ఒక బ్యాం క్గా పని చేస్తున్నాను. ఆ ఊర్లో ఏదయినా ఇల్లు అద్దె కు దొరుకుతుందే మొ అని చూసేను. ఒక ఇల్లు దొరి కింది, కాని చాల చిన్నది. కొన్నాళ్ళు ఇక్కడ వుండి వేరే పెద్ద ఇల్లు దొరికిన తరు వాత ఫ్యా మిలిని తెచ్చుకుందా ములె అని సరిపెట్టు కున్నాను.ఇల్లు చిన్నదే అయిన సదు పాయం గా వున్నాది. ఇంటి ఓనర్ కూడ మంచి వాడు. ఆయన కు ఒక్కడే కొడుకు. భార్య లేదు. కొడుకు పక్క ఊర్లో మాస్టారు గా పని చేస్తున్నాడు. వారానికి ఒక సారి వస్తుంటాడు. కొన్నాళ్ళకి ఒక సంఘటన జరిగింది. ఓనర్ ఏదొ మేరేజి కి వెళ్ళ వలసి వచ్చింది.ఒంటరిగా కోడలిని వదిలి వెళ్ళేడు. కాకతాలియం గ ఒక రోజు పొద్దున్నే లేచే సరికి కిటి కి లోనుంచి చూస్తే కోడలు స్నానం చేస్తున్నాది. ఒంటి మీద లోపలి పావడాని గుండెల మీద వరకు కట్టుకుని స్ననం చేస్తున్నది. ఒంటి కి బాగ అతుక్కు పోవడం వలన ఒంపులన్ని క్లియర్గా కనిపిస్తున్నయి.మనిషి బాగ లావుగ కండ పట్టి వున్నది. ఒళ్ళు తొ ముకుంటుంటె సళ్ళు రెండు బాగ ఊగుతున్నై అపి పిచ్చెక్కిస్తున్నై. ఎలాగె నా దీనిని దెంగాలి రా అని అను కున్నాను. ఇప్పుడు ఎవరులె రు మంచి అవ కాశం. ఒక్క సారి లేచి ఆ బావి దగ్గరకు వెళదామని ట్రై చెసేను ఎమి ఎర గ నట్టు. కోడలు స్నానం అయి ఒళ్ళు తుడుచు కుంటున్నది. మెల్ల గా ఒంటి మీద వున్న ఆ ఒక్క బట్టని విడిచింది. ఇప్పుడు మొత్తం నగ్నం గావుంది. ఆ టైంలొ నేను అక్కడి కి వెళ్ళేను. ఒక్క సారి కేక వేసి ఇంట్లోకి పరిగెట్టింది.నేను నా పని ముగించు కొని నా రూంకి వచ్చేను. ఆఫీసు కి వెళ్ళే ముందు ఆ మె ఇంటి కి వెళ్ళి సోరి చె పుదా మని వెళ్ళేను. ఏదో పుస్తకం చదువు కుంటోంది. నేను వెళ్ళగానే కంగారు పడింది. నేను మెల్ల గా సోరి చెప్పేను. అలాగే అని తల ఊపింది. రండి అని కాఫీ చెయ్యడాని కి వెళ్ళింది.ఆ మె నడుస్తుంటే రెండు పిర్రలూ చాలా సెక్సీగా కదులుతున్నాయి. అప్పుడే మా వాడు రెడీ గా వున్నాడు. ప్యాంటు బాగా ఎత్తుగా కనిపిస్తున్నాది. కాఫీ తీసుకుంటు మీరు చాలా అందంగ వుంటారు అని పొగిడేను. అవునా అని సిగ్గు పడింది. నిజ మండి బాబు అని అన్నాను. నాలొ మీకు నచ్చిన అందం ఏది అని అడిగింది.మీ రెండు పిరలు ఇంకా మీ రెండు సళ్ళు బావుంటాయి. అక్కడ పడుకుంటే ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది అని అన్నాను. అయితే పడు కుంటారా అని అడిగింది. మీరు అను మతి ఇస్తే ఈ రోజు సెలవు పెట్టి మరీ పడుకుంటాను అని అన్నాను. మరి ఆలస్యం ఎందుకు రండి అని బెడ్ రూం లోకి తీసుకు వెళ్ళింది.|తెలుగుసెక్స్కథలు డాట్ కం  ఉత్తమ కథలను చదవండి !రూంలోకి వెళ్ళగానె నే విజుంభించాను. గబ గబా ముందు నగ్నం గా చెసేను ఆమెని. చూస్తుంటే అజంతా శిల్పంలా వున్నాది. నా బట్టలు కూడ విప్పేసింది. నా బాగా నిక్కిన మొడ్డని చేత్తో పిసుకుతో తన్మయత్వంలొ పడి పోయింది.నా రాజా వేగి రం రారా నా పూకుని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగ రా అంది. బూతులు మాట్లాడుతు నన్ను బాగా కిర్రెక్కించింది. . పూకు రెండు రెమ్మలు విడదీసి నీ మొడ్డని పెట్టరా మగడా అని అంది. నా మొడ్డ కూడ గట్టి గా రాయిలా అయిపొయింది. ఒక్క సారి బలంగా పూకులోకి తోసేను నా మొడ్డని.ఒక్క సారి మూలిగింది అబ్బా అని. రెండు పిర్రలని ఎత్తి బాగా దెంగించుకుంది. ఆ రోజు సాయంత్రం వరకు ఎన్ని సార్లు చేసుకున్న మొ లెక్క లేదు. అన్ని పొజి షంల లోను మంచి ఎక్స్పర్ట్. అలా ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చిన బాగా enjoy చేసేము .
49928681cookie-checkకసెక్కిన కోడలుno