కేబుల్ కుర్రాడు – Part 10

రామాలయం వెనుక రంకు
నేను వెళ్ళిన ఇల్లు తలుపు తీసే ఉంది. లోనకు వెళదాం అని అనిపించింది కానీ అలా వెల్ల కూడదు అని తలుపు తట్టాను. లోన నుండి ఒక ఆమె వచ్చింది. వయసు సుమారు 40 లోపు ఉండవచ్చు. ఎవరు బాబు నువ్వు ఎవరు కావాలి అని అనే సరికి ఈ లోకంలోకి వచ్చిన నేను రాజా గారి ఇల్లు ఇదేనా అండీ. అవును నువ్వు ఎవరు. నేను కేబల్ కుర్రాడిని. అవునా బాబు టీవీ రావడం లేదు కొద్దిగా వచ్చి చూడు అని తాను లోనకు వెళ్ళింది నేను తన వెనుకే వెళుతూ తన పిర్రాలు చూస్తున్నాను. అబ్బా ఎంత ఎత్తుగా ఉన్నాయి దీని పిర్రాలు అనుకుంటూ వాళ్ళ బెడ్ రూమ్*లోకి వెళ్ళాము. టీవీ ఆన్ అవ్వడం లేదు వెనుక టీవీ పిన్న్ కదిపిచుశాను. ఆమె అలా పక్కకు వెళ్ళింది. నేను వైయర్ కనెక్షన్ చూసి పెడితే అది ఆన్ అయింది వల్ల dvd కూడా ఆన్ అయింది. నేను dvd లోకి మార్చాను అందులో ఏదో మూవీ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్వర్గానికి మొదటి అడుగు అని క్యాప్*షన్ తో మూవీ స్టార్ట్ అమ్*డీ. షకీల, హీరోనిన్ ఆమె ఇటు రావడం గమనించాలా అలా చూస్తూ ఉండగా స్సీన్ స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఎగ్సిటింగ్ తో చూస్తున్నాను ఈ లోగా నా పక్కన ఎవరో దగ్గినట్టు అనిపించింది. నేను వెనుకకి తిరిగి చూసి కంగారు పడి చ్యానెల్ మార్చి ఆమే వంక సిగ్గుగా చూస్తున్నాను. టీవీ బాగానే వస్తుంది అని remort తన చేతికి ఇచ్చాను. తాను ఆది అందుకుంటే కొంటి చూపు ఒకటి విసిరింది నేను సిగ్గు పదే అవకాశం.
ఏంటబ్బాయ్ నేను వచ్చేసరికి ఎదో చానల్ మార్చేశావ్ సరే కాని అన్ని వస్తున్నాయా ఎది ఇందాకడిది మళ్ళి పెట్టు అంది ఆంటి ఎదేంటి ఇలా అడుగుతుంది ఇంటిలో చూస్తే ఎవరూ లేరు ఇదేమో పనిగట్టుకుని ఆ సీన్ పెట్టమంటుంది కొంపతీసి ఇది మనమీద కి ఎక్కేయదు కదా. ఐనా మంచి పిట పిట లాడే ఆంటి కోరి బిఫ్ పెట్టమంటుంటే ఇంత సేపు ఆలోచించడమెందుకు ఏదైతే అది అవుతుంది అని ఏచానల్ ఆంటీ అన్నాను అదేనయ్య ఇప్పుడూ నువ్వు మార్చావ్ కదా అది అంది ఒర్నీ నేణు దానిని చూడడం ఇది చూసినట్టు ఉంది ఆంటికి కింద దురద మొదలైనట్టు ఉంది తీర్చేస్తే పోలా?? అని ఈ చానలా ఆంటీ అంటు డివిడి ప్లేయర్ మళ్ళి ప్లేచేసాను స్రీన్ మీద మంచి రసవత్తరమైన సీన్ వస్తుంది ఒక ఆంటి ఒకడిని మీదెక్కించుకుని కింద నుండి వాడిని నలిపేస్తుంది వాడు పైనుండీ మాక్జిమం ఆంటిని నలిపేస్తున్నాడు ఆ సెన్ చూసి అబ్బాయ్ ఈ సినిమాలు ఏచన్ల్ లో వస్తాయ్ అంది ఆంటి ఇది చాన్ల్ కాదు ఆంటి రాత్రి మీరు అంకుల్ చూసిన డివిడి అయ్యి ఉంటుంది అదే ప్లే అవుతుంది అన్నాను ఆ మీ అంకుల్ కి అంత సీన్ లేదులే అంది అమ్మ దీనెమ్మో ఇది డైరక్ట్ ఐపోయింది అనుకుని అంకుల్ కి సీన్ లేక పోతే నాలాంటోడిని తగులుకోకపోయారా అన్నాను ఎక్కడ అబ్బాయ్ గబుక్కున బయట వాళ్లకి తెలిస్తే అసలే పల్లేటూరు ఊరు ఊరంతా గుప్పు మనిపోదూ అంది బయట వాడికి తెలిస్తే కదా అసలు ఇలాంటి విషయాలు బయటవాడికి చెప్పుకోవలసిన పనేముంది మీరు ఊ అనండి మూడోకంటోడికి తెలియకుండా పని ముగించేద్దాం అన్నాను అబ్బహ్ నీల్లాంటోదికోసమేరా బాబు ఇంతకాలంగా ఎదురు చూస్తున్నాను ఇన్నాళ్ళకి దొరికావ్ అంటూ నన్ను కౌగిలించుకుని ముద్దులు పెడుతూ మంచం మీద కి తోసేసి నామీద తను పడింది అబ్బో ఇది ఎన్నాళ్ళనుండి కోరికలు ఆపుకుంటుందో మంచి కాక మీద ఉన్నట్టు ఉంది ఆహ మంచి పిటపిట లాడే ఆంటి ఇంక దున్నుకుందాం అని నేను కూడా ఆంటిని కౌగిలించుకుని ముద్దులు పెడుతుననాను
ఆంటీ చీరతో సహా లంగా పైకి లేపేసి తన పూకు నాకు అందించింది మనకెమో పూకు నకడం వరకే వచ్చుకదా ఆతరవాత ఏమి చెయ్యలో తెలియదయ్యె ఎలా అనుకుని సరెలె ముందు పూకు నాకెద్దాం అని కొంచెం కిందకి దిగడానికి ఆంటిని వదిలించుకుంటున్నాను ఊ రా నీ దానిని తొయ్యరా నన్ను దెంగు అంటుంది ఆంటీ ఒరినీయమ్మ్ ఇదెమొ పెట్టెయ్యమంటుంది మనకేమో ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియదు ఎదెక్కడిగోలరా బాబు అనుకుని మళ్ళి కిందకి దిగడానికి ట్రై చేశాను ఒరేయ్య్ నీది పెట్టి దెంగరా నటుంటే ఎందుకు కిందకి వెళ్ళడానికి ట్రైచేస్తున్నావ్ అని చిరాకు పడింది అప్పుడూ ఒకసారి నన్ను వదులు అన్నను వదిలింది నేను వేంటనే ఆంటీ పూకు మీద ముద్దు పెట్టాను ఆంటి ఒక్కసారే అదిరిపడింది వెనక్కి జరిగేసింది చీ ఏంటి ఆ పని అంది చిరకు గా అంది రా ఆంటీ అంటూ ఆంటీ తొడలు పట్టుకుఇ మళ్ళి పూకు మీదకి వెళ్లబోతే ఆంటీ చేతులతో పూకుని కప్పేసి ఏయ్య్ ఏమి చేస్తున్నావ్ నువ్వు మొడ్డ పెట్టరా అంటే మూతి పెడతావేటిరా నువ్వెక్కడ దొరికావురా బాబు అంది అబ్బహ్ ఉండాంటి అని నేను చేతులు పట్తుకుఇ అక్కడనుండి తియ్యడానికి ట్రైచేశాను కుదరలేదు ఇదెంటి ఇది చెతులు తియ్యడం లేదు అనుకుఇ ఎంటాంటి దెంగు దెంగు అన్నావ్ చెతులు అడ్డు పెట్టుకుంటే ఎలా దెంగను అన్నాను దెంగమ్నాను ఏంటిరా నోటితో దెంగుతావాఏంటి అంది అవునాంటీ అన్నాను నోటితో దెంగడమేంటిరా చీ అక్కడ నోరెల పెడతారు అని చిరకు పడింది అయ్యూఒ ఆంటీ మీకు ఇప్పటివరకూ ఇది తెలియదా ఎంటి అన్నాను తెలియదు అంది ఐతే చూపిస్తాను మీ చెతులు అడ్డు తీయండి అన్నాను చెటులు నిదానంగా తీసింది ఆంటి పూకు మీద లైట్గా ఆతులు ఉన్నాయి ఒక వారం అయ్యి ఉంటుంది గీసుకుని నేను పూకుని అదేపనిగా చూస్తుంటే ఆంటి సిగ్గుపడుతూ ఏంటల చూస్తున్నావ్ ఏప్పుడూ చూడంట్టు అంది నీ పూకు అంతకు ముందు ఎప్పుడూ చూడలేదు కద ఆంటి అన్నాను ఆంటీ ఇకటే నవ్వు ఏమో అనుకున్నను గానీ ముదురువే అంది అబ్బో మొదలెకుండానే నాకు సర్టిఫికెట్ ఇచ్చావే అన్నాను నవ్వుతూ ఊమ్మ్మ్ ఎదో నేర్పుతానన్నవ్ నేర్పూ అంది సిగ్గుపడుతూ నీ మొగుడు ఇప్పుడే రాడుగా అన్నాను రడు వాడు ఊరు పోయాడు రాత్రికి వస్తాడు అంది అహా ఐతె నీ పూకు అరగదీసి అరగదెసి దెంగొచ్చు అన్నాను అరగదీయడమేంటిరా వింటుంటేనే కారిపోయేటట్టుగా ఉంది దెనిని పెట్టి అరగదీస్తావ్ అంది నువ్వేచూడు అంటూ పూకు మీద ముద్దు పెట్టాను ఆంటికి వల్లు జలదరించింది ఆ కదలిక నాకు తెలుస్తుంది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ప్పుకుని ముట్టుకోలేదనుకుంట దీని మొగుడు అనుకున్నాను
ఆబ్బహ్ ఆంటీ ఏముంది ఆంటి మీ పువ్వు చుట్టు మొలకలతో ఇటు అంటు రేకులతో మద్యలో చీలికతో అదిరింది అన్నాను అబ్బహ్ ఈరోజు వరకూ నా దానిని ఇలా పొగిడినవారే లేరు రా అబ్బయ్య్ నువ్వు మంచి రసికుడిలా ఉన్నావ్ అంది ఆంటి స్స్స్స్ష్ ఎదో రుచి చూపిస్తాను అన్నవ్ చూపించరా తట్టుకోలేక పోతున్నాను అంది నేను వెంటనే పూకు మీద మళ్ళి ముద్దు పెట్టాను మళ్ళి జలదరింపు చిన్నగా నా నాలుక కొన బయటకి తీసి ఆంటీ పూకు చీలిక మీద టచ్ చేశాను మళ్ళి జలదరింపు ఏంటాంటి అన్ని కొత్తగా ఉన్నాయా?? అన్నాను ఒరేయ్య్య్ ఇప్పటివరకూ మొడ్డ తప్ప అక్కడ ఇంకేమి పెట్టింది లేదు నువ్వేమో ఏకంగా నోరు నాలుక పెడుతుంటే కొత్తగా ఉండదా పిచ్చెక్కి పోతుంది ఇక్కడ అన్నాను నేణు మళ్ళి నా నాలుక ఆంటి పూ చీలిక లో పెట్టి పైనుండీ కిందకి కిందనుండీ పైకి రుద్దాను అలా రుద్దేటప్పుడూ నా నాలుక ఆంటి గొల్లికి తగిలింది ఎంకేముంది ఆంటి చేతులు నా తల మీద వేసి చంపేశావురోయ్య్ అంటూ కార్చేసింది కార్చడమేకాక నా మొకాన్ని పూకు మీదకొ నొక్కేస్తుంది ఇంక చేసేది లేక అప్పటి వరకూ రుచి చూడని పూకు రసాలు రుచి చూశాను ఉప్పగా గాటుగా అదోలా ఉన్నాయి అవి కాని ఆమోహంలో అదే అమృతంలా అనిపించి ఆంటి కార్చిన రసాన్ని నేను నాకేశాను ఆంటి మాత్రం నేను చేసేపనులకి పరవసించిపోతుంది నేను ఆంటి పూకుని వదిలి ఆతరవాత ఏమి చెయ్యలో చెప్పు ఆంటి అన్నాను అందేంటిరా మొడ్డ తొయ్యకుండానే కార్పించిన నీకు నేను నేర్పాలా?? నటించింది చాలుగాని నీదానిని తొయ్యరా నాలుక పెడితేనే కార్చేసుకున్నాను నీ మొడ్డ పెడితే ఇంకెలా ఉంటుందో అంది ఆంటి కైపుగా ఆంటి నిజంగానే ఎలా తొయ్యలో తెలియదు అన్నాను అదేంటిరా ఇది తెలిసినోడికి అది తెలియకపోవడం ఏంటి అంది ఇప్పటివరకూ ఎవరిని దెంగలేదు ఆంటి అన్నాను అవునా మరి ఇంత బాగా నాకుతున్నావు కదరా అంది అది బిఫ్ లలొచూసి అదేరకంగా నాకేశాను అంతేగాని ఎవరిని దెంగలేదు అన్నాను బిఫ్ అంతే ఏంటిరా అంది అదేఆంటి నేను వచ్చేసరికి నువ్వు చూస్తున్నవుకదా అది అన్నాను అది బూతు సినిమా అంది ఆ అదే బిఫ్ అన్నాను మీ చదువుకున్న వాళ్ళు వాటిని బిఫ్ అంటారా?? అంది అసలు అది బ్లూ ఫిల్మ్ దానిని అంతా అంకుడా బిఫ్ అంటారు తెలుగులో బూతు సినిమా అంటారు అన్నాను ఇన్ని తెలిసినవాడికి దెగడం తెలియక పోవడం ఏంటిరా సరే లే రా నీకు నేను నేర్పుతాను అంది ఇప్పుడు నన్ను ఏమి చెయ్యమంటావ్ అన్నను నువ్వు కింద పడుకో నేను పైకి ఎక్కి నీది నా పూకులో పెట్టుకుంటాను అంది
సరే ఐతే అని నేను మంచం మీద పడుకున్ననౌ నాది అప్పటికే లేచి నుంచుంది ఆంటి తన చీర లంగాతో పాటు పైకి లేపింది పట్టుకుని నామీద అటొకాలు ఇటొకాలు వేసి కుర్చోవడానికి రడి అవుతుంది నేను ఆలాగే చూస్తున్నాను ఏమి చేస్తుందా అని ఆంటి నా మొడ్డ మీద కుర్చుంటుంది ఓఓయ్య్ నాది నలిగిపోతుంది అన్నాను ఎలా కాకుండా ఎలా తోసుకోనురా నా పూకులో అంది ఒహో సరే ఐతే అన్నాను ఆంటి నా మొడ్డ తన చేత్తో పట్టుకుని సరిగ్గ తన పూకు బొక్కదగ్గర పెట్టుకుని దానిమీద కుర్చుంటుంది నాకు బలే నొప్పిగా ఉంది ఆంటు బరువతా నా మొడ్డమీద పడుతునట్టు ఉంది అలాచేసేసరికి నా మొడ్డ కొద్దిగా ఆంటి పూకులోకి దిగింది ఆమ్మో అదెక్కడి నొప్పిరోయ్య్య్ దెంగులాట అంటే ఎదో మజాగా ఉంటుందనుకున్నను ఇలా ఉందేంటి అనుకున్నాను ఆంటి పూకు బొక్క చాల చిన్నదిలా ఉంది నాది అస్సలు దూరడం లేదు అందులో ఆంటి ఇంకా కిందకి కుర్చుంటుంది ఆనొప్పి తట్టుకోలేక ఆంటి నా మొడ్డ విరిగిపోయ్యేటట్టు ఉంది ఇలా వద్దు ఆంటి ఇంకోలా చేసుకుందాం అన్నాను ఇలా ఐతేనే బాగ దిగుద్ది ఇంకోలా ఐతే అసలు దూరదు అంది ఆంటి నాకు చాలా నొప్పి పుడూతుంది అన్నాను మెదట అల్లగే ఉంటుందిలే కొచెం సేపటికి తగ్గుతుంది లే కంగారు పడకు అంది ఆంటి ఇంకొంచెం కిందకి కుర్చుంది ఆంటి నాది చాలా టైట్గా ఆంటి పూకులోకి దిగుతుంది నాకు మంట నొప్పి దెంగులాట అంటే ఇలా ఉంటుందా బిఫ్ లలోచుసి బలే మజాగా ఉంటుందనుకున్నాను ఇంక నేను తట్టుకోలేను బాబ్బోయ్య్ అంటున్నాను నామాటలు విని ఆంటి ఒక్కసారి ఓర్చుకో అంటూ ఒక్కసారే కిందకి కుర్చుండి పోఇంది అమ్మో నాకు బాగా నొప్పి పుట్టింది కాని ఆతరవాత తెలిసింది నాది మొత్త ఆంటి పూకులోకి దిగిపోయిందని నామొడ్డ చుట్టు ఎదో తాడు పెట్టి కట్టినత బిగించి పట్టుకుది ఆంటి పూకు ఎద్నేటి ఆంటి పూకు ఇంత టైట్గా ఉంది అంగరి పూకు ఇలాగే ఉంటుందా?? ఈఆంటిదేనా?? అనుకుని ఆంటి నా మొడ్డని కొంచె వదలండి ఆంటి నాకు నాకు చాలా నొప్పిగా ఉంది మీరు నొక్కుతునట్టు ఉన్నారు వదలండి అంటున్నాను నేను నొక్కడలేదురా నా మొగుడు నాపుకులో పెట్టి సంవత్సరం అవుతుందిరా అందుకే నాదు ప్పుడుకుని పోయి ఉంటుంది నీది ద్దురిందిగా తెరుచుకుంటుందిలే అంది అవునా ఇతే తొందరగా తెరుచుకునేటట్టు చెయండి ఆంటి నాకు బాగా నొప్పి పుడూతుంది అన్నాను ఆంటి నవ్వూతూ తెరుచుకునే టట్టు నేణు చెయలేను నీ మొడ్డ బలుపుకి దానంతట అదే తెరుచుకుంటుంది కొంచె సేపు ఓపిక పట్టు అంది ఏమో ఆంటి నాకు మాత్రం దెంగులట మీద మోజే పోయింది నీ దెబ్బకి అన్నాను అదేమి కదులే ఊకనిముషం ఆగు నాపూకు కొంచెం లూజ్ ఐతే దెంగుడులో మజా ఏమిటో నీకే అర్ద అవుతుంది అంది ఆంటి సరే ఆంటి నిముషం కాదు రెండు నిముషాలు ఉండాం అప్పటికి ఇలా మొప్పిగానే ఉంటే తీసేద్దాం సరేనా?? అన్నాను సరే నీ ఇషతం అంది ఆంటికూడా.
The post కేబుల్ కుర్రాడు – Part 10 appeared first on Telugu Sex Stories.