కేబుల్ కుర్రాడు – Part 11

ఆంటితొ గడుపుతుంటే తలుపు మోగింది. అమ్మో మా ఆయన వచ్చినట్టు ఉన్నాడు. అని ఆంటీ లేచి పోయింది. నేను వెనుక డోర్ ఓపెన్ చేసి గోడ ఎక్కి మేడ వేక్కి అక్కడి నుండి మెడ దిగి వెళ్ళి పోయాను.
అలా ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి ఇంటిలోకి వెళ్ళాను అమ్మ అడిగింది. ఏరా ఇప్పుడు స్నానం చేసి వచ్చావు. జరిగింది అంతా అమ్మకు చెప్పాను.
అమ్మ నా వంక సీరీయస్ గా చూస్తుంది. నేను ఏమి అనాలో తెలియక నేను కావాలి అని అలా చెయ్యలేదమ్మ.
అలా ఆంటితొ గడుపుతుంటే తలుపు మోగింది. అమ్మో మా ఆయన వచ్చినట్టు ఉన్నాడు. అని ఆంటీ లేచి పోయింది. నేను వెనుక డోర్ ఓపెన్ చేసి గోడ ఎక్కి మేడ వేక్కి అక్కడి నుండి మెడ దిగి వెళ్ళి పోయాను.
అలా ఇంటికి వెళ్ళి స్నానం చేసి ఇంటిలోకి వెళ్ళాను అమ్మ అడిగింది. ఏరా ఇప్పుడు స్నానం చేసి వచ్చావు. జరిగింది అంతా అమ్మకు చెప్పాను.
అమ్మ నా వంక సీరీయస్ గా చూస్తుంది. నేను ఏమి అనాలో తెలియక నేను కావాలి అని అలా చెయ్యలేదమ్మ. నీకు మొదటి సారి ఇంకా అవలేదుగా అంది. నేను అవలేదు అన్నాను. మరి నీకు మొదటి సారి నాతో కావాలి అని అనిపించలేదా అని సిగ్గుగా అడిగింది. నేను వెంటనే అమ్మను బాగా చూస్తున్నాను. అమ్మ తల వంచుకుంది. చేతులు మద్యలొనుంది చేతులు పెట్టి వీపు చుట్టూ చేతులు వేసి పట్టి దగ్గరకు లాక్కోని జడ లాగి
అమ్మను అలా దగ్గరకు తీసుకొని పేదలు అందుకున్నాను. అమ్మ తన సల్లు నా చాతికి వేసి రుద్దుతుంది. నాకు ఇంకా ఎక్కిపోయింది. తన చెంకలో చెయ్యి పెట్టి తన చెంకా పిసుకుతున్నాను. ఆ పేదలు ఎంత చీకిన అమృతం వస్తానేఉందీ. నాకు ఇంకా ఇంకా చీకాలి అని అనిపించి మరి చీకుతున్నాను. అమ్మ తమకంతో కళ్ళు మూసుకుంది. అమ్మ అర్ధ రూపాయి అంత బొట్టు నన్ను ఆకర్షిస్తుంది. నేను అమ్మ బొట్టు చూస్తూ చీకుతున్నాను. తెల్లని తెలుపు. నాకు ఇష్టమయిన ఎర్రరంగు జకెట్టు. చీర కింద పది ఉంది. సల్లు జకెట్టులోనుంది దారి కనిపిస్తుంది. చెంకలో ఉన్న నా చేతిని తీసి అమ్మ నడుము పట్టుకొని పిసీకాను. పెదాలు చీకుతుండటంలో అమ్మకు నోటిలోనూంది సౌండ్ బయటకి రావడం కుదరక హ్ హ్మ్ హ్మాఆ. అని ములుగుతుంది. చేతిని వీపు చుట్టూ వేసి దగ్గరకు లాకున్నను. తన సల్లు నాకు బలంగా థగిలయి. అమ్మ తన కాలు పయికి కిందకి నా కాలుకు వేసి రుద్దుతుంది. అలా అమ్మను వెనుకకి జరిపి గోడకీ ఆనించాను. అమ్మ ముఖం అంతా ముద్దులుతో ముంచేశాను. అబ్బా అంటిరా ఆది నా ముఖం అంత తాడిచిపోతుంది. అని నన్ను దూరంగా నెట్టింది. నేను దూరం జరిగాను ముఖం తుడుచుకుంటూ ఏంటి ఆ ఎంగిలి ముద్దులు చూడు ముఖం అంతా తడిపేశవు.
అమ్మ ఇంకా నావళ్ల కాదు నాకు ఎమ్మన్న హెల్ప్ చేస్తవ. లేదా నా పని నేను చేసుకోన. అమ్మ అదో రకమయిన మత్తు తో నా వంక చూస్తూ నువ్వు ఇంకా చిన్న పిల్లవాడివి. కాబట్టి నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను. నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి.
సరే చెప్పమ్మ.
ముందు నీ బట్టలు అన్ని విప్పకు నా బట్టలు కూడా విప్పకు ఎందుకు అంటే ఇది సరయిన సమయం కాదు ఎవరన్నా రావచ్చు. కాబట్టి పైనానుండి పైనే పనులు అయిపోవాలి సరేనా
సరే అమ్మ ముందు ఏమీ చేయను చెప్పు.
ఇటు రా ర. అని నన్ను దగ్గరకు లాక్కోని నా ప్యాంట్ జీప్ తీసి మా వాడిని బయటకు తీస్తూ చాలా పెద్దదే.
అని తన లంగా ఎత్తింది. నేను అమ్మ పూకు చూడాలి అని వంగుతుంటే వంగ నివ్వాల ముందు పని పూర్తి చెయ్యి తరువాత ఉన్న టైమ్ ను బట్టి చుద్దమ్.అని నా మొడ్డ తన పూకు పైన పెట్టింది. నేను అమ్మ చెప్పినట్టు మెల్లగా లోనికి బయటకి తోస్తున్నాను. అబ్బా ఏంటి దీనిలో ఇంత ఆనందం ఉందా అనినట్టు ఉంది నాకు. అమ్మ పూకు జింకాగా ఉంది. నాది లోనికి వెళ్ళినప్పుడు బయటకి వచ్చేటప్పుడు అది బలెగ ఓపెన్ అవుతుంది క్లోస్ అవుతుంది. అమ్మ సల్లు పిసుక్కుంటుంది. నేను అమ్మ పేదలు అందుకొని చీకుతున్నాను. అమ్మ ఒక కాలు అరలో పెట్టి నా మొడ్డ ఫ్రీ గా వెళ్ళడానికి దారి ఇచ్చింది. నేను నా నడుమును మెల్లగా ఉపడం మొదలు పెట్టాను సరిగా కరెక్ట్గా లోనకు వెళ్ళడం లేదు. అమ్మ పేదలు చీకుతున్నాను. అమ్మ తన మొహం వెనుకకు తీసుకొని నేను ఉగుతాను నువ్వు సరిగా నుంచో అనింది. సరే అని కదల కుండా నుంచున్నాను. అమ్మ ముందుకు వెనుకకు ఉగుతుంది. నాది నేను చేతితో పట్టుకున్నాను. అమ్మ ముందుకు వెనుకకు తోస్తుంది అవ్వడం లేదు. నాన్న నేను ఒంగుంటాను వెనుకనుండి పెట్టు అని వంగుంది. నేను దరికోసం వెతుకుతుంటే అదే నాన్న అదే దారి సరిగా చూడు నా పూకు నీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుందా హ అదే హ హ అబ్బా పైకి కిందకి రాయార హ ఆ అలానే ఆ అలా రాస్తే ఆడవాళ్ళకు గుల రేగుతుంది. అలా రేగితే నీకు సంతృప్తి ఆనందం ఇస్తారు. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఆడవారికి కామా రంద్రం ఉంటుంది. సరేనా హ హ్ హ్ అలా అక్కడే హ అక్కడే కొద్దిగా లోనకు వెళ్ళడానికి దారిల తగులుతుందా నీ మొడ్డ కి హ ఆ అదే అదే నువ్వు ఇన్ని రోజులనుండి అడుగుతున్న స్వర్గానికి దారి ఆ దారి గుండా వెళ్ళి ఎంతో మంది మగవాళ్ళు పుణ్యాలోకలకు వెళ్లారు. ఆడవారిని తీసుకువెళ్ళారు. అబ్బా అక్కడే కొద్దిగా కొద్దిగా లోనకు తోయ్యి రా హ హ హ్మ్ హ్మ్….. అలా అలానే మెల్లగా మెల్లగా హ మళ్లీ వెనుకకి లాగి కొద్దిగా స్పీడ్*గా తోయ్యి అని అమ్మ సర్దుకొని నుంచుంది. నేను మెల్లగా తోశాను. హ అబ్బా ఏమితోస్తున్నావుర. అబ్బా ఏంటి అమ్మ ఇంత ఆనందం గా ఉంది ఇందులో లోన ఉంటే నా సుల్లి వేడికి ఎక్కడ కరిగిపోతుందో అని అనిపిస్తుంది. అవును రా అలానే ఉంటుంది లోనకు కొద్ది కొద్ది గా నెడుతూ బయటకి తీస్తూ చెయ్యి.
నేను నెడుతూ తీస్తూ ఉంటే బయటకి వచ్చి మళ్లీ లోనకు వెళ్ళడం లేదు. మళ్లీ దారి వెతుకుకున్నాను. ఓరేయి పూర్తిగా బయటకి తీయకూడదు సరేనా బయటకి వచేసింది అనేలోపు మళ్లీ తోసేయలి తీసిన ప్రతీసారి కొద్దిగా స్పీడ్ పెంచి తోయ్యాలి అని సర్దుకొని నుంచ్ఛుంది. నేను సర్దుకొని తోసి తీసి పూర్తిగా బయటకి వచ్చెలొపు తోస్తున్నాను. అంతే అంతే అలానే అంతే నీకు వచ్చేసింది ర అబ్బా అబ అబ అమ్మ హ్ హ్ హ్మ్ హ్మ్ హ హమ్మ హమ్మ హ హ మ్ మ్ మ్ హ స్ అబ్బా ఏమీ దెంగుతున్నావు ర బాబు నీ బాబుకు ఎదురొచ్చావు. అబ్బా అబ్బా హ హ హ్మ్ హ్మ్ ఇంకా స్పీడ్ పెంఛ్చు అంతే హ హ హ హు హు హమ్మ హ్మ్ హ్మ్ శ్ శ్ హ హ హు హు హు హ హ హ హ సూ సూ హ హ హ
నేను స్పీడ్ పెంచి దెంగుతున్నాను. అమ్మ అమ్మ నువ్వు చాలా అందంగా ఉంటావు అమ్మ నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం .
అబ్బా దెంగు దెంగు దెంగు నా దొంగ మొగుడ డెంగారా నా పూకు పగల దెంగు, నీ సుల్లి పెట్టి దెంగు, హ్మ్ హ్మ్ హ హ హు హు దెంగు. ఇరాగ దెండు దెంగు నా రాంకు మొగుడ దెంగర నీ యబ్బా
ఓర్*యే దెంగుతున్నావా ఉగుతున్నావా. సరిగా కానివ్వు, అబ్బా ఆ హ హ్మ్ హ్మ్ హమ్మ అలానే.
నేను అమ్మను దెంగుతున్నాను. అమ్మ కళ్ళు మత్తుగా మూసుకొని ఉంది. అమ్మ ఎర్ర రంగు జాకెట్ లో కత్తి లా ఉంది చూసి నా మనసు మనసుల లేదు చీర కిందకు పది ఉంది. చేతికి సరిపోనీ సల్లు, లంగా తోడల వరకు లేచి ఉండడం వలన తొడలు కనిపిస్తున్నాయి. తెల్లని తెలుపు. అబ్బా జాకెట్ లోనుండి లోయ కనిపిస్తుంది. నేను నడుమీద ఉన్న చేతిని తీసి ఆ లోయలో పెట్టాలి అని ట్రై చేస్తున్నాను. కానీ ఆది దూరడం లేదు.
అమ్మ వెనుకకు వంగి గట్టిగా నా పేదలపై ముద్దు పెట్టి తన నాలుక నా నోటిలోకి తోసి నన్ను అల్లుకుపోయింది.
నాకు కారిపోయేలా ఉంది అన్నాను. కానివ్వు నాకు కరి చాలా సేపు అయింది అనింది. అవునా నాకు అసలు తెలియలేదు నీకు అని మొట్టి కాయ ఒకటి వేసి అంత తెలుస్తే ఇంకేమి అని మళ్లీ గట్టిగా నోటిలో నోరు పెట్టి ముద్దు పెట్టు హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ హంంంంంంమ్మ్ అని మునుగు తుంది నాకు అయిపోయింది గట్టిగా అమ్మ సల్లు పట్టుకొని నొక్కి కర్చేశాను అమ్మ అబ్బా అని సౌండ్ చేసింది. నొప్పితో నేను డెంగి నా వాడు బయటకి వచ్చేశాడు. నేను తీసి చూసుకుంటున్నాను అమ్మ లంగా సరిచేసుకొని నా వంక చూసింది. ఎలా డెంగాను అమ్మ అన్నను. నీ మొహం నీకు అలవాటు కాల ఇంకా అసలు ఎలా డెంగళో ఎలా టెంప్ట్ చేయాలో తెలియదు నీకు అవి నేర్చుకో ముందు తరువాత దెంగాడనికి. అని అనింది. నేను బాగా దేంగనా అమ్మ.
మీ నాన్న నువ్వు డేంగిన సమయానికి రెండు సార్లు కర్పించేవాడు.
అవునా మరి నాకు అవి అన్ని నేర్పిస్తావా.
హ నేర్పిస్తాను ముందు వెళ్లు ఆఫీస్ కి వెళ్లు అని అనింది. సరే అని నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళా.
సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి టీవీ పెట్టుకొని కూర్చున్నాను. అమ్మ వచ్చి నాన్న సానం చేసి బట్టలు వేసుకున్నారు. నువు స్నానం చేసి రా నీళ్ళు పెడతను.
అని అమ్మ వెళ్ళి పోయింది నేను టవల్ కట్టుకొని బాత్ రూమ్ కి వెళ్ళాను అమ్మ నీళ్ళు పెడుతుంది. నేను వెళ్ళి వెనుక నుండి వాతెసుకొని చెవుల పైన తల పైన ముద్దులు పెడుతున్నాను. అమ్మ వదిలించుకొని ఓరేయి నువ్వు స్నానం చేసి రా అని వెళ్ళి పోయింది.
నాన్న నేను బోజానం చేసేసి టీవీ చూస్తున్నాం. నాన్న వర్క్ గురించి ఎక్స్*ప్లేన్ చేస్తున్నారు. నేను వింటున్నాను. అమ్మ జూస్ ఇచింది తాగను. అమ్మ నా వంక అడోలా చూస్తుంది. నేను తాగి వెళ్ళి వంట గదిలో గ్లాస్ పెట్టడానికి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ వంక చూస్తుంది. అమ్మ దగ్గరకు వెళ్లని అని ట్రై చేశాను కానీ అమ్మ దగ్గరికి రాలేదు.
నాన్న పడుకున్నాక రోజు నీకు పాటమ్ చెపుతాను. ఎలా డెంగళో అమ్మాయలను ఎలా లైన్ లో పెట్టాలో పెట్టిన వారిని ఎలా వాడుకోవాలో నిన్ను వదిలాకుండా ఎలా ఉండాలో నీకు చెపుతాను సరేనా.
నేను ఆనందంతో అమ్మ వంక చూస్తున్నాను. కానీ నాకు ప్రతిఫలం కావాలి.
ఎం కావాలి అమ్మ? తరువాత చెపుతాను సరేనా. సరే అమ్మ అని అక్కడి నుండి వెళ్ళి పోయాను
The post కేబుల్ కుర్రాడు – Part 11 appeared first on Telugu Sex Stories.