కేబుల్ కుర్రాడు – Part 2

చదవాలి అని లేదు కానీ చదవాలి అని అనిపిస్తుంది. సరే అందులో ఉన్నంత మాత్రాన నేను అలాంటి పనులు చేయను కధ అనుకోని పైకి వెళ్ళి ఆ బుక్స్ ఓపెన్ చేసా.
అమ్మ అందాలు అన్న కధ ఓపెన్ చేసా.
అమ్మ అందాలు
నాపేరు మూర్తి వయసు 18సం||లు. అందంగా పొడుగ్గా తెల్లగా ఉంటాను. మా నాన్న మిలిటరీలో ఉంటారు. మా అమ్మ కాంచన వయసు 34సం||లు. కొంచెం పొట్టి. తెల్లగా
ముట్టుకుంటే కందిపోయేలా ఉంటుంది. నాన్న సంత్సరానికి ఒక్క నెల వస్తారు. ఆ ఒక్క నెలే అమ్మకు అన్ని ఆ నెల రోజులు నేను అమ్మామ్మ వాళ్ళ ఇంటిదగ్గర ఉండేవాడిని అమ్మా
నాన్నల privace కోసం ఐతే ఈ సంవత్సరం నాన్నకు కుదరదంటా. అమ్మకు తెలిసి బాగా ఆశ పెట్టుకునట్టు ఉంది బాగా బాధ పడింది. నేను ఉరుకోమ్మ కుదిరితే నాన్న
వచ్చేవారుగా అన్నా సరెలేరే దానిదెముందిలె అలవాటేగ అని నాకు అన్నం పెట్టింది. నేను తిన్నా నేను ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది ఇంజినియరింగ్లో సీట్ కోసం వేటింగ్. ఆ రోజు రాత్రి నాకు
నిద్ర పట్టకపోవడంతో హాల్ లోకి వెళ్ళ అప్పుడు అమ్మ శనివారం కావడంతో మిడ్*నైట్ హాట్ చూస్తుంది. నేను హాల్ లోకి రావడం చూసి చానలె మర్చెసి ఏంటి నాన్న ఈ టైమ్ లో
ఏం లేదమ్మ నిద్ర పట్టడం లేదు అందుకే ఇలా వచ్చా నేను వెళ్తానులెమ్మ అన్న. పర్లేదు రా నాన్న.
వెళ్ళి అమ్మ పక్కనే అనుకొని కూర్చున్న. అమ్మ వళ్ళు వేడిగా తగులుతుంది. నా వళ్ళు కూడా వేడెక్కడం మొదలైంది. నాకు బాగా వేడి రాజుకుంది. అమ్మ ఉండునాన్న వాటర్ తాగివస్తా
అని లేచింది. అప్పుడు చూశా అమ్మని 36, 30, 36 ఉండవచ్చు. తను నేటీ వేసుకొని ఉంది తాను అలా నుడుస్తూ ఉంటే నాకు ఆగడం లేదు. అలా వాటర్ తాగి నాకు ఇచ్చింది. నేను
వాటర్ తాగి బాటల్ పక్కన పెట్టాను. అప్పటివరకు నుంచోని ఉన్న అమ్మ నా పక్క సోఫాలో కూర్చొని టీవీ చూస్తుంది. నా వంక చూడటం లేదు. నేను ఏం మాట్లాడిన టీవీ వంక చూస్తూ
సమాధానం చెప్తుంది. అమ్మ చానల్ మార్చు. చానల్ మార్చింది నా వంక చూడలా. నాకు కోపం వచ్చి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయ.
ఉదయం అమ్మ నిద్రలేపింది. అదే నైటీ కానీ లోన బ్రా వేసింది. రాత్రి చీకటిలో సరిగా కనపడల అలా అమ్మ సల్లు చూస్తా నిద్ర లేచా.
వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవ్వు. నేను ఫ్రెషై వచ్చా. అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తావా. ఏ నాన్న వస్తున్నారా కాదు ఉరికే ప్రతీ సంవత్సరం ఈ టైమ్కి వెళ్తవ్*గా అందుకే అడిగా లేదు వెళ్ళాలి అని లేదు
ఐన ప్రతి సంవత్సరం ఈ టైమ్కి నాన్న వస్తారు కాబట్టి వెళ్ళేవాడిని. లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళడం నాకేమన్న సరదాన సరే అని ఇడ్లీ పెట్టింది. నాకు ఇవ్వాళ టిఫెన్ వద్దు. పాలు కావాలి అదేంటి నువ్వు పాలు తాగావుగా. ఇప్పుడు తాగుతా నువ్వీచ్చేపాలు తాగుతా సరే వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చో తెస్తాను. నేను సోఫాలో కూర్చొని టీవీ చూస్తూ ఉంటే అమ్మ పాలు గ్లాస్తో తీసుకువచ్చింది.
గ్లాస్తో పాలు తీసుకొని అమ్మ సల్ల వంక చూస్తా తాగుతుంటే అమ్మ అక్కడి నుండి వెళ్లబోయింది ఎక్కడికి వెళ్లేది కూర్చో కాసేపు. నాకు చాలా పని ఉంది. పాలు తాగేవరకు కూర్చోవచ్చుగా.
సరే అని నా పక్క సోఫాలో కూర్చోంది నేను ఆ సల్ల వంక చూస్తా పాలు తాగుతున్నా అమ్మ కొంచం వళ్ళు విరిచింది సల్లు పైకి లేపి అలా స్పీడ్*గా దించింది అవి గాలిలో ఉగుతుంటే నా నోరు కలిన్ది. అమ్మ నవ్వుతూ మెల్లగా తాగాలి పాలు అంత స్పీడ్ ఎందుకు నీ స్పీడ్ చూసి నాకు స్పీడ్ అయింది. అమ్మ ఏం మాట్లాడకుండా అక్కడి నుండి వెళ్లిపోంది. నేను అమ్మ వెనకాలే ఆ ఉగుతున్న పిర్రల వంక చూస్తా పాలు తాగుతా నడిచాను. వంటగది లోనికి వెళ్ళి అమ్మను చూస్తా పాలు తాగుతున్న అమ్మ నన్ను ఏం కూర చెయ్యను అంది. నేను వంకాయ కూర చెయమ్మ. నీకు వంకాయ కూర నచ్చదుగా. చేయి తింటాను. బయటికి వెళ్ళి వస్తా అని బయటికి వెళ్ళి స్వీట్స్ తీసుకొని ఇంటికి బయలుదేరా. దారిలో accident అయింది 1month బెడ్ రెస్ట్ అన్నారు డాక్టర్. నాన్నకు విషయం తెలిసి ఫోన్ చేసి చాలా బాధపడ్డారు. నేను పర్వాలేదు నాన్న 1 month కదా ఏం కాదులే అన్నా అమ్మ ఏడుస్తా నేను చూసుకుంటాను లెండి అంది.
ఇంటికి డిస్*చార్జ్ చేశారు సాయంత్రానికి. నేను బెడ్పైన పడుకొని ఉంటే పక్కనే నేను తీసుకున్న స్వీట్ బాక్స్ ఉంది. అమ్మ ఆది ఓపెన్ చేసింది. దానిలో పీచు మిటాయి, పొడుగు కాజా, మైసూర్ పాక్, ఉన్నాయి. అమ్మ వాటిని చూసి ఇప్పుడు ఇవి తేవడానికి వెళ్ళావా మార్కెట్కి?
అవును.
ఇవి తెకపోతే ఏంటి.
నన్ను బాగా తిట్టి కాళ్ళకి మసాజ్ చేస్తుంది. చిన్న ఆక్సిడెంట్ అయినా రెస్ట్ చాలా అవసరం అన్నారు డాక్టర్. కాళ్లకు మసాజ్ చాలా అవసరం అన్నారు రెగ్యులర్గా.
ఆరి కాళ్ళతో స్టార్ట్ చేసింది మసాజ్ కొంచం కొంచం పైకి చేసుకుంటా వస్తుంది. నాకు వళ్ళు వేడెక్కి పోతుంది. నా ఒక కాలు అమ్మ సల్లుకు మెల్లగా తగిలిస్తున్న అమ్మ అదేం పట్టించుకోకుండా మసాజ్ చేస్తుంది. మోకలికి, ఇంకొంచం పైకి, ఇంకొంచం పైకి నా తోడలకు అలా పిసుకుతా ఉంటే నాకు నా మడ్డ లేచిపోంది ఇంకా కొంచం పైకి చేతులు జరిపింది నాకు అక్కడే స్వర్గం కనిపించేసింది. దేవుడా verry verry thanks అనుకుంటూ ఉండగా అమ్మ ఇంకొంచం పైకి జరిపితే నా మడ్డ అమ్మ చేతికి తగులుతుంది. అమ్మ జరుపు పైకి జరుపు ప్లీస్ అనుకుంటూ ఉండగా అమ్మ వేళ్ళు వణుకుతూ ఉండటం నాకు తెలుస్తుంది. నాకు ఔట్ అయిపోయేలాఉంది. అమ్మ వేళ్ళు వణుకుతూ పైకి వెలదామా వద్దా అని ఆలోచిస్తునట్టుగా ఉన్నాయి. ఇంకా పైకి రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. నేను గట్టిగా కళ్ళు మూసుకున్న నా మడ్డకు అమ్మ వేళ్ళ స్పర్శ లైట్గా తెలుస్తుంది. ఈ లోగా కాలింగ్ బెల్ మోగింది. చటుక్కున అమ్మ చేతులు అక్కడినుండి పక్కకి వచ్చెసాయి. నాకు వచ్చిన వారి మీద కోపం వచ్చింది.
వచ్చింది మా అమ్మమ్మ, ఏడుస్తూ లోనకు వచ్చింది.
ఎందుకు ఏడుస్తున్నవే అమ్మ అమ్మమ్మకు స్వీట్ పెట్టె.
అమ్మ వంక చూసా. అమ్మ faceలో ఏం ఫీలింగ్స్ కనిపించలేదు.అమ్మ అమ్మమ్మకు టీ పెట్టి ఇవ్వడానికి వెళ్ళింది. అమ్మమ్మ నా పక్కనే కూర్చొని నేను ఉన్నాగా నాన్న నేను నిన్ను దగ్గర ఉండి చూసుకుంటానులె సరేనా. నీకు తగ్గేవరకు నేను ఇక్కడే ఉంటాను.
అమ్మమ్మ…….
వరేయి రవి రవి…
అమ్మో అమ్మ ఆ పుస్తకాలు దాచి కిందకు వెల్లా ఏరా ఎక్కడ ఉన్నావ్ ఎన్నిసార్లు పిలవాలి నిన్ను అని అమ్మ అంటుందే కానీ నేను అమ్మ పక్కకు తప్పినా చీర అందులోనుండి జాకెట్టు పైనుండే సన్ను చూస్తున్నాను. అబ్బా అమ్మ అనుకుంటూ చా ఏంటి అలా ఆలోచిస్తున్నాను అనుకోని ఏంటమ్మా పిలిచావు అన్నా
ఏం లేదు నాన్న తొందరగా స్నానం చేసిరా నీతో మాట్లాడాలి అని అంది. సరే అని అక్కడ నుండి వెళ్ళి స్నానం చేసి బట్టలు వేసుకుంట అద్దంలొ నా అందం చూసుకుంటా ఉన్న నేను కూడా చాలా అందంగా ఉన్నాను 6 ఫీట్ హైట్, స్లిమ్ పర్సన్యాలిటీ, వైట్ కలర్ ఇంత అంధంగా ఉన్నాను నేను కూడా ఎందుకు నా ఫేస్ నేను ఎప్పుడు అద్దంలో చూసుకొను అనుకుంటూ చూసుకుంటున్నానా అమ్మ పిలుపు వినపడింది నాకు. అక్కడినుండి అమ్మ దగ్గరకు వెళ్ళాను. ఇంకొక్క రెండు రోజులలో మామయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నావ్ బట్టలు అవి కొనుక్కొని రావచ్చుగా. అమ్మ అక్కడ ఐతే మంచివి దొరుకుతై మావయ్య ఉన్నారు కధ మంచివి అయినె సెలెక్ట్ చేస్తారు కదా. అక్కడ ఎం బట్టలు వేసుకుంటే బాగుంటాయో అమ్మ సరే ఇక్కడి నుండి కొన్ని బట్టలు తీస్తాను సర్దుకో అని బట్టలు తీయడానికి చేతులు పైకి లేపింది సన్నని నడుము. సల్లు పైకి కిందకి ఎగిరి ఎగిరి పడత ఉంటే అవి చూస్తూ బాగ్ సర్దుకుంటున్నా. అమ్మ వంగోని బాగ్ సర్దుతుంటే ఆ పిర్రలు నా ముకం ముందు ఉగుతా ఉంటే నాకు ఎలా ఐన వాటిని టచ్ చేయాలి అని అనిపిస్తుంది. ఇంక ఆపుకోలేక ముకం రెడీ చేసి ఉన్న పిర్రాలు రాగానే మద్యలో ముకం పెట్టడానికి ఉపుతూ ఉపుతూ నా ముందుకు రాగానే ముకం డైరెక్ట్గా ఆనించేసా. చ మిస్ అయ్యా పక్కన పెట్టా అమ్మ కంగారుగా నా వంక చూసింది నాకు కనిపించడంలేదు అందుకే ముందుకు వంగా అన్నా అమ్మ పక్కకు తిరిగి సర్దుతుంది. నా ముందుకి ఫేస్ పెట్టింది. సల్లు చీర పక్కకు జరిగి కొద్దిగా కనిపిస్తున్నాయి. అవి చూస్తా సర్దడం అయిపోయింది. నేను అక్కడి నుండి మెడ పైకి వెళ్ళి బుక్స్ ఓపెన్ చేశాను.
అమ్మమ్మ ఉంటాను అనడంతో షాక్ అయ్యాను. కాళ్ళు పోయి అవకాశం పోయింది అని నేను బాధపడాత ఉంటే దేవుడు మరో రూపంలో అవకాశం ఇచ్చాడు అని నేను సంబరపడుతుంటే అమ్మమ్మ ఏంటి ఇలా తగులుకుంది. ఎలా అనుకుంటూ ఉంటే అమ్మ అమ్మమ్మకు టీ ఇచ్చింది నీకెందుకు అమ్మ శ్రమ నేను చూసుకుంటానుగా అంది. అదేంటి అమ్మాయి అలా అంటావు నీను నేను కాకపోతే ఎవరు ఉన్నారు. ఆది కాదే తమ్ముడికి నువ్వు లేకపోతే పని అవ్వదుకధా. పర్వాలేదు వేరే పనివాళ్లను పెట్టుకుంటాడులే అని ఇదిగో అమ్మాయి ఈ బాగ్ లోన పెట్టు సరెర మనవడ చెప్పు మసాజ్ చేయాలా అని ఆయిల్ తీసుకొని మసాజ్ చేస్తుంటే నీకెందుకు అమ్మమ్మ ఈ శ్రమ అమ్మ ఉందిగా. దానికా దానికేంతెలుసు మసాజ్ చేయడం అంటే ఏంటో నేను చేస్తే మీ తాతయ్యే తట్టుకోలేకాపోయేవాడు. అవును అమ్మమ్మ నాకు అమ్మ చేసేది సరిపోతుంది. నువ్వు ఉరుకోరా అంటూ మసాజ్ చేయసాగింది. అమ్మ అమ్మయ్య నువ్వు చేస్తే 10 రోజుల్లో లేచి తిరుగుతాడు అని అక్కడి నుండి వెళ్లిపోంది. ఇంకా అప్పటి నుండి 10 రోజులు అమ్మమ్మ నాకు మసాజ్ తోడల వరకు చేయించుకొని ఆ పైన నేను చేసుకునేవాడిని. అమ్మ రోజు నాకు అన్నం తినిపించేది. అప్పుడు అమ్మ సల్లు చూస్తా, అమ్మ పేదలు చూస్తా అమ్మ కళ్ళలోకి చూసేవాడిని కానీ అమ్మ నా కళ్ళలోనికి చూసేది కాదు. ఇద్దరు బాత్రూమ్ లోకి తీసుకెళ్ళి అమ్మ బైటికి వెళ్ళిపోయేది అమ్మమ్మ లోన పనులన్ని చూసేది నాకు ఇంకా అసహనం వచ్చింది
మావయ్య పిలిస్తే బాగుండు అని అనుకోని దేవుడా ప్లీస్ మా అమ్మమ్మని పంపై ప్లీస్. అనుకోని దండం పెట్టుకున్న. నాకు నడక బాగానే వచ్చింది. ఇంకా అమ్మమ్మతో అన్న అమ్మమ్మ ఇంకా వెళ్లండి నా కోసం చాలానే చేశారు ఇంకా నేను నా పని చేసుకోగలను ఇంకా మామయ్యకు ఎంత అవసరం ఉందో అక్కడ వెళితే వెళ్లండి అన్నా. మా అమ్మమ్మ నా కన్నే నా నాన్నే అని మామయ్యకు ఫోన్ చేసి రేపు ఉదయం టికెట్ బుక్ చేయించుకుంది. ఆ రోజు రాత్రి అమ్మకు నాకు జాగ్రతలు అన్ని చెప్పి బయలుదేరింది. అమ్మ బస్ ఎక్కించి రావడానికి వెళ్ళింది. గంట తరువాత అమ్మ వచ్చి నాకు అన్నం తినిపించి నేను కాసేపు నిద్రపోతాను నాన్న వెళ్ళి అంది. సరే అమ్మ అక్కడ ఎందుకు నా పక్కనే పడుకో ఏమన్నా అవసరం ఉంటే పక్కనే ఉంటావుగా. సరే అటు జరుగు ఈ లోగా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొనివస్తా అని వెళ్ళింది. నేను పక్కకు జరిగి అమ్మ పడుకోవడానికి ప్లేస్ ఇచ్చా అమ్మ నైట్ వేసుకొని వచ్చింది లోపల బ్రా, లంగా వేసుకోలా వచ్చి నా పక్కన అటుగా తిరిగి పడుకుంది. నాకు అమ్మను అలా చూస్తా కంట్రోల్ చేసుకోలేక పోతున్న ఈలోగా నా పక్కన ఉన్న జూండుబాం కొంచం దూరంగా పెట్టి అమ్మ, అమ్మ…
కొంచెం తలనొప్పిగా ఉంది జండు బామ్ రయవా. లేచి కూర్చొని దూరంగా ఉన్న జండు బామ్ చూసి మంచం దిగి చుట్టూ తిరిగి వెళ్ళి తీసుకొని నా పక్కన కూర్చొని జండు బామ్ రాయడం మొదలుపెట్టింది తను నాకు దగ్గరగా కూర్చొని ఉంది నాకు ఇంకొంచ్చం అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నా మెల్లగా నా తలను తనకు దగ్గరగా జరిపా సల్లకు దగ్గరగా జరిపా. కొంచం కొంచం తన సల్లు నాకు ఆనడం జరుగుతుంది అమ్మకూడా నాకు కొంచం దగ్గరగా జరిగినట్టు అనిపించింది. కానీ నాకు దర్యం సరిపోవడం లేదు. అమ్మ అలా 10 min చూసింది నా దగ్గరనుండి ఎటువంటి ముందడుగు వేయలేదని ఇంక చాలా అంది. నాకు ఎం చెప్పాలో తెలియక సరే అమ్మ అన్న. అమ్మ అక్కడి నుండి లేచి నా పక్కకు వచ్చి పడుకోబొతుంటే అమ్మ!
ఎంటిరా..
అమ్మ.. నీకు నిద్రవస్తుందా?
లేదు చెప్పు ఏ?
అమ్మ మాట, నా మాట వణుకుతున్నాయి.
కొంచం కుదిరితే కాళ్ళు పదతావేమో అని
దానిదేముంది అని మసాజ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది.
నేను ఈ రోజు డ్రాయర్ వేసుకోలేదు.
అమ్మ మసాజ్ చేయడం మొదలు పెట్టింది ఆరికాళ్ళు, మోకాళ్ళు, అలా తొడలు వేడి వేడి పెరిగి పోయింది నా వల్ల కావడం లేదు. అమ్మ పైకి రావడం లేదు. నాకు సహనం చచ్చింది. అమ్మ ఇంకొంచ్చం పైకి రాయమ్మ.
అమ్మ చేతులు వణుకుతున్నాయి వేళ్ళు వణుకుతున్నాయి. బోర్లా పడుకున్న నేను నిటారుగా తిరిగా ఇప్పుడు నా మడ్డ ఆకాశాన్ని చూస్తుంది. లోపలి నుండి ఎప్పుడు తన్నుకొద్దామా అని ఎదురు చూస్తుంది. అమ్మ అమ్మ వేళ్ళు వణుకుతున్నాయి పైకి రావడానికి అమ్మ ప్లీస్ ఇంకొంచ్చం పైకి రాయవ అమ్మ
ప్లీస్ అంటున్న అంటున్న ప్రతి సారి కొంచం కొంచం పైకి వస్తుంది ఇప్పుడు కరెక్ట్*గా నా మడ్డ దగ్గర ఉన్నాయి వేళ్ళు. అమ్మా అమ్మా ప్లీస్ కొంచం అమ్మా అమ్మా అంటున్నా అంతే అమ్మ ఒక్కసారిగా నా మడ్డ పైన చెయ్య వేసింది నేను వెంటనే లుంగీ విప్పేసా అమ్మ నా మడ్డ తన నోట్లోకి తీసుకుంది టకటక రెడే రెండు ఊపులు నాలో ఇన్ని రోజులు దాగిఉన్నది మొత్తం అమ్మ నోట్లో చిమ్మేస. అమ్మ అంతా మింగేసింది. వెంటనే నా పైకి వచ్చేసింది. ముద్దు ముద్దు లు నా ముకం అంతా నా వళ్ళు అంతా ముద్దులతో ఒకటే చప్పుడు రూమ్ అంతా నేనేమో ఈ ఆనందం అనుబవిస్తూ అలానే ఉండిపోయా. నా వళ్ళు అంతా ముద్దులతో నా పొట్టపైన నడుము పైన నా పంగలలో ఆరికాళ్ళు అలా మళ్లీ పైకి వస్తూ నా మడ్డను మళ్లీ నోటిలోకి తీసుకొని చీకుతా ఉంది. మావాడు గాలి పోసుకొని రెడీ అయ్యాడు అమ్మ అలా పైకి వస్తూ నా నోటిలో నోరు పెట్టి నాలికను లోనకు తోస్తూ ఉంటే అప్పుడు గాని నేను ఈ లోకం లోనికి రాలేదు. తిరిగి అమ్మ స్పర్సకు తిరిగి తన నాలికను నా నోటితో తీసుకోని చీకుతూ తన సల్లపై చేయి వేసి పిసుకుతా తన నైట్ విప్పి తనను నగ్నంగా చేసి సల్లను నోటిలోకి తీసుకొని చీకుతా చప్పరిస్తా తనను హత్తుకొని ముద్దులతో ముంచేసి వళ్ళు అంతా నా చేతితో తడుముతా ఆ అందం చూస్తూ ఉన్నాను. తను నా మడ్డను తన పూకులో పెట్టుకొని నా పైన కూర్చొని తెగ ఉగుతూనే ఉంది. ఆ సల్లు ఊగుడు చూస్తూ ఉంటే నేను కంట్రోల్ అవ్వలేక ఆ సల్లు పట్టుకొని పిసుకుతా అమ్మ ముకంలోనికి చూస్తున్న. అమ్మ ముకంలోనికి చూడటం లేదు. అమ్మ అమ్మ ఓ అమ్మ అని పిలిస్తే నా వంక చూడకుండా చెప్పు అని సైగ చేసింది. నేను ఎలా ఉంది నా మడ్డ. అని అంటున్న కానీ అమ్మ సమాదానం చెప్పకుండా స్పీడ్ పెంచింది. నాకు అర్థం అయింది. అమ్మకు అవ్వడానికి దగ్గరికి వచ్చింది అని అమ్మ నువ్వు చాలా చాలా అందంగా ఉంటావ్ నాతో ఎప్పుడూ దెంగించుకుంటావా అన్నాను. అమ్మకు అయిపోయింది. నా మీద వాలిపోంది నన్ను హత్తుకుపోయి అలా పక్కకు వాలిపోయింది. నేను లేచి అమ్మ కుత్తలోనుండి కారుతున్న రసాలను చూస్తూ కుత్తను నా వేళ్లతో తాకి చూసుకుంటున్న దాని అందం అమ్మ మీద వాలిపోయ అమ్మ ముకం నిండా ముద్దులు కురిపిస్తున్నా.
రవి రవి. వినిపిస్తుందా రా కిందకి రారా. నేను ఆ బుక్స్ దాచేసి కిదకి వెళ్ళాను.
ఏంటిరా పైనే ఉంటున్నావ్ ఇందకాడి నుండి.
ఎం లేదమ్మ పైన చల్లగా ఉంది అందుకే పైన కూర్చున్నాను. సరే గాని సరుకులు తీసుకురా వెళ్ళి అని చిట్టి ఇచ్చింది అది తీసుకొని నేను రోడ్డ్ పైన నడుస్తూ ఉంటే ఒక ఆమె నాకు ఎదురు
అయింది. బాబు టీవీ సరిగా రావడం లేదు కొంచం నాన్నకు చెప్పు.
సరేనండి మీ పేరు? అపర్ణ అని చెప్పు నాన్నకి తెలుసు అని వెళ్లిపోంది. నేను సరుకులు కోసం షాప్కి వెళ్ళాను అక్కడ ఆంటీ చాలా బాగుంది. ఎం కావాలి బాబు అంది నేను చిట్టి ఇచ్చాను
తాను సరుకులు అన్ని కడుతుంది నేను తన కదలికలు చూస్తున్న ఈ లోగా వాళ్ళ ఆయన వచ్చి తనకు హెల్ప్ చెస్త్తున్నాడు. ఆ హెల్ప్ చేయడంలో తనకు పదే పదే తగులుతున్నాడు.
వాళ్ళు బార్య బర్తలేగా అందుకే మామూలుగా సాగింది ఆ పని డబ్బులు ఇచ్చేసి అక్కడ నుండి వస్తుంటే మళ్లీ అపర్ణ ఆంటీ కనిపించింది. బాబు మర్చిపోకు. నేను మీ పేరు అపర్ణనే కదా
గుర్తుంది. అది కాదు టీవీ సరిగా రావడంలేదు అది ఓక్ ఆంటీ నాన్నకు చెప్తాను. ఓయ్ ఏంటి ఆంటీ అంటున్నావ్. నా వయసు నీ కన్నా ఒక 5 సంవత్సరాలు ఎక్కువ అంతే దానికి ఆంటీ
అంటావా. లేదు సారీ అపర్ణ నాన్నకి చెప్తాను సరేనా అంటూ అక్కడి నుండి కదిలాను. అమ్మ అప్పుడే బట్టలు ఉతుకుతుంది. అలా అమ్మని చూస్తే నాకు మా వాడు మళ్లీ లేచి ఆకాశాన్ని
చూస్తున్నాడు. నాకు చాలా నొప్పిగా అనిపిస్తుంది. అమ్మో ఈ నొప్పి తట్టుకోవడం నా వల్ల కాదు అనుకోని లోనకు వెళ్ళి సరుకులు అవి అక్కడ పెట్టి నేను పైకి వెళ్ళాను బుక్ ఓపెన్ చేసి
కధ చదవడం స్టార్ట్ చేశాను.
అమ్మ నన్ను పక్కకు తోసి తాను లేచి నైటీ తీసుకొని దానితో నా మడ్డ తుడిచి నా రూమ్ నుండి బయటకు వెళ్లిపోంది. 30ని||ల తరువాత పాలు తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చింది. నేను
తీసుకోలేదు. తీసుకో.
వద్దు.
ఏ.
నాకు ఈ పాలు వద్దు.
మరి.
నీ పాలు కావాలి
అమ్మ కొంచంసేపు ఎం మాట్లాడకుండా నాకు పాలు రావు.
అవునా?
నాకు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడటం అంటే ఇష్టం ఉండదు. మీ నాన్న మాట్లాడిన ఉరుకొను.
సరే అమ్మ నీకు నచ్చని పనులు నేను కూడా చేయను. సరే ఇది చెప్పు ఎలా చేశాను.
ఇది ఒక్కటి చెప్పు ప్లీస్.
నువ్వేమీ చేశావ్ అంతా నేనేగా చేసింది. నువ్వే చెప్పాలి 1st టైమ్ కదా ఎలా ఉంది అనేది.
నాకు గాలిలో తేలిపోతున్నట్టు ఉంది. ఇంకా ఇంకా కావాలి అని ఉంది. ఇప్పుడే నిన్ను ఇలా నలిపేయాలి అని ఉంది.
సరే ఇంకా ఆపు ముందు ఈ పాలు తీసుకో అని పాలు నా చేతిలో పెట్టి వెళ్లిపోంది.
నేను ఆ బుక్ చదువుతూ నా మడ్డ నలుపుకుంటూ ఉండగా అమ్మ ఉతికిన బట్టలు తీసుకొని పైకి వచ్చింది. నా పరిస్థితీ
నేను చేస్తున్న పని చూసి టక్కున బుక్ లాక్కోని చూస్తుంది. చీ ఏంటి ఈ పుస్తకాలు ఏంటి ఈ కథలు. చీ కిందకి వెళ్ళు .
నాకు భయం వేసి గబా గబా కిందకి వెళ్ళి పోయాను. రాత్రి నాన్న భోజనానికి పిలిస్తే వెళ్ళి అమ్మ కల్లల్లొకి చూడకుండా గబా గబా తినేసి వెళ్ళిపోయ. అమ్మ వచ్చి రేపు సాయంత్రం ప్రయాణం అని అక్కడ నుండి వెళ్ళి పోంది. నేను రాత్రి పైకి వెళ్ళి చూశా బుక్స్ అక్కడ లేవు. నేను క్రిందకి వచ్చి నిద్రపోయా. ఉదయం లేచి నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళ. వాడు కనపడలేదు వాళ్ళ పెరటిలోనికి తొంగి చూశా అక్కడ జరుగుతున్న దృశ్యం నా జీవితంలో మొదటి సారి చూడడం.
The post కేబుల్ కుర్రాడు – Part 2 appeared first on Telugu Sex Stories.