కేబుల్ కుర్రాడు – Part 4

అత్త టిఫెన్ పెట్టింది. డైనింగ్ టేబల్ పైన. నాకు కొసరి కొసరి పెట్టింది. టిఫెన్
తింటూ అత్తను చూస్తూ ఉన్నాను.
మేము కిరణ్ ని తీసుకొని స్కూల్ దగ్గర దింపి సైట్ కి వెళ్ళాము.
అక్కడ పని వాళ్ళు ఉన్నారు.
మామయ్య నాతో. నువ్వు ఉదయం రాగానే ఎంతమంది పనివాళ్ళు వచ్చారో
లెక్క వేసుకొని సాయంత్రం వచ్చాక అందరు ఉన్నారో లేదో చూసుకొని నాకు
చెప్పితే నేను వాళ్ళకు జీతాలు ఇప్పిస్తా అన్నారు. ఓక్ మామయ్య అని అక్కడి
నుండి వెళ్ళిపోయి నా పనిలో పడ్డ.
మద్యాహ్నం ఇంటికి వెళ్లే సరికి అత్త ఇప్పుడా టిఫెన్ తినేది.
మరి ఎంచేయమంతావ్. పని అవ్వాలి కధ.
ఇంత సేపు ఐతే ఎలా అత్త. ఆరోగ్యం పాడవద.
సరెలే కొంచెం సేపు కూర్చో వెళడాం.
నేను అత్త పక్కనే కూర్చొని అత్త అందాలు. పేదలు చూస్తూ ఎంజాయ్
చేస్తునాను.
అత్తయ్య తినిన తరువాత వెళ్లు నాకుతుంటే నాకు మతిపోంది.
అదేంటి అత్త చిన్న పిల్లలాగ.
ఇలా తింటే బాగుంటుంది. చివరిగా వెళ్లు నాకితే చాలా బాగుంటుంది.
అవునా అత్త నేను నాకన అన్న గబ్*క్*కున.
కొంచం సీరీయస్ గా చూసి వంట గదిలోకి వెళ్ళింది.
నేను వెనుకే వెళ్ళి సారీ అత్త పొరపాటున అనేసా.
సరెలే అలా నోరు జారాకు. మూక్యంగా. మీ మామయ్య ఉండగా.
సరే అత్తయ్య.
వెళ్దామా.
నేను అత్తను బైక్ పైన కూర్చోపెట్టుకొని స్కూల్*కీ బయల్దేరాను.
నాకు అత్త అనుకోని కూర్చుంది. ఆ ఊరు మొత్తం చెప్తుంది. ఎక్కడెక్కడ ఏమీ
దొరుకుతాయి అనేది.
నేను మాట్లాడుతుంటే తనకి గాలికి సరిగా వినిపించక ముందుకు వచ్చి
వింటుంది.
తన చల్లు నాకు తగులుతున్నై.
నేను కొంచం కొంచెం కదులుతూ అత్త సల్లకు రుద్దుకుంటున్నాను.
కొద్ది సేపటికీ స్కూల్ వచ్చింది.
బైక్ పార్క్ చేసి స్కూల్ లోకి వెళ్ళాం.
మయ కిరణ్ గాడి క్లాస్ టీచర్ చాలా బాగుంది.
అత్త తనతో మాట్లాడుతుంది. నేను వెళ్ళి పక్కనే నుంచున్నా.
మీరు ఎవరండి.
నేను కిరణ్ కి మామయ్య వరస అవుతాను. నా పేరు రవి.
మా అత్తతో మీ తాలూకా ఇంకా ఎవరో అనుకున్న పక్కన నిలబడితే.
సరే నేను లంచ్ కి వెళ్ళి వస్తా. అని అక్కడి నుండి వెళ్లిపోంది.
అత్త ఎవరు ఆ అమ్మాయి.
కిరణ్ క్లాస్ టీచర్.
పేరు.
నా వంక చూస్తూ లావణ్య.
అవునా పేరుకి తాగట్టుగానే లావణ్యంగా ఉంది. అన్నా.
అత్త వంక చూస్తా సారీ.
నువ్వు మనసులో ఏమీ దాయవు అనుకుంట.
అవును అత్త ఎందుకో నాకు మనసులో దాచుకోవడం ఇష్టం ఉండదు. చెపితే
ఎలా ఆలోచిస్తారో అని బయం.
అదేంటి?
నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు అత్త. ఆ అమ్మాయి కూడా అందంగా ఉంది.
అది నాకు చెప్పాలి అని అనిపిస్తేచెపేస్తా మరి అవతలివాళ్ళు నాగురించి
తప్పుగా అనుకుంటారు ఏమో అని భయం.
అత్త కిరణ్ కి అన్నం తినిపిస్తూ మొత్తానికి మాట కారివే.
అత్త ఇప్పుడే వస్తా అని నేను స్టాఫ్ రూమ్ వైపు వెళ్ళాను లావణ్య ఎక్కడ
ఉందో అని.
అక్కడ లావణ్య కూర్చొని ఇంకొక వ్యక్తితో మాట్లాడుతుంది. తను చాలా
బాగున్నాడు. నేను ఇంకా అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయ.
అత్తను ఏకించుకొని అక్కడినుండి వెళ్ళిపోయా
అత్త ఏంటి ఆ అమ్మాయి కనిపించిందా.
ఆ కనిపించింది అత్త.
మరి ఏంటి అలా ఉన్నావ్.
ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంది.
మీ మగాళ్ల బుద్ది అంతా ఒకితేనా. అని ఇంటి లోనికి
వెళ్లిపోంది. నాకు అర్థం అయింది.
నేను లోనికి వెళ్ళి సారీ అత్త నేను తనను అడిగి తెలుసుకుంటాను.
సరే రా అన్నం తిందువుగాని. నేను ఇంకా బట్టలు ఉతకాళి.
నేను అన్నం తిని అత్తతో నేను నీకు సాయం చేస్తాను అత్త.
నువ్వా?
అవును అత్త నువ్వు ఉతుకు. నేను జడిస్తను.
వద్దులె!
లేదు అత్త నేను ఇంటి దగ్గర అమ్మకు హెల్ప్ చేస్తాను.
అత్త వెళ్ళి బట్టలు ఉతుకుతుంది. లంగా నడానికి దోపి.
నాకు అలా అత్తను చూస్తుంటే చాలా బాగుంది. అని అనిపిస్తింది.
అత్త మీ పెళ్లి అయి ఎన్ని సం||లు అయింది.
4 సం||లు.
మరి ఇంకా పిల్లలు వద్దు అనుకున్నార.
నాకు కావాలి అనే ఉంది. కానీ మీ మామయ్యకే వద్దు అని ఉంది.
నాకు తెలుసు.
ఉతుకుతూ నీకు ఎలా తెలుసు?
అత్త ఉతుకుతుంటే సల్లు పైకి కిందకి పైకి కిందకి కదలుతుంటే. వాటిని అలా
చూస్తా ఆ రోజు నేను వాటర్ కోసం నైట్ కిందకి వచ్చా. నువ్వు వద్దు ప్లీస్ ఆండీ
ఇంక వద్దండి అంటున్నావ్. నేను విన్నాను.
అత్త షాక్ అయి నా వంక చూస్తూ ఇంకా అంది.
నేను ఇంకా అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయా.
అత్త అత్త నీ బట్టలు మొత్తం తాడిచిపోయాయి.
అత్త తన బట్టలు సరిచేసుకొని నువ్వు ముందు ఇక్కడి నుండి వెళ్ళు అని
అంది.
పర్వాలేదు అత్త నేను జదిస్తాను అన్నాను.
అత్త ఇస్తుంటే నేను జాడీస్తా అత్త ను అలా చూస్తా ఉన్నాను.
పని ఐపోయాక వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చున్నాం.
అత్త నీకు పెళ్లి కాకముందు నీకు ఎవరు i l u చెప్పలేదా.
ఎందుకురా.
లేదు అత్త ఉరికే ఇంత అందంగా ఉన్నావు కదా అందుకే.
అత్త నవ్వుతా చాలా మంది వెంట పడ్డారు కానీ ఎవరికి ఒకే చెప్పలేదు.
ఏ అత్త ?
మీ మామ అంత అందగాడు రాసి ఉంటే అలానే జరుగుతాయి. అని పక పక
నవ్వింది.
ఆ నవ్వు చూసి నేను ఫ్లాట్ అయ్యాను.
అబ్బా అత్త ఎంత అందంగా నవ్వావు.
ఏంట్రా కాకపడుతున్నావ్.
అత్తా నేను దూరంగా కూర్చున్నాం అప్పటి వరకు.
నేను అత్త దగ్గరికి జరిగి చెవిలో అన్నాను ఇప్పుడు నీ వెనుక నేను కూడా
తిరుగుతున్నాను.
అత్త సీరీయస్ గా నా వంక చూస్తూ నీకు వావి వరస తెలియవు అనుకుంటా
అని సీరీయస్ గా అంది.
నేను అది కాదు అత్త నువ్వు బాగున్నావు. వాళ్ళ లాగా నేను నీ వెనుక
అలానే అన్నాను.
సరెలే చేసింది. అని అక్కడినుండి లేచి వెళ్లిపోంది.
డైనింగ్ టేబల్ దగ్గర అన్నం పెట్టుకుంటుంటే. నేను వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తున్నాను.
తాను ఏమీ మాట్లాడకుండా తింటుంది.
నేను అత్త సారీ ఇంకా అలా ఎప్పుడు అనను ప్లీస్ .
అత్త ఏమీ మాట్లాడలేదు.
నేను సారీ అన్నానుగా మరి అంత బెట్టు చేస్తే ఎలా.
నీను సైట్ కి టైమ్ అవ్వడంలేదా.
అయింది. నువ్వు క్షమించాను అంటే వెళ్తాను.
సరే వెళ్లు ఇలాంటి మాటలు నాతో ఇంకాయెప్పుడు మాట్లాడాను అంటే వెళ్లు
క్షమిస్తాను.
సరే అత్త సాయంత్రం ఏమన్నా తీసుకురావాలా.
ఎం వద్దు.
కనీసం పువ్వులు.
నోరుముసుకొని ఇంకా వెళ్లు అని వార్నింగ్ ఇచ్చింది.
నేను సైట్ కి వెళ్ళాను.
అక్కడ కొంచం కుర్ర అమ్మాయలు ఉన్నారు.
నేను వాళ్ళను మాటలతో నవ్విస్తుంటే మామయ్య పిలిచి పనివాళ్లను ఎక్కువ
మాట్లడించకు వాళ్ళు పని మానేసి మనల్ని కాక పడతారు. అని అక్కడి
నుండి వెళ్ళిపోయారు. నేను వాళ్ళను చూస్తున్నాను.
అందులో ఒక అమ్మాయి నాకు సైట్ కొడుతుంది.
నేను ఆ అమ్మాయి పేరు అడిగా
పక్కన వల్ల అమ్మ ఎందుకు అంది.
ఎవరు వచ్చారు అనేది రాసుకోవళిగా అన్నా.
రమ్య అని నవ్వింది.
నేను నవ్వుతూ తల అటు ఇటు ఉపుతూ. అక్కడి నుండి వెళ్లు పోయా.
సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళాం మామయ్య నేను.
అత్త స్వీట్ చేసింది.
నాకు ఇలాంటి స్వీట్స్ అంటే ఇష్టం ఉండదు అత్త.
చీకేవి చ్చప్పారించేవి అంటే ఇష్టం అన్న.
మామయ్య ఏంట్రా ఆ మాటలు
సరిగా మాట్లాడలేవా.
అత్త నన్ను నాలిక బైటికి తీసి వెక్కిరించి అక్కడి నుండి వెళ్లిపోంది.
మామయ్య టీవీ చూస్తున్నారు.
నేను పైకి వెళ్ళాను. నా రూమ్ క్లోస్ చేసుకొని లోన ఉన్నాను.
పైకి ఎవరో వచ్చినట్టు అలికిడి విని ఓపెన్ చేసి ఉన్న కిటికీ వంక చూశాను.
అత్త వచ్చి ఆరవేశివున్న బట్టలు తీస్తుంది.
నేను బట్టలు అన్ని విప్పి లోన నుండి రావెనచెలియ రావెనచెలియ అంటూ
సాంగ్స్ పడుతున్నా.
అత్త వచ్చి లోనకు చూసి. చూసి చూడనట్టు వెళ్లిపోంది.
నేను నైట్*డ్రెస్ వేసుకొని కిందకు వెళ్ళాను.
అత్త అన్నం పెట్టింది. తింటున్నాను. మామయ్య పైకి వెళ్తున్నారు. రవి కాసేపు
అగిరా పైకి.
సరే మామయ్య.
అత్త నవ్వుకుంటుంది.
ఎందుకు అత్త నవుతున్నావు.
ఎం లేదు.
పర్లెదులె చెప్పు అత్త.
ఎం లేదు అన్నానుగా.
చెప్పులే అత్త నీ సొమ్ము ఏమీ అరిగిపొదులెగని.
అని చిరు కోపం నటించాను.
అత్త నవ్వు ఆపుకోని ఏంటి బట్టలు అన్ని విప్పి ఆ డ్యాన్సీలూ.
నేను నువ్వు చూసావా అత్త.
చూశాను.
అదేంటి తలుపు క్లోస్ చేశానుగా.
కిటికీ ఓపెన్ చేసే ఉంచావు గా..
అన్నం తినడం మానేసి చా నా శీలం పోయింది.
ఇవాల నా శీలం కాపాడుకోలేకపోయా. మగాళ్ల శీలలకు బద్రత లేకుండా పోంది.
అంటున్న
అత్త అక్కడ ఛైర్*లో కూర్చొని తెగ నవ్వుతుంది.
ఇంకా చాలురాబాబు. ఇంకా నేను నవ్వలెను.
మరి కదా నా శీలం పోయింది అని నేను బాధపడుతుంటే నీకు నవ్వులాటగా
ఉంది.
చూస్తే శీలం పోవడం ఎంటిరా.
మరి చూస్తే పొదా శీలం.
పొడురా. అమ్మా నేను ఇంకా నావ్వలేకపోతున్నానూరా నన్ను వడిలె.
మరి ఒక రోజు నేను బైట స్నానం చేస్తుంటే మా పక్కింటి అమ్మాయి అంది రవి
నేను కళ్ళు తెరచి చూశాను అంటే నీ శీలం పొద్దీ మరి నీ ఇష్టం అని.
అబ్బా బాబు .నా వల్ల కాదు. ఇంక నేను నవ్వలెను.
అత్త నవ్వు నాకు బాగా నచ్చింది.
అత్త నవ్వు ఆపి బాబు బంగారు కొండా చూడగానే శీలం పొదురా.
మరి.
తాకితే పోతుంది.
ఎం తకితే.
అత్త స్టన్ అయి నా వంక చూస్తూ
నేను అత్త వంక చూస్తతున్నాను.
అత్త ఊపిరి నాకు తెలుస్తుంది.
నువ్వు అంత తెలియని చిన్నపిల్లాడివి కావు.
ఎం తెలియని.
అత్త నా వంక ఇంకా కోపంగా చూస్తుంది.
నేను నవ్వి అత్తా నీకే తెలియదు.
తాకితే పోదు అత్తా. అనుబవిస్తే పోతుంది అన్నాను.
మరి అన్ని తెలిసినవాడివీ నన్ను ఎందుకు అడిగావు.
నాకు పుస్తకం నాలెజ్. నీది ప్రక్టికల్ నాలెజ్ కదా.
ఏంటి ఉండి ఉండి మాటలు మారుతున్నాయి.
అదేమీ లేదు అత్త… ఈ లోగా మామయ్య పైన ఏదో సౌండ్ చేసే సరికి పైకి వెళ్ళాం ఇద్దరం.
మామయ్య తాగి మంచం మీద పడిపోయి ఉన్నారు.
రవి కొంచం పట్టు మామయ్యను కిందకి తీసుకువెలదాము. ఎందుకు అత్త ఇక్కడ పడుకోనివ్వు మామయ్యని.
ఇక్కడ పడుకొనిస్తే మరి నేను ఎక్కడ పడుకొను.
నువ్వు కింద పడుకో అత్త.
మరి నువ్వు ఎక్కడ పడుకుంటావు.
నేను ఇక్కడే పడుకుంటా. నీకు భయంగా ఉంటే నీ దగ్గర పడుకుంటా?
అత్త నా వంక చూసి ఏమీ అవసరం లేదు పట్టు మీ మామయ్యను క్రిందకి తీసుకువెలదాము.
సరే అత్త అని మామయ్యను పైకి లేపి అటొ చేయి ఇటో చేయి వేసుకొని అత్త నేను బూజలపైన వెసుకీని క్రిందకి బయలుదేరము. నేను మామయ్యను నడుముపైన చేయి వేసి
పట్టుకున్నాను. ఆ చేయి అత్త నడుముకు తగులుతుంది.
అత్త ఏమీ అనలేదు.
నేను కావాలి అని చేతిని కదుపుతున్నాను.
తాను పట్టించుకోవడంలేదు. నేను కొంచెం పైకి జరిపాను.
అలా ఇంకొంచం. అలా అత్త సల్లు తగిలెలాగా జరిపాను.
రాపిడికి నాకు వేడి రాజుకుంది. ఇంకా నేను ఆగలేకపోయాను.
బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయాము ఇంకా ఏది ఐతే అది అయిందిలె అని నా చేతితో అత్త సల్లు పిసీకాను.
అంతే అత్త కంగారుగా యేయీ ఎం చేస్తున్నావు అని అరిచింది. నేను కంగారు పడకుండా మామయ్యను పడుకోపెట్టి అత్త వంక చూశాను.
అత్త నన్ను చెంప పగలకొట్టింది. నేను మళ్లీ అత్త సల్లు వంక చూశాను అత్తకు ఎటు చూస్తున్నానో అర్థం అయి మళ్లీ చెంపపైన కొట్టి హాల్ లోకి వెళ్ళి సోఫపైన కూర్చొని ఏడుస్తుంది.
ఎందుకు అత్త ఏడుస్తున్నావు.
చీ మీ మగవాళ్ళు అంతా ఇంతేనా. వావి వరస లేకుండా ఎవరిని వదలర.
ఏమైంది అత్త అలా అన్నావు.
సిగ్గులేదా. అలాంటి పని చేసి.
నేనేమి చేశాను అత్తా.
ఏమీ చేశావా నీకు తెలియదా?
నేనేమి చేయలేదే.
నావి పట్టుకొలేదా.
అదా! పట్టుకున్నాను.
ఎందుకు పట్టుకున్నావు. నేను నీకు అత్తను తెలుసా. మీ మామయ్యకు భార్యని తెలుసా.
తెలుసు.
చీ నీతి జాతి లేని మగ పుట్టక పుట్టవు సిగ్గులేని జన్మ. అని అక్కడి నుండి లేచి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి పోయింది.
(ఒక ఆడదానిని పొందాలి అంటే చాలా ఓపిక కావాలి.
నాకు నా స్నేహితుడు చెప్పిన మొదటి పాటము ఆడాది అడగగానే దగ్గరకు రాదు వచ్చే ఆడాది పతివ్రతా కాదు. రాలేదు అని బాధ పడకు ప్రతి ఆడడానికి వీక్*నెస్ ఉంటుంది దానిని
కనిపెట్టు.) నేను ధర్యం గానే ఉన్నాను. ఎందుకు అంటే ఎలా
నేను బెడ్ రూమ్*లోకి వెళ్ళి అమ్మకు ఫోన్ చేశాను. రాత్రి 9:30 ని||లకు.
అమ్మ ఎం చేస్తున్నావు.
ఇప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చాను రా.
అవునా?
ఎలా ఉందిరా కొత్త ప్లేస్.
బాగానే ఉంది అమ్మా.
ఎం చేస్తున్నావు రా?
ఇప్పుడే మంచంపైన పడుకొని నీతో మాట్లాడుతున్నాను.
నాన్న ఎం చేస్తున్నారు.
ఎం చేస్తాను నిద్రపోతున్నారు. అలవాటేగా.
ఎం అలవాటు అమ్మ.
ఇంకేమి అలవాటు నిద్రాపోవడం. పక్కన ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఆలోచించే పనేముంది.
అదెంటామ్మ ఉదయం అంతా ఏదో పనిమీద కష్టపడివస్తారు.
మరి రాత్రి కష్టం ఎవరు పడతారు.
నాకు అర్థం అయింది.
ఇంకా ఎం కష్టపడతారు అమ్మ అంత బయటే కష్టపడి వస్తే.
నేను మంచం పైన కూర్చొని కిటికీ తలుపులు తెరచి ఉంచాను. నా సుల్లిని నలుపుకుంటూ.
అమ్మ ఇంతకీ నాకు ఒక సందేహం.
ఏంట్రా.
ఇంతకీ రాత్రి ఎం చేస్తారు అమ్మ
ఎం చేస్తారు అంటే?
అదే అమ్మ నువ్వు నాన్న కలసి రాత్రి ఎం చేస్తారు.
ఆ ఆ ఆ నీలాంటి పిల్లలను కంటాం.
మరి పిల్లలు ఎక్కడ నుండి వస్తారు అమ్మ.
నవ్వుతూ కింద నుండి.
మరి ఆ పిల్లలు కింద ఏముందో చూస్తే.
దడుచుకుంటారు.
పోనీ చూడం లెమ్మా. ఇంతకు కింద ఏముంటుంది అమ్మ.
దారి.
ఎక్కడికి.
స్వర్గానికి.
అవునా నేను ఒకసారి స్వర్గం చూడాలి అని అనుకుంటున్నాను అమ్మ.
నీకు పెళ్లి అయ్యాక చుద్దువు గానిలే.
అప్పటివరకు కుదరద.
అమ్మ సీలెంట్*గా ఉంది.
కుదరాదా.
ఇంకా సైలెంట్.
చెప్పొచ్చుగా.
ఎం చెప్పాలి.
అదే పెళ్లి కాకుండా స్వర్గానికి దారి ఎక్కడ ఉంది స్వర్గం.
నీ కిందా.
అమ్మ సడన్ గా! ఏంటి.
అదే నువ్వు కింద ఉంది అన్నావుగా అందుకే .
ఐతే అనెస్తావా.
నేనేమన్నాను అమ్మ. స్వర్గం చూడాలి అని ఉంది అన్నాను దానికే.
అలా అనలేదు. నీ కింద అన్నావు.
అవును నీ కింద ఉంది స్వర్గం అని అనుకోని అన్నాను.
నా వళ్ళు వేడెక్కిపోయి నా సుల్లిని నలుపుకుంటూ.
చెప్పమ్మ ప్లీస్.
అవతల అమ్మ వేడి గాలి తీసుకోవడం వినపడుతుంది.
చిన్నగా హు హు అనే సౌండ్స్ కూడా వినబడుతున్నాయి.
అమ్మా…..అమ్మా…
ఏ య్యే ఎంటిరా.
అమ్మా నిన్ను ఒక నిజం అడుగుతాను చెపుతావ?
అడుగు.
నీ చేయి ఎక్కడ ఉంది.
అమ్మ షాక్ అయి….. ఏంటి.
అమ్మా నీ చేయి ఎక్కడ ఉందో చెప్పమ్మా ప్లీస్.
ఎక్కడ ఎక్కడా లేదే.
నాకు తెలుసు ఎక్కడ ఉందో.
తెలిస్తే నువ్వే చెప్పొచ్చుగా ఎక్కడ ఉందో.
అమ్మా చెప్పనా.
చెప్పు.
చెప్పేస్తున్నా?
చెప్పు.
నీ
ఆ నా
అదే అమ్మ నీ.
చెప్పు నా
ఎర్రగా ఉంటుందే.
ఎక్కడ
నీ పూకు.
ఏంటో నాకు సరిగా వినిపించల.
నీ పూకు.
అహా అవునా పిల్లడికి చాలా తెలుసే.
చాలా కాదు కొన్నే తెలుసు.
ఏంటో అవి.
కింద పూకు ఉంటుంది పైన సల్లు ఉంటాయి. వాటికి పాల బూడిపలు ఉంటాయి కదా.
ఇంకా ఏమీ తెలుసు.
అంతే నమ్మ ఇంకా ఏముంటాయో నువ్వవే చెప్పాలి నాకు అంతే తెలుసు.
అదేంటి ఇంకా తెలియదా.
లేదమ్మ నువ్వు చెప్పితే తెలుసుకుంటాను.
ఏమి తెలుసుకుంటావు.
స్వర్గానికి దారి ఎక్కడ ఉంది. ఎటువేళ్ళాలి.
వెళితే ఎలా వెళ్లని. దారిలో ఏమన్నా చూడడానికి. వాడడానికి, తినడానికి, చప్పారించడానికీ. ఏమన్నా ఉన్నాయా.
ఉంటే వాటిని ఎలా వాడుకోవాలి.
ఓరే ఇంకా అగు.
నువ్వు ఎం చేస్తున్నావు రా.
నేను నా నా నలుపుకుంటున్నాను.
ఏమీ నలుపుకుంటున్నావు.
సుల్లి.
అబ్బో అబ్బాయిగారు పెద్దొలు అయిపోయారే.
అయ్యాను. ఏ నీకు ఇంకా నమ్మకం లేదా.
అదేంటి?
అవును ఎప్పుడో పెద్దవాడు అయిపోయి ఆకాశం వంక చూస్తున్నాడు.
చీ నేను అంది అది కాదు.
సరెలే బాబు నా వల్ల కాదు ఇంకా నన్ను వడిలేయి.
ఏ అంత కోరికలు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నావా.
నేను అంది అదికాదు. నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను పడుకుంటానురా.
సరే అమ్మ బై. గుడ్ నైట్.
నేను ఫోన్ కట్ చేసి దాహం వేసి కిందకి వెళ్ళాను
వాటర్ కోసం.
అత్త సోఫాలో కూర్చొని ఏదో మూవీ చూస్తుంది.
నేను కిందకి వెళ్లే సరికి చానల్ మార్చి నా వంక చూస్తుంది.
నేను పర్లేదు అత్త చూడు. నేనేమి అనుకోను అని ఫ్రీస్ తెరచి వాటర్ తాగి నేను కూర్చోవచ్చా అన్నాను.
అత్త మాట్లాడకుండా టీవీ చూస్తుంది. నేను వేరే సోఫాలో కూర్చొని చూస్తున్నాను.
The post కేబుల్ కుర్రాడు – Part 4 appeared first on Telugu Sex Stories.