కేబుల్ టివి – Part 19 telugu sex stories.com

అలా ఇంటికి వచ్చాను వీది తలుపు తీసుకుని లోపలికి వచ్చా అమ్మ లోపల లేదు సరేలే అని దొడ్డిలోకి వెళ్ళి చూశా అమ్మ మా పక్కింటి ఆంటితో మాట్లాడుతుంది మా రెండు ఇళ్ళ మద్యలో ఉన్నా కాంపోఉండ్ వాల్ మీదకి వంగి నుంచుని మాట్లాడుతుంది అప్పుడు గుర్తు వచ్చింది మద్యానం నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పిన విష్యాల్లో ఒకటి అమ్మ ఎవరితో అన్న మాట్లాడేటప్పుడు కూడా సీక్రెట్ గమనిచమని చెప్పిన మాట.కేబుల్ టివి – Part 18→నేను చప్పుడు చెయ్యకుండా ఒకపక్కకి నక్కి అమ్మని చూస్తూ వాళ్ళ మాటలు వింటున్నాను అన్ని సోది కబుర్లే నాకు పనికొచ్చేది ఒక్కటి కూడా వినిపించలేదు నేను చి అనుకుని అప్పుడే ఇంటికి వచ్చిన వాడిలా అమ్మ అమ్మా అంటూ అరిచా ఆ వస్తున్నా అంటూ అమ్మ ఇంటిలోకి వచ్చింది ఏరా ఏంటి అంది ఆకలి వేస్తుంది ఏదన్న పెట్టు తినేసి ఆడుకోవడానికి వెళతా అన్నాను ఓహో రేపు ఆదివారమా?? ఇంక అబ్బయి గారు మా చేతికి ఎందుకు దొరుకుతారు అంది అమ్మ ఆదివారం కూడా ఆడుకోవద్దా?? అన్నాను ఆడుకో నేను ఏమన్న వద్దు అన్నానా??అంది ఏవో తినడానికి పెట్టింది అవి తినేసి నేను బ్యాట్ బాల్ పట్టుకుని బయటకి వచ్చా అప్పుడు గుర్తు వచ్చింది మద్యానం వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఒకటి నువ్వు అక్కడ లేవు అనుకునప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు అప్పుడే మనకి కావలసిన విష్యాలు వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం గాని లేక మనకి కావలసిన పనులు చెయ్యడం గాని జరగవచ్చు అని ఉమ్మ్ ఇతే ఇప్పుడెలా??అనుకుని బాల్ బ్యాట్ ఒకచోట పెట్టి నేను మా ఇంటికి వెళ్ళాను కాని డైరక్ట్గా వీది గుమ్మం నుండీ కాదు మా ఇంటి పక్కన ఉన్న సందులోనుండీ వెళ్ళాను అక్కడ అమ్మ మళ్ళి ఇందాకడి ఆంటీతో కబుర్లు మొదలెట్టింది మళ్ళి మొదలెట్తారు రా బాబు సోది అనుకుని వెనక్కి వస్తుండగా ఒక మాట వినిపించింది అదేంటంటే మా ఆయన పొద్దున్న వెళ్ళి సాయింత్రం 7 దాటితే గాని రారు ఇంటికాడ నేను ఒకదానిని ఉన్నాను అన్న విష్యం కూడా గుర్తు ఉండదు ఆ మనిషికి అంది అవునా వదినా మరి మద్యానం టైం లో ఏమిచేస్తావ్ అంది ఆంటీ ఏమి చేస్తాను కొంచెం సేపు నిద్దరపోతాను అంది అమ్మ అవునులే రాత్రి నిద్దరలేక మద్యానం పడుకోపోతే ఎలా?? అంది ఆంటీ చీ పో వదినా ఏంటా మాటలు అంది అమ్మ సిగ్గుపడుతూ ఏనేను అన్నది తప్ప చెప్పు వదినా అది ఆంటీ ఏ నేనే పడుకో నివ్వనా మీ అన్నయ్యని మా అన్నయ్యని నువ్వు పడుకో నిస్తావా ఏంటి అంది అమ్మ ఉక్రోషంగా మీ అన్నయ్య కి పొలం మొదటి పెళ్లాం నేను రెండో పెళ్ళాన్ని అమ్మ తన మొదటి పెళ్ళాం ఇంక చాలు పొమ్మంటేనే నాదగ్గరకి వస్తాడు అంది ఆంటీ చీ పో వదినా ఏంటా మాటలు అంది అమ్మ సిగ్గుపడుతూ నేను చెప్పింది నువ్వు నమ్మకపోతే మీ అన్నయ్యని నువ్వే అడుగు వదినా అంది ఆంటీ చీ ఆ విష్యాలు అన్నయ్యని నేను ఎలా అడగను అంది అమ్మ తెగ సిగ్గుపడిపొతూ తప్పేముంది మీ అన్నయ్యతో మా పెద్ద వదిన బాగుందా??అని అడుగు అదేంటి అంటే అప్పుడు ఈ విషయం చెప్పు అది ఆంటీ సరేలే ఎదో ఒకటి చేద్దం లే వదినా పనేల అవుతుంది అసలే బోలెడు అంటులు ఉన్నాయ్ అంది అమ్మ సరే వదినా గేదెలకి గడ్డి అది వెయ్యాలి అంటూ ఆటీ వెళ్ళిపోయింది అమ్మ ఇటు వస్తుంది నేను నిదానంగా అక్కడనుండీ బయటకి వచ్చేసి బ్యాట్ బాల్ తీసుకుని వెళ్ళాను కాని ఆడ బుద్దికావడం లేదు అమ్మ ఆంటీల మాటలే పదే పదే గుర్తు వస్తున్నాయి అమ్మ రాత్రి నిద్దర లేదు అంటుంది అంటే అమ్మ నాన్న రాత్రంతా ఆడుకుంటూనే ఉంటారన్న మాట అంత పెద్ద ఆట అది?? నేను మహా ఐతే 2 లేక 3 గంటలు ఆడితే అలసిపోతాను వీళ్లకి రాత్రి అంతా ఆడుకున్నా అలుపు రాదా?? అంత బగుంటుందా ఆ ఆట వీళ్ళు ఆడుకునేటప్పుడు ఏదోలా చూడాలి అనుకుని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాను.అలా అలా నా ఆట పూర్తి చేసి బ్యాట్ బాల్ తో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాను అమ్మ వీది గుమ్మమం లో నుంచుని నన్నే చూస్తూ ఊమ్మ్ ఆటలు ఐపోయాయా?? అంది నువ్వేగా ఆడుకోమన్నావ్ అంటు ఇంటిలోకి వెళ్ళాను టేబుల్ మీద ఒక ఉత్తరం ఉంది ఎవరవు రాశారమ్మా అన్నాను అమ్మమ్మ వాళ్ళు రా అంది ఆంటీ మళ్ళి వస్తుందా?? అన్నాను ఉమ్మ్మ్ అవును అంది సరే నేను స్తానం చేసి వస్తా అన్నాను ఆ పొయ్యి మీద నీళ్ళు ఉన్నాయ్ కొంచెం ఒంచుకో మీ నాన్న కి కూడా కొంచెం ఉంచు వచ్చేసరికి వేడి నీళ్ళు లేకపోతే మళ్ళి అరుస్తారు అంది సరే అమ్మ అంటూ నేను వెళ్ళి స్తానం చేసి వచ్చాను అమ్మ టివి చుస్తూ ఏరా బడిలో పాటాలు అవి బాగా చెపుతున్నారా?? అంది బాగానే చెపుతున్నారు అమ్మ అని నేను హోంవర్క్ తీశాను ఈలోపు నాన్న వచ్చారు స్తానానికి వెళ్ళి ఓఓయ్య్య్ ఇటురా అన్నారు అమ్మ వెళ్ళింది రెండు నిముషాలు అయ్యకా నా మనసులో అలజడి మొదలయ్యింది దేనికి పిలిచారు మామోలుగనేనా?? మామోలుగా ఐతే అమ్మ మళ్ళి వచేసేది కదా??ఇంకా రాలేదేంటి ఒకసారి చుద్దామా?? అనుకుని నిదానంగా లేచి వంట ఇంటిలోనుండి బయటకి చూశాను అమ్మ బాత్ రూంలోనుండీ బయటకి రావడం చూశాను ఇది ఏంటి అమ్మ బత్ రూం లోనుండి వస్తుంది మరి నాన్న ఏరి అనుకుని అటే చూశాను బాత్రూం లోనుండీ నీళ్ళ సౌండ్ వినిపించింది అంటే నాన్న బాత్రూం లోనే ఉన్నారన్న మాట మరి అమ్మ అక్కడ ఏమి చేసింది?? ఇలా నా మనసంతా ప్రశ్నల్తో నిడిపోయింది.నేను నిదానంగా వెళ్ళి మళ్ళి పుస్తకాల ముందు కుర్చున్నాను కాని నా ఆలోచనలు అన్ని వాళ్ళ మీదే ఉన్నాయి అమ్మ మళ్ళి నా ముందు ఉన్నా కుర్చిలో కుర్చుని టివి చూస్తుంది ఒకసారి అమ్మని గమనించాను అమ్మ చీర అక్కడక్కడా తడిచింది అంటే ఎదో జరిగింది అనుకుని ఇంక ఉండబట్టలేక అమ్మ ఏంటి నాన్న పిలిచారు అన్నాను వీపు తోమడానికి పిలిచారురా అంది అమ్మా ఓహో అని మళ్ళి పుస్తకాలని చూస్తూ అంటే అమ్మ బాత్రూం లోకి వెళ్ళి నాన్న వీపు తోమిందన్న మాట స్తానానికి బాత్రూం లోలి వెళ్ళాక బట్టలు అన్ని విప్పేస్తాం కదా?? అంటే నాన్న బట్టలు విప్పేశాకా అమ్మ వెళ్ళి నాన్న వీపు తోమిందా?? చీ వీళ్ళకి అస్సలు సిగ్గులేదు. అనుకున్నాను మనసులో ఈలోపు నాన్న స్తానం పూర్తి చేసి వచ్చారు.మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అదేంటంటే మా ఇంటిలో మాక్జిమం అమ్మ ఇద్దరి పిన్నుల్లో ఎవరో ఒకరు ఉంటారు జస్ట్ వన్ వీక్ బ్యాక్ వెళ్ళింది మళ్ళి వచ్చేస్తుందని ఉత్తరం రాసిందంట తను వచ్చేస్తే నేను అమ్మ నాన్న ఆట ఎలా చూడాలి?? మీరే చెప్పండి. పైగా పిన్ని ఒక్కద్దే చాలదని ఈఊరిలో ఇంకో ముగ్గురితో ఫ్రెండ్షిప్ వాళ్ళ ఇంటికి ఇది వెళుతుంది మా ఇంటికి వాళ్ళు వస్తారు అమ్మని అక్క అక్క అంటూ ఎంతసేపు అమ్మ తోనే ఉంటారు ఇంతకు ముందెప్పుడు నేను సరిగ్గా పట్టించుకోలేదు గాని వీళ్ళందరు కలిసి గంటలు గంటలు కబుర్లు చెప్పుకునేవారు ఈసారి అలా చెప్పుకునేటప్పుడూ వినాలి అసలు ఏమి చెప్పుకుంటారో అని అనుకున్నాను.ఏరా అన్నం పెట్టనా అంది అమ్మ ఊ పెట్టు అమ్మ అన్నాను అదరికి బోజనాలు పెట్టేసింది అదరం తినేశాకా అమ్మ నాన్న కన్న నేను ముందే పడుకున్నాను( నటించాను) నేను పడుకున్న కొంచెం సేపటికి అమ్మ నాన్నతో మా చెల్లి వస్తుందంట అంది మొన్నే కదే వెళ్ళింది అన్నారు నాన్న తను వస్తే నాకు కొంచెం తోడుగా ఉంటుందిగా మీరేమో ఆఫీసుకు వెళితే సాయింత్రానికి గాని రారు ఇంక వీడు బడికి వెళ్ళి సాయింతానికి వస్తున్నాడు ఇంటిలో ఒక్కదానినే ఉండాలి అంటే బోర్ కొడుతుంది అంది గారంగా ఉమ్మ్ సర్లే రేపు ఆదివారమే గా ఇంటిలోనే ఉంటానుగా అన్నారు నాన్న ఉమ్మ్ వారానికి ఒక్కరోజు ఉంటారు మిగిలిన ఆరు రోజులు అంది అమ్మ ప్రతి రోజు పెళ్ళం పక్కలో పడుకుని ఉండడానికి మనదేమి రాజ కుటుంబం కాదు అన్నారు నాన్న మీనాన్న నాకు ఏమన్నా ఒక 100 ఎకరాలు ఏమన్నా ఇచ్చాడనుకున్నవా??అన్నారు నాన్న కొంచెం చిరాగ్గా ఊమ్మ్ ఇచ్చింది ఒకటి ఉంచారు ఇంకా ఎదో ఇవ్వలేదంట అంది అమ్మ ఏంటి ఇచ్చిది గాడిద మొడ్డ. ఇచ్చారంట ఇచ్చారు ఓకి చెపుతుంది సర్లే అన్ని సర్ద్దేసి తొందరగా రా అని బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళారు నాన్న దీనికేమి తక్కువలేదు అని నసుక్కుంటూ అమ్మ వంటింటిలోకి వెళ్ళి ఒక ఐదు నిముషాల్లో తను కూడా నా గదిలో లైట్ తీసేసి వాళ్ల రూం లోకి వెళ్ళింది వెళ్ళే ముందు నన్ను ఒకసారి చూసి ముసి ముసి గా న్నవ్వుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళాక లోపలికి గెడ పెట్టేసింది చి చి ఇవ్వళా గెడ పెట్టేసింది రా బాబు ముందు పడుకుంటే ఎలాగు నిద్దర పోతున్నాడు కదా అని గెడ పెట్టదు అనుకున్నా నా ప్లేన్ పని అవలేదు అనుకుని తలుపు దగ్గరకి వెళ్ళి చూశా సేం ఊమ్మ్ ఇంక చేసేది ఏముంది అనుకుని అన్ని మూసుకుని పడుకున్నా.ఆ తెల్లరింది నాన్న ఏమే ఆదివారం కదా తల స్తానం చెయ్యలి నీళ్ళు కాయి అన్నారు ఆల్రడీ కాగుతున్నాయి చెయ్యండి అంది అమ్మ నిన్న మామోలు స్తానం ఐతేనే నాన్న బట్టలు విప్పి ఉండగా అమ్మ నాన్న వీపు తోమింది ఈరోజు ఏకంగా తల స్తానం అంట మనం చూడడానికి ఏదన్నా అవకాశం ఉందా?? అని దొడ్డిలోకి వెళ్ళి అంతా పరీక్షించా అబ్బహ్ సూపర్ అనిపించింది ఒకదానిని చూసి మా బాత్ రూం కి ఆనుకుని పెద్ద వేపచెట్టు ఒకటి ఉంది అది గుబురుగా కొమ్మలు కొమ్మలుగా ఉంది ఉమ్మ్ ఇది ఎక్కితే బాత్ రూంలో ఉన్న వాళ్ళు కచ్చితంగా కనిపిస్తారు ఎందుకంటే మా బాత్ రూం లో వెంటిలేటర్ ఊడిపోయింది అక్కడ కాళీగానే ఉంటుంది ఆ బొక్కలోనుండి చూస్తే అమ్మ నాన్న ఏమి చేస్తున్నదీ చక్కగా చూడవచ్చు అనుకుని నేను గబ గబా మొకం కడుకుని అమ్మ నా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళి వాడి దగ్గర ఒక బుక్క్ తెచ్చుకుంటాను అన్నాను సరే ఐతే ఇప్పుడు వచ్చేస్తావా??అంది అమ్మ ఏమో అమ్మ వాడు ఇంటికాడ ఉన్నాడో లేడో అన్నాను సర్లే ఏదో బుక్క్ అంటున్నవ్ గా వెళ్ళి తెచ్చుకో వీడు వీళ్ల ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళుతున్నాడు ఆ నీళ్ళు మీకు తోడేస్తాను అంది అమ్మ ఆ ఒక పది నిముషాలు ఆగు గెడ్డ చేసుకుంటా అన్నారు నాన్న హమ్మయ్య ఆ పదినిముషాలు చాలు మనం చెట్టు ఎక్కి సెట్టిల్ అవ్వడానికి అనుకుని నేను బయటకి వచ్చి అలా రోడ్డు మీద వెళ్ళినట్టే వెళ్ళి మా పక్కన కాళి దొడ్డి ఉంటే అందులోకి వెళ్ళి అలా నేను చూసిన వేప చెట్టు దగ్గరకి వచ్చాను ఆ చెట్టు ఆ దొడ్డిలోదే నిదానంగా ఆ చెట్టు ఎక్కి మా బాత్రూం కి దగ్గరగా ఉన్న కొమ్మ మీద కుర్చుని వెంటిలేటర్ హోల్ నుండి చూశా పైనుండి సగం బాత్రూం కనిపిస్తుంది ఉమ్మ్ అనుకుని ఇంకొంచెం ముందుకి జరిగి కుర్చుని అప్పుడు చుశా వావ్ బాత్రూం అంతాకనిపిస్తుంది హమ్మయ్య అనుకుని అక్కడ నుండి అమ్మ ఏమిచేస్తుందా అని చూశా పొయ్యి కాడ నీళ్ళు కాస్తుంది చీరలంగా మోకాళ్ల దాక పైకి వచ్చేశాయి అమ్మ ఏదన్నా పని లో ఉంటే చీరని లంగాతో కలిపి బొడ్డు కింద దోపుతుంది అది ఎప్పుడూ జరిగే పనే అలా దోపుకుని కుర్చున్నట్టు ఉంది అదుకే అమ్మ మోకాళ్ల వరకూ చీరా లంగా పైకి వచ్చేశాయ్ అమ్మ కాళ్ళు కనిపిస్తున్నయ్. ఈలోపు నాన్న అక్కడకి వచ్చి ఊం తోడెయ్ అన్నారు అమ్మని చూస్తూ అయ్యిందా అని అమ్మ లేచి నీళ్ళు తోడి బకెట్టు బాత్రూం లోకి తెచ్చింది అక్కడ పెట్తి వెళ్ళింది నాన్న టవల్ కట్టుకుని బాత్రూం లోకి వచ్చారు.