కేబుల్ టివి – Part 22 kama kathalu

అబ్బహ్ ఐతే కుమ్ముకోమంటావా?? అన్నాను ఇదాకడనుండీ అదేకదరా చెప్పేదీ అని నన్ను వాటేసుకుని తన గుండలకేసి నొక్కేసుకుంటుంది వామ్మోఓ దీనికి గుల లెగిసినట్టు ఉంది మన దమ్మేంటో దీనికి చూపిస్తే మనఖాతలోకి ఇంకో కొత్త పిట్ట జేరుతుంది అనుకుని ముద్దులు పెడతం మొదలెట్టా బుగ్గలు కళ్ళు ముక్కు ముక్కు కొనని నా నోటిలోకి తీసుకుని నా మునిపంటితో కొరికా చిన్నగా హుమ్మ్మ్ ఆఆహ్ అంది. పెదవులని ముద్దుపెట్టుకుని కిందకి దిగి మళ్ళి గెడ్డాన్ని ఇందకటిలాగనే నా ముని పళ్లతో పట్టుకుని ఇందకడకన్నా కొంచెం గట్టిగా కొరికా ఊమ్మ్మ్హ్హాహ్ హేఏఏయ్య్య్య్య్య్ అంది.
మెదమీదకి ముద్దులు పెట్టుకుంటూ వచ్చేసి నాలుక ప్రయోగం మొదలెట్టా నాలుక కొనని అంటీ అంటనట్టు తన మెడకి టచ్ చేస్తూ కొనతో పొడుస్తూ తనకి అప్పటికే ఎక్కిన కామ తాపాన్ని మరింత రెచ్చగొడుతున్నా. ఉమ్మ్మ్మ్ హ్హాహ హుమ్మ్ ఇస్స్ష్హ్హ్ అంటుంది నా తలలోకి తన చేతి వేళ్ళు జొనిపి మెడకేసి నన్ను హత్తుకోవడానిక్కి చూస్తుంది తన ప్రయత్నాన్ని సుతిమెత్తగా వారిస్తూ నా నాలుక పని చూసుకుని పోతుంది అలా అలా మెడ నుండీ భుజాలు మీదకి అలా కొంచెం కిందకి దిగి ఆవిడ ఎదుర్రొమ్ముల మీద నా పెదవుల స్పర్శ తగిలేసరికి తనకి జివ్వు మన్నట్టు ఉంది ఇస్స్స్సిహ్హ్ అని మూలిగింది.
నా రెండు చేతులు తెచ్చి ఆవిడ రెండు పాల కొండల్ని కుదుళ్ల దగ్గర పట్టుకుని వేళ్ళు భిగించాను ఆవిడ కొబ్బరి బొండాలు బొప్పాసి పళ్ళులా అయ్యయి కింద సన్నగా పైన లావుగా వాటి చివర ముచికలు కూడా ముందుకు తన్నుకుని వచ్చాయి నా వేళ్ళు ఇంకొంచం భిగించా ఆఅహ్హ్స్స్ష్హ్హ్స్ అబ్బహ్ ఏమి పట్టుపట్టావురా అంది. నాచేతులు అల అలా కుదుళ్లనుండీ కదుపుతూ కొద్ది కొద్దిగా పైకి జరుపుతూ శిఖరాన్న ఉన్న ముచికల వరకూ వచ్చి నా చూపుడు వేలు భొటన వేలు మద్యలో ఆవిడ రెండు రొమ్ముల ముచికలు పట్టుకుని కొంచెం గట్టిగా నొక్కి సుడి తిప్పాను ఆఆబ్భ్హాహహ్ ఇస్స్స్స్సిహ్హ్స్స్స్స్ హుమ్మ్మ్మ్హుమ్మ్మ్ అని కదిలిపొయింది ఆవిడ ఏమి చెయ్యమంటావ్ అన్నాను ఏమంటుందో చూద్దాం అని.
ఇన్ని చేసిన నీకు నేను చెప్పేదానినా?? అంది. నీకేమన్న ఆశలు ఉంటే చెపుతావని అన్నాను నా ఆశలకన్నా నువ్వు చాలా ఎక్కువే చేసిపెడుతున్నావ్ ఇంక నేను అడిగేది ఏమీ లేదు నీపని నువ్వు చేసుకునిపో నా ద్వారా నీకు అడ్డు అదుపూ ఏమి ఉండదు అంది. నీ మొగుడు మీదెక్కి ఎన్ని రోజులు అయ్యింది అన్నాను ఆబ్భ్ అమృతం రుచి చూపిస్తూ గెంజి నీళ్ళు ఎప్పుడు తాగావ్ అని అడుగుతావ్ ఏంటిరా దా నా తాపాన్ని తీర్చు అని నా తలలో ఉన్నా ఆమె చేతులతో నా తలని తన యద పొంగులకేసి హత్తుకుంది.
అలా పడటమే నా పెదవులతో ఆవిడ కుడి చన్ను ముచ్చికని పట్టుకునిపెదవులని భిగించి నొక్కుతున్నాను ఇలా కాదు అని నా ముని పంటితో ఆ ముచ్చికని పట్టుకుని చిన్నగా కొరికా ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హహాహహ్హ్హ్ ఒరేఏఏయ్య్య్ ఎంటిరా కొరికేస్తున్నవ్ అంది నేను మళ్ళి కొరికా అబ్భ్హ్హ్హాహ్ అ ఆ అంది. మళ్ళి కొరికా ఇస్స్స్స్స్స్ష్హ్హిస్స్ స్స్స్స్స్స్ బలే ఉంది రా కొరుకుతుంటే హుమ్మ్మ్ అంది.
ఈసారి ఇంకొంచెం గట్టిగా కొరికా అమ్మ్మోఓఓ ఏంటా కొరుకుడూ అంది నేను మనసులోనే నవ్వుకుని సుతిమెత్తగా చీకి నోటిలోనుండీ బయటకి తీసి పాల పీక చుట్టు ఉన్నా చింతపిక్క రంగు సుడి మీద నా నాలుక కొన ఆంచి అంటీ అంటనట్టుగా ఆ పాల పీకకి ప్రదక్షిణ మొదలెట్టా మూడు సార్లు ముందుకీ మూడు సార్లు వెనక్కి అలా దాని చుట్టూ నా నాలుక తిప్పుతుంటే తనకి పిచ్చెక్కిపోతుంది మూలుగులు అరుపులైయ్యాయి ఒరీయ్య్య్ చంపేస్తున్నవ్ కదరా ఎక్కడనుండీ వచ్చావురా ఇన్నిరోజులూ ఏమయిపోయావురా అబ్బహ్ అబ్బహ్హ్ అదరగొడుతున్నవ్ ఒరీయ్య్ ఇంకోసన్ను నీ నాలుక కెలుకుడు కోసం ఎదురు చూస్తుందిరా దాని పని కూడా పట్టరా రసికుడా అంది.
అంతగా అడిగింది గా అందుకే అప్పటివరకూ చీకుతున్నా సన్నుని వదిలి ఇంకో సన్ను ముచ్చిక ని పట్టుకుని కొరికి ప్రదక్షిణ పూర్తిచేసి నా నోరు బాగా తెరిచి ముచ్చికని నోటిలోకి పెట్టుకుని తన సన్నుని నోటిలోకి పట్టినంత కుక్కుకుని అక్కడ నా పళ్లతో చిన్నగా కొరకడం మొదలెట్టా ఒరేఏఏఏయ్య్య్య్య్ తినేస్తావా ఏంటిరా వాటిని నాకున్నవి ఆరెండేరా బాబు అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఏంటిరా అబ్బోఓ అబ్బోఓ సళ్ళని ఇన్ని రకాలుగా మర్దించవచ్చని నాకిప్పటివరకూ తెలియదురా అంటూ తెగ పరవసించిపోతూ తనకి అనిపించిది ఏది దాచుకోకుండా పైకి అనేస్తుంది.
అలాగే నా పళ్ళ నొక్కుళ్ళు పడేలా కొరికి ఇంకోసన్ను అందుకుని దానిని అలాగే కొరికా ఆతరవత నా చేతులు రెండిటిమీదా వేసి వడిసిపట్టి పిసకడం మొదలెట్టా అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఏంటా పిసుకుడు వడి తిప్పేస్తున్నవేంటిరా అమ్మోఓ అబ్బోఓ చంపేస్తున్నవ్ రా హహహ్హ్ హ్హా హూఊఊఊహుహుహ్ హాహ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఇస్స్సీ అబ్బహ్ అబ్బహ్ భా ఒరేఏయ్య్ చిన్నగా రా అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఒరీయ్య్స్స్ హ్హ్స్ ఆహ్హ్ భ్హ్ అని తెగ మూలుగుతుంది. ఇక కిందకి దిగుదాం అనిపించి సళ్ల మర్దన ఆపి నా చేతులు తెచ్చి ఆవిడ నడుం మీద వేసి ఒక్క నొక్కు నొక్కా ఇస్స్స్స్స్మ్మ్మ్మ్మ్ అంది నేను కిందకి జరిగి చూశా ఆవిడది లోతైనా గుంట బొడ్డు అబ్బహ్ ఒకమాదిరిగా ఉన్నా నిమ్మకయ బొడ్డు గుంటలో పెట్టుకోవచ్చు అంత ఉంది.
ఆవిడ బొడ్డు అంత కసిగా కనిపించేసరికి నా నోరూరిపోయి వెంటనే దానిమీద దాడి మొదలెట్టా పడటమే అక్కడ ముద్దు పెట్టా ఇస్స్స్ష్హ్ అంది బొడ్డు పైన ముద్దులు పెట్టేసి గుంటలోన ముద్దు పెట్టా అమ్మా అబ్బాహ్ అంది తంకంతో ఆవిడ చేతులు నా తలలో ఉన్నాయి వాటితో నా ముఖాన్ని తన బొడ్డుకేసి అదిమేసుకుంటుంది ఆవిడ అలాచేస్తుంటే నాకు ఊపిరాడటంలేదు ఐనా అక్కడ నాలుక ప్రయోగం చేశా నాలుకని గుంటలోకి పెట్టి తిప్పా గుంట అడుగున నాలుక కొన తగిలేసరికి ఆవిడ పట్టు తప్పింది ఆవిడ చేతుల భిగి సడలింది హుమ్మ్మ్ అని మూలిగింది కూడా నా నాలుకతో ఆవిడ బొడ్డు గుంటలోనుండీ చేద వేసి తోడుతున్నట్టు తొడుతున్నా లోపలికి బయటకి నాలుక అడిస్తుంటే ఆవిడ మెలికలు తిరిగిపోతుంది ఇంక బొడ్డుకి ఫైనల్ టచ్ ఇవ్వాలని నోటిని అక్కడ ఆంచి నా పంటితో బొడ్డు గుంట మద్యలోనుండీ పైన వరకూ పట్టుకుని కొరికా ఆఅహ్ ఆభ్హ్ ఒరేఏయ్య్య్ ఏమి చేసావ్ రా అంది. నేను కొంచెం పక్కకి మళ్ళి కొరికా ఆమ్మోఓ ఒరీయ్య్ అలా కొరక్కు రా అని మారం చేస్తుంది గారంగా నేను బొడ్డు గుంట చుట్టు అలా కొరికి కొరికి వదిలి ఇంకొంచెం కిందకి జరిగా ఆవిడ సిగ్గు పడో బయపడో తొడలు దగ్గరకి జరిపింది.
ఇంత చేసాకా ఇప్పుడు దాచుకుంటే ఎలా ఇది ఇందాకడెప్పుడో చూసేసాలే అంటూ తన తొడలని నా చేతులతో యెడం చేశా తొడలని బాగా యెడం చేసి చూశా. ఆవిడ పీట భూమి మీద ఒక అరంగుళం మొలకలు ఉన్నాయి ఆ మొకలలు కింద చూస్తే అక్కాడ తడి కనిపించింది ఇందేంటి అన్నాను ఆ తడిని చేతితో తాకుతూ ఇందాకడ నా బొడ్డు కొరికినప్పుడు ఇంకా ఆపుకోలేక వదిలేశ అంది కార్చేసుకున్నావా అన్నాను హుమ్మ్ అంది సిగ్గుపడుతూ. ఏఏ ఎందుకంత కంగారూ అన్నాను హుమ్మ్ నువ్వు చేసేపనులకి అప్పటివరకూ ఆపుకోవడమే గొప్ప అంది గారంగా హొయలు ఒలకబోస్తూ అవునా అంత నచ్చయా నాపనులు అన్నాను కనీసం ముట్టుకోనుకూడా ముట్టుకోకుండా నాతో కార్పించావ్ ఇంతకన్నా ఇంకేం నచ్చాలిరా రసిక మొగుడా అంది. ఇంకా చెయ్యవలసింది బోలెడు ఉంది అప్పుడె రంకు మొగుడి కింద అనేసుకుంటే ఎలా అన్నాను నువ్వు నా చను ముచికల చుట్టు ప్రదక్షిణ చేస్తున్నప్పుడే నన్ను నీకు అర్పించేసుకున్నాను నువ్వె నా అసలు మొగుడువి అంది మరి మీ ఆయన అన్నాను వాడా చెంబులో చెంచా గాడు వాడిని లెక్కలోనించీ ఎప్పుడో తీసేసానూ అంది.
ఆ మాటకి నాకు నవ్వు వచింది పక పకా నవ్వా. ఎందుకూ అంది గోముగా చెంబులో చెంచానా?? అని మళ్ళి నవ్వా ఆ అవును వాడు పైపైన పెట్టి ఆడిస్తే అంతే కదా అంది. మరి అసలు పని మొదలెట్టమంటావా?? అన్నాను చీ ఇప్పుడా అంతా బంక బంకగా ఉంటుంది అక్కడ. ఉండు కడుకుని వస్తా అని లేవబోతుంటే కడుక్కోవడం దేనికీ నువ్వు బలే దానివే నీ పూకు పాయాసన్ని నీళ్ళతో కడిగేస్తే మరి నేను దేనిని జుర్రుకోవాలీ అన్నాను చీ చీ అక్కడ నోరు ఎలా పెడతావ్ చెండాలం అంది.
హుమ్మ్మ్ ఒకసారి పెట్టి చూపిస్తే నువ్వె మళ్ళి మళ్ళి పెట్టమంటావ్ అన్నాను చీ ఇక ఆపు అక్కడ నోరుపెట్టడం ఏంటి చెడాలంగా అంది ఐతే నీకు ఆ రుచి చూపించల్సిందే అంటూ ముందుకు వంగి నా పెదవులని తన గరుకు పూకు మీద ఆంచాను అక్కడ నా పెదవుల స్పర్స తగిలేసరికి జివ్వు మన్నట్టు ఉంది ఒక్కసారే అదిరిపడింది ఉమ్మ్ కదలకూ అంటూ నా చేతులతో తన తొడలని మంచానికేసి నొక్కి పట్టుకుని మళ్ళి ముద్దు పెట్టా అప్పుడే కార్చిన మదపు రసాలు ఇంక లోపలనుండీ కారుతూనే ఉన్నాయి అక్కడ అంతా రొచ్చుగా ఉండేసరికి నా ముక్కు పుటాలకి ఆవిడ కార్చిన మధపు వాసన గుప్పుమని కొట్టింది అలా ఆవాసన తగిలేసరికి నాకు మరింత కైపెక్కిపోయి ఫ్లోర్ ప్లే లో ఆకరి అంఖం మొదలెట్టా.
అలా రసాలు కక్కుతున్న ఆవిడ పుకుని చుసేసరికి నాకు ఆగలేదు వెంటనే కిందకి దిగి నా నాలుక తన పుకు రెమ్మల మద్య చీలిక మీద పెట్టి కిందకి కదుపుకుంటూ వచ్చి పు బొక్క దగ్గరకి పొనిచ్చాను
అక్కడ నా నాలుక స్పర్స ఆవిడకి కొత్త హాయిని ఇస్తుందనుకుంట నా తల లొకి చేతివెళ్ళని పొనిచ్చి కళ్ళు మూసుకుని సన్నగా ములుగుతూ పూకు నుండి మాత్రం దారలు దారలుగా రసాలని వదులుతుంది ఉప్పగా సప్పగా చెదుగా అదొలా మాంచి టేస్ట్ తొ ఉన్న ఆవిడ పూకు రసాలని నాకుతున్నాను. బయటకి కారిన రసాన్ని నాకేసి బొక్కలొకి తొసాను నాలుక కొనని ఇంకెంటి ఆవిడ కళ్ళు తెరిచి కిందకి చూసి ఆబ్బాహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్ ఎమి చెసావ్ రా ఇప్పటికే ఆగలేకపోతున్నాను ఇంక నా వల్ల కాదు అంది.
నాది పెట్టమంటావా అన్నాను. అమ్మోఓఓ అది నా పుకు లో పెడితే గొంతులోకి వచ్చేలా ఉంది అంది బయంగా. నేను ఆవిడ మొఖాన్ని చుస్తూ అంతలేదులే అన్నాను దీనిని బలుపు పొడుగు చుస్తుంటే నా పూకు చింపడం కాయం అనిపిస్తుంది అంది. నేను నవ్వు మాంచి బలిసిన మొడ్డ దొరికినప్పుడు బయపడి వచ్చిన చాన్స్ వదులుకుంటావా అన్నాను, అబ్బా వదులుకుంటానేంటి అంతలేదు ఏదైతే ఐ అవ్వింది నువ్వు ముందు నా పుకులొకి పెట్టు అంది హుమ్మ్ ఇప్పుడు లైన్లోకి వచ్చింది అనుకుని నా మొడ్డ తన పూకు మీద పెట్టి చీలిక వెడల్పు చేసి పైనుండీ కిందకి కిందనుండీ పైకి దాని గొల్లిని రుద్దుకుంటూ పామాను నా మొడ్డ కొన ఆవిడ గొల్లికి తగిలినప్పుడు ఇస్స్స్ష్హ్ష్ష్ ఆమ్మమమ్మ్ హ్హ్హూఊఉ అంటూ ములుగుతుంది ఇంక పెట్టమంటావా అన్నాను.
ఇందాకడ ఎప్పుడో చెప్పను కదరా పెట్టమని అని గొణిగింది నెను వెంటనే నా గుండు దాని బొక్క దగ్గరకి తెచ్చి నెట్టాను బొక్కా బాగా విచ్చుకుని నా గుండు లొకిని వెళ్ళింది నేను నెడుతున్నాను కాని లొనికి పోవడం లేదు చాల టైట్ గా ఉంది నీ మొగుడూ అస్సలు దెంగలేదా ఏంటే దీనిని కన్నె పుకులాగా ఇంత చిన్న బొక్క ఉంది అన్నాను, చెప్పాను గా వాడిది చెంబులొ చెంచా అని వాడిదానికి నీదానికి నక్క కి నాగలోకానికి ఉన్ననంత తేడా ఉంది అంది హుమ్మ్ ఐతే ఒక పట్టు పట్టలసిందే అని గట్టిగా నెట్టాను అమ్మోఓఓఓ నొప్పిరోఓయ్య్ మంట మంట అంది.
కొంచెం ఓర్చుకో అంటు మళ్ళి నెట్టాను అమ్మోఓ మంటరా నాది చిరిగినట్టు ఉందిరా అమ్మోఓ మటెత్తిపోతుంది ఊఉహ్హూహుహుహ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంది. నా బలాన్ని అంతా నడుం లోకి తెచ్చుకుని గట్టిగా ఒక్క తోపు తోశా అమ్మ్మోఓఓఓఓఓఓఓఓ అని గట్టిగా అరచింది నాది సగం వరకు లోనికి పోయింది చంపేశావ్ కదరా ఏమి తొయ్యడం అది అమ్మోఓ అది మొడ్డ మంచం కోడా అంది నేను నవ్వుకుని మళ్ళి ఇందాకడలాగనే గట్టిగా ఒక తోపు తోశా మల్లి గట్టిగా అరచి చంపేస్తావా ఎంటిరా అమ్మోఓఓఓ నీ మొడ్డకో దణ్నం రా బాబు తీసెయ్ ఇంక నా వల్ల కాదు ఇప్పటికే నా పుకు అంతా చిరిగింది అంది కొంచెం ఒర్చుకో అన్నాను ఏంటి ఓర్చుకునేది మాటలు చెప్పడనికేం ఏదన్న చెపొచ్చు ఇక్కడ పడేదానికి తెలుస్తుంది నొప్పి అంది. నేను మల్లి నెట్టాను లోనికి పోలేదు కాని మళ్ళి అరిచింది కోపంగా చెపుతుంటే బుద్ది లేదా?? వద్దు అంటుంటే ఇంకా తోస్తున్నావ్ ఏంటి?? నీ మొడ్డ వద్దు నువ్వు వద్దు ముందు తీసెయ్ అంది కొపంగా. సరే తీసేస్తాను అని బయటకి లాగినట్టే సగం లాగి ఒక్కసారే మళ్ళి నెట్టేశాను, మళ్ళి కెవ్వుమని అరుపు అమ్మోఓ చచ్చిపోయేలా ఉన్నాను రా ప్లీజ్ నన్ను వదిలెయ్ అని ఏడుస్తుంది.
అంతవరకు వచ్చాకా వదిలితే మన మొడ్డ వేడి ఎవడు దింపుతాడు అదుకే మళ్ళి బయటకి తీసినట్టే తీసి లోనికి నెట్టాను ఆవిడ తిడుతుంది అదేమి పట్టిచుకోకుండా నేను నడుముని ముందుకి వెనక్కి ఆడించడం మొదలెట్టా నా మొడ్డ మూడు ఒంతులు మత్రమే వెళ్ళింది లోనికి అక్కడ అడ్డు తగులుతుంది నా మొడ్డ కొనకి అంతే ఆవిడ పూకు లోతు నా మొడ్డ కంటే చిన్నది అన్నమాట అనుకుని నా దెంగులాట నేను దెంగేస్తున్నా ఆవిడ తిడుతుంది కొడుతుంది ఎదేదో చేస్తుంది అవేమి పట్టించుకోకుండా నేను దెంగుతూనే ఉన్నాను.
అలా కొంచెం సేపు దెంగాకా ఆవిడ లో మార్పు వచింది నన్ను తిట్టడం నాకు ఎదురు తిరగడం లాంటివి చెయ్యకుండా కాం గా పడుకుంది నేను దెంగుతూనే ఉన్నాను కొంచెం సేపటికి ఆవిడ కార్చేసింది నాకు లోపల తడి తెలిసిపోతుంది. నేను దెంగుతూనే ఉన్నా ఆవిడ నా వీపుమీద చేతులు వేసి కౌగిలించుకుని అబ్బహ్ ఏమి దెంగుతున్నావ్ రా దెంగు దెంగు అంది. అబ్బహ్ దెంగులాట అంటే ఇలా చేసుకుంటారా?? నాకు ఇప్పటివరకూ తెలియనే తెలియదు అబ్బహ్ అబ్బహ్ ఏమి దెంగుతున్నావ్ రా బలే ఉంది లోపల గుల్ల గుల్ల ఐపోయింది ఐనా బలే మజ వస్తుంది రా దెంగరా దెంగు అబ్బహ్ అబ్బహ్ అంటూ నన్ను రెచ్చగొడుతుంది ఇప్పటికి లైన్లోకి వచ్చింది అనుకుని దాని తొడలు వెడల్పు చేసి పాదాలు నా భుజలమీద పెట్టుకుని దెంగడం మొదలెట్టాను దాని పూకు ఇంకా టైట్గా ఐపోయి నా మొడ్డ కి బాగా ఒరిపిడి చేస్తుంది, మళ్ళి మిషనరీ యాంగిల్ లోకి మార్చి తపక్ తపక్ తపక్ తపక్ తపక్ తప్క్ తపక్ తపక్ తపక్ మంటూ సౌండ్ వచ్చేటట్టు దెంగాను ఇంక నాకు చివరకి వచేసిందనిపించి లోపల కార్చెయ్యమంటావా అన్నాను హుమ్మ్ నీ ఇష్టం అంది.
లోపల అదిమిపెట్టి కార్చేశాను అలాగే ఆవిడ మీడ పడిపోయాను ఆయాసపడుతూ ఆవిడకూడా ఆయాసపడుతుంది నా మొడ్డ మాత్రం ఆవిడ పూకు అడుగున తగిలించే ఉంచేశాను నన్ను ప్రేమగా కౌగిలించుకుని ఎక్కడనుండి వచ్చవ్ రా ఇన్ని ఏళ్ళనుండి తెలియని రుచి చుపించావ్ నీ మొడ్డ దెబ్బ బలుపు రుచి చూశాకా నా మొగుడి మొడ్డ కనిసం చిపురుపుల్లా లాగా కూడా ఉండదు , నీకు కుదిరినప్పుడల్లా వచ్చి దెంగిపెట్టరా అంది తప్పకుండా అన్నాను, మీ అయన రాత్రికి మీదెక్కితే ఏమిచేస్తావ్ అన్నాను ముట్టయ్యను అని మూడు రోజులు దగ్గరకి రానివ్వను ఆ తరవత కుడా ఇంకో రెండు రోజులు ఆగితే గాని నీ మొడ్డ చిపేసిన నా పూకు సర్దుకుని మామోలు అవదు అంది నవ్వుతూ సరే నీ మొగుడూ చేపలు కూర తిందాం అని వస్తాడేమో వంటపని చూడు నేను మళ్ళి వస్తాలే అన్నాను మళ్ళి ఎప్పుడు వస్తావ్ అంది.
వస్తాలే రుచి చుపించావ్ గా నీ పూకు. రుచిమరిగిన కుక్క ఎక్కడికి పోదులే అన్నాను ఆవిడ పక పక నవ్వి నువ్వు కుక్కవేంటిరా నా రంకు మొగుడివి అంటూ ప్రేమగా నన్ను కౌగిలించుకుని పెదవులని మూసి నా పెదవులని చీకింది నేను చీకాను ఆవిడ పిర్రలని నిమురుతూ,అప్పుడు గుర్తు వచ్చింది ఆవిడ గుద్ద పని చుడలేదు అని.
అయ్యోఓ అన్నాను ఏమయ్యింది అంది నీ గుద్దలోకి పెట్టలేదు నాది అన్నాను అమ్మోఓ పూకే నీ మొడ్డ ని తట్టుకోలేకపోయింది నా గుద్ద లోకి పెడితే ఇంకా అంతే అంది నేను నవ్వి ఈసారి వచ్చినప్పుడూ నీ గుద్ద పగల దెంగుతాను లే అన్నాను అమ్మోఓ అంత పని చెయ్యకురా బాబు నా మొగుడికి అనుమానం వచ్చేస్తుంది అంది సర్లే ఏదో ఒకటి చేస్తానుగా ఇంక వెళ్ళిరానా అన్నాను నాకు నిన్ను అప్పుడే పంపాలని లేదు కాని న మొగుడు తింటాకి తగలడతాడు కదా?? తప్పదు అంది అవును అన్నాను. ఆవిడ సళ్ళు ఒకసరి నొక్కి పూకు మీద చెయ్యి వేసి నొక్కాను అబ్బహ్హామ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంది సరే నేను బయలుదేరతాను అని బయటకి వచ్చేసి బండితీసుకుని వచ్చేశా.
2202030cookie-checkకేబుల్ టివి – Part 22no