కేబుల్ టివి – Part 24 sex stories telugu

ఇంక లోపల పనిలోకి వస్తే,తొడలు యడం చేసిన వెంటనే అప్పటికే విడతీసి ఉన్న పంగ మద్యలో ఉపస్తు మీద చెయ్యి వేసి అలా ఒకసారి పైనుండీ కిందకీ కిందనుండీ పైకీ తడిమి తన చేతి మద్య వేలుని పూ చీలికలోకి పోనిచ్చి పైనుండీ కిందకి రుద్దికేబుల్ టివి – Part 23→కిందనుండీ పైకి కదిపేటప్పుడు ఇంకొంచెం లోతుగా తోసి పైకి రుద్ది ఇస్స్స్స్స్స్ష్హ్హహ్హా…. మ్మ్మ్మ్మ్ అని మూలిగి అబ్బహ్ అనుకుని మళ్ళి అలాగే వేలితో పూ గాడిలో కదుపుకుంటుంది ఈలోపు తలుపు కొట్టిన సౌండ్ వచ్చింది చీ దీనెమ్మా ఈటైంలో ఎవర్రా బాబు అని తిట్టుకుని అలాగే లోనకి చూస్తున్నా కిటికీ బొక్కలోనుండీ. తలుపు మళ్ళీ కొట్టేసరికి అమ్మ అప్పటివరకూ తన నడుం మీదకి ఎత్తిన చీరా లంగాని కిందకి దింపేసి మంచం మీద నుండీ పైకి లేచి వెళ్ళి తలుపు తీసింది.మా ఆవిడ ఈరోజు ఊరునుండీ వస్తాను అంది నేను పక్క ఊరు పని మీద వెళుతున్నాను వచ్చేసరికి లేట్ ఔతుంది అది వస్తే ఈ తాళం ఇస్తారా అన్నాడు మా ఇంటి పక్కన అంకుల్ మాట లాగా ఉంది అయ్యోఓ దానిదేముందీ ఇటివ్వండి అంది అమ్మ. ఏంటీ విశాల ఊరు వెళ్ళిందా?? అయ్యోఓ నాకీ విషయం తెలియదే బోజనానికి మా ఇంటికి వచ్చేసేవారు కదా అంది అమ్మ. నిన్న సాయింత్రం వెళ్ళిందండీ రాత్రికి వంట చేసేసింది అన్నాడు అంకుల్.అమ్మ : మరీ ఇప్పుడు బోజనం చేశారా??అంకుల్ : లేదండీ ఇదిగో బయటకి వెళుతున్నాను కదా బయటెక్కడన్న చేసేసి అలా ఊరు వెళ్ళివస్తాఅమ్మ : అయ్యోఓ మీ ఆవిడ ఊరు వెళితే మాత్రం చుట్టు పక్కల మేము ఎవ్వరమూ లేమా ఏంటి?? బోజనానికి బయటకి వెళ్ళడం ఏంటీ?? ముందు కాళ్ళు కడుకుని రండి బోజనం వడ్డిస్తాను ఇప్పటికే చాలా టైం అయ్యిందిఅనులు : అయ్యోఓ మీకెందుకండి శ్రమఅమ్మ : దీనిలో శ్రమేమీ లేదు కానీ ముందు కాళ్ళు కడుకుని రండి అనేసి అమ్మ వంటింటిలోకి వెళ్ళి వండిన గిన్నెలు కంచం మంచినీళ్ళు ముందలి గదిలోకి తీసుకుని వచ్చింది అదే నేను చూస్తున్నా బెడ్ రూం కూడా.అమ్మ : అయ్యోఓ అక్కడే నుంచున్నారేంటీ లోపలికి రండి అందిఅంకుల్ : ఇంకా మీ వారు బోజనానికి రాలేదా అండీ అంటూ లోనకి వచ్చారుఅమ్మ : ఆయన పొద్దున్నే వెళ్ళి మళ్ళి సాయంత్రానికి గానీ రారు ఆయన చేసే ఊరు కొంచెం దూరం కదండి అంది నవ్వుతూ. అంకుల్ : మరి మీ అబ్బాయి అన్నాడుఅమ్మ : వాడెక్కడికో వెళ్ళాడు అందినేను : నేనెక్కడికి వెళ్ళాను ఇదిగో కిటికీ పక్కన కూర్చుని నీ అందాలని కళ్ళతో జుర్రుకుంటున్నా అనుకున్న.అంకుల్ : మీ అబ్బయిని మొదటి సారి చూసినప్పుడు మీ అక్కగారి అబ్బాయి అయ్యిఉంటాడు అనుకున్నాఅమ్మ : పక పక నవ్వి అయ్యోఓ మీరు బలే వారే అందిఅంకుల్ : మిమ్మల్ని చూస్తే అంత కొడుకు ఉన్నాడు అని ఎవరన్న అనుకుంటారా చెప్పండి అన్నాడుఅమ్మ : మళ్ళి పక పక నవ్వి..ఊమ్మ్ మరి ఏమనుకుంటారేంటీ అందిఅంకుల్ : చెప్పాను కదా మీ అక్కగారి కొడుకో లేకపోతే మీ తమ్ముడోఓ అనుకుంటారు అన్నాడుఅమ్మ : నేను మరీ అంత చిన్న పిల్ల లా కనిపిస్తున్నానా??అంకుల్ : మీ వయసు ఎంతుంటుందీ ముప్పై దాటదేమో కదా??అమ్మ : ఆడవాళ్ళని వయసు అడగొచ్చా?? అంది సిగ్గు పడుతూఅంకుల్ : అడకూడదనుకోండి అదుకే నేను అనుకున్నాది చెప్పాను అన్నాడు.వీడేంటీ అమ్మని మెల్లిగా గోకుతున్నట్టుగా ఉందీ అనుకుని అలాగే లోనకి చూస్తున్నాఅమ్మ : మరీ ముప్పై కాదులేండి మొన్ననే ముప్పై ఐదు నిండి ముప్పై ఆరు వచ్చింది అంది.అంకుల్ : ఏంటీ మీకు ముప్పై ఆరేళ్ళా?? నేనస్సలు నమ్మను ఏ 26 27 ఉనాయనుకుంటుంటే అన్నాడు అమ్మని చూస్తూ.అమ్మ : హుమ్మ్ ఇంకా నయ్యం పదహారేళ్ళ కన్నె పిల్ల ని అనలేదు అంది సిగ్గు పడుతూ.అంకుల్ : లంగా వోణీలు కట్టుకుంటే అలాగే ఉంటారేమోఓఇదేంటీ వీడు అమ్మని లంగా వోణీలో చూడలనుకుంటున్నాడా వీడు అమ్మ నా కొడకోఓ ఆహా.. అనుకున్నాను.అమ్మ : చీ మీరు మరీ మోసేస్తున్నారు నన్ను అంది సిగ్గు పడుతూ గారంగాఅంకుల్ : నిజం చెపితే ఇదిగో ఇలా అంటారు అన్నాడుఅమ్మ : మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడూ ఎప్పుడూ మాట్లాడకపోతే ఏమో అనుకున్నా మీరు మంచి మాట కారే అందిఅంకుల్ : మాట్లాడే అవకాశం ఎక్కడొచ్చింది మనకి ఏదో అనుకోకుండా ఇప్పుడు దొరికింది కానీ అన్నాడు నవ్వుతూ.అమ్మ : అయ్యోఓ బోజనం చల్లారి పోతుంది ముందు బోంచేసెయ్యండి బోజనం అయ్యకా తీరిగ్గా మాట్లాడుకోవచ్చు అంది నవ్వుతూ.అంకుల్ : ఈలోపు మీ అబ్బాయి వస్తాడేమోఓ అన్నాడునేనుంటే నీకు అడ్దు ఏంటిరా దొంగ నాకొడకా అనుకుని లోనకి చూస్తున్నాఅమ్మ : ఈ టైం లో బయటకి వెళితే ఒక్కోసారి సాయింత్రం వరకూ రాడు బయటే బోజనం చేసేసి ఊరంతా తిరిగి వస్తాడు అందిఅంకుల్ : ఐతే మీరొక్కళ్ళే ఉండాలా?? అన్నాడుఅమ్మ : మీరు తోడుగా ఉన్నారుగా??అంకుల్ : సరే మీ అబ్బాయి వచ్చే వరకూ నేను మీకు తోడుగా ఉంటాలేండీఅమ్మ : మరి పక్కూరు ఏదో పని మీద వెళతాను అన్నారు కదాఅంకుల్ : పక్కూరు పనిదేముంది లేండీ, మళ్ళీ ఇలాటి అవకాశం ఎప్పటికి వస్తుందోఓ ఏమోఓ అన్నాడుఅమ్మ : మీరు అనుకోవాలి కానీ మీరెప్పుడు కావలనుకుంటే అప్పుడే వస్తుంది అవకాశం అందిఅంకుల్ : అవునా…?? ఐతే ఈరోజునుండీ అనుకుంటాలేండిఅమ్మ : అనుకోండీ నేనే చెపుతున్నాను కదా అని ,సరే నేను కూడా బోజనం పెట్టేసుకుంటాను ఐతే బోజనం చేసేసి తీరిగా మాట్లాడుకోవచ్చు అంది.అంకుల్ : హ హ పెట్టెసుకోండి ఇద్దరం కలిసి బోజనం చేద్దాం అన్నాడు కలిసి అన్న మాటని నొక్కి పలుకుతూ.అమ్మ కూడా బోజనం వడ్డించుకుని ఇద్దరూ మాట్లాడూకుంటూ తింటున్నారుఆ సుజాత కుమారీ ఆంటీల కి వేడెక్కించేటప్పుడు ఈవిడ గారికి కూడా బాగా గులెక్కింది, ఈయన గారికి అమ్మ మీద కన్ను ఉన్నట్టు ఉంది చుద్దాం ఏమి జరుగుతుందో అని అలాగే కిటికి సినిమా చూస్తున్నా.అమ్మ అతనికి కొసరి కొసరి వడ్డిస్తుంది అలా ఒక చేతితో అన్నం గిన్నే ఇంకో చేతితో అన్నం గరిటే అపట్టుకుని అన్నం వడిస్తుండగా అమ్మ పైట జారి ఒడిలో పడింది ఇంకేముంది పెద్ద సైజు కర్బూజా కాయలు రెండిటిని పక్క పక్కనే పెట్టి దానికి జాకీటు తొడిగినట్టు ఉంది సీన్ గుండ్రంగా జాకీటు నిండుగా పిట పిట లాడిపోతూ ఉన్నా అమ్మ యద పొంగులని చూస్తూనే ఉండి పోయాడు అంకుల్ అమ్మ అతని చూపు ఎక్కడుందో గమనించి కొంచెం సిగ్గుపడుతూ అన్నం గిన్నె కింద పెట్టి పైట సరిచేసుకుంది.అతను మాత్రం అమ్మ ముఖంలోకి చూస్తూ ఉండిపోయాడు అన్నం చల్లారిపోతుందేమో అంది అమ్మ చిన్న గొంతుతో అతని కళ్ళల్లోకి చూస్తూ, అన్నం తో పాటూ వేడి వేడి గా వడ్డిస్తున్నారుగా ఇంకా ఏమన్నా వడిస్తారేమో అనీ అన్నాడు అమ్మ కళ్ళల్లోకి చూస్తూ చీ పాడు అనుకోకుండా జారిపోయింది అంది అమ్మ సిగ్గుపడుతూ.అంకుల్ : ఈరోజు ఏమిటో అన్నీ అనుకోకుండానే బలే జరిగిపోతున్నాయ్ అన్నాడుఅమ్మ : ఏంటి మరీ నోరెళ్ళబెట్టి చూసేస్తున్నారూ ఎప్పుడూ చూడనట్టు అంది అమ్మ సిగ్గుపడుతూఅంకుల్ : అమ్మోఓ అంత బిగి చను కట్టు చూడడం ఇదే మొదటిసారి అండీ జాకీటు చిరిగిపోయేలా పిట పిట లాడిపోతుంది అన్నాడుఅమ్మ : అందుకేనా అలా నోరెల్లబెట్టి చూసేస్తున్నారూ?? అందిఅంకుల్ : మీరు అన్నం తో పాటూ అందాన్ని కూడా వడిస్తున్నారేమో అని చూస్తున్నా మీరు పైట సరి చేశాకా తెలిసింది దానికి ఇంకా టైం ఉందేమో అని అన్నాడు.అమ్మ : అబ్బోఓ మాట కారివేఅంకుల్ : నీలాంటి అందాల రాశి కనిపిస్తే ఎవరన్నా కవిత్వం చెప్పేస్తారు అన్నాడుఅమ్మ : పక పకా నవ్వి మీ ఆవిడ కూడా బాగానే ఉంటుంది గా మరి ఎందుకో అంత ఆత్రం అందిఅంకుల్ : ఈ అందాల రాశి తో దానికి పోలికా మీ కాలి గోటికి సరిపోతుందా అంది అన్నాడుఅమ్మ : మీరు మరీ చెపుతారు తను కూడా బాగుంటుంది కదాఅంకుల్ : చికెన్ బిరియానీ పులొహోర పక్క పక్కన ఉంటే ఎవరన్నా పులిహర వైపు చూస్తారా మీరే చెప్పండి??అమ్మ : అబ్బోఓ బాగానే మోసేస్తున్నారుఅంకుల్: హా..హ్హ్హాహ్….హ్హాహ్… అని ఒగురుస్తున్నాడుఅమ్మ ఏమయ్యిందీ అందిఅంకుల్ : ఒల్లంతా వేడెక్కిపోయిందిఅమ్మ : వేడెక్కిందా తాపం ఎక్కిందా??అంకుల్ : త్వరగా ఈ తాపాని తీర్చుకోవాలని నా మనసు ఉరకలేస్తుందిఅమ్మ : మరి బోజనంఅంకుల్ : ఇన్ని అందాలని ఒడ్డిస్తున్నారు గా ఒక్కొక్కటిగా తనివి తీరా ఆరగిస్తాఅమ్మ : మీరు మరీ అంతిదిగా అడుగుతుంటే నాకూ కాదనాలనిపించడం లేదు మీ ఆత్రం చూస్తుంటే నాకు ఇదిగా ఉంది హుమ్మ్ ఇంక రండి అంది.అంకుల్ : నేను విన్నది నిజమా కలా?? అన్నాడుఅమ్మ : పక పక… నవ్వి అతని బుగ్గ గిల్లిందిఅంకుల్ ఇస్స్స్ష్హ్హ్ అంత గట్టిగా గిల్లారేంటి అన్నాడుఅమ్మ : ఇది కల కాదు అని తెలియాలి కదాఅంకుల్ : అన్నం చేతిని కంచం లోనే కడిగేసి అమ్మ చేతిని పట్టుకున్నాడుఈలోపు తలుపు కొట్టిన సౌండ్ వచ్చింది ఇప్పుడెవరు వచ్చారూ?? అని అమ్మ అంకుల్ ఇద్దరూ తలుపు వైపు చూసి ఒకళ్ళ ముఖాలు ఒకళ్ళు చూస్తుకున్నారుమీ అబ్బయేమో అన్నాడు అంకుల్ ఏమో అంది అమ్మసరే నేను ఇక్కడ ఉంటే బాగోదు వెనక వైపు నుండీ వెళతాను అన్నాడు అంకుల్ హుమ్మ్ సరే ఐతే అంది అమ్మ.దొడ్డి తలుపు తీసి అటునుండీ అంకుల్ ని పంపేసి అప్పుడు వచ్చి అమ్మ తలుపు తీసింది ఓఓస్స్ నువ్వా?? అంది అమ్మ హా నేనే అంది సుజాత ఆంటీఅన్నం తినేసి వస్తే సాయింత్రం వరకూ నీతో గడపొచ్చని అన్నం తినేసి వచ్చా అందుకే లేట్ అంది ఆంటీ నవ్వుతూబలే టైం కి వచ్చావే సర్లే లోనికి రా అని ఆంటీ లోపలికి వచ్చాకా తలుపు గెడ పెట్టిందిఏమి చేస్తున్నావ్ ఏంటీ అంత సేపు తలుపు కొట్టినా తియ్యలేదూ అంది ఆంటీ ఇదిగో అన్నం తింటున్నా అంది ఇదేంటి రెండో పళ్ళేం ఎవ్వరిదీ అంది ఆంటీఆ అది నా కొడుకుది అంది వెంటనే అమ్మహుమ్మ్ అప్పుడే అన్నం పెట్టేసి బయటకి పంపించేశావ్ కూడానా మనకి అడ్డు ఉండకుండా అంది ఆంటీ నవ్వుతూఆ అవును అంది అమ్మవదినా ఇందాకడ బాగా తీట ఎక్కించి పని పూర్తి చెయ్యకుండా ఆపేశావేమోఓ అప్పటినుండీ మనసు మనసులో లేదనుకో ఒకటే తీట ఇంక ఆపుకోలేక ఆ తీట తీర్చగలిగింది నువ్వే అని వచ్చేసా అంది మంచం మీద కూలబడుతూ.హుమ్మ్ నాకు అలాగే ఉంది దా ఇంక మనిద్దరికీ తప్పదులే అంది అమ్మ నిట్టురుస్తూహుమ్మ్ మరి వంకాయలూ అంది ఆంటీ హా తెప్పించి ఉంచానులే అని వంటింటిలోకి వెళ్ళి తెచ్చింది అమ్మ అబ్బహ్ ఏమి వాటంగా ఎదిగినాయ్ వదినా ఇలా బాగా ఎదిగి ఊరిన మొడ్డ ఉన్నా మగాడు దొరికితే పూకు పగల దెంగించుకోవచ్చు కదా వదినా అంది.ఆ దెంగించుకోవచ్చు కానీ ఇంత మొడ్డ ఉన్నా వాడు దొరకాలి కదా అంది అమ్మవదినా ఈ వంకాయ దెబ్బ కన్నా సరైన మగాడు వాటంగా గుద్దితే ఆ గుద్దుడికి వచ్చే సుఖమే వేరు కదా వదినా అంది ఆంటీ.మన మొగుళ్ళు మనల్ని రోజూ దెంగినా మనకేమో గుల తీరి చావడం లేదుఆ గుల తీర్చుకోవడానికి ఇదిగో ఈ వంకాయతో మొదలెట్టాంఇప్పుడేమో ఈ వంకాయ కన్న పెద్ద మొడ్డ ఉన్నా వాడు ఎవరన్నా దొరికితే బాగుణ్ణు అంటున్నావ్ఈ పూకు గుల మనల్ని ఎటు తీసుకుని వెళుతుందో ఏమిటో నాకైతే అర్దం కావడం లేదు అంది అమ్మ.మన మొగుళ్ళేమో మన గుల గురించి పట్టించుకోకుండా మనల్ని ఇలా వదిలేసినప్పుడూ మనం ఇంకో మగాడిని నెతుక్కోవడం తప్పేకాదు అంది ఆంటీఅవునే నాకూ ఒకోఓసారి అలాగే అనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళీ తప్పేమోఓ అనిపిస్తుంది అంది అమ్మ.అబ్బహ్ అదేమీ తప్పుకాదు మనల్ని సరిగ్గా దెంగకుండా ఇలా ఇంకో మగాడిగురించి ఆలోచించేలా చెయ్యడం మన మొగుళ్ళు చేసిన తప్పు కాదా?? అలాంటప్పుడు మనం చేసేది తప్పే కాదు అంది ఆంటీ.సర్లే కానీ నువ్వు చెప్పేదీ బాగనే ఉందిఅంతెందుకు నువ్వు రావడం ఒక్క పదినిముషాలు లేట్ ఐతే నన్ను నేను పక్కింటి విశాల మొగుడికి అప్పచెప్పేసుకునేదానిని అంది అమ్మ.ఆంటీ : అవునా?? అదేంటీ ?? అదెలా??అమ్మ: ఏముందీ పొద్దుపొద్దున్నే గులెక్కి పని మొదలెట్టాం కదా అక్కడేమో పూర్తిగా సుఖపడకుండా మద్యలో ఆపేశాం అప్పటినుండీ ఒల్లంతా తీటెక్కిపోతుంది ఎంత ఆపుకుందాం అని ప్రయత్నించినా ఆగక పోగా ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఇంక చేసేది లేక అలా మంచం మీద కూలపడి చేతిపని మొదలెట్టా. చేతికి పని చెప్పి పైకీ కిందకీ కదుపుకుంటూ గొల్లిని రుద్దుకుంటుంటే టలుపు కొట్టారు నువ్వే అనుకుని తలుపు తీసేసరికి ఆయన, అప్పటికే బాగా గులెక్కి పోయి ఉన్నా నాకు ఎదురుగా మగాడు కనిపించేసరికి అమాంతంగా మీదపడి గుల తీర్చుకోవాలనిపించిందిసర్లే ఇంటిలోకూడా ఎవ్వరూ లేరు కదా గురుడిని నిదానంగా ముగ్గులోకి దింపుదాం అని మాటల్లో పెట్టి బోజనం వడ్డించి నిదానంగా అసలు పని మొదలెట్టాను సరిగ్గా నువ్వు వచ్చావ్ ఇంకేముంది నా కొడుకు వచ్చాడేమో అని వెనక తలుపు లోనుండీ తనని పంపించేశా అంది.మరి ఈ కంచం లో నీ కొడుకు తిన్నాడన్నావ్ అంది ఆంటిముందు చెప్పకూడదు అనుకున్నాను కానీ నీదగ్గర దాపరికం ఎందుకూ అనిపించి చెప్పేశా అద్ని అమ్మ.ఒక్క అరగంట గనుక నువ్వు లేట్గా వచ్చి ఉంటే గురుడు ఎంత పోటుగాడో తెలుసుకునేదానిని అంది అమ్మఅయ్యోఓ మంచి అవకాశాన్ని పోగొట్టానా నేను వచ్చి అంది ఆంటీఆయనకి నామీద కన్ను ఉందని ఇప్పుడేగా తెలిసిందీ ఎక్కడికి పోతాడులే ఒకసారి రుచి చూపిస్తే మన చుట్టు కాలు కాలిన పిల్లి లా తిరుగుతూ ఉంటాడు అంది అమ్మ నవ్వుతూ.అది సరే గానీ నువ్వేంటి ఎవరో ఒకళ్లని మీదెక్కించుకోవాలని అంతిదైపోతున్నావ్ నీ మొగుడు ఎక్కడం లేదా ఏంటి?? అంది అమ్మ ఆంటీని చూస్తూ.ఆ ఆడు ఎక్కినా ఒకటే ఎక్కకపోయినా ఒకటే రెండంటే రెండే నిముషాల్లో కార్చేసుకుని అటు తిరిగి పడుకుంతాడు ఆడు కార్చేటప్పటికి కనీసం నాకు గుల కూడా మొదలవదు అంది ఆంటీఅదేంటీ అతను కార్చుకునేటైం కి కనీసం నీకు గుల ఐనా ఎక్కక పోవడం ఏంటీ అద్ని అమ్మ అనుమానంగా చూస్తూ.