కేబుల్ టివి – Part 27

కుమారి సంగతి ఏమి చేశావే అబ్బహ్ దాని జకీటు పిట పిట లాడిపోతుందే దానిని చూస్తే జివ్వు మంటుంది ఒల్లు పిట్ట లడ్డులా ఉంటుంది కొంచెం కొంచెం గా కొరుకుని తినాలి దానిని అన్నారు.
దాని పని ఇవ్వాళే మొదలెట్టా ముందు ఈ సుజాతకి నీ దెంగులాటలో మజా రుచి చూపిస్తూ ఉండూ నిదానంగా కుమారిని కూడా నీ పక్కలోకి తోస్తా అంది నవ్వుతూ
ఏమే అన్నారు నాన్న ఏంటీ అంది అమ్మ ఆయన దాయమని ఇచ్చిన నగలు సుజాతకి పెట్టి శోభనం పెళ్ళి కూతురులాగా తయారు చేస్తావా?? అన్నారు
అబ్బోఓ అబ్బాయిగారికి చాలా ఆశలు ఉన్నాయ్ అంది అమ్మ.
వంటినిండా నగలు పెట్టుకుని చేతిలో పాల గ్లాసు తొ గదిలోకి వస్తే నా సామి రంగా అన్నారు
అబ్బోఓ అబ్బయి గారు కుర్రోళ్ళు ఐపోతున్నారు గా సర్లే లక్ష్మి వాళ్ళ అన్నయ్యగారు దాయమని ఇచ్చిన నగలు లో ముక్కుపుడక నుండీ కట్ల కాసుల పేరు వడ్డాణం వరకూ అన్నీ ఉన్నాయ్ కదా అన్నిటినీ పెట్టి శోభనం పెళ్ళి కూతురిని తయారు చెయ్యనా అంది అమ్మ
అన్నీ దానికే పెట్టెయ్యకే కొన్ని నువ్వు కూడా పెట్టుకుని ఇద్దరూ పాల గ్లాసులతో గదిలోకి వచ్చెయ్యండి ముగ్గురం కలిసి తెల్ల వార్లూ జాగారం చేసేద్దాం అన్నారు నాన్న.
మరి నగల విషయం లక్ష్మి కి తెలిస్తే అంది ఏడిసింది రాత్రి పూట గదిలోకి తొంగి చూస్తుందా ఏంటి ఏమి పర్లేదులే మీరు కానియ్యండి అన్నారు నాన్న.
ఓసి పిచ్చినాన్న ఆ నగలు అమ్మవే ఆ అంకుల్ అమ్మకి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ అవి పొద్దున్నా సుజాత ఆంటీ కి విషయం చెప్పేటప్పుడు ఆంటీ మెడ బోసిగా ఉంది నగలేమన్నా చేయించమనకపోయావా అంటే నీతి కబుర్లు చెప్పింది ఇప్పుడు ఆంటీకి ఈ నగలన్నీ ఎలా అలంకరిస్తుందో దీనికేమి కొత్త కద చెపుతుందో అదీ చుద్దాం అనుకుని లోనకి చూస్తున్నా ఆత్రంగా
అలా ఆ నగలు అమ్మ వంటిమీదే ఉంచేసుకుని ఇంటిపనుల్లో పడింది అలా కొచెం సేపు అయ్యాకా నాన్న తో మల్లె పువ్వులూ తీసుకుని రండి అంది అమ్మ సరే అని నాన్న బయటకి వెళ్ళారు తరవాత అమ్మ వంటిమీద అలంకరించిన నగలు తీసేసి మంచం కిందకి తోసిన నగల బోక్సుల్లో సర్ద్దేసి మళ్ళి ఆ ట్రంకు పెట్టెలో ముందులా సద్దింది ఎందుకు తీసేసిందీ అనుకుని అలాగే చూస్తున్నా మొత్తానికి ఎదో ప్లాన్ వేసింది అమ్మ చుద్దాం అదేంటో అనుకున్నా . కొంచె సేపటికి సుజాత ఆంటీ వచ్చింది రావమ్మా పెళ్ళి కూతురా అంది అమ్మ ఆంటీని చూస్తూ నవ్వుతూ. చీ పో వదినా నాకు సిగ్గేస్తుంది అంది సిగ్గు పడుతూ ఆంటీ.
సిగ్గంతా ఇప్పుడే వలకపొయ్యకమ్మా కొంచెం దాచుకో సిగ్గు పడే ఆడదానిని చూస్తే ఏమగాడైనా రెచ్చిపోతాడు నా మొగుడిసంగతి ఐతే చెప్పనే అక్కరలేదు అంది అమ్మ నవ్వుతూ చీ పో వదినా అంది ఆంటీ, నేనెక్కడికి పోతానూ నీతోనే ఉండి నువ్వు ఎలా దెంగించుకుంటున్నావో చుడొద్దా?? ఏంటి అంది. గదిలోకి నువ్వూ వస్తావా?? అంది ఆంటీ, హుమ్మ్ మరి నా మొగుడిని నీకొక్కదానికే వదిలేసి నేను బయట గోళ్ళు గిల్లుకుంటూ కూర్చోమంటావా అమ్మోఓ మొదల్లేకుండానే నన్ను దూరం చేస్తున్నావ్ రేపొద్దున్నా నీ హొయలన్నీ రుచి చూపించి నా మొగుడికి నన్ను దూరం చేస్తావేమో అంది అమ్మ నవ్వుతూ,
చీ పో వదినా నువ్వు మరీనూ అంది ఆంటీ సిగ్గుపడుతూ.
సర్లే గానీ శోభనానికి రడి ఔతావా?? అంది అమ్మ హుమ్మ్ ఇదిగో రడి ఐపోయాను కదా అంది ఆంటీ తనని తాను చూసుకుంటూ. ఏంటీ ఇలాగా అంది అమ్మ హుమ్మ్ మరి ఎలా? అంది ఆంటీ.
పెద్ద పట్టు చీర కట్టుకుని వంటినిండా నగలు పెట్టుకుని తలలో మల్లెపువ్వులు తురుముకుని చేతిలో పాల గాసుతో గదిలోకి అడుగు పెడితే అలా చూసిన గదిలో ఉన్నా మగాడికి టంగుమని లేచి నుంచుంటుంది అది తెల్లారే వరకూ ఇంక పడుకోదు ఊక దంపుడే అంది అమ్మ
చీరా మల్లె పువ్వులూ పాల గ్లాసు అంటే ఏదో లా తేవచ్చు మరి వంటినిండా నగలు ఎక్కడినుండి తెవాలి మనకి లేవుగా అంది ఆంటీ అయ్యోమయ్యంగా. దానికి ఒక మార్గం ఉందిలే అంది అమ్మ. ఏంటీ అంది ఆంటీ.
మీ అన్నయ్య పనిచేసే ఊరిలో పెసిరెంటు గారి ఇంటికి ఎవరో ఆఫీసర్లు తనికీలకి వస్తారని తెలిసిందంట అందుకని వాళ్ళ ఇంటిలో ఉన్నా బంగారం అంతా మనింటిలో దాయమని ఇచ్చారు ఇందాకడ వస్తూ మీ అన్నయ్య గారు తెచ్చారు నువ్వు సరే అంటే ఆ నగలు ఏమున్నాయో చూసి ముందు నీకు పెట్టి ఏమన్నా మిగిలితే నేను పెట్టుకుంటా అంది అమ్మ.
అమ్మోఓ నువ్వు తక్కువదానివి కదే ఇంతకు ముందేమో లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ అన్నయ్య దాయమన్నాడని నాన్నకి చెప్పావ్ అదే మాట ఈ ఆంటీకి చెపితే అతను దీనిని బాగా దెంగి ఈ నగలు ఇచ్చి ఉంటాడు అన్న అనుమానం వచ్చేస్తుంది కదా అందుకని పెసిరెంటు గారు దాయమన్నారని చెపుతున్నావ నువ్వు మామోలు తెలివైనదానివి కాదే బాబో… అనుకున్నా.
లోపల ఆంటీ ఏమి నగలు ఉన్నాయ్ ఏంటీ నువ్వు చూశావా?? అంది ఆత్రంగా
ఎక్కడా ఇప్పుడే వస్తూ వస్తూ తీసుకుని వచ్చి అదిగో ఆ పెట్టే అరప మీద పెట్టారు అని ఆ ట్రంకు పెట్టే చూపించింది.
అమ్మోఓ నీ బుర్రే బుర్ర అనుకుని లోనకి చూస్తున్నా
అబ్బహ్ ఏమున్నయో చూద్దాం తియ్యి వదినా అంది ఆంటీ. వాళ్ళు మనదగ్గర దాచిన వాటిని మనం ఇలా తియ్య వచ్చా అని ఆలోచిస్తున్నా అంది అమ్మ
ఏమి పర్లేదు వాళ్ళది ఇంకో ఊరుకదా.
ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తారా ఏంటీ ఐనా మనం పెట్టుకుని ఊరంతా తిరుగుతామా?? ఇక్కడే కదా పెట్టుకుంటాం తియ్యి వదినా అంది ఆత్రంగా
నువ్వు చెప్పేదీ నిజమే తీద్దాం ఉండు అని ఆ పెట్టి తీసి నగల బోక్సులు అన్నీ మంచం మీద సద్దింది అమ్మోఓ ఎన్ని ఉన్నాయోఓ అంది ఆంచర్యంగా ఆంటీ ఇన్ని నగల పెట్టెలా?? దేంటిలో ఏముందో అంటుంది.
ఇక్కడదాకా వచ్చాకా ఇంకెందుకు ఆలశ్యం తీసి చుడూ అంది అమ్మ.
అన్నీ పెట్ట్లనీ ఆంటీనే ఓపెన్ చేసి చూసింది అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఎన్ని నగలో ఈ నగలని చూస్తుంటేనే కళ్ళు జిగేల్ మంటున్నాయ్. ఆ పెసిరెంటు గారి పెళ్ళాం మామోలుదు కాదు ఇన్ని నగలు చేయించుకుందంటే మొగుడి దగ్గర ఎన్ని కులుకులు ఒలకపోసిందోఓ అంది.
అమ్మ సిగ్గు పడుతూ ( ఆంటీ అన్న మాటలు తనకి సంబందించినవే కదా ) ఏం ఎందుకలా అంటున్నావ్ అంది.
ఒల్లంతా దిగేసుకునా ఇంకా మిగిలిపోయేలా ఉన్నాయ్ ఈ నగలు చూస్తుంటే ఇన్ని నగలు చేయించుకుంది అంటే ఆవిడ మాంచి రసికురాలు ఐవుటుండి అంది ఆంటీ
నీకు ఎందుకు అనిపించిందో చెప్పలేదు అంది అమ్మ
నువ్వే చెప్పావ్ కదా కామ శాస్త్రం లో రక రకాల భంగిమలు ఉంటాయ్ వాటిని ఒకసారి మాగాడిని రుచి చూపిస్తే ఇంక మన వెనకాల పడి తిరుగుతాడు అని నీకు లాగానే ఆవిడ కూడా కమశాస్త్రాన్ని చదివి ఉంటుంది ఆవిడ మొగుడికి రోజుకొక కొత్త రుచి చూపించి తనకి కావలసిన నగలన్నీ చేయించేసుకుంది అంతే కదా?? లేకపోతే ఇన్ని నగలా?? అంది
ఏమో ఆస్తులు డబ్బులు ఉండి చేయించుకుని ఉండవచ్చు కదా అంది అమ్మ.
అదేమి కాదు ఆసితి డబ్బు ఉంటే ఇంకా పొలాలు ఇళ్ళు కొనుకుంటారు కానీ ఇలా ఒల్లంతా నగలు దిగేసుకున్నారంటే ఆవిడ మాంచి రసికురాలై ఉంటుంది ఆవిడ కులుకులు ఒలకబోసి అతనిని బాగా లొంగ దీసుకుని పట్టుకో నగ కావాలని అడిగి ఉంటుంది అంది ఆంటీ
అమ్మ తెగ సిగ్గుపడుతూ ఏదో ఒకటి చేసి ఉంటుంది లే అంది
అబ్బోఓ అబ్బోఓ ఈ నగలు చుస్తుంటే వెంటనే పెట్టేసుకోవాలనిపిస్తుంది నాకు పెడతావా అంది అమ్మ తో
హుమ్మ్ ఏమి కావాలో చూసి చెప్పి అవి పెడతా అంది
ఇవి మొత్తం నాకు పెట్టేయ్ వదినా అంది ఆంటీ
మొత్తం నీకే పెట్టేస్తే మరి నాకూ అంది అమ్మ
ఆంటీ గారంగా వదినా శోభనం నాకు కదా?? అంది
సర్లే ఐతే నీకు ఎక్కువ పెట్టేసి మిగిలినవి నాకు పెట్టుకుంటాలే అంది అమ్మ
అబ్బహ్ మా మంచి వదిన అని అద్దం ముందు కూర్చుంది ( మాకు డ్రెసింగ్ టేబుల్ ఉంది లే దాదిదగ్గర )
అబ్బహా ఈ చీర మీద నగలేంటే ఉండూ అంటూ బీరువా తీసి పట్టు చీర ఒకటి తీసి ఆంటీకి ఇచ్చి ఆంటీ కట్టుకున్నా చీరని కొంగు పట్టుకుని లాగింది ఆ ఉండూ పిన్ పెట్టాను అంటూ కుడి జబ్బ మీద జాకెటులోకి రెండు చేతి వేళ్ళని పోనిచ్చి పిన్నీసు తీసింది అమ్మ చీరని మళ్ళి లాగింది చీర కుచ్చిళ్ళ దగ్గర ఆగింది కుచ్చీళ్ళు పట్టుకుని అమ్మ లాగింది ఐనా చీర రావడం లేదు వదినా ఇక్కడ కూడా పిన్ పెట్టాను అంటూ పిన్నీసు తీసింది ఆంటీ చీర ఆంటీ నుండి విప్పేసి కాళ్ళ దగ్గర కుప్పలాగా పడేసింది అమ్మ.
ఆంటీ లంగా జాకీటు మీద ఉంది మెడలో సూత్రల గొలుసు చేతికి మట్టె గాజులు చెవులకి ఎవో చిన్నా దిద్దులు వేలికి ఒక ఉంగరం ఉంది అంతే ఆంటీ వంటి మీద. అమ్మ ఆంటీ జాకీటు హుక్స్ దగ్గర చేతులు పెట్టి ఒక్కోటి విప్పుతుంది లోపల్ ఏమన్న వేసావా అంది అమ్మ లెదు అంది ఆంటీ, ఈలోపు అమ్మ ఆంటీ జాకీటు హుక్స్ అన్ని విప్పేసి అంచులని పట్టుకుని సంకల కిండనుండీ జాకీటు విప్పేసి చీర మీద పడేసింది ఆంటీ సళ్ళు దోసకాయల్లాగా గుండ్రంగా ఉన్నాయ్ పాల ముచ్చికలు చింతపిక్క రంగులో ఒక అరంగుళం ముందుకి పొడుచుకుని వచ్చాయ్ ఆ ముచ్చికల చుట్టు సుడి రూపాయి కాసంత వెడల్పుతో ఉంది. ఆంటీ బొడ్డు కూడా లోతు బొడ్డు నిమ్మ కాయని పెట్టెయ్య వచ్చు బొడ్డులో, ఎదో సినిమాలో బొడ్డులో రూపాయి బిళ్ళా అంటాడు కదా ఆంటీ బొడ్డు చుసేసరికి ఆ పాట గుర్తు వచ్చింది నిజమే బొడ్డులో రూపాయి బిళ్ళ పట్టేస్తుంది అనుకున్నా.
ఆంటీ లంగా బొందులు ఒక పక్కగా కట్టుకుని లంగాలోకి దోపునది ఆ బొందులు బయటకి లాగి ముడి ఊడదీసి బొందు లూజ్ చేసి ఒక్కసారే వదిలేసింది అమ్మ లంగా అంతా ఆంటీ కాళ్ళ దగగ్ర కుప్పలాగా పడింది ఆంటీ తొడలు అబ్బహ్ నునుపు తేరి బలే ఉన్నాయ్ ఆహా ఏమి తొడలు రా అవి నున్నగా తెల్లాటి తొడలు అబ్బహ్ అనుకుని అలాగే చూస్తున్నా.
ఆంటీని నడుం దగగ్ర పట్టుకుని అమ్మ చుట్టు తిప్పుతుంది ఎద్నుకో అలా తిప్పుతుండగా ఆంటీ ముందలి బాగం నా వైపుకి వచ్చింది ఆహా ఆంటీ తొడలు రెండు కలిసే చోట త్రికోణం ఏర్పడింది అది ఉబ్బెత్తుగా ఉంది అక్కడ నున్నగా పాల కోవా బిళ్ళ లా ఉంది ఆంటీ త్రికోణాన్ని చూస్తే నాకే నోరు ఊరింది నాలుకతో పెదవులని తడి చేసుకుంటూ లోనకి చూస్తున్నా సుల్లని నొక్కుకుంటూ.
ఆంతీని తేరిపారా చూస్తూ అమ్మ ఇంత అందాన్ని నా మొగుడికి అప్ప చెప్పేస్తావా ఈరోజూ అంది నవ్వుతూ. నీతో పోలిస్తే నేనూ నా అందం ఎంత చెప్పు అంది ఆంటీ ఎంతైనా నా మొగుడికి నీది కొత్త పూకూ నాది పాత పూకూ, కొత్త పూకు మీద మోజు ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఎవ్వరికైనా అంది అమ్మ. అమ్మోఓ ఐతే నా పూకు పగల దెంగేస్తాడంటావా నా రంకు మొగుడూ అంది ఏమే నా మొగుడు నీకు రంకు మొగుడు ఐపోయాడ అని ఆంటీ నడుముని పట్టుకుని గిలింది అమ్మ ఇస్స్స్స్స్ష్హ్హ్ మరి కాదా తాళి కట్టిన మొగుదికి అబద్దం చెప్పి రంకు మొగుడితొ దెంగించుకోవదానికే కదా వచ్చింది అంది ఆంటీ నవ్వుతూ. నువ్వు ముదిరిపోయావే అంది అమ్మ. ఎక్కడ ముదిరిపోయానమ్మా?? గిల్లితే పాలు గారుతుంది నా ఒల్లు కావాలంటే చూసుకో అంది ఆంటీ గారంగా.
హుమ్మ్ పాలు గారుతుందా ఏదీ ఎకక్డ గిల్లనూ చెప్పూ అంటూ ఆంటీ నడుం మెద గిలీంది అలాగే ఆంటీ సళ్ళు మీద గిల్లి ఆంటీ పాల ముచ్చికలు పట్టుకుని గిల్లింది అమ్మ. ఇస్స్స్స్స్స్స్మ్మ్ ఏమిటమ్మా వదినమ్మ ఏమిటా గిల్లుడూ నేను ఆగలేకపోతున్నాను అంది ఆంటీ సరే సరే ఇంకెంత సేపు ఒక్క అరగంట ఓపిక పట్టు ఇవాళ నీ ఒల్లంతా గుల్ల గుల్లే అంది అమ్మ.
ఏంటమ్మా చెల్లేమ్మా ఇలా దిశ మొలతోనే ఉండి పోతావా బట్టలు ఏమన్నా కట్టుకునేది ఉందా?? అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
వంటిమీద ఉన్నవన్నీ తీసేసింది కాకుండా ఇలా అంటావా అంది ఆంటీ
హుమ్మ్ ఇదిగో ఈ లంగ కట్టుకుని చీర సింగారించు అంది అమ్మ,ఆంటీ ముందు లంగా తరవాత అమ్మ ఇచ్చిన బ్రా తరవత జాకీటు కట్టుకుంది జకీటు సరిగ్గా సరిపోయింది అంటీకి అంటీ అమ్మ సళ్ళు ఆంటీ సళ్ళు ఒకటే సైజా అందుకే అమ్మ బ్రా కూడా సరిపోయిందా అని అనుకున్నా
చీర కట్టుకుని కుచ్చీళ్ళకి పినీసు పెట్టి కొంగుకీ లంగాకి కలిపి ఇంకో పినీసు పెట్టింది నడుం సెక్సీగా కనపడేటట్టు ఉంచి బొడ్డుకింద కుచ్చ్హీళ్ళని లంగాలోకి దోపింది పైట కి భుజం మీద ఒక పిన్నీసు పెట్టి పైట కుచ్చ్హీళ్ళ ని సరిచేసుకుని హుమ్మ్ అంది అమ్మ వంక చూస్తూ చీర కుచ్చీళ్ళని సరిచేసి అబ్బహ్ నిజంగానే కొత్త పెళ్ళి కూతురిలా ఉన్నావే అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
The post కేబుల్ టివి – Part 27 appeared first on Telugu Sex Stories.