కేబుల్ టివి – Part 28

ఒకరకంగా చెప్పాలంటే అంతే నా మొగుడు ఏమంత అరగదీశాడనీ నన్ను అంది ఆంటీ ఇద్దరూ కలిసి నవ్వుకున్నారు కొంచెం సేపు
తరవత అమ్మ హుమ్మ్ అలా అద్దం ముందు కూర్చుని చూసుకో నీకు ఏదన్నా నచ్చకపోతే తీసేస్తాను అంది అమ్మ సరే అంది ఆంటీ
ఏవమ్మా వదినమ్మా మా అన్నయ్య గారు కట్టిన తాళిబొట్టు ఉంచుకునే శృంగారకేళికి సిద్దం అవుతావా లేక తీసి డ్రాయర్ సొరుగులోకి ఏమనా తోస్తావా మా అన్నయ్యని అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
హుమ్మ్ ఉండనీ వదినా ఇన్నాళ్ళనుండీ వంటి తాపం తీరక తహ తహ లాడుతున్నా తన పెళ్ళం రంకు మొగుడితో ఎంత కసిగా దెంగించుకుంటుందో తను దగ్గరుండి చూస్తాడు అంది ఆంటీ.
అబ్బోఓ ఐతే ఆ తాళి కట్టిన మొగుడిని పిలుచుకుని రమ్మంటావేంటీ అంది ఇప్పుడాడెందుకూ అంది ఆంటీ
ఏముందీ నువ్వు ఇక్కడ ఎంత కసిగా దెంగించుకుంటున్నావో చూస్తే అన్నా గురుడికి మొడ్డ లేవకపోతుందా అని అంది అమ్మ
అంతా ఐపోయాకా లెగిస్తే మాత్రం ఏంటి ఊయోగం అంది ఆంటీ
హుమ్మ్ అప్పుడు మీ అన్నయ్యగారితో నువ్వు ఈ గదిలో దెంగించుకో మా అన్నయ్యగారితో నేను ఆ గదిలో దెంగించుకుంటా సరిపోతుంది అంది అమ్మ
ఏంటి వదినమ్మకి నా మొగుడిమీదకి మనసు పోయినట్టు ఉందే నా మొగుడిని తగులుకోవడనికి నువ్వు ఇంతిదిగా తయారవుతున్నావ్ గా అందుకే అంది అమ్మ
ఆ ఐతే నీ ఆశ అడియసే అంది ఆంటీ
అదేంటీ ఒడ్డు పొడుగూ బాగానే ఉంటాడు గా గట్టిగా ఒక దెబ్బ ఐనా వెయ్యకపోతాడా అంది అమ్మ
ఒడ్డు పొడుగూ ఉంటాడనే చేసుకున్నా కాని మొడ్డ పొడుగు లో దమ్ము లేదని నాకు తరవాత తెలిసింది అంది ఆంటీ.
ఐనా ఆడే సమ్మగా దెంగిపెడితే నినటి వరకూ వంకాయ ఎందుకూ ఇవ్వాళ్ళ ఇలా మా అన్నయ్యగారితో శోభనం ఎందుకూ అంది ఆంటీ
హుమ్మ్ నువ్వు అన్నాదీ నిజమేలే అంది అమ్మ
వదినా ఆ నగలన్నీ నాకు పెట్టు ఇందాకడనుండీ మమ్మల్ని ఎవ్వరూ పెట్టుకోవడం లేదేంటీ అని ఎంత ముద్దుగా చూస్తున్నాయో అవి అంది అంటీ.
ఆ అలాగే ఐతే అని హుమ్మ్ ఇదిగో పట్టు అంటూ 6 వరసలు చంద్ర హాలల గొలుసు ఆంటీ మెడలో వేసింది
వదినా ముందు మెడకి పెట్టేవి ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూడు అలా కిందకి వస్తే అన్నీ ఒకదాని తరవాత ఒకటి సద్దినట్టు అందంగా ఉంటుంది అంది ఆంటీ
హుమ్మ్ సరే ఉండు ఐతే చుస్తాను అని ఒక నెక్ లెస్ తీసుకుని వచ్చి ఇదిగో ఇది చూడు అంటూ ఆంటీ మెడకి పెట్టింది హా ఇలా, ఇప్పుడు చూడు నా మెడకి ఎంత అందం వచ్చిందో అంది ఆంటీ అద్దం లో చూసుకుంటూ
ఈలోపు అమ్మ ఇంకో రాళ్ళ నక్లీసు తెచ్చి ముందు పెట్టిన దాని కిందకి వచ్చేటట్టుగా పెట్టింది అబ్బహ్ ఈ రెండూ కలిసి నా మెడంతా కాసేశాయ్ గా అంది ఆంటీ
ఈలోపు అమ్మ రెండు స్టెప్స్ తొ ఉనా బంగారు నెక్లెస్ తెచ్చి ఆంటీ మెదలో పెట్టింది
అబ్బహ్ అబ్బహ్ ఎంటి వదినా ఇది ఎంత అబగుందో చూసావా అంది ఆ స్టెప్ నెక్లెస్ కింద కి వచ్చేటట్టుగా పెద్ద లాకెట్ ఉన్నా రెండు పేట్లా గొలుసు వేసింది ఆ తరవాత ఇందాకడ అమ్మ వేసుకున్నా ముత్యాల హరం వేసింది ఆ ముత్యాల హారం కిందకి అమ్మ ముందు వేసిన చంద్ర హారాలు ఉన్నాయ్ కట్ల కాసులపేరు తెచ్చి ఆ చంద్రహాల గొలుసుకి కిందై వచ్చేటట్టుగా అమర్చి ఆంటీకి పెట్టింది అమ్మ.
అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఈ కాసుల పేరు చూశావా వదినా ఎంతుందో నా సళ్ళు దిగిపోయింది గా అంది అంటీ
హా చూశాను అని మెడలో అక్కడక్కడా ఉన్నా కాళ్ళీలో పగడాల గొలుసూ నవరత్నాల గొలుసు జిగినీ గొలుసు వేసి మెడ నుండీ సళ్ళు దిగే వరకూ అస్సలు కాళ్ళీ లేకుండ చేసింది అమ్మ
అబ్బహ్ ఎన్ని నగలో ఇది నేనేనా?? అంది ఆంటీ
అమ్మ ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ అర వంకెలు తెచ్చి ఆంటీ రెండు జబ్బలకీ తగిలించింది
ఆంటీ చేతులకి ఉనా మట్టి గాజులు తీసి పక్కన పెట్టి వంకీ గాజులు బంగారు గాజులు రాళ్ల గాజులు వేసి వాటికి ఇటూ అటూ బండ గాజులు వేసింది
వదినా గాజుల్లో ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయ్ ఏంటి వదినా ఇన్ని రకాలా మనకి ఇక్కడ ఒక రకం కూడా లేక ఏడుస్తుంటే అంది ఆంటీ
ఆ బలిసిన మొగుడు దొరికితే ఇంతకన్నా ఎక్కువ నగలే చేయించుకోవచ్చులే అని ఇదిగో ఈ ఉంగరాలు పెట్టుకో అని ఆంటీకి 6 ఉంగరాలు ఇచ్చింది.
ఆ చెవులవి తీసెయ్య్ అంది అమ్మ
ఆంటీ తీసేసాకా ఒక పెద్ద సెట్ తెచ్చింది వెలాడే రెండు వరసల బుట్టలు పైకి మ్యాటీలు వెనక జడలోకి మువ్వలతో మూడు వరసల గొలుసులు ఉన్నాయ్ ఆ సెట్ ఆంటీకి సద్దింది అమ్మ
తరవాత పాపిట బిళ్ళ జడ పువ్వులూ తెచ్చి ఆంటీకి పెట్టి హుమ్మ్ లెగిసి నుంచోవే అని పెద్ద వడ్డాణం ఆంటీ నడుముకి తగిలించి హుమ్మ్ భిగి చూసుకో అని టైట్ చేసింది ఆ చాలు అంది ఆంటీ
నుంచుని అద్దంలోకి చూసుకున్నా ఆంటీ అమ్మోఓ వదినా ఇది నేనేనా నమ్మలేకపోతున్నా అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఎక్కడా కాళ్ళీ లేకుండా దిగేశావ్ గా నగలు ఇన్ని నగలు పెట్టుకుంటాను అని నేను అస్సలు అనుకోలేదు ఇదంతా నీపుణ్యమే అంది ఆంటీ నవ్వుతూ
నాదేముందీ అనుకోకుండా చేతికి నగలు దొరికాయ్ అంది అమ్మ
అవునవునూ ఆ మాటా నిజమే
ఆ పెసిరెంటు పెళ్ళాం ఎవరో కానీ ఇన్ని నగలు చేయించుకోవాలీ అంటే మొగుడిని ఎంత గుప్పెట్లో పెట్టుకోవాలీ నువ్వే చెప్పూ అంది ఆంటీ
అవును నువ్వు అనేదీ నిజమే ఎంత కష్టపడిందోఓ అని ఏదో ఆలోచిస్తూ ( అమ్మ కి ఎదో గుర్తు వస్తున్నట్టు పెట్టింది మొహం ) హుమ్మ్ వదినా నువ్వు తయారవ్వు అంది ఆంటీ
నేను స్తానం చేసి వస్తాను ఉండు అని వంటింటిలోకి వెళ్ళింది అమ్మ నీళ్ళ సౌండ్ ఇదేంటీ అమ్మ వంటింటిలోనే స్తానం చేసేస్తుందా అనుకున్నా
తరవాత కొంచెం సేపటికి అమ్మ పూర్తి నగ్నంగా ఆ గదిలోకి వచ్చింది
అమ్మ అలా వస్తుందని నేను అస్సలు ఊహించలేదు కానీ ఎప్పటినుండీనో నేను అమ్మని పూర్తి నగ్నంగా చూడలన్ని నేను రోజూ కనే కల కల కలగానే మిగిలిపోకుండా నిజమైనందుకు నన్ను నేనే నమ్మలేక ఒక సారి గిల్లిచూసుకున్నా నిజమే ఇది కల కాదు అనిపించి అబ్బహ్ అమ్మ పూర్తిగా నగ్నంగా వావ్ అనుకుని కళ్ళు పెద్దవి చేసి చూస్తున్నా లోపలకి.
అప్పుడే స్తానం చేసిందేమో అబ్బోఓ అమ్మ మిల మిలా మెరిసిపోతుంది సున్ని పిండి రంగు అమ్మ ఒంటింది, వావ్ సూపర్ గా ఉంది అని కళ్ళు ఆర్పకుండా అలాగే చూస్తున్నా లోనకి.
అమ్మ సైజులు నాకు అప్పుడు తెలియదు ఇప్పుడు కూడా సరిగ్గా తెలియదు అనుకోండీ అది వేరే విషయం ( సైజులు తెలియక పోవడానికి కారణం అమ్మ బ్రా ప్యాంటీలు వాడదు, నాకు అమ్మ బ్రా ఒకే ఒక్కటి దొరికింది దాని మీద చూస్తే 36డి అని ఉంది అది దొరికి చాలా కాలం అయ్యింది కాబట్టి ఆ తరవాత అమ్మ సళ్ళు ఇంకొంచెం పెద్దవి ఐనట్టే అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పటి అమ్మ సళ్ళ సైజు నేను సరిగ్గ ఎస్టిమేషన్ వెయ్యలేకపోతున్నా. నేను అనుకోవడం ఏమిటటే 37 దాటే ఉంటాయేమో అనుకుంటున్నా అంత ఉన్నా కొంచెం కూడా బిగి సడలలేదు అమ్మ యద పొంగులు.
ఇంక లోపల విష్యానికి వస్తే సళ్ళ ముచ్చికల దగ్గర తేనె రంగులో సుడి తప్ప అమ్మ వంటిలో ఎక్కడ ఒక మచ్చ కూడా కనిపించలేదు నాకు వావ్ అనుకున్నా. బాగా ఏపుగా ఎదిగిన అరెటి బొదెలు లా ఉన్నాయ్ అమ్మ తొడలు నడుం మాత్రం సన్నగా ఉంది ( సన్నగా అంటే మరీ సన్నగా కాదు ) నేను అనుకోవడం ఒక 30 ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నా, అమ్మ నడుముని చూస్తే అంతంత కొండల్ని మోసేది ఈ నడుమేనా అనిపిస్తుంది, అమ్మ నడుం మీద ఒక్క మడత కూడా లేదు, అమ్మ జబ్బలు నునుపు తేరి ఉన్నాయ్ వీపు విశలంగా చూస్తే మత్తెక్కించేలా ఉంది, ఇంక అమ్మ పిర్రలదగ్గరకి వస్తే నునుపు తేరి పెద్ద సైజు గుండ్రంగా ఉన్నా పుచ్చకాయలు రెండిటిని పక్క పక్క పెట్టినట్టుగా ఉంది ఆ పిదురుల మద్యలో చీలిక నడుం కిందనుండీ తొడల సందులోకి దిగింది పిర్రలు రెండూ ఒకటికొకటి రుద్దుకుంటూ టైట్ గా ఉన్నాయ్,
అబ్బహ్ ఈ గుద్దలే కదా అమ్మ తిప్పుకుంటూ నడుస్తుంది రోజూ అని కసిగా చూస్తున్నా, గుండ్రటి లోతు బొడ్డు బొడ్డుకి జానెడు కింద నున్నటి పీఠ భూమి దాని కింద దాకున్న అమ్మ పూకు పుష్పం కనిపిస్తుందేమో అని చూశ కానీ అమ్మ నుంచుని ఉండడం వల్ల రెండు తొడలు బాగా దగ్గరగా ఉండి పుష్పాన్ని బయటకి కనిపించకుండ ఆపుతున్నాయ్ అబ్బహ్ అబ్బహ్ ఏముంది రా అమ్మ మా అమ్మ ఇంత అందగత్తే నా అబ్బహ్ సుపర్గా ఉంది అనుకున్నా నాన్న నిజంగా అదృస్టవంతుడు రా ఇంత అందమైన అమ్మని రోజూ దెంగుకునే చాన్స్ కొట్టేసాడుగా, ఆ లక్ష్మి ఆంటీ వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా ఈ అందాన్ని సొంతం చేసుకున్నడా? చా అమ్మ ఆడికి ఎందుకు ఇచ్చిందీ అని కొంచెం బాద పడ్డాను.
ఇంక లోపల విషయానికి వస్తే….
ఆంటీ కళ్ళు పెద్దవి చేసి అమ్మని చూస్తునే ఉండీ పొయింది నోరెల్లబెట్టి ఏంటీ అలాగే ఉండిపోయావ్ అంది అమ్మ.
ఆంటీ : ఏంటి వదినా నువ్వు ఇంత అందంగా ఉన్నావ్ అబ్బహ్ అబ్బహ్ అదిరిపోయావ్ గా అంది
అమ్మ : ఈరోజే కొత్తగా చూస్తున్నటు చెపుతున్నవేంటీ అంది
ఆంటీ : మరి కాదేంటీ అంది
అమ్మ : రోజూ చూస్తునే ఉన్నావ్ కదే అంది
ఆంటీ : రోజూ వంటి మీద ఏదో ఒకటి ఉంచుకునే కదా చేయించుకుంటావ్ ఇలా ఎప్పుడూ కనిపించలేదు కదా నాకు అంది
అమ్మ : పక పక నవ్వి హుమ్మ్ సర్లే సంబరం అంది
ఆంతీ : అబ్బహ్ అబ్బహ్ ఓంటిలో ఎక్కడా కూడా ఒక్క మడత పడకుండా ఎంత బాగా మైంటైన్ చేస్తున్నావ్ వదినా నీకు అంత కొడుకు ఉన్నాడంటే ఎవ్వరూ నమ్మరు తెలుసా అంది
అమ్మ : చీ పోవే నీ దిస్టే తగిలేలా ఉంది అంది
ఆంటీ : నిజమే నీకు దిస్టి చుక్క పెట్టాల్సిందే ఒంటిమీద ఎక్కడా ఒక్క మచ్చ కూడా లేదు కదా అంది అమ్మని పరిసీలనగా చూస్తూ
అమ్మ : అబ్బహ్ అలా చూడకే నాకు సిగ్గేస్తుంది అంది
ఆంటీ : అబ్బహ్ నేనే మగాడినైతే నిన్ను అమాంతంగా మంచం మీదకి ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయి ఒక వారం రోజులు ఏక దంచుడు దంచేవాడిని అంది
అమ్మ : అబ్బోఓ చాల్లే సంబరం ఇంక ఆపు అంది అమ్మ
ఆంటీ : ఒక్కసారి నిన్ను ఇలా చూసిన వారెవరైనా నీ అందానికి బానిస అవ్వల్సిందే అని అమ్మోఓ ఈ నడుం చూడు ఎంత సన్నగా ఉందోఓ పైన ఇంతంత కొండల్ని ఎలా మోస్తుంది ఈ నడుమూ అంటూ అమ్మ నడుం రెండు వైపులా చేతులు వేసి నొక్కింది ఆంటీ.
అమ్మ : మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మిస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ ఏంటే అలా నొక్కావ్ అంది తియ్యగా మూలుగుతూ
ఆంటీ : నీ నడుముని చూస్తే నొక్కలనిపించింది అందుకే అని తన రెండు చేతులు అమ్మ యద పొంగుల మీద చేసి సుతారంగా రుద్దుతూ అమ్మ రెండు సల్ల పాల ముచ్చికల్ని తన రెండు చేతుల చూపుడు వేలు బొటన వేళ్ళ మద్యన పెట్టి నలిపింది
అమ్మ : ఇస్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అమ్మోఓఓఓ ఏంటా నలుపుడూ నువ్వు అలా గిల్లుతుంటే నాకు ఎక్కడో జివ్వు మంటుంది అంది
ఆంటీ : ఎక్కడా ఇక్కడేనా?? అంటూ అమ్మ రెండు తొడల మద్య త్రికోణం మీద చెయ్యివేసి తొడలని యడం చేసి లోనకి తోసింది
అమ్మ : ఇస్స్స్స్ హాహహ ఏంటే అక్కడ చెయ్య పెట్టేశావ్ అబ్బహ్హ్ అలా కెలకకే నా గొల్లిని, ఇస్స్స్స్స్ష్ చెప్పేది నీకే అంటూ తన కాళ్ళు యెడం చేసింది అదే అదునుగా ఆంటీ తన చేతిని ఇంకొంచెం లోపలికి పెట్టి ముందుకీ వెనక్కి కదుపుతుంది
అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఒసేఏయ్య్ చంపేస్తున్నావ్ కదే బాబ్బోఓఓఓ ఇంక నేను తట్టుకోలేను కొట్టు అలాగే కొట్టూ హా అదీ ఇంకా లోపలికి పెట్టవే ఇస్ష్హ్ హా ఇంకా అంది మత్తెకిన గొంతుతో
ఆంటీ అమ్మ ముందు దొంతురు కాళ్ళమీద కూర్చుని చేతిని అమ్మ తొడల మద్యలోకి ఇంకొంచెం లోపలికి తోసి చేతి ఊపుడు వేగం పెంచింది
ఆహ్హ ఇస్స్స్స్స్స్స్ష్ అమ్మ్మ్మోఓఓఓఓ ఇస్స్ష్హ్ హ హ అహ్హ హహ అబ్బహ్ అబ్బహ్ హహ్ హాహ్ కొట్టవే కొట్టు కొట్టు ఏమి కొడతున్నవే బాబోఓ అంటూ తెగ మూలుగుతూ ఆంటీ తల మీద చేతులు వేసింది ఆసరా కోసం
ఆంటీ మాత్రం కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్టుగా చేతిని అదేపనిగా అడించేస్తుంది అక్కడ
The post కేబుల్ టివి – Part 28 appeared first on Telugu Sex Stories.