కేబుల్ టివి – Part 33

రోజూ కూలి మనుషుల్ని మాట్లాడుకుంటాడు ఆళ్ళకి కూలి ఎందుకయ్యా దండగ నేను పనిలోకి వస్తాను పద అంటే ఎందుకే నువ్వు ఆ బురదలోకీ అంటాడు నువ్వే చెప్పు నేను ఇంటికాడ కాళీనే కదా ఒక కూలి డబ్బులు కలిసి వస్తాయా కదా అంది.
ఓరిదీని యాసాలోఓ ఏమి నటీస్తున్నావే నీయమ్మ గవర్న్మెంటోళ్ళకి తెలియలా.. మొన్నా నంది అవార్డు ఇవ్వాలి నీకు అనుకున్నాను మనసులో.
అవును పిన్ని నువ్వు అన్నాది నిజమే ఇంటికాడన్నా నువ్వు చేసెది ఏముంది చెప్పు అన్నాను బయటకి.
పనుల్లోకి పెట్టుకునేది ఆడోళ్ళనే ఒకళ్ళనో ఇద్దరినో పెట్టుకుంటాడు ఆళ్ళ బదులు నేను వస్తాను అంటే వద్దు అంటాడు అంది.
ఆళ్ళ బదులు నువ్వు వెళితే ఇక్కడ నీ రంకు మొగుడు ఏమైపోతాడు అక్కడేమో బాబాయికి కొత్త పూకులు ఎలా దొరుకుతాయ్ అనుకున్నాను మనసులో.
నిన్ను కష్టపెట్టడం ఇష్టంలేదు బాబాయికి నీమీద ఎంత ప్రేమో చూశావా అన్నాను
అబ్బోఓ ప్రేమ తెగ బద్దలు తీసేసి ఓకీ తెగ కార్చేస్తున్నాడు మరీ అది.
ఈ పోయింట్ మరొక సారి చదవండి ఫ్రెండ్స్ అందులో ఎంత అర్దం ఉందో మీకే అర్దం అవుతుంది.
ఎంత లోతుగా చెప్పిందో మా పిన్ని.
ఏంటి పిన్ని అలా అంటావ్ అన్నాను
మరి ఏంటయ్యా తను చెయ్యాల్సింది చెయ్యడు గాని ఈ సొల్లు మాటలకేమి తక్కువ కాదు మీ చిన్నా బాబు అంది.
నీకు ఏమి చెయ్యడం లేదు చెప్పు బాబాయ్ అన్నాను.
ఏది తిన్నంగా చేసాడుగనుకా ఏదీ చెయ్యడంలేదు
ఏమి చెయ్యలేదో చెప్పు అన్నాను
ఆడదానికి తిండి బట్ట ఒకటే సరిపోవు ఒక ముద్దు ముచ్చటకూడా ఉండలి అంది.
హుమ్మ్ మరి ఇదేమాట బాబాయికి చెప్పు అన్నాను
ఎన్ని సార్లు చెప్పనూ చెప్పి చెప్పి విసుగొచ్చేసింది ఎప్పుడూ ఆ పొలం.ఏదో తింటాకి తొంగోవడానికి ఇంటికి వస్తున్నాడంతే మీ చిన్నబాబు అంది
ఓహో ఈ విషయాలు చెప్పుకోవడానికేనా వాడు ఇంటికి వచ్చేది అని అతని పేరు చెప్పాను
హేఏయ్ ఏమి మాట్లాడుతున్నావ్ నువ్వు అతనెవరూ అంది ఏమి ఎరగనట్టు మొఖం పెట్టి
అబ్బహ్ అతనెవరో తెలియదా నీకు నీ రంకు బాగోతం అంతా నాకు తెలిసిపోయిందిలే పిన్ని ఇంక నటించకు అన్నాను
ఏంటయ్యా పిచ్చి పిచిగా ఉందా రంకు గింకు అంటున్నావ్ ఏంటి మాటలు జాగ్రత్తగా రానియ్ అంది
వామ్మోఓ ఏమి నటిస్తున్నావే నీకు నంది అవార్డ్ సరిపోదే ఏకంగా ఆస్కారే ఇచ్చెయ్యాలి అన్నాను.
నీకేదో పిచ్చి పట్టినట్టు ఉంది అంది
అవునే మొన్నా మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కిటికీలోనుండీ మీ రంకు బాగోతం చూసినప్పటినుండీ పిచ్చె పట్టింది అన్నాను
ఏంటిరా చూస్తుంటే మరీ మితిమీరిపొతునావే చుట్టుపక్కల అందరిని పిలిచి గోల చేస్తా ఒక్కదానినే ఉన్నానుకదా అని నీ నోటికొచ్చిది కూస్తున్నావ్ అంది.
పిలువ్ పిలుస్తాను అన్నావ్ గా పిలువ్ వాళ్ళని మన చుట్టలందరినీ కూడా పిలువ్ మొన్న కిటికీ లోనుండి నేను నా ఫొన్ తో తీసిన మీ ఇద్దరి రాసలీల వీడియో ఫోటోస్ చూసి ఆనందపడతారు పిలవ్వే అన్నాను.
ఏంటి ఫోట్స్ తీసావా అంది
హా విడ్యో కూడా ఉంది ఇంటికాడ బద్రంగా దాచి మరీ వచ్చా అన్నాను
( అస్సలు నాదగ్గర ఏమి లేదు ఊరికే ఒక రాయి వేసా, ఆ రాయి సరిగా సూటిగా తగిలింది పిన్నికి )
ఆ ఫొటోలు చింపెయ్ నా కాపరం పోతుంది అవి బాయటపెడితే అంది
అబ్బహ్ ఇందాకడ అరుస్తాను అందరిని పిలుస్తాను అన్నావ్ గా పెద్ద పెద్దగా అరిచావ్ ఒరేయ్య్ అరేయ్య్ అంటూ ఇప్పుడు గొంతు పెగల్టల్లేదే?? అన్నాను
అది కాదు రా నా గురించి ఒక్కసారి ఆలోచించు అంది
ఒక్కసారి ఏంటి చాలా సార్లు ఆ ఫొట్స్ వీడియో చూసి ఇంక తట్టుకోలేక ఇదిగో ఇలా వచ్చా అబ్బహ్ అబ్బహ్ ఏమాటకి ఆమాటె చెప్పుకోవాలి గాని ఎంత కసిగా చేయించుకుంటున్నవ్ అబ్భ్హ అన్నాను
బాబ్బాబు ఆఫొట్స్ చింపీయ్ నీకు పుణ్యం ఉంటుందీ అని బ్రతిమలాడుతుంది
నాకు కావలసింది నాకు ఇచ్చేసి నీకు కావలసిన ఫొట్స్ వీడియో తీసుకో అన్నాను.
నీకు ఏమి కావాలి డబ్బులా ఎంత అంది నన్ను డబ్బులుతో కొనలేవుగాని. నాకు కావలసింది వేరే ఉంది అన్నాను
ఏంటో చెప్పు ఇస్తాను అంది.
నాకు కావలసింది ఈ అందం అన్నాను
నువ్వు ఏమి అడుగుతున్నావో తెలుస్తుందా? నేను నీకు అమ్మ వరస అవుతాను అంది
ముక్కు మొఖం తెలియని వాడిని ఏకంగా ఇంటి పిలిచి సొంత మొగుడికన్నా ఎక్కువగా అన్నిపనులు చేయించుకుంటావా? అదే నేను చేస్తాను అంటే సోది కబుర్లు చెపుతావా అన్నాను
అది కాదు రా తప్పు రా అంది
నువ్వు చేసింది గుళ్ళొ పూజా అది తప్పేగా చూడు ఇంక ఈ సోదంతా కాదు ఇస్తావా ఇవ్వవా?? చెప్పు నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయ్ అదే ఇప్పుడు నువ్వు అన్నావ్ కదా చుట్టుపక్కల వాళందరినీ పిలిచి మన చుట్టలు అందరినీ పిలిచి నీ ఫొట్స్ వీడియో చూపించాలి కదా అన్నాను.
నీకు దణ్ణం పెడతాను నన్ను వదిలెయ్ అంది
నీ సొంత మొగుడు కట్టించిన ఇంటిలో పడక గదిలో నీ మొగుడు కొన్నా మంచం మీద ఇంకొకడితో సమ్మాగా దెంగించుకున్నప్పుడూ లేదా ఈ బయం ఇదంతా కాదు గాని ఇస్తావా ఇవ్వవా చెప్పు అవతల నాకు చాలా పని ఉంది అన్నాను.
ఏమి మాట్లాడలేదు
నిన్నే అడిగేది ఇస్తాను అంటే ఇంటిలోకి వెళదాం ఇవ్వను అంటే నాపని నేను మొదలుపెట్టాలి కదా
చెప్పు ఇంటిలోకా బయటకా అన్నాను
ఇంటిలోకి పద అంది
ఏంటీ ఇంకోసారి చెప్పు అన్నాను
ఇంటిలోకి పద అంది
అబ్భ్ పచ్చిగా చెప్పు పిన్ని అన్నాను
అదిగో ఇంకా అలా పిలవకు నన్ను అంది
అది సరే గాని పచ్చిగా అన్నాను
పచ్చిగా అంటే అంది
అదే నాటు బాషలో అన్నాను
లోపలికి పద దెంగించుకుందాం అంది
అబ్బహ్ ఎంత కసిపురుగువే పద నీ అందాన్ని జుర్రుకుంటా అన్నాను.
ఇద్దరం ఇంటిలోకి వెళ్ళి తలుపు మూసాం…..
తలుపు మూయగానే నాలో అప్పటివరకు మనసులో దాచుకున్నా కోరిక ఒక్కసారే బయటకి దూకింది వెంటనే పిన్నిని కౌగిలించేసుకుని కౌగిలి భిగించి నా పెదవులు పిన్ని పెదవుల మీద పెట్టి చీకడం మొదలెట్టాను అలా అలా చీకుతూ పై పెదవి కింద పెదవి చీకి చీకి మెల్లిగా నా నాలుక తన తోటిలోకి పోనిచ్చి పిన్ని నాలుకని కదుపుతూ పిన్ని నాలుకని పెనవేసి తిప్పుతున్నాను నేను చేస్తున్నా పనులకి పిన్నికి కోరిక బాగా పుట్టి గొంతు తోనే మూలుగుతుంది కొంచెం సేపు అలాగే చీకి తన పెదవులు వదిలాను ఇద్దరం ఆయసపడుతూ గాలి పీచుకుని ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు చూసుకుని మళ్ళి కౌగిలించేసుకున్నాం ఈసారి నా దాడి పిన్ని మెడ మీద అక్కడ ముద్దులు పెడుతూ నాలుక కొనతో టచ్ చేస్తుంటే పిన్ని ఓకీ కదులుతుంది నా చేతులతో పిన్ని నడుముని పట్టుకుని గట్టిగా పిసికాను హా….హహహ్ అని అరిచింది నేను అలాగే నాలుకతో కదుపుతూ కిందకి అదే ఎదుర్రొముల మీదకి జరిగాను కాని అక్కడ పిన్ని పైట నాకు అడ్డు పడింది వెంటనే పైటని పట్టుకుని ఒక్క లాగు లాగాను.
హేయ్య్ చిరిగిపోద్ది ఆగు తీస్తాను అని పైట పిన్ చీసి పైట తీసి హుమ్మ్మ్ అంది నన్ను రమ్మన్నట్టు ఇంకేముందీ వెంటనే తన రెండు చళ్ళ మీద దాడి మొదలెటి జాకీటు పైనుండీనే తెగ పిసికేసి నలిపేశాను. నా నలుపుడుకి పిన్ని తెగ మూలుగుతుంది ఒకసారి పిన్ని సళ్ళు వదిలి తన జాకీటు హుస్క్ విప్పి అంచులు పక్కకి నెట్టాను లోపల బ్రావెయ్యలేదు అంచులు యడం చేసేసరికి రెండు సళ్ళు చేతికి దొరికిపోయాయి జాకీట్ కప్స్ లో బాగా కుక్కుతుంది సళ్ళని. అదుకే పిన్ని సళ్ళ సైజ్ లో సగమే కనిపిస్తుంది బయటకి. పెద్ద చళ్ళే అనుకుని మళ్ళి పిసకడం మొదలెట్టా.
ఒరేఏయ్య్య్య్ అమ్మోఓ నీపిసుకుళ్ళతో కింద గులెత్తిపోతుంది రా దానిపని కూడా కొంచెం చూసిపెట్టు అంది గారంగా. కింద అంటె ఎక్కడా అన్నాను. హుమ్మ్మ్మ్ నీ పిన్ని పూకులో అంది గారంగా. హుమ్మ్మ్ పిన్ని అనొద్దన్నావ్ అన్నాను కొడుకుతో కొట్టించుకుంటున్నాను అన్నా ఆలోచన బాగుంది పిన్ని అంటూనే దెంగు అంది.
అబ్బహ్ పిన్ని నీ సళ్ళు నలిపే కొద్ది ఇలా నిగడదన్ని నుంచుంటున్నాయ్ ఏంటే అన్నాను
హుమ్మ్ నీ చిన్న బాబు సరిగ్గా పిసక్కా అంది వెటకారంగా. నా చిన్న బాబు సరిగ్గా దెంగడం లేదు అని మరి వాడెవడికో అప్పచెప్పావ్ కదే అన్నన్నాను. హా ఆ సచ్చినోడూ వచ్చి రాగానే మీదెక్కి లోపలికి తోసి ఆడించి కార్చుకోవడమే గాని ఒంటిపని అస్సలు చూడడు అంది.
అబ్బోఓ ఐతే నీపూకు బాగా లూజ్ చేసేసి ఉంటాడు అన్నాను.
అంతలేదు నీ చిన్న బాబు అస్సలు ఎక్కడం లేదు అని వాడిని తగులుకున్నాను గాని వాడు అంత పోటుగాడేమీ కాదు అంది.అవునా అయ్యోఓ అదేంటీ అన్నాను, అస్సలు లేనిదాని మీద అది నయ్యం కదా అంది. నిజమేలే మరి నీ కొడుకు ఎలా చేస్తున్నడంటావ్ అన్నాను. అమ్మోఓ నా కొడుకు మాంచి పోటుగాడు అంది ఏదీ ఇంకా పెట్టకుండానే ఎలా చెప్పేస్తున్నావ్ అన్నాను. నా కొడుకు నా నోటిలోకి నాలుక తోసినప్పుడే మొడ్డ ఎంత ఉంటుందో అర్దం అయ్యిపోయింది ఇవ్వళ నా పూకు చిరగడం ఖాయం అంది. నోట్లో నాలుక పెడితే నా మొడ్ద సైజ్ అలా కనిపెట్టావే అమ్మోఓ నువ్వు మామోలుదానివి కాదు అన్నాను. నీ కసి నీ ఆత్రం , కోరిక చూసి కింద ఎంత కసిగా దెంగుతావో ఊహించాను అంది.
సరే గాని నీ రంకు మొగుడూ బాగాదెంగుతాడా?? అన్నాను ఏ చెట్టు లేని చోట ఆముదం చెట్టే మహా వృక్షం అన్నట్టు అస్సలు లేని దానిమీద వాడే గొప్పా అనుకున్నాను. కానీ నా కొడుకు ఆత్రం చూస్తుంటే ఈ రోజు నాకు కొత్త రుచులు చూపించేలా ఉన్నాడు అంది.
అలా మాట్లాడుతూనే పిన్ని సళ్ళు కుదుళ్ళనుండీ కొనల వరకూ బాగా సాన పడుతున్నాను అబ్బహ్ అబ్బహ్ ఎక్కడ నేర్చావు రా ఈ పట్టులు ఈ పిసుకుళ్ళు అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఏమి పిసుకుతున్నావురా బబోఓఓయ్య్ ఇంక నేను ఆగలేను ఒరేఏయ్య్ నీకు పుణ్యం ఉంటుంది ఈ పిసుకుడు ఇంక ఆపి కింద పని చూడరా ఇంక ఆగడం నా వల్ల కాదు అంటూ నా తల మీద చేతులు వేసి కిందకి నెడుతుంది.
అలా కిందకి వెళుతూ పిన్ని చీర కుచ్చీళ్ళని పట్టుకుని లాగేశను చీర విడిపోయి అస్తవ్యస్తంగా తయారయ్యింది ఆ తరవాత పిన్ని లంగా బొందు నెతికాను ఓక పక్కగా ముడీ వేసి లోనకి తోసింది ఆ బొందు అంచులని పట్టుకుని లాగేసరికి ముడి వూడిపోయింది. లంగా బొందు లూజ్ చేసి కిందకి తోశాను అబ్బహ్ పిన్ని దిశ మొలతో ఉంది పూకు మీద ఒక అరంగుళం ఉన్నా ఆతులు ఉన్నాయి వాటిని చూసిన వెంటనే పిన్ని కళ్ళలోకి చూసి ఏంటి పిన్ని ఆతులు గీసి ఎన్ని రోజులు అవుతుందేంటీ అన్నాను.
రెండు వారాలు అవుతుంది అంది నున్నగా కోవా బిళ్ళ లగా ఉంచుకోవాలి గాని ఇలా కొబ్బరి డిప్పలాగా ఉంచితే ఎలా?? అంటూ కిందకి వెళుతున్నాను ఇంకెక్కడికి వెళుతున్నావ్ దా వచ్చి ఎక్కు అంది ఇక్కడికి వచ్చి అసలు పని చెయ్యకుండా పైకి ఎలా వస్తానూ అన్నాను.
అసలు పనా ఏంటదీ అంది ఇదిగో నీ బొచ్చు పూకుని బాగా నాకి సప్పలించి కొరుక్కుని తినాలికదా అన్నాను. చీ అక్కడ నోరు పెడతావా చెందాలం వద్దూ అంది. అయ్యోఓ పిన్నీ ఐతే నువ్వు అసలైన దెంగులాట రుచే చూడలేదన్న మాట అన్నాను.
The post కేబుల్ టివి – Part 33 appeared first on Telugu Sex Stories.