కేబుల్ టివి – Part 6

నిన్నా రాత్రి సరిగ్గా నిద్దర పోలేదుగా అందుకే అమ్మ చేసిన పండగ వంటలు అన్ని తినేసి సరిత నేను ఫుల్ల్ గా నిద్దర పోయాం అమ్మ నన్ను లేపి ఒరేయ్య్ మునసీబు కూతురు పిలుస్తుందంట వెళతావా?? అంది ఏంటమ్మా నిద్దర పోతుంటే అన్నాను చిరాగ్గా మునసీబు గారు వచ్చారు అంది పండగ పూట కనీసం పడుకోవడానికి కూడా లేదు చీ అనుకుంటూ లేచి బయటకి వెళ్ళా పడుకున్నావ్వా?? అన్నరు నీ యబ్బా నిద్దర్పోతున్నావాడిని లేపి మరీ అడగాలా అనుకుని ఏంటి ఇలా వచ్చారు అన్నాను హారిక నిన్ను తీసుకుని రమ్మంది అన్నాడు.
మళ్ళి ఏమి పోయిందంట అన్నాను కంప్యూటర్లో ఏదో రావడంలేదంట అన్నాడు పొద్దున్నే కదండీ చెప్పాను ఏది పడితే ది నొఇక్కేయ్యొద్దు అని మళ్ళి ఏమి చేసిందో పోనీ చెపుదామా అంటే వినదు నాకు అన్ని తెలుసు అని పెద్ద పోజు అలాంటోళ్ళని ఏమి చేస్తాం చెప్పండి అన్నాను ఒక్కద్దే కదా అని చిన్నప్పటినుండీ కొంచెం గారాభంగా పెంచాం అందుకే కొంచెం మొండితనం వచ్చేసింది దానిని నువ్వే చూసుకోవాలి అన్నాడు సరే పదండి చూద్దాం అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా రాణీ కరల్ గాగ్రా చోళీ వేసుకుని మెడలో డైమండ్ నక్లెస్ పెట్టుకుంది లూజ్ హైర్ వావ్ ఇదేంటిరా బాబు ఇంత అందంగా ఉంది అనుకుని ఏమయ్యింది కంప్యూటర్కి అన్నాను అది కంప్యూటర్కాదు ల్యాపీ అంది ఓయ్య్ ఏమయ్యిందో చెప్పు అన్నాను ఆన్ అవడంలేదు అంది పోగొట్టేశావా?? పొద్దున్నే కదా చక్కగా ఉంది ఇంతలోకే ఏమి చేశావ్?? అని ఒకసారి చూసి నీకు చెప్పాగా ఏది పడితే అది నొక్కెయ్యకూ అని ఏదో నొక్కేసి ఉంటావ్ పోయింది అన్నాను ఏమి పోయిందో చూడవా ప్లీజ్ అంది హారిక. మొదటి సారి నా దగ్గర కూల్గా మాట్లాడిన మాట ఇదే.
సరే చుస్తాను ఉండు అని అంతా చూశా మనకి యపిల్ గురించి పెద్దగా తెలియదు కదా?? ఏమయ్యిందో కానీ కనీసం ఆన్ కూడా అవడంలేదు మొత్తం పోగొట్టవుగా అన్నాను మనకి తెలియడం లేదు అన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియకుండా కవర్ చెయ్యడానికి ఇంక బాగు చెయ్యడంకుదరదా?? అంది హరిక. అసలు ఏమి చేశావ్ నువ్వు ముదు అది చెప్పు అది చెపితే ఏమయ్యిందో చూడొచ్చు అన్నాను.నేను ఏమి చేశాను ఏమి చెయ్యలేదు అంది అన్ని తెలుసు అన్ని తెలుసు అని ఏదో నొక్కేశావ్ దొబ్బింది అన్నాను హారిక ఏడుపు మొఖం పెట్ట్సింది నాకే పాపం అనిపించి సర్లే ఏదోఒకటి చేస్తాలే ఉండు ఈమత్రం దానికే ఎదుకూ అన్నాను.
మనకి మామోలు సిస్టం గురించే ఏదో అలా అలా తెలుసు. నాకు తెలిసిన అన్ని రకాలని చేసి చూశా మొత్తానికి ఆన్ అయ్యింది ఏమి చేస్తే ఆన్ అయ్యిందో కూడా నాకు తెలియదు అది ఆన్ అవడం చూసి హారిక మొఖం వెయ్యి ఓల్ట్స్ లైట్లా వెలిగిపోయింది మోఖంలోకి నవ్వు వచ్చింది అమ్మయిలు ఏడిస్తేకన్నా నవ్వితేనే బాగుంటారు అనుకున్నాను. స్రీన్ మీద ఏవో వార్డ్స్ వచ్చి కింద ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ సర్వీస్ సెంటర్ అని ఉంది నువ్వేదో పెద్ద పనే చేశావ్ అటు తిప్పి ఇటుతిప్పితే అన్ అయిందిగానీ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళ మంటుంది ఇంక మనం దీనిని చేసేది ఏమి లేదు అక్కడికి తీసుకెళ్ళడమే అన్నాను హారిక మోఖం మళ్ళి వాడి పోయింది మరెప్పుడు తీసుకెళదాం అంది.
పోగొట్టినంత తేలిక కాదుగా బాగు చెయ్యడం రేపో ఎలుండో వెళదాంలే అన్నాను ప్లీజ్ రవీ ఇప్పుడే వెళదాం అంది ఇప్పుడా?? ఇద్గో ఇప్పుడూ సాయింత్రం 5 అయ్యింది మనం భయలుదేరి వెళ్ళేటప్పటికి వాడు షాప్ మూసేసే టైం అవుతుంది మళ్ళి రేపు రమంటాడు అక్కడ ఎక్కడ ఉంటాం అన్నాను ఎక్కడో అక్కడ ఉందాం రవి చక్కగా ఉన్నాదానిని నేనే పోగొట్టాను ప్లీజ్ రవీ వెళ్ళి బాగు చేయించుకుని వద్దాం అంది నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇది ఇంతగా అడుగుతుంది కదా తీసుకెళ్ళి లేట్ అయిపోయిందని రాత్రికి అక్కడే ఉంటే వావ్ సూపర్ అనుకుని సరే త్వరగా రడీ అవ్వు ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మకి చెప్పి వస్తా అన్నాను నేను ఇంటికి వచ్చి అమ్మతో విష్యం చెప్పి మళ్ళిమునసీబు ఇంటికి వచ్చా బ్లాక్ కాటన్ జీన్ లైట్ రోజ్ కలర్ టీ షర్ట్ దానిమీద కనీ కనపడకుండా వైట్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఆ డ్రెస్ వేసుకుంది.
అమ్మ దీనెమ్మో ఒక్కో డ్రెస్లో ఒక్కో రకంగా ఉంటుందిగా అనుకున్నాను నేను రడీ అంది సరే అని మీ డాడి ఏరి అన్నాను ఏ ఎందుకు అంది బండి కావాలి కదా అన్నాను బండి మీదా?? అంది ఆ మరి ఇప్పుడూ బస్ ఎక్కి వెళితే రేపటికి వెళతాం అన్నాను నవ్వి బండి ఇంటికాడే ఉంది అంది అవునా అని సందులో చూస్తే బండి ఉంది ఆంటీ కీస్ ఇవ్వండి అన్నాను పద్దు తెచ్చి ఇచ్చింది బండి తీసి ఊం ఎక్కు అన్నాను.అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి ఎక్కింది మద్యలో ల్యాపీ పెట్టింది అది అకడ కాదు గానీ ఇటివ్వు అని ముందు ట్యాంక్ మీద పెట్టుకుని కొంచెం వెనక్కి జరిగా హారికా ఇంకొంచెం వెనక్కి జరిగింది చీ దెనెమ్మా ఇది తగులుతుంది అని నేను వెనక్కి జరిగితే అది కూడా వెనక్కి జరిగిందేంటి అనుకుని సర్లే అని బండి ముందుకి పోనిచ్చా.
బండి యమా స్పీడ్గా నడపడం మొదలెట్టా బుల్లెట్ కదా నేను ఎలా తోలితే అలా వెళుతుంది ఓఓయ్య్ ఏంటా స్పీడ్ అంది హరిక. ఎడ్డ్లబండిలాగా నడుపుకుని వెళితే షాప్ కట్టకముందు వెళ్ళలేం నీకు భయం వేస్తే నన్ను పట్టుకో అన్నాను నాకు భయమా అంత సీన్ లేదు అంది అబ్బో అనుకుని ముందు పెద్ద గుంట వస్తుంది అని షడన్ బ్రేక్ వేశా అంతే హరిక వచ్చి నా వీపు మీద పడి తన ముందు భాగం అంతా నా వీపుకి నొక్కుకుంది అబ్బహ్ ఆ లేత 32 సైజ్ సళ్ళ టచ్ బలే ఉంది ఓఓయ్ ఏంటా బ్రేక్లు వెయ్యడం అంది చిరాగ్గా బ్రేక్స్ వెయకపోతే ఈపాటికి కింద పడేవాళ్ళం అని బండి మళ్ళి బమ్మ్ మని లాగించా వెనక్కి పడబోయి నన్ను గట్టిగా పటుకుని ఆగింది ఇయ్యల నన్ను పడేస్తావా?? అంది నీకు ముందే చెప్పా నన్ను పట్టుకో అని నువు పట్టుకోకపోతే నా తప్పా?? అన్నాను ఇంక చేసేది ఏమి లేక నాకు దగ్గరగా జరికి నా నడుము మీద నుండీ ముందుకి చేతులు తెచ్చి పట్టుకుంది అలా పట్టుకునే సరికి తన రొమ్ములు నా వీపు మీద నొక్కుకున్నాయి నా బ్యాట్రీకి చార్జిగ్ ఎక్కడం మొదలైయ్యింది అమ్మో బ్యాటరీ ఫుల్ల్ అయ్య్లోపు బెజవాడ వెళ్ళకపోతే ఓవర్ చార్జింగ్ అయ్యి యాసిడ్ బయటకి చిమ్మేస్తే అసలే కొత్త బట్టలు కరాబు అవుతాయ్ అనుకుని బండి ఇంకి ఇంకా స్పీడ్ పెంచాను నువ్వు బండి ఎప్పుడూ ఇలాగే నడుపుతావా అంది హరిక నువ్వు ఎక్కావు కదా అని చాలా స్లోగా నడుపుతున్నాను అన్నాను ఏంటీ ఇది స్లోనా అని మీటర్ చూసింది 80 కి 90 మద్య ముంది ముల్లు 90 కిలోమీటర్ వెళుతున్నవ్ అంది మరి స్లో కాదా అన్నాను ఇంకా ఎంత వెళ్తావ్ అంది చూడూ అని 110 వెళుతున్నను అమ్మోఓ రవీ ఇంక చాలు స్లో చెయ్యి వద్దు నాకు భయం వేస్తుంది అంది హరిక నేను స్లో చేశా ఆ స్పీడ్లో పడితే ఇంకేమన్నా ఉందా అంది ఎందుకు పడతాం అన్నాను ఏమో ఎవడికి తెలుసు అంది సర్లే స్లోగా వెళదాం అని 90 లొ నదుపుతున్నాను ఇది నీకు స్లోనా బాబు అంది ఇక్కడ బ్యాటరీ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది అన్నాను అదేంటి బండి కొత్తదేగా అప్పుడే బ్యాటరీ ప్రాబ్లం ఏంటి అంది ఓర్నీ దీనితో ఇది చెప్పాశాను ఏంటి అనుకుని చలికాలం కదా బ్యాటరీ కూల్ అయిపోయింది అందుకే ఇలా నడిపితే మళ్ళి చార్జిగ్ అవుతుంది అన్నాను ఓహో అంది హరిక మాటల్లోనే కంకిపాడు దాటేశాం అక్కడనుండీ కొత్త రోడ్డుగా జమ్మ్ మని స్పీడ్ పెంచి సరిగ్గా 7.10 కల్లా షాప్ కి వెళ్ళాం హారికా టైం చూసుకుని అమ్మోఓ మనం 5.40 కి బయలుదేరాం 7.10 కి వచ్చేశాం అంటే గంటన్నర్రలో విజయవాడ తీసుకొచ్చేశావ్ కార్లో కూడా ఇలా రాలేమేమో అంది ముందు మన పని చూద్దాం రా అని లోపలికి వెళ్ళి చూపించాం ర్యాం కరప్ట్ అయ్యింది సార్ రీప్లేస్ చేస్తాం బట్ 2 హవర్ టైం పడుతుంది అన్నాడు సరే చేసేది ఏముంది చెయ్యండి అన్నాను అక్కడే కుర్చున్నాం చేసి ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇది పోయింది అన్నాను డేటా వావర్ లోడ్ గానీ పవర్ ప్లెక్సివేషన్స్ గానీ వచ్చి ఉంటయ్ సార్ ప్రోపర్ ఎర్త్ ఉన్నా చోటే చార్గిగ్ పెట్టండి అన్నాడు సరే అని ఒకసారి చూశాను అంతా బాగానే ఉంది మళ్ళి ఏమి తేడా రాదుగా అన్నాను బలేవాళ్ళే సార్ ఇది చాలా రేర్ కంప్లేంట్ మళ్ళి వచ్చే చాన్సే లేదు ఒకసారి చార్గిగ్ పోయింట్ సరిచేసుకోండి సరిఫోతుంది అన్నాడు సరే అని బయటకి వచ్చి టైం చూశాను 9.45 బాగా చలి వేస్తుంది నువ్వు కుర్చో గలవా వెళిపోదాం అన్నాను అమ్మో నావల్ల కాదు ఇందాకడ నీ స్పీడుకే ఒల్లంతా కదిలిపోయింది అంది మరి ఎలా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటావ్ అన్నాను బోలెడు హోటల్స్ ఉంటాయ్ ఒక రూం తీసుకుని పడుకుని తెల్లారి వెళదాం అంది సరిపోయింది అనుకుని సరితని నిన్న కుమ్ముకుందాం అనుకుంటే నాన్న అడ్డూ వచ్చారు పోనీలే ఇవాళ వదలకుండా ఫుల్ నైట్ కుమ్మేద్దం అనుకుంటే ఇక్కడ బుక్క్ అయిపోయా ఇంక చేసేది ఏముంది వచ్చిన అవకాశాన్ని వదలకుండా దీనిని మంచి చేసుకుంటే మన పని కొంత వరకూ అన్నా అవుతుంది అనుకుని హోటల్ మిడ్ సిటీ కి వెళ్ళి రూం తీసుకున్నాం 1500 అంట సరే అంది హరిక అక్కడే దం భిరియాని తిన్నాం.
అది అయ్యాకా ఐస్క్రీం తిందాం అంది ఈ చలిలోనా అన్నాను చలిగా ఉన్నప్పుడే మజా వస్తుందీ అంది వావ్ సేం మన టేస్టే అనుకుని ఏ ఫ్లేవర్ అన్నాను ఐ లవ్ వెనీల అంది వావ్ సేం పించ్ అనుకుని టు వెనీల ప్లీజ్ అన్నాను. నువ్వు తినను అన్నవ్ గా అంది నీతో చెప్పానా?? అన్నాను ఇప్పుడేగా అన్నవ్ అంది సరే తిను అన్నాను తినేశాకా రవీ నైట్ చలిలో బండి మీద తిరిగితే బలే ఉంటుంది బయటకి వెళదామా అంది ఇప్పుడా అని టైం చూశాను 10.30 అయ్యింది సరే పదా అని అలా అలా తిరుగుతూ వారది పైకి ఎక్కి అక్కడ ఫూట్ పోత్ మీద నుంచుని అలా కృష్ణా నది ని చూస్తే చీకటిలో రెండు ఒడ్డులమీదా లైట్స్ మద్యలో ఆ లైటిగ్ లో మంచు తెల్లగా కప్పి బలే ఉంది అక్కడే ఒక పది నిముషాలు ఉన్నాం నిద్దర వస్తుంది ఇంక వెళదాం అంది హరికా బయలుదేరి వస్తూ ఉండగా నైట్ పెట్రోలింగ్ జరుగుతుంది మా బండి కూడా ఆపారు ఈ టైంలో ఎక్కడీనుండీ వస్తున్నారు అన్నారు వారది నుండీ వస్తున్నాం సర్ అన్నాను వారధా?? అక్కడనుండీ రావడం ఏంటి అన్నాడు ఈ అమ్మాయి ఎవరూ అన్నారు.
నేను అదీ అంటుండగానే హరిక గబుక్కున ఏంటి సార్ మేము మొగుడు పెళ్ళాలు లాగా కనిపించడంలేదా అంది నేను షాక్ ఇలాంటి డెస్సులు వేసుకుని తిరిగితే ఎలా తెలుసుతుందమ్మా?? ఐనా ఈటైంలో ఇలా రోడ్డులమీద తిరగడం మంచిది కాదు వెళ్ళండి అన్నాడు ఎస్సై నేను వెంటనే బండి స్టార్ట్ చేశా హరికా ఎక్కింది హోటకి వెళ్ళాం బండి పార్కింగ్లో పెట్టి ఏంటి ఆ పోలిస్ తో అలా అనేశావ్ అన్నాను అలా అనకపోతే మనం ఇంకా అక్కడే ఉండేవాళ్ళం అంది అమ్మో దీనికి పొగరే అనుకున్నాను తెలివి కూడా ఎక్కువే అనుకున్నాను రూంకి వెళ్ళాం 6/6 సింగిల్ మంచం రూం సూపర్గా ఉంది హారిక ఇంక పడుకుందాం నిద్దర వస్తుంది అంది ఆ పడుకుందాం అని మంచం మీద పడుకున్నాం అప్పటివరకూ బయట తిరిగి వచ్చాంగా ఒల్లంతా చల్ల బడి బాగా చలేస్తుంది దుప్పటి కప్పుకుందాం కదా అని తీసే సరికి అది సింగిల్ బెడ్ షీట్ ఇదేంటి అనుకుని ఇంక చేసేది లేక అది ఇద్దరం కప్పుకున్నాం మంచనికి చివర పడుకుంటే మేము కప్పుకున్నా దుప్పటి సరిగ్గా చాలడం లేదు ఒక పక్కనుండీ చలి వేస్తుంది ఇలా కాదు అనుకుని నేను మద్యలోకి జరిగాను తనకి కూడా అలాగే అయినట్టు ఉంది సరిగ్గా అదే టైంలో తనుకూడా జరిగింది ఇద్దరం ఒకళ్లకి ఒకళ్ళు గుద్దుకున్నాం. ఆ తరవాత
The post కేబుల్ టివి – Part 6 appeared first on Telugu Sex Stories.