కొత్త అనుభవం – 8 – Sex stories telugu

హయ్ండి నా కద చదివే వారికి నమస్కారముముందుగా నా కధ పార్ట్ 5 పార్ట్ 6 లో చాలా మంది కామెంట్ పెట్టారు మీరు పెట్టిన కామెంట్

నాకు రెండు రోజుల తరువాత చూపిస్తుంది ఒక సారిగా అంతమంది కామెంట్ చూసే సరికి నాకుటెన్సన్ వచ్చింది కొంచెము సేపు ఎమి చేయాలోనాకు అర్ధం కాలేదు కానీ నేను మిమ్మల్ని తప్పుగాఅనుకోవటం లేదు నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఏమి చేయాలో తెలియడం లేదుమీరు పెట్టిన కామెంట్ చూసిన తరువాత నేనుకొంతమంది కి రిప్లై ఇచ్చాను మీరు చూడలేదునేను ఈ కధ జరిగిన దాన్ని జరిగినట్లు రాస్తే మీకుకొన్ని చోట్ల బొరు కొడుతుంది అందుకే కొద్దిగా మీకు నచ్చేలా రాసి నేను పెడుతున్నానునాకు నిజంగా ఇది ఒక కొత్త అనుభవం అందుకేనేను ఈ కధకు కొత్త అనుభవం అని పేరు పెట్టాను ఆడది గులాబ్జామ్ లాంటిది గులాబ్జామ్ ని పాకంలో వేసి నానబెట్టిన తరువాత దానికి రుచివస్తుంది ఆడది కూడా అంతే సెక్స్ అనే పాకంలోమునిగిన ఆడది మగవానికి స్వర్గం చూపిస్తుందినిజానికి సెక్స్ లో మగవాడే సుఖం ఎక్కువ పొందుతాడు అనుకుంటాడు కాని సెక్స్ లో మగవాడి కంటే ఆడదే రెండు ఇంతలు సుఖం అనుభవిస్తుంది అది కూడా సరైన మగవాడితో సెక్స్ చేసినప్పుడు అటువంటి మగవాడిని ఎ ఆడది వదలదుఇంకా నా విషయాన్ని కి వస్తే నా భర్త తో కలిపి నేను ఇప్పటి వరకు ఆరుగురు తో సెక్స్ చేసెనుఅందులో ఒకరిని మాత్రం కండోమ్ పట్టుకునే వరకు నేను సెక్స్ చేయనివలేదుఆ ఒకరు కూడా ఎవరో కాదు 55 యేళ్ళ అతనునన్ను కండోమ్ పెట్టుకొకుండా దేంగుతాను అనినన్ను బతిమాలాడు నేను ఒప్పుకోలేదునాకు కండోమ్ లేకుండా దేంగుచుకోవాలని అనిపించింది కాని ఆయన వయస్సు గల అతనుఅని ఒప్పుకోలేదునేను కధలో నన్ను 55 యేళ్ళ అతను కండోమ్ లేకుండా దేంగినట్లు రాసానునన్ను నిగ్రో లాగా వుండే అతని కూడా కండోమ్ తోదెంగమంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదునేను కండోమ్ లేకుండా దెంగుచుకుంది నా భర్త తోఆ దివి లో ఇద్దరితో మాత్రమే మెుదటి సారి పాడుకున్నా వ్యక్తి మాత్రమే కండోమ్ లేకుండా సెక్స్ చేస్తాడు తరువాత పాడుకున్నా వ్యక్తి కండోమ్ తో దేంగాడు అందుకే నేను ఆ నిగ్రో వాడితో ఇంకోసారి సెక్స్ చేయాలని నేను వెళ్లాను అక్కడ ఇద్దరు వున్నారు.నేను నా కధ చదివే వారిలో ఎవరితో నైనా ఒకరితో సెక్స్ చేయాలని అనుకున్న ఎందుకంటేసెక్స్ కధలు చదివే వారిలో ఒపిక ఎక్కువ వుంటుంది నేను ఒక కాలేజి కుర్రాడికి అవకాశంఇస్తే అతను నా మీద ఆత్రంగా పడి పెట్టక ముందేకార్చుకున్నాడు నాకు అతని మీద చిరాకు వేసిందిఆ కురాడు మా వురి వాడు కాదునేను వేరే వురికి పెళ్ళి కి వెళ్లినప్పుడు నా వైపుకొంతమంది మగవారు నన్ను అదోలా చూసిననేను చూసేదాన్ని కాదు మా ఆడవారి కి సెక్స్ మీద ఎంత ఆసక్తి వున్న అందరి ముందు చూపించలేరు ఎదైనా గుట్టు గా చేయాలని వుంటుంది అది కొంతమంది అర్ధం చేసుకోరునా కధకు కామెంట్ పెట్టిన ప్రతి వ్యక్తి నా కన్నా చిన్న వారు అయిన పెద్ద వారు అయిన మీరు ఇప్పుడు నా ప్రియమైన వారేనాకు ఈ సెక్స్ ప్రపంచంలో ఇంతమంది ప్రేమికులువుండటం నాకు చాల ఆనందముగా వుంది నేనుమిమ్మల్ని కలువలేకపోయిన నేను మీ ప్రేయసి నేనేను తరువాత వచ్చే కధలొ ఒక వ్యక్తికి మీలో ఒకరి పేరు పెట్టి నన్ను దేంగినట్లు రాయమంటారామీకు ఇష్టము అయితే మీ రంగు మీరు నన్ను ఎయాంగిల్ లో దెంగాలి అనుకుంటున్నారో ఆ యాంగిల్స్ పేరు కామెంట్ లో పెట్టండిమీరు పెట్టిన కామెంట్ వెంటనే చూపించటం లేదుకామెంట్ పెట్టిన రెండో రోజు చూపిస్తుంది
ఇంకా కథలోకి వెళ్లితే
వాడు నా చెయ్యి వాడి మెుడ్డ మీద వెసుకున్నాడునేను చెయ్యి తిసి వాడిని వెనక్కి తోసి నేను అతనితో సెక్స్ చేయడానికి వచ్చాను నీతో కాదు అని చెప్పినేను అతని దగ్గరకు వెళ్లాను అతను నేను ఆ అమ్మాయి ని ఇప్పుడే రెండు సార్లు దేంగాను నేను దేంగిన తరువాత వాడు దేంగుతున్నాడు అని అన్నాడుఅప్పుడు నేను తోసిన వ్యక్తితో దెంగుచుకుందాం అనుకుంటే అతను ముందు దేంగుతున్నా ఆ అమ్మాయి పుకులో మెుడ్డ ను తొసి వేగంగా దేంగుతున్నాడునేను అతని దగ్గరకు వెళ్లకుండా అతన్ని నా దగ్గరకు రప్పించాలి అనుకొని నేను నా చీర ను విప్పబోతుంటే అతను దేంగటం మానేసి నా వైపుచుస్తున్నాడు నేను అలాగే నా చీర ను విప్పి నా జాకెట్ లంగా కూడా తిసాను నేను బ్రా డ్రాయర్మీద వున్నాను అతను ఆ అమ్మాయి ని వదిలినా దగ్గరకు వచ్చి నన్ను ఎత్తుకొని బేడ్డ్ మీద వేసిడ్రాయర్ లాగేసి నా తోడలు నాకుతు నా పుకులోనాలుకను తోసి నాకుతున్నాడు నేను వాడి నాకుడు తట్టుకోలేక స్స్ స్ స్ హ స్ స్స్ స్ స్స్ స్హ అని ములుగుతున్నా అలా కొంచెము సేపునాకి నా సళ్ళను బ్రా మీదే పిసుకుతుంటే నేనువాడిని ఆపి బ్రా తిసి పక్కన వేసాను వాడు నా సళ్ళను పిసుకుతూ సళ్ళను నాకుతున్నాడువాడి మెుడ్డ నా పుకు కి తగులుతుంటే నేనువాడితో ని మెుడ్డ కు వున్న కండోమ్ తిసి వేరే కండోమ్ పెట్టుకో ఇప్పుటి వరకు ఆ కండోమ్ తోఆ అమ్మాయి ని దేంగావు అన్నానువాడు కండోమ్ తిసి వేరే కండోమ్ పెట్టుకోకుండానా పుకును నాకుతున్నాడు నేను సుఖంతో ములుగుతు వుంటే వాడు నాకటం ఆపేసివాడి మెుడ్డ కు కండోమ్ పెట్టుకోకుండా నా పుకులో వాడి మెుడ్డను తోసి దెంగుతున్నాడునేను వాడిని మెుడ్డ ను బయటికి తిసి కండోమ్ పెట్టుకోని పెట్టు అంటే వాడు వినకుండ అలాగేదేంగుతున్నాడువాడు నాతో నేను ఇప్పుటి వరకు నేను కండోమ్ లేకుండా ఏ ఆడదాన్ని దెంగలేదు మెుదటి సారినా మెుడ్డ కు కండోమ్ లేకుండా ని పుకులో నే పెట్టాను అని వేగంగా దేంగుతున్నాడువాడు మెుడ్డ ను తియ్యమన్నా తియ్యకుండానన్ను అలాగే నా సళ్ళు పిసుకుతూ గట్టిగాదేంగుతున్నాడునా పుకులో తడి మెుదలై నేను వాడిని ఆపకుండావాడి దేంగుడిని ఎంజాయ్ చెస్తూన్నాఅలా నన్ను పావుగంట దెంగి వాడి మెుడ్డ ను బయటకు తిసి నన్ను ఒంగోమన్నాడునేను వాడు చెప్పినట్టు ఒంగున్నానువాడు నా గుద్ద లు చుసి రెచ్చిపోయి గట్టిగా పిసుకుతూ నా పిర్రలను నాకుతు నేను ఇంతవరకు ఇంత అందమైన గుద్ద ను చూడలేదుఅని వాడు నా వెనుక నుంచి నా పుకులో మెుడ్డ పెట్టగానే కార్చేసాడుఇంకా వాడు నన్ను వదిలి బేడ్డ్ మీద పడుకున్నాడునేను వాడితో ఇంకా నేను వెళ్లిపోనా లేక ఇంకో రౌండ్ వేస్తావా అన్నానువాడు నాతో నేను ఆ అమ్మాయి ని ఒక సారి దేంగాను రెండోసారి దెంగుతుంటే నువ్వు వచ్చావు రేపు రా మన ఇద్దరం బాగా ఎంజాయ్చేద్దాం అన్నాడుఅప్పుడు నేను వాడితో రేపు అయితే నేను రానునాతో నీకు సెక్స్ చేయాలని అనిపిస్తే ఇవాళా రాత్రాంత నేను బట్టలు లేకుండా ఇక్కడే మీతోనేవుంటాను అని నేను వాళ్ళ తో పాటు అక్కడేవున్నాను ఆ రాత్రి ఏమి జరిగింది అనేది తరువాత బాగంలో రాస్తానుఈ కధను మీకు నడపటం ఇష్టము లేకపోతేతరువాత బాగంతో ఆపేస్తానుఆడవారి కి మగవారి కంటే ఎక్కువ కోరికలు వుంటాయి ఆడవారు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ని అనుభవాన్ని కధల రూపంలో పెట్టినప్పుడువాళ్ల ని చులకనగా చూడవద్దుదేశములో 70 శాతం ఆడవారు మగవారి కంటేఎక్కువగా సెక్స్ విడియేస్ చూస్తున్నారుఅలా అని ఆడవారిని తపుగా అనుకోకూడదుఒక వ్యబీచారి డబ్బులు కోసం సెక్స్ చేస్తుందిగాని సెక్స్ అనుభూతి ని పోందటం కోసం కాదుఆడవారి ని సెక్స్ విషయంలో చులకనగా చూడడం వల్ల వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ని చంపేస్తున్నారుఒక ఆడది ఒక వ్యక్తి కి సెక్స్ లో అవకాశం ఇస్తేఅది మంచిది కాదు అంటారుదయచేసి సెక్స్ కధలు రాసే ఆడ వారిని కించ పరచ వద్దు
88535334cookie-checkకొత్త అనుభవం – 8no